De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014"

Transkript

1 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne fra stx opnåede med et resultat på 7,2 (inkl. bonus A) det højeste eksamensresultat i Eksamensresultatet (inkl. bonus A) er på alle fire gymnasiale uddannelser steget i perioden , særligt på hhx og htx. Forholdsvist få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx, hvor også andelen med 2 bonus A er stigende. På de andre gymnasiale uddannelser stiger andelen med 1 bonus A. Pigerne opnår højere eksamensresultat end drengene, ligesom studenter af dansk herkomst opnår højere eksamensresultat end studenter af udenlandsk herkomst. Gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klasse opnår også det laveste eksamensresultat, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultat. Forældrenes uddannelsesbaggrund har ligeledes betydning for eksamensresultaterne, således at eksamensresultatet stiger i takt med, at forældrenes uddannelsesniveau højnes. Styrelsen for It og Læring, oktober 2014

2 Side 2 af 14 Antallet af studenter I 2014 dimitterede studenter fra de gymnasiale uddannelser, se tabel 1 1. Det samlede antal studenter på de gymnasiale uddannelser er steget med knap studenter sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en stigning på 3,4 pct. Tabel 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse. Totalen er afrundet til nærmeste antal hundrede Hf, samlet heraf hf 2-årig heraf hf enkeltfag Hhx Htx Stx, samlet heraf stx heraf studenterkursus Total Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise antal studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har antallet af studenter fra studenterkursus været inkluderet i antallet af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i antallet af studenter fra hf. Ser man på antallet af studenter inden for de forskellige gymnasiale uddannelser ses en stigning på studenter på stx i forhold til sidste år. Dette svarer til en forøgelse på 6,2 pct. Samtidig har der været en lille stigning i antallet af hf ere på knap 2 pct. (171 studenter) i forhold til sidste år. På htx og hhx har der til gengæld været et lille fald på lidt mere end 1 pct. 1 Data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder, at tallene i notatet for de enkelte år kan variere over tid.

3 Antal studenter Side 3 af 14 Figur 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Hf * Hhx Htx Stx * År Note *: Hf er her inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er her inkl. studenterkursus. Fordelingen af det samlede antal studenter 2014 på de forskellige gymnasiale uddannelser ses derimod at være forholdsvis konstant sammenlignet med de foregående års fordeling, se tabel 2. I perioden er det mest iøjnefaldende det lille fald i andelen, der er blevet student fra hhx. Desuden er andelen af hf er steget ca. 4 procentpoint over de seneste fire år. Tabel 2 Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang Hf, samlet 15,4% 15,1% 15,2% 17,6% 19,2% 19,5% 19,2% - heraf hf 2-årig 15,4% 15,1% 11,6% 13,1% 14,0% 14,0% 13,9% - heraf hf enkeltfag 0,0% 0,0% 3,6% 4,5% 5,3% 5,4% 5,3% Hhx 20,3% 19,1% 18,7% 17,6% 17,5% 16,5% 15,7% Htx 7,2% 7,3% 7,7% 8,4% 8,4% 8,4% 8,0% Stx, samlet 57,1% 58,4% 58,5% 56,4% 54,9% 55,6% 57,1% - heraf stx 57,8% 55,6% 54,3% 55,0% 56,5% - heraf studenterkursus 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at se andelen af studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har andelen af studenter fra studenterkursus været inkluderet i andelen af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i andelen af studenter fra hf. For antallet af studenter som pct.-andelene baserer sig på henvises til tabel 1.

4 Side 4 af 14 Eksamensresultatgennemsnittene generelt Set over tid er eksamensresultaterne stigende i perioden , særligt på hhx og htx. En af årsagerne er, at eksamensresultatet siden 2008 er blevet ganget med en faktor, hvis en student har taget flere fag på A-niveau, end uddannelsen kræver (kaldet bonus A) 2. Bonus A påvirker i mindre grad eksamensresultatet på stx og hf, jf. en sammenligning af eksamensresultaterne ekskl. og inkl. bonus A i henholdsvis tabel 3 og 5. Tabel 3 Eksamensresultat ekskl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 - hf 2-årig 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 - hf enkeltfag 6,7 6,9 6,8 6,8 6,8 Hhx 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Htx 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7 6,8 Stx, samlet 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 - stx 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 - studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,1 6,9 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatet for stx, mens eksamensresultatet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til tabel 1. 2 På hhx og stx er det obligatorisk at have fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx er obligatorisk at have tre fag på A-niveau og på hf at have ét fag på A-niveau, se Eksamensbekendtgørelsens 42: Bonus A- ordningen trådte i kraft for dimittenderne årgang Dimittenderne årgang 2008 er således de første, hvoraf det fremgår af eksamensbeviset, hvis de har opnået bonus A. På hf gælder dette dog allerede fra årgang Med undtagelse af tabel 3 og figur 2 er samtlige eksamensresultatgennemsnit, der er omtalt i dette notat, inkl. bonus A.

5 Eksamensresultater ekskl. bonus A Side 5 af 14 Figur 2 Gns. eksamensresultater ekskl. bonus A i årene ,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. Studenterkursus. Bonus A opnås for et eller to ekstra A-niveau fag, studenten har taget ud over det krævede antal. 3 Det fremgår af tabel 4, at andelen, der har opnået bonus A i 2014 og tidligere år, er størst på htx, og at det i 2014 forøger eksamensresultatet på htx med 0,3 fra 6,8 ekskl. bonus A til 7,1 inkl. bonus A (sammenlign tabel 3 og 5). På htx har således hele 89 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2014, mens andelen, der har opnået 2 bonus A, er på knap 40 pct. Bemærk at andelen med 2 bonus A er steget med ca. 10 pct i forhold til 2011 på htx, til gengæld er andelen med 1 bonus A faldet. På hhx og stx er effekten af bonus A mindre, idet den på disse uddannelser medfører en stigning i eksamensresultatet på 0,1 i 2014 (sammenlign tabel 3 og 5). Eksamensresultatet på hf påvirkes derimod ikke af, at 12 pct. af studenterne opnår 1 bonus A i Eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,06 (2 bonus A), såfremt der tages ét henholdsvis to ekstra A-niveau fag end påkrævet, se Eksamensbekendtgørelsens $42:

6 Side 6 af 14 Tabel 4 Andel (i pct.) af studenter med bonus A Andel med 1 bonus A Andel med 2 bonus A Hf, 2-årig 10,1 % 10,9 % 11,1 % 11,6 % 12,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Hhx 39,7 % 38,9 % 42,9 % 42,4 % 41,2 % 43,5 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,4 % Htx 59,4 % 57,9 % 58,5 % 54,8 % 50,3 % 49,9 % 27,8 % 27,9 % 29,2 % 33,9 % 38,0 % 39,5 % Stx, samlet 13,0 % 12,3 % 15,1 % 17,1 % 19,7 % 21,9 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % - stx 12,3 % 15,2 % 17,2 % 19,8 % 22,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % - studenter 6,3 % 5,6 % 9,0 % 11,2 % 15,0 % 0 % 0 % 0,7 % 0 % 1,7 % kursus Når forholdsvis få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx, hænger det sammen med både uddannelsernes struktur og institutionernes sammensætning af studieretningerne. På hhx og stx er det obligatorisk med fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx kun er obligatorisk med tre fag på A-niveau, jf. fodnote 5. På htx findes en række obligatoriske matematisk-naturvidenskabelige fag på B- niveau, som det er naturligt for de naturvidenskabeligt interesserede elever, som søger htx, at løfte til A-niveau, når de skal vælge valgfag. Samtidig udbyder htxinstitutionerne mange studieretninger, der indeholder to naturvidenskabelige fag på A-niveau. Dette gør, at mange htx-elever afslutter uddannelsen med et ekstra fag på A-niveau og får derved bonus. På stx er der færre obligatoriske B-niveauer og tilsvarende flere obligatoriske C-niveauer end tilfældet er på htx. Når eleverne på stx vælger valgfag, vil de derfor typisk løfte et fag på C-niveau til B-niveau, hvilket ikke bevirker, at de får bonus. Desuden skal det bemærkes at uddannelsestiden (undervisning) er højere på htx (2630 timer) end på stx og hhx (2470 timer), og hf er selvfølgelig lavere timer, hvilket også skal medtænkes i den samlede vurdering af krav, fag og niveauer i de fire uddannelser. Eksamensresultatet inkl. bonus A i 2014 er på hhx, htx og stx steget i forhold til På hf og hf enkeltfag er gennemsnittet det samme som i 2013, og på studenterkursus er det faldet, se tabel 5. Hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, opnår med 6,8 et noget højere eksamensresultatend studenterne fra den ordinære hf, som opnår et gennemsnit på 6,0.

7 Eksamensresultater inkl. bonus A Side 7 af 14 Tabel 5 Eksamensresultat inkl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 - heraf hf 2-årig 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 - heraf hf enkeltfag 4 6,7 6,9 6,8 6,8 6,8 Hhx 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Htx 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 7,0 7,1 Stx, samlet 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 - heraf stx 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 - heraf studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,2 6,9 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatet for stx, mens eksamensresultatet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på, henvises til tabel 1. Figur 3 Gns. eksamensresultater inkl. bonus A i årene ,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. Af figur 4 fremgår det, at andelen af studenter med et eksamensresultat på 3,9 eller derunder er større på hf (20 pct.) end på hhx og htx, og væsentligt større end andelen på stx (knap 10 pct.), mens andelen med et eksamensresultat på 8,0 eller derover er størst på stx (godt 38 pct.) og mindst på hf (ca. 26 pct.). 4 Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, svarer eksamensresultatet for hf enkeltfag i tabel 5 til eksamensresultatet ekskl. bonus A i tabel 3.

8 Side 8 af 14 Figur 4 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A 2014 på tværs af gymnasial uddannelse Eksamensresultat inkl. bonus A Hf * 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 Hhx 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 Htx 9,0-9,9 10,0-10,9 11,0-11,9 Stx * 12 eller derover 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. Da opgørelsen er inkl. bonus A kan eksamensresultater komme over 12, hvilket især slår igennem på htx, dernæst på hhx. Studenter fra Region Hovedstaden og Region Midtjylland opnår det højeste eksamensresultat Set over alle gymnasiale uddannelser er eksamensresultatet i 2014 højest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Blandt studenter fra stx opnår Region Midtjylland det højeste eksamensresultat på 7,4, mens studenter fra Region Sjælland opnår det laveste eksamensresultat på 7,0, se tabel 6. Størst regional spredning i eksamensresultatet findes i 2014 blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Blandt disse svinger eksamensresultatet mellem 6,3 i Region Nordjylland og 7,2 i Region Hovedstaden. Studenterne 2014 fordeler sig forskelligt på de gymnasiale uddannelser inden for de fem regioner, se tabel 7. Studenter fra stx udgør den største andel af studenterne i alle fem regioner. I Region Hovedstaden udgør studenter fra stx 64 pct., mens de i Region Midtjylland udgør 51 pct. af det samlede antal studenter i regionen. Studenter fra hhx og htx udgør til gengæld en mindre andel af studenter i Region Hovedstaden end i de andre fire regioner.

9 Side 9 af 14 Tabel 6 Eksamensresultatet inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2014 fordelt på region Hf 2- årig Hf enkeltfag Hhx Htx Stx Total region Hovedstaden 6,2 7,2 6,5 7,2 7,2 7,2 7,0 Midtjylland 6,2 6,6 6,7 7,2 7,3 7,4 7,0 Nordjylland 5,8 6,3 6,5 7,0 6,2 7,0 6,7 Sjælland 5,7 6,6 6,4 7,0 7,0 6,7 Syddanmark 5,9 6,5 6,4 7,1 7,1 7,2 6,8 Bemærk: For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Tabel 7 Fordelingen af studenterne 2014 på de gymnasiale uddannelser inden for hver region Hf 2- årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Studenterkursus Stx Total region Hovedstaden 12,5% 7,1% 9,3% 6,5% 1,0% 63,5% 100,0 % Midtjylland 14,5% 5,2% 18,8% 9,7% 0,5% 51,4% 100,0 % Nordjylland 14,8% 4,8% 16,7% 9,2% 1,5% 53,1% 100,0 % Sjælland 14,3% 3,9% 17,0% 7,2% 0,0% 57,6% 100,0 % Syddanmark 14,3% 4,1% 19,2% 8,2% 0,3% 53,9% 100,0 % Bemærk: Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Pigerne klarer sig bedre end drengene på hhx, htx og stx Ligesom tilfældet har været tidligere er eksamensresultatet også i 2014 højere blandt pigerne end blandt drengene med undtagelse af hf og hf enkeltfag, hvor eksamensresultatet modsat er lidt højere blandt drengene. Størst er forskellen på htx, hvor pigernes eksamensresultat er 0,9 karakterpoint højere end drengenes, se tabel 8. Ses der kun på studenter med udenlandsk herkomst, klarer pigerne sig ligeledes bedre end drengene i 2014 med undtagelse af hf enkeltfag, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Studenter med dansk herkomst klarer sig generelt set bedre end studenter med udenlandsk baggrund Studenter med dansk herkomst klarer sig for begge køns vedkommende generelt bedre end studenter med udenlandsk herkomst, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist).

10 Side 10 af 14 Piger med dansk herkomst på htx, opnår med 7,9 det højeste eksamensresultat set over samtlige gymnasiale uddannelser, køn og herkomst i 2014, mens drenge med udenlandsk herkomst på hf opnår det laveste eksamensresultat med 4,8. Tabel 8 Eksamensresultat inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2014 fordelt på køn og herkomst Drenge dansk herkomst Hf 2-årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Stx 6,3 7,3 6,4 7,0 7,2 7,0 Drenge udenlandsk herkomst Piger dansk herkomst Piger udenlandsk herkomst 4,8 5,7 5,2 6,2 5,7 5,9 6,1 6,9 6,9 7,9 7,1 7,5 5,2 5,5 5,6 6,8 6,4 6,2 Total, dansk herkomst Total, udenlandsk Herkomst 6,2 7,1 6,6 7,2 7,1 7,3 5,0 5,6 5,4 6,4 6,2 6,1 Total, drenge 6,1 7,0 6,3 6,9 7,0 6,9 Total, piger 6,0 6,6 6,8 7,8 6,9 7,4 Bemærk: Et meget lille antal studenter med uoplyst herkomst indgår ikke i tabellen, de indgår dog i Total, drenge og Total, piger. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 2. Sammenhæng mellem studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin og eksamensresultatet på studentereksamensbeviserne Gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har også opnået det laveste eksamensresultat, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klasse har opnået det højeste eksamensresultat. Dette gælder inden for hver gymnasial uddannelse i stort set lige høj grad, når der ikke tages højde for andre faktorers mulige påvirkning af sammenhængen. Karaktergennemsnittet fra grundskolens 9. klassetrin indeholder en del af informationen vedr. elevens socioøkonomiske baggrund, såsom forældrenes højeste fuldførte uddannelse, forældrenes bruttoindkomst, arbejdsmarkedsstatus og herkomst. Samlet set er det grundskolekaraktererne, der har den største betydning for studentereksamensresultatet. Forklaringsgraden fra de øvrige faktorer reduceres således væsentligt, når man samtidig kontrollerer for karaktererne. Se evt. iske%20referencer% pdf

11 Side 11 af 14 Tabel 9 Eksamensresultat inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2014 fordelt på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 2-årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 4,5 4,9 4,2 4,4 4,9 3,9 Gns. 4,01 7,00 5,9 6,6 5,4 5,7 5,7 5,1 Gns. 7,01 og højere 8,3 8,6 7,9 8,1 8,3 8,0 Gns. uoplyst 6,8 7,4 6,3 6,9 7,8 7,2 Bemærk: Karaktergennemsnittet fra grundskolen er for den enkelte students vedkommende beregnet ud fra samtlige afgivne karakterer på 9. klassetrin. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget i tabellen. Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. kl, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Samtidig viser tabel 10, at elevgrundlaget til de forskellige gymnasiale uddannelser varierer ganske meget. En større andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag har således et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,00 eller derunder set i forhold til studenterne fra de øvrige gymnasiale uddannelser. Samtidig har en noget mindre andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover. Andelen med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover toppes af stx, hvor 71 % af studenterne kom med et karaktergennemsnit på 7,01 eller derover fra grundskolens 9. klassetrin. Tabel 10 Fordelingen af studenter 2014 på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin inden for hver af de gymnasiale uddannelser Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 2- årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 16,2% 14,7% 3,9% 2,0% 6,0% 0,8% Gns. 4,01 7,00 64,3% 45,8% 49,0% 36,3% 42,5% 26,8% Gns. 7,01 og højere 13,5% 12,5% 45,5% 59,9% 42,2% 70,7% Gns. uoplyst 6,0 % 27,0% 1,6 % 1,8 % 9,3 % 1,7 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Bemærk: Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Forældreuddannelse har betydning for eksamensresultaterne Der er en gennemgående sammenhæng mellem eksamensresultaterne og den højeste fuldførte uddannelse blandt studenternes forældre, dette stort set uafhængigt af typen af gymnasial uddannelse. Således viser tabel 11, at for alle gymnasiale ud-

12 Side 12 af 14 dannelser stiger eksamensresultatet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse set på aggregeret niveau. Eksempelvis svinger eksamensresultatet på stx mellem 5,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, og 8,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er en ph.d., mens eksamensresultatet er lidt mindre påvirket af forældrenes højeste fuldførte uddannelse på f.eks. hf. Tabel 11 Eksamensresultat inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2014 fordelt på højeste fuldførte forældreuddannelse Højeste fuldførte forældreuddannelse Hf 2-årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Grundskolen 5,6 6,4 5,8 6,3 5,9 5,8 Gymnasial uddannelse 6,0 6,2 6,1 6,7 6,3 6,5 Erhvervsfaglig uddannelse 5,8 6,6 6,4 6,9 6,8 6,5 Kort videregående Uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Stx 6,0 6,8 6,6 7,1 6,9 6,9 6,4 7,4 6,8 7,4 7,2 7,4 7,2 7,5 7,4 7,9 7,8 8,2 Ph.d. mv. 7,9 8,2 7,9 8,1 NA 8,8 Uoplyst forældreuddannelse 5,4 6,2 5,1 5,9 NA 6,0 Bemærk: Højeste fuldførte forældreuddannelse betyder den højeste fuldførte uddannelse blandt den studerendes mor eller far. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 4. Prøvekaraktergennemsnit for studenterne 2014 Foruden eksamensresultaterne har Styrelsen for It og Læring samlet de prøvekarakterer, der figurerer på eksamensbeviserne blandt studenterne Tabel 12 nedenfor viser for et udvalg af fag prøvekaraktergennemsnittet fordelt på prøveform, niveau og gymnasial uddannelse. 6 Generelt kan man se, at de skriftlige prøvekarakterer typisk ligger under de mundtlige. 5 Det tidligste karakterafgivningsår for de enkelte fagkarakterer går tilbage til Prøvekaraktergennemsnittet for samtlige fag kan ses i Styrelsen for It og Læring s Databank på

13 Side 13 af 14 Tabel 12 Udvalgte prøvekaraktergennemsnit for studenterne på de gymnasiale uddannelser 2014 fordelt på fag, prøveform og niveau 7 Hf 2- årig Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Niveau Stx Almen studieforberedelse, mundtlig 7,8 7,9 Dansk, mundtlig A 6,3 6,7 6,7 6,9 6,9 7,2 Dansk, skriftlig A 5,1 5,6 5,9 5,9 5,9 6,4 Engelsk, mundtlig A 7,1 7,9 7,0 7,6 7,1 7,3 Engelsk, mundtlig B 6,6 7,2 7,2 6,5 6,8 Engelsk, skriftlig A 5,0 6,0 6,3 7,0 5,8 6,1 Engelsk, skriftlig B 5,3 5,9 6,0 5,4 6,0 Kultur- og samfundsfaggruppe 6,3 7,2 Matematik, mundtlig A 7,5 7,6 6,8 5,5 8,2 7,0 Matematik, mundtlig B 5,5 6,5 5,6 5,8 5,8 Matematik, mundtlig C 5,1 5,4 4,2 5,5 5,2 Matematik, skriftlig A 6,0 5,9 6,7 5,2 6,2 7,4 Matematik, skriftlig B 5,1 6,0 5,2 4,4 5,5 Matematik, skriftlig C 4,8 5,2 Matematik, samlet vurdering B 3,9 Naturvidenskabelig faggruppe 5,7 6,1 Samfundsfag, mundtlig A 6,8 7,2 7,6 Samfundsfag, mundtlig B 6,3 7,1 6,8 7,4 7,9 7,0 Samfundsfag, mundtlig C 7,2 6,7 6,6 7,4 7,2 Samfundsfag, skriftlig A 4,4 6,3 Studieområde - det internationale område, mundtlig 7,1 Studieområde erhvervscase, mundtlig 6,6 Studieområdet, samlet vurdering 7,6 Studieretningsprojekt 6,6 6,7 6,9 7,3 Større skriftlig opgave 6,0 6,9 Teknikfag, byggeri og energi, A samlet vurdering 6,9 Teknikfag, design og produktion, A samlet vurdering 7,2 Teknikfag, proces, levnedsmiddel A og sundhed, samlet vurdering 7,7 Bemærk: Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) er ikke medtaget i opgørelsen. Et antal eksamenskarakterer har uoplyst fagniveau, disse indgår af samme årsag ikke i opgørelsen. 7 De tilhørende antal prøvekarakterer fordelt på fag, prøveform, niveau og gymnasial uddannelse fremgår af bilagstabel 6.

14 Side 14 af 14 Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen efterår Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Genindberetninger, der er foretaget senere end udtræksdatoen for dette års data, vil således først indgå i næste års notat samt næste års opdatering af Databanken. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder desuden, at tallene i notatet for de enkelte år ikke er uforanderlige over tid. Data er inklusive data fra VUC-institutioner. Det er alene data for dimittender (studenter), der er afrapporteret. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever indgår således ikke i opgørelserne. Meritoverførte karakterer for de enkelte fag på beviset indgår ud for den institution, der udsteder beviset (det samme gælder i forbindelse med institutionsskifte).

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1.

Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Side 1 af 5 Eksamensresultater 2017 for stx, hhx, htx, hf, hf-enkeltfag og eux 1. Resumé Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Bilag 1 Tabel A1. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0%

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2018 Sammenfatning Karaktererne på eksamensbeviset er over landsgennemsnittet. Dog ligger eksamensresultater fra Skanderborg Gymnasium under, hvad der kan forventes på baggrund

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Baggrund Den enkelte institutions eksamensresultat og eksamenskarakterer har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som institutionen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Køns betydning for karakterer på hf

Køns betydning for karakterer på hf NOTAT 60 september 2018 Køns betydning for karakterer på hf Dette notat undersøger karakterforskellen mellem hf, stx, htx og hhx med et særligt fokus på køn. Der tages højde for socioøkonomiske forskelle,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2019 Sammenfatning Samlet set ligger studenternes eksamensresultater på niveau med, hvad der kan forventes på baggrund af vores elevers baggrund. Set over en 3-årige periode

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Gennemsnitskarakterer - HTX

Gennemsnitskarakterer - HTX Gennemsnitskarakterer - HTX 13 14 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype htx htx htx htx Biologi B Mundtlig Eksamenskarakter 6,5 (,1) 36 Årskarakter 6,2 (6,) Skriftlig Eksamenskarakter

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2016 Lars Erik Petersen 15-11-2016 1 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 3 Rekrutteringsgrundlag for STX... 4 Udviklingen i skolernes elevtal...

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader I tabel 1 findes parameterestimaterne for de enkelte socioøkonomiske baggrundsvariable i modellen for gennemsnittet af de bundne prøvefag. De viste estimater

Læs mere

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra den 14. august 2018.

Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra   den 14. august 2018. Samlet resultat og karakterer fordelt på fag HTX Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. august 201. Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe.

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe. 22.06.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 28 - om karakterstatistik og didaktiske overvejelser Af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Det blev ikke til nogen gymnasieaftale

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende

Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende Næsten 2 ud af 10 opnår ikke en erhvervskompetencegivende Hvordan vil en 9. klasse-årgang uddanne sig de næste 25 år? Undervisningsministeriets profilmodel fremskriver, hvordan de elever, som afsluttede

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer Baggrund Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen

Læs mere

beholdt det oprindelige navn. Hvis en institution har skiftet navn men beholdt det oprindelige

beholdt det oprindelige navn. Hvis en institution har skiftet navn men beholdt det oprindelige Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statis om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere