AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY"

Transkript

1 AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

2 QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD Introduktion til Blackboard 3 1. I gang med Blackboard Overblik Opret kursusmenu Tilføj indhold Opgaver Upload-mappe til studerende Værktøjer Announcements/meddelelser Tips og tricks Manglende venstre menu Gør editoren stor Menu til de enkelte emner Der er ingen studerende på mit kursus ifølge Roster (deltagerliste) Ændringer af farve, layout mm 19 Quickguiden er udarbejdet maj 2014 /AU KOM ST Find flere vejledninger og support på

3 3 INTRODUKTION Denne vejledning er til dig, som er ny i Blackboard, og introducerer til systemets mest basale funktioner. Blackboard er et fælles system for læring og har integration til de administrative systemer. Således har de studerende ét sted, hvor alle informationer er samlet. Blackboard er et sted for læring, sparring og kommunikation - både mellem de studerende såvel som mellem studerende og underviser. Denne vejledning viser dig hvordan, og sørger for at du kommer godt i gang med Blackboard. Når du har logget ind i Blackboard, kommer du til My Institution/Min Institution. Herfra har du mulighed for at tilgå dine kurser via My Courses/Kurser, som du både finder i menulinjen øverst på siden eller i et af modulerne, Blandt moduler i My Institution finder du My Organisations og My Announcements. Det er muligt at redigere i og flytte rundt på modulerne og således tilpasse My Institution efter behov. I Courses møder du en liste over dine kurser. Klik på det ønskede kursus, og du bliver ført videre til kursets forside. Kursussiden består af en menu til venstre, hvorfra du kan administrere de forskellige funktioner i Blackboard. Du har mulighed for selv at tilføje indhold i denne ved at klikke på det plus-tegnet øverst til venstre i menuen. Vælg Content Area/Indholdsområde og du kan navngive et nyt element, som føjes til menuen, hvori der sidenhen kan uploades filer eller andet materiale. Disse elementer er kan med fordel være inddelt efter tema, uge, emne osv., således alt materiale indenfor et givent emne er samlet. Menuen til venstre består desuden af en række links som eksempelvis Course Description/ Kursusbeskrivelse, Announcements/Meddelelser og Roster/Deltagerliste. Længere nede finder du Course Management/Kursus Styring, hvorfra der er adgang til meddelelser og håndtering af opgaver (Grade Centre). Course Description er et link til kursuskataloget ( au.dk); du kan rette linket så det peger direkte på kurset. I Roster finder du en liste over de tilmeldte studerende på kurset, som automatisk overføres fra STADS. Kursussiden kan ses både i Teacher View og i Student View. Som udgangspunkt vises den i Teacher View, men ved at klikke på ikonet Go To Student View til højre, kan siden vises, som den fremstår for de studerende. Du kan frit skifte mellem Teacher- og Student View, men kan kun administrere kursussiden i Teacher View. Du kommer hurtigt tilbage til My Institution via menulinjen øverst. I øverste højre hjørne I Blackboard findes en lille rubrik med dit navn (eventuelt efterfulgt af et nummer, som angiver antal nye notifikationer). Ved at klike på rubrikken med navn, får du genvej til eksempelvis meddelelser, kalender eller generelle indstillinger.

4 4 1. I GANG MED BLACKBOARD For at administrere fag og kurser i Blackboard, skal du klikke på Courses i hovedmenuen. Klik herefter på kursets navn i listen Course List. Dette vil åbne såvel kurset som en Hurtig opsætning, som gennemgås i afsnittet Brugere og Grupper i Blackboard-manualen for undervisere. Sæt flueben i Skjul hurtig opsætning, når jeg åbner dette kursus, så denne ikke vises fremover. Klik efterfølgende på Anvend ændringer. For at vende tilbage til guiden senere, kan du i Control Panel/ Kontrolpanel for kurset klikke på Customisation/Tilpasning og dernæst på Quick Setup Guide / Hurtig opsætning. 1.1 OVERBLIK Som udgangspunkt er kurset vist i Teacher View. Kun når du er i Teacher View, kan du som underviser se de redigeringsmuligheder, du har og de sider/links, du eventuelt har skjult for de studerende. Hvis du ønsker at se kursussiden, som den vil fremgå for de studerende, skal du klikke på Go to Student View. For at gå tilbage til Teacher View, skal du klikke på Return to Teacher View. Bemærk også, at On/Off valgmuligheden i højre hjørne slår dine redigeringsmuligheder til eller fra og begrænser/udvider visningen. Figur 1.1: Student View Home Page består af moduler. Kursushjemmesiden kan redigeres af instruktorer og undervisere. 1.2 OPRET KURSUSMENU Under Teaching/Undervisning i menuen indsættes overskrifter til områder med forskellige materialer til dit kursus. Vi anbefaler at menuen holdes kort. Du kan enten organisere den efter tid (kursus-uger) eller overordnede emner. Der er lagt et indholdsområde ind (Add Content/Tilføj indhold), som ikke er tilgængeligt for de studerende. For at tilføje til kursusmenuen, skal du klikke på plus-tegnet i toppen af kursusmenuen til venstre. Fra denne menu kan du tilføje en række links mm til kursusmenuen. Figur 1.2.1: Tilføj Menu Item

5 5 For at tilføje materiale til dit kursus, skal du først tilføje et indholdsområde (Content Area), som kan indeholde stort set alle former for kursusmateriale. 1. Klik på Content Area for at tilføje et indholdsområde. 2. Giv dit indholdsområde et passende navn. 3. Hvis dette indholdsområde skal være synligt for de studerende, skal du sætte flueben ved Avaibale for Users/Tilgængelig for brugere. 4. Klik på Submit. Dette indholdsområde er nu tilgængeligt i navigationsmenuen. Indholdsområdet placeres nederst - det kan flyttes ved at holde musen ud til venstre hvorefter der fremkommer en lille pil og det kan flyttes op og ned. Se figur Figur 1.2.2: Tilføj Content Area Figur 1.2.3: Content Area gøres synligt for studerende Som det ses af Figur er Week 3 ikke tilgængeligt for de studerende (kassen med streg igennem). Dette kan bruges til at lave kursusmateriale som de studerende ikke kan se før man er færdig med det. For at gøre det tilgængeligt for de studerende klikkes på den lille runde pil. Figur 1.2.4: Week 3 gøres tilgængeligt

6 Visuel tilpasning af kursusmenuen 1. I gang med blackboard 6 og der vælges Show Link/vis link Figur 1.2.5: Show Link VISUEL TILPASNING AF KURSUSMENUEN Organiser kursusmenuen i dit kursus med underoverskrifter og skillelinjer. En Subheader/Underoverskrift er et menupunkt, man ikke kan klikke på. Den er visuelt fremhævet ved at være i fed skrift. Den kan derved agere overskrift for et område i kursusmenuen. En Divider/Skillelinie er en horisontal linje, som eksempelvis kan markere en opdeling mellem områder af kursusmenuen. OPRETTELSE 1. Klik på plus-tegnet i toppen af kursusmenuen til venstre. 2. Klik enten på Subheader (underoverskrift) eller Divider (skillelinje). I eksemplet her laves en underoverskrift. 3. Giv underoverskriften et navn, og klik derefter på Submit. 4. Bemærk: Dividere kan ikke navngives. Figur 1.2.6: Ad Menu Item PLACERING Underoverskriften er automatisk placeret nederest i kursusmenuen, men kan frit flyttes rundt ligesom andre elementer i menuen. 1. Hold musen hen over underskriften, du netop har oprettet. 2. Klik og hold højre musetast nede på den op-og-nedad-pegende pil. 3. Du kan nu trække underoverskriften til en anden placering i menuen. Giv slip på musen, når underoverskriften har den ønskede placering.

7 7 1.3 TILFØJ INDHOLD 1. I menuen Build Content/Design indhold, vælg Item/element for at oprette et emne som kan indeholde tekst, fil eller andet. 2. Navngiv og skriv teksten/indsæt filen/videoen (yderligere konfigurationsmuligheder er tilgængelige nedenfor). 3. Klik på submit De forskellige former for indhold tilføjes enten i tekst editoren via et Item (figur 1.3.3), eller via menuen i Build Content (figur 1.3.4), hvor der er forskellige andre muligheder Figur 1.3.1: Tilføj indhold Figur 1.3.2: Create Item Figur 1.3.3: Indsættelse af YouTube video i teksteditoren Figur 1.3.4: Indsættelse af YouTube video via Build Content

8 8 1.4 OPGAVER Ogaver oprettes typisk tilknyttet en uge eller et emne. Hvis de skal rettes/bedømmes, er det vigtigt at de ikke blot oprettes som et item, da de så ikke vil kunne ses på de studerendes to do liste eller kunne rettes. 1. Vælg det menu punkt (uge eller emne) som du vil knytte din opgave til 2. Vælg Assignment/Opgave under Assesments/Bedømmelser 3. På den fremkomne side udfyld de relevante felter: Figur 1.4.1: Assignment Figur 1.4.2: Assignment Information

9 9 Feltet Grading/Karaktergivning skal udfyldes - det er det antal point som der kan gives for opgaven når den rettes. En god standardværdi er 100. Hvis der ikke skal gives karakter skrives 0. Figur 1.4.3: Point for opgave Det er en god ide at sætte en afleveringsdato for opgaven: Figur 1.4.4: Afleveringsfrist Herudover kan det besluttes om de studerende skal aflevere individuelt eller i grupper. For brug af gruppe se den samlede Blackboard vejledning. Når opgaven er oprette på denne måde kan de studerende se at der skal afleveres en opgave: Figur 1.4.5: De studerendes oversigt over alle deres opgaver

10 UPLOAD-MAPPE TIL STUDERENDE Som underviser kan du oprette en mappe, hvori de studerende kan uploade deres materiale og alle på kurset kan se og downloade materialet. Der skal laves indstillinger i følgende to trin, før den studerende har adgang til at uploade materiale. Nedenfor er de to trin i Control Panel og i Kursusmenuen beskrevet. I CONTROL PANEL 1. Gå ind i dit kursus, hvor du vil oprette en mappe. 2. Under Control Panel og Content Collection, klik på dit kursus. Figur 1.5.1: Content Collection 3. Klik på Create Folder/Opret mappe. Giv mappen et navn og tryk på Submit. Figur 1.5.2: Mappenavn 4. Mappen er nu oprettet i kursets Content Collection (mappen er endnu ikke tilgængelig for studerende). 5. For at de studerende kan uploade til mappen, skal du give de studerende tilladelse til at læse og skrive i mappen. Klik på håndikonet til højre. Figur 1.5.3: Mappeoversigt

11 11 6. Vælg Select Specific Users By Place/Vælg bestemte brugere efter sted. Klik på Course/Kursus. Figur 1.5.4: Udvælg studerende 7. Sæt flueben ud for det ønskede kursus. Figur 1.5.5: Udvælg brugere 8. I punkt 2 Select Roles/Vælg roller, sæt flueben ved Student/Studerende. Figur 1.5.6: Vælg rettigheder 9. I punkt 3 Set Permissions/Angiv tilladelser, sæt flueben ved Read og Write. 10. Klik herefter på Submit.

12 12 I KURSUSMENUEN 1. Gå til det ønskede kursus og i menuen til venstre, vælg det sted, hvor du ønsker en mappe, som de studerende skal kunne læse og skrive til. Figur 1.5.7: Opret et item 2. Vælg Build content og klik på Item. 3. Giv dit item et navn og skriv instruktioner i tekstfeltet. 4. Dernæst skal du vælge Browse Content Collection/Gennemse content collection. 5. Sæt flueben ved mappen og tryk Submit. 6. Gør de resterende indstillinger færdige og tryk Submit. 7. Mappen vil nu vise sig sådan her for de studerende (ikke som en konkret mappe, men som et link, de skal klikke på for at komme til Content Collection, hvor det er muligt for de studerende at uploade materiale). FOR DEN STUDERENDE Figur 1.5.8: Mappe til studerende 1. Den studerende tilgår mappen ved at klikke på linket, i dette tilfælde Test. 2. Den studerende har nu mulighed for at uploade materiale, oprette en mappe mm.

13 VÆRKTØJER I Blackboard er det muligt at benytte en lang række værktøjer til at hjælpe den studerendes læring. Værktøjerne findes nederst i menuen under Course Tools/kursus værktøjer - eller du kan tilføje dem til din kursusmenu. Figur 1.6.1: Kursusværktøjer Nogle af værktøjerne er allerede i kursusmenuen (Announcements/Beskeder og Roster/ deltagerliste), andre kan benyttes i dit kursus. Hvis du benytter et eller flere, er det anbefalelsesværdigt at tilføje dem til kursusmenuen så de studernde kan finde dem. Dette gøres ved at klikke på Add Menu Item/Tilføj menu emne og her klikke på Tool link/værktøjs Link Figur 1.6.2: Tilføj et tool link

14 14 Herefter gives linket et navn og værktøjet vælges (i figur er det en blog) Figur 1.6.3: Navngiv og vælg typen af værktøj De studerende vil herefter se værktøjet på samme måde som andre links i kursusmenuen Figur 1.6.4: En blog som den studerende ser den

15 15 2. ANNOUNCEMENTS /MEDDELELSER Meddelelser kan oprettes og sendes til alle, der er tilmeldt et specifikt kursus. Disse meddelelser vil figurere på modtagerens My Institution-side, på kursets hjemmeside og eventuelt også som en . Bemærk: Den studerende modtager automatisk notifikationer, når nyt indhold tilføjes, hvis den studerende har valgt dette under notifikationscentret. 1. Klik på Courses i menuen øverst, og vælg det kursus, som du ønsker at udsende en meddelelse fra. 2. Klik på Announcements/Meddelelser Figur 2.1: Announcements 3. Klik på Create Announcement/Opret meddelelse til venstre. Figur 2.2: Opret meddelelse

16 16 4. Indtast overskrift og indhold Figur 2.3: Overskrift og indhold 5. Hvis du ønsker meddelelsen sendt som en med det samme, så klik i Announcement/ meddelelse. Figur 2.4: Umiddelbar til deltagere 6. Klik på Submit for at offentliggøre meddelelsen.

17 17 7. Meddelelsen fremgår af de studerendes My Institution side (og eventuelt ) Figur 2.5: Meddelelsen som de studerende ser den Figur 2.6: Meddelelsen som de studerende ser den via

18 18 3. TIPS OG TRICKS Dette afsnit beskrive en række ting som kan hjælpe dig i din hverdag 3.1 MANGLENDE VENSTRE MENU Venstre menuen kan gemmes ved at man holder musen over mellemrummet til venstre for menuen. Så fremkommer en Hide Menu pil. Tilsvarende kan den fremkaldes igen ved at holde musen hen over det skraverede område yderst til venstre Figur 3.1.1: Gem menuen Figur 3.1.2: Genkald menuen 3.2 GØR EDITOREN STOR Hvis du skal skrive meget tekst kan du gøre tekstfeltet stort ved at klikke øverst til højre i teksteditoren Figur 3.2.1: Gør tekst editoren stor

19 MENU TIL DE ENKELTE EMNER Mange steder i Blackboard findes menuen ved at holde musen hen til højre for emnet. Så fremkommer en lille pil der kan klikkes på og menuen kommer til syne. Figur 3.3.1: Menu 3.4 DER ER INGEN STUDERENDE PÅ MIT KURSUS IFØLGE ROSTER (DELTAGERLISTE) Det er først når der er lavet en søgning at listen opdateres. Du skal derfor klikke på Go, så kommer kursets studerende (evt. kun de studerende du har angivet skal fremsøges) Figur 3.4.1: Fremfind deltagere 3.5 ÆNDRINGER AF FARVE, LAYOUT MM Dette kan (blandt andet) gøres ved at klikke på farvepaletten ved siden af Go To Student View. Det anbefales på det kraftigste IKKE at ændre på farver eller layout af menuen, da studerende gerne vil have en genkendelighed fra kursus til kursus Figur 3.5.1: Ændring af farvepaletten - gør det ikke

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere Kursusmateriale Introduction Manual Version 1.1 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia

Læs mere

Blackboard. Kursusmateriale. Janne Saltoft Hansen

Blackboard. Kursusmateriale. Janne Saltoft Hansen Blackboard Kursusmateriale Janne Saltoft Hansen 18-08-2015 Oversigt... 1 Menuoversigt... 3 Generel funktionalitet... 4 Indhold... 5 Samarbejde... 7 Opgave... 9 Test...11 Administration...13 Kommunikation...14

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

EDUCATE.AU.DK/BLACKBOARD

EDUCATE.AU.DK/BLACKBOARD Kaltura er en videoserver på AU Library, Aarhus Universitet, hvor ansatte kan uploade video filer via Blackboard. Det samme kan studerende, hvis underviseren giver dem lov. Du uploader alle dine videoer

Læs mere

US AARH SYSTEM ADMIN TILLÆGSMANUAL AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

US AARH SYSTEM ADMIN TILLÆGSMANUAL AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER US AARH SYSTEM ADMIN TILLÆGSMANUAL AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER Redaktion Birthe Aagesen og Karen Louise Møller 2015 TILLÆGSMANUAL 3 INDHOLD Indhold Velkommen...

Læs mere

Introduktion til brugen af Blackboards Content System

Introduktion til brugen af Blackboards Content System Introduktion til brugen af Blackboards Content System My Content -fanen Blackboards Content System er at opfatte som et online diskdrev, hvor du kan gemme alt dit materiale. Du tilgår det via My Content

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

US Kalt ura BRUG AF KALTURA I BLACKBOARD AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

US Kalt ura BRUG AF KALTURA I BLACKBOARD AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER US Kalt ura BRUG AF KALTURA I AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER Redaktion: Karen Louise Møller og Birthe Aagesen Version 2. 2015 2 BRUG AF KALTURA I 3 INDHOLD Indhold

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Qwickly fremmøderegistrering mm. i Blackboard

Qwickly fremmøderegistrering mm. i Blackboard v. 1.0 august 17 Qwickly fremmøderegistrering mm. i Blackboard Fremmøde-registrering på kurser kan foregå digitalt i Blackboard via den installerede building block, Qwickly. Qwickly består af to dele,

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE Informationsmateriale og brugerguide Version Version 2 Udgiver Vidensgruppe AU BSS - Center for Undervisning og Læring Fuglesangs

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

blackboard School of Business and Social Sciences brugervejledning Til Undervisere School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

blackboard School of Business and Social Sciences brugervejledning Til Undervisere School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES blackboard School of Business and Social Sciences brugervejledning Til Undervisere Brugervejledning Introduktion til blackboard Version Version 1.3 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

blackboard School of Business and Social sciences School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES blackboard - Brugervejledning til kursussekretærer

blackboard School of Business and Social sciences School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES blackboard - Brugervejledning til kursussekretærer blackboard School of Business and Social sciences brugervejledning Til Kursussekretærer Brugervejledning Introduktion til blackboard Version Version 1.3 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: SUPPORT Har du brug for hjælp til anvendelse af Qwickly Attendance eller Qwickly+, er du velkommen til at kontakte

Indholdsfortegnelse: SUPPORT Har du brug for hjælp til anvendelse af Qwickly Attendance eller Qwickly+, er du velkommen til at kontakte Qwickly er tilgængelig via Blackboard og består af to dele: Qwickly Attendance og Qwickly+. Qwickly Attendance håndterer fremmøderegistrering på de enkelte kurser, hvor Qwickly+ via forsiden af Blackboard

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE Informationsmateriale og brugerguide Version Version 1 Udgiver Vidensgruppe AU BSS - Center for Undervisning og Læring Fuglesangs

Læs mere

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur blackboard School of Business and Social sciences brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Version Version 1 Publisher Editors AU IT / BSS

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Tips og Tricks til Blackboard

Tips og Tricks til Blackboard 16 Tips og Tricks til Blackboard OFTE ANVENDTE FUNKTIONER DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Indhold Indledning... 2 Praksis for notifikationer... 2 Tilmelding af flere brugere samtidig til ét kursusrum...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Samlet Quick-guide til ballerup.dk. Version 1 / september 2016

Samlet Quick-guide til ballerup.dk. Version 1 / september 2016 Samlet Quick-guide til ballerup.dk Version 1 / september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Log på Side 3 2. Opret en ny side Side 4 3. Harmonika Side 9 4. Rediger indholdsside Side 13 5. Afpublisering af indhold

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Velkommen til kursusevaluering i Blackboard

Velkommen til kursusevaluering i Blackboard Vælg et emne klik på et af nedenstående emner og benyt pil frem og tilbage for at bladre Velkommen til kursusevaluering i Blackboard Login i Blackboard Opstart og valg af kursus Find evalueringsmodulet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE Kursusmateriale INTRODUCTION MANUAL Version 1.0 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia Group Editors

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Sådan arbejder du med din forside

Sådan arbejder du med din forside Sådan arbejder du med din forside Din forside på hjemmeside består af forskellige slags indhold og med det formål at fremhæve indhold som du har på dine undersider. Hvor er min forside? Øverst i dit sidetræ

Læs mere

Vejledning til organisationer i Blackboard

Vejledning til organisationer i Blackboard Vejledning til organisationer i Blackboard Indhold 1. Om organisationer i Blackboard... 1 2. Sådan finder du din organisation... 2 3. Sådan får du adgang til en allerede eksisterende organisation... 3

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info

Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info Trin Login Beskrivelse 1. Login på hjemmesiden: URL: http://bornholm.info/wp-admin/ Brugernavn: se mailen Adgangskode: se mailen Opret event 1.

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Setup Guide Do It Now Work Smarter

Setup Guide Do It Now Work Smarter Setup Guide Do It Now Work Smarter Best Practice Education +45 4070 3035 um@bestpractice.dk Indbakke: Fjern læserude og første linje i mails 1. Vælg Vis (View) i Startside menuen 2. Vælg Læserude (Reading

Læs mere

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College Vejledning til Brock Online Du vil få det største udbytte, hvis du går ind på Brock Online samtidig med, at du læser denne vejledning. Copenhagen Business College Information til elever, studerende og

Læs mere

Foragroup.dk V 1.0 October 2, 2012

Foragroup.dk V 1.0 October 2, 2012 Foragroup.dk V 1.0 October 2, 2012 2/13 Indhold Introduktion 3 Home (forside) 4 Projects 5 Reports 7 Presentations 8 About 11 Hosting 12 Emails og webmail 13 3/13 Introduktion Foragroup.dk er baseret på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Hvordan uploader jeg flere filer på én gang til mit kursus?

Hvordan uploader jeg flere filer på én gang til mit kursus? Hvordan uploader jeg flere filer på én gang til mit kursus? Indhold 1. Om guiden... 1 2. Step-by-step vejledning 1... 1 3. Step-by-step vejledning 2... 3 4. Step-by-step vejledning 3... 5 1. Om guiden

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

SDU Assignment - undervisere

SDU Assignment - undervisere SDU Assignment - undervisere SDU Assignment giver mulighed for såvel anonym, som ikke anonym opgaveaflevering. Der kan afleveres flere filer på en gang. De studerende får en kvittering for afleveringen

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Jeg har anvendt Chrome måske ser det lidt anderledes ud i andre browsere).

Jeg har anvendt Chrome måske ser det lidt anderledes ud i andre browsere). Panopto første gang Adgang til folder hvor I uploader film Jeg har anvendt Chrome måske ser det lidt anderledes ud i andre browsere). Panopto er det program som vi skal bruge til at I uploader præsentationer.

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise

Indstillinger i Plus, Maxi og Enterprise 1 DoCAS Manual Indstillinger i Plus, Maxi og Du er altid velkommen på vores online support på http://docas.uservoice.com 2 Indledning Manualen viser, hvordan du opsætter de forskellige informationer og

Læs mere

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0 Sitecore Foundry 4.0 Spots og komponenter 23. februar 2013 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Articles... 3 I gang med Adobe Connect... 4 Når du skal invitere deltagere til et Adobe Connect møderum...11 Sådan redigerer du en video optaget i

Articles... 3 I gang med Adobe Connect... 4 Når du skal invitere deltagere til et Adobe Connect møderum...11 Sådan redigerer du en video optaget i WEB KONFERENCER Table of Contents Articles... 3 I gang med Adobe Connect... 4 Når du skal invitere deltagere til et Adobe Connect møderum...11 Sådan redigerer du en video optaget i Adobe Connect og indsætter

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende:

GOOGLE DOCS. Eksempel på instruktion til studerende der skal give feedback til medstuderende: Peer-feedback og samarbejde GOOGLE DOCS GUIDE TIL GOOGLE DOCS 1 Google Docs kan fungere som et interaktionsredskab, eftersom de studerende har mulighed for at skrive i det samme dokument, herunder skrive

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere