De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder"

Transkript

1 De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en ny tendens i indkomstudviklingen. Siden 2010 har indkomsterne i nogle af de allerrigeste områder i Nordsjælland slået rekord. Samtidig har de fattigste områder haft stagnerende eller ligefrem faldende reale indkomster. Dermed ser vi et billede af et polariseret Danmark, hvor de rigeste områder stikker af og de fattigste sakker agterud. Uligheden tager dermed til i disse år. af analysechef Jonas Schytz Juul 19. februar 2017 Analysens hovedkonklusioner Næsten alle de 30 rigeste postnumre i Danmark ligger i Hovedstadsområdet og Nordsjælland. Blot fire af de rigeste 30 postnumre ligger i Jylland. Det rigeste postnummer i landet er 2930 Klampenborg med en gennemsnitlige indkomst efter skat på kr. De 30 fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark og deler sig i to grupper. Dels er der en række områder omkring de største byer og dels en række områder i yderområderne. Landets fattigste postnummer er 5240 Odense NØ, hvor den gennemsnitlige indkomst efter skat er på kr. Mens indkomsten i det rigeste postnummer var 3 gange så stor som indkomsten i det fattigste postnummer i år 2000, er den nu 4 gange så stor. Særligt siden 2010 er der en stigende forskel i indkomsterne, hvor de rigeste områder har haft en stor real indkomstfremgang, mens de fattigste områder har haft stagnerende eller faldende reale indkomster. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Store geografiske indkomstforskelle i Danmark Der er stor forskel på indkomsten i de forskellige områder i Danmark. I denne analyse er fokus på indkomstforskelle mellem de enkelte områder i landet, og hvordan udviklingen har været i de seneste 15 år. Til sidst i analysen bliver der fokuseret ind på hovedstadsområdet og Østjylland omkring Århus for at belyse den øgede polarisering i områderne omkring de to største byer i Danmark. I analysen er indkomsterne opgjort på postnumre. I figur 1 er de 30 rigeste postnumre og de 30 fattigste postnumre i Danmark vist. De rigeste postnumre er vist med blå, mens de fattigste postnumre er vist med rødt på kortet. Af kortet ses det, at næsten alle de 30 rigeste postnumre ligger i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Blot fire af de rigeste 30 postnumre ligger i Jylland; tre ved Århus (Egå, Risskov og Højbjerg), mens det sidste er ved Vejle (Vejle Ø). De allerrigeste postnumre er Klampenborg (i Gentofte), Rungsted (i Hørsholm), Skodsborg, Vedbæk og Holte (alle i Rudersdal Kommune). I figur 1 er de 30 postnumre i landet med de laveste indkomster også vist. Det ses af kortet, at de 30 fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark. Der er dog to tendenser. Dels er der en række postnumre omkring de største byer, der er blandt landets fattigste postnumre (f.eks. Nørrebro og Nordvest i København, Århus V og Odense NØ), dels er der en række postnumre i yderområderne, der er blandt de 30 fattigste postnumre. Det er eksempelvis postnumre på Lolland, Bornholm og Langeland. Figur 1. Rigeste og fattigste 30 postnumre i Danmark Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Se også boks 1. 2

3 I tabel 1 er de ti fattigste og rigeste postnumre i hele landet vist. Af tabellen ses det, at i det rigeste postnummer i landet, Klampenborg, er den gennemsnitlige indkomst efter skat på kr. Herefter kommer Rungsted Kyst og Skodsborg med gennemsnitlige indkomster efter skat på over kr. Landets fattigste postnummer er Odense NØ, hvor den gennemsnitlige indkomst er på kr. I Danmarks rigeste postnummer er indkomsten altså i gennemsnit 4 gange så høj som i landets fattigste postnummer opgjort efter skat. Tabel 1. Ti rigeste og fattigste postnumre i hele Danmark Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) Ti rigeste postnumre Gentofte 2930 Klampenborg 715,4 Hørsholm 2960 Rungsted Kyst 629,6 Rudersdal 2942 Skodsborg 606,1 Rudersdal 2950 Vedbæk 551,6 Rudersdal 2840 Holte 532,8 Gentofte 2920 Charlottenlund 523,4 Gentofte 2900 Hellerup 466,6 København 1200 København K 446,5 Helsingør 3150 Hellebæk 404,6 Gentofte 2820 Gentofte 394,2 Ti fattigste postnumre Odense 5240 Odense NØ 173,7 Aalborg 9220 Aalborg Øst 191,3 Randers 8900 Randers C 192,5 København 2200 København N 194,3 Odense 5200 Odense V 194,3 Kalundborg 4592 Sejerø 197,5 København 2400 København NV 199,1 Guldborgsund 4874 Gedser 202,2 Århus 8210 Århus V 205,1 Esbjerg 6705 Esbjerg Ø 206,1 Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Se også boks 1. Ny tendens: De rigeste områder slår indkomstrekord de fattigste oplever fald I løbet af de sidste 15 år er forskellen mellem de rigeste og fattigste områder vokset. De rigeste områder har oplevet en højere fremgang i deres gennemsnitlige indkomster, end de fattigste områder har. Den store forskel i indkomstfremgang mellem top og bund betyder også, at forskellen mellem de rigeste og fattigste områder er steget. Mens indkomsten i det rigeste område var 3 gange så stor som indkomsten i det fattigste område i år 2000, er den nu 4 gange så stor. 3

4 Særligt i de seneste år efter finanskrisen har indkomsterne udviklet sig meget skævt. I figur 2 er indkomstudviklingen siden 2000 delt op i tre lige store perioder og vist særskilt for de rigeste fire og fattigste fire områder. Det ses af figuren, at i perioden er den periode, hvor mange af de rigeste områder har haft den højeste indkomstfremgang. Både i Klampenborg, Rungsted Kyst og Vedbæk er indkomsten vokset mere i end i de andre perioder siden Ser man derimod på de fire fattigste områder, så er perioden den periode, hvor indkomsten er vokset mindst. Faktisk er indkomsten faldet realt i de tre fattigste postnumre (Odense NØ, Aalborg NØ og Randers C), mens indkomsten er uændret realt fra for Odense V. Figur 2. Indkomstudvikling, , faste priser kr kr Vækst Vækst Vækst Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. En anden måde at sammenligne indkomstudviklingen i toppen og bunden er ved at indeksere udviklingen. Det er vist i figur 3, hvor år 2000 er sat til indeks 100 for alle postnumre. I figuren er de to rigeste og to fattigste postnumre vist, og dette er sammenlignet med udviklingen for hele landet. Af figuren ses det, at finanskrisen gav et stort realt indkomsttab til de to rigeste postnumre i 2008 og 2009, men til gengæld er indkomsterne i disse to områder vokset meget kraftigt efter Indkomstudviklingen er mere flad for de to fattigste postnumre. Frem til 2010 er der en vækst, mens indkomsten falder realt fra Herefter er indkomstudviklingen stort set flad for de to fattigste postnumre. 4

5 Figur 3. Real indkomstudvikling, indeks, rigeste og fattigste to postnumre Indeks 2000= Indeks 2000= Klampenborg Rungsted Kyst Aalborg Ø Odense NØ Hele DK Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. Størst indkomstforskelle i Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet er det område i Danmark, hvor indkomstforskellene er størst. Det skyldes, at de rigeste postnumre her er markant rigere end i resten af Danmark. De rigeste postnumre i landet er således i Hovedstadsområdet. Samtidig er Nørrebro og Nordvest i København blandt de fattigste postnumre i landet. I figur 4 er der vist et kort over indkomsterne i hovedstadsområdet, afgrænset til alle områder med postnummer under Som det fremgår, ligger de rigeste postnumre nord for København, mens de fattigste postnumre er Nørrebro, Nordvest og Sydhavnen. På kortet er de mørkeste områder de postnumre, som er blandt de 30 rigeste postnumre i hele landet, der også blev vist på Danmarkskortet i figur 1. I alt er 16 af de 30 rigeste postnumre placeret inden for hovedstadsområdet. De lyseste områder er postnumre, som er blandt landets 30 fattigste postnumre. I hovedstadsområdet er der 3 postnumre, som er blandt landets 30 fattigste. 5

6 Figur 4. Indkomster i Hovedstadsområdet Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst priser. Se også boks 1. Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end Indre by er ikke vist på kortet I tabel 2 er de 10 rigeste og 10 fattigste postnumre i Hovedstadsområdet vist. Som det fremgår, er stort set hele top 10 identisk med top 10 postnumre for hele landet, og postnumre i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm dominerer listen. De fattigste postnumre i hovedstaden er Nørrebro, Nordvest og Sydhavnen, efterfulgt af Brøndby Strand, Ishøj og Albertslund. 6

7 Tabel 2. Rigeste og fattigste postnumre i Hovedstadsområdet Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) De 10 rigeste Gentofte 2930 Klampenborg 714,2 Hørsholm 2960 Rungsted Kyst 628,7 Rudersdal 2942 Skodsborg 605,6 Rudersdal 2950 Vedbæk 550,2 Rudersdal 2840 Holte 530,9 Gentofte 2920 Charlottenlund 522,1 Gentofte 2900 Hellerup 465,3 København 1200 København K 445,8 Gentofte 2820 Gentofte 393,2 Rudersdal 2830 Virum 391,8 De 10 fattigste København 2200 København N 193,7 København 2400 København NV 198,4 København 2450 København SV 209,2 Brøndby 2660 Brøndby Strand 218,2 Albertslund 2620 Albertslund 219 Ishøj 2635 Ishøj 220,8 København 2700 Brønshøj 229 København 1700 København V 230,4 København 1600 København V 231,2 København 2500 Valby 232,7 Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst priser. Se også boks 1. Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end Indkomstforskelle Østjylland omkring Århus Der er ikke lige så store indkomstforskelle i Østjylland omkring Århus som i hovedstadsområdet. I dette afsnit er området omkring Århus bredt defineret som alle postnumre i intervallet Dvs. udover Århus indgår også eksempelvis Randers, Horsens, Skanderborg, Silkeborg og Viborg. I hele dette område er der ikke ét postnummer, der har en gennemsnitlig indkomst, der er høj nok til at komme ind på toptilisten over de rigeste postnumre i hovedstaden. Det rigeste postnummer i dette område er Egå ved Århus, der ligger på en 18. plads opgjort for alle postnumre i hele landet. I alt er der tre postnumre i top 30 for hele landet i dette område, som alle ligger tæt ved Århus. Det er Egå, Risskov og Højbjerg. De er vist med den mørkeste blå farve på kortet i figur 5. Samtidig er der tre postnumre i området omkring Århus blandt de 30 fattigste i hele landet. To af dem tæt på Århus (Århus V og Århus N), og det sidste er Randers C. De er vist med den lyseste farve på kortet i figur 5. 7

8 Figur 5. Indkomster i Østjylland omkring Århus Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem I tabel 3 er de 10 rigeste postnumre og de 10 fattigste postnumre omkring Århus vist. Top fem ligger alle i Århus Kommune, hvorefter Ry i Skanderborg kommer på en 6. plads. Det er dog bemærkelsesværdigt, at det rigeste postnummer omkring Århus har en indkomst, der er knap halvt så stor som det rigeste postnummer i hovedstadsområdet. Det fattigste postnummer i området er Randers C, efterfulgt af Århus V og Århus N. 8

9 Tabel 3. Indkomster i Østjylland omkring Århus Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) De 10 rigeste Århus 8250 Egå 340,2 Århus 8240 Risskov 333,7 Århus 8270 Højbjerg 328,1 Århus 8320 Mårslet 311 Århus 8330 Beder 307 Skanderborg 8680 Ry 299,9 Favrskov 8382 Hinnerup 288 Skanderborg 8660 Skanderborg 287,3 Århus 8340 Malling 282,9 Hedensted 8721 Daugård 282,2 De 10 fattigste Randers 8900 Randers C 192,5 Århus 8210 Århus V 205,1 Århus 8200 Århus N 211,1 Århus 8220 Brabrand 213,8 Horsens 8765 Klovborg 215,6 Randers 8930 Randers NØ 217,6 Randers 8970 Havndal 219,6 Århus 8000 Århus C 220,4 Syddjurs 8581 Nimtofte 225,2 Syddjurs 8444 Balle 226,2 Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem Forskellen mellem de rigeste og fattigste områder er steget i både København og Århus I figur 6 er forholdet mellem det rigeste og fattigste postnummer i hhv. hovedstadsområdet, området omkring Århus og resten af landet vist. Af figuren er det tydeligt, at forskellen på top og bund i hovedstadsområdet er markant højere end i resten af landet. Efter krisen er forholdet vokset fra 2,5 til 3,5. Dvs. det rigeste postnummer i hovedstaden har nu en gennemsnitlig indkomst efter skat, der er 3,5 gange så stor som gennemsnitsindkomsten i det fattigste postnummer i hovedstaden. I 2009 var dette forhold 2,5. I Århus er dette forhold mellem top og bund på 1,8 og er steget fra 1,5 i Også for resten af landet er forskellen på det rigeste og fattigste område vokset. 9

10 Figur 6. Forhold mellem top og bund Forhold top/bund Forhold top/bund 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Hovedstaden Århus Resten af Danmark Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end Resten af Danmark er alle postnumre uden for Hovedstaden og Nordsjælland samt Århusområdet. Der er altså en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen i Hovedstadsområdet, hvor de stærkt stigende indkomster nord for København er vokset markant mere end i resten af landet. Samtidig har de fattigste områder haft stagnerende eller ligefrem faldende indkomster siden Boks 1. Metode I analysen er der set på indkomstudviklingen opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Det er indkomsten efter skat pr. husstand korrigeret for stordriftsfordele. På denne måde kan indkomsten sammenlignes mellem husstande uanset størrelsen på husstanden. Postnumre er afgrænset ud fra bopæl. Det er de gældende postnumre i 2015, der er brugt, og ved evt. omlægninger af postnumre tilbage i tid er det geografiske område som postnummeret dækker i 2015 der er ført tilbage i tid, så opgørelsen er konsistent før 2015 uanset evt. sammenlægninger eller opsplitninger af postnumre. Indkomsterne er vist i faste 2017-priser fremskrevet med forbrugerprisudviklingen. 10

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Hovedstadsområdet er blevet mere opdelt siden krisen. Mens de rigeste områder, Klampenborg, Rungsted og Hellerup har haft en real stigning i

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden De rigeste tilflyttere i hovedstadsområdet er flyttet til Klampenborg, hvor markedsindkomsten for tilflyttere i gennemsnit er 923.000 kr. Den laveste indkomst

Læs mere

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter krisen: De rigeste områder oplever stor indkomstfremgang,

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet

Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Tema: Fordeling & Levevilkår 2017 Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Fordeling & Levevilkår 2017 Fordeling & Levevilkår Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Den største nettofraflytning af offentligt forsørgede er fra de største byer og kommunerne omkring Hovedstaden. Omvendt kommer den største nettotilflytning

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Selv om knap 40 pct. af arbejdsstyrken er faglært i dag, har de faglærte uddannelser tabt terræn de senere år særligt omkring de større byer. For ti år siden

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Den stigende polarisering rammer børnene

Den stigende polarisering rammer børnene SKOLE Den stigende polarisering rammer børnene Tema: Fordeling & Levevilkår 2018 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail:

Læs mere

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen Antallet af fattige børn er steget voldsomt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Børnefattigdommen er steget i

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet Kontanthjælpsloft Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet En ny kortlægning af danskernes livskvalitet viser, at kontanthjælpsmodtagere er mindre tilfredse med deres

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere