Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer"

Transkript

1 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus Tryk: Lundgreen Grafisk a/s Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. December 2009 EAN:

3 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer 1. Forord Indledning Generelt om eftersyn 3.1 Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Journaler Hvem kan udføre eftersyn? Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn Gennemgang af de forskellige tekniske hjælpemidler og maskiner 5.1 Hejseredskaber og spil Løfteredskaber Transportredskaber Presser beregnet til bearbejdning af jern og metal Trykbærende udstyr trykluftsbeholdere Trykbærende udstyr køleanlæg Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Anhugningsgrej Transportable stiger Stilladser Pallereoler Porte Trykluft til åndedrætsværn åndemiddelluft Faldsikringsudstyr Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning 6.1 El-materiel Brandslukkere Gasinstallationer Sådan bruges samleskema, oversigtsskemaer og tjeklister Hvordan kan arbejdet gribes an? 8.1 Planlægning af indsatsen og etablering af en arbejdsgruppe Få overblik over virksomhedens tekniske hjælpemidler og maskiner Hvis der konstateres mangler eller skader ved gennemgangen Hvem skal udføre de lovpligtige eftersyn? Skader på materiel, der opstår under brug Løbende eftersyn Indkøb af nyt materiel Opfølgning Dokumentation for eftersyn hos fx kunder Hvad har de gjort hos Gromas Maskinfabrik i Brabrand i forhold til de lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser? Her kan du få mere af vide

4 1. Forord Dette er første del af vejledningen Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser. I denne del finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge, når I skal finde ud af, hvilke krav der er til lovpligtige eftersyn. I Metal- og Maskinindustrien bruges der fx løfteredskaber, hejseredskaber og faldsikringsudstyr, hvor der er krav om, at der jævnligt foretages eftersyn på disse. Kravene er mange og forskellige, så det kan være svært at finde ud af, hvad der gælder for de forskellige områder. I vejledningen kan I også finde metoder til, hvordan I kan gribe opgaverne an. I kan desuden finde et samleskema, der giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af eftersyn, samt en række oversigtsskemaer for de forskellige eftersyn, hvor I kan holde styr på de enkelte maskiner og tekniske hjælpemidler. Vejledningen indeholder et eksempel fra en virksomhed, som har afprøvet de skemaer og metoder, der præsenteres i denne vejledning. Virksomheden har også afprøvet de metoder og værktøjer, der er præsenteret i anden del af den samlede vejledning, som handler om lovpligtige uddannelser. Samlet gennemgår vejledningen de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven. Desuden beskrives krav, der stammer fra politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, forbundene i CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Desuden har politiet og Beredskabsstyrelsen haft dele af vejledningen til gennemsyn, og de finder også, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Pjecen er udarbejdet af ALECTIA for DI, CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 2. Indledning På trods af at tekniske hjælpemidler og maskiner bruges, indrettes og synes at være forsvarlige, er det nødvendigt at gennemføre jævnlige eftersyn. Det er vigtigt, at de vedligeholdes, justeres og holdes i en forsvarlig stand. Et teknisk hjælpemiddel, kan fx udsættes for påvirkninger som stød og belastninger, der kan medføre, at det bliver beskadiget. Det kan resultere i nogle farlige situationer, og et eftersyn skal sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, overholdes, og at beskadigelserne opdages og afhjælpes i tide. Ellers kan der være risiko for alvorlige arbejdsulykker. En række tekniske hjælpemidler og maskiner er omfattet af krav om regelmæssige eftersyn, der skal udføres minimum hver 12. måned eller hyppigere. Øvrige tekniske hjælpemidler skal efterses regelmæssigt og med intervaller, der angives af leverandøren. I denne del af vejledningen er der en gennemgang af, hvilke tekniske hjælpemidler og maskiner, der typisk bruges i Metal- og Maskinindustrien, og som er underlagt kravene om eftersyn. I kan finde oplysninger om med hvilke intervaller, de skal efterses; hvilke regler, de er omfattet af; hvem der kan udføre eftersynene, samt krav til dokumentation for gennemført eftersyn. De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Hejseredskaber og spil. Løfteredskaber. Transportredskaber. Presser til bearbejdning af jern. Trykbærende udstyr - trykbeholdere, køleanlæg og trykflasker. Anhugningsgrej. Transportable stiger. Stilladser. Pallereoler Porte. Trykluft til åndemiddelluft. Faldsikringsudstyr. Elektrisk håndværktøj. Brandslukkere. Gasinstallationer. 5

6 3. Generelt om eftersyn Ifølge arbejdsmiljølovgivningen stilles der krav om, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikres, at tekniske hjælpemidler og maskiner hele tiden under brug holdes i forsvarlig stand og er i overensstemmelse med gældende regler for deres konstruktion, udstyr og sikkerhedsanordninger. Generelt er det brugerne, der skal foretage de daglige eftersyn og det nødvendige vedligehold efter retningslinjerne i brugsanvisningen. Det er altid vigtigt, at brugeren er opmærksom på, om der er uregelmæssigheder, eller om der opstår skader eller fejl under brugen og med det samme oplyser nærmeste arbejdsleder om det, så der kan rettes op på fejlene, inden arbejdet fortsætter. De tekniske hjælpemidler og maskiner, der er omfattet af kravet om lovpligtige eftersyn, skal have foretaget det, der kaldes et hovedeftersyn. Hovedeftersyn foretages enten minimum hver 12. måned, et såkaldt 12 måneders hovedeftersyn eller hver 10. år, et 10-års eftersyn. Hovedeftersyn skal overlades til leverandøren eller specialuddannet personale, som kaldes sagkyndige eller særlig sagkyndige. Daglige eftersyn og hovedeftersyn skal foretages i henhold til leverandørens forskrifter og vil omfatte forskellige undersøgelser og, hvis det er nødvendigt, også en afprøvning. Reparation og eftersyn skal foretages, mens maskinen er ude af drift. Hovedeftersyn og særlige eftersyn skal registreres og til hver en tid kunne dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares i en passende periode fx 3-5 år. For hejseredskaber, der er omfattet af kravet om 10 års hovedeftersyn, kan det anbefales, at dokumentationen for gennemført hovedeftersyn opbevares i op til 10 år. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet og efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentationen vil samtidigt være virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden ved eftersynstidspunktet. Vær opmærksom på, at såfremt redskabet anvendes på skiftende arbejdssteder, dvs. medbringes og bruges ved arbejde på byggepladser, hos en virksomhedskunde eller lignende, skal dokumentationen for det sidst gennemførte eftersyn medbringes eller kunne fremskaffes inden for kort tid. Som yderligere tiltag kan det tekniske hjælpemiddel forsynes med mærkeskilt, klistermærke eller lignende som en god information til brugere om, hvornår redskabet sidst har gennemgået hovedeftersyn. 6

7 3.1 Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Et hovedeftersyn skal udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Følgende skal altid efterses: Mekaniske dele. Sikkerhedsudstyr. Betjeningsorganer. Energitilførsel. Hydrauliske komponenter. Pneumatik. El-udrustning. Der skal desuden foretages undersøgelser og afprøvninger af redskabets funktioner, herunder skal det navnlig påses: 1. At indstilling af sikkerhedsudstyr er korrekt. 2. At justeringer i forbindelse med hovedeftersynet foretages af personer, der er særlig instrueret. 3. At alle dele af sikkerhedsmæssig betydning kontrolleres. 4. At alle bærende dele, herunder bæremidler m.v., er i forsvarlig stand. 5. At kassable dele udskiftes, og at leverandørens retningslinier efterfølges. Følgende redskaber skal i forbindelse med hovedeftersynet have foretaget en prøvebelastning af redskabet: Alle hejseredskaber. Spil, der er indrettet til personløft. Løfteredskaber, der er indrettet til personløft. Efter prøvebelastning skal redskabet kontrolleres for eventuelle fejl eller mangler. Hvis redskabet skal være forsynet med en journal, skal denne indeholde disse oplysninger. 3.2 Journaler Nogle redskaber skal anmeldes til Arbejdstilsynet og de skal være forsynet med en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet. Redskaber, som skal anmeldes til Arbejdstilsynet, er følgende: 1. Fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg. Dog skal elektrotaljer anmeldes ved en maksimal arbejdsbelastning over 1000 kg. 2. Ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner. 3. Ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft. 4. Ethvert løfteredskab, der er indrettet til personløft. Pligten til at anmelde har den, der opstiller redskabet fx leverandøren. Ved ejerskifte er det den nye ejer, der skal anmelde. 7

8 Journalen skal være fremstillet i et modstandsdygtigt materiale og have en hensigtsmæssig udformning. Bliver journalen ikke opbevaret på redskabet, skal det af en mærkning på redskabet fremgå, hvor journalen opbevares. Dette kan fx være et skilt på redskabet, der fortæller, hvor journalen kan findes. 3.3 Hvem kan udføre eftersyn? Nogle af eftersynene kan udføres af virksomhedens egne medarbejdere. Det er arbejdsgiverens ansvar, at finde ud af, hvornår en person, der er ansat i virksomheden, kan anses for at være kvalificeret som hhv. sagkyndig eller særlig sagkyndig. Det er også arbejdsgiveren, der har ansvaret for at kunne dokumentere, at personen har de rette kvalifikationer. Afhængigt af, hvilke grundlæggende kvalifikationer en person har, kan der suppleres op med forskellige kurser, eller oplæring kan ske ved sidemandsoplæring. Kvalifikationer til at udføre eftersyn på forskellige tekniske hjælpemidler kan erhverves via uddannelser, der udbydes af AMU-centre/erhvervsskoler samt private kursusvirksomheder. Udføres eftersyn af en ekstern leverandør, er det leverandøren, der er ansvarlig for at kunne dokumentere, at de rette kvalifikationer er til stede. Praksis er, at 12-måneders hovedeftersyn, samt 10-års hovedeftersyn, udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende kendskab til redskaberne. 8

9 I nedenstående skema kan I se, hvad der skal til for at blive sagkyndig og særlig sagkyndig: Sagkyndig 12- måneders hovedeftersyn skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. 2. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet. 3. Kendskab til redskabets brugsanvisning. 4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal. 5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende trucks, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet. 6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/ certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer. Særlig sagkyndig 10-års hovedeftersyn af udendørs opstillede hejseredskaber må foretages af en, der er særligt sagkyndig på området. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 1. Kendskab til de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler. 2. Kendskab til styrkeberegninger for bærende konstruktioner. 3. Kendskab til, hvilke undersøgelser og afprøvninger, der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele. 4. Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser. Hvis virksomheden selv foretager ikke-destruktive undersøgelser på redskabet, skal de have det fornødne udstyr og erfaring til gennemførelse af den pågældende undersøgelse. 5. Viden til, på grundlag af undersøgelsesresultatet, at fastsætte særlige betingelser for redskabets fortsatte brug. 9

10 4. Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn I nedenstående samleskema kan I få et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Ved at udfylde skemaet kan I hurtigt få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. I kan finde uddybende beskrivelser for de enkelte maskintyper i afsnit 5. Type Eksempel Sæt X hvis haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Dokumentation Se faneblad Lovpligtige eftersyn Hejseredskaber og spil Kran Traverskran Vægkran Søjlekran Portalkran Lastbilmonterede kran Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om hejseredskaber og Spil. Udføres af SAGKYNDIG. Elektrotalje Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. 10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstillet udendørs udføres af SÆRLIG Sagkyndig. Elektrokædetalje Tryklufttalje Containerwirehejs Undtaget er lastbilmonterede kraner. Og Journal Elspil Hydraulisk spil Værkstedskran Der er krav om Journal på hejseredskaber. 10

11 Lovpligtige eftersyn Løfteredskaber Gaffeltruck Gaffelstabler Teleskoplæsser Mekanisk pallestabler Autolift Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Bagsmækløfter Løfte bord/saksebord Læsserampe Containerkroghejs Tiplad på vogne fx lastbiler og landbrugsvogne Og journal Personløfter Der er krav om journal på løfteredskaber til brug for personløft Transportredskaber Transportbånd Minimum hver 12. Koptransportør måned i henhold til Bekendtgørelse om Kopelevator anvendelse af tekniske hjælpemidler. Conveyoranlæg Minilæssere Entreprenørmateriel Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Presser til bearbning af jern Kantpresse Minimum hver 12. Kantbukker måned Hydraulisk presse i henhold til Ekscenterpresse CEmærket Ekscenterpresse - IKKE CE-mærket Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Min. hver 6. måned ved brug op til 4 timer dagligt. Min hver 3. måned ved brug mere end 4 timer dagligt. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Og kontrolkort 11

12 Lovpligtige eftersyn Trykbærende udstyr Trykbeholder til fx kompressorer KL. A og B-beholdere: Udvendig besigtigelse hvert 2. år Indvendig besigtigelse hvert 4. år i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Udføres af AKKREDITERET inspektionsorgan. Dog frem til 1. jan af ANERKENDT sagkyndig virksomhed. Og Udstyrsjournal Trykbeholdere i køleanlæg eller varmepumper, der indeholder over 1 kg kølemiddel. Fx - Klimaanlæg. - Kølere i serverrum. - Aircondition. Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om Anvendelse af trykbærende udstyr. Ved anlæg indeholdende mere end 2,5 kg kølemiddel udføres eftersyn af CERTIFICERET Sagkyndig virksomhed. Dog frem til 1. jan af ANERKENDT sagkyndig kølefirma Og evt. Kølejournal Transportable trykflasker Acetylen CO2 Propan Periodiske eftersyn hvert 5. eller 10. år afhængigt af flaskeindhold I henhold til bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr. Udføres af akkrediteret Inspektionsorgan. Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Anhugningsgrej Ståltorv Fibertov Kæder Pladeklør Magnetåg Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske Hjælpemidler. Vacuumåg Hanefod Pallegaffel - åg Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG, og Eftersyn udføres 1 gang pr. måned på BRUGERNIVEAU. 12

13 Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Transportable stiger Enkeltstige Trappestige Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om Dobbeltsige/wienerstige anvendelse af tekniske Skydestige Hjælpemidler. Rullestige Kombistige Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Stillads Pallereoler Porte Bukkestillads Rullestillads Normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Pallereoler Normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet I henhold til Bekendtgørelsen om anvendelsen af tekniske hjælpemidler Hejseport Vippeport Ledhejseport Industriport Skydeport Hurtigport Normalt hver 12. Måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske Hjælpemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYN- DIG. Fastmonterede over 2 meters højde efterses inden ibrugtagning. Udføres af OPSTILLER. Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Faldsikringsudstyr Faldsele Minimum hver 12. Faldsikringsline måned i henhold til Bekendtgørelse om Faldsikringsstrop brug af Faldsikringsblok personlige (taljer) Værnemidler. Karabinhager/ sjækkel Hovedeftersyn - Udføres af KOMPETENT person anvist af producenten. Trykluft til åndemiddelluft Anvendes til trykluftforsynet Åndedrætsværn. Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om brug af personlige Værnemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Og evt. Kontrolbog 13

14 Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning Elektrisk håndværktøj Boremaskine Vinkelsliber Rystepudser Arbejdslampe Svejseværk Min. hver 6. Måned, hvis dobbeltisoleret, ellers min. hver 2. måned i henhold til Stærkstrøms- Bekendtgørelsen. Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. Brandslukkere Pulverslukker CO2-slukker Skumslukker Vandslukkere Slangevinder Serviceeftersyn min. hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og Bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Periodiske eftersyn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år. Gasinstallation Gaskedel Gasfyr Gaskomfur Gasblæseluftbrændere Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler Udføres af AUTORISERET VVSinstallatør. Gennemstrømningsvandvarmere Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed 14

15 5. Gennemgang af de forskellige tekniske hjælpemidler og maskiner Når I har fået et overblik over, hvilke tekniske hjælpemidler og maskiner I har, så kan I i dette afsnit læse mere om de enkelte tekniske hjælpemidler og maskiner. De viste skemaer kan findes på I-BAR s hjemmeside, sammen med selve vejledningen Hejseredskaber og spil Definition Ved hejseredskaber forstås et bæremiddel, der er mekanisk drevet, og som med et bæremiddel løfter en frithængende byrde som fx kraner og taljer. Hejseredskaberne kan være stationære, fastmonterede, skinne- og fritkørende. Hejseredskabet er mekanisk drevet, når det drives af energi som fx elektromotorer, forbrændingsmotorer eller af hydraulisk eller pneumatisk udstyr. Et bæremiddel er en løfteindretning, der er fastmonteret i hejseredskabet, og som bruges til løft af byrden fx tov, kæde, bændel eller løftearm. Spil defineres som et teknisk hjælpemiddel, der ved brug af et eller flere bæremidler, løfter en byrde, der er helt eller delvist styret i sin bane, eller som ved brug af tov, kæder eller lignende anvendes til træk eller bugsering. Eksempler på hejseredskaber er kraner, traverskraner, vægkraner, søjlekraner, værkstedskraner, portalkraner, lastbilmonteret kraner, elektrotaljer, elektrokædetaljer, hydrauliske taljer, trykluftstaljer og værkstedskraner. Eksempler på spil er el-spil, hydrauliske spil og containerwirehejs. Eftersyn Hovedeftersyn: Hovedeftersyn skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte hejseredskaber og spil, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. Brugte spil- og hejseredskaber skal gennem et hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Spil og hejseredskaber, der har været lagt op, skal også underkastes et hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug. 15

16 I forbindelse med hovedeftersynet skal hejseredskaber og spil indrettet til personløft have foretaget en prøvebelastning. Praksis er, at hovedeftersyn på hejseredskaber eller spil udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til redskaberne. 10-års eftersyn: Ud over hovedeftersynet er der krav om at hejseredskaber, der anvendes udendørs, hvert 10. år skal gennem et hovedeftersyn udført af en særlig sagkyndig (dette eftersyn erstatter 12. måneders hovedeftersynet det år). Praksis er, at 10-års eftersyn på hejseredskaber eller spil udføres af leverandøren eller anden tilsvarende servicevirksomhed. Undtagelser Hejseredskaber, der er fastmonterede på indregistrerede last- og varebiler, fx kranarme, er undtaget fra 10-års hovedeftersyn. (De skal dog, som nævnt ovenfor, efterses min. hver 12. måned). Dokumentation Hovedeftersyn og 10.års eftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres, dvs. være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet og efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forevises. Den sagkyndige skal ved 10-års eftersyn udarbejde en rapport til virksomheden. Virksomheden skal videresende rapporten til Arbejdstilsynet. Af hensyn til udarbejdelse af rapporten kan det anbefales at gemme dokumentationen for gennemført årlige eftersyn af udendørs anvendte hejseredskaber. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve hejseredskabet eller spillet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn og 10-års hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil 22, 23 og 24. Vær opmærksom på, at der ved visse hejseredskaber er krav om journal 16

17 Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Hejseudstyr og spil Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn 5. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på Løfteredskaber Definition Mekanisk drevet transportredskab, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Et løfteredskab er et teknisk hjælpemiddel, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løfteredskabet. Eksempler på løfteredskaber er gaffeltruck, gaffelstablere, teleskoplæssere, løftevogne, mekaniske pallestablere, personløftere (anmeldelse og journal), løfteborde/sakseborde, autoløftere, læsseramper, bagsmækløftere, tiplad på vogne fx lastbiler og landbrugsvogne og containerkroghejs. Eftersyn Hovedeftersyn på løfteredskaber skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte løfteredskaber, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. I forbindelse med hovedeftersynet skal løfteredskaber, der er indrettet til personløft, have foretaget en prøvebelastning. Praksis er, at hovedeftersyn på løfteredskaber udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til redskaberne. Dokumentation Hovedeftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet samt efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forvises. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve løfteredskabet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). 17

18 Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af teknisk hjælpemidler 17 med henvisning til bilag 1 med punkt Vær opmærksom på, at der ved visse løftredskaber, der anvendes til personløft, er krav om journal. Løfteredskaber - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Løfteredskab Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn 5. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på Transportredskaber Et transportredskab er et mekanisk drevet redskab, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Eksempler er koptransportører/kopelevator, conveyoranlæg, minilæssere, dozere, dumpere og andet entreprenørmateriel, transportbånd, rullebaner og kædetransportører. Eftersyn Hovedeftersyn skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte transportredskaber, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. Brugte transportredskaber skal gennemgå et hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Trans-portredskaber, der har været lagt op, skal også gennemgå et hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug. 18

19 Praksis er, at hovedeftersyn på transportredskaber udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndig kendskab til redskaberne. Undtagelser Reglerne gælder ikke for elevatorer og transportredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer. Kravene til eftersyn fremgår af Arbejdstilsynets regler for Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer. Vedrørende transportredskaber, hvor der ikke er fare for at blive ramt af nedfaldende eller udslyngende dele, er det Arbejdstilsynets praksis, at hyppigheden af hovedeftersyn og kontrol tilpasses til forsvarlighed og transportbanernes konstruktion, hvorefter hyppigheden af hovedeftersyn kan foreskrives af fabrikanten. Dette gælder fx for transportredskaber som vandrette rullebånd, transportører/ transportbånd, kædetransportører, simple conveyoranlæg (fx uden hæve- og sænkestationer) og transportanlæg i lukkede anlæg. Årsagen til undtagelserne er, at de nævnte transportredskaber ikke betragtes som værende specielt farlige. Dokumentation Hovedeftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet samt efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forvises. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve transportredskabet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af teknisk hjælpemidler 17 med henvisning til bilag 1 med punkt Transportredskaber - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Transportredskab Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på 19

20 5.4 Presser beregnet til bearbejdning af jern og metal. Eksempler på pressere beregnet til bearbejdning af jern og metal er ekscenterpressere, hydrauliske pressere, kantpressere og værkstedspressere. Eftersyn Pressere skal regelmæssigt og hyppigt undergå en fuldstændig gennemgang af sikkerhedsanordninger, styresystemer, betjeningsorganer, koblingsmekanismer og bremser (eftersyn og kontrol) af hensyn til forsvarlighed og til pressens konstruktion og brug. Løbende eftersyn og kontrol skal, normalt ved 8 timers daglig brug, foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig: For IKKE CE-mærkede ekscenterpresser hver 3. måned. For CE-mærkede ekscenterpresser hver 12. Måned, med mindre fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol. For hydrauliske og pneumatiske presser hver 12. måned. Ved IKKE CE-mærkede ekscenterpressere, som har en daglig drift på op til 4 timer, accepterer Arbejdstilsynets, at eftersynsintervallet kan forlænges op til 6 måneder, med mindre fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol. Det anbefales, at kontakte fabrikanten eller leverandøren for nærmere specificering af evt. eftersynsintervaller. Praksis er, at hovedeftersyn på pressere beregnet til bearbejdning af jern udføres af fabrikanten eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndig kendskab til redskaberne. Undtagelser Følgende pressere, produktionspresser beregnet for åben ilægning er IKKE omfattet af kravet om eftersyn minimum hver 12. måned, med mindre fabrikanten forskriver andet. Pressere, der altid kun kører med lukkede værktøjer, dvs. maks. 6 mm åbning, hvor pressen samtidigt er forsynet med tydelig skiltning om, at pressen kun må køre med lukkede værktøjer. Ikke CE-mærkede hydrauliske værkstedspressere med pressehastighed under 20 mm/sek. under forudsætning af, at værkstedspressen anvendes til simple lejlighedsvise værkstedsopgaver, dvs. ikke til produktion. Ekscenterpressere, der anvendes i maskinlinjer, hvor pressen er sikret med fast afskærmning, så alle pressebevægelser stopper, hvis afskærmningen fjernes eller åbnes. Årsagen til undtagelserne er, at de nævnte pressere ikke betragtes som værende specielt farlige under henvisning til, at åbningsstørrelser på maks. 6 mm anses for at være så lille, at en legemsdel ikke kan indføres, ligesom fast afskærmning med el-overvågede adgangsveje forhindrer personadgang under drift. Med hensyn til hydrauliske værktøjspressere tilpasses hyppigheden af eftersyn og kontrol til forsvarlighed og pressens konstruktion, hvorefter hyppigheden kan foreskrives af fabrikanten, dvs. normalt hver 12. måned. 20

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Udfyld skemaet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i industrien

Lovpligtige eftersyn. Maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i industrien Lovpligtige eftersyn Maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler Arbejdsmiljø i industrien Denne vejledning er udgivet af BFA Industri, der er arbejdsmarkedets parters fælles forum for arbejdsmiljø i

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber At-anvisning nr. 2.3.0.3 Marts 1998 Indledning Denne anvisning knytter sig til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: BAR Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, august 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag:

Læs mere

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af fibertove til anhugning ved løfte- og transportopgaver og som bæremiddel i håndtaljer m.v.

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af fibertove til anhugning ved løfte- og transportopgaver og som bæremiddel i håndtaljer m.v. Fibertove (tovværk) At-meddelelse nr. 2.02.6 Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om teknisk hjælpemidlers indretning og anvendelse. Bekendtgørelse nr. 401 af 27. juli 1945 med

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280)

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280) Dansk Kranforening Sikkerhedskonference 18. september 2015 Løft af Personer Lovkrav, definitioner og praktiske løsninger René Dahlkilde, produktchef, HMF Group A/S Personløft Europæiske regler Maskindirektivet

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af ståltove til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej.

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af ståltove til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej. Ståltove (wirer) At-meddelelse nr. 2.02.4 November 1995 Erstatter: September 1994 Baggrund Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil. Bekendtgørelse

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VEX4000 Integreret køling (IC/ICC)

VEX4000 Integreret køling (IC/ICC) Logbog VEX4000 Integreret køling (IC/ICC) Tilsynsbog for køleanlæg Udstyrsjournal Ejer: Placering: Fabrikant: Fabrikationsår: (se typeskilt) EXHAUSTO A/S Idriftsætningsdato: Trinløs frekvensstyret køleanlæg:

Læs mere

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Page 1 of 15 Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse

Læs mere

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber At-anvisning nr. 2.3.0.2 Maj 1996 Erstatter: Juli 1995 Indledning Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte-

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Undervisningsministeriet. Februar 2009. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009 VEJ nr 10167 af 01/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

TUR Truckkonference 2018

TUR Truckkonference 2018 TUR Truckkonference 2018 Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet Indhold Nye kranførercertifikatregler Gamle certifikaters

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION PERSONLØFTERE Sikkerhedsinstruk.: SI21 Udgave-Dato 02-03.11.2016 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen Godkendt

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Montagevejledning. JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder

Montagevejledning. JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder Montagevejledning JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder 1. Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Sikker brug af transportable stiger

Sikker brug af transportable stiger Sikker brug af transportable stiger Vejledning for ansatte og ledere i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning i sikker brug af transportable stiger henvender sig til alle ansatte

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor.

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor. Formålet med dette afsnit er at få bevidsthed omkring vigtigheden af personlig sikkerhed, korrekt anvendelse af løftegrej samt sikker og effektiv godsbehandling. Vurdering og planlægning Der skelnes mellem

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Dokumentation / kvalitetssikring w w w.m u l 1 0 p rosa fe.d k 1 MUL10 ProSafe Testet Test og teknisk rapport Mul10 ProSafe er testet og certificeret i henhold

Læs mere

Tilsyn med elevatorer

Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure RT-10 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 7. april 2009 Senest redigeret: 1. januar 2012 Aktuel

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre kraner.

De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre kraner. AFC/SBT 29. september 2017 Kranførercertifikat At-vejledning 1.9.4 November 2017 Vejledningen gælder fra den 1. januar 2018 De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2 At-VEJLEDNING Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 August 2009 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

BFA Industri. Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime

BFA Industri. Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime BFA Industri Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime Program for dagen: Kl. 12.30 : Præsentation af programmet Lars Andersen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.1 Brug af transportable stiger Juni 2006 GRØNLAND 2 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Frivillig produktcertificering:

Frivillig produktcertificering: Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere