Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi."

Transkript

1 Hvad fortæller den Indigo Blå - Violette farve/energi. Generelt om den indigo blå - violette farve/energi. Indigo er en kombination af dybblå og en lille smule stabiliserende rød. Psykologisk renser indigoblå de psykiske strømninger og har indvirkning på psykiske problemer og psykoser. Indigo påvirker synet, hørelsen og lugtesansen på det fysiske, astrale plan. Indigoblå bliver på grund af sine kølende, elektriske egenskaber regnet med under de kolde farver. Farven indigoblå kontrollerer de subtile legemers psykiske energistrømme gennem pande-chakra (3.øje). Indigo er den indre viden og visdoms stråle. Stimulerer evnen til at heale og virker mod smerter. Hvordan påvirker den indigoblå/violette farve din fysiske krop: ( æteriske + fysiske krop ) 1. Mod Døvhed. Man har fundet ud af at døvhed ofte skyldes fortvivlelse og indadvendt i barndommen barnet lærer sig at blive indadvendt og lukker sig ude fra andre, hvorfor et forsøg på at blive mere udadvendt, når lidelsen begynder at bedres, ofte hjælper en hel del. Behandlings - forslag: Indigolyset bør ledes til øret eller ørene, og farveindåndingen af indigiofarven udøves morgen og aften. Samtidig bør øret/ørene bades med indigobestrålet vand et par gange om dagen. Mod grå stær.(der er to behandlingsstadier). Første stadie. Ved det første bør indigofarve-indånding udøves og øjnene bades med indigo bestrålet vand. Et klæde dyppes i det bestrålede vand, vrides og lægges på panden. Anden stadie. Ved andet stadie rettes indigo farven mod øjnene og panden ca.30 minutter dagligt. 2. Mod betændte øjne. Betændelse i øjet kan til tider skyldes fordøjelseslidelser. Da indstilles den indigoblå farve på ansigtet og omgiv hele hovedet med den. 3. Mod ørepine. Bestrål begge ører men indigofarve og indtag gerne 2 glas indigofarvet vand om dagen. 4. Mod lungebetændelse. Indigoblå er et udmærket og hurtigt virkende middel over for lungebetændelse. Behandling med indigofarven sænker temperaturen og healer lungerne. 5. Andre sygdomme som kan behandles med Indigo. Lungesygdomme, bronkitis, strubehoste, astma. 6. Mod mentale lidelser. Indigoblå farve, når klient er voldsom og ophidset. Modsat gives orange, når klient er deprimeret eller sløv. 7. Indigo fungerer som renser af blodkredsløbet. 8. Beroliger åndedræt og harmoniserer muskulatur. Indigo er svalende, og er god til at harmonisere/tone muskulaturen. 1

2 Hvilke organer/endokrine kirtler stimulerer den indigoblå energi? Ører, øjne, næse, hypofysen og penialkirtlen. Hvordan påvirker den indigoblå farve dine psykiske legemer? (følelses og tankelegeme) 1. Indigoblå er god mod søvnløshed-chok og hovedpine og tilfører ro og fredfyldte vibrationer. 3. Opleves som givende en spirituel mental opløftelse, da den står for sandhed, åndelig renhed og kommunikation. 4. Indigo-blå er også farven for meditation, spirituel og mental vækst, intuition og højere mentale aktiviteter. 5. Indigo-blå stimulerer til mental overblik og det at kunne udtrykke sig selv. 6. Indigoblå er god mod søvnløshed. (du kan omgive/bade dig i den før du sover ind) 7. Stimulerer lugtesansen og evnen til indre klarsyn, klarhørelse. 8. Indigoblå er rensende og stabiliserende over for frygt og hæmninger. 9. Generelt er den rensende og stabiliserende over for frygt og hæmninger. 10. God til nervøsitet delirium besættelser og andre sindssygdomme. 11. Påvirker dig til samhørighed, aktivitet og humanisme. Temperaments udtryk i hverdagen? Blanding af flegmatisk og melankolsk. Kort oversigt over nogle af de psykologiske kvaliteter, som de viser sig via pandecentret i den konkrete fysiske hverdag? Harmonisk: Inspiration, oplevelsen af enhed, giver ro og balance, stimulerer til syntese, helbredende evner, åndelig healing, åndelig stilhed, Gudssyn, aurasyn, præster, psykologer og socialarbejdere. Dis-harmonisk: Stolthed, arrogance, tilbageholdenhed, diktatorisk livsindstilling. Bred fortolkning og Nøgle ord til den indigoblå energi, når den kanaliseres/tilføres i en Harmonisk mængde og styrke. Inspiration - intuition, den syvende sans - koncentration - mental overblik udvider bevidstheden - oplevelsen af enhed, syntese, helhed - giver ro og balance - helbredende evner - åndelig healing - åndelig stilhed - Gudssyn - aurasyn renser dine psykiske energier - god indflydelse på psykiske problemer og psykoser - spirituel mental opløftelse - sandhed - åndelig renhed- kommunikation mental overblik - forøger evnen til at udtrykke sig selv - indre klarsyn - klarhørelse - den er rensende og stabiliserende over for frygt og hæmninger - Påvirker til samhørighed, aktivitet og humanisme. Stimulerer til forøget samhørighed, aktivitet og humanisme. Udvider din bevidsthed, gør den mere modtagelig for helhedsoplevelser og åndelige indsigter og forøger kommunikationen med dit åndelige selv. 2

3 Bred fortolkning og Nøgle ord til den indigoblå energi, når den kanaliseres/tilføres i en disharmonisk mængde og styrke. Stolthed - arrogance - tilbageholdenhed - diktatorisk livsindstilling. Det er specifikt og i sin helhed en kæmpe fordel for dig, dagsbevidst at opsøge din sjæl og ånd og herfra blive tanket op med alt hvad du har brug for, til at kunne blive en helhed i dig selv. Hvordan søger du din ånds og sjæls-legeme bevidst op? Ved at henvende sig til den, som en god ven, hvis bolig bare befinder sig på et ufysisk, mere fintstofligt plan inde i din egen bevidsthed. Husk venligst på at afstanden til Ånd og sjæl ikke er længere end tanken kan række. Oprette en bevidst indre mental dialog med den, ved at spørge den om alt, hvad du syntes er rigtig at spørge om. Og så efter bedste evne, følge denne din intuitions stemme, din indre Guidende Mester og Vejleder, i tanke - ord og handling. Dagligt træne i at styre dine tanker i en positiv, konstruktiv og hensigtsmæssig retning for dig. Lær dig at styre de Brune heste (begærets energier/heste), til de ændrer farve - energi til Hvide heste. Den Indigoblå energi's temperaments udtryk i hverdagen. Blanding af flegmatisk og melankolsk. Set i aura angiver følgende indigoblå blandings nuancer. Er ved at søge det op, men indtil videre: Denne er farven, som vi i vores bevidsthed /aura, skal gøre os fortjent til, gennem åndeligt arbejde. Dette kunne eksempelvis være i form af uselvisk opløftelses arbejde som eks. Lystjenester - jordhealinger - kollektive healinger m.m. Skulle du komme til at se nuancer i den indigoblå farve, så prøv og se om du ikke kan læse om dem i beskrivelserne af farver. 3

4 Hvilket psykisk center eller chakra har den indigoblå energi tilknytning til: Pande/Øjenbrynschakra: Antal kronblade 96. ( På Sanskrit Anja ). Sansefunktion: Den 6. sans / intuition. Lyd: Om Psykisk element: Det Lavere og Højere Mentalplan. I det endokrine kirtelsystem: Hypofysen og Pinealkirtlen. Disse to har indflydelse på psykiske egenskaber som eksempelvis klarsyn, klarhørelse, klarfølelse. Hvordan kan pandecenterets farvesammensætning se ud? Generelt om chakraer eller kraftcentre. Ordet chakra er sanskrit og betyder hjul. Chakraerne eller kraftcentrene er forbindelses punkter, hvor der strømmer energi fra et af menneskets legemer til et andet. Det letteste legeme at se dem i er i det æteriske legeme, hvor de giver sig til kende som tallerkenlignende fordybninger eller hvirvelstrømme i dens overflade. Når disse chakra er helt uudviklede, viser de sig som små cirkler, der har en diameter på 4-5 cm og som skinner med en mat glød hos gennemsnitsmennesket, men når disse er blevet vækket og belivet, ses de som flammende, funklende hvirvelstrømme, der er langt større og ligner små sole. Man omtaler dem undertiden som om de stort set er svarede til visse fysiske organer, men de ligger i virkeligheden i overfladen af den æteriske genpart eller det æteriske legeme. Hver enkelt af dem udgår fra ligesom en stilk fra et punkt i rygsøjlen, så hvis man betragter dem fra en anden synsvinkel vil man se rygsøjlen som en hovedstamme, hvor fra de med mellemrum udgår klokkeformede blomster, som åbner sig klokkeformede blomster, som åbner sig på overfladen af det æteriske legeme. 4

5 Hvor kontaktes Pande centeret på den fysiske krop? Kontaktes foran på kroppen: Midt på panden, oven over øjne og næserod. 5

6 Tilhørende organer / kirtler i det endokrine kirtelsystem: Hypofysen og Pinealkirtlen. Kendte symboler for Anja-centeret. En vinget cirkel der symboliserer transcendens. Et øje inde i en trekant med spidsen opad. Et stort øje, der "ser" på en. Kaldes også visdommens øje, også kendt som det indre øje, det tredje øje. Det tredje øje. Indigo bruges symbolsk at repræsentere pandechakraet der siges at inkludere det tredje øje, kendt som det indre øje. Det er sædet for vores tankevirksomhed og de mentale og abstrakte ideer, som går gennem bevidstheden. Når det aktiveres rigtigt, medfører det en højere form for clairvoyance, intuition og spirituel viden. Indigo, mørk og klar, giver en religiøs følelse, der åbner døren til det underbevidste og symboliserer broen mellem den endelige og uendelige verden. Den indigo kosmiske stråle tiltrækkes og cirkulerer ved hjælp af chakraet bag panden, og den siges at kontrollere pinealkirtlen og rense blodomløbet. Den hjælper ligesom den orange stråle med at udvide sindet, og frigøre det for frygt og hæmninger. Pinealkirtlen indvirker på menneskets nervøse, mentale og psykiske potentielle styrke. Indigo strålen har betydning for syn, hørelse og smag. Indigo er måske, den mest vanskelige af alle farver at visualisere korrekt, men gennem vedvarende bestræbelser vil døre til det ubevidste blive åbnet, og længe begravede minder kan dukke op, for indigo er farve-broen mellem det jordiske og det guddommelige, den er universel. Hvordan kan du undgå at misbruge chakra'es/centrenes grundenergier? Det der skal læres er, ikke at misbruge de enkelte chakra'es grundenergier på andres bekostning eller over andres lig. Dette undgår du ved lære at tackle energien i hver chakra, at kanalisere dem ud i dine daglige gøremål på en så konstruktiv og positiv måde som det overhovedet er muligt for dig at gøre. Med et godt øje til motivet bag de tanker - følelser - ord og handlinger, som du beskæftiger dig med og som du udstrømmer hver dag i din tilværelse på det jordiske plan. Altid efter bedste evne forsøge at holde balancen og ligevægten i de skiftende krav, som tilværelsen kræver af os, der er i inkarnation. Generelt omkring psykiske centre eller chakra? Vores bevidsthed kan bevæge sig inden for vores multi - dimensionale væsen, (dine forskellige bevidsthedsplaner). Disse bevægelser kan ske forholdsmæssigt hurtigt og ofte. Afhængig af, hvor du har dine følelse og tanker fokuseret. Hvert chakra tjener som en slags sende og modtagestation for bestemte bevidstheds eller svingningsområder. Når opmærksomheden er centreret i et chakra, beskæftiger mennesket sig overvejende med det "tema" som hører under det pågældende chakra. 6

7 Tema'er som hører under Pandehakra er: Intuition, den sjette sans, inspiration, mental overblik, udvidet bevidsthed, koncentration, har med den mentale aura'del at gøre, oplevelsen af enhed. Giver ro og balance, stimulerer til syntese og helbredende evner, åndelig healing, åndelig stilhed, Gudssyn, aura-syn. Indigo står for tolerance, samhørighed, opfattelsesevne, kyndighed og logik, og den kan buges til avanceret, dybdegående, videnskabelig og filosofisk forskning. Indigo er god for meditation, og den relateres til interessen for religion, intens spiritualitet og intuition. Indigo kan anvendes, når man ønsker indre kommunikation og ensomhed, den gør det muligt at træde uden for hverdagen for at se på et problem på en ny måde. 'Indigo børn' siges at have en dominerende indigo blå aura. Indigo symboliserer et mystisk grænseland af visdom, selv-mestren og åndelig erkendelse. Mens blå er farven for kommunikation med andre, vender indigoblå indad og forøger personlige tanker, dyb indsigt og forståelse. Mens blå kan være hurtig, er indigo næsten øjeblikkelig. Opfindere bruger indigo til inspirationer, der synes at komme 'ud af den blå luft'. Hvordan du kan løfte din bevidsthed fra uønskede/udlevede bevidstheds - niveauer? Ifølge udviklingsloven om stadig fremskridt og udvikling, skal du have flyttet din bevidstheds fokus fra de lavere områder op til dine højere og integreret lyset herfra ned i dit fysiske liv, dine daglige tanker - følelser - ord og handlinger. Dette kan praktisk gøres ved at du i dagligdagen overgiver din vilje til helheden = Gud, ved, at du i dit tankesind søger indad og opad og smelter sammen med din ånds/sjæls - sol, med et Guds vilje ske/lysets vilje ske. Derved overgiver du personlighedens vilje til lysets ophav, som også dybest set er dit ophav. Derved vil det optimale ske og det helt i takt med den aktuelle situation som du står i. Herefter efter bedste evne og dine samlede talenter udføre det i praksis, som opstår i dig. Da Gud er i alle uden undtagelse, vil det der sker, altid være til dit og helhedens bedste. I dit åndelige liv. Er farven Indigoblå den farve, der kontrollerer de subtile legemers psykiske energistrømme gennem pande-chakra ( 3.øje ). Tilfører dig inspiration fra åndelig side af. Stimulerer din intuitions kanal ( den syvende sans ) til forøget aktivitet og dermed din forbindelse til "hjemmet" og forøger erkendelsen af din Guddommelige bevidsthed styrker kreativiteten og evnen til at heale, skabelse ved ordet, indre balance - ro og visdom. Hvorved den Indigoblå bliver den indre Viden og Visdoms stråle. Du begynder at heale med åndelige energier, hvad enten du er bevidst om det eller ej. Den Indigoblå vil udvide din bevidsthed og hjælpe din åndelige bevidsthed med at integrere sig ind i det fysiske og derved stimulere dig til forøget Gudssyn. I hverdagen vil det få den konsekvens for dig, at du begynder at tænke i større helheder. Hvad der er bedst for helheden er også bedst for dig. Du vil begynde at "tænke" åndeligt og fjerne dig fra navlebeskuende betragtninger og din åndelige udvikling er så godt i gang. 7

8 Stille begynder du at erkende, at du ER Gud i fysisk form på lige for med dine medmennesker, måske en dag vil du opleve at "se" Gud i kassedamen i supermarkedet. En begyndende erkendelse af den "gamle" tese, at vi alle er Guds børn i fysisk form/inkarnation er sand. En begyndende erkendelse af, at forhindringerne du møder på din vej gennem livet er nødvendige for at du kan få den nødvendige lektie lært og derved få tømt "rygsækken" for de nogle af de ufærdige kvaliteter du er bærer af eller få kappet bånd af til tilknytninger, der ikke mere er gunstige for dig. Føde og drikkevarer der styrker og stimulerer pande-centerets energi. Anjacenteret lever mere af åndeligt lys end af mad, som den kan få tilført via Guds inspirerende tanker, via læsning af inspireret litteratur, i selskab med mennesker der er højere mental polariseret end en selv. Men det er ellers lette ting som vand, frugt, og grønsagsjuice samt honning. Da farven er indigoblå er indigofarvede fødemidler som aubergine/saft, rødbede saft, arsarges, rødkål, visse typer tang. Da energien i kroppen er styret af sindet-vore tanker og følelser, er en øget bevidsthed omkring hvad vi tænker og føler meget vigtigt. Hvad vi sender ud, modtager vi igen. Affald ud-affald ind. Positive tanker, følelser og lys ud - positive tanker, følelser og lys ind. Så dette at tænke positivt og efter bedste evne altid at vende det tilsyneladende "negative" om til positivt er en god ting at gøre. Man kan også sige at de tanker og følelser du vælger, altid kommer til at stå for egen regning eller igen sagt på en anden måde, du kommer til at stå til ansvar for alt hvad du sender ud, hvad enten dette er via tanker - følelser eller handlinger. Ikke af eller anden dømmende intelligens, men af naturens lov. Prøv et øjeblik at se jorden for dig, se dig selv stående på den runde jord. Forestil dig et øjeblik, at du sender en tanke ud og se hvordan den følger jordens runding for at vende tilbage igen til sin udsender. Prøv nu at forestille dig at der forskellige steder på jorden står ti andre mennesker, der tænker nogle tanker der er noget lignende dine/samme grundenergi o.s.v. Disse noget lignende tanke og følelses energimønstre, vil søge sammen + "løbe" sammen på grund af den ens energistruktur. Det vil i realiteten sige, at du nu er med i en pulje af ens energier. Prøv så at forestille dig, at denne pulje af energi er af positiv og konstruktiv karakter. Ja, så vil denne pulje "smitte", brede sig til andre mennesker de kommer i berøring med. Lys tændes, hvor der ikke før var lys tændt. Omvendt stimulerer disse "puljer" jo til negativitet, hvis de har et formørkende og negativt indhold. Dette er værd at notere sig. ikke sandt. 8

9 Eksempler på hvad der kan blokeret pande-centeret. Negative tanker og følelser. Fysisk + mental dovenskab. Eksempler på hvad der stimulerer pande-centeret. Meditation på Gud - lyset og kærligheden. Meditation på Planet-øvelsen Venus= stimulerer til højere mentalitet. Meditation på Planet-øvelsen Vulkan= smeder/omformer personlighedens legemer. Hvordan kan blåt indigoblå påvirke i påklædning? I påklædning giver indigoblå ro og balance. Stimulerer til forøget indre klarsyn. Se hvad der i øvrigt er skrevet omkring den indigoblå farve på side 2-3. Lidt omkring energi-polaritet. Polaritets energi= (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi). Pande-centerets polare energi er. (Yin, Feminin - og sammentrækkende energi) og (Yang, Maskulin + og udvidende energi) og får stimulation via energier, både fra universelle kosmiske energi kilder af og via den energiudveksling der naturligt er og opstår mellem inkarnerede bevidstheder. Som i/under alle de andre farver er det vigtigt at have kontakt med sin krop - sine indre legemer, æteriske - følelses og mental-legemet og lytte til deres individuelle behov og handle derefter i sin daglige dag. Det vil sige at kosten også skal differentieres, så du må altså til at tænke over, føle dig ind til hvornår du skal have henholdsvis Yang/Yin polariseret kost. 9

10 Indenfor tonernes og tallenes univers, kan følgende måske være nyttigt viden. Tone Tal Tilsvarende farve Betydning Bogstaver A 6 Indigo Integrering/fuldstændigørelse F O X (I A. dur skalaen er der X for tonerne F+C+G. (a - h - c+x - d - e - f+x - g+x) TALLET 6: ( Svarer til hjertet, blodet og huden. ) For 6'erne vil hjerteproblemer sandsynligvis være organiske, men de pludselige hjerteanfald som så ofte finder sted i dag hører mere til 4' og 5. Huslige problemer, børns anliggender og en mangel på kærlighed har en tendens til at udløse kroniske tilstande hos mangen en 6'er, som har brug for en god planlægning af deres huslige affærer og må tage hensyn til en diæt. Samlet oversigt over Tallenes og bogstavernes magi Tonernes - Tallenes - Farvernes - Bogstaverne og deres energi kvaliteter. Tone Tal Tilsvarende farve Betydning Bogstaver C 1 Rød Kærlighed og Viljestyrke A J S Ø D 2 Orange Opbygning og Glæde B K T Å E 3 Gul Forstandsmæssig styrke C L U F 4 Grøn Selvkontrol D M F G 5 Blå Tro og Forhåbning E N W A 6 Indigo Integrering/fuldstændigørelse F O X H 7 Purpur/Violet Transmutation af ønsker/lyster G P Y C 8 Opal Livsforståelse H Q Z D 9 Karmin Medfølelse I R Æ 10

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig.

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig. 28 inspirationer - savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte? - har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave? - føler du, at dit liv består af kompromisser

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

KUNSTEN AT GIVE SLIP.

KUNSTEN AT GIVE SLIP. KUNSTEN AT GIVE SLIP. Arnkjel Joleik Nielsen Her er lidt af det, jeg aldrig når at sige, når jeg underviser. Nordisk Tai Chi Chuan Forening Rigtigt mange Tai Chi Chuan elever lider af den fejlopfattelse

Læs mere

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne

DAN JOHANNESSON. Lær Clairvoyance. En Introduktion. Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne DAN JOHANNESSON Lær Clairvoyance En Introduktion Lær Clairvoyance, men kend dens pris Stilhed i Sindet Kontakten mellem Rigerne 19 Tilgængelige, konkrete og inspirerende sider for begyndere. Indholdsfortegnelse

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere