Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark"

Transkript

1 Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af årige, mens også mange af Københavns belastede omegnskommuner modtager mange udsatte tilflyttere. Omvendt udgør denne gruppe en meget lille del i de rige kommuner omkring København. Udkantskommuner og visse omegnskommuner bliver på den måde både belastet af deres egne udsatte grupper og af eksporten af udsatte grupper fra andre kommuner. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit Gyrithe Rosenlund Hansen 13. februar 2011 Analysens hovedkonklusioner Udsatte tilflyttere udgør 6,6 pct. af alle årige på Lolland. Det er førtidspensionister, personer på revalidering og kontanthjælpsmodtagere, som ikke er opvokset på Lolland, men bor på Lolland som voksne. Tilsvarende modtager andre udkantskommuner relativt mange udsatte tilflyttere. Belastede omegnskommuner til København som Albertslund og Brøndby modtager også mange udsatte tilflyttere, ligesom byerne Odense og Århus gør. Udsatte tilflyttere udgør en meget lille del i de rige kommuner omkring København. Således udgør andelen af udsatte tilflyttere under 1 pct. i kommunerne Dragør, Vallensbæk, Egedal og Allerød. Udkantskommuner og visse omegnskommuner bliver således både belastet af deres egne udsatte grupper og af eksporten af udsatte grupper fra andre kommuner. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil jb@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Et af kendetegnene ved udkantsdanmark er, at der bor relativt mange udsatte grupper. Det er personer i de arbejdsdygtige aldre, som mere eller mindre permanent er uden for arbejdsmarkedet. En væsentlig årsag til, at der bor mange udsatte grupper i udkantsdanmark, er, at de modtager mange tilflyttere fra resten af Danmark, som er udsatte. Der foregår, hvad man kunne kalde en eksport af udsatte grupper fra vækstdanmark til udkantsdanmark. En måde at analysere dette på er ved at følge den samme generation af borgere over en årrække. Det giver mulighed for at undersøge, hvor personer, der bor i udkantsdanmark i deres voksne liv, er vokset op. Konkret er der i denne analyse set på personer, der i dag er i aldersgruppen år. Deres nuværende bopæl er så sammenholdt med deres bopæl som 15-årige. Metoden er beskrevet nærmere i boks 1. Boks 1. Metode sådan har vi gjort For at undersøge eksporten af udsatte grupper mellem kommunerne i Danmark er fem årganges flyttemønstre analyseret. Konkret er der set på de årgange, der var 15 år i årene og som er i aldersgruppen år i år. Bopælen som 15- årig er brugt som indikation på, hvilken kommune den enkelte er vokset op i. Og bopælen som årig er brugt som indikation af, hvor den enkelte bor som voksen. Der vil selvfølgelig også være en del, der flytter både før det fyldte 15 år og efter det fyldte 40 år. Ikke desto mindre er disse år valgt ud fra en betragtning om, at de fleste fortsat vil bo hjemme hos forældrene som 15-årig, og de fleste vil have færdiggjort en uddannelse som 36-årig. Derudover ligger der en begrænsning i det data der er tilgængeligt, og det er ikke muligt at få bopæl fra før 1980 i det tilgængelige data. De udsatte grupper er defineret som folk på førtidspension eller revalidering samt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Mange udsatte borgere flytter til udkantsdanmark I tabel 1 er der vist, hvor stor en andel af generationen af årige, der er blandt de udsatte grupper. De udsatte grupper er defineret som førtidspensionister, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer på revalidering. I tabellen er vist de 15 kommuner, hvor der bor den største andel af udsatte grupper blandt de årige. Dette er sammenholdt med, hvor stor en andel af dem der er vokset op i kommunen, som er blandt de udsatte grupper som voksne. Tabellen sammenligner altså, hvor stor en andel af en årgang, der er blandt de mest udsatte i en bestemt kommune med, hvor mange af de mest udsatte som kommunen selv har produceret (dvs. hvor mange af de 15-årige fra kommunen, som er i de udsatte grupper som voksen). Af tabellen fremgår det, at Lolland er den kommune, hvor flest af de årige er i de udsatte grupper. Næsten 11 pct. af de årige på Lolland er således i de udsatte grupper. Samtidig viser tabellen, at blot 5 pct. af dem, der boede i kommunen som 15-årige, er endt i den udsatte gruppe som årige. Der er altså sket en væsentlig tilflytning af udsatte til Lolland. Et tilsvarende mønster viser sig for andre kommuner, hvor der bor mange udsatte. For eksempel Odsherred og Morsø, der er de næste kommuner på listen over dem med flest udsatte. Her er mellem 7-8 pct. af de årige blandt de udsatte grupper, mens blot 4-5 pct. af dem, der boede i kommunen som 15-årige, er blandt de mest udsatte. 2

3 Ud over udkantskommunerne finder man de københavnske omegnskommuner Brøndby og Albertslund samt større byer som Århus, Odense og Esbjerg, hvor der også bor relativt mange udsatte. Det er vist i tabel 1. Tabel 1. Andel udsatte i generationen, bund 15 kommuner Andel udsatte, der bor i denne kommune som voksen Andel udsatte som er vokset op i denne kommune Forskel Relativ forskel Pct. Pct. Pct.point Pct. Lolland 10,8 5,1 5,8 114,7 Odsherred 7,9 4,7 3,2 67,0 Morsø 7,5 4,1 3,4 82,8 Brøndby 7,4 6,3 1,1 17,9 Odense 7,4 5,7 1,7 30,3 Kalundborg 7,3 6,3 0,9 14,8 Albertslund 7,3 4,7 2,5 53,0 Langeland 7,2 4,8 2,4 50,0 Guldborgsund 7,2 5,0 2,2 43,7 Århus 7,2 5,3 1,8 34,5 Esbjerg 7,1 5,4 1,8 33,1 Fredericia 6,9 5,2 1,7 32,7 Svendborg 6,7 5,7 1,0 18,2 Nyborg 6,6 5,3 1,3 23,4 Tønder 6,5 3,8 2,7 40,9 Anm: Tabellen vedrører de årige. Hjemegnskommune er opgjort som 15-årig, jf. boks 1. Ser man på de 15 kommuner med færrest udsatte blandt generationen af årige, gør det omvendte billede sig gældende. Disse kommuner har således færre udsatte boende som voksne, end de producerer. Den kommune med færrest udsatte blandt de årige er Vallensbæk, hvor blot 1,2 pct. af de årige er blandt de udsatte grupper. Samtidig er 3,7 pct. af dem, der er opvokset i kommunen, blandt de mest udsatte. En stor del af de udsatte er altså blevet eksporteret til andre kommuner i Danmark. Denne tendens er tydelig blandt de kommuner med færrest udsatte. Allerød, Dragør og Egedal er således de næste kommuner på listen, hvor under 1,5 pct. af generationen er blandt de udsatte. Omvendt er mellem 2-3 pct. af borgerne fra disse kommuner endt blandt de udsatte som årige. Der sker altså en høj grad af eksport af udsatte grupper fra de velstående kommuner til de mindre velstående kommuner. 3

4 Tabel 2. Andel udsatte i generationen, top 15 kommuner Andel udsatte, der bor i denne kommune som voksen Andel udsatte som er vokset op i denne kommune Forskel Pct. Pct. Pct.point Pct. Vallensbæk 1,2 3,7-2,5-67,3 Allerød 1,3 2,0-0,7-32,8 Dragør 1,5 2,8-1,3-47,9 Egedal 1,5 2,7-1,2-43,9 Gentofte 2,1 3,7-1,6-44,4 Relativ forskel Lyngby- Taarbæk 2,2 3,3-1,1-33,2 Hørsholm 2,2 2,2 0,0 1,7 Solrød 2,3 3,3-1,0-30,0 Rudersdal 2,3 3,6-1,3-35,2 Lejre 2,5 2,7-0,3-9,5 Furesø 2,5 3,8-1,4-35,4 Favrskov 2,8 3,0-0,2-5,5 Skanderborg 2,8 4,0-1,2-30,4 Hedensted 2,8 3,2-0,4-11,3 Rebild 3,1 3,7 0,6 18,5 Anm: Som tabel 1. I figur 1 og 2 er tendensen illustreret på landkort. Af kortene fremgår det, at udkantsområderne både producerer flest udsatte og har flest udsatte boende som voksne. Der er dog en tendens til, at de udsatte grupper i højere grad klumper sig sammen i udkantsområderne som voksne, end når man ser på barndomskommune. Figur 1. Andel udsatte der bor i denne kommune som voksen Figur 2. Andel udsatte der er vokset op i denne kommune Anm: Som tabel 1. 4

5 Udsatte tilflyttere udgør en stor belastning for udkantsdanmark Ovenstående tabeller og figurer viser nettoeffekten af til- og fraflytning mellem kommunerne. I dette afsnit fokuseres der på, hvor stor en belastning de udsatte tilflyttere udgør for de enkelte kommuner. Konkret ses der på, hvor stor en andel af samtlige indbyggere i aldersgruppen år, som udgøres af udsatte tilflyttere. Tabel 3 viser top 15 og bund 15 kommuner, hvor de udsatte tilflyttere udgør hhv. den største og mindste belastning. Af tabellen ses det, at Lolland Kommune er den kommune i Danmark, hvor de udsatte tilflyttere udgør den største belastning. Ud af samtlige indbyggere i aldersgruppen år, er de 6,6 pct. udsatte tilflyttere fra andre kommuner. Det vil sige, at 6,6 pct. af denne generation på Lolland er førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, som er kommet til Lolland fra andre steder i Danmark. Denne andel ligger en del over de næste kommuner på listen med mange udsatte tilflyttere. Næst efter Lolland er det således Odsherred, der modtagere flest udsatte tilflyttere, som udgør 4,8 pct. af generationen af årige i Odsherred. Herudover finder man udkantskommuner som Morsø, Langeland og Guldborgsund blandt de kommuner, hvor de udsatte tilflyttere udgør en stor andel af generationen. Ud over udkantskommunerne modtager de tre københavnske omegnskommuner Brøndby, Albertslund og Glostrup relativt mange udsatte tilflyttere, ligesom storbyerne Århus og Odense gør. I tabel 3 er de 15 kommuner, der modtagere relativt færrest udsatte grupper, ligeledes vist. Af tabellen fremgår det, at de ti kommuner, som modtagere færrest udsatte grupper, alle er velstillede kommuner omkring København. Således udgør andelen af udsatte tilflyttere under 1 pct. i kommunerne Dragør, Vallensbæk, Egedal og Allerød. Tabel 3. Andel af de årige i kommunen som er udsatte tilflyttere, top og bund 15 Top 15 kommuner Andel i pct. Bund 15 kommuner Andel i pct. Dragør 0,7 Lolland 6,6 Vallensbæk 0,9 Odsherred 4,8 Egedal 0,9 Brøndby 4,4 Allerød 0,9 Albertslund 4,4 Rudersdal 1,1 Århus 4,3 Solrød 1,3 Odense 4,3 Furesø 1,4 Morsø 4,2 Gentofte 1,5 Langeland 4,2 Lyngby-Taarbæk 1,5 Guldborgsund 4,2 Hedensted 1,5 Vordingborg 4,2 Tårnby 1,6 Glostrup 4,1 Hørsholm 1,7 Nyborg 4,1 Randers 1,7 Kalundborg 4,0 Skanderborg 1,7 Svendborg 4,0 Lejre 1,8 Norddjurs 3,9 Anm: Tabellen viser, hvor mange af de årige i den enkelte kommune, som er blandt de udsatte grupper og som ikke boede i samme kommune som 15-årig. Se boks 1 for nærmere forklaring. 5

6 I figur 3 er den ovenstående tendens illustreret på et landkort. Det fremgår tydeligt af kortet, at de kommuner, hvor der i forvejen bor mange udsatte, samtidig er de kommuner, som modtager mange udsatte fra andre kommuner. Det er således hovedsageligt udkantsdanmark og storbyerne, der modtagere mange udsatte fra andre kommuner i Danmark. Tendensen er særlig tydelig på Sjælland. Her eksporteres de udsatte grupper i meget høj grad til Lolland-Falster, Vestsjælland og de mest belastede omegnskommuner til København. Samtidig modtager de mest velstillede kommuner omkring København meget få udsatte grupper. Figur 3. Andel af personer i udsatte grupper der er tilflyttet kommunen, årige Anm: Som tabel 3. 6

7 Mange af de udsatte eksporteres fra København og omegn I tabel 4 er det undersøgt, hvor de udsatte, der eksporteres til bl.a. Lolland, kommer fra. Af tabellen ses det, at omkring 40 pct. kommer fra København og omegn, mens 11 pct. kommer fra Nordsjælland. Herudover kommer knap 40 pct. fra det øvrige Sjælland. Meget få kommer fra Fyn og Jylland. Et tilsvarende billede gør sig gældende for Odsherred, hvor langt hovedparten af de udsatte kommer fra København og omegn samt det øvrige Sjælland. Også for de to omegnskommuner, Albertslund og Brøndby er mønsteret, at de udsatte tilflyttere primært kommer fra København og omegn, mens meget få kommer fra Fyn og Jylland. For kommunerne Århus og Odense, som ligeledes tiltrækker mange udsatte, kommer de udsatte typisk fra områderne omkring de to byer. Over 40 pct. af de udsatte tilflyttere til Århus kommer således fra Østjylland, og yderligere knap 45 pct. kommer fra det øvrige Jylland eller Fyn. Meget få af de udsatte tilflyttere kommer fra Sjælland. For Odenses vedkommende kommer knap 2/3 af de udsatte tilflyttere fra Fyn og Sydjylland. Tabel 4. Hvor kommer de udsatte grupper fra? København og omegn Nordsjælland Øvrig Sjælland og Bornholm Fyn og Sydjylland Østjylland Vest- og Nordjylland Lolland 38,1 11,5 38,1 9,4.. Odsherred 44,6 6,5 41,3... Brøndby 79,6 8,2 8,2... Albertslund 63,8 8,5 17,0 10,6.. Århus 6,2 4,1 5,0 23,0 40,7 20,9 Odense 8,1 3,0 11,4 64,4 6,8 6,4 Morsø 8,6. 10,3 17,2 19,0 43,1 Langeland 22,2. 18,5 44,4 11,1. Guldborgsund 28,7 10,7 50,8.. 4,9 Vordingborg 32,7 7,7 48,1 6,7.. Anm: Som tabel 3.. angiver at der er for få observationer. Udkantsdanmarks udfordringer er hele landets udfordringer Der er flere årsager til den store tilflytning af udsatte grupper til udkantsdanmark. En væsentlig forklaring er, at boligpriser og leveomkostninger ofte er billigere i udkantsområderne. Dette rokker imidlertid ikke ved, at tilflytningen af udsatte grupper udgør en økonomisk belastning for udkantskommunerne, at udviklingen øger forskellene mellem rige og fattige kommuner i Danmark. Samtidig tydeliggør det faktum, at en del af problemerne for udkantsdanmark er, at de stærke flytter væk og udsatte grupper flytter til, at udkantsdanmarks problemer ikke blot er et problem for udkantsdanmark, men for hele landet. Forstærkes tendensen med nettoudvandring af ressourcestærke og tilflytning af udsatte grupper, vil forskellen mellem udkantsdanmark og resten af Danmark blive stærkere, og polariseringen mellem landsdelen øges. En vigtig del af løsningen er at få flere unge i uddannelse også børn fra udsatte familier, der i dag er bosat i udkantsdanmark. 7

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Den største nettofraflytning af offentligt forsørgede er fra de største byer og kommunerne omkring Hovedstaden. Omvendt kommer den største nettotilflytning

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformue i alt 2. Pensionstype og alder 3. Pensionsformuer og alderstrin 4. Aldersgrupper 5. Køn 6. Landsdel 7. Kommune 8. Uddannelse 9. Fordelingen af indkomst 10. Socioøkonomiske

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Flytninger i Danmark

Flytninger i Danmark Flytninger i Danmark Hvert år flytter ca. 2½ pct. af befolkningen til en anden del af landet. Det svarer til omkring 150.000 personer. Det kan blandt andet være, fordi man skal begynde på en uddannelse,

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Bopæl og bolig for de sociale klasser

Bopæl og bolig for de sociale klasser Bopæl og bolig for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Denne baggrundsanalyse om de sociale klasser beskriver,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Flere penge og flere børn til privatskolerne

Flere penge og flere børn til privatskolerne Flere penge og flere børn til privatskolerne Siden Lars Løkke Rasmussen kom til i 15 er tilskuddet til privatskoler øget ad flere omgange. I 15 var koblingsprocenten på 71, mens den nu er 76 pct. De seneste

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Østjylland. Nordjylland. Vestjylland

Østjylland. Nordjylland. Vestjylland Byen København Københavns omegn Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Byen København Københavns omegn Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland

Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland Boligskat: Nye tiltag giver størst gevinst til Nordsjælland VLAK-regeringen har spillet ud med nye tiltag vedrørende boligskatten: Fastfrysning af grundskylden til 2021, afskaffelse af den høje ejendomsværdiskattesats

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år

PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Hver fjerde praktiserende læge er over 60 år Hovedbudskaber Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 Èn ud af fire læger er

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant

Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant PLO ANALYSE Antallet af ældre patienter hos de praktiserende læger stiger markant September 2019 Hovedbudskaber Antallet af patienter pr. læge er steget fra 2010 til 2018 og har nu stabiliseret sig med

Læs mere