RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5"

Transkript

1 RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 5 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5

2 Kontext 5, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt 5 Kernebog KonteXt 5 Kopimappe KonteXt 5 Træningshæfte KonteXt 5 Fordybelseshæfte KonteXt 5 Lærervejledning Forlagsredaktion: Susanne Schulian 006 Alinea, København. udgave,. oplag Dette materiale indeholder kopiark i elektronisk form. Kopiarkene er solgt på den betingelse, at de hverken erhvervsmæssigt eller på anden måde bruges til mangfoldiggørelse ud over den enkelte købers eget forbrug. Herved forstås, at den skole, institution eller den privatperson, der køber kopiarkene, kun må mangfoldiggøre dem eller dele deraf til brug i undervisningsvirksomhed, som drives umiddelbart af den købendes institution. Mangfoldiggørelse, der tilsigter at dække flere skoler eller undervisningsinstitutioners behov, kan kun ske med skriftlig tilladelse fra forlaget. ISBN:

3 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Tegn en figur med ni kvadrater så den får den størst mulige omkreds. Omkredsen er: cm Tegn en figur med ni kvadrater, der får den mindst mulige omkreds. 0 Omkredsen er: cm OPGAVE a b c. 5,5 +,8 d. 56 a b. 7 c. 6 76,0 9 d. OPGAVE Hvor mange forskellige omkredse kan du danne med fem kvadrater? Alle figurer skal mindst have en side fælles. Den viste figur har omkredsen. Mange muligheder

4 BLANDEDE OPG A VER OPGAVE Tegn en isometrisk tegning, som består af otte centicubes. OPGAVE a. 6 : 9 = b. 8 : 8 = c. 5 : 7 = d. : 6 = e. 8 : 9 = f. : = g. : = h. 50 : 5 = OPGAVE 6 Hvad er figurens omkreds? 0 Hvad er figurens areal? 5,5 Tegn en figur med dobbelt så lange sider. 0 Hvad bliver figurens omkreds? Hvad bliver figurens areal? OPGAVE 7 Beregn de to mål, stuen mangler. Se tegning. 6 Hvad er stuens omkreds? Hvad er stuens areal? m m A m m Inddel stuen i to lige store dele. Stue A og stue B. Hvad bliver de to omkredse? 6 0 Omkreds stue A: Omkreds stue B: m m stue B 6 m m m m

5 STORE TAL - NEGATIVE TAL OPGAVE Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? OPGAVE 56 : 8 = 8 50 = = mio. = 8 er større end = mio. Rigtigt X X X Forkert X X X Skriv tallene i rækkefølge med det mindste tal først. -8, -5, -, 0,,, -9, -, -, 0,, 7 -, -6, -, 0, 5, 8 a b c OPGAVE Halvér tallene a b. 6 c d e f. 750 OPGAVE Hvor stor er forskellen mellem tallene? a. og b. og 6 c. 8 og 8 d. 0 og e. 9 og f. og g. og 0 h. 7 og OPGAVE a. 5 7 = b. 7 + = c = d. 0 = e. 7 = f = g. = h. 0 0 = OPGAVE 6 Se på tallinjen. Hvilke tal peger pilene på?

6 S T O R E TA L N E G A T I V E TA L 5 OPGAVE a. 760 : 0 = b : 00 = c : 000 = d. 0 : 0 = e : 0 = f : = OPGAVE a b c d OPGAVE 9 Gør tallene 8 mindre a. 56 b. c. d. 6 e. 0 f. g. 8 h. 8 OPGAVE 0 Afrund til nærmeste a. 56 b. 7 c. 86 d. 78 e. f OPGAVE Udfyld de tomme felter. 8 7 : OPGAVE a. = b. 7 = c. 7 = d. = e. 6 0 = f. 8 5 = OPGAVE Skriv hvilke hele tal, der går op i a. 6 b. 56 c. 96 d. 0 e. 50 f. 56 a.,,,, 6, 9,,8,6 d.,,, 8,, 6, 5, 0 b.,,, 7, 8,, 56 e.,, 5, 0, 5, 50, 5, 50 c.,,,, 6, 8,, 6,,, 96 f.,,, 8, 6,, 6, 8, 56

7 6 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Udfyld de tomme felter OPGAVE Fortsæt talmønstrene a. 60, 5, 8,,,,,,, b. 8, 6,,,,,,,, c. 0, 99, 88,,,,,,, OPGAVE Find gennemsnittet ,5 a. og 8 b. og c. 50 og 50 d. 0, og 6 e., 7, 70 og 0 f. 6, 5,,, og OPGAVE Gør tallet 0 gange mindre , ,5 5,6 0, 0,09

8 B L A N D E D E O P G A V E R 7 OPGAVE 5 Find arealet og omkredsen af firkanterne. cm 7 cm 8 8 A = cm O = cm 5 cm 5 cm 5 60 A = cm O = cm cm 9 cm 07 6 A = cm O = cm OPGAVE 6 a. 55 : 5 b. 5 c. 7,67 6,5 d a. 9 b. 5 0 c , 7 d OPGAVE 7 Lodret:. 88 : : ,7 +, Vandret: : :

9 8 DECIMALTAL OG BRØKTAL OPGAVE Skriv tallet midt imellem. 0,6,9, 6,6 8,6 5,, a. 0, 0,8 b.,5, c. 0,7,7 d. 8,,8 e. 9 8, f. 5,0 5, g. 0 h.,,6 OPGAVE Afrund tallene til nærmeste hele tal a. 595, b. 000,09 c. 0,5 d. 6,7 e. 999,5 f. 56, 089 OPGAVE Farv brøkdelen. a. _ b. _ 5 c. _ a b c OPGAVE Indtegn brøktallene på hver tallinje. 0 _ 6 5_ OPGAVE 5 Tegn figurerne færdige. _ 6 _ 5

10 D E C I M A L TA L O G B R Ø K TA L 9 OPGAVE 6 6,,6 +,8 0, Det dobbelte 0,75 Det halve 5,9,0 5,5 8, 6,6,6,9 0,7 0,7 OPGAVE 7 Find mindst fem forskellige brøknavne til brøktallet. a. _ = b. _ 5 = c. 5_ , 6 5 9,, 0 5 5,0 8 8 = 0 6, ,,,,,,, OPGAVE 8 Skriv brøktallene i rækkefølge med det mindste først. a , 6,,,, b. 8 _ , 5 0 8,,, 0, c. 6 6_ , 6 6 6,,, 6, OPGAVE 9 Sæt pile til det rigtige sted på tallinjen.,9 8,00,,,9 0 0,,7 6,6,,5 5,0 OPGAVE 0, 8,65 5, ,057 a., : 0 = b. 86,5 : 0 = c. 50,6 : 00 = d. 6,6 0 = e. 6,6 00 = f. 0,57 : 0 = OPGAVE a. _ + _ + _ b. _ _ c. _ + _ d. _ + _ + _ Vis, hvordan du regner. a. = b. c. 7 d. =

11 0 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Gør tallene større a. b. c. 6 d. e. 0 OPGAVE Udfyld de tomme felter OPGAVE Afrund til nærmeste 0ende dele. 6,0 7,50 8,900 8,0 76,70 0,5000 a. 6,7 b. 7,9 c. 8,900 d. 8,6 e. 76,68 f. 0,500 OPGAVE Fortsæt talmønstret OPGAVE B Tegn trekanterne A, B, C og D. a. Den ene side skal være 5 cm. Den anden side skal være cm. b. Den ene side skal være cm. To af vinklerne skal være 60 grader. c. Den ene side skal være lige så stor, som den anden side. To af vinklerne skal være 0 grader. d. Den ene vinkel skal være ret. En af de andre vinkler skal være 5 grader. A C 5 cm cm 60º 60º cm D 5º 5º 0º 0º

12 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE a. + 5 = b = c = d = e = f = OPGAVE 7 a b. 999 c d a. 7 5 b c. 5 9 d OPGAVE 8 Tegn figuren. a. Tegn et rektangel med en side på cm. Mange muligheder b. Tegn et rektangel med en side på,5 cm og arealet 6 cm. A B

13 PROCENT OPGAVE Skriv som procent. a. 0,50 = b.,0 = c. 0,80 = d. e. = f. _ = g. 0,75 = h. _ 0 50 o /o 00 o /o 80 o /o 5 o /o 0 o /o 75 o /o 75 o /o 50 o /o _ = = OPGAVE Skriv som decimaltal. 0, 0,89 0,05 a. 0 % = b. 89 % = c. 5 % = d. 00 % = 0,0 0,66 0,0 0,5 e. % = f. 66 % = g. 0 % = h. 5 % = OPGAVE Skriv som brøktal. a. 0, = 0 b. 5 % = c. 0,75 = d. 0,0 = 00 e. 50 % = f. 00% = g. 75 % = h. 0 % = 0 OPGAVE Udfyld de tomme felter i skemaet. OPGAVE 5 Brøktal Decimaltal Procent 0, 0 o 0 /o 75 % 0,75 _ 0,5 5 o /o 0, 0 o 0 /o 7_ 7 00 o /o Farvelæg. a. 0 % blå b. 5 % grøn c. 5 % sort d. 50 % gul e. Resten skal være hvidt 0 o /o Hvor mange procent af rektanglet er hvidt? a b c d e

14 PROCENT OPGAVE 6 Læg 50 % til , 0, a. 00 b. 0 c. 80 d. 0,8 _ e. 0 f., g. 0 _ h. 050 _ OPGAVE 7 Udfyld skemaet. Beløb 0 % 50 % 5 % 75 % 00 kr. 0 kr.. 50 kr. 5 kr. 75 kr. 00 kr. 0 kr. 50 kr. 75 kr. 5 kr. 500 kr. 50 kr. 750 kr. 75 kr. 5 kr. 000 kr. 00 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr kr kr kr kr kr. OPGAVE 8 Hvor mange procent er farvet i hver figur? 90 o /o 5 o /o 0 o /o 50 o /o 0 o /o 00 o /o a. b. c. d. e. f. a b c d e f OPGAVE 9 Hvor mange procent er farvet i hver figur? a 75 o /o b 5 o /o c 0 o /o

15 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Skriv tallet midt imellem. 8, 8,6 7,5 69, 5 a.,8, b. 6,6 9,8 c.,6,66 d.,6 0, e. 6,6 9, f. 8, 696,8 OPGAVE Tegn alle symmetriakserne gennem figurerne. a d b e c 5 6 a. Antal symmetriakser b. Antal symmetriakser c. Antal symmetriakser d. Antal symmetriakser e. Antal symmetriakser OPGAVE a. : b. 800 : 7 c. 70 : 8 d. 05 : 5 a. 8 b. 0 0 c. 8 8 d OPGAVE blå rød a. Med en blå farve skal du gøre stregen 50 % længere. b. Dernæst skal du med en rød farve gøre den nye linje 50 % længere. Rød c. Hvilken farve er længst?

16 BLANDEDE OPGAVER 5 OPGAVE 5 Omsæt fra gram til kilogram. kg 7,5 kg 0,5 kg 0 kg kg 0,5 kg a. 000 g b g c. 500 g d g e. 000 g f. 50 g OPGAVE 6 0, 6,0,0 8,8, 5,0 0,0 0,0 0,0 8, 9,,,0 6, 0, OPGAVE 7 Fordobl tallene ,6 0, a. 7 b. c. 0 d. 650 e. 8 f. 77 _ g.,8 h. 0, OPGAVE 8 Hvad er klokken 0 minutter efter? 5,00,5,0 8,5,5,0 a. Kl..0 b. Kl..5 c. Kl..50 d. Kl e. Kl..5 f. Kl..00 OPGAVE

17 6 MÅLING OPGAVE Camilla vejer,7 kg og er 5 cm høj. Markus vejer g og er,6 m høj. Isabella vejer 0 kg mere end Camilla og er cm mindre end Markus. Markus Markus a. Hvem vejer mest? b. Hvem er den højeste? c. Hvor stor forskel er der på Markus og Isabellas vægt? 5 cm 0,8 kg d. Hvor meget højere er Isabella end Camilla? OPGAVE Hvor mange minutter er der gået? 79 min. min. 9 min. 7 min. a. Fra kl til kl. 0.5 b. Fra kl..5 til kl c. Fra kl..55 til kl. 6.0 d. Fra kl..5 til kl..0 OPGAVE Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? dl + _ liter + 0,6 liter = 0 dl 0 g =, kg 5,06 km = 5 km 6 m 500 cm = 5 m 5 minutter = 5 60 sekunder Rigtigt X X Forkert X X X OPGAVE Mål linjernes længde i millimeter og centimeter cm mm cm mm 5 cm mm 5 cm mm

18 MÅLING 7 OPGAVE 5 Hvad er klokken 0 minutter efter? a. Kl. 9.5 b. Kl. 00. c. Kl..59 OPGAVE 6 Fyld op til fem liter. dl 7 dl 0 dl 5 dl,5 l,7 l a. 9 dl + b. liter dl + c.,5 liter 5 dl + d. 5 dl + e. 0, liter, liter + f. 0, liter + OPGAVE 7 000,9, a. km = m b. 900 m = km c. km = 00 m d. km m = m e. 7,05 km = km m f. 0,075 km = m OPGAVE 8 Omregn til kg.,5 kg 0,5 kg,5 kg 000 kg 0,05 kg 00 kg a. 500 g = b. 500 g = c. 5 g = d. ton = e. 50 g = f. 0, ton = OPGAVE 9 Skriv det dobbelte. 5, m,9 kg 700 m 68 mm 7, m 6, m a. m 56 cm b. 6 kg 50 g c. 50 m d. mm e.,6 m f. m 7 cm OPGAVE 0 Omregn til gram. 05 g 7 5 g 500 g 055 g 005 g 50 g a.,05 kg = b. 7 kg 5 g = c. 0,5 kg = d. kg 55 g = e. kg 5 g = f.,50 kg =

19 8 BLANDEDE OPGAVER 5 OPGAVE Hvilke tal mangler? a. b. c. OPGAVE Omskriv til gram.,,, 5,,, = 5 8, 7, 0, = 5 5 a. kg 97 g = b. 58 kg 5 g = c. 9 kg 99 g = d. 6 kg 0 g = e. 0,0 kg = f. 5, kg = d = , 8,, = 6 8 9,97 g 58 5 g g 6 00 g g 5 00 g OPGAVE Afrund til nærmeste hele hundreder a. 66 b. 056 c. 5 d. 79 e. 690 f. 850 OPGAVE Hvor stor en procentdel af figuren er farvet? 0 o /o 0 o /o 0 o /o 50 o /o 75 o /o

20 BLANDEDE OPGAVER 5 9 OPGAVE 5 Halvér figurerne. OPGAVE 6 a. 8,87 8, b. 6,5,967 c. 57,7 5, d. 7,0,99 a. 9 9,6 b.58,60 c.5 9,8 7 d. 8,0 OPGAVE 7 a. 8 b. 7 5 c. 6 d. 9 6 a. b. 5 c. 8 6 d. OPGAVE 8 Fortsæt mønstret. Farvelæg det.

21 0 VINKLER OPGAVE Mål disse vinkler og skriv gradtallet inde i vinklen. 0 o 90 o 0o OPGAVE Hvilke trekanter er: a. Spidsvinklede? b. Retvinklede? c. Stumpvinklede? OPGAVE Beregn den. vinkel i en trekant. 80 o 8 o 90 o a. Vinkel a = 6 vinkel b = 5 vinkel c = b. Vinkel a = 7 vinkel b = 5 vinkel c = c. Vinkel a = 5 vinkel b = 5 vinkel c = OPGAVE a. Tegn to forskellige spidse vinkler og skriv deres vinkelmål. b. Tegn to forskellige stumpe vinkler og skriv deres vinkelmål. fx 00 o 85o 7 o 6o

22 VINKLER A B OPGAVE 5 a. Mål og skriv vinklernes gradtal. 5 o 0 o 56 o 9 o A = B = C = D = b. Læg alle vinklernes gradtal sammen 60 o og find vinkelsummen. Vinkelsummen = D C OPGAVE 6 Hver ny vinkel er 0 grader større end den foregående vinkel. a. Udfyld cirklen med nye vinkler efter samme princip. b. Skriv gradtallet på hver vinkel i cirklen. 60 o c. Hvor stor er vinkelsummen? 60 o 50 o 70 o 80 o 0 o 0 o 0 o 0 o OPGAVE 7 Find vinklen mellem viserne. Ur viser kl. Ur viser kl. Ur viser kl. 6 Ur viser kl. 0.5 UR UR UR UR 0 o 0 o 80 o 5 o OPGAVE 8 Tegn fire figurer med mindst en ret vinkel. Mange muligheder

23 BLANDEDE OPGAVER 6 OPGAVE Kig på dit ur. a. Hvad er klokken? b. Hvad var klokken for 7 _ time siden? c. Hvad er klokken om 50 minutter? d. Hvad er klokken om time? OPGAVE Fortsæt og farv mønstret. OPGAVE a. 0 0 = b = c. 5 0 = d = e = f = OPGAVE Ida har 6000 kr. i banken. Det er 500 gange mindre end sin rige onkel kr. Hvor mange penge har Idas onkel? OPGAVE 5 Farv 5 % 0 % 0 % OPGAVE a. 5 : 7 = b. 0 : 8 = c. 7 : 6 = d. 56 : 7 = e. 8 : 9 = f. 96 : 8 = g. 99 : 9 = h. 7 : 9 =

24 BLANDEDE OPGAVER 6 OPGAVE Hvilke trekanter er:,,, 5, 6, 7, 9, 0,, 5, 0,, 8,,, 5, 6, 0 7, 9 a. Ligebenede? b. Ligesidede? c. Retvinklede? d. Spidsvinklede? e. Stumpvinklede? OPGAVE 8 Opgiv facit med decimaler. a. 5,96 + 5,8 b. 6,99 +,9 c. 7,09 + 5,0 d. 8, + 5,99 a , b.66,8 9 c.7, 0 d. 9, 0 OPGAVE 9 Skriv, hvad der mangler.,689 kg 88 cm,6 kg 77,5 m 9,76 cm 9 sek. a. 76 g + =,5 kg b. 6 cm + =, m c. 6,5 kg + =,575 ton d. 86,50 m + =,6 km e. 5, cm + =,5 dm f. sek. + = min

25 KOORDINATSYSTEM OPGAVE 8 y T S A L O F O T 6 5 K 5 E N R T E O D Y x T O I S M Løs koden i koordinatsystemet. (,) (,) (,) (, ) (,) (, ) E (,0) (, ) (0, ) (,) (0,0) (, ) (0,) (,) (, ) (, ) (5,0) K O (,) ( 5, ) (,5) (5, ) OPGAVE Beskriv turen fra A til G med brug af koordinatsystemet. A B 5 T F L O T S T E y O R D I N A T S Y C G M D x F E (-, - ) (-,) (,) (5,) (8, -) (6, -) (,0)

26 K O O R D I N A T S Y S T E M 5 OPGAVE A = (,) B = (,7) C =? Trekant ABC er en ligebenet trekant. a. Tegn trekant ABC. (6,) (0,7) (5,0) b. Hvilke koordinater kan C have? OPGAVE Spejl tallet om alle akser, og skriv de nye koordinatpunkter. (-,5) (-,5) (,5) (,5) (-,) (-,) (,) (,) (-,-) (,-) (-,-) (,-) OPGAVE 5 a. Skriv koordinatsættene til (-,-5) (-,-) (-,) (,) (,-) A = B = C = D = (-,-) (-,-) (,-5) (,-5) b. Gang alle første-koordinaterne med. Skriv de nye koordinatsæt ( -,-) (-,) (6,) (6,-) A = B = C = D = Rektangel Beskriv den nye firkant B 5 y C 5 6 x c. Læg til alle anden-koordinaterne. Skriv de nye koordinatsæt (-,-) (-,) (,) (,-) A = B = C = D = A D Kvadrat Beskriv den nye firkant _

27 6 BLANDEDE OPGAVER 7 OPGAVE Mål vinklerne og find vinkelsummen. 0 o 65 o B = C = OPGAVE 70 o 5 o Vinkelsummen = 60 o 0 o A = B = D = Mål vinklerne og find vinkelsummen. 80 o Vinkelsummen = OPGAVE 0 o 0 o C = A = Omskriv til procent. _ = c. _ = a. _ 0 = 0 o /o b. 50 o /o 5 o /o d. 00 = o /o e = 5 o /o OPGAVE Udfyld de tomme felter. : : 6 : 0 : : : 6 :, OPGAVE 5 Beregn længden. a. 6 m 0 cm + 0,5 m + 70 cm = 7,5 m b. 7 km + 50 cm m + 50 m + 9,5 m = c. 0 mm + 75 cm + _ m + cm = 0 cm m d. 50 dm + 7 km m = 0 km

28 BLANDEDE OPGAVER 7 7 OPGAVE 6,7 0,9 77,7,78 a.,5 + = 8,5 b. 6,06 + = 0,5 c. 9, =,9 d. 5,00 = 7, OPGAVE 7 Afrund til nærmeste 0 er a. 6 b. 57,09 c. 96, d. 87,0 e. 80,99 f.,99 OPGAVE 8 Farvelæg cirkelmønstret. OPGAVE 9 Indsæt de rigtige tegn + : Eks. + : = : : : + : a. = 68 b = 5 c = 6 d = 50 e = 0 f =

29 8 RUNDT ELLER KANTET OPGAVE Hvilke figurer kan blive til retvinklede trekanter? b. d. a. c. OPGAVE Dette er tre cirklers diameter. Tegn cirklerne. OPGAVE Marker cirklens centrum. Tegn radius. Tegn diameter. r O d r O d r O d r O d r O d OPGAVE Tegn cirklerne færdige.

30 RUNDT ELLER KANTET 9 OPGAVE 5 a e g j b f d h c i b og h, a og i, c og f g og e a. Hvilke linjer er parallelle? b. Hvilke linjer er vinkelrette på hinanden? OPGAVE 6 Tegn med lineal alle figurens diagonaler. Skriv antallet OPGAVE 7 Tegn to cirkler med samme centrum. Den ene cirkels radius er cm og den anden cirkels radius er 5 cm.

31 0 BLANDEDE OPGAVER 8 OPGAVE Mål vinklerne og find vinkelsummen. 0 o 0 o 60 o D = A = B = OPGAVE Halver tallene. 70 o 70 o 60 o 60 o 80 o 60 o Vinkelsummen = B = C = A = C = Vinkelsummen = 0,7 0, 0,5,0 0,009 6, a., b. 0,8 c. 0,70 d. 6,06 e. 0,08 f., OPGAVE Omskriv til meter.,,6 6, 50 7,90 a. 0 dm = m b. dm cm = m c. 6 cm = m d. 600 mm = m e. km 50 m = m f. 7 dm 90 mm = m OPGAVE a b c. 8 : 8 d. 9, ,9 a.668 b.6856 c.78 d. 0

32 B L A N D E D E O P G A V E R 8 OPGAVE 5 a. Hvilke koordinater, har hjørnerne i firkanten? (0,) (,) (,5) (6,) A = B = C = D = b. Spejl firkanten i førsteaksen. c. Hvilke koordinater, har hjørnerne i den nye firkant? 6 5 C B A D (0,-) (,-) (,-5) (6,-) A = B = C = D = OPGAVE 6 Skriv som brøk. a. 0,5 = b. 0,5 = c. 0,75 = d. 0, = 0 e. 0, = 5 f. = g. 0,0 = 00 h., = 5 OPGAVE 7 Farvelæg a. 0 % rød b. _ 0 grøn c. 5 % gul d. _ blå e. % sort 75 o /o f. Hvor stor en procentdel er ikke blåt? 50 o /o g. Hvor stor en procentdel er enten rødt eller grønt?

33 RUMFANG OPGAVE Omregn til cm a. dm = cm b. dm = cm c. 0 dm = cm d. _ dm = cm e. 7,5 dm = cm f. 0,5 dm = cm g. 0, dm = cm h.,5 dm = cm OPGAVE A B C D Hvor mange kuber består figuren af? A = B = C = D = OPGAVE a. Tegn tre forskellige kasser, der har et rumfang på 8 cm. b. Skriv længde, bredde og højde på kasserne. cm 9 6

34 RUMFANG OPGAVE Tegn tre forskellige figurer med otte centicubes. 8 OPGAVE 5 cm A B D C Find rumfanget af figurerne. 56 cm 5 cm cm 5 cm A = B = C = D =

35 BLANDEDE OPGAVER 9 OPGAVE Skriv decimaltallene i rækkefølge med det mindste først. 0,0-0,0-0,50-0, - 0,8 0,9 -,09 -,09 -,9 -,9 0,05-0,95 -,05 -,5-0,95 a. 0, 0,0 0,50 0,8 0,0 = b.,9 0,9,09,9,09 = c.,05,5 0,95 0,95 0,05 = OPGAVE a. år = dage b. uger = år c. 8 mdr. = år d. døgn = timer e. min sek. = 5 sek. OPGAVE a b : 5 c. 67,5 d. 06,7 + 7,06 a. b. 5 7 c. 8 0,5 d , OPGAVE R = (,) S = (7, ) T = (,) U = (6,7) Tegn firkant RSTU. a. Hvilken slags firkant er det? Rektangel b. Hvor stort et areal har RSTU? 0,5 cm U R T S

36 BLANDEDE OPGAVER 9 5 OPGAVE 5 Arealet af et rektangel er 6 m. 8 9 a. Bredden = cm længden = cm b. Bredden = cm længden = cm c. Bredden = cm længden = cm OPGAVE 6 Tegn tre figurer. Skraver 75 % af hver figur. Mange muligheder OPGAVE 7 Find det halve. 79 cm,7 m 6,67 kg, m 86 g cm a. 58 cm b. 5 m 8 cm c. kg g d. cm 6 mm e. 6 g f. dm 8 cm OPGAVE 8 Find cirklernes radius og diameter. R= 0,5 cm R=,5 cm R=,5 cm D= 0,7 cm D=,5 cm D= cm

37 6 GRAFER OG DIAGRAMMER OPGAVE Hvilke summer kan du ikke slå med tre almindelige terninger? Streg de forkerte ud. X X X OPGAVE I forbindelse med en undersøgelse er nogle elever blevet spurgt: Hvilken slags frugt spiser du mest af? a. Hvor mange elever er med i undersøgelsen? b. Hvilken frugt er den mindst spiste? appelsiner c. Hvilken frugt er den mest populære? æbler d. Hvor mange flere elever spiser æbler end appelsiner? Antal elever Æbler Bananer Appelsiner Pærer Kiwier OPGAVE Fra et helt spil kort, uden jokere, skal du trække et kort. a. Opstil i rækkefølge, chancen for at trække et af følgende kort. Det kort, som der er størst chance for at trække, skal stå først. Et billedkort, en ruder, klør, et rødt kort og en konge. et rødt kort, en ruder, et billedkort, en konge, klør

38 D A TA O G C H A N C E 7 OPGAVE Filippa går med reklamer. En uge uddelte hun disse antal reklamer: Dag Antal reklamer Søndag 90 Mandag 0 Tirsdag 80 Onsdag 70 Torsdag 0 Fredag 50 Lørdag Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør a. Tegn et søjlediagram, der viser antallet af reklamer, Filippa uddelte pr. dag. b. Hvor mange reklamer deles ud i weekenden dvs. lørdag og søndag? c. Skriv hvad forskellen er på antallet 0 0 8, mandag, tirsdag, onsdag, lørdag af reklamer på dagen med mindst og dagen med flest. d. Hvor mange reklamer uddelte Filippa i gennemsnit pr. dag? e. Hvilke dage var under gennemsnittet? OPGAVE 5 Tegn en graf over temperaturen i en uge i januar. Dag Temperatur Søndag Mandag 5 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0 Lørdag 0 5 Temperatur i C Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør

39 0 8 BLANDEDE OPGAVER 0 OPGAVE Kig på vinkelmålerens to talrækker. Der, hvor der står 0 i den yderste række, står der 60 i den inderste. Der, hvor der står 75 i den yderste række, står der 05 i den inderste. a. Skriv mindst fem andre talpar, som kan aflæses samme sted i den inderste og fx den yderste talrække b. Et sted står samme tal i de to talrækker. Hvilket tal er det? 90 c. Hvilken sammenhæng er der mellem de to tal, der kan aflæses samme sted på vinkelmåleren? Hvis man lægger tallene sammen får man 80 OPGAVE Tegn en cirkel med dobbelt så stor radius. OPGAVE Beregn 0 % af tallet.,7 500,5 0,5 50 a. 0 b. 7 c d. 5 e.,5 f. 500

40 BLANDEDE OPGAVER 0 9 OPGAVE Find kassernes rumfang. Kasse Længde Bredde Højde Rumfang A m m m m B m m m C 5 m _ m m D m m _ m E 6 m m _ m m,5 m,5 m 8 m OPGAVE 5 Skriv i rækkefølge med det mindste tal først _ 0, 9_ , _ OPGAVE 6 Drej figuren 90 rundt om (0,0), indtil du har været hele vejen rundt. Anden aksen Første aksen OPGAVE 7,750 80,55 9,50,8 0,5 7,50 a. kg 50 g = kg b. 8 kg 50 g = kg c. kg kg 750 g = kg d. 6 kg 0 g kg 0 g = kg e. kg,5 kg = kg f. kg kg 50 g = kg

41 0 LIGNINGER OG TALFØLGER OPGAVE a. 6 + = 86 b. 8 = c. 7 + = 5 75 d = 8 + e = + 85 f = OPGAVE Fortsæt talrækken OPGAVE Fortsæt talrækken OPGAVE En frugthandler reklamerer med 0 æbler for kun 5 kr. a. Skriv frugthandlerens tilbud op som en ligning, hvor x er prisen pr. æble. 0 x = 5,5 kr. b. Hvad er prisen for et æble i tilbuddet? OPGAVE a. 6 = 8 b. 8 = 8 c. + = 8 d. 96 : = 8 e. 8 = 55 f. 8 = OPGAVE 6 Find de manglende tal a. 6 b. 60,6 : c. 75 d. 87,6 7

42 LIGNINGER OG TALFØLGER OPGAVE 7 X x + 7 = 6 9 a. Skriv ligningen som passer til vægten. b. Hvilket tal skal stå på x ets plads? OPGAVE 8 X X = = x + 5 = 0 x + 70 = 8 x = 5 x = X X X 0 5 X X X = = x = 7 x + 50 = x x = 7 x = OPGAVE 9 Find x. 5 0 a. 6 x = 50 x = b. x + 9 = 9 x = c. x 7 = 68 x = d. x 7 + = x =

43 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Forbind tallene med tallinjen. 7,95 7,58 8,0 8,50 8,5 8,6 8,59 8,88 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8, 8, 8, 8, 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 OPGAVE 9,875 kg,6 kg 7,9 cm 5,98 km,0 m 5, kg a. kg 69 g + 6 kg 6 g = b., kg + 76 g = c. 6,9 cm + dm = d. km 6 m + 95 m = e. 7 dm + m cm = f. 800 g +, kg = OPGAVE Eksempel: 75 = 0,75 = 75 % Omskriv fra brøk til decimaltal til procent. Brug evt. en lommeregner. a. 0 = = b. 5 = = 00 c. _ = = d. _ = = e. _ = = f. _ = = 0 g. _ = = h. 9 = = 00 0, 0 o /o 0,5 5 o /o 00 0,5 50 o /o 0,5 5 o /o 0, 0 o /o 0,8 80 o /o 5 0,75 75 o /o 0,9 9 o /o 00 OPGAVE a. Gæt vinklernes gradtal. b. Mål vinklernes gradtal. Gæt Gæt Gæt Mål 0 o Mål 5 o Mål 80 o Gæt Gæt Gæt Mål 95 o Mål 0 o Mål 70 o

44 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE 5 Find omkreds og areal af disse kvadrater. Sidelængde cm cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 0 cm Omkreds Areal OPGAVE 6 a. Tegn figurerne. C: (, 5) (, 5) (,0) (,0) (,) (, 5) D: (, ) (6, ) (6, ) (, ) (, 5) (7, 5) (7, ) (5, ) (5,) (7,) ( 7,) (,) (, ) b. Hvilket tal danner linjerne? OPGAVE 7 Giv forslag til regnestykkerne, så det passer. Mange muligheder 0, 0,05 0,05 0,5 0,08 6 0,87 a. 8, + + =, 5 b. 0,9 + + = c., =, d., + + = 0 OPGAVE Hvilke -cifrede tal kan du lave ud af disse tal, hvis 60 muligheder 6 muligheder muligheder a. du kun må benytte tallene én gang hver? b. tallet skal være et ulige tal? c. tallet skal kunne deles med?

45 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE a = b. 0 0 = c = d = e = f = g = OPGAVE Find kassernes rumfang. 5 cm 0 cm 8 cm cm 6 cm OPGAVE Træk 50 % fra , , 0,5 a. 0 b. 700 c.,5 d. 6 e f. 0,6 g. h. 0, OPGAVE a. 705,76 67,08 b c. 8 d. 8 : 6 a.8, 68 b.7 c.756 d.7

46 B L A N D E D E O P G A V E R 5 OPGAVE 5 a. _ _ = b. _ 6 = c. _ _ 5 = d. _ + _ = e. 7_ 8 + _ = f. _ + _ + _ + _ = = = OPGAVE 6 a. Tegn tre vinkler. En vinkel på 8 grader, en på 0 grader og en på 90 grader. 8 o 0 o 90 o OPGAVE a. 6 9 = 7 b. = 0 9 c. 9 = d. 8 = 55 7 e. 7 8 = 6 + f. 6 = 8 OPGAVE 8 Tegn alle figurernes diagonaler. OPGAVE 9 5. B har lavet en undersøgelse af sin og sine klassekammeraters hårfarve. a. Hvor mange elever går i 5. B? b. Hvilken hårfarve er der færrest elever der har? c. Hvilken hårfarve er der flest elever der har? d. Hvor mange elever har brunt eller rødt hår? rødt brunt Antal elever rødt sort brunt lyst

47 6 BLANDEDE OPGAVER OPGAVE Find x a. 7 x = 707 x = b. 00 : x = 00 x = c. x = 8 x = d. x : 5 = x = OPGAVE Find arealet af figurerne. A B C D cm,75,5 A = cm B = cm C = cm D = cm OPGAVE Omskriv til decimaltal. Afrund til to decimaler. 0, 0, 0,8 0, a. _ 5 = b. _ 8 8 = c. 00 = d. _ = e. _ = 0,67 f. 7_ 5 = 0,8 g. _ =,5 h. _ 5 =,5 OPGAVE Farvelæg mønstrene.

48 B L A N D E D E O P G A V E R 7 OPGAVE 5 Spejl, tegn og farv. OPGAVE a. Træk 0 % fra 00. b. Læg 0 % til 90. OPGAVE 7 a. 67,8,9 b c. 08 : 6 d.,0 + 0,9 + 8,6 a. 6 9, 9 9 b. 0 5 c. 6 8 d.,5 OPGAVE 8 Sæt ring om hundrededelene. a. 9,8 b. 6,0 c. 0,985 d. 5,7 e. 69,56 f.,05 OPGAVE 9, 0,96, 7 0,6 + _ Det halve Det dobbelte 0,75,5 0,6,6,6,06 0,8 8,,9,7 0, 0,8 6,.9 7,5 0,7,5,8 0,65 6,5

49 8 GEOMETRISKE MØNSTRE OPGAVE Tegn alle figurernes symmetriakser. OPGAVE Fortsæt mønstret.

KonteXt +5, Kernebog

KonteXt +5, Kernebog 1 KonteXt +5, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +5, Kernebog Kapitel 3: Vinkler og figurer Version september 2015 Facitlisten er en del af KonteXt +5; Lærervejledning/Web KonteXt +5, Kernebog Forfattere:

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 8 Geometri Når du bruger denne facitliste skal du være opmærksom på, at: - der kan være enkelte fejl. - nogle af facitterne er udeladt - bl.a. der hvor facitterne er tegninger. - decimaltal kan

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Koordinatsystemet Rumfang Procent

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Koordinatsystemet Rumfang Procent Matematikevaluering for 6. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Geometri Koordinatsystemet Rumfang

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Ligninger og funktioner. Geometri Procent Matematik i hverdagen Matematikevaluering for 5. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Geometri Procent

Læs mere

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker

Matematikevaluering for 4. klasse Talforståelse og Addition Subtraktion positionssystem Multiplikation Division Brøker Matematikevaluering for 4. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Ligninger og funktioner Omregning Koordinatsystemet Diagrammer og

Læs mere

!!!!!!!!!! Mandag 7.marts Kære 4B

!!!!!!!!!! Mandag 7.marts Kære 4B !!!!!!!!!! Mandag 7.marts 2016 Kære 4 Jeg har desværre fået influenza, men her er en hilsen med opgaver specielt til jer. Gør dig umage. Der er også svære opgaver imellem. Husk at gøre dig umage. Skriv

Læs mere

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn fra tre synsvinkler

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn fra tre synsvinkler Tegning Arbejds og isometrisk Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektiv Kassens højde Bundens bredde dybde Hullets diameter Afstand mellem hul og bund Højde over jorden Musvit 30 10

Læs mere

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse)

Unityskolen Årsplan for Matematik Team 2 (3.-4. klasse) Klasse: Team 2 (3.- 4.klasse) Fag: Matematik Lærer: Nawal Tayibi Lektioner pr. uge:? Antal elever:? Uge Forløb Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 33 introuge 34-37 Addition og subtraktion Tal og algebra

Læs mere

KonteXt +6, Kernebog

KonteXt +6, Kernebog 1 Konte*t +6, kap. 1, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +6, Kernebog Kapitel 1: Tal på tal side 4-27 Version 1. august 2016 Facitlisten er en del af KonteXt +6; Lærervejledning/Web KonteXt +6, Kernebog

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Sandt eller falsk. Hvis klokken er halv elleve, er den to timer senere halv et. Niveau. Sandt I et rektangel er de modstående sider parallelle.

Sandt eller falsk. Hvis klokken er halv elleve, er den to timer senere halv et. Niveau. Sandt I et rektangel er de modstående sider parallelle. lægge sammen og gange, skal man altid gange først. eller falsk I et kvadrat er alle vinkler 90. Hvis klokken er halv elleve, er den to timer senere halv et. viser frost, og temperaturen falder yderligere,

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik. Meteriske system

Matematik. Meteriske system Matematik Geometriske figurer 1 Meteriske system Enheder: Når vi arbejder i længder, arealer og rummål er udgangspunktet metersystemet: 2 www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro. Telefon 99 122

Læs mere

Sommer i Danmark 26+19=30+15= =36+9=45. 1 Find historierne, og regn plusstykkerne. 2 Regn plusstykkerne = + = = + =

Sommer i Danmark 26+19=30+15= =36+9=45. 1 Find historierne, og regn plusstykkerne. 2 Regn plusstykkerne = + = = + = Sommer i anmark 1 Find historierne, og regn plusstykkerne. 2 Regn plusstykkerne. 30 + 14 = 30 + 18 = Plusmåder Regnehistorier 13 + 1 = 34 + 2 = Overslag 1 + 26 = 3 + 26 = 30 15 53 + 35 = 42 + 39 = 26+19

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19 ÅRSPLAN 18/19 Lærer: LH Fag: Matematik i 4. klasse Eleverne skal i 4. klasse primært arbejde i webbogen, der kommer rundt om de forskellige matematiske emner. De skal derudover i undervisningen blandt

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 5. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 5. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 5. klasse Klassens grundbog er Kontext 5. Det er denne bog, årsplanens emner tager udgangspunkt i. Ud over dette har eleverne et Pirana-hæfte eller en kopimappe, som de til hver

Læs mere

Facit til KonteXt+ 5, Træningshæfte/Web. Side 1-9

Facit til KonteXt+ 5, Træningshæfte/Web. Side 1-9 Facit til KonteXt+, Træningshæfte/Web Side 1-9 Intro Overfør tegningen i dette gitter til de fire andre gitre. 1 Blandede opgaver 1 Opgave 1 Find de to mål, som mangler og skriv dem på tegningen. m 1 m

Læs mere

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 6

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 6 MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG 6 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 6 Kontext 6, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt 6 Kernebog KonteXt

Læs mere

Værksteder fra Kontext plus, Positionsspil, Geogebra, EVA ark.

Værksteder fra Kontext plus, Positionsspil, Geogebra, EVA ark. Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.-8.kl. overnatning torsdag-fredag 33 1. skoledag tirsdag 34 35 Kunst-uge 36 Fredag: jubilæum 37 43 38 Tal til

Læs mere

Format FACITLISTE. 1 Navn: Dato: / Side 3. Facit, side 1-3. Format, Evalueringshæfte 3. Alinea. 3klasse. Kan. K a n. n æ s t e n. e n d n u. fx.

Format FACITLISTE. 1 Navn: Dato: / Side 3. Facit, side 1-3. Format, Evalueringshæfte 3. Alinea. 3klasse. Kan. K a n. n æ s t e n. e n d n u. fx. K a n K a n Kan n æ s t e n e n d n u klasse Format i k k e Side Pizzeria. Løs regnehistorierne. Pizzabager enito skal fordele tomatskiver ligeligt på pizzaer. Hvor mange tomatskiver er der på hver pizza?

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører:

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører: Matematik for malere praktikopgaver 2 Geometri Regneregler Areal Procent Tilhører: 2 Indhold: Geometri... side 4 Regneregler... side 10 Areal... side 12 Procent... side 16 Beregninger til praktikopgave

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE

HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE KonteXt B Kopimappe Forfattere: Helle Nicola Jensen, Marie Teglhus Møller, Michael Wahl Andersen og Peter Weng Forlagsredaktion:

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering

Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Årsplan for skoleåret 2016/2017 5. klasse matematik Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering 33 36 Store tal og negative tal I gang med nyt bogsystem. Arbejde med store tal og med negative tal. Bruge

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver.

Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Årsplan for Format 4 Ret til ændringer forbeholdes. I løbet af året vil vi arbejde sammen på tværs af årgangene med relevante opgaver. Kapitel 1 - Tal Forløb og varighed Færdigheds- og vidensmål Læringsmål

Læs mere

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn TRIX Træningshæfte Side J a o u - - - - - - e t u r i g v b n Fra oven p FACITLISTE Forfra Fra siden Jubii Side Side Femkanter Veksle mønter Farv rødt Farv gult Jubii Positionssystemet Øverst: Eksperimenter

Læs mere

Indhold. Servicesider. Testsider

Indhold. Servicesider. Testsider Indhold Servicesider Isometrisk papir.................................................... kopiside - Prikpapir............................................................. kopiside - Brøkkort.............................................................

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL 8 MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL DIGITALE VÆRKTØJER A1.1 SORTER LIGNINGER 2x + 3 = 15 x 17 = 25 61 x = 37 2x + 11 = 5x 10 x 2 = 2x + 3 4x + 1 5 = 9 4x

Læs mere

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer

Mattip om. Geometri former og figurer. Du skal lære: Kan ikke Kan næsten Kan. At finde og tegne former og figurer Mattip om Geometri former og figurer Du skal lære: At finde og tegne former og figurer Kan ikke Kan næsten Kan At beregne omkreds og areal af figurer Om forskellige typer trekanter At finde højde og grundlinje

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

2.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet figurer. Eleverne skal i denne periode lære om:

2.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet figurer. Eleverne skal i denne periode lære om: Til 4.klasses forældre: Her er nogle gode ideer til hvordan I hjemme, kan hjælpe Jeres barn med de enkelte emner i matematik. 1.kapitel Vi skal i dette kapitel arbejde med emnet tal. Eleverne skal i denne

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 4. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier!!!* Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8 HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 8 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8 Kontext 8, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: Kontext 8, Kernebog Kontext 8, Kopimappe Kontext

Læs mere

Mål for kapitlet, begreber og ord som anvendes i kapitlet og aktivering af forhåndsviden.

Mål for kapitlet, begreber og ord som anvendes i kapitlet og aktivering af forhåndsviden. FAGLIG LÆSNING e. OPGAVE. Hvad står der altid i sådan en ramme? Aktiviteter. 2. Hvad står der altid i sådan en ramme? Teori. 3. Hvad starter alle kapitler med? Mål for kapitlet, begreber og ord som anvendes

Læs mere

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012

fs10 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen Matematik 10.-klasseprøven Maj 2012 fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Iskiosken 2 Indlandsisen 3 Snedronning for en nat 4 Iskrystaller 5 Iskuglen 1 Iskiosken I en iskiosk gør ejeren

Læs mere

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen?

A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? A Hvor mange omgange skal hjulene rulle for at komme hele vejen? B Tegn den vej, som hjulene kan rulle på tre omgange. Skriv vejens længde med én decimal. C Tegn det hjul, der kan rulle to omgange på vejen.

Læs mere

Version Kapitel 1, Tal i det uendelige

Version Kapitel 1, Tal i det uendelige 1 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version 2 040816 2016 Version 1-040816 Facit til KonteXt +8, Kernebog Kapitel 1, Tal i det uendelige Facitlisten er en del af KonteXt +8; Lærervejledning/Web KonteXt +8,

Læs mere

Kvinden siger: Jeg kan desværre ikke få børn. Det er noget jeg har arvet fra min mor. Jo mere logisk man tænker, jo lettere kan man erstattes

Kvinden siger: Jeg kan desværre ikke få børn. Det er noget jeg har arvet fra min mor. Jo mere logisk man tænker, jo lettere kan man erstattes Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier Algebra: navneord en = regning med bogstaver som symboler for tal Tankelæser Logik: navneord en = fornuftig måde at tænke og handle på Ligevægt

Læs mere

Folkeskolens prøver. Prøven uden hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven.

Folkeskolens prøver. Prøven uden hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven. Matematik FP9 Folkeskolens prøver Prøven uden hjælpemidler Torsdag den 3. maj 2018 kl. 9.00-10.00 Der må ikke anvendes hjælpemidler ved prøven. Opgaven findes som: 1. Digital selvrettende prøve 2. Papirhæfte

Læs mere

Årsplan for matematik 2.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik 2.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.-8.kl. overnatning torsdag-fredag 33 1. skoledag tirsdag 34 Tal til 1000 Eleven kan anvende flercifrede naturlige

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Facit til KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web. Side 1-9

Facit til KonteXt+ 4, Træningshæfte/Web. Side 1-9 Facit til KonteXt+, Træningshæfte/Web Side -9 Intro Prik til prik Ñ â Talbillede Muligheder Ñ â Paraply Mønster Blandede opgaver Opgave Skriv tallet. 370 a. Syv tiere og tre hundreder b. Tre tiere, syv

Læs mere

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING

OVERSIGT OVER 23 KOPIARK TIL AFRUNDING OVERSIGT OVER KOPIARK TIL AFRUNDING Kopiarkene til afrunding er ikke fortløbende nummereret. Til hvert kapitel er der knyttet eller tre kopiark. Variable Kopiark : Fokus på kapitlets stof Kopiark : Fokus

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Linjer. Figurer. Format 4. Nr. 14. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 17

Linjer. Figurer. Format 4. Nr. 14. Navn: Klasse: Dato: Kopiark til elevbog side 17 Linjer Nr. 14 a a Forlæng linjerne med lineal. Mål afstanden mellem de linjer, der sandsynligvis er parallelle. Farv linjer med samme farve, hvis de er parallelle. Find parallelle linjer i tegningerne,

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Kun beregnet billetpris. Korrekt regneudtryk, ingen facit.

Kun beregnet billetpris. Korrekt regneudtryk, ingen facit. Opgavenummer 1.1 200 2 46 108 Hun skal have 108 kr. retur. Korrekt regneudtryk, korrekt facit og korrekt konklusion (bidrager positivt til helhedsindtryk). 46 46 92 200 92 108 Hun skal have 108 kr. tilbage.

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Format 3. klasse Facitliste Kopiark S R D C TALLERUP 7 KOPIARK CHANCE PÅ SPIL A C B D D E D F E F E A. nr. 10. nr. 11. nr. 13. nr. 17. nr. 15.

Format 3. klasse Facitliste Kopiark S R D C TALLERUP 7 KOPIARK CHANCE PÅ SPIL A C B D D E D F E F E A. nr. 10. nr. 11. nr. 13. nr. 17. nr. 15. rafik vad betyder skiltene?. akse nr. Å X Q O Z Ø J Y Æ M R V N (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) O R (,) (,) (,) (,) (,) (,) O V V J (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) Y (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) (,) R V O.

Læs mere

Trekanthøjder Figurer

Trekanthøjder Figurer Trekanthøjder D E N C B F G T I H L N S J M F K ST O T I U Q R V SK X Y 97887204290_Vaerkstedmap_Kopisider_-70.indd 24 24 /0/2 :46 M Trekanthøjder D B L F E H C G I J I L K M O R S N Y Q G Y E T U 97887204290_Vaerkstedmap_Kopisider_-70.indd

Læs mere

Forlag Malling Beck Best. nr Sigma for syvende

Forlag Malling Beck Best. nr Sigma for syvende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse: Forlag Malling Beck Best. nr. 0 Sigma for svende Navn: Klasse:

Læs mere

Brug af brøker. Men brøker kan også bruges til at beskrive andet end størrelser Kapitlet handler om noget af det, brøker kan bruges til at beskrive.

Brug af brøker. Men brøker kan også bruges til at beskrive andet end størrelser Kapitlet handler om noget af det, brøker kan bruges til at beskrive. Brug af brøker Brøker er tal ligesom de hele tal. På tallinjen er der uendelig mange brøker imellem de hele tal. Vi kan beskrive mange af de størrelser vi har brug for med brøker - fx længder og rumfang.

Læs mere

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning. Matematik i hverdagen

NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem. Multiplikation Division Brøker. Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning. Matematik i hverdagen Matematikevaluering for 3. klasse A NAVN: KLASSE: Talforståelse og positionssystem Addition Subtraktion Multiplikation Division Brøker Geometri Omregning Diagrammer og aflæsning Matematik i hverdagen Talforståelse

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også?

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Et tal som både består af et helt tal og en brøk, for eksempel. Hvad hedder det? Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Hvad kalder man tallet over brøkstregen

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Programmering og geometri i scratch

Programmering og geometri i scratch side 1 Programmering og geometri i scratch scratch.mit.edu Steen Petersen spe05 side 2 Introduktion til programmering i Scratch Opret dig som bruger på scratch.mit.edu. Det er gratis, og det giver dig

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger kl. overnatning torsdag-fredag 33 37

Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger kl. overnatning torsdag-fredag 33 37 Uge Emne Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.-8.kl. overnatning torsdag-fredag 33 37 Tal og tælling. Kendskab til lige og ulige. At eleven kan genkende ig

Læs mere

HELLE NICOLA JENSEN BENT LINDHARDT MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG A KOPIMAPPE

HELLE NICOLA JENSEN BENT LINDHARDT MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG A KOPIMAPPE 1 HELLE NICOLA JENSEN BENT LINDHARDT MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG A KOPIMAPPE KonteXt 1A Kopimappe Samhørende titler: KonteXt 1A Elevbog KonteXt 1A Lærervejledning Forfattere:

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx.

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Side Format Træningshæfte klasse Tæl ting Side FCITLISTE Side Skriv tallene Talforståelse. Marker med krydser antallet af blomster og deres blade, bier og deres vinger samt biller og deres ben. I I I.

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 2. Klasse I 2. klasse arbejder vi i grundbogen Kontext+, der er delt i to bøger. Hvert kapitel er beregnet til ca. 4-5 uger. Der vil til hvert kapitel blive brugt supplerende

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen. Geometri. Georg Mohr-Konkurrencen

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen. Geometri. Georg Mohr-Konkurrencen Tip til. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en teoretisk indføring, men der i stedet fokus på

Læs mere

Mattip om. Decimaltal 2. Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2. Du skal lære om: Kan ikke Kan næsten Kan. Decimaltal og titalssystemet

Mattip om. Decimaltal 2. Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2. Du skal lære om: Kan ikke Kan næsten Kan. Decimaltal og titalssystemet Mattip om Decimaltal 2 Du skal lære om: Decimaltal og titalssystemet Kan ikke Kan næsten Kan Decimaltal skrevet som en brøk Addition med decimaltal Faglig læsning Tilhørende kopi: Decimaltal 1 og 2 2016

Læs mere

We are all mad Ned i kaninhullet Selvevaluering

We are all mad Ned i kaninhullet Selvevaluering We are all mad Ned i kaninhullet Selvevaluering - August 2016 Navn: 1 Emne: We are all mad Tema: Ned i kaninhullet Kursus: Formål og Mål: Målet med dette hæfte er at dykke ned i matematikken i de 3 første

Læs mere

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal

Decimaltal, brøker og procent Negative tal Potens, rødder og pi Reelle og irrationale tal Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat6 Noter: Kompetencemål efter 6. klassetrin Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri Trigonometri Spidse og stumpe vinkler En vinkel kaldes spids, når den er mindre end 90. En vinkel kaldes ret, når den er 90. En vinkel kaldes stump, når den er større end 90. En vinkel kaldes lige, når

Læs mere

MICHAEL WAHL ANDERSEN RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG KOPIMAPPE

MICHAEL WAHL ANDERSEN RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG KOPIMAPPE MICHAEL WAHL ANDERSEN RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG 4 KOPIMAPPE Forord Kopimappen kan ikke stå alene som supplerende materiale, da den indeholder ark, som er et direkte supplement til

Læs mere

Opgave GUBOG Udfyld tabellerne. - 0 tal + 0-00 tal + 00 90 0 98 9 990 999 6 00 08 0 000 7 0 8 6 00 09 0 0 0 0 67 7 900 899 7 9 0 0 00 0 67 7 000 999 7 009 0 0 0 00 0 67 7 6 00 099 67 Opgave Udfyld drillefi

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2019-2020 Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en stor omvæltning for nogle elever. Vi bruger følgende materialer: - Matematrix grundbog - Matematrix

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG KOPIMAPPE

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG KOPIMAPPE MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG KOPIMAPPE Forord Kopimappen til KonteXt 6 kan ikke stå alene som supplerende materiale. Kopiarkene er tæt forbundet

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel system lov retning højre nedad finde t system rod orden nøjagtig præcis

Læs mere

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik Velkommen til tjek.me forårskatalog for matematik 1. til 9. klasse tjek.me er et online, spilbaseret evalueringsværktøj, som giver indsigt i elevernes progression.

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 4

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 4 HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE Kontext, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt Kernebog KonteXt Kopimappe KonteXt Træningshæfte

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også?

Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Et tal som både består af et helt tal og en brøk, for eksempel 2 " #. Hvad hedder det? Et kommatal som for eksempel 1,25 kaldes også noget andet. Hvad kaldes det også? Hvad kalder man tallet over brøkstregen

Læs mere

Format 2 - Mål og årsplaner

Format 2 - Mål og årsplaner Format 2 - Mål og årsplaner Fælles Mål: Der angives 5-10 Fælles Mål per kapitel med angivelse af faser. Antallet inkluderer både færdigheds- og vidensmål samt kompetencer. Læringsmål: Der opstilles ét

Læs mere

Arbejdsark. Lærerlog. Vejledning til arbejdsark. Regn med Fumle. Annette Eielsø

Arbejdsark. Lærerlog. Vejledning til arbejdsark. Regn med Fumle. Annette Eielsø Arbejdsark Lærerlog Vejledning til arbejdsark Regn med Fumle Annette Eielsø Titel: Flexmat, Regn med Fumle, Kopimappe og vejledninger Samhørende titler: Flexmat, Regn med Fumle, Elevbog www.flexmat.dk

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, basis+g ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Mars 6./7. Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 6. og 7. klasse. Da der er et stort spring i emnerne i mellem disse trin er årsplanen udformet ud fra Format 7, hvortil

Læs mere

Matematik undervisningsplan 4-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Matematik undervisningsplan 4-6. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Materialer Grundbog: kontext Arbejdsbog: kontext Rema Matematik undervisningsplan Matematikmappe til opgaveark, tilpasset elevernes individuelle niveau Tabeltræning og anden basistræning efter behov Supplerende

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere