BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014. Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014 Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

2 MIT TEMA I den syvende himmel Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelse Uvejret trækker op Med R. I vandskorpen Flyder ovenpå i smult vande

3 Formiddagens tema generelt Hvordan tackles den decentrale udfordring af andre. Andre > I mit tilfælde I Byplanlæggernes, kommuneplanlæggernes og landdistriktsudviklernes faglige univers Lektor Jørgen Møller Tlf

4 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

5 30 spildte år/en generation Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

6 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

7 EN NY BY- LANDSBYSTRUKTUR Flere og flere byplanlæggere er optaget af At debattere de mange udfordringer der er ved at tilpasse/modulere en ny fysisk struktur i vort land Til nutidens og fremtidens behov og ikke til fortidens Lektor Jørgen Møller Tlf

8 LANDDISTRIKTS-OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (40 Min.) Analysen Løsningsdelen INGEN LETTE SNUPTAGSLØSNINGER Lektor Jørgen Møller Tlf

9 Vigtige udsagn! Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne,..men en overdreven idyllisering af landsbylivet styrker og landsbyernes udseende svækker klarsynet og handlekraften. Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk!! Ildsjælene kan ikke løse alle problemer (Erfaring efter 65 års uafbrudt liv på landet) Hold hjertet varmt og hovedet koldt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

10 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling Kommuneplan, miljø, trafik, mobilitet, landdistrikter, landsbyer og større byer. Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 10

11 C.V. Landsbydreng og mønsterbryder Tømrer Byggetekniker. Arkitekt Lektor BYPLANlægning Kommuneplanlægning Forsker<..>Samfundsdebatør Landsbyaktivist og landsbyudvikler

12 Halv fuld/halv tom Carsten Hansen : Der er opstået en slags enighed om, at det går rigtig skidt i yderområderne, men sandheden er jo en anden (Byplannyt 4/2012) TJAE Jørgen Møller. Omvendt. Der er mange historier om hvor godt det går i landdistrikterne, men det er kun den halve sandhed. Lektor Jørgen Møller Tlf

13 Kontroversielle synspunkter? Prøver at skabe en debat om de reelle afviklingsperspektiver ude på landet og i udkanterne og på øerne. Prøver at fastholde en vigtig debat, som alle prøver at slippe uden om. Nedlæg landsbyer Gentænk de små øers fremtid Decline Management. Hvordan gør vi.? Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 13

14 Ham der Jørgen Møller? Carsten Hansen. Ham der trotylplanlæggeren fra Ålborg Djævelens advokat Rasmus Modsat Drengen i Kejserens Nye Klæder Landdistriktsdebattens Bjørn Lomborg Thomas Blackman i X-Factor. Niels Hausgård: Pligt til at ødelægge den gode stemning Lektor Jørgen Møller Tlf

15 Landsby værksteds humor Lektor Jørgen Møller Tlf

16 Hvad har jeg gang i p.t. Forskning: Klyngelandsbyer Intelligent samkørsel Landsbyscreening Fremtidens landskaber/landsbydelen Lokalt arbejde: Kraftcenter Korshøj Mellerup Færgested Støvring som fremtidens vinderlandsby Lektor Jørgen Møller Tlf

17 HVOR BOR/LEVER JEG! Østjylland Randersegnen Ved Randers Fjord. Støvring Mellerup Kronjysk kerneland Lektor Jørgen Møller Tlf

18 Lektor Jørgen Møller Tlf

19 NIMBUS/NILFISK Peder Andersen Fisker. Skalmstrup/Mellerup Født Lektor Jørgen Møller Tlf

20 Lektor Jørgen Møller Tlf

21 MELLERUP EFTERSKOLE Lektor Jørgen Møller Tlf

22 Hvad er det her? Ikke et videnskabeligt oplæg Ikke et lokalpolitisk oplæg Debatoplæg: Bygger på mange års egenforskning, andres forskning og et langt liv på landet, hvor jeg har været dybt involveret i alt hvad der hedder forenings-og ildsjælarbejde i op mod 35 år Lektor Jørgen Møller Tlf

23 Et livslangt, dybdegående casestudie 65 år i samme kirkesogn Støvring 1957 Min landdistrikts- og landsbyforståelse næres af ganske mange og forskellige erfaringer. Ikke kun et akademisk skoleridt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

24 TROSBEKENDELSEN Jeg tro, at: Planlægning er helt nødvendig Man skal tænke strategisk og overordnet før man tænker i detaljer og små projekter At det i fremtiden vil være nødvendigt at prioritere de kommunale ressourcer til steder med en (sikker) fremtid. Frontafkortning/Tilbagetogets helte Lektor Jørgen Møller Tlf

25 De store projekter Der er stærkt brug for store, strukturforandrende projekter. I fht. Rammebetingelserne for livet på landet: Bosætning (Samle) Kulturelle formål (samle) Kommunal service (Samle) Ikke sprede Lektor Jørgen Møller Tlf

26 ALTING UNDER FORANDRING Randers/Mellerup er ikke den samme kommune i dag, som det var i går. Randers/Mellerup er heller ikke den samme kommune i morgen, som der er i dag. BLA: Erhversstrukturen forandrer sig Bosætningspræferencer og mønstre ændre sig Infrastrukturen ændrer sig Indkøbsstrukturen ændrer sig

27 STIGENDE FORANDRINGSHASTIGHED Forandringerne kommer hurtigere efter hinanden.. Især inden for kommunikationsteknologien. Indkøbsvaner og metoder M.v.

28 TRÆGHEDER I de fysiske strukturer. Mønstret af store og små byer og landsbyer som blev konstitueret allerede i Middelalderen. (800 år)

29 Den måde vi i dag tænker på omkring livet på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

30 Tiderne skifter TABERNE VINDERNE 1875 Byen Landet 2010 Landet Den rådne banan /Udkantsdan mark Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Byen Vidensøkono mien/byens lys 30

31 Vertikal Urban Farming. På bygninger, På ledige smålodder i byerne. Osv.

32 Problematisk. The Talented I vækstcentrene, CPH, Århus, Ålborg /Odense/Esbjerg The Un-talented I udkantsdanmark

33 SMÅBYER Størrelse Antal Småbyerne er virkelig hårdt trængte efter kommunalreformen. Mistet offfentlige funktioner, selvforståelse og service. I landdistrikterne boede der mennesker Kilde. Nyt fra DS. Byopgørelsen jan.2011

34 Staunstrup & Møller IALT Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Landsbystørrelser/Kategorier 1891 (1982) 1862 (2010) Slagmarken Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

35 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E Lektor Jørgen Møller Tlf

36 PARADIGMER Et Danmark i mindst to tempi. Stærk vækst omkring Kbh-.Århus- 100-km motorvejsbyen (Århus Kolding) Meget moderat udvikling alle andre steder Tilbagegang. Udkantsdanmark/Den rådne banan/ Yderområderne/Vandkantsdanmark Som sådan. Befolkningstallet falder fordi folk flytter væk. Især de unge./der fødes for få børn/flere døde end fødte osv. MEGATRENDEN : Mod byerne MINITRENDEN: Mod landet HÆV BLIKKET: Det samme sker overalt i Europa I Amerika I Asien I Sydamerika Urbaniseringen er navnet. Drivkraften er drømmen om et bedre liv med flere muligheder i byen end på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

37 SAMFUNDSUDVIKLINGENS MEGADRIVERE URBANISERINGEN GLOBALISERINGEN (Indien,Kina) VIDENSØKONOMIEN DIGITALISERINGEN/Informationsteknologi DE ÅBNE GRÆNSER I EU. DEN FORBEDREDE MOBILITET. Centralisering og nye kommuner og kommunale strukturer

38 Urbaniseringstsunamien

39 Som at smide et par sandsække i et havdige, 10 minutter før Tsunamien rammer kysten JM.

40 Efter Tsunamien Nogle overlever altid. Der vil stadig være mange landsbyer tilbage i Danmark når/hvis urbaniseringsbølgen klinger af om nogle år Lektor Jørgen Møller Tlf

41 GLOKALT GLOBALT Moderne datatransmission ophæver afstand og tid. + LOKALT. Stedets ressourcer GLOKALT Lektor Jørgen Møller Tlf

42 Siden 2010 Lukkeloven Planloven Nethandelen Smartphones/Rejsekort Tablets En nationaløkonomi der står i stampe. Forbrugere, der ikke vil bruge Turister, der ikke vil komme Boliger der ikke bliver bygget Boliger der ikke bliver købt og solgt Lektor Jørgen Møller Tlf

43 KREDITKLEMMEN KREDITKLEMMEN VIRKER SOM ROUND-UP PÅ ALLE SPIRENDE ERHVERVSINITIATIVER Mogens Poulsen, Thise Mejeri. Landdistriktskonferencen i Sæby Lån til boliger i udkanterne. Vanskeligt. Lektor Jørgen Møller Tlf

44 FORANDRINGER I DET LANDLIGE DK. En fantastisk omstillingsproces uden nogen form for overordnet styring og planlægning.. Og uden en samlende vision >> Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 44

45 SKIBET UDEN KAPTAJN! Dr. P Hvor er skibet på vej hen? Der mangler en kaptajn med en klar og kommunikerbar vision for Danmarks rumligt/geografiske udvikling. Maskinrummet er fyldt med folk, der vil have olie på fingrene Lektor Jørgen Møller Tlf

46 REGERINGENS DANMARKSBILLEDER Står ganske blegt og uklart. LANDSPLANREDEGØRELSEN Lektor Jørgen Møller Tlf

47 FORSLAG Til LPR2013 Regeringen anlægger det overordnede syn på udviklingen i Danmark, at vi er inde i en signifikant urbaniseringsproces, som medfører voldsomme velfærdsmæssige ubalancer og strukturelle udfordringer, især for de mennesker, der bor i landdistrikterne. Giver redegørelsen så et bud, der i dybde og omfang forsøger at matche disse konstateringer for så vidt angår landdistrikterne, og her er svaret desværre nej Lektor Jørgen Møller Tlf

48 Total ribbet for Samfundsudviklingskritiske statements. Analyser der ikke Tager fat om nældens rod Lektor Jørgen Møller Tlf

49 Map of Denmark nye indbyggere til 2025 THE GEOGRAPHY OF THE REGIONS THE CAPITAL AND EASTERN JUTLAND HARD-TO-SUPPLY AREAS IMPORTANT TRANSPORT ROUTE TOWN OVER 100,000 INHABITANTS OTHER TOWN OVER 20,000 INH. BORDER FOR REGIONAL PLANNING DIRECTIVE FOR THE METROPOLITAN AREA nye jobs ny indbyggere på et år Lektor Jørgen Møller Tlf

50 Lektor Jørgen Møller Tlf

51 MBBL. 2013

52 MBBL, 2013

53

54

55 Meget spændende arbejde.

56

57 DK 2050

58 STATUS 2013/14 13,5% Landdistrikter (Åbent land + landsbyer under 200 indbyggere 20,2% Åbent land/999 indbyggere Hvad sker der derude? alting er i opbrud Alting forandres Intet er som før Alting var bedre i gamle dage. Er der nogen der siger Småsamfundsdanmark/Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind i fremtidens Danmark. Og der tegner sig ikke et klart og visionært billede af fremtiden! Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

59 Småsamfundene/Landsbyerne er under pres. Dagliglivets strukturer er under hastig forandring i landsbyerne. Både i vækst og tilbagegangslokaliteter Noget gammelt forsvinder, men hvad vokser der frem af de frivillige og påtvungne forandringsprocesser???? Pres.Ikke nødvendigvis negativt. Giver plads for nyorientering ++/--. Kan være en smertefuld og frustrerende proces men også småsamfundets/landsbyens Finest hour. Lektor Jørgen Møller Tlf

60 Hæv overliggeren AFRAKKET, NEDSLIDT, FORFALDENT, OG DER LUGTER MANGE STEDER AF BRÆNDEOVN, HALMFYR, STALD, GYLLE OG GRIS!! Nogen steder!!!! AFRAKKET OG NEDRIVNINGVÆRDIG Lektor Jørgen Møller Tlf

61 DET AFFORTRYLLEDE LANDDISTRIKT Massiv bebyggelse langs vejen Ufølsom opstilling af vindmøller Voldsomt ekspanderende landbrugsbygninger Fjernelse af landskabselementer (Hegn, markveje osv.) Der lægges for lidt vægt på de visuelle elementer. A. Hjallager. Arkitekten. Juli 2013) Lektor Jørgen Møller Tlf

62 Lektor Jørgen Møller Tlf

63 Lektor Jørgen Møller Tlf

64 Lektor Jørgen Møller Tlf

65 Lektor Jørgen Møller Tlf

66 Lektor Jørgen Møller Tlf

67 Lektor Jørgen Møller Tlf

68 Mangel på rettidig omhu Lektor Jørgen Møller Tlf

69 Lektor Jørgen Møller Tlf

70 Det genfortryllede landskab! Alle byer verden over har gang i fantastiske genfortryllelsesprojekter. Kvalitetsbyggerier til kunst, kultur og erhverv. Supercykelstier Nye torve og pladser (Jan Gehl) Det arbejdes der ikke meget med ude på landet. Hvorfor.? Hjallager/Møller. Juli Lektor Jørgen Møller Tlf

71 HVAD SÅ MED FREMTIDEN? Forskellige pejlinger. Ingen færdige pakkeløsninger, men oplæg til debat Lektor Jørgen Møller Tlf

72 FIRE VIGTIGE FORHOLD Der vanskeliggør/bremser en bedre udvikling ude på landet: 1.At politikere af alle slags og på alle niveauer lider af berøringsangst. Brug dog planlægningsretten og pligten til at sætte gang i den nødvendige diskussion om fremtiden, planlægningen og prioriteringen. 2.Projektitis 3.Italesættelsen 4.Lokalismen Lektor Jørgen Møller Tlf

73 2. Projektitis Dansk landdistriktsudvikling er i disse år præget af en slem sygdom. Projektitis >>> Lektor Jørgen Møller Tlf

74 PROJEKTITIS Den moderne, nyliberalistiske landdistriktspolitik er Projektgjort, Puljegjort, Atomiseret, Anlægsorienteret. Uden ret megen sammenhæng/uden sammenhæng overhovedet. Matthæusevangeliet og Jungleloven Lektor Jørgen Møller Tlf

75 Småprojekter og enkeltprojekter uden sammenhæng ( Projektitis og lokalisme) er ikke tilstrækkelige eller måske ligefrem skadelige. Uden driften indtænkt osv. Horisonten ligger ved byskiltet set indefra Lektor Jørgen Møller Tlf

76 Projektitis. (Kort sigt) Man får det man kan søge til,.ikke det man har brug for. Man får ikke lavet det, der er brug for men det, der kan søges penge til Lektor Jørgen Møller Tlf

77 På længere sigt! Stærkt vanedannende Afhængighed Man rør ikke en finger uden en ansøgning til en pulje Lektor Jørgen Møller Tlf

78 Et LAG-Støttet projekt. Penge ud af vinduet? Eller?? Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

79 Små og store projekter! Har vi ikke snart bålhytter og trampestier nok? Er tiden ikke snart til større, strukturelle projekter. Moderne, multikultihuse for flere landsbyer i et samarbejde Lektor Jørgen Møller Tlf

80 3. ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

81 DISKURSEN Italesættelsen af det idylliske liv på landet På konferencer, møder, publikationer. En slags bevist modoffensiv mod mørkemændene /realisterne. Og i medierne. (Livsstilmagasiner for kvinder/ Søndagstillæg i aviser/tv programmer

82 ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

83 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E It is so lovely in the country-side wrote H.C. Andersen in The ugly duckling (1843) Lektor Jørgen Møller Tlf

84 Den blev i 1950 set af over mennesker, og er dermed en af de største succeser i dansk films historie Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

85 TAROK

86 BONDERØVEN! Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

87 Mediebombardementet Bonderøven (DK) Frihuset (DK) På Ø-eventyr med Anna og Anders (DK) Riwer Cottage (Hugh Fearnley-Whittingstall) GB Byg et liv på landet (GB) Ernst (S) M.fl.

88 Region Midtjylland Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

89 4 farlige mænd Morten Korch. Den indfølte, romantiske fortælling om landbosamfundet og alle de film vi har set om det fra 1950 g frem. Franck Eriksen (Bonderøven) der udbreder budskabet om det lykkelige, selvforsynende liv på landet Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

90 Carsten Abild. Der udbreder budskabet om en landsbyudviklingsopfattelse, der bygger på et ideallandbysamfund, der er under afvikling, og ikke findes længere./som har været under afvikling siden 1955 (Lokalist) Carsten Hansen. Ministeren, der ikke vil/kan se virkelighedens og fremtidens udfordringer i øjnene. Tre er Fynboer. Mon det betyder noget? Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

91 REALDANIA Lektor Jørgen Møller Tlf

92

93

94 Folk uden bil DET SVÆRE LIV PÅ LANDET Landsbyer uden kollektiv trafik, butikker og kommunale institutioner Folk med et svært liv.. i dårlige boliger Folk i utætte, fugtige rønner Folk i huse med alt for høje opvarmningsudgifter Folk uden for det inkluderende landsbyliv Osv Lektor Jørgen Møller Tlf

95 Lektor Jørgen Møller Tlf

96 Lektor Jørgen Møller Tlf

97 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

98 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

99 Lektor Jørgen Møller Tlf

100 Lektor Jørgen Møller Tlf

101 Vaccination mod tyfus 1944

102 HVAD GØR VI? EN NY SYGDOM BREDER SIG HASTIGT EN EPEDIMI HAR RAMT MANGE SMÅBYER, LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER. INDBYGGERTALLET SYNKER MÆRKBART FORGUBNINGEN BREDER SIG ALLE/DE FLESTE BUTIKKER OG SERVICES ER LUKKET. ERHVERVSLIVET ER VÆK BYGNINGERNE FORFALDER/STÅ TOMME. DEN SOCIALE KAPITAL ER UNDER PRES. HVOR VI ENDNU IKKE HAR UDVIKLET EN SIKKER OG VIRKNINGSFULD VACCINE

103 Lektor Jørgen Møller Tlf

104 Planlæggerne Landsbyudvikling kræver mange kompetancer Det lokale niveau Ildsjælenes arbejdsmark Det strukturelle niveau Den globaliserede verdensøkonomi EU, Folketinget Kommunerne Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

105 TO VIGTIGE, OVERORDNEDE SPØRGSMÅL. Hvordan skaber vi den bedste udvikling i landdistrikterne? Gøres det ved at samle eller sprede udviklingen? Ved at gå mod strømmen eller planlægge med strømmen? Lektor Jørgen Møller Tlf

106 SMÅBYERNES, ØERNES OG LANDSBYERNES FREMTID PPPP POLITIK,PLANLÆGNING,PRIORITERING, PROFILERING

107 DEBATTEN I PLANLÆGGERKREDSE Som ikke bange for at ændre fysiske strukturer og bygninger. Kommuneplanlægning Byudvikling/Landsbyudvikling Byfornyelse/Revitalisering af landsbyer Ikke bange for vores egen skygge/byplanlægning handler om at forandre/tilpasse/skabe nye rammebetingelser Lektor Jørgen Møller Tlf

108 POLITIKKEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

109

110 Politikken Hjalager & Halkier

111 Weekendavisen Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

112 BYPLNLÆGNINGSTANKEGANGEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

113

114

115 JM. FRONTAFKORTNING Sikker drift i længere tid. 2007

116 DECLINE MANAGEMENT Lektor Jørgen Møller Tlf

117 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET AFVIKLING.. For at skabe udvikling

118 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET TILBAGERULNING NEDDROSLING Af den kommunale sektor Tilpasning/Reduktion af den private boligmasse og overflødige erhvervsbygninger og Landbrugsbygninger Lektor Jørgen Møller Tlf

119 KAN DET VIRKELIG PASSE? At dette gamle landbrugsorienterede mønster af landsbyer og små bebyggelser byder på de optimale muligheder for fremtidens liv på landet? I hovetræk skal systemet bevares og tilpasses. Markedet klarer en del og resten skal planlægges. En del skal udbygges og moderniseres- og en del skal nedbygges eller fjernes helt Lektor Jørgen Møller Tlf

120 LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det debatten handler om Lektor Jørgen Møller Tlf

121 PRIORITERING Vælge til. Og vælge fra Sige ja og sige nej I et politisk system. Aktørerne: Politikerne Ildsjælene Planlægning og spilleregler er nødvendige Lektor Jørgen Møller Tlf

122 Hvorfor prioritere For opnå bedre(mere professionalisme) og billigere (Stordriftsfordele) i forskellige servicestrukturer Undervisning, børnepasning, ældresektoren, kulturen Centralisere Lektor Jørgen Møller Tlf

123 Nedlæg/Drosle landsbyer ned. Sparede kommunale kroner i drift og anlæg Lektor Jørgen Møller Tlf

124 DE HÅRDE SEKTORER Anlæg og vedligehold af teknisk infrastruktur. Kloak (Vedligehold/Kloakering af smålandsbyer) Vej (Vedligehold, udbygning/snerydning/glatførebekæmpelse) Renovation (Samlestationer, hvor folk selv afleverer ) Gade/vejbelysning slukkes Osv.

125 De bløde sektorer Hjemmehjælps besparelse via centralisering af bosætningen og ældrecentre/plejehjem Centraliser folkeskolen (overbygningerne) Telemedicin Selvbetjeningsbiblioteker/Åbent bibliotek (Samsø) Højteknologiske løsninger/robotstøvsugere Lektor Jørgen Møller Tlf

126 De sparede penge skal/kan bruges til? Investeringer i de sikre landsbyer inden for Kultur, Undervisning, idræt, kollektiv trafik, ældresektoren Lektor Jørgen Møller Tlf

127 PRIORITERE den anden vej Satse på en lokalistisk lokalsamfundsudvikling udvikling. Tror jeg ikke meget på fs.v. service Lektor Jørgen Møller Tlf

128 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

129 SE FREMAD/To Udviklingssyn. Lokalisme Strukturalisme Lektor Jørgen Møller Tlf

130 To vidt forskellige opfattelser Lokalisme: Hver landsby for sig selv. Strukturalisme : Se landsbyerne i en større sammenhæng med hinanden og med byerne Lektor Jørgen Møller Tlf

131 LOKALISME Bevare alting (næsten) for enhver pris. Små projekter. Nærhed. Tryghed Lektor Jørgen Møller Tlf

132 STRUKTURALISME Strukturelle projekter. For flere landsbyer. Pulje deres ressourcer. Synergi Mild/Hård centralisering. Landsbyklynger /Landsby-byklynger og temaer Lektor Jørgen Møller Tlf

133 Det bedste fra begge modeller! Lokalisme Strukturalisme + Landsbyklynger og temalandsbyer. Kræver en udogmatisk dialog mellem alle parter. (Habermas Den ideale herredømmefri samtale ). God planlægning Lektor Jørgen Møller Tlf

134 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

135 HOVEDELEMENTER I MIN FREMTIDSVISION Planlæg for forskellighed / Temalandsbyer/Differentieret Udvikling Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og ressourcer. Planlæg for forskellighed. Diversitet giver styrke i landsbysystemet Fra hierarki til netværk /Klyngelandsbyer Den tredjevej /Nej til fyrtårne og tynd glassur Lektor Jørgen Møller Tlf

136 Lektor Jørgen Møller Tlf

137 LANDSBYTYPER/TEMALANDSBYER/PROFILERING Hestelandsbyen Iværksætterlandsbyen Miljølandsbyen/Eco Village/Transition Village) Bosætningslandsbyen Udsigtslandsbyen Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen Foreningslandsbyen Facilitetslandsbyen Butikslandsbyen Kunstnerlandsbyen Sundhedslandsbyen Udelandsbyen Welnesslandsbyen Børnelandsbyen Aldringslandsbyen Den Blomstrende Landsby Den Smarte Landsby Landsbylandsbyen (som den er) Landbyen hvor der absolut intet sker! Intet nybyggeri, ingen projekter, intet socialt, ingen ting. Muligt at pulje 2 3 temaer. (Børnelandsby-Udelandbsby Aldringslandsby) TEMALANDSBYER Lektor Jørgen Møller Tlf

138 Udviklingsmodeller for fremtidens kommunale service Fyrtårnsmodellen. Satse alt på en hovedby i kommunen Glassurmodellen. Et tyndt lag over det hele. Den tredje vej. Netværk og hubs. Flere fyrtårne. Landsbyklynger Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

139 Landsbyklynger Flere landsbyer går sammen om at skabe en klynge. Skab en fælles vision for klyngen Hver landsby specialiserer sig Temalandsbyer Samarbejde på kryds og tværs om bosætning, turisme kultur, idræt, kvalitetsfødevarer. Lokale flagskibe, Iværksættere, Ildsjæle brobyggere og aftalemagere Land og by i samme klynge Lektor Jørgen Møller Tlf

140 Hesteklyngen Fjordturisme Den Grønblå Rambla Randers Fjord som naturpark

141 FRA HIERARKI TIL NETVÆRK NETVÆRKSLANDSBYEN I Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent Vi skal have alting her hos os. Den nye tænkning: Landsbynetværk. Samarbejde med naboen om? Stort og småt Lektor Jørgen Møller Tlf

142 Fra fjendskab til venskab Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent/ Vi skal have alting her hos os./skal de have så vil vi også Den nye tænkning: Naboerne er samarbejdspartnere og allierede. NETVÆRK Vi deles Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

143 Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

144

145 NYE TRENDS I LOKALSAMFUNDSUDVIKLINGEN Folk vil gerne gøre noget meningsfuld sammen. (Ud over det kendte forenings- og landsbyliv) Delebillaug Økolab/ Energi og miljø Urban Gardening -> Landshare. Sunde grøntsager osv. (River Cottage) Penge-> Crowdfunding Lektor Jørgen Møller Tlf

146 Hvad er bæredygtighed i landdistrikterne og landsbyerne/fremtidslandsbyen At landdistrikter og landsbyer udfylder deres rolle som aktiv medspiller til byen og samtidig er stedet for det særlige: Superlandsbyer/klynger m. temalandsbyer Fødevareproduktion af høj kvalitet med respekt for dyrevelfærd, grundvand og natur (Vi dyrker/avler vores egne fødevarer, økologiske fødevarer) Egenenergiproduktion og kollektiv persontransport er på plads Lektor Jørgen Møller Tlf

147 Hvor mindre, traditionelle fremstillingserhverv kan trives men hvor der også er plads til Højteknologisk iværksætterkultur: Mikrovirksomheder med få ansatte, Livsstilsiværksættere, Smart Village. Bredbånd mv. Bosætning, som bør være anderledes end i byerne/ Andre boformer Mødesteder med plads til kunst, kultur, moderne idræt og samvær Højtprofileret foreningsliv med et særligt landsbytouch (Plads til alle) Lektor Jørgen Møller Tlf

148 Hvem bor herude om år. Folk, der har valgt at bo herude, fordi hver temalandsby er unik Folk, der vil det inkluderende landsbyliv Folk, der vil og kan selv i samarbejde med de andre. Folk, der vil have kontrol over deres egen energiproduktion Folk, der vil have kontrol over deres egen fødevareforsyning Folk, der vil lære deres børn om sammenhænge i livet. Ellers vil det bare blive et åndløst parcelhuskvarter, flyttet ud på landet, fordi huse og grunde var billigere? Lektor Jørgen Møller Tlf

149

150

151 TAK FOR ORDET! Lektor Jørgen Møller Tlf

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere