UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner"

Transkript

1 UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008

2 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale om de unges uddannelsesønsker på opgørelsesdagen og ikke hvad de faktisk går i gang med efter sommerferien. Bemærkninger vedr. det statistiske grundlag Denne rapport bygger på de oplysninger om elevernes uddannelsesvalg i grundskolens 9. og 10. klasse, som UU Århus har kendskab til via folkeskolernes og privatskolernes indberetning til UNI- C Statistik & Analyse pr. 15. marts I Århus Kommune dækker talmaterialet: Folkeskolerne Ungdomsskolen Heltidsundervisningen (HU) Undervisning og Arbejde (U&A) Kuratorernes elever (KUR) samt 13 privatskoler. I Samsø Kommune dækker talmaterialet: Tranebjerg Skole. UNI-C Statistik & Analyse har lavet tekniske ændringer på indberetningsskemaet, så det afspejler de uddannelsesmæssige forandringer pr. 1. august Disse ændringer er vedrørende: 10. skoleår 12 indgange på erhvervsuddannelserne De individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser omfatter nu foruden EGU også STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov) Udspecificering af valgene vedr. unge der ikke går direkte i ungdomsuddannelse. Ændringerne kan gøre det lidt vanskeligt at lave direkte sammenligninger med tidligere år. Århus Kommune Tabel 1 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2008 Folke- og privatskoler samt øvrige (øvrige er HU, U&A og KUR) 2

3 Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse I alt 9. og 9. kl. 10. kl. 10. kl. Piger Drenge Piger Drenge Pct. Pct. Pct. 10. klasse 55,42 Folkeskole herunder et 10. klassecenter ,92 Ungdomsskole ,31 Efterskole ,07 Friskole/privat grundskole ,31 Håndarbejdsskole ,00 Husholdningsskole ,45 Skole, der laver 10. skoleår ,36 Erhvervsuddannelserne 6,59 25,11 19,16 Dyr, planter og natur ,17 0,11 0,27 Produktion og udvikling ,07 0,74 0,41 Strøm, styring og it ,49 1,70 1,35 Bil, fly og andre transportmidler ,66 1,06 1,31 Bygge og anlæg ,02 4,68 4,60 Bygnings- og brugerservice ,03 0,43 0,23 Transport og logistik ,07 0,32 0,23 Merkantil ,67 9,68 6,27 Medieproduktion ,14 1,38 0,77 Mad til mennesker ,38 0,74 0,81 Sundhed, omsorg og pædagogik ,42 2,66 1,67 Krop og stil ,45 1,60 1,26 Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,10 0,53 0,36 EGU - erhvervsgrunduddannelse ,07 0,32 0,23 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov ,03 0,21 0,14 Gymnasiale uddannelser 32,19 60,74 67,36 Studentereksamen - stx ,93 29,57 43,46 Studenterkursus ,00 0,74 0,32 Højere forberedelseseksamen - hf ,34 3,11 Højere handelseksamen - hhx ,95 17,02 13,62 Højere teknisk eksamen - htx ,31 6,06 6,85 Andet 5,69 13,62 13,12 Produktionsskole ,50 4,47 3,83 Ungdomshøjskole ,00 0,21 0,09 VUC ,03 2,34 1,04 Udlandsophold ,15 0,64 1,76 Arbejde ,19 2,87 2,75 Andet ,49 2,13 1,53 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen ,33 0,96 2,12 I alt

4 Sammenlagt har i alt: 55,42 % af 9 klasserne tilmeldt sig 10. klasse. 6,59 % af 9. klasseeleverne og 25,11 % af 10. klasseeleverne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse. 67,36 % af alle elever der forlader grundskolen påbegynder en gymnasial uddannelse. STX er den største aftager med 43,46 %. 5,69 % af 9. klasseeleverne og 13,62 % af 10. klasseeleverne går ikke direkte i ungdomsuddannelse. Tabel 2 Udviklingen fra Ansøgere til ungdomsuddannelserne fra folke- og privatskoler i Århus Ansøgere til 10. klasse er ikke medtaget Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,22 Handelsskolen EUD 169 8, , , ,27 Social- og sundhedsuddannelse 44 2, , , ,67 Landbrugsskole (teknisk EUD fra 2008) 6 0,29 3 0,13 2 0,09 STX , , , ,46 Studenterkursus 0 0,00 1 0,04 0 0,00 7 0,32 HHX , , , ,62 HTX 107 5, , , ,85 HF 42 2, , , ,11 EGU, (+STU fra 2008) 5 0, ,56 4 0,18 8 0,37 Anden uddannelse 42 2, , ,52 Arbejde/andet/ikke udfyldt 205 9, , ,72 Fra 2008 Produktionsskole 85 3,83 Ungdomshøjskole 2 0,09 VUC 23 1,04 Udlandsophold 39 1,76 Arbejde 61 2,75 Andet 34 1,53 Ikke udfyldt tilmelding 47 2,12 I alt Bemærkninger til udviklingen fra 2007 til 2008: Antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse er vokset fra 66,0 % i 2007 til 67,4 % i Der er dog visse forskydninger inden for området. Hvor Det almene Gymnasium oplever en nedgang, er der forøget søgning til de andre gymnasiale uddannelser. For erhvervsuddannelsernes vedkommende er der et mindre fald i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 20,60 % i 2007 til 19,16 % i

5 Gruppen af unge, der ikke går direkte i uddannelse, stiger fra 11,72 % i 2007 til 13,12 % i De efterfølgende tabeller viser udviklingen fra i folkeskoletallene uden eleverne fra områderne: Heltidsundervisningen (HU), Undervisning & Arbejde (U&A) og kuratorerne (KUR). Valgene for disse elever opgøres særskilt. I 2005 blev opgørelsesmetoden ændret for kategorien anden uddannelse idet kuratorelever i 9. specialklasse, der visiteres til 10. specialklasse, tidligere blev registreret under anden uddannelse. Fra 2005 er de blevet registreret under ikke i kompetencegivende uddannelse med den begrundelse, at de ikke vælger men indstilles eller visiteres. Tabel 3 9. klassernes uddannelsesvalg fra 2003 til 2008 Folke- og privatskoler klasse egen/anden skole 40,89 38,84 40,6 35,47 33,41 30, klasse efterskole 21,52 17,94 20,36 20,82 21,66 24, klasse i alt 62,40 56,78 60,96 56,29 55,07 54,93 EGU (+STU fra 2008) 0,24 0,20 0,04 0,15 0,04 0,04 Teknisk Skole EUD 4,43 4,23 3,28 4,87 4,46 4,42 Handelsskolen EUD 1,42 1,32 1,34 1,51 1,10 1,74 Social- og sundhedsuddannelsen 0,32 0,52 0,51 0,72 0,73 0,40 Landbrugsskole (teknisk EUD fra 2008) 0,04 0,20 0,14 0,04 0,04 STX 20,62 24,07 22,41 25,31 25,98 24,87 HHX 3,05 4,63 3,64 4,84 5,05 5,15 HTX 2,48 2,63 2,2 2,53 2,41 3,44 Anden uddannelse 2,40 1,87 0,61 0,57 0,29 Arbejde/andet/ikke udfyldt 2,60 3,55 4,9 3,17 4,83 Fra 2008 Produktionsskole 1,27 Ungdomshøjskole 0,00 VUC 0,04 Udlandsophold 1,20 Arbejde 1,09 Andet 0,40 Ikke udfyldt tilmelding 1,02 Sum * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Bemærkninger til udviklingen fra 2003 til 2008: Tendensen med at eleverne i mindre omfang vælger at fortsætte i 10. klasse fortsætter. Således vælger kun 54,93 % i 2008 mod 55,07 % i 2007 at fortsætte i 10. klasse direkte fra 9. klasse. 5

6 Den samlede søgning til 10. klasse dækker dog over en stigning i antallet af ansøgere til efterskolerne. I ,66 % og i ,29 %. Samlet set er antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse kun svagt stigende fra 34,44 % i 2007 til 34,46 % i Det er forskydninger inden for området. Det almene Gymnasium har en nedgang på 1,11 procentpoint. HHX oplever en mindre fremgang og HTX får øget tilgang på 1,03 procentpoint. For erhvervsuddannelsernes vedkommende er der en lille stigning i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 6,33 % i 200 til 6,56 % i Der er en stigning i antallet af elever, der ikke går direkte i uddannelse fra 4,83 % i 2007 til 5,00 % i Tabel 4 Ansøgere til ungdomsuddannelse fra 10. klasse i folkeskolerne og privatskolerne i Århus Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,78 Handelsskolen EUD , , , ,02 Social- og sundhedsuddannelserne 29 2, , , ,64 Landbrugsskole (teknisk EUD fra 2008) 2 0,20 2 0,19 0 0,00 STX , , , ,62 Studenterkursus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,77 HHX , , , ,62 HTX 46 4, , , ,17 HF 42 4, , , ,60 EGU (+STU fra 2008) 4 0,41 4 0,36 1 0,11 3 0,33 Anden uddannelse 24 2, , ,28 Ikke i uddannelse 51 5, , ,71 Fra 2008 Produktionsskole 29 3,19 Ungdomshøjskole 2 0,22 VUC 18 1,98 Udlandsophold 6 0,66 Arbejde 27 2,97 Andet 13 1,43 Ikke udfyldt tilmelding 9 0,99 I alt * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Bemærkninger til 10. klassernes uddannelsesvalg : Antallet af elever der vælger at fortsætte på en gymnasial uddannelse er stigende fra 60,25 % i 2007 til 62,78 % i Der er forskydninger inden for området. Det almene gymnasium oplever en tilbagegang, hvorimod der er fremgang for de øvrige gymnasier. For erhvervsuddannelsernes vedkommende er der samlet set et fald i antallet af elever, der søger disse uddannelser, fra 29,65 % i 2007 til 25,44 % i

7 Antallet af unge der ikke går i uddannelse stiger fra 8,71 % i 2007 til 11,45 % i Tabel 5 9. og 10. klassernes uddannelsesvalg 2008 Folkeskoler i Århus Kommune. Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse I alt 9. kl. 10. kl. 9. og 10. Piger Drenge Piger Drenge Pct. Pct. Pct. 10. klasse 55,53 Folkeskole herunder et 10. klassecenter ,27 Ungdomsskole ,39 Efterskole ,50 Friskole/privat grundskole ,51 Håndarbejdsskole ,00 Husholdningsskole ,39 Skole, der laver 10. skoleår ,47 Erhvervsuddannelserne 6,67 30,21 21,00 Dyr, planter og natur ,17 0,15 0,29 Produktion og udvikling ,09 1,04 0,53 Strøm, styring og it ,52 1,19 1,17 Bil, fly og andre transportmidler ,60 1,34 1,35 Bygge og anlæg ,98 5,21 4,75 Bygnings- og brugerservice ,00 0,45 0,18 Transport og logistik ,04 0,30 0,18 Merkantil ,89 12,20 7,39 Medieproduktion ,13 1,93 0,94 Mad til mennesker ,39 0,74 0,82 Sundhed, omsorg og pædagogik ,39 3,57 1,94 Krop og stil ,47 2,08 1,47 Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,04 0,45 0,23 EGU - erhvervsgrunduddannelse ,00 0,45 0,18 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med ,04 0,00 0,06 særligt behov Gymnasiale uddannelser 32,41 55,36 65,98 Studentereksamen - stx ,89 21,88 41,17 Studenterkursus ,00 1,04 0,41 Højere forberedelseseksamen - hf ,08 3,58 7

8 Højere handelseksamen - hhx ,12 17,26 13,78 Højere teknisk eksamen - htx ,40 6,10 7,04 Andet 5,34 13,99 12,79 Produktionsskole ,42 3,72 3,40 Ungdomshøjskole ,00 0,15 0,06 VUC ,04 2,68 1,11 Udlandsophold ,08 0,89 1,82 Arbejde ,25 3,42 3,05 Andet ,39 1,93 1,29 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt tilmeldingen ,16 1,19 2,05 I alt * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever. Tabel 6 Ansøgere til ungdomsuddannelserne fra folkeskolerne i Århus Kommune Ansøgere til 10. klasse er ikke medtaget Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,67 Handelsskolen EUD 151 9, , , ,39 Social- og sundhedsuddannelsen 40 2, , , ,94 Landbrugsskole, (teknisk EUD fra 2008). 5 0,30 3 0,20 1 0,06 STX , , , ,17 Studenterkursus 0 0,00 1 0,01 0 0,00 7 0,41 HHX , , , ,78 HTX 90 5, , , ,04 HF 37 2, , , ,58 EGU, (+STU fra 2008) 5 0,30 8 0,44 2 0,11 4 0,24 Anden uddannelse 38 2, , ,03 Ikke i uddannelse 129 7, , ,77 Fra 2008 Produktionsskole 58 3,40 Ungdomshøjskole 1 0,06 VUC 19 1,11 Udlandsophold 31 1,82 Arbejde 52 3,05 Andet 22 1,29 Ikke udfyldt tilmelding 35 2,05 I alt * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever 8

9 Tabel 7 9. klasse kl. egen/anden skole 42,29 39,44 40,92 36,84 33,91 32, klasse efterskole 21,44 17,72 20,29 19,97 21,48 23, klasse i alt 63,73 57,16 61,21 56,80 55,39 55,53 EGU (+STU fra 2008) 0,29 0,20 0,04 0,17 0,04 0,04 Erhvervsuddannelser Teknisk Skole EUD 4,53 4,57 3,25 5,10 4,86 4,39 Handelsskolen EUD 1,54 1,12 1,5 1,53 1,18 1,89 Social- og sundhedsuddannelse 0,39 0,37 0,6 0,83 0,76 0,39 Landbrugsskole, (teknisk EUD fra 2008) 0,05 0,19 0,13 0,04 0,04 Gymnasiale uddannelser STX 19,75 24,52 22,83 24,11 25,03 23,89 HHX 3,37 4,76 3,48 4,62 5,07 5,12 HTX 2,65 2,84 2,36 2,75 2,49 3,40 Anden uddannelse 1,49 0,70 0,73 0,61 0,25 Arbejde/andet/ikke udfyldt 2,22 3,54 3,82 3,44 4,86 Fra 2008: Produktionsskole 1,42 Ungdomshøjskole 0,00 VUC 0,04 Udlandsophold 1,08 Arbejde 1,25 Andet 0,39 Ikke udfyldt tilmelding 1,16 Sum Antal elever * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Tabel klasse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Teknisk Skole EUD , , , ,44 Handelsskolen EUD , , , ,20 Social- og sundhedsuddannelse 26 3, , , ,57 Landbrugsskole, (teknisk EUD fra 2008) 2 0,26 2 0,24 0 0,00 9

10 STX , , , ,88 Studenterkursus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,04 HHX , , , ,26 HTX 35 4, , , ,10 HF 37 4, , , ,08 EGU (+STU fra 2008) 4 0,52 4 0,49 1 0,14 3 0,45 Anden uddannelse 21 2, , ,74 Ikke i uddannelse 40 5, , ,56 Fra 2008 Produktionsskole 25 3,72 Ungdomshøjskole 1 0,15 VUC 18 2,68 Udlandsophold 6 0,89 Arbejde 23 3,42 Andet 13 1,93 Ikke udfyldt tilmelding 8 1,19 I alt * minus elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning og Arbejde samt kuratorernes elever Tabel 9 Frekvensen for ønsket gymnasial uddannelse pr. 15. marts 2007 og 2008 Folkeskoler og privatskoler i Århus Kommune klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse STX HHX HTX STX HHX HTX HF STX HHX HTX STX HHX HTX HF Skole % % % % % % % % % % % % % % Bakkegårdsskolen 20,7 3,4 0,0 11,8 0,0 8,8 Beder Skole 16,4 0,0 0,0 27,3 30,7 4,5 1,1 12,3 12,3 1,8 24,1 33,3 4,6 2,3 Ellekærskolen 3,6 14,3 3,6 12,2 17,1 17,1 Elsted Skole 26,7 6,7 1,7 26,0 18,0 4,0 Engdalskolen 38,4 1,4 1,4 30,0 3,3 1,7 Fjordsgades Skole 37,7 3,8 0,0 44,9 0,0 1,4 Frydenlundskolen 0,0 5,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 19,0 0,0 9,5 0,0 23,1 0,0 0,0 Gammelgårdskolen 26,9 1,3 1,3 20,7 3,4 2,3 Grønløkkeskolen 15,4 5,1 5,1 10,3 12,1 15,5 10,3 12,8 10,3 5,1 19,4 9,7 11,3 8,1 Hasle Skole 31,8 6,8 4,5 26,1 4,3 2,2 Hasselager Skole 25,4 4,2 1,4 12,5 8,3 1,4 Holme Skole 18,6 5,1 8,5 34,7 8,2 6,1 Højvangskolen 10,3 15,5 3,4 12,8 5,1 5,1 Hårup Skole 22,7 2,3 2,3 10,5 5,3 0,0 Jellebakkeskolen 22,8 3,5 1,8 35,7 7,1 0,0 Katrinebjergskolen 16,9 3,1 6,2 13,6 0,0 0,0 Kragelundskolen 11,1 6,7 0,0 28,3 6,7 0,0 Lystrup Skole 35,1 5,4 0,0 23,1 11,5 7,7 Læssøesgades Skole 4,5 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Malling Skole 20,8 4,2 0,0 20,0 7,5 2,5 Møllevangskolen 22,0 10,0 10,0 29,5 0,0 2,3 10

11 klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse STX HHX HTX STX HHX HTX HF STX HHX HTX STX HHX HTX HF Mårslet Skole 25,4 6,3 3,2 19,0 3,4 3,4 Nordgårdskolen 4,2 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 Næshøjskolen 23,7 0,0 0,0 12,3 3,1 3,1 Risskov Skole 57,9 4,2 1,1 46,6 4,5 3,4 Rosenvangskolen 31,6 0,0 1,3 21,2 9,4 5,9 Rundhøjskolen 14,3 28,6 0,0 32,5 17,9 4,1 3,3 17,1 4,9 0,0 26,3 27,0 3,6 5,8 Sabro-Korsvejskolen 22,6 0,0 3,2 27,3 6,8 0,0 Samsøgade Skole 26,2 3,3 0,0 26,0 8,0 4,0 Skjoldhøjskolen 32,8 10,3 10,3 27,3 18,2 6,1 15,2 20,0 0,0 10,0 42,2 8,9 6,7 8,9 Skovvangskolen 16,7 4,8 4,8 22,0 2,4 9,8 Skæring Skole 30,8 7,7 0,0 20,8 13,2 5,7 Skødstrup Skole 28,8 0,0 1,7 31,3 0,0 1,7 Skåde Skole 38,6 5,3 3,5 41,5 2,4 2,4 Solbjergskolen 24,4 0,0 6,7 33,3 15,6 2,2 11,1 33,3 2,1 0,0 18,2 20,5 4,5 0,0 Strandskolen 30,5 3,7 2,4 39,0 11,0 0,0 Sødalskolen 21,1 10,5 0,0 23,5 0,0 0,0 Sølystskolen 54,8 4,8 0,0 18,9 8,1 2,7 0,0 24,5 0,0 0,0 31,6 15,8 5,3 15,8 Søndervangskolen 18,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Århus Ungdomsskole 18,4 8,2 0,0 20,4 9,8 6,6 1,6 23,0 Tilst Skole 22,5 8,8 2,5 22,6 6,5 0,0 Tovshøjskolen 3,7 7,4 7,4 46,4 0,0 3,6 0,0 3,1 0,0 6,3 38,5 0,0 0,0 23,1 Tranbjerg Skole 9,5 14,3 0,0 21,3 3,3 13,1 Vejlby Skole 14,3 0,0 7,1 23,3 19,8 3,5 5,8 5,9 5,9 0,0 23,1 12,8 3,8 21,8 Vestergårdskolen 22,7 15,9 0,0 26,7 4,0 12,0 8,0 7,7 7,7 0,0 26,1 12,5 17,0 5,7 Viby Skole 22,6 5,7 3,8 19,6 4,3 2,2 Virupskolen 24,2 0,0 1,6 20,0 2,5 7,5 Vorrevangskolen 14,0 9,3 2,3 21,2 6,1 6,1 Åby Skole 17,3 1,9 3,8 28,6 0,0 1,3 Børnenes Friskole 23,5 0,0 5,9 Egebakkeskolen 10,5 0,0 0,0 Elise Smiths Skole 32,3 3,1 1,5 Forældreskolen 33,3 19,7 6,1 65,4 7,7 11,5 0,0 Interskolen 57,7 15,4 3,8 Jakobskolen 23,1 0,0 0,0 Kildeskolen 25,0 12,5 12,5 Laursens Realskole 32,3 1,5 3,1 48,3 25,0 9,5 3,4 Lykkeskolen 42,9 0,0 7,1 N. Kochs Skole 18,8 4,2 2,1 61,7 13,8 1,1 4,3 Selam Friskole 41,7 0,0 0,0 Skt. Knuds Skole 32,8 0,0 4,7 Tranebjerg Skole, Samsø 2,2 0,0 2,2 25,0 0,0 0,0 0,0 11

12 Tabel 10 Øvrige i Århus Kommune (elever fra Heltidsundervisningen, Undervisning & Arbejde og kuratorerne) Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse I alt fra 9. fra og 10. Piger Drenge Piger Drenge Procent Procent Procent 10. klasse,067,89 Folkeskole herunder et 10. klassecenter ,85 Ungdomsskole ,00 Efterskole ,35 Friskole/privat grundskole ,00 Håndarbejdsskole ,00 Husholdningsskole ,92 Skole, der laver 10. skoleår ,77 Erhvervsuddannelserne 7,34 15,63 19,40 Dyr, planter og natur ,92 0,00 1,49 Produktion og udvikling ,00 0,00 0,00 Strøm, styring og it ,00 0,00 0,00 Bil, fly og andre transportmidler ,92 0,00 1,49 Bygge og anlæg ,83 6,25 5,97 Bygnings- og brugerservice ,92 3,13 2,99 Transport og logistik ,00 3,13 1,49 Merkantil ,00 0,00 0,00 Medieproduktion ,00 0,00 0,00 Mad til mennesker ,83 0,00 2,99 Sundhed, omsorg og pædagogik ,92 3,13 2,99 Krop og stil ,00 0,00 0,00 Individuelt tilrettelagt 1,83 6,25 5,97 ungdomsuddannelse EGU - erhvervsgrunduddannelse ,83 0,00 2,99 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov ,00 6,25 2,99 Gymnasiale uddannelser 0,00 3,13 1,49 12

13 Studentereksamen - stx ,00 0,00 0,00 Studenterkursus ,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf ,00 0,00 Højere handelseksamen - hhx ,00 0,00 0,00 Højere teknisk eksamen - htx ,00 3,13 1,49 Andet 22,94 75,00 73,13 Produktionsskole ,34 40,63 31,34 Ungdomshøjskole ,00 0,00 0,00 VUC ,00 12,50 5,97 Udlandsophold ,00 0,00 0,00 Arbejde ,67 0,00 5,97 Andet ,75 21,88 14,93 Antal elever, der endnu ikke har udfyldt ,17 0,00 14,93 tilmeldingen I alt Tabel 11 Opgørelse over de elever der ikke tilmelder sig de ordinære uddannelserne på FTU skemaet Folkeskoler, øvrige og privatskoler Produktions- Ungdoms- VUC Udlandet Arbejde Andet Ikke I alt skole højskole tilmeldt 9. kl. piger kl. drenge kl. piger kl. drenge I alt antal Procent 29,21 0,69 7,90 13,40 20,96 11,68 16, Sammenligning med tilsvarende gruppe Tabel 12 Uddannelse Arbejde Produktionsskole Udlandet Uafklaret Andet 2007 (procent) 5,86 25,78 26,95 16,80 8,59 17, (procent) 24,00 22,30 16,50 6,60 14,90 15, (procent) 18,40 27,20 15,00 16,70 3,50 19,30 Udviklingen i forhold til 2007 Andelen af denne gruppe, der vælger uddannelsesafklarende/-forberedende forløb (produktionsskole og uddannelse) vokser fra 32,81 % i 2007 til 37,80 % i 2008 (produktionsskole, ungdomshøjskole og VUC). Andelen af unge, der tager et år i udlandet, falder fra 16,80 % i 2007 til 13,40 % i

14 Andelen af unge, der ønsker at arbejde falder fra 25,78 % i 2007 til 20,96 % i Andelen af unge, der vælger andet falder fra 17,19 % i 2007 til 11,68 % i Antallet af uafklarede (i ,59 %) unge stiger til 16,15 % (ikke tilmeldt ungdomsuddannelse) i I denne gruppe udgør eleverne fra 9. klasse godt 80 %. For de unge i denne gruppe fortsætter grundskolevejlederen vejledningsprocessen frem til sommerferien i tæt samarbejde med ungevejlederen, så skoleåret afsluttes med en udfyldt uddannelsesplan. Bemærkninger til kategorierne Uddannelse (2007) omfatter unge, der søger 11 skoleår på efterskole, ungdomshøjskole, erhvervsforskole, særlige specialskoletilbud og andre skoletilbud. Udlandet omhandler unge, der for de flestes vedkommende søger High School eller andet ophold i udlandet. Andet omfatter - ud over elever med særlige problemstillinger som fx meget fravær fra grundskolen - elever der er syge, elever der er i fængsel eller elever der er anbragt uden for hjemmet. Fra 2008 også andre uddannelser, der ikke er registrerbare i indberetningsskemaet. Ungdommens Uddannelsesvejledning har særlig opmærksomhed på denne brede gruppe af unge, der ikke har valgt at starte på en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Tabel 13 Samsø Kommune Tranebjerg Skole Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse I alt pct. pct. pct. 9. og Piger Drenge Piger Drenge 9. kl. 10. kl. 10. kl. 10. klasse 68,89 Folkeskole herunder et 10. klassecenter 0 0,00 Ungdomsskole 0 0,00 Efterskole ,11 Friskole/privat grundskole 0 0,00 Håndarbejdsskole 0 0,00 Husholdningsskole 0 0,00 Skole, der laver 10. skoleår ,78 Erhvervsuddannelserne 13,33 50,00 46,15 Dyr, planter og natur 1 1 2,22 0,00 3,85 Produktion og udvikling 0 0,00 0,00 0,00 Strøm, styring og it 1 1 2,22 0,00 3,85 14

15 Bil, fly og andre transportmidler 0 0,00 0,00 0,00 Bygge og anlæg 0 0,00 0,00 0,00 Bygnings- og brugerservice 0 0,00 0,00 0,00 Transport og logistik 1 1 0,00 8,33 3,85 Merkantil ,67 16,67 19,23 Medieproduktion 0 0,00 0,00 0,00 Mad til mennesker 1 1 0,00 8,33 3,85 Sundhed, omsorg og pædagogik ,00 16,67 7,69 Krop og stil 1 1 2,22 0,00 3,85 Individuelt tilrettelagt 0,00 0,00 0,00 ungdomsuddannelse EGU - erhvervsgrunduddannelse 0 0,00 0,00 0,00 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov 0 0,00 0,00 0,00 Gymnasiale uddannelser 4,44 25,00 19,23 Studentereksamen - stx ,22 25,00 15,38 Studenterkursus 0 0,00 0,00 0,00 Højere forberedelseseksamen - hf 0 0,00 0,00 Højere handelseksamen - hhx 0 0,00 0,00 0,00 Højere teknisk eksamen - htx 1 1 2,22 0,00 3,85 Andet 13,33 25,00 34,62 Produktionsskole 0 0,00 0,00 0,00 Ungdomshøjskole 0 0,00 0,00 0,00 VUC 1 1 0,00 8,33 3,85 Udlandsophold ,67 0,00 11,54 Arbejde ,22 16,67 11,54 Andet 2 2 4,44 0,00 7,69 Antal elever, der endnu ikke har 0 0,00 0,00 0,00 udfyldt tilmeldingen I alt

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Bilag 6 - Oversigt over elevvandring klasse 2017/ september tal

Bilag 6 - Oversigt over elevvandring klasse 2017/ september tal Risskov Skole Skæring Skole Skødstrup Skole Strandskolen Sølystskolen Elev Skole Ellevangskolen Elsted Skole Hårup Skole Lystrup Skole Virupskolen Bakkegårdsskolen Katrinebjergskolen Lisbjergskolen Samsøgades

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Åbningstider på skoler og anlæg, pr

Åbningstider på skoler og anlæg, pr Åbningstider på skoler og anlæg, pr. 31.05.18 Mandage torsdage fra 15 22, hele skoleåret Ellekærskolen, klasse- og faglokaler Katrinebjergskolen, klasse- og faglokaler Elsted Skole, klasse- og faglokaler

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2018

AFBRUDSRAPPORTEN 2018 AFBRUDSRAPPORTEN 2018 Opgørelse for Aarhus Kommune over 15 24-åriges afbrud fra ungdomsuddannelser og aktivitet efter afbrud. Rapporten omfatter skoleåret 2017 2018 UU Aarhus-Samsø - Unge & Uddannelse

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Aarhus Kommune

Aarhus Kommune. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Garantidistrikt Ændring Ændring Grenåvej Øst 1.16 1.87 1.92 1.11 1.136 1.172 156 1.28 1.36 1.431 1.473 1.58 1.52 24 Grenåvej Vest 817 847 85 848 843 842 24 1.49 1.25 1.54 1.75 1.17 1.117

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2017

AFBRUDSRAPPORTEN 2017 AFBRUDSRAPPORTEN 2017 Opgørelse for Aarhus Kommune over 15 24-åriges afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud i perioden 1. august 2016-31. juli 2017 UU Aarhus-Samsø - Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Fakta. Fakta. Aarhus Kommune

Fakta. Fakta. Aarhus Kommune Fakta Fakta 0. klasser til kommende skoleår Børnehaveklassedannelsen på den enkelte skole er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt de byrådsbesluttede rammer i Styrelsesvedtægten.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Fakta. Aarhus Kommune

Fakta. Aarhus Kommune Fakta Fakta 0. klasser til kommende skoleår Børnehaveklassedannelsen på den enkelte skole er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt de byrådsbesluttede rammer i Styrelsesvedtægten.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT. Aarhus Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT. Aarhus Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/2019 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Læring og Udvikling Grøndalsvej 2, 8260 Viby J Side 1 af 22 Besvarelse af 10-dages forespørgsel om udviklingen i læseresultater og i resultaterne for hhv. dansk og matematik for afgangsklasserne på de

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2017 - Bilag UU Nordvestjylland var i oktober 2016 på besøg på Færch Plast i Holstebro som led i Industriens kampagne Hands On for at skabe opmærksomhed om industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne 1 Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere