Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2017"

Transkript

1 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen, at den kan bruges i begyndelsen af gymnasieforløbet til at bygge bro mellem grundskolen og gymnasiet. Nogle elever har brug for at arbejde med de oprindelige opgaver fra afgangsprøverne, mens andre straks kan gå i gang med opgaverne på gymnasieniveau. Opgavesamlingen kan også bruges i den sidste del af grundforløbet til at udfordre nogle af de elever, der skal begynde på en gymnasial uddannelse. Det gennemgående tema i opgaverne er primært sammenhænge (særligt lineær og eksponentiel sammenhæng). Opgaverne er kategoriseret med henholdsvis A, B og C: A. De udvalgte oprindelige opgaver fra folkeskolens afgangsprøve, inkl. svarark B. Opgaverne, som de kunne se ud i en matematikbog i gymnasiet C. Opgaverne, som de kunne se ud i gymnasiet i et skriftligt eksamensopgavesæt i matematik på B-niveau Indhold Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra Opgaver fra side 1

2 Opgaver fra 2017 Opgave A (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) side 2

3 Opgave B: Fremstilling af æblemost Når man fremstiller 10 liter æblemost, skal man bruge 20 kg æbler. a) Indfør passende variable og opstil en ligning, der beskriver sammenhængen mellem produktionen af æblemost i liter og mængden af æbler i kg. b) Bestem hvor mange liter æblemost, der kan fremstilles af 112 kg æbler. c) Bestem hvor mange kg æbler, der skal til for at fremstille 25 kg æblemost. Opgave C (version 1) Det koster 75 kroner at få et mosteri til at starte saftpresseren. Derudover koster det 3,75 kroner per kilo æbler, der presses til saft. Indfør passende variable og opstil en forskrift for den samlede pris for presning af æbler. Opgave C (version 2) I nedenstående tabel ses en oversigt over saftudbyttet i liter ved presning af forskellige mængder æbler i kg. Antal kg æbler Antal liter æblemost I en model antages det, at æblemostproduktionen kan beskrives ved en lineær sammenhæng f(x) = a x + b, hvor f(x) angiver antal liter æblemost, og x angiver mængden af æbler i kg. a) Benyt alle tabellens data til at bestemme konstanterne a og b. b) Forklar betydningen af konstanten a. side 3

4 Opgave A (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasseprøve) side 4

5 Opgave B: Vasketøj og udledning af CO2 Når man vasker tøj i vaskemaskinen, medfører det en udledning af CO2, der er afhængig af vasketemperaturen. En vask på 60 C fører til udledning af 1,1 kg CO2, mens en vask på 40 C fører til udledning af 0,8 kg CO2. Det oplyses, at familie A vasker én vask på 60 C og x vaske på 40 C. f(x) betegner den samlede CO2-udledning i kg, og x er antallet af vaske ved 40 C. a) Opskriv en funktion f(x), der beskriver sammenhængen mellem den samlede CO2- udledning og antallet af vaske ved 40 C. Det oplyses, at der gælder følgende sammenhæng mellem temperatursænkningen, T, og CO2 besparelsen i kg pr. vask, g(t). g(t) = 0,015 T b) Udregn g(20). Forklar, hvad tallet fortæller. Familie B vasker én vask ved 40 C og x vaske ved 20 C. c) Opskriv en sammenhæng, h(x), der beskriver sammenhængen mellem den samlede CO2-udledning og antallet af vaske ved 20 C. d) Hvor mange vaske ved den lave temperatur (familie A 40 C og familie B 20 C) kan de to familier vaske hver især, for at holde deres CO2 udledning på højest 3,5 kg? side 5

6 Opgave C: Vasketøj og udledning af CO2 Når en familie vasker tøj, medfører det udledning af CO 2. Mængden af udledt CO 2 i kg, er omvendt proportional med mængden af vasketøj i kg. CO 2 i kg 2 11 c Vasketøj i kg M 0,1 10 a) Bestem tallene M og c i tabellen ovenfor. Begrund dine svar. CO 2 -udledningen bliver mindre, når temperaturen på en tøjvask sænkes. CO 2 -besparelsen i kg er proportional med temperatursænkningen i. Temperatursænkning i T CO 2 - besparelse i kg B 0,3 0,6 b) Bestem tallene B og T i tabellen ovenfor. Begrund dine svar. side 6

7 Opgaver fra 2016 Opgave A (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) side 7

8 Opgave B: Leje af cykler Hos CICLI DEGANI i Italien koster det 36 euro at leje en cykel i 2 dage og 72 euro for 5 dage. Det oplyses, at prisen for lejen af en cykel hos CICLI DEGANI kan beskrives ved en lineær funktion Hvor f(x) er prisen for leje af en cykel i x dage. f(x) = a x + b a) Bestem a og b i forskriften for funktionen f. b) Hvor meget skal man betale for at leje en cykel 1 dag? Opgave C (version 1): Leje af cykler Det oplyses at prisen for at leje cykler er givet ved følgende model f(x) = 12 x + 15 f(x) betegner prisen i euro og x er antal dage cyklen lejes. a) Redegør for, hvad konstanterne i forskriften fortæller om lejen af cyklerne Opgave C (version 2) Givet følgende 2 funktioner f(x) = 24 x + 24 og g(x) = 26 x + 12 a) Find skæringspunktet mellem graferne for de to funktioner side 8

9 Opgave A (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse) side 9

10 Opgave B: Mads undersøger priser i et fitnesscenter I et fitnesscenter koster oprettelsen af et medlemskab for en voksen 249 kr. Herefter koster det 169 kr. pr måned. a) Opstil en sammenhæng mellem den samlede pris man i alt skal betale, y, og det antal måneder, x, man har været medlem. Hvis man er under 18 år, kan sammenhængen mellem den samlede pris, y, som man i alt skal betale, og det antal måneder, x, man har været medlem, beskrives ved: y = 165 x + 99 b) Sammenlign forskriften med en lineær sammenhæng: y = a x + b. Hvilke værdier har a og b? c) Forklar betydningen af tallene 165 og 99. En familie består af 2 voksne og en ung under 18 år, som alle vil i fitnesscenter. d) Forklar, hvorfor den samlede pris, som familien skal betale, kan beskrives ved følgende sammenhæng (y er prisen i kr., mens x er antallet af måneder). l: y = 503 x I fitnesscenteret har de også et familiemedlemsskab. Her kan den samlede pris beskrives ved følgende sammenhæng: m: y = 599 x e) Tegn grafen for de to sammenhænge l og m i samme koordinatsystem og undersøg, om det kan betale sig for familien have et familiemedlemsskab. Opgave C: Mads undersøger priser i et fitnesscenter I et fitnesscenter kan den samlede udgift for et familiemedlemsskab som funktion af det antal måneder, en familie er medlem, beskrives ved følgende funktion: f(x) = 599 x Hvor f(x) er udgiften og x er antallet af måneder en familie er medlem. a) Hvad er en families udgift for at være medlem i et fitnesscenter i 12 måneder? b) Hvor lang tid går der, før familiens samlede udgifter til fitnesscenter overstiger kr. side 10

11 Opgaver fra 2015 Opgave A: Mobilabonnement (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasseprøve) side 11

12 Opgave B: Mobilabonnement Et mobilabonnement beskrives således i en annonce: a) Hvad er prisen (uden oprettelse) for en måned, hvor der er brugt 5 timers taletid? Lad y være abonnementsprisen (uden oprettelse) i kroner på en måned, hvor taletiden er x minutter. b) Udfyld nedenstående skema: x (min) y (kr.) 117,50 c) Tegn en graf, der viser, hvordan abonnementsprisen (uden oprettelse) afhænger af taletiden i minutter. Ved telefonselskabet Snik-Snak betales kun for taletiden. Til gengæld er prisen 55 øre pr. minut. d) Indtegn i samme koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem taletiden og prisen ved telefonselskabet Snik-Snak. e) Hvornår kan det betale sig at have abonnement ved telefonselskabet Snik-Snak? side 12

13 Opgave C: Mobilabonnement For et mobilabonnement er der en lineær sammenhæng mellem prisen y (i kroner) og taletiden x (i minutter) y = ax + b Det koster 58,60 kroner at tale i 2 timer, og det koster 109 kroner at tale i 5 timer. a) Bestem tallene a og b. b) Hvad fortæller tallene a og b? side 13

14 Opgave A: Patienter med forbrændinger (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse) side 14

15 Opgave B: Patienter med forbrændinger Når patienter indlægges på sygehuset efter en forbrænding, skal de have tilført væske gennem drop alt efter hvor slemt de er forbrændt. For patient A er der følgende sammenhæng mellem tiden, x, i minutter og den mængde væske, y, i ml, som patient A får tilført y = 8 x a) Hvor meget væske får patient A i løbet af 60 minutter? b) Patient A har modtaget 3000 ml væske. Hvor lang tid har patient A fået tilført væske? Patient B skal have tilført væske gennem drop med 5 ml pr. minut. c) Opstil en sammenhæng mellem tiden, x, i minutter og den tilførte væskemængde, y, i ml for patient B. Nedenstående graf viser væsketilførslen for patient B. På et tidspunkt i behandlingen opdages det, at patient B er værre forbrændt end først antaget, hvorefter væsketilførslen øges. d) Hvornår ændres væsketilførslen? e) Indtegn i samme koordinatsystem sammenhængen mellem tiden og den tilførte væske for patient A. f) Hvor lang tid går der, før patient A og patient B har modtaget samme mængde væske? side 15

16 Opgave C: Patienter med forbrændinger Det oplyses, at en patient, der har fået forbrændinger, skal have væske gennem et drop, der tilfører patienten 8 ml væske pr. minut. Indfør selv passende variable og opstil en sammenhæng mellem tiden i minutter og det antal milliliter væske, som en patient får tilført gennem droppet. side 16

17 Opgaver fra 2014 Opgave A: 9.A sælger kalendere (Folkeskolens afgangsprøve, 9.klasse) side 17

18 side 18

19 Opgave B: 9.A sælger kalendere 9. A vil tjene flere penge til en hyttetur ved at sælge kalendere for et firma. Klassen kan vælge mellem to muligheder: Mulighed 1: 9. A kan sælge hver kalender for 40 kr. De beholder 15 kr. for hver kalender, de sælger, og skal give 25 kr. til firmaet. 9. A skal levere de kalendere, de ikke sælger, tilbage til firmaet. a) Opskriv en funktion, der viser hvor meget 9. A tjener ved kalendersalg, idet x er antal solgte kalendere, og f(x) er det beløb de tjener i alt. Mulighed 2: 9. A kan sælge hver kalender for 40 kr. De beholder 20 kr. for hver kalender, de sælger, og skal give 20 kr. til firmaet. 9. A skal også give 20 kr. til firmaet for hver kalender, de ikke sælger. Ved mulighed 2 skal 9.A bestille 600 kalendere Forskriften: g(x) = 20x (600 x) 20 kan bruges til at beregne hvor meget 9.A tjener i alt, når de sælger x kalendere. b) Beregn hvor meget 9.A tjener ved mulighed 2, hvis de sælger 375 kalendere. c) Tegn graferne for f(x) og g(x) i samme koordinatsystem. x-aksen skal gå fra 0 til 600. d) Aflæs på graferne hvor mange kalendere 9.A skal sælge, før det kan betale sig at vælge mulighed 2. e) Omskriv g(x) til formen g(x) = ax + b f) Tjek svaret fra d) ved beregning! (Hint: sæt de to funktioner lig hinanden og løs ligningen) side 19

20 Opgave C: 9.A sælger kalendere 9. A sælger kalendere. Hvis de sælger 350 kalendere, tjener de 2000 kr., og hvis de sælger 500 kalendere, tjener de 8000 kr. Sammenhængen mellem kalendersalg og det, 9.A tjener, kan beskrives ved modellen: f(x) = ax + b Hvor x er antal solgte kalendere, og f(x) er indtjeningen i kr. a) Bestem konstanterne a og b. side 20

21 Opgaver fra 2013 Opgave A: Mikaels løbeture (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) Mikael løber ture flere gange om ugen. På løbeturene medbringer han en mobiltelefon med et program, der kan måle, hvor lang tid han løber, og hvor langt han løber. Efter hver løbetur kan Mikael få vist målingerne som en kurve. Kurven herunder viser mobiltelefonens målinger efter en af Mikaels løbeture. a) Aflæs på kurven, hvor lang tid Mikael løb, og hvor langt han løb. En anden dag løb Mikael 5 km på 25min. Undervejs på denne løbetur måtte han stoppe to gange for rødt lys. Han løb hurtigst på den sidste kilometer af løbeturen. b) Tegn en kurve, der viser, hvordan mobiltelefonens målinger kunne se ud efter denne løbetur. Mikael vil gerne kunne løbe 5 km med en konstant fart på 15 km/t. c) Tegn en kurve, der viser, hvordan mobiltelefonens målinger vil se ud, hvis Mikael har løbet 5 km med en konstant fart på 15 km/t Hvis Mikael løber med en konstant fart på 15 km/t, er der en lineær sammenhæng mellem tiden i minutter og længden i kilometer. d) Du skal finde frem til en forskrift for en funktion, som beskriver denne lineære sammenhæng. side 21

22 Svarark til opgave A (Mikaels løbeture) side 22

23 Opgave B Elev A løber en tur omkring en sø. Der er følgende sammenhæng mellem tiden og hvor langt, elev A er løbet: Hvor t er tiden i minutter og y er længden i km. y = 0,2083 t hvor 0 t 24 a) Hvad kaldes den matematiske sammenhæng, der er mellem t og y? b) Hvad er betydningen af konstanten 0,2083? Elev B løber med 0,25 km pr. minut rundt om samme sø som elev A. c) Opskriv en sammenhæng mellem tiden, t, og længden, y, som elev B er løbet. Løberuten er 4km, og eleverne starter det samme sted samtidig. d) Hvor meget tid bruger elev A mere end elev B på at løbe ruten? Opgave C Det oplyses, at x og y er proportionale. Tabellen viser nogle sammenhørende værdier af x og y x 6 24 y 3 5 Udfyld resten af tabellen. side 23

24 Opgave A: Solenergi (Folkeskolens afgangsprøve, 10.klasse, 2013) Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i perioden Tallene er angivet i terajoule (TJ). a) Tegn en graf, der viser, hvordan produktionen af solenergi har udviklet sig fra 1980 til b) Hvor meget solenergi vil der blive produceret i 2015, hvis udviklingen fortsætter? Du skal begrunde dit svar. Det årlige energiforbrug til varme og el var i gennemsnit kwh pr. familie i c) Hvor mange familier kunne få dækket deres energiforbrug til varme og el ved soleenergi i 2010? side 24

25 Opgave B: Solenergi Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i perioden Tallene er angivet i terajoule (TJ). År Solenergi (TJ) a) Tegn i et koordinatsystem en graf, hvor du lader x være antal år efter 1980, og y være solenergien i TJ. Det oplyses, at sammenhængen mellem x og y med god tilnærmelse kan beskrives som en eksponentiel udvikling: y = b a x b) Brug regression til at bestemme en forskrift for denne udvikling og bestem konstanterne a og b. c) Hvad fortæller konstanten a om solenergiproduktionen i Danmark? d) Bestem energiproduktionen i 1998 ifølge modellen. e) Bestem hvornår produktionen af solenergi ifølge modellen vil overstige 1000 TJ. f) Bestem produktionen af solenergi i 2012 ifølge modellen. Kommentér modellen, når det oplyses, at produktionen i 2012 var 6307 TJ side 25

26 Opgave C: Solenergi Tabellen herunder viser, hvordan produktionen af solenergi i Danmark har udviklet sig i perioden År Solenergi (TJ) Det oplyses, at sammenhængen mellem antal år efter 1980 og solenergien i TJ med god tilnærmelse kan beskrives ved en eksponentiel sammenhæng på formen: a) Bestem konstanterne a og b y = b a x b) Beregn fordoblingskonstanten og forklar hvad den siger om produktionen af solenergi i Danmark. c) Bestem produktionen af solenergi i 2012 ifølge modellen. Kommentér modellen, når det oplyses, at solenergiproduktionen i 2012 var 6307 TJ. side 26

27 Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2017 Opgaver fra 2012 Opgave A: Højden af en silo (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) a) b) 1.1 c) d) side 27

28 Opgave B: Højden af en silo a) Redegør for, at trekant ADE og trekant ABC er ensvinklede. b) Bestem siloens højde. c) Bestem AD og vinkel A Opgave C På figuren ses to trekanter. Nogle af målene er angivet på figuren. a) Bestem BC, AD og vinkel A side 28

29 Opgave A: Simons kondital (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) a) b) c) side 29

30 d) Opgave B For et menneske aftager dets maksimale puls lineært med det pågældende menneskes alder. Denne sammenhæng kan beskrives ved følgende regneudtryk P max = 208 0,7 t hvor P max er den maksimale puls og t er alderen målt i år. a) Bestem den maksimale puls for en 15-årig b) Bestem hvilken alder, der svarer til en maksimal puls på 194 Sammenhængen mellem et menneskes maksimale arbejdsbelastning A max og maksimale iltoptag O max er givet ved følgende udtryk: O max = A max 0, ,25 c) Reducér udtrykket d) Beregn det maksimale iltoptag for en person hvis maksimale arbejdsbelastning er 262 e) Isolér A max i udtrykket side 30

31 Opgave C For et menneske afhænger dets maksimale puls af det pågældende menneskes alder. I en model kan den maksimale puls som funktion af alderen beskrives ved f(t) = 208 0,7 t hvor f(t) er den maksimale puls og t er alderen målt i år. Bestem den maksimale puls for en 15-årig Bestem hvilken alder, der svarer til en maksimal puls på 194 Gør rede for, hvad konstanterne i forskriften for f(t) fortæller om den maksimale puls Sammenhængen mellem et menneskes maksimale arbejdsbelastning A max og maksimale iltoptag O max er givet ved følgende udtryk: O max = A max 0, ,25 En persons kondital K kan beregnes ved hjælp af følgende udtryk, hvis man kender A max og den pågældende persons vægt m: K = 1000 O max m Opskriv et udtryk for konditallet som funktion af den maksimale arbejdsbelastning og reducér mest muligt side 31

32 Opgave A: Iskuglen (Folkeskolens afgangsprøve, 10.klasse) side 32

33 Opgave B: Iskuglen Nedenstående tabel viser de sammenhørende værdier for en iskugles diameter i millimeter som funktion af tiden i minutter. Tid i minutter Diameter i millimeter Det oplyses at sammenhængen med god tilnærmelse kan beskrives ved en lineær model: y = ax + b hvor y er iskuglens diameter i millimeter, x er tid i minutter. a) Afsæt punkterne i Excel og foretag lineær regression. Aflæs herudfra konstanterne a og b samt forklaringsgraden R 2. b) Hvad viser R 2 -værdien om sammenhængen mellem iskuglens diameter i millimeter og tiden i minutter? c) Hvad viser hældningskoefficienten a om iskuglens diameter? d) Beregn y-værdien når x = 15 og forklar hvad denne y-værdi betyder. e) Beregn x-værdien når y = 30 og forklar hvad denne x-værdi betyder. Opgave C: Iskugle Nedenstående tabel viser sammenhørende værdier for en iskugles diameter D (i millimeter) som funktion af tiden t (i minutter). t D Det oplyses at sammenhængen med god tilnærmelse kan beskrives ved en lineær model: D(t) = at + b a) Bestem konstanterne a og b og forklar konstanternes betydning. b) Hvor stor er iskuglens diameter efter 15 minutter? c) Hvor lang tid går der før iskuglens diameter er 30 millimeter? side 33

34 Opgaver fra 2011 Opgave A: Sammenhænge i kvadrater (Folkeskolens afgangsprøve, 9.klasse) Grafen viser sammenhængen mellem sidelængde (x) og omkreds (y) i et kvadrat. a) Hvor stor er omkredsen, når sidelængden i et kvadrat er 2,5 cm? Punktet (4, 16) ligger på grafen. b) Hvilke oplysninger om et kvadrat giver punktet (4,16)? c) Beskriv både med ord og med en funktionsforskrift sammenhængen mellem sidelængden og omkredsen i et kvadrat Rektangler med et areal på 16 cm 2 kan have forskellige længder og bredder. På svararket er påbegyndt en tabel, der viser sammenhængen mellem længde (x) og bredde (y) for rektangler med et areal på 16 cm 2. d) Udfyld de tomme felter i tabellen. e) Tegn i et koordinatsystem det grafiske billede af sammenhængen mellem længde (x) og bredde (y) for rektangler med et areal på 16 cm 2. f) Opstil en funktionsforskrift, der viser sammenhængen mellem længde (x) og bredde (y) for rektangler med et areal på 16 cm 2. side 34

35 Svarark til opgave A (Sammenhænge i kvadrater) Opgave B: Sammenhænge i kvadrater Grafen viser sammenhængen mellem sidelængde og omkreds i et kvadrat. a. Indfør passende variable og opskriv en forskrift for sammenhængen mellem omkredsen og sidelængden. b. Vis at punktet (17, 68) ligger på grafen, og forklar hvilke oplysninger punktet giver? c. Indfør passende variable og opskriv en regneforskrift for sammenhængen mellem længde og bredde for rektangler med et areal på 16 cm 2. Opgave C: Sammenhænge i kvadrater Indfør passende variable og opskriv en ligning, der kan bruges til at beregne arealet af et kvadrat, hvis man får oplyst omkredsen. side 35

36 Opgave A: Mad til to søkøer (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse) I Randers Regnskov er der to søkøer. Hver søko vejer ca. 700 kg. I naturen spiser søkøer vandplanter, men i Randers Regnskov får de en anden kost. En dag får søkøerne i alt 15 kg salat, 5 kg kål, 5 kg majs og 5 kg gulerødder. De spiser begge lige meget af hver fødevare. a. Hvor mange kilogram spiser hver søko den dag? b. Hvor mange kilojoule indeholder hver søkos kost? Det daglige energibehov i kilojoule for en pige på 16 år kan beskrives med funktionsforskriften f(x) = 81,5 x Hvor x angiver pigens vægt i kilogram. c. Indtegn grafen for funktionen i et koordinatsystem. d. Bestem det daglige energibehov for en 16-årig pige på 60 kg. Ida vil prøve at sammensætte en menu, der kun består af salat, kål, majs og gulerødder. Menuen skal netop dække hendes daglige energibehov på ca kj. e. Giv et forslag til, hvor mange kilogram af hver fødevare der skal indgå i Idas menu. side 36

37 Opgave B En model for det daglige energibehov i kj for en pige på 16 år er beskrevet ved f(x) = 81,5 x hvor x angiver pigens vægt i kg. a. Tegn grafen for funktionen. b. Benyt modellen til at bestemme det daglige energibehov for en 16-årig pige på 60 kg. c. Benyt modellen til at bestemme en 16-årig piges vægt når hendes energibehov er 6960 kj. Opgave C En model for det daglige energibehov i kj for en pige på 16 år er beskrevet ved f(x) = 81,5 x hvor x angiver pigens vægt i kg a. Benyt modellen til at bestemme det daglige energibehov for en 16-årig pige på 60 kg. b. Benyt modellen til at bestemme en 16-årig piges vægt, når hendes energibehov er 6960 kj. side 37

38 Opgave A: Til sundhedsplejerske (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse) Line skal til sundhedsplejerske med sin klasse. I skemaet på svararket er resultatet af sundhedsplejerskens målinger. a) Brug oplysningerne på svararket, og beregn vægtforskellen mellem den elev, der vejer mest, og den elev, der vejer mindst. Fedtprocenten angiver, hvor stor en procentdel af vægten der er fedt. b) Hvor mange kilogram af elev nr. 1 s vægt er fedt? c) Beregn BMI for elev nr. 14. d) Opstil en formel til beregning af BMI, hvor vægten i kilogram kaldes m, og højden i meter kaldes h. e) Hvor mange af eleverne har et BMI, som viser, at deres vægt er passende? Elev nr. 15 vil gerne have et BMI, der er mindre end 25. f) Hvor mange kilogram skal elev nr. 15 tabe sig for at få et BMI på 24? side 38

39 Svarark til opgave A (Til sundhedsplejerske) side 39

40 Opgave B (version 1): Til sundhedsplejerske Tabellen viser sammenhængen mellem nogle 15-årige drenges BMI (y) og deres målte fedtprocent (x). Fedtprocent x 4,3 6,1 6,8 9 10,7 17,3 21,9 BMI y 15, ,5 19,4 20,4 24,6 26,1 a. Afbild sammenhængen i et koordinatsystem. b. Gør rede for, at BMI er en lineær funktion af fedtprocenten. c. Bestem ved hjælp af lineær regression en ligning for sammenhængen mellem drengenes målte fedtprocent og BMI. Opgave B (version 2): Til sundhedsplejerske BMI beregnes som forholdet mellem en persons masse og kvadratet på højden. Hvis BMI er over 25 er man overvægtig. a. Opstil en formel til beregning af BMI, hvor massen i kg kaldes m, og højden i m kaldes h. b. Bestem BMI for en person, som vejer 60 kg og er 1,53m høj. Er personen overvægtig? c. Denne person vil gerne have et BMI på 24. Hvor mange kg skal hun tabe sig. d. Bestem højden for en anden person, som vejer 56 kg og har et BMI på 21,3. side 40

41 Opgave C (version 1): Til sundhedsplejerske BMI beregnes som forholdet mellem en persons masse og kvadratet på højden. a. Indfør passende variable og opstil en regneforskrift for BMI. b. Bestem højden for en person, som vejer 56 kg og har et BMI på 21,3. c. Hvor mange procent ændrer BMI sig hvis højden øges med 6 % og personen vejer stadig det samme. Opgave C (version 2): Til sundhedsplejerske Tabellen viser sammenhængen mellem nogle 15-årige drenges BMI og deres målte fedtprocent. Fedtprocent 4,3 6,1 6,8 9 10,7 17,3 21,9 BMI 15, ,5 19,4 20,4 24,6 26,1 a. Det oplyses, at BMI som funktion af fedtprocenten kan beskrivelse ved følgende sammenhæng y = ax + b. Bestem konstanterne a og b. side 41

42 Opgaver fra 2010 Opgave A: Bygningen af Den Kinesiske Mur (Folkeskolens afgangsprøve, 9.klasse) Flere steder består Den Kinesiske Mur af to ydermure og et mellemrum med stenfyld. Det lodrette tværsnit af mellemrummet har form som et ligebenet trapez. Trapezet har mål som vist på skitsen. a) Beregn arealet af trapezet. En kubikmeter stenfyld har en masse på ca. 1,5 ton. b) Vis ved beregning, at massen af de sten, der er fyldt i 2 m af murens mellemrum, er ca. 110 ton. På svararket er påbegyndt en tabel, der viser sammenhængen mellem murens længde og massen af stenfyldet. c) Udfyld tabellen på svararket. d) Tegn grafen for sammenhængen mellem længden af muren og massen af stenfyldet. Svararket kan benyttes. e) Opstil en funktionsforskrift, der viser sammenhængen mellem længden af muren og massen af stenfyldet. side 42

43 Svarark til opgave A (Bygningen af den kinesiske mur) side 43

44 Opgave B: Bygningen af Den Kinesiske Mur Flere steder består Den Kinesiske Mur af to ydermure og et mellemrum med stenfyld. Det lodrette tværsnit af mellemrummet har målene, som vist på skitsen. a) Beregn tværsnitsarealet af det stenfyldte mellemrum. En kubikmeter stenfyld har en masse på 1,5 ton. b) Hvad er massen af de sten, der er fyldt i 2 m af murens mellemrum? c) Tegn grafen for sammenhængen mellem længden L af muren og massen m af stenfyldet. d) Gør rede for at L er proportional med m. e) Opstil en ligning for sammenhængen mellem længden af muren og massen af stenfyldet. Opgave C: Bygningen af Den Kinesiske Mur Flere steder består Den Kinesiske Mur af to ydermure og et mellemrum med stenfyld. Massen M af stenfyldet, målt i ton, i den kinesiske mur er proportional med længden af muren. a) Opskriv et regneudtryk for M, som funktion af længden, L, når massen af de sten, der er fyldt i 2 m af murens mellemrum, er 110 ton. side 44

45 Opgave A: Affald på Roskilde Festival (Folkeskolens afgangsprøve, 10.klasse) I løbet af hele festivalperioden i 2009 blev der på Roskilde Festival indsamlet 1538 ton affald. Den samlede affaldsmængde var fordelt med 54 ton før, 594 ton under og 890 ton efter festivalen. Roskilde Festival har det mål at nedbringe affaldsmængden på de 890 ton, der skal samles efter festivalen. Målet er at nedbringe mængden med 5 % om året. På svararket er påbegyndt en tabel, der skal vise det ønskede fald i affaldsmængden. a) Udregn affaldsmængderne for årene frem til Brug et IT-værktøj eller svararket. b) Tegn en graf der viser det ønskede fald i affaldsmængden. Brug et IT-værktøj eller svararket. c) I hvilket år vil vægten af affaldsmængden være under 700 ton, hvis det går som ønsket? d) Opstil en funktionsforskrift, der viser sammenhængen mellem antal år og den ønskede affaldsmængde. side 45

46 Svarark til opgave A (Affald på Roskildefestival) side 46

47 Opgave B: Affald på Roskilde Festival På Roskilde Festival i 2009 blev der i alt samlet 890 ton affald efter festivalen var slut. Roskilde Festival har et mål om at nedbringe affaldsmængden med 5 % om året. a) Opstil et funktionsudtryk for sammenhængen mellem affaldsmængden og antal år, hvor x svarer til antal år efter b) Beregn affaldsmængden i år 2021, hvis udviklingen går som ønsket. c) Beregn det årstal, hvor affaldsmængden vil være under 700 ton, hvis udviklingen går som ønsket. d) Indtegn grafen for funktionsudtrykket i et koordinatsystem og tjek dine beregninger fra opgave b) og c) ved at aflæse på grafen. Opgave C: Affald på Roskilde Festival I 2009 indsamlede arrangørerne af Roskilde Festival 890 ton affald efter festivalen var slut. Hvert år efter 2009 indsamler arrangørerne på Roskilde Festival 5 % mindre affald. a) Bestem hvor meget affald arrangørerne indsamler 2 år senere. b) Indfør passende betegnelser og opstil et matematisk udtryk, der beskriver affaldsmængden som funktion af tiden i år. c) Bestem hvor mange år der går, før Roskilde Festival har halveret affaldsmængden. side 47

48 Opgaver fra 2009 Opgave A: Golfjern (Folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse, 2009) Lis har ni forskellige golfjern. Hvert jern har et nummer og et vinkelmål i grader. Vinklen v har betydning for, hvor højt bolden kan komme, når man slår med jernet. På de jern, Lis bruger, er der disse vinkler: Jern 1-jern 2-jern 3-jern 4-jern 5-jern 6-jern 7-jern 8-jern 9-jern Vinkelmål Der er en sammenhæng mellem jernets nummer og jernets vinkelmål. a) Indtegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem jernets nummer og vinkelmål. Svararket kan benyttes. b) Angiv en ligning for sammenhængen mellem jernets nummer og vinkelmål. side 48

49 Svarark til opgave A (Golfjern) side 49

50 Opgave B: Golfjern Lis har ni forskellige golfjern. Hvert jern har et nummer, n og et vinkelmål, v i grader. Vinklen v har betydning for, hvor højt bolden kan komme, når man slår med jernet. På de jern, Lis bruger, er der disse vinkler: n v a) Afbild tallene i et koordinatsystem b) Gør rede for, at v er en lineær funktion af n, og tegn grafen for sammenhængen. c) Bestem ligningen for sammenhængen mellem jernets nummer og vinkelmål. d) Hvilket vinkelmål ville svare til et jernnummer 5,5? e) Et jern har vinkelmålet 50, hvilket nummer svarer det til? Opgave C: Golfjern Tabellen viser for forskellige golfjern sammenhængen mellem jernets nummer n og vinkel, V, der har betydning for, hvor højt bolden kan komme, når man slår med jernet. Nummer Vinkel Det oplyses, at sammenhængen med god tilnærmelse kan beskrives som en lineær sammenhæng V(n). a) Bestem en forskrift for V. side 50

51 Opgave A: Mønter i omløb (Folkeskolens afgangsprøve, 10. klasse) Værdien af mønter i omløb kaldes for møntomløbet. Grafen viser møntomløbet fra 1996 til Grafen er også vist på svararket. Den 1. januar 1996 var møntomløbet mio. kr. a) Afmærk og aflæs på svararket møntomløbet den 1. januar Udviklingen i møntomløbet siden 1996 kan beskrives ved denne model: Model 1: y = 210 (x 1996) x: Årstal y: Møntomløb i mio. kr. b) Indtegn grafen for model 1 i koordinatsystemet på svararket. Udviklingen i møntomløbet siden 1996 kan også beskrives ved denne model: Model 2: y = ,05 (x 1996) c) Indtegn grafen for model 2 i koordinatsystemet på svararket. d) Begrund hvilken af de to modeller, der bedst beskriver den virkelige udvikling i møntomløbet for årene side 51

52 Svarark til opgave A (Mønter i omløb) side 52

53 Opgave B: Mønter i omløb Værdien af mønter i omløb kaldes for møntomløbet. Den 1. januar 1996 var værdien af møntomløbet 3400 mio. kr. Møntomløbet siden 1996 kan med god tilnærmelse beskrives ved denne model: y 1 = ,05 x hvor x er antal år efter 1996 og y 1 er møntomløbet i mio. kr. a) Forklar hvad konstanterne (3400 og 1,05) siger om udviklingen i møntomløbet siden b) Beregn møntomløbet i år 2010, forudsat at udviklingen fortsætter. c) Beregn det årstal hvor møntomløbet vil være 4700 mio. kr., forudsat at udviklingen fortsætter. Udviklingen i møntomløbet siden 1996 kan også beskrives ved denne model: y 2 = 210x hvor x er antal år efter 1996 og y 2 er møntomløbet i mio. kr. d) Indtegn graferne for de to modeller i nedenstående koordinatsystem. Vurder hvilken af de to modeller som beskriver den virkelige udvikling bedst. Overvej: Vil den valgte model kunne beskrive udviklingen i møntomløbet til evig tid? side 53

54 Opgave C (version 1): Mønter i omløb Værdien af mønter i omløb kaldes for møntomløbet. Udviklingen siden 1996 i møntomløbet, M, målt i mio. kr., kan beskrives ved følgende model: M(x) = 210 x , hvor x betegner antal år efter a) Indtegn i et koordinatsystem grafen for modellen. b) Gør rede for, hvad konstanterne i modellen fortæller om udviklingen i møntomløbet. c) Benyt modellen til at forudsige møntomløbet i 2005, samt til at forudsige, hvornår møntomløbet overstiger 6000 mio. kr. Opgave C (version 2): Mønter i omløb Værdien af mønter i omløb kaldes for møntomløbet. Udviklingen siden 1996 i møntomløbet, M, målt i mio. kr., kan beskrives ved følgende model: M(x) = ,05 x, hvor x betegner antal år efter a) Beskriv, hvilken information den matematiske model giver om udviklingen i møntomløbet. side 54

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2016

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2016 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

fsa 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej 4 Solstråler i Pantheon 5 En trappepyramide i centicubes

fsa 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej 4 Solstråler i Pantheon 5 En trappepyramide i centicubes fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Matematik FP9. Folkeskolens prøver. Prøven med hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl

Matematik FP9. Folkeskolens prøver. Prøven med hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Matematik FP9 Folkeskolens prøver Prøven med hjælpemidler Til dette opgavesæt hører en regnearksfil. Torsdag den 3. maj 2018 kl. 10.00-13.00 Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler,

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 13. august 2008. Kl. 09.00 13.00 STX082-MAB

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 13. august 2008. Kl. 09.00 13.00 STX082-MAB STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 13 august 2008 Kl 0900 1300 STX082-MAB Opgavesættet er delt i to dele Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål Delprøven

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

fsa 1 Gustavs svømmetræning 2 Gustavs klasselokale 3 Gustavs højde 4 Gustavs knallert 5 En ligesidet trekant Matematisk problemløsning

fsa 1 Gustavs svømmetræning 2 Gustavs klasselokale 3 Gustavs højde 4 Gustavs knallert 5 En ligesidet trekant Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Gustavs svømmetræning 2 Gustavs klasselokale 3 Gustavs højde 4 Gustavs knallert

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe102-mat/b-31082010 Tirsdag den 31. august 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

TERMINSPRØVE APRIL 2018 MATEMATIK. Kl

TERMINSPRØVE APRIL 2018 MATEMATIK. Kl TERMINSPRØVE APRIL 2018 1p MATEMATIK tirsdag den 10. april 2018 Kl. 09.00 12.00 Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve 1: 1 time kun med den centralt udmeldte formelsamling. Delprøve 2: 2 timer med alle

Læs mere

Matematik c - eksamen

Matematik c - eksamen Eksamensnummer: 101364 - Fjernkursist side 1 af 13 Matematik c - eksamen Opgave 1) a) Jeg får af vide, at et par har vundet i Lotto og ønsker at sætte 100.000 kr. ind på en opsparingskonto. I Bank A kan

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 14. august 2014 kl gl-stx142-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx142-mat/a-14082014 Torsdag den 14. august 2014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Erik Vestergaard 1. Opgaver. i Lineære. funktioner. og modeller

Erik Vestergaard   1. Opgaver. i Lineære. funktioner. og modeller Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Opgaver i Lineære funktioner og modeller Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard, Haderslev. www.matematikfsik.dk Teknik. Aflæse forskrift fra graf...

Læs mere

Årsprøve i matematik 1y juni 2007

Årsprøve i matematik 1y juni 2007 Opgave 1 Årsprøve i matematik 1y juni 2007 Figuren viser to ensvinklede trekanter PQR og P 1 Q 1 R 1 a) Bestem længden af siden P 1 Q 1 Skalafaktoren beregnes : k = 30/24 P 1 Q 1 = 20 30/24 P 1 Q 1 = 25

Læs mere

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf 2017 Karsten Juul Procent 1. Procenter på en ny måde... 1 2. Bestem procentvis ændring... 2 3. Bestem begyndelsesværdi... 2 4. Bestem slutværdi... 3 5. Vækstrate...

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 14. august Kl HFE072-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 14. august Kl HFE072-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 09.00 13.00 HFE072-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx103-mat/a-101010 Fredag den 10. december 010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner koordinatsystemer Brug af grafer koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner ligninger med ubekendte Lavet af Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus. Redigeret af Hans Pihl, KVUC

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3

Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3 Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3 Onsdag d. 11/4-2018 Kl. 9.00 13.00 Opgavesættet er delt i to dele Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven med hjælpemidler består

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik i grundforløbet

Matematik i grundforløbet Mike Vandal Auerbach Matematik i grundforløbet y x www.mathematicus.dk Matematik i grundforløbet. udgave, 208 Disse matematiknoter er skrevet til matematikundervisningen i grundforløbet (som det ser ud

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Festivalen begynder onsdag kl. 17:00 og slutter natten mellem lørdag og søndag kl. 02:00.

Festivalen begynder onsdag kl. 17:00 og slutter natten mellem lørdag og søndag kl. 02:00. "Hej Matematik" på Samsø Festival Den første Samsø Festival blev afholdt i 1989. Festivalen har været afholdt i juli måned hvert år siden.»tf**''* r Hvor mange gange har der været afholdt Samsø Festival?

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 30. maj Kl STX071-MAB

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 30. maj Kl STX071-MAB STUDENTEREKSAMEN MAJ 007 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 0 maj 007 Kl 0900 100 STX071-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK NOVEMBER 008 MATEMATIK A-NIVEAU g Prøve november 008 1. delprøve: 1 time med formelsamling samt. delprøve: timer med alle hjælpemidler Alle delspørgsmål indenfor hver af

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx122-mat/a-15082012 Onsdag den 15. august 2012 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Højere teknisk eksamen

Matematik A. Højere teknisk eksamen Matematik A Højere teknisk eksamen Matematik A 215 Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladte. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet, det er tilladt at skrive med blyant. Notatpapir

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed?

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed? FP10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2015 1 Kan Charlotte få råd til at bo i lejlighed? 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på hospitaler i Danmark 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter

Læs mere

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1

GUX Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 GUX-013 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx122-mat/b-15082012 Onsdag den 15. august 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Lucas vil anlægge en terrasse

Lucas vil anlægge en terrasse FP9 9.-klasseprøven Matematik Prøven med hi ælpemidler Maj 2017 Til dette opgavesæt hører en regnearksfil 1 Lucas vil anlægge en terrasse 2 Merle vil sy en stjerne 3 Clara vil fremstille æblemost 4 Asbjørn

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

Kære kommende gefionit,

Kære kommende gefionit, Kære kommende gefionit, Mange elever oplever, at det er svært at starte i gymnasiet. Dette skyldes naturligvis blandt andet, at man skal til at vænne sig til en anden skole, andre lærere, andre klassekammerater,

Læs mere

Matematik C 29. maj 2017

Matematik C 29. maj 2017 Opgave 1a) Matematik C 29. maj 2017 Eda kadriye Ozgur Vi får oplyst at et par har vundet i lotto og indsætter 100 000kr ind på en opsparingskonto i banken A kan de få en fast årlig rente på 1,25% Vi skal

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Torsdag den 16. august Kl STX072-MAB

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Torsdag den 16. august Kl STX072-MAB STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Torsdag den 16. august 2007 Kl. 09.00 13.00 STX072-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og

Læs mere

fsa 1 På indkøb 2 En redekasse 3 Mikaels løbeture 4 Brug af Facebook 5 En femkantblomst 6 Sumtrekanter Matematisk problemløsning

fsa 1 På indkøb 2 En redekasse 3 Mikaels løbeture 4 Brug af Facebook 5 En femkantblomst 6 Sumtrekanter Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 På indkøb 2 En redekasse 3 Mikaels løbeture 4 Brug af Facebook 5 En femkantblomst

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Brug af grafer og koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner lignnger med ubekendte Lektion 7 Side 1 Pris i kr Matematik på Åbent VUC Brug af grafer

Læs mere

Mattip om. Den rette linje

Mattip om. Den rette linje Mattip om Den rette linje Du skal lære om: Sammenhænge og hvordan de kan afspejles Kan ikke Kan næsten Kan Den rette linjes ligning Koordinatsæt og sildeben Hældningstal og skæring med 2. aksen 2018 mattip.dk

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 1stx131-MAT/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx121-MATn/A-31052012 Torsdag den 31. maj 2012 kl. 09.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 2stx141-MAT/B-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx13-mat/b-1408013 Onsdag den 14. august 013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau maj 2016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 4

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau maj 2016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 4 Opgave 1: Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 016 4. maj 016: Delprøven UDEN hjælpemidler 4 3x 6 x 3x x 6 4x 4 x 1 4 Opgave : f x x 3x P,10 Punktet ligger på grafen for f, hvis dets koordinater indsat

Læs mere

Folkeskolens prøver. Prøven uden hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven.

Folkeskolens prøver. Prøven uden hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven. Matematik FP9 Folkeskolens prøver Prøven uden hjælpemidler Torsdag den 3. maj 2018 kl. 9.00-10.00 Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven. Opgaven findes som: 1. Digital selvrettende prøve 2. Papirhæfte

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-2stx131-mat/b-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 24. maj 2016 kl stx161-MAT/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 24. maj 2016 kl stx161-MAT/A Matematik A Studentereksamen 1stx161-MAT/A-24052016 Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 1 Introduktion... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 4 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side

Læs mere

TERMINSPRØVE APRIL u Ma MATEMATIK. onsdag den 11. april Kl

TERMINSPRØVE APRIL u Ma MATEMATIK. onsdag den 11. april Kl TERMINSPRØVE APRIL 2018 2u Ma MATEMATIK onsdag den 11. april 2018 Kl. 09.00 13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven med hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe111-mat/b-26052011 Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-1stx131-mat/a-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-1st141-mat/a-05014 Torsdag den. maj 014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan.

Mattip om. Måling og omsætning 2. Tilhørende kopier: Måling og omsætning 1, 2 og 3. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. Mattip om Måling og omsætning 2 Du skal lære: Hvad omsætning er Kan ikke Kan næsten Kan Om liter, deciliter og centiliter Om meter, centimeter og millimeter Om ton, kilo og gram Tilhørende kopier: Måling

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx101-MAT/B-26052010 Onsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. August 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX152 - MAB GUX Matematik B-Niveau August 2015 Kl. 9.00-13.00 Prøveform b GUX152 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st f f ( ),8 0 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st Funktion, forskrift, definitionsmångde Find forskrift StÇrste og mindste vårdi

Læs mere

2HF091_MAC. Givet to ensvinklede trekanter som vist på figuren. De anførte mål er oplyst.

2HF091_MAC. Givet to ensvinklede trekanter som vist på figuren. De anførte mål er oplyst. Opgave 1 Givet to ensvinklede trekanter som vist på figuren. De anførte mål er oplyst. Da trekanterne er ensvinklede, har de proportionale sider; forstørrelsesfaktoren k findes som forholdet mellem c 1

Læs mere

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 5 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 Kontext 5, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt 5 Kernebog KonteXt 5 Kopimappe

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 008 MATEMATIK B-NIVEAU Fredag den 1. december 008 Kl. 09.00 13.00 STX083-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer)

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer) Matematik B Studentereksamen Skriftlig prøve (4 timer) STX093-MAB Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt

Læs mere

Variabelsammenhænge og grafer

Variabelsammenhænge og grafer Variabelsammenhænge og grafer Indhold Variable... 1 Funktion... 1 Grafen for en funktion... 2 Proportionalitet... 4 Ligefrem proportional eller blot proportional... 4 Omvendt proportionalitet... 4 Intervaller...

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ-JUNI 2004 SPROGLIG LINJE NATURFAG. Onsdag den 19. maj 2004 kl. 9.00-13.00

STUDENTEREKSAMEN MAJ-JUNI 2004 SPROGLIG LINJE NATURFAG. Onsdag den 19. maj 2004 kl. 9.00-13.00 2004-17-1 STUDENTEREKSAMEN MAJ-JUNI 2004 SPROGLIG LINJE NATURFAG Onsdag den 19. maj 2004 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 20 spørgsmål. De stillede spørgsmål indgår med lige

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

fsa 1 9.A sælger kaffe 2 9.A bygger en skaterrampe 3 9.A planlægger en turnering 4 9.A sælger kalendere 5 Regneopskrifter 6 Romber

fsa 1 9.A sælger kaffe 2 9.A bygger en skaterrampe 3 9.A planlægger en turnering 4 9.A sælger kalendere 5 Regneopskrifter 6 Romber fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2014 Et bilag er vedlagt til dette opgavesæt 1 9.A sælger kaffe 2 9.A bygger en skaterrampe 3 9.A planlægger en turnering 4 9.A sælger kalendere

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG Matematik A Studentereksamen Skriftlig prøve (5 timer) STX MAA 581710_STX093-MAA.indd 1 LQGG Fredag den. december kl... 03/11/09 10:53:00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx111-MAT/B-18052011 Onsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe32-mat/b-2908203 Torsdag den 29. august 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Residualer i grundforløbet

Residualer i grundforløbet Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 1 Residualer i grundforløbet I dette lille tillæg til grundforløbet, skal vi kigge på begreberne residualer, residualplot samt residualspredning. Vi vil se, hvad

Læs mere

GUX. Matematik. A-Niveau. Fredag den 31. maj Kl Prøveform a GUX191 - MAA

GUX. Matematik. A-Niveau. Fredag den 31. maj Kl Prøveform a GUX191 - MAA GUX Matematik A-Niveau Fredag den 31. maj 019 Kl. 09.00-14.00 Prøveform a GUX191 - MAA 1 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Prøven består af opgaverne 1 til 10 med i alt 5 spørgsmål. De 5 spørgsmål

Læs mere

GUX. Matematik. A-Niveau. Fredag den 31. maj Kl Prøveform b GUX191 - MAA

GUX. Matematik. A-Niveau. Fredag den 31. maj Kl Prøveform b GUX191 - MAA GUX Matematik A-Niveau Fredag den 31. maj 019 Kl. 09.00-14.00 Prøveform b GUX191 - MAA 1 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen Grønland Matematik A Højere teknisk eksamen Onsdag den 12. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

MATEMATIK A. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl GL083-MAA. GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt. Undervisningsministeriet

MATEMATIK A. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl GL083-MAA. GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt. Undervisningsministeriet GU HHX DECEMBER 2008 Vejledende opgavesæt MATEMATIK A Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 10.00 15.00 Undervisningsministeriet GL083-MAA 574604_GL083-MAA_12s.indd 1 16/01/09 15:46:23 Matematik A Prøvens varighed

Læs mere

1 For lidt eller for meget sovn?

1 For lidt eller for meget sovn? lni 1 For lidt eller for meget sovn? En aften falder Line i ssvn kl. 23:30. Neste morgen vigner hun kl. 07:15. 1-1 Hvor lang tid har Line sovet den nat? Pi Lines skole har eleverne i 9. A og 9. B gennemfort

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj Kl HFE091-MAB

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj Kl HFE091-MAB HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU Mandag den 11. maj 2009 Kl. 09.00 13.00 HFE091-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-2stx131-mat/a-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Løsninger til matematik B-niveau HF maj 2016 April 2017

Løsninger til matematik B-niveau HF maj 2016 April 2017 Løsninger til matematik B-niveau HF maj 2016 April 2017 www.matematikhfsvar.page.tl Cristina Sissee Jensen Side 1 af 4 Løsninger til matematik B-niveau HF maj 2016 April 2017 www.matematikhfsvar.page.tl

Læs mere

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf.

Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Eksamensspørgsmål 1a sommeren 2009 (reviderede) 1. Procent- og rentesregning Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor og giv eksempler på anvendelse heraf. Forklar renteformlen og forklar hvorledes hver

Læs mere