Planner4You: Pixi-guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planner4You: Pixi-guide"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen... 7 Sådan får du overblik over dine journaler fra forsiden... 8 Sådan skriver du i journalen... 9 Kartotek Sådan opretter du en Borger Sådan opretter du en Sag Sådan opretter du en Sagsaktivitet Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Sagen Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Borgeren Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra kartoteket... 22

2 2 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Sådan tilgår du Borger og Sag fra Sagsaktiviteten Sådan lukker de en Sagsaktivitet Sådan lukker du en Sag Sådan opretter og tilknytter du medarbejdere Sådan ændre du Password for medarbejdere som Sagsansvarlig Sådan ændrer du dit password Upload af dokumenter... 31

3 3 Indledning Planner4You er skabt til at give overblik over Integrationsnets arbejde med de enkelte borgere og familier. Du kan kun få adgang til Planner4you, hvis du er oprettet i medarbejderkartoteket og har fået et brugernavn og en adgangskode. Du har kun adgang til at åbne de sager, du er tilknyttet, som medarbejder, og du må kun åbne de sagsaktiviteter, der er relevante for, at du kan udføre dit arbejde. Hvor meget, du kan udrette i systemet, afhænger af, hvilken rolle, du har fået tildelt. 1. Hvis du har rollen Udførende kan du læse og skrive journalnotater på de sager, du er tilknyttet og uploade dokumenter. 2. Hvis du har rollen Aktivitetsansvarlig kan du oprette nye borgere, sager og sagsaktiviteter, og du kan tilknytte medarbejdere til de sager og sagsaktiviteter, du er ansvarlig for. Du kan desuden gøre alt det, de Udførende kan. 3. Hvis du har rollen Sagsansvarlig kan du oprette nye medarbejdere og give dem brugernavn og password. Du kan endvidere udføre alt det, som Aktivitetsansvarlige og Udførende kan. Hvis du er Sagsansvarlig har du automatisk adgang til alle sager i den afdeling, du er tilknyttet. Pixi-guiden her indeholder en række små manualer til, hvordan du finder rundt i Planner4You og benytter systemet i dit daglige arbejde. Hvis du har spørgsmål til systemet eller din rolle, kan du rette henvendelse til din nærmeste leder eller superbruger. Hvis de ikke kan hjælpe dig kontaktes systemadministrator på tlf / eller pr. mail:

4 4 Menulinjen Forsiden til Planner4You indeholder en menulinje og et overblik over aktiviteterne for de borgere, du er tilknyttet. Menulinjen ses på toppen af forsiden og indeholder en række menupunkter. Du kan bruge dem alle undtagen Opgaver, Opslagstavle og Rapporter, som pt. ikke er aktiveret i Integrationsnets version af P4Y. Journal: Giver direkte adgang til journalen. (Se side 7) Kartotek: Herfra kan du tilgå kartotekerne over borgere, sager og sagsaktiviteter. (Se side 10) Fil lagring: Her er dokumenter af fælles interesse uploadet. Pt. er der 3 biblioteker: Dansk Flygtningehjælp indeholder dokumenter fra det tidligere Integrationsnet Sjælland. Integrationsnet indeholder dokumenter fra det tidligere Integrationsnet Jylland. Planner4You der indeholder manualer til brugen af Integrationsnets nuværende version af Planner4You. Indstillinger: Her kan du ændre password, og du har f.eks. også mulighed for at ændre på, hvordan journalnotater vises. Enalyzer: Direkte link til progressionsmålingsværktøjet.

5 5 Notifikationer Feltet Notifikationer viser planlagte opfølgninger med borgerne på specifikke datoer. For at markere en opfølgning som udført klikker du på navnet i notifikationen, hvorefter der kommer en boks op. A. Klik i boksen Udført B. Klik Gem NB! Du kan kun se notifikationer på opfølgninger, hvor 1. Du er tilknyttet som Integrationsnet medarbejder på selve sagsaktiviteten (Gælder ikke sagsansvarlige, som kan se alle notifikationer i egen afdeling) 2. Der er tastet en dato for opfølgning, ligeledes på selve sagsaktiviteten (Se side 15)

6 6 Sagsaktiviteter Boksen Sagsaktiviteter giver et overblik over alle de sagsaktiviteter, du er tilknyttet 1. Klik på Journal ud for den ønskede sagsaktivitet for at gå direkte til journalen for denne 2. Klik på for at gå til medarbejder oversigt, her kan du klikke på borgerens navn for at komme til sagsaktiviteten NB! På forsiden kan du kun se sagsaktiviteter, som du er tilknyttet som Integrationsnet medarbejder inde på de enkelte sagsaktiviteters stamoplysninger i kartoteket.

7 7 Journalen Der findes mange veje ind i journalen de to nemmeste måder at tilgå journalen er: 1. Du kan åbne menupunktet Journal oppe i venstre hjørne og hermed for et overblik over journalnotaterne på alle de sagsaktiviteter, du er tilknyttet. 2. Du kan klikke på Journal i Sagsaktivitets-overblikket for at komme direkte til den ønsket journal

8 8 Sådan får du overblik over dine journaler fra forsiden 1. Fra Forsiden vælger du menuen Journal 2. Her ses et eksempel på et overblik over de seneste journalnotater for alle sagsaktiviteter 3. I menuen til venstre kan du A. Indstille Interval efter, hvor langt tilbage du ønsker at se journalnotater Sortere efter Nyeste først B. Søge en sagsaktivitet med enten navn eller sagsaktivitetsnummer og kun se journalnotater på denne. C. Sætte Hovedmål til et ønsket emne og kun se journalnotater vedr. dette D. Sætte Delmål til et ønsket emne og kun se journalnotater vedr. dette. Når Delmål sættes kommer en boks, med forklaring på hvad der skal stå i dette emne, op i højre side af skærmbilledet 4. Hvis du nu vil skrive et journalnotat skal du vælge én sagsaktivitet, ét hovedmål og ét delmål for at få tekstfeltet frem.

9 9 Sådan skriver du i journalen Alt efter din måde at tilgå journalen kan oversigten se lidt forskellig ud, men den fungerer på præcis sammen måde 1. Hvis du vil se tidligere journalnotater på sagsaktiviteten, inden du begynder at skrive, så indstil efter hvor langt tilbage, du ønsker at se 2. For at skrive skal du vælge et Hovedmål og et Delmål 3. Et tekstfelt dukker op, hvor du kan skrive dine notater. Når du er færdig med at skrive. Klik på Gem Journalen er nu opdateret med dine notater

10 10 Kartotek Systemet indeholder flere kartoteker og en struktur for, hvilke oplysninger, der skal registreres i dem. De kartoteker, du kommer til at arbejde mest med, er: Borger, Sag og Sagsaktivitet. Sagen giver et overblik over, hvilke aktiviteter Integrationsnet har med en borger eller familie. En borger og en familie kan kun være tilknyttet én sag. Til gengæld kan borgeren eller familiens medlemmer være tilknyttet en eller flere sagsaktiviteter. Nye sagsaktiviteter skal altid oprettes under sagen. En sagsaktivitet svarer til den kontrakt, der er indgået med kommunen, om en specifik aktivitet. Den skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvad målet med kontrakten er, hvornår den starter, og hvornår den slutter. Journaliseringen sker inde under sagsaktiviteten, og det er her dine egne notater, til arbejdet med borgeren eller familien, skal skrives ind. Opret ny Borger, Sag og Sagsaktivitet Hvis du har rollen aktivitetsansvarlig eller sagsansvarlig kan du oprette nye sager, borgere og sagsaktiviteter. Når der skal oprettes ny Borger, Sag og Sagsaktivitet starter du med at oprette borgeren. Herefter oprettes Sag og Sagsaktivitet under sagen. Borgeren tilknyttes sagsaktiviteten og er dermed også tilknyttet sagen. Sagsansvarlige har her adgang til medarbejderkartoteket og kan oprette nye medarbejdere.

11 11 Sådan opretter du en borger 1. Åben Kartotek 2. Undersøg først om borgeren findes i systemet. Dette gøres i menuen Valg : A. Vælg type: Borger B. Filter: Status indstilles på ->Alle<- C. Søg på borger med enten navn eller CPR-nr. D. Hvis borgeren er i systemet, gå videre til Sådan opretter du en sag 3. Hvis borgeren ikke er oprettet i Planner4You, vil en meddelelse sige: Ingen resultater fundet

12 12 Sådan opretter du en borger 4. Hvis borgeren ikke er i Planner4You, skal du oprette en ny. Dette gøres ved: A. Vælg type skal stå på Borger B. Dernæst klikkes der på Opret ny 5. Udfyld de røde bokse under fanen Stamdata. Klik efterfølgende på Gem Hermed er borgeren oprettet i borger kartoteket. Nu kan du så oprette Sag og Sagsaktivitet på Borgeren.

13 13 Sådan opretter du en sag Det undersøges først om borgeren allerede har en sag 1. Gå til borgeren og se under Sagsaktiviteter, hvor du finder Sagsnr Hvis der intet Sagsnr er, skal der oprettes en ny sag, ellers kan sagen tilgås og Sagsaktivitet kan oprettes under sagen. (Se side 18, hvordan du åbner en eksisterende sag). 2. Sådan opretter du en ny Sag: A. Vælg type skal stå på Sag B. Dernæst klikkes der på Opret ny

14 14 Sådan opretter du en sag 3. Udfyld først Startdatoen for forløbet og klik på Gem. Slutdato udfyldes automatisk når denne udfyldes i Sagsaktiviteten. Herfra scroller du ned på siden for at kunne tilknytte medarbejdere til sagen 4. For at tilføje medarbejdere til sagen klik på Opret og derefter klik på 5. Der dukker her en boks op, hvori medarbejderens navn skal tilføjes: A. Begynd at skrive medarbejderens navn, og når det dukker op på listen, vælges det fulde navn B. Klik derefter på Gem C. Luk vinduet, hvis flere medarbejdere skal tilføjes udføres trin 4 til 5 igen Sagen er nu oprettet. Scroll længere ned på siden til feltet Sagsaktivitet for at oprette en agsaktivtet

15 15 Sådan opretter du en sagsaktivitet Sagsaktiviteten skal oprettes fra Sagen 1. Åben Sagen; scroll ned på siden til feltet Sagsaktiviteter A. Klik Opret B. Dernæst klik 2. Borgeren bliver tilknyttet både Sag og Sagsaktiviteten når navnet skrives ind her og vælges fra listen A. De røde felter udfyldes og der klikkes Gem

16 16 Sådan opretter du en sagsaktivitet 3. Scroll ned for at indføre data om Integrationsnet medarbejdere: A. Klik Opret B. Klik på 4. Begynd indtastning af medarbejderens navn og vælg fra list billedet, klik herefter på Gem

17 17 Sådan opretter du en sagsaktivitet 5. Scroll yderligere ned for at indføre data om den kommunale sagsbehandler: A. Klik Opret B. Klik på 6. Sagsbehandlerens Navn, Mail og Telefon udfyldes og der klikkes Gem og vinduet lukkes Borger, Sag og Sagsaktivitet er nu oprettet, og herfra kan journaliseringen begynde

18 18 Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Sagen Fra kartoteket eksisterer der 3 veje ind til Sagsaktiviteten, den kan enten tilgås fra Sagen, Borgeren eller Sagsaktivitet. Denne metode kan benyttes, hvis der ønskes et fuldt overblik over, hvad der ligger under Sagen. Dette kunne f.eks. være et overblik over, hvilke aktiviteter Integrationsnet har med en familie, der er tilknyttet samme Sag. 1. Når sagsnummer kendes, benyttes menuen Valg A. Vælg type: Sag B. Filter: Status: ->Alle<.- C. Søg på sagsnummer 1.b Hvis sagsnummer ikke kendes: 1. Find Borgerens side 2. Klik på fanen Sagsaktiviteter 3. Find sagsnummeret under kolonnen Sagsnr

19 19 Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Sagen 2. Ved at scrolle ned i Sagsmappen ses feltet Sagsaktiviteter, der indeholder samtlige Sagsaktiviteter tilknyttet borgeren eller familien. For at finde den rette Sagsaktivitet: A. Scroll ud til højre og find den/de Sagsaktiviteter du er tilknyttet under Integrationsnet medarbejder B. Undersøg, hvilket forretningområde der er tale om C. Se, om det er det rigtige Sagsaktivitetsnummer D. Åbn den rette Sagsaktivitet ved at klikke på den rette

20 20 Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Borgeren Denne metode benyttes, hvis der ønskes et fuldt overblik over alle aktiviteter med en specifik Borger (Hvor sagsaktiviteter med evt. familiemedlemmer under samme sag ikke vises). 1. For at finde sagsaktiviteten fra Borgeren benyttes menuen Valg A. Vælg type: Borger B. Vælg navn: Indtast navn eller CPR-nr på den 2. Klik på fanen Sagsaktiviteter

21 21 Sådan tilgår du Sagsaktiviteten fra Borgeren 3. I oversigten findes den rette Sagsaktivitet ved først at: A. Scroll ud til højre og find den/de Sagsaktiviteter, du er tilknyttet under Integrationsnet medarbejder B. Undersøg hvilket forretningområde, der er tale om C. Se, om det er det rigtige Sagsaktivitetsnummer D. Åbn den rette Sagsaktivitet ved at klikke på den rette

22 22 Sådan tilgår du sagsaktiviteten fra kartoteket Denne vej ind i Sagsaktiviteten kan kun benyttes, hvis der kun er en Sagsaktivitet tilknyttet borgeren, eller hvis Sagsaktivitetsnummeret kendes 1. I menuen Valg : A. Vælg type: Sagsaktivitet B. Filter: Afdeling: Vælg den ønskede afdeling C. Vælg navn: Indtast det ønskede navn eller CPR-nr 2. Vælg den rette Sagsaktivitet fra listen

23 23 Sådan tilgår du Borger og Sag fra Sagsaktiviteten Fra Sagsoversigten er det muligt at tilgå både den tilknyttede Borger og Sag ved at klikke ud for enten Borger eller Sagsnr

24 24 Sådan lukker du en Sagsaktivitet Når kontrakten med kommunen ophører eller forlænges skal den pågældende Sagsaktivitet lukkes. Gå til sagsaktiviteten: A. Sæt flueben i boksen Lukket B. Indskriv slut dato C. Vælg Afslutningsårsag D. Status indstilles til Inaktiv E. Klik Gem

25 25 Sådan lukker du en Sag Når en Sag ikke længere er aktiv, og alle Sagsaktiviteter er afsluttet, skal Sagen lukkes. Gå til sagsoversigten: A. Sæt flueben i boksen Lukket B. Indskriv slut dato C. Hvis der er tale om BES, vælges her lukningsårsag fra rullemenuen D. Hvis der er tale om FAM/UNG, vælges lukningsårsag fra rullemenuen E. Status indstilles til Inaktiv F. Klik Gem

26 26 Sådan opretter og tilknytter du medarbejdere* 1. Under Valg : A. Vælg type: Medarbejder B. Klik Opret ny 2. Indtast den nye medarbejders navn og klik Opret NB! * Du kan kun oprette nye medarbejdere, hvis du har rollen Sagsansvarlig i systemet. Hvis du har rollen Aktivitetsansvarlig kan du godt tilknytte kolleger, der allerede er oprettet i medarbejderkartoteket, til sager, som du er ansvarlig for.

27 27 Sådan opretter og tilknytter du medarbejdere 3. Udfyld felterne: A. Udfyld Mobil og B. Tilknyt medarbejder til Afdelinger C. Angiv medarbejders Roller D. Klik Gem 4. Klik herefter på fanen Egenskaber

28 28 5. I fanen Egenskaber skal du: A. Tjekke at boksen ud for Bruger er klikket af B. Udfylde medarbejderens navn, som bliver personens brugernavn C. Udfylde et midlertidigt Password, til førstegangs-login, brugeren skal selv ind og ændre denne efterfølgende D. Klikke Gem Sådan opretter og tilknytter du medarbejdere Medarbejderen er nu oprettet i medarbejderkartoteket og kan nu benytte sig af Planner4You samt tilknyttes sager.

29 29 Sådan ændrer du password for medarbejdere som Sagsansvarlig 1. Under Valg : A. Vælg type: Medarbejder B. Filter: Status: Ansat C. Vælg navn: Indtast navn på ønsket medarbejder Vælg fanebladet Egenskaber I fanen Egenskaber skal du: A. Udfylde medarbejderens navn, som bliver personens brugernavn B. Udfylde et midlertidigt Password, til første gangs login, brugeren skal selv ind og ændre denne efterfølgende C. Klikke Gem

30 30 Sådan ændrer du dit password 1. Fra forsiden klikker du ind på Indstillinger i topmenuen 2. I menuen til venstre på skærmen kaldet Indstillinger, klikkes der på Password 3. Her vælges det ny Password: A. Indtast dit nye Password B. Indtast dit nye Password igen C. Klik Ok Password er nu ændret, og du skal benytte det nye Password næste gang du logger på Planner4You

31 31 Uploading af dokumenter Som udgangspunkt skal alle dokumenter uploades på Sagsaktivitet. I undtagelsestilfælde, hvor et dokument er relevant for alle sagsaktiviteter ift. en borger eller familie kan dokumentet uploades på Borger eller Sag. Sagsaktivitet: Hvis der er tale om dokumenter der er specifikke for sagsaktiviteten og bør kunne læses af alle kan dokumentet uploades hed. 1. Find fanen dokumenter og klik Upload fil 2. Et pop-up vindue kommer frem på skærmen A. Klik Vælg fil for at åbne stifinder, således at du kan finde den ønskede fil på din computer B. Når filen er valgt, klik Upload. Filen er nu gemt under dokumenter

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Klub-cms brugermanual

Klub-cms brugermanual 2013 Klub-cms brugermanual Andreas Helmer Herstedøster Idræts Club Sidst opdateret d. 03-04-2013 Indhold VELKOMST... 3 ADMINISTRATION... 4 Hold... 5 Spillere... 6 Kampe... 7 SIDEOPBYGNING... 10 Tekstsider...

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Brugervejledning til. Hovedkursusleder

Brugervejledning til. Hovedkursusleder Brugervejledning til Hovedkursusleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 GODKEND SPECIALESPECIFIKKE

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Collect - brugermanual til Y s Men

Collect - brugermanual til Y s Men Denne vejledning er kun til brug for de personer der har fået adgang til redigering i medlemsdatabasen Collect - brugermanual til Y s Men Indhold Velkommen... 2 Første login... 2 Sådan gemmes nye data...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning 7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole

Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole Sådan redigerer du oplysningerne om skolebestyrelsen på din skole 1. Login Åbn din browser og indtast adressen http://medlem.skole-foraeldre.dk. Du ser nu denne login-skærm: Her logger du dig ind med din

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Visninger i mediebiblioteket side 5 Opdater din crawl side 7 Upload af billeder side 9 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Virksomhedsportalen manual (V )

Virksomhedsportalen manual (V ) Ny virksomhedsportal Vi er nu gået i luften med vores nye virksomhedsportal. Virksomhedsportalen understøttes alene af Chrome-browseren. De væsentligste ændringer er i oprettelses/opsigelsesprocessen,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tilføj eller fravælg kort...3 Foretrukne...4 Bestem min startside...6 Mine links...7 Favoritter...8 Notifikationer...9 Pop up...10 LANDMAND.DK ER

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere