BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014. Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014 Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

2 MIT TEMA I den syvende himmel Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelse Uvejret trækker op Med R. I vandskorpen Flyder ovenpå i smult vande

3 Formiddagens tema generelt Hvordan tackles den decentrale udfordring af andre. Andre > I mit tilfælde I Byplanlæggernes, kommuneplanlæggernes og landdistriktsudviklernes faglige univers Lektor Jørgen Møller Tlf

4 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

5 30 spildte år/en generation Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

6 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

7 EN NY BY- LANDSBYSTRUKTUR Flere og flere byplanlæggere er optaget af At debattere de mange udfordringer der er ved at tilpasse/modulere en ny fysisk struktur i vort land Til nutidens og fremtidens behov og ikke til fortidens Lektor Jørgen Møller Tlf

8 LANDDISTRIKTS-OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (40 Min.) Analysen Løsningsdelen INGEN LETTE SNUPTAGSLØSNINGER Lektor Jørgen Møller Tlf

9 Vigtige udsagn! Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne,..men en overdreven idyllisering af landsbylivet styrker og landsbyernes udseende svækker klarsynet og handlekraften. Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk!! Ildsjælene kan ikke løse alle problemer (Erfaring efter 65 års uafbrudt liv på landet) Hold hjertet varmt og hovedet koldt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

10 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling Kommuneplan, miljø, trafik, mobilitet, landdistrikter, landsbyer og større byer. Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 10

11 C.V. Landsbydreng og mønsterbryder Tømrer Byggetekniker. Arkitekt Lektor BYPLANlægning Kommuneplanlægning Forsker<..>Samfundsdebatør Landsbyaktivist og landsbyudvikler

12 Halv fuld/halv tom Carsten Hansen : Der er opstået en slags enighed om, at det går rigtig skidt i yderområderne, men sandheden er jo en anden (Byplannyt 4/2012) TJAE Jørgen Møller. Omvendt. Der er mange historier om hvor godt det går i landdistrikterne, men det er kun den halve sandhed. Lektor Jørgen Møller Tlf

13 Kontroversielle synspunkter? Prøver at skabe en debat om de reelle afviklingsperspektiver ude på landet og i udkanterne og på øerne. Prøver at fastholde en vigtig debat, som alle prøver at slippe uden om. Nedlæg landsbyer Gentænk de små øers fremtid Decline Management. Hvordan gør vi.? Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 13

14 Ham der Jørgen Møller? Carsten Hansen. Ham der trotylplanlæggeren fra Ålborg Djævelens advokat Rasmus Modsat Drengen i Kejserens Nye Klæder Landdistriktsdebattens Bjørn Lomborg Thomas Blackman i X-Factor. Niels Hausgård: Pligt til at ødelægge den gode stemning Lektor Jørgen Møller Tlf

15 Landsby værksteds humor Lektor Jørgen Møller Tlf

16 Hvad har jeg gang i p.t. Forskning: Klyngelandsbyer Intelligent samkørsel Landsbyscreening Fremtidens landskaber/landsbydelen Lokalt arbejde: Kraftcenter Korshøj Mellerup Færgested Støvring som fremtidens vinderlandsby Lektor Jørgen Møller Tlf

17 HVOR BOR/LEVER JEG! Østjylland Randersegnen Ved Randers Fjord. Støvring Mellerup Kronjysk kerneland Lektor Jørgen Møller Tlf

18 Lektor Jørgen Møller Tlf

19 NIMBUS/NILFISK Peder Andersen Fisker. Skalmstrup/Mellerup Født Lektor Jørgen Møller Tlf

20 Lektor Jørgen Møller Tlf

21 MELLERUP EFTERSKOLE Lektor Jørgen Møller Tlf

22 Hvad er det her? Ikke et videnskabeligt oplæg Ikke et lokalpolitisk oplæg Debatoplæg: Bygger på mange års egenforskning, andres forskning og et langt liv på landet, hvor jeg har været dybt involveret i alt hvad der hedder forenings-og ildsjælarbejde i op mod 35 år Lektor Jørgen Møller Tlf

23 Et livslangt, dybdegående casestudie 65 år i samme kirkesogn Støvring 1957 Min landdistrikts- og landsbyforståelse næres af ganske mange og forskellige erfaringer. Ikke kun et akademisk skoleridt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

24 TROSBEKENDELSEN Jeg tro, at: Planlægning er helt nødvendig Man skal tænke strategisk og overordnet før man tænker i detaljer og små projekter At det i fremtiden vil være nødvendigt at prioritere de kommunale ressourcer til steder med en (sikker) fremtid. Frontafkortning/Tilbagetogets helte Lektor Jørgen Møller Tlf

25 De store projekter Der er stærkt brug for store, strukturforandrende projekter. I fht. Rammebetingelserne for livet på landet: Bosætning (Samle) Kulturelle formål (samle) Kommunal service (Samle) Ikke sprede Lektor Jørgen Møller Tlf

26 ALTING UNDER FORANDRING Randers/Mellerup er ikke den samme kommune i dag, som det var i går. Randers/Mellerup er heller ikke den samme kommune i morgen, som der er i dag. BLA: Erhversstrukturen forandrer sig Bosætningspræferencer og mønstre ændre sig Infrastrukturen ændrer sig Indkøbsstrukturen ændrer sig

27 STIGENDE FORANDRINGSHASTIGHED Forandringerne kommer hurtigere efter hinanden.. Især inden for kommunikationsteknologien. Indkøbsvaner og metoder M.v.

28 TRÆGHEDER I de fysiske strukturer. Mønstret af store og små byer og landsbyer som blev konstitueret allerede i Middelalderen. (800 år)

29 Den måde vi i dag tænker på omkring livet på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

30 Tiderne skifter TABERNE VINDERNE 1875 Byen Landet 2010 Landet Den rådne banan /Udkantsdan mark Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Byen Vidensøkono mien/byens lys 30

31 Vertikal Urban Farming. På bygninger, På ledige smålodder i byerne. Osv.

32 Problematisk. The Talented I vækstcentrene, CPH, Århus, Ålborg /Odense/Esbjerg The Un-talented I udkantsdanmark

33 SMÅBYER Størrelse Antal Småbyerne er virkelig hårdt trængte efter kommunalreformen. Mistet offfentlige funktioner, selvforståelse og service. I landdistrikterne boede der mennesker Kilde. Nyt fra DS. Byopgørelsen jan.2011

34 Staunstrup & Møller IALT Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Landsbystørrelser/Kategorier 1891 (1982) 1862 (2010) Slagmarken Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

35 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E Lektor Jørgen Møller Tlf

36 PARADIGMER Et Danmark i mindst to tempi. Stærk vækst omkring Kbh-.Århus- 100-km motorvejsbyen (Århus Kolding) Meget moderat udvikling alle andre steder Tilbagegang. Udkantsdanmark/Den rådne banan/ Yderområderne/Vandkantsdanmark Som sådan. Befolkningstallet falder fordi folk flytter væk. Især de unge./der fødes for få børn/flere døde end fødte osv. MEGATRENDEN : Mod byerne MINITRENDEN: Mod landet HÆV BLIKKET: Det samme sker overalt i Europa I Amerika I Asien I Sydamerika Urbaniseringen er navnet. Drivkraften er drømmen om et bedre liv med flere muligheder i byen end på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

37 SAMFUNDSUDVIKLINGENS MEGADRIVERE URBANISERINGEN GLOBALISERINGEN (Indien,Kina) VIDENSØKONOMIEN DIGITALISERINGEN/Informationsteknologi DE ÅBNE GRÆNSER I EU. DEN FORBEDREDE MOBILITET. Centralisering og nye kommuner og kommunale strukturer

38 Urbaniseringstsunamien

39 Som at smide et par sandsække i et havdige, 10 minutter før Tsunamien rammer kysten JM.

40 Efter Tsunamien Nogle overlever altid. Der vil stadig være mange landsbyer tilbage i Danmark når/hvis urbaniseringsbølgen klinger af om nogle år Lektor Jørgen Møller Tlf

41 GLOKALT GLOBALT Moderne datatransmission ophæver afstand og tid. + LOKALT. Stedets ressourcer GLOKALT Lektor Jørgen Møller Tlf

42 Siden 2010 Lukkeloven Planloven Nethandelen Smartphones/Rejsekort Tablets En nationaløkonomi der står i stampe. Forbrugere, der ikke vil bruge Turister, der ikke vil komme Boliger der ikke bliver bygget Boliger der ikke bliver købt og solgt Lektor Jørgen Møller Tlf

43 KREDITKLEMMEN KREDITKLEMMEN VIRKER SOM ROUND-UP PÅ ALLE SPIRENDE ERHVERVSINITIATIVER Mogens Poulsen, Thise Mejeri. Landdistriktskonferencen i Sæby Lån til boliger i udkanterne. Vanskeligt. Lektor Jørgen Møller Tlf

44 FORANDRINGER I DET LANDLIGE DK. En fantastisk omstillingsproces uden nogen form for overordnet styring og planlægning.. Og uden en samlende vision >> Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 44

45 SKIBET UDEN KAPTAJN! Dr. P Hvor er skibet på vej hen? Der mangler en kaptajn med en klar og kommunikerbar vision for Danmarks rumligt/geografiske udvikling. Maskinrummet er fyldt med folk, der vil have olie på fingrene Lektor Jørgen Møller Tlf

46 REGERINGENS DANMARKSBILLEDER Står ganske blegt og uklart. LANDSPLANREDEGØRELSEN Lektor Jørgen Møller Tlf

47 FORSLAG Til LPR2013 Regeringen anlægger det overordnede syn på udviklingen i Danmark, at vi er inde i en signifikant urbaniseringsproces, som medfører voldsomme velfærdsmæssige ubalancer og strukturelle udfordringer, især for de mennesker, der bor i landdistrikterne. Giver redegørelsen så et bud, der i dybde og omfang forsøger at matche disse konstateringer for så vidt angår landdistrikterne, og her er svaret desværre nej Lektor Jørgen Møller Tlf

48 Total ribbet for Samfundsudviklingskritiske statements. Analyser der ikke Tager fat om nældens rod Lektor Jørgen Møller Tlf

49 Map of Denmark nye indbyggere til 2025 THE GEOGRAPHY OF THE REGIONS THE CAPITAL AND EASTERN JUTLAND HARD-TO-SUPPLY AREAS IMPORTANT TRANSPORT ROUTE TOWN OVER 100,000 INHABITANTS OTHER TOWN OVER 20,000 INH. BORDER FOR REGIONAL PLANNING DIRECTIVE FOR THE METROPOLITAN AREA nye jobs ny indbyggere på et år Lektor Jørgen Møller Tlf

50 Lektor Jørgen Møller Tlf

51 MBBL. 2013

52 MBBL, 2013

53

54

55 Meget spændende arbejde.

56

57 DK 2050

58 STATUS 2013/14 13,5% Landdistrikter (Åbent land + landsbyer under 200 indbyggere 20,2% Åbent land/999 indbyggere Hvad sker der derude? alting er i opbrud Alting forandres Intet er som før Alting var bedre i gamle dage. Er der nogen der siger Småsamfundsdanmark/Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind i fremtidens Danmark. Og der tegner sig ikke et klart og visionært billede af fremtiden! Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

59 Småsamfundene/Landsbyerne er under pres. Dagliglivets strukturer er under hastig forandring i landsbyerne. Både i vækst og tilbagegangslokaliteter Noget gammelt forsvinder, men hvad vokser der frem af de frivillige og påtvungne forandringsprocesser???? Pres.Ikke nødvendigvis negativt. Giver plads for nyorientering ++/--. Kan være en smertefuld og frustrerende proces men også småsamfundets/landsbyens Finest hour. Lektor Jørgen Møller Tlf

60 Hæv overliggeren AFRAKKET, NEDSLIDT, FORFALDENT, OG DER LUGTER MANGE STEDER AF BRÆNDEOVN, HALMFYR, STALD, GYLLE OG GRIS!! Nogen steder!!!! AFRAKKET OG NEDRIVNINGVÆRDIG Lektor Jørgen Møller Tlf

61 DET AFFORTRYLLEDE LANDDISTRIKT Massiv bebyggelse langs vejen Ufølsom opstilling af vindmøller Voldsomt ekspanderende landbrugsbygninger Fjernelse af landskabselementer (Hegn, markveje osv.) Der lægges for lidt vægt på de visuelle elementer. A. Hjallager. Arkitekten. Juli 2013) Lektor Jørgen Møller Tlf

62 Lektor Jørgen Møller Tlf

63 Lektor Jørgen Møller Tlf

64 Lektor Jørgen Møller Tlf

65 Lektor Jørgen Møller Tlf

66 Lektor Jørgen Møller Tlf

67 Lektor Jørgen Møller Tlf

68 Mangel på rettidig omhu Lektor Jørgen Møller Tlf

69 Lektor Jørgen Møller Tlf

70 Det genfortryllede landskab! Alle byer verden over har gang i fantastiske genfortryllelsesprojekter. Kvalitetsbyggerier til kunst, kultur og erhverv. Supercykelstier Nye torve og pladser (Jan Gehl) Det arbejdes der ikke meget med ude på landet. Hvorfor.? Hjallager/Møller. Juli Lektor Jørgen Møller Tlf

71 HVAD SÅ MED FREMTIDEN? Forskellige pejlinger. Ingen færdige pakkeløsninger, men oplæg til debat Lektor Jørgen Møller Tlf

72 FIRE VIGTIGE FORHOLD Der vanskeliggør/bremser en bedre udvikling ude på landet: 1.At politikere af alle slags og på alle niveauer lider af berøringsangst. Brug dog planlægningsretten og pligten til at sætte gang i den nødvendige diskussion om fremtiden, planlægningen og prioriteringen. 2.Projektitis 3.Italesættelsen 4.Lokalismen Lektor Jørgen Møller Tlf

73 2. Projektitis Dansk landdistriktsudvikling er i disse år præget af en slem sygdom. Projektitis >>> Lektor Jørgen Møller Tlf

74 PROJEKTITIS Den moderne, nyliberalistiske landdistriktspolitik er Projektgjort, Puljegjort, Atomiseret, Anlægsorienteret. Uden ret megen sammenhæng/uden sammenhæng overhovedet. Matthæusevangeliet og Jungleloven Lektor Jørgen Møller Tlf

75 Småprojekter og enkeltprojekter uden sammenhæng ( Projektitis og lokalisme) er ikke tilstrækkelige eller måske ligefrem skadelige. Uden driften indtænkt osv. Horisonten ligger ved byskiltet set indefra Lektor Jørgen Møller Tlf

76 Projektitis. (Kort sigt) Man får det man kan søge til,.ikke det man har brug for. Man får ikke lavet det, der er brug for men det, der kan søges penge til Lektor Jørgen Møller Tlf

77 På længere sigt! Stærkt vanedannende Afhængighed Man rør ikke en finger uden en ansøgning til en pulje Lektor Jørgen Møller Tlf

78 Et LAG-Støttet projekt. Penge ud af vinduet? Eller?? Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

79 Små og store projekter! Har vi ikke snart bålhytter og trampestier nok? Er tiden ikke snart til større, strukturelle projekter. Moderne, multikultihuse for flere landsbyer i et samarbejde Lektor Jørgen Møller Tlf

80 3. ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

81 DISKURSEN Italesættelsen af det idylliske liv på landet På konferencer, møder, publikationer. En slags bevist modoffensiv mod mørkemændene /realisterne. Og i medierne. (Livsstilmagasiner for kvinder/ Søndagstillæg i aviser/tv programmer

82 ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

83 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E It is so lovely in the country-side wrote H.C. Andersen in The ugly duckling (1843) Lektor Jørgen Møller Tlf

84 Den blev i 1950 set af over mennesker, og er dermed en af de største succeser i dansk films historie Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

85 TAROK

86 BONDERØVEN! Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

87 Mediebombardementet Bonderøven (DK) Frihuset (DK) På Ø-eventyr med Anna og Anders (DK) Riwer Cottage (Hugh Fearnley-Whittingstall) GB Byg et liv på landet (GB) Ernst (S) M.fl.

88 Region Midtjylland Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

89 4 farlige mænd Morten Korch. Den indfølte, romantiske fortælling om landbosamfundet og alle de film vi har set om det fra 1950 g frem. Franck Eriksen (Bonderøven) der udbreder budskabet om det lykkelige, selvforsynende liv på landet Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

90 Carsten Abild. Der udbreder budskabet om en landsbyudviklingsopfattelse, der bygger på et ideallandbysamfund, der er under afvikling, og ikke findes længere./som har været under afvikling siden 1955 (Lokalist) Carsten Hansen. Ministeren, der ikke vil/kan se virkelighedens og fremtidens udfordringer i øjnene. Tre er Fynboer. Mon det betyder noget? Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

91 REALDANIA Lektor Jørgen Møller Tlf

92

93

94 Folk uden bil DET SVÆRE LIV PÅ LANDET Landsbyer uden kollektiv trafik, butikker og kommunale institutioner Folk med et svært liv.. i dårlige boliger Folk i utætte, fugtige rønner Folk i huse med alt for høje opvarmningsudgifter Folk uden for det inkluderende landsbyliv Osv Lektor Jørgen Møller Tlf

95 Lektor Jørgen Møller Tlf

96 Lektor Jørgen Møller Tlf

97 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

98 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

99 Lektor Jørgen Møller Tlf

100 Lektor Jørgen Møller Tlf

101 Vaccination mod tyfus 1944

102 HVAD GØR VI? EN NY SYGDOM BREDER SIG HASTIGT EN EPEDIMI HAR RAMT MANGE SMÅBYER, LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER. INDBYGGERTALLET SYNKER MÆRKBART FORGUBNINGEN BREDER SIG ALLE/DE FLESTE BUTIKKER OG SERVICES ER LUKKET. ERHVERVSLIVET ER VÆK BYGNINGERNE FORFALDER/STÅ TOMME. DEN SOCIALE KAPITAL ER UNDER PRES. HVOR VI ENDNU IKKE HAR UDVIKLET EN SIKKER OG VIRKNINGSFULD VACCINE

103 Lektor Jørgen Møller Tlf

104 Planlæggerne Landsbyudvikling kræver mange kompetancer Det lokale niveau Ildsjælenes arbejdsmark Det strukturelle niveau Den globaliserede verdensøkonomi EU, Folketinget Kommunerne Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

105 TO VIGTIGE, OVERORDNEDE SPØRGSMÅL. Hvordan skaber vi den bedste udvikling i landdistrikterne? Gøres det ved at samle eller sprede udviklingen? Ved at gå mod strømmen eller planlægge med strømmen? Lektor Jørgen Møller Tlf

106 SMÅBYERNES, ØERNES OG LANDSBYERNES FREMTID PPPP POLITIK,PLANLÆGNING,PRIORITERING, PROFILERING

107 DEBATTEN I PLANLÆGGERKREDSE Som ikke bange for at ændre fysiske strukturer og bygninger. Kommuneplanlægning Byudvikling/Landsbyudvikling Byfornyelse/Revitalisering af landsbyer Ikke bange for vores egen skygge/byplanlægning handler om at forandre/tilpasse/skabe nye rammebetingelser Lektor Jørgen Møller Tlf

108 POLITIKKEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

109

110 Politikken Hjalager & Halkier

111 Weekendavisen Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

112 BYPLNLÆGNINGSTANKEGANGEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

113

114

115 JM. FRONTAFKORTNING Sikker drift i længere tid. 2007

116 DECLINE MANAGEMENT Lektor Jørgen Møller Tlf

117 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET AFVIKLING.. For at skabe udvikling

118 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET TILBAGERULNING NEDDROSLING Af den kommunale sektor Tilpasning/Reduktion af den private boligmasse og overflødige erhvervsbygninger og Landbrugsbygninger Lektor Jørgen Møller Tlf

119 KAN DET VIRKELIG PASSE? At dette gamle landbrugsorienterede mønster af landsbyer og små bebyggelser byder på de optimale muligheder for fremtidens liv på landet? I hovetræk skal systemet bevares og tilpasses. Markedet klarer en del og resten skal planlægges. En del skal udbygges og moderniseres- og en del skal nedbygges eller fjernes helt Lektor Jørgen Møller Tlf

120 LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det debatten handler om Lektor Jørgen Møller Tlf

121 PRIORITERING Vælge til. Og vælge fra Sige ja og sige nej I et politisk system. Aktørerne: Politikerne Ildsjælene Planlægning og spilleregler er nødvendige Lektor Jørgen Møller Tlf

122 Hvorfor prioritere For opnå bedre(mere professionalisme) og billigere (Stordriftsfordele) i forskellige servicestrukturer Undervisning, børnepasning, ældresektoren, kulturen Centralisere Lektor Jørgen Møller Tlf

123 Nedlæg/Drosle landsbyer ned. Sparede kommunale kroner i drift og anlæg Lektor Jørgen Møller Tlf

124 DE HÅRDE SEKTORER Anlæg og vedligehold af teknisk infrastruktur. Kloak (Vedligehold/Kloakering af smålandsbyer) Vej (Vedligehold, udbygning/snerydning/glatførebekæmpelse) Renovation (Samlestationer, hvor folk selv afleverer ) Gade/vejbelysning slukkes Osv.

125 De bløde sektorer Hjemmehjælps besparelse via centralisering af bosætningen og ældrecentre/plejehjem Centraliser folkeskolen (overbygningerne) Telemedicin Selvbetjeningsbiblioteker/Åbent bibliotek (Samsø) Højteknologiske løsninger/robotstøvsugere Lektor Jørgen Møller Tlf

126 De sparede penge skal/kan bruges til? Investeringer i de sikre landsbyer inden for Kultur, Undervisning, idræt, kollektiv trafik, ældresektoren Lektor Jørgen Møller Tlf

127 PRIORITERE den anden vej Satse på en lokalistisk lokalsamfundsudvikling udvikling. Tror jeg ikke meget på fs.v. service Lektor Jørgen Møller Tlf

128 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

129 SE FREMAD/To Udviklingssyn. Lokalisme Strukturalisme Lektor Jørgen Møller Tlf

130 To vidt forskellige opfattelser Lokalisme: Hver landsby for sig selv. Strukturalisme : Se landsbyerne i en større sammenhæng med hinanden og med byerne Lektor Jørgen Møller Tlf

131 LOKALISME Bevare alting (næsten) for enhver pris. Små projekter. Nærhed. Tryghed Lektor Jørgen Møller Tlf

132 STRUKTURALISME Strukturelle projekter. For flere landsbyer. Pulje deres ressourcer. Synergi Mild/Hård centralisering. Landsbyklynger /Landsby-byklynger og temaer Lektor Jørgen Møller Tlf

133 Det bedste fra begge modeller! Lokalisme Strukturalisme + Landsbyklynger og temalandsbyer. Kræver en udogmatisk dialog mellem alle parter. (Habermas Den ideale herredømmefri samtale ). God planlægning Lektor Jørgen Møller Tlf

134 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

135 HOVEDELEMENTER I MIN FREMTIDSVISION Planlæg for forskellighed / Temalandsbyer/Differentieret Udvikling Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og ressourcer. Planlæg for forskellighed. Diversitet giver styrke i landsbysystemet Fra hierarki til netværk /Klyngelandsbyer Den tredjevej /Nej til fyrtårne og tynd glassur Lektor Jørgen Møller Tlf

136 Lektor Jørgen Møller Tlf

137 LANDSBYTYPER/TEMALANDSBYER/PROFILERING Hestelandsbyen Iværksætterlandsbyen Miljølandsbyen/Eco Village/Transition Village) Bosætningslandsbyen Udsigtslandsbyen Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen Foreningslandsbyen Facilitetslandsbyen Butikslandsbyen Kunstnerlandsbyen Sundhedslandsbyen Udelandsbyen Welnesslandsbyen Børnelandsbyen Aldringslandsbyen Den Blomstrende Landsby Den Smarte Landsby Landsbylandsbyen (som den er) Landbyen hvor der absolut intet sker! Intet nybyggeri, ingen projekter, intet socialt, ingen ting. Muligt at pulje 2 3 temaer. (Børnelandsby-Udelandbsby Aldringslandsby) TEMALANDSBYER Lektor Jørgen Møller Tlf

138 Udviklingsmodeller for fremtidens kommunale service Fyrtårnsmodellen. Satse alt på en hovedby i kommunen Glassurmodellen. Et tyndt lag over det hele. Den tredje vej. Netværk og hubs. Flere fyrtårne. Landsbyklynger Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

139 Landsbyklynger Flere landsbyer går sammen om at skabe en klynge. Skab en fælles vision for klyngen Hver landsby specialiserer sig Temalandsbyer Samarbejde på kryds og tværs om bosætning, turisme kultur, idræt, kvalitetsfødevarer. Lokale flagskibe, Iværksættere, Ildsjæle brobyggere og aftalemagere Land og by i samme klynge Lektor Jørgen Møller Tlf

140 Hesteklyngen Fjordturisme Den Grønblå Rambla Randers Fjord som naturpark

141 FRA HIERARKI TIL NETVÆRK NETVÆRKSLANDSBYEN I Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent Vi skal have alting her hos os. Den nye tænkning: Landsbynetværk. Samarbejde med naboen om? Stort og småt Lektor Jørgen Møller Tlf

142 Fra fjendskab til venskab Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent/ Vi skal have alting her hos os./skal de have så vil vi også Den nye tænkning: Naboerne er samarbejdspartnere og allierede. NETVÆRK Vi deles Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

143 Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

144

145 NYE TRENDS I LOKALSAMFUNDSUDVIKLINGEN Folk vil gerne gøre noget meningsfuld sammen. (Ud over det kendte forenings- og landsbyliv) Delebillaug Økolab/ Energi og miljø Urban Gardening -> Landshare. Sunde grøntsager osv. (River Cottage) Penge-> Crowdfunding Lektor Jørgen Møller Tlf

146 Hvad er bæredygtighed i landdistrikterne og landsbyerne/fremtidslandsbyen At landdistrikter og landsbyer udfylder deres rolle som aktiv medspiller til byen og samtidig er stedet for det særlige: Superlandsbyer/klynger m. temalandsbyer Fødevareproduktion af høj kvalitet med respekt for dyrevelfærd, grundvand og natur (Vi dyrker/avler vores egne fødevarer, økologiske fødevarer) Egenenergiproduktion og kollektiv persontransport er på plads Lektor Jørgen Møller Tlf

147 Hvor mindre, traditionelle fremstillingserhverv kan trives men hvor der også er plads til Højteknologisk iværksætterkultur: Mikrovirksomheder med få ansatte, Livsstilsiværksættere, Smart Village. Bredbånd mv. Bosætning, som bør være anderledes end i byerne/ Andre boformer Mødesteder med plads til kunst, kultur, moderne idræt og samvær Højtprofileret foreningsliv med et særligt landsbytouch (Plads til alle) Lektor Jørgen Møller Tlf

148 Hvem bor herude om år. Folk, der har valgt at bo herude, fordi hver temalandsby er unik Folk, der vil det inkluderende landsbyliv Folk, der vil og kan selv i samarbejde med de andre. Folk, der vil have kontrol over deres egen energiproduktion Folk, der vil have kontrol over deres egen fødevareforsyning Folk, der vil lære deres børn om sammenhænge i livet. Ellers vil det bare blive et åndløst parcelhuskvarter, flyttet ud på landet, fordi huse og grunde var billigere? Lektor Jørgen Møller Tlf

149

150

151 TAK FOR ORDET! Lektor Jørgen Møller Tlf

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det

Læs mere

Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.?

Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.? Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.? Jersie 07.03.2013 Jørgen Møller LANDDISTRIKTS OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (20 Min.) Analysen

Læs mere

Dagens tema generelt

Dagens tema generelt OPSTARTSMØDE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JØRGEN MØLLER Kommunal Planlægning gennem 35 år Landsbyer og landdistrikter i 12 år 22.01.2015 Dagens tema generelt Hvordan tackles de magne udfordringer på Børne

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby. TØF. Korsør 7 oktober 2014

URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby. TØF. Korsør 7 oktober 2014 URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby TØF. Korsør 7 oktober 2014 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning

Læs mere

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling BROAGER 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling Har din landsby en fremtid? Er jeres landsby en af de 500, der skal slettes af kortet? Tjae!!!!! Hvad synes i selv>> Hvad vil i selv gøre? Jørgen

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION:

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION: BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 31-08-2011 1 YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER DISPOSITION: Kort intro om mig selv og landsbydebatten i DK. Danmark malet med stor

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYLIV

FREMTIDENS LANDSBYLIV FREMTIDENS LANDSBYLIV LANDSBYRÅDSMØDE I Aså 12.10.2011 LANDSBYER i et KRYDSFELT! Skal de udvikles eller afvikles? DISPOSITION: -Kort intro om mig selv, landsbydebatten i DK og Regional udvikling (Danmark

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Hanne W. Tanvig Seniorrådgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet hwt@life.ku.dk 3533 1710 Baggrund

Læs mere

Program for landudvikling

Program for landudvikling Program for landudvikling Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE 2007. Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling

DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE 2007. Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling DANSK BYPLANLABORATORIUM ÅRSMØDE 2007 Delmøde Landsbyen,- udvikling (og) eller afvikling 1 stiger solen Knudsen 1891 2 3 Lektor Jørgen Møller Arkitekt MAA. Landsbyforsker, Landsbyildsjæl, organisationsmand,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den blomstrende landsby

Den blomstrende landsby Selskabet for Landdistrikts- og Regional Studier Den blomstrende landsby Årsmøde den 5. oktober 2009 på Aalborg Universitet Fibigerstræde 10, 9220 Aalborg Ø Auditorium 08 Program 09.00 Morgenkaffe 09.30

Læs mere

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm.

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm. Projektplan for Bornholms fremtid Formål Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYER

FREMTIDENS LANDSBYER FREMTIDENS LANDSBYER - Udfordringer og muligheder Ved: Lektor Lea Holst Laursen Event: Fondsmessen 2014 Tid: 30. oktober 2014 Sted: Nykøbing Mors H V E M E R J E G? Navn: Lea Holst Laursen Profession:

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod 2015. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Landdistrikternes Transportbehov

Landdistrikternes Transportbehov Et LAG Favrskov projekt Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad Hvem Projektoversigt Hvordan går det på landet? Hvordan er det på landet i Favrskov? Foreløbige resultater

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere