BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014. Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014 Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser

2 MIT TEMA I den syvende himmel Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelse Uvejret trækker op Med R. I vandskorpen Flyder ovenpå i smult vande

3 Formiddagens tema generelt Hvordan tackles den decentrale udfordring af andre. Andre > I mit tilfælde I Byplanlæggernes, kommuneplanlæggernes og landdistriktsudviklernes faglige univers Lektor Jørgen Møller Tlf

4 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

5 30 spildte år/en generation Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

6 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

7 EN NY BY- LANDSBYSTRUKTUR Flere og flere byplanlæggere er optaget af At debattere de mange udfordringer der er ved at tilpasse/modulere en ny fysisk struktur i vort land Til nutidens og fremtidens behov og ikke til fortidens Lektor Jørgen Møller Tlf

8 LANDDISTRIKTS-OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (40 Min.) Analysen Løsningsdelen INGEN LETTE SNUPTAGSLØSNINGER Lektor Jørgen Møller Tlf

9 Vigtige udsagn! Jeg nærer stor kærlighed til landsbyerne og landdistrikterne,..men en overdreven idyllisering af landsbylivet styrker og landsbyernes udseende svækker klarsynet og handlekraften. Alt er ikke stokroser og velholdt bindingsværk!! Ildsjælene kan ikke løse alle problemer (Erfaring efter 65 års uafbrudt liv på landet) Hold hjertet varmt og hovedet koldt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

10 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling Kommuneplan, miljø, trafik, mobilitet, landdistrikter, landsbyer og større byer. Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 10

11 C.V. Landsbydreng og mønsterbryder Tømrer Byggetekniker. Arkitekt Lektor BYPLANlægning Kommuneplanlægning Forsker<..>Samfundsdebatør Landsbyaktivist og landsbyudvikler

12 Halv fuld/halv tom Carsten Hansen : Der er opstået en slags enighed om, at det går rigtig skidt i yderområderne, men sandheden er jo en anden (Byplannyt 4/2012) TJAE Jørgen Møller. Omvendt. Der er mange historier om hvor godt det går i landdistrikterne, men det er kun den halve sandhed. Lektor Jørgen Møller Tlf

13 Kontroversielle synspunkter? Prøver at skabe en debat om de reelle afviklingsperspektiver ude på landet og i udkanterne og på øerne. Prøver at fastholde en vigtig debat, som alle prøver at slippe uden om. Nedlæg landsbyer Gentænk de små øers fremtid Decline Management. Hvordan gør vi.? Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 13

14 Ham der Jørgen Møller? Carsten Hansen. Ham der trotylplanlæggeren fra Ålborg Djævelens advokat Rasmus Modsat Drengen i Kejserens Nye Klæder Landdistriktsdebattens Bjørn Lomborg Thomas Blackman i X-Factor. Niels Hausgård: Pligt til at ødelægge den gode stemning Lektor Jørgen Møller Tlf

15 Landsby værksteds humor Lektor Jørgen Møller Tlf

16 Hvad har jeg gang i p.t. Forskning: Klyngelandsbyer Intelligent samkørsel Landsbyscreening Fremtidens landskaber/landsbydelen Lokalt arbejde: Kraftcenter Korshøj Mellerup Færgested Støvring som fremtidens vinderlandsby Lektor Jørgen Møller Tlf

17 HVOR BOR/LEVER JEG! Østjylland Randersegnen Ved Randers Fjord. Støvring Mellerup Kronjysk kerneland Lektor Jørgen Møller Tlf

18 Lektor Jørgen Møller Tlf

19 NIMBUS/NILFISK Peder Andersen Fisker. Skalmstrup/Mellerup Født Lektor Jørgen Møller Tlf

20 Lektor Jørgen Møller Tlf

21 MELLERUP EFTERSKOLE Lektor Jørgen Møller Tlf

22 Hvad er det her? Ikke et videnskabeligt oplæg Ikke et lokalpolitisk oplæg Debatoplæg: Bygger på mange års egenforskning, andres forskning og et langt liv på landet, hvor jeg har været dybt involveret i alt hvad der hedder forenings-og ildsjælarbejde i op mod 35 år Lektor Jørgen Møller Tlf

23 Et livslangt, dybdegående casestudie 65 år i samme kirkesogn Støvring 1957 Min landdistrikts- og landsbyforståelse næres af ganske mange og forskellige erfaringer. Ikke kun et akademisk skoleridt Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

24 TROSBEKENDELSEN Jeg tro, at: Planlægning er helt nødvendig Man skal tænke strategisk og overordnet før man tænker i detaljer og små projekter At det i fremtiden vil være nødvendigt at prioritere de kommunale ressourcer til steder med en (sikker) fremtid. Frontafkortning/Tilbagetogets helte Lektor Jørgen Møller Tlf

25 De store projekter Der er stærkt brug for store, strukturforandrende projekter. I fht. Rammebetingelserne for livet på landet: Bosætning (Samle) Kulturelle formål (samle) Kommunal service (Samle) Ikke sprede Lektor Jørgen Møller Tlf

26 ALTING UNDER FORANDRING Randers/Mellerup er ikke den samme kommune i dag, som det var i går. Randers/Mellerup er heller ikke den samme kommune i morgen, som der er i dag. BLA: Erhversstrukturen forandrer sig Bosætningspræferencer og mønstre ændre sig Infrastrukturen ændrer sig Indkøbsstrukturen ændrer sig

27 STIGENDE FORANDRINGSHASTIGHED Forandringerne kommer hurtigere efter hinanden.. Især inden for kommunikationsteknologien. Indkøbsvaner og metoder M.v.

28 TRÆGHEDER I de fysiske strukturer. Mønstret af store og små byer og landsbyer som blev konstitueret allerede i Middelalderen. (800 år)

29 Den måde vi i dag tænker på omkring livet på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

30 Tiderne skifter TABERNE VINDERNE 1875 Byen Landet 2010 Landet Den rådne banan /Udkantsdan mark Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Byen Vidensøkono mien/byens lys 30

31 Vertikal Urban Farming. På bygninger, På ledige smålodder i byerne. Osv.

32 Problematisk. The Talented I vækstcentrene, CPH, Århus, Ålborg /Odense/Esbjerg The Un-talented I udkantsdanmark

33 SMÅBYER Størrelse Antal Småbyerne er virkelig hårdt trængte efter kommunalreformen. Mistet offfentlige funktioner, selvforståelse og service. I landdistrikterne boede der mennesker Kilde. Nyt fra DS. Byopgørelsen jan.2011

34 Staunstrup & Møller IALT Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Landsbystørrelser/Kategorier 1891 (1982) 1862 (2010) Slagmarken Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

35 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E Lektor Jørgen Møller Tlf

36 PARADIGMER Et Danmark i mindst to tempi. Stærk vækst omkring Kbh-.Århus- 100-km motorvejsbyen (Århus Kolding) Meget moderat udvikling alle andre steder Tilbagegang. Udkantsdanmark/Den rådne banan/ Yderområderne/Vandkantsdanmark Som sådan. Befolkningstallet falder fordi folk flytter væk. Især de unge./der fødes for få børn/flere døde end fødte osv. MEGATRENDEN : Mod byerne MINITRENDEN: Mod landet HÆV BLIKKET: Det samme sker overalt i Europa I Amerika I Asien I Sydamerika Urbaniseringen er navnet. Drivkraften er drømmen om et bedre liv med flere muligheder i byen end på landet Lektor Jørgen Møller Tlf

37 SAMFUNDSUDVIKLINGENS MEGADRIVERE URBANISERINGEN GLOBALISERINGEN (Indien,Kina) VIDENSØKONOMIEN DIGITALISERINGEN/Informationsteknologi DE ÅBNE GRÆNSER I EU. DEN FORBEDREDE MOBILITET. Centralisering og nye kommuner og kommunale strukturer

38 Urbaniseringstsunamien

39 Som at smide et par sandsække i et havdige, 10 minutter før Tsunamien rammer kysten JM.

40 Efter Tsunamien Nogle overlever altid. Der vil stadig være mange landsbyer tilbage i Danmark når/hvis urbaniseringsbølgen klinger af om nogle år Lektor Jørgen Møller Tlf

41 GLOKALT GLOBALT Moderne datatransmission ophæver afstand og tid. + LOKALT. Stedets ressourcer GLOKALT Lektor Jørgen Møller Tlf

42 Siden 2010 Lukkeloven Planloven Nethandelen Smartphones/Rejsekort Tablets En nationaløkonomi der står i stampe. Forbrugere, der ikke vil bruge Turister, der ikke vil komme Boliger der ikke bliver bygget Boliger der ikke bliver købt og solgt Lektor Jørgen Møller Tlf

43 KREDITKLEMMEN KREDITKLEMMEN VIRKER SOM ROUND-UP PÅ ALLE SPIRENDE ERHVERVSINITIATIVER Mogens Poulsen, Thise Mejeri. Landdistriktskonferencen i Sæby Lån til boliger i udkanterne. Vanskeligt. Lektor Jørgen Møller Tlf

44 FORANDRINGER I DET LANDLIGE DK. En fantastisk omstillingsproces uden nogen form for overordnet styring og planlægning.. Og uden en samlende vision >> Jørgen Møller. tlf Aalborg Universitet 44

45 SKIBET UDEN KAPTAJN! Dr. P Hvor er skibet på vej hen? Der mangler en kaptajn med en klar og kommunikerbar vision for Danmarks rumligt/geografiske udvikling. Maskinrummet er fyldt med folk, der vil have olie på fingrene Lektor Jørgen Møller Tlf

46 REGERINGENS DANMARKSBILLEDER Står ganske blegt og uklart. LANDSPLANREDEGØRELSEN Lektor Jørgen Møller Tlf

47 FORSLAG Til LPR2013 Regeringen anlægger det overordnede syn på udviklingen i Danmark, at vi er inde i en signifikant urbaniseringsproces, som medfører voldsomme velfærdsmæssige ubalancer og strukturelle udfordringer, især for de mennesker, der bor i landdistrikterne. Giver redegørelsen så et bud, der i dybde og omfang forsøger at matche disse konstateringer for så vidt angår landdistrikterne, og her er svaret desværre nej Lektor Jørgen Møller Tlf

48 Total ribbet for Samfundsudviklingskritiske statements. Analyser der ikke Tager fat om nældens rod Lektor Jørgen Møller Tlf

49 Map of Denmark nye indbyggere til 2025 THE GEOGRAPHY OF THE REGIONS THE CAPITAL AND EASTERN JUTLAND HARD-TO-SUPPLY AREAS IMPORTANT TRANSPORT ROUTE TOWN OVER 100,000 INHABITANTS OTHER TOWN OVER 20,000 INH. BORDER FOR REGIONAL PLANNING DIRECTIVE FOR THE METROPOLITAN AREA nye jobs ny indbyggere på et år Lektor Jørgen Møller Tlf

50 Lektor Jørgen Møller Tlf

51 MBBL. 2013

52 MBBL, 2013

53

54

55 Meget spændende arbejde.

56

57 DK 2050

58 STATUS 2013/14 13,5% Landdistrikter (Åbent land + landsbyer under 200 indbyggere 20,2% Åbent land/999 indbyggere Hvad sker der derude? alting er i opbrud Alting forandres Intet er som før Alting var bedre i gamle dage. Er der nogen der siger Småsamfundsdanmark/Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på vej ind i fremtidens Danmark. Og der tegner sig ikke et klart og visionært billede af fremtiden! Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

59 Småsamfundene/Landsbyerne er under pres. Dagliglivets strukturer er under hastig forandring i landsbyerne. Både i vækst og tilbagegangslokaliteter Noget gammelt forsvinder, men hvad vokser der frem af de frivillige og påtvungne forandringsprocesser???? Pres.Ikke nødvendigvis negativt. Giver plads for nyorientering ++/--. Kan være en smertefuld og frustrerende proces men også småsamfundets/landsbyens Finest hour. Lektor Jørgen Møller Tlf

60 Hæv overliggeren AFRAKKET, NEDSLIDT, FORFALDENT, OG DER LUGTER MANGE STEDER AF BRÆNDEOVN, HALMFYR, STALD, GYLLE OG GRIS!! Nogen steder!!!! AFRAKKET OG NEDRIVNINGVÆRDIG Lektor Jørgen Møller Tlf

61 DET AFFORTRYLLEDE LANDDISTRIKT Massiv bebyggelse langs vejen Ufølsom opstilling af vindmøller Voldsomt ekspanderende landbrugsbygninger Fjernelse af landskabselementer (Hegn, markveje osv.) Der lægges for lidt vægt på de visuelle elementer. A. Hjallager. Arkitekten. Juli 2013) Lektor Jørgen Møller Tlf

62 Lektor Jørgen Møller Tlf

63 Lektor Jørgen Møller Tlf

64 Lektor Jørgen Møller Tlf

65 Lektor Jørgen Møller Tlf

66 Lektor Jørgen Møller Tlf

67 Lektor Jørgen Møller Tlf

68 Mangel på rettidig omhu Lektor Jørgen Møller Tlf

69 Lektor Jørgen Møller Tlf

70 Det genfortryllede landskab! Alle byer verden over har gang i fantastiske genfortryllelsesprojekter. Kvalitetsbyggerier til kunst, kultur og erhverv. Supercykelstier Nye torve og pladser (Jan Gehl) Det arbejdes der ikke meget med ude på landet. Hvorfor.? Hjallager/Møller. Juli Lektor Jørgen Møller Tlf

71 HVAD SÅ MED FREMTIDEN? Forskellige pejlinger. Ingen færdige pakkeløsninger, men oplæg til debat Lektor Jørgen Møller Tlf

72 FIRE VIGTIGE FORHOLD Der vanskeliggør/bremser en bedre udvikling ude på landet: 1.At politikere af alle slags og på alle niveauer lider af berøringsangst. Brug dog planlægningsretten og pligten til at sætte gang i den nødvendige diskussion om fremtiden, planlægningen og prioriteringen. 2.Projektitis 3.Italesættelsen 4.Lokalismen Lektor Jørgen Møller Tlf

73 2. Projektitis Dansk landdistriktsudvikling er i disse år præget af en slem sygdom. Projektitis >>> Lektor Jørgen Møller Tlf

74 PROJEKTITIS Den moderne, nyliberalistiske landdistriktspolitik er Projektgjort, Puljegjort, Atomiseret, Anlægsorienteret. Uden ret megen sammenhæng/uden sammenhæng overhovedet. Matthæusevangeliet og Jungleloven Lektor Jørgen Møller Tlf

75 Småprojekter og enkeltprojekter uden sammenhæng ( Projektitis og lokalisme) er ikke tilstrækkelige eller måske ligefrem skadelige. Uden driften indtænkt osv. Horisonten ligger ved byskiltet set indefra Lektor Jørgen Møller Tlf

76 Projektitis. (Kort sigt) Man får det man kan søge til,.ikke det man har brug for. Man får ikke lavet det, der er brug for men det, der kan søges penge til Lektor Jørgen Møller Tlf

77 På længere sigt! Stærkt vanedannende Afhængighed Man rør ikke en finger uden en ansøgning til en pulje Lektor Jørgen Møller Tlf

78 Et LAG-Støttet projekt. Penge ud af vinduet? Eller?? Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

79 Små og store projekter! Har vi ikke snart bålhytter og trampestier nok? Er tiden ikke snart til større, strukturelle projekter. Moderne, multikultihuse for flere landsbyer i et samarbejde Lektor Jørgen Møller Tlf

80 3. ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

81 DISKURSEN Italesættelsen af det idylliske liv på landet På konferencer, møder, publikationer. En slags bevist modoffensiv mod mørkemændene /realisterne. Og i medierne. (Livsstilmagasiner for kvinder/ Søndagstillæg i aviser/tv programmer

82 ITALESÆTTELSEN. Fjerner focus fra de virkelige udfordringer? Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

83 DER ER SÅ DEJLIGT DERUDE PÅ LANDET! E It is so lovely in the country-side wrote H.C. Andersen in The ugly duckling (1843) Lektor Jørgen Møller Tlf

84 Den blev i 1950 set af over mennesker, og er dermed en af de største succeser i dansk films historie Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

85 TAROK

86 BONDERØVEN! Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

87 Mediebombardementet Bonderøven (DK) Frihuset (DK) På Ø-eventyr med Anna og Anders (DK) Riwer Cottage (Hugh Fearnley-Whittingstall) GB Byg et liv på landet (GB) Ernst (S) M.fl.

88 Region Midtjylland Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Jørgen Møller. Møller AAU. Tlf

89 4 farlige mænd Morten Korch. Den indfølte, romantiske fortælling om landbosamfundet og alle de film vi har set om det fra 1950 g frem. Franck Eriksen (Bonderøven) der udbreder budskabet om det lykkelige, selvforsynende liv på landet Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

90 Carsten Abild. Der udbreder budskabet om en landsbyudviklingsopfattelse, der bygger på et ideallandbysamfund, der er under afvikling, og ikke findes længere./som har været under afvikling siden 1955 (Lokalist) Carsten Hansen. Ministeren, der ikke vil/kan se virkelighedens og fremtidens udfordringer i øjnene. Tre er Fynboer. Mon det betyder noget? Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller, Tlf

91 REALDANIA Lektor Jørgen Møller Tlf

92

93

94 Folk uden bil DET SVÆRE LIV PÅ LANDET Landsbyer uden kollektiv trafik, butikker og kommunale institutioner Folk med et svært liv.. i dårlige boliger Folk i utætte, fugtige rønner Folk i huse med alt for høje opvarmningsudgifter Folk uden for det inkluderende landsbyliv Osv Lektor Jørgen Møller Tlf

95 Lektor Jørgen Møller Tlf

96 Lektor Jørgen Møller Tlf

97 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

98 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

99 Lektor Jørgen Møller Tlf

100 Lektor Jørgen Møller Tlf

101 Vaccination mod tyfus 1944

102 HVAD GØR VI? EN NY SYGDOM BREDER SIG HASTIGT EN EPEDIMI HAR RAMT MANGE SMÅBYER, LANDDISTRIKTER OG LANDSBYER. INDBYGGERTALLET SYNKER MÆRKBART FORGUBNINGEN BREDER SIG ALLE/DE FLESTE BUTIKKER OG SERVICES ER LUKKET. ERHVERVSLIVET ER VÆK BYGNINGERNE FORFALDER/STÅ TOMME. DEN SOCIALE KAPITAL ER UNDER PRES. HVOR VI ENDNU IKKE HAR UDVIKLET EN SIKKER OG VIRKNINGSFULD VACCINE

103 Lektor Jørgen Møller Tlf

104 Planlæggerne Landsbyudvikling kræver mange kompetancer Det lokale niveau Ildsjælenes arbejdsmark Det strukturelle niveau Den globaliserede verdensøkonomi EU, Folketinget Kommunerne Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

105 TO VIGTIGE, OVERORDNEDE SPØRGSMÅL. Hvordan skaber vi den bedste udvikling i landdistrikterne? Gøres det ved at samle eller sprede udviklingen? Ved at gå mod strømmen eller planlægge med strømmen? Lektor Jørgen Møller Tlf

106 SMÅBYERNES, ØERNES OG LANDSBYERNES FREMTID PPPP POLITIK,PLANLÆGNING,PRIORITERING, PROFILERING

107 DEBATTEN I PLANLÆGGERKREDSE Som ikke bange for at ændre fysiske strukturer og bygninger. Kommuneplanlægning Byudvikling/Landsbyudvikling Byfornyelse/Revitalisering af landsbyer Ikke bange for vores egen skygge/byplanlægning handler om at forandre/tilpasse/skabe nye rammebetingelser Lektor Jørgen Møller Tlf

108 POLITIKKEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf Lektor Jørgen Møller Tlf

109

110 Politikken Hjalager & Halkier

111 Weekendavisen Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

112 BYPLNLÆGNINGSTANKEGANGEN Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf

113

114

115 JM. FRONTAFKORTNING Sikker drift i længere tid. 2007

116 DECLINE MANAGEMENT Lektor Jørgen Møller Tlf

117 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET AFVIKLING.. For at skabe udvikling

118 DECLINE MANAGEMENT KONTROLLERET TILBAGERULNING NEDDROSLING Af den kommunale sektor Tilpasning/Reduktion af den private boligmasse og overflødige erhvervsbygninger og Landbrugsbygninger Lektor Jørgen Møller Tlf

119 KAN DET VIRKELIG PASSE? At dette gamle landbrugsorienterede mønster af landsbyer og små bebyggelser byder på de optimale muligheder for fremtidens liv på landet? I hovetræk skal systemet bevares og tilpasses. Markedet klarer en del og resten skal planlægges. En del skal udbygges og moderniseres- og en del skal nedbygges eller fjernes helt Lektor Jørgen Møller Tlf

120 LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det debatten handler om Lektor Jørgen Møller Tlf

121 PRIORITERING Vælge til. Og vælge fra Sige ja og sige nej I et politisk system. Aktørerne: Politikerne Ildsjælene Planlægning og spilleregler er nødvendige Lektor Jørgen Møller Tlf

122 Hvorfor prioritere For opnå bedre(mere professionalisme) og billigere (Stordriftsfordele) i forskellige servicestrukturer Undervisning, børnepasning, ældresektoren, kulturen Centralisere Lektor Jørgen Møller Tlf

123 Nedlæg/Drosle landsbyer ned. Sparede kommunale kroner i drift og anlæg Lektor Jørgen Møller Tlf

124 DE HÅRDE SEKTORER Anlæg og vedligehold af teknisk infrastruktur. Kloak (Vedligehold/Kloakering af smålandsbyer) Vej (Vedligehold, udbygning/snerydning/glatførebekæmpelse) Renovation (Samlestationer, hvor folk selv afleverer ) Gade/vejbelysning slukkes Osv.

125 De bløde sektorer Hjemmehjælps besparelse via centralisering af bosætningen og ældrecentre/plejehjem Centraliser folkeskolen (overbygningerne) Telemedicin Selvbetjeningsbiblioteker/Åbent bibliotek (Samsø) Højteknologiske løsninger/robotstøvsugere Lektor Jørgen Møller Tlf

126 De sparede penge skal/kan bruges til? Investeringer i de sikre landsbyer inden for Kultur, Undervisning, idræt, kollektiv trafik, ældresektoren Lektor Jørgen Møller Tlf

127 PRIORITERE den anden vej Satse på en lokalistisk lokalsamfundsudvikling udvikling. Tror jeg ikke meget på fs.v. service Lektor Jørgen Møller Tlf

128 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

129 SE FREMAD/To Udviklingssyn. Lokalisme Strukturalisme Lektor Jørgen Møller Tlf

130 To vidt forskellige opfattelser Lokalisme: Hver landsby for sig selv. Strukturalisme : Se landsbyerne i en større sammenhæng med hinanden og med byerne Lektor Jørgen Møller Tlf

131 LOKALISME Bevare alting (næsten) for enhver pris. Små projekter. Nærhed. Tryghed Lektor Jørgen Møller Tlf

132 STRUKTURALISME Strukturelle projekter. For flere landsbyer. Pulje deres ressourcer. Synergi Mild/Hård centralisering. Landsbyklynger /Landsby-byklynger og temaer Lektor Jørgen Møller Tlf

133 Det bedste fra begge modeller! Lokalisme Strukturalisme + Landsbyklynger og temalandsbyer. Kræver en udogmatisk dialog mellem alle parter. (Habermas Den ideale herredømmefri samtale ). God planlægning Lektor Jørgen Møller Tlf

134 HVORDAN OVERLEVER SÅ MANGE LANDSBYER SOM MULIGT? Ildsjæle Stedets styrker God landsbyorganisering. Er det nok.? NEJ.. Klyngesamarbejde Temalandsbyer Samarbejde med kommunen Lektor Jørgen Møller Tlf

135 HOVEDELEMENTER I MIN FREMTIDSVISION Planlæg for forskellighed / Temalandsbyer/Differentieret Udvikling Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og ressourcer. Planlæg for forskellighed. Diversitet giver styrke i landsbysystemet Fra hierarki til netværk /Klyngelandsbyer Den tredjevej /Nej til fyrtårne og tynd glassur Lektor Jørgen Møller Tlf

136 Lektor Jørgen Møller Tlf

137 LANDSBYTYPER/TEMALANDSBYER/PROFILERING Hestelandsbyen Iværksætterlandsbyen Miljølandsbyen/Eco Village/Transition Village) Bosætningslandsbyen Udsigtslandsbyen Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen Foreningslandsbyen Facilitetslandsbyen Butikslandsbyen Kunstnerlandsbyen Sundhedslandsbyen Udelandsbyen Welnesslandsbyen Børnelandsbyen Aldringslandsbyen Den Blomstrende Landsby Den Smarte Landsby Landsbylandsbyen (som den er) Landbyen hvor der absolut intet sker! Intet nybyggeri, ingen projekter, intet socialt, ingen ting. Muligt at pulje 2 3 temaer. (Børnelandsby-Udelandbsby Aldringslandsby) TEMALANDSBYER Lektor Jørgen Møller Tlf

138 Udviklingsmodeller for fremtidens kommunale service Fyrtårnsmodellen. Satse alt på en hovedby i kommunen Glassurmodellen. Et tyndt lag over det hele. Den tredje vej. Netværk og hubs. Flere fyrtårne. Landsbyklynger Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

139 Landsbyklynger Flere landsbyer går sammen om at skabe en klynge. Skab en fælles vision for klyngen Hver landsby specialiserer sig Temalandsbyer Samarbejde på kryds og tværs om bosætning, turisme kultur, idræt, kvalitetsfødevarer. Lokale flagskibe, Iværksættere, Ildsjæle brobyggere og aftalemagere Land og by i samme klynge Lektor Jørgen Møller Tlf

140 Hesteklyngen Fjordturisme Den Grønblå Rambla Randers Fjord som naturpark

141 FRA HIERARKI TIL NETVÆRK NETVÆRKSLANDSBYEN I Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent Vi skal have alting her hos os. Den nye tænkning: Landsbynetværk. Samarbejde med naboen om? Stort og småt Lektor Jørgen Møller Tlf

142 Fra fjendskab til venskab Forlad den gamle tænkning: Nabolandsbyen er en konkurrent/ Vi skal have alting her hos os./skal de have så vil vi også Den nye tænkning: Naboerne er samarbejdspartnere og allierede. NETVÆRK Vi deles Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

143 Jørgen Møller. tlf Aalborg Lektor Jørgen Møller Tlf Universitet

144

145 NYE TRENDS I LOKALSAMFUNDSUDVIKLINGEN Folk vil gerne gøre noget meningsfuld sammen. (Ud over det kendte forenings- og landsbyliv) Delebillaug Økolab/ Energi og miljø Urban Gardening -> Landshare. Sunde grøntsager osv. (River Cottage) Penge-> Crowdfunding Lektor Jørgen Møller Tlf

146 Hvad er bæredygtighed i landdistrikterne og landsbyerne/fremtidslandsbyen At landdistrikter og landsbyer udfylder deres rolle som aktiv medspiller til byen og samtidig er stedet for det særlige: Superlandsbyer/klynger m. temalandsbyer Fødevareproduktion af høj kvalitet med respekt for dyrevelfærd, grundvand og natur (Vi dyrker/avler vores egne fødevarer, økologiske fødevarer) Egenenergiproduktion og kollektiv persontransport er på plads Lektor Jørgen Møller Tlf

147 Hvor mindre, traditionelle fremstillingserhverv kan trives men hvor der også er plads til Højteknologisk iværksætterkultur: Mikrovirksomheder med få ansatte, Livsstilsiværksættere, Smart Village. Bredbånd mv. Bosætning, som bør være anderledes end i byerne/ Andre boformer Mødesteder med plads til kunst, kultur, moderne idræt og samvær Højtprofileret foreningsliv med et særligt landsbytouch (Plads til alle) Lektor Jørgen Møller Tlf

148 Hvem bor herude om år. Folk, der har valgt at bo herude, fordi hver temalandsby er unik Folk, der vil det inkluderende landsbyliv Folk, der vil og kan selv i samarbejde med de andre. Folk, der vil have kontrol over deres egen energiproduktion Folk, der vil have kontrol over deres egen fødevareforsyning Folk, der vil lære deres børn om sammenhænge i livet. Ellers vil det bare blive et åndløst parcelhuskvarter, flyttet ud på landet, fordi huse og grunde var billigere? Lektor Jørgen Møller Tlf

149

150

151 TAK FOR ORDET! Lektor Jørgen Møller Tlf

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober

LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober LANDSBYER UNDER AFVIKLING Hvordan forholder vi os til dem? DANMARKS ALMENE BOLIGER. Weekendkonference i Kolding 26-27 oktober Nedlæg dem Holde liv i dem Holde liv i dem, men på hvilket niveau. Det er det

Læs mere

C.V. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I LANDDISTRIKTERNE Region Midt. Møde på Voer Naturcenter 27.05.2014. Jørgen Møller

C.V. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I LANDDISTRIKTERNE Region Midt. Møde på Voer Naturcenter 27.05.2014. Jørgen Møller UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I LANDDISTRIKTERNE Region Midt. Møde på Voer Naturcenter 27.05.2014 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.?

Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.? Hvordan sikre en god (sund) udvikling i en landsby, som er under pres.? Jersie 07.03.2013 Jørgen Møller LANDDISTRIKTS OG LANDSBYUDVIKLING Meget kompleks problemstilling Punktnedslag (20 Min.) Analysen

Læs mere

Dagens tema generelt

Dagens tema generelt OPSTARTSMØDE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JØRGEN MØLLER Kommunal Planlægning gennem 35 år Landsbyer og landdistrikter i 12 år 22.01.2015 Dagens tema generelt Hvordan tackles de magne udfordringer på Børne

Læs mere

VOEL ÅRETS LANDSBY I REGION MIDT. 2018????? TILLYKKE.

VOEL ÅRETS LANDSBY I REGION MIDT. 2018????? TILLYKKE. VOEL ÅRETS LANDSBY I REGION MIDT. 2018????? TILLYKKE. 1 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning Landmanagement Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling

Læs mere

URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby. TØF. Korsør 7 oktober 2014

URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby. TØF. Korsør 7 oktober 2014 URBANISERINGEN OG DENS KONSEKVENSER set fra en landdistriktsplanlæggers stol i udkanten af Den jydske motorvejsby TØF. Korsør 7 oktober 2014 Jørgen Møller Lektor, arkitekt MAA. AAU. Institut 20.Planlægning

Læs mere

Endelig titel ARBEJDSTITEL. SAMARBEJDE: I OG MELLEM LOKALSAMFUND I byen og på landet! LEVENDE LOKALSAMFUND I SAMARBEJDE. Silkeborg kommune, Kjellerup

Endelig titel ARBEJDSTITEL. SAMARBEJDE: I OG MELLEM LOKALSAMFUND I byen og på landet! LEVENDE LOKALSAMFUND I SAMARBEJDE. Silkeborg kommune, Kjellerup LEVENDE LOKALSAMFUND I SAMARBEJDE Silkeborg kommune, Kjellerup JØRGEN MØLLER 08.11.2014 ARBEJDSTITEL Hvorfor bør lokalsamfund arbejde sammen med andre lokalsamfund i I byen og på landet? Er netværk eller

Læs mere

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling BROAGER 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling Har din landsby en fremtid? Er jeres landsby en af de 500, der skal slettes af kortet? Tjae!!!!! Hvad synes i selv>> Hvad vil i selv gøre? Jørgen

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

og verden Foto: Vibeke Meyling

og verden Foto: Vibeke Meyling Kommuner 4 og regioner i den verden Foto: Vibeke Meyling udfordringer, muligheder og indsatsområder? Hvordan kan kommuner, byer og lokalområder i fremtiden klare sig bedre i et globaliseret samfund, hvor

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM LOKALSAMFUNDETS DRIVKRAFT- MEN HVOR GÅR GRÆNSEN? Roskilde bibliotek

BIBLIOTEKET SOM LOKALSAMFUNDETS DRIVKRAFT- MEN HVOR GÅR GRÆNSEN? Roskilde bibliotek BIBLIOTEKET SOM LOKALSAMFUNDETS DRIVKRAFT- MEN HVOR GÅR GRÆNSEN? Roskilde bibliotek 30.09.2014 TO TEMAER Hvad kan lokalsamfundene selv gøre for at eksistere som lokalsamfund? Hvordan kan det offentlige

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a

HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a HVAD ER KLYNGELANDSBYER OG HVAD KAN DE SOM ANDRE LANDSBYER IKKE KAN? - state of the a Seminar: Landsbyklynger fremtidens model? Horsens 19. januar 2017, Lektor, Ph.d. Lea Holst Laursen, Institut for Arkitektur,

Læs mere

FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005. Ude midt i det åbne land ligger landsbyerne. Eller landsbyerne omkranses af det åbne land

FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005. Ude midt i det åbne land ligger landsbyerne. Eller landsbyerne omkranses af det åbne land Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Institut 20. Sektionen for Byplanlægning, Veje & Trafik FUGLSØKONFERENCE 2 3 JUNI 2005 LANDSBYER I

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Tilpasningsplanlægning: både udvikling og afvikling Oplæg på Sommerhøjskolen Liv og Land, Ryslinge 12. august 2013

Tilpasningsplanlægning: både udvikling og afvikling Oplæg på Sommerhøjskolen Liv og Land, Ryslinge 12. august 2013 Tilpasningsplanlægning: både udvikling og afvikling Oplæg på Sommerhøjskolen Liv og Land, Ryslinge 12. august 2013 Dansk Byplan Laboratorium 14-08-2013 Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

Den er fin med kompasset slå rommen i glasset

Den er fin med kompasset slå rommen i glasset Den er fin med kompasset slå rommen i glasset Torsdag den 6. februar og fredag den 7. februar Bibliotekschefsforeningens årsmøde 2014 Torsdag den 6. februar Vi er alle på jagt efter det moderne folkebibliotek.

Læs mere

SYSTEMATISEREDE FÆLLESTRÆK OG FORSKELLE FRA LANDSBYKLYNGERNES HVERDAG

SYSTEMATISEREDE FÆLLESTRÆK OG FORSKELLE FRA LANDSBYKLYNGERNES HVERDAG SYSTEMATISEREDE FÆLLESTRÆK OG FORSKELLE FRA LANDSBYKLYNGERNES HVERDAG Horsens 19 januar 2017 Jørgen Møller Aalborg Universitet. Institut for Planlægning. URP RESULTATER/EARLY FINDINGS FRA KLYNGEUNIVERSET

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve!

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! 77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! - et manifest Størstedelen af den danske befolkning flytter mod de større byer som nu har udviklet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Byudvikling i Aalborg

Byudvikling i Aalborg Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Byudvikling i Aalborg Hvordan ser diskussionen om yderområder ud fra Aalborg Kommune? Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen Næstformand i

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION:

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION: BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 31-08-2011 1 YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER DISPOSITION: Kort intro om mig selv og landsbydebatten i DK. Danmark malet med stor

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN - om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i dansk planlægning? Michael Sloth, regionsdirektør, Kuben Management [klip I] HVORFOR ER DET HER KLIP RELEVANT? Forstå

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

FOLKEUNIVERSITETET LANDSBYER. Jørgen Møller. JØRGEN MØLLER Stårup Hovedgaard 11.03.2015

FOLKEUNIVERSITETET LANDSBYER. Jørgen Møller. JØRGEN MØLLER Stårup Hovedgaard 11.03.2015 FOLKEUNIVERSITETET JØRGEN MØLLER Stårup Hovedgaard 11.03.2015 LANDSBYER BYGNINGS OG BEBYGGELSESSTRUKTURER Landsbyerne i landskabet Landbyens rygrad Funktionerne, Bygningerne, status (Kort ) historisk tilbageblik

Læs mere

NÅR DET LOKALE GÅR I OPLØSNING! Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller Aalborg Universitet Institut 20. Sektionen for Byplanlægning, Veje og Trafik

NÅR DET LOKALE GÅR I OPLØSNING! Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller Aalborg Universitet Institut 20. Sektionen for Byplanlægning, Veje og Trafik NÅR DET LOKALE GÅR I OPLØSNING! Lektor, Arkitekt MAA. Jørgen Møller Aalborg Universitet Institut 20. Sektionen for Byplanlægning, Veje og Trafik OPLØSNING Når faste strukturer forandrer sig. En klump kandis

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

Er hele Danmark Udkantsdanmark? Muligheder for livet på landet mod 2025?

Er hele Danmark Udkantsdanmark? Muligheder for livet på landet mod 2025? Er hele Danmark Udkantsdanmark? Muligheder for livet på landet mod 2025? v. Sociolog og Fremtidsforsker Birthe Linddal - www.fremtidsforskeren.dk Asferg Maj 2015 AGENDA Fremtiden Urbanisering Centralisering

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Når geografien er udfordringen

Når geografien er udfordringen Når geografien er udfordringen Sophie Dige Iversen Studerende på landinspektøruddannelsens 9. semester, Land Management, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. I erkendelse af, at der er områder

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Kommuneplan med det lange lys

Kommuneplan med det lange lys Kommuneplan med det lange lys Af Michael Sloth, Direktør, Teknik & Miljø, maj, 2017 Kommuneplan omhandler arealer Den skal opfylde lovgivning Planloven Administrationsgrundlag 12 årigt perspektiv revideres

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYLIV

FREMTIDENS LANDSBYLIV FREMTIDENS LANDSBYLIV LANDSBYRÅDSMØDE I Aså 12.10.2011 LANDSBYER i et KRYDSFELT! Skal de udvikles eller afvikles? DISPOSITION: -Kort intro om mig selv, landsbydebatten i DK og Regional udvikling (Danmark

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Morgendagens landskaber

Morgendagens landskaber Morgendagens landskaber Anne-Mette Hjalager Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet Byplanmødet 2012 Indgangsbøn: Behøver vi at være så bange for landskabsforandringer? Skræmmebilledet

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Danske stationsbyers udfordringer

Danske stationsbyers udfordringer Danske stationsbyers udfordringer Christian Fertner Niels Boje Groth Udvikling i de små og mellemstore byer: XS, S M Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium Frederiksberg 06. marts

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

PLANKULTUR. - Afdækning og kompetenceløft. Vejen Kommune, Plan 09 og Kuben Management

PLANKULTUR. - Afdækning og kompetenceløft. Vejen Kommune, Plan 09 og Kuben Management PLANKULTUR - Afdækning og kompetenceløft Vejen Kommune, Plan 09 og Kuben Management OVERORDNET FORMÅL MED FORLØBET At afdække de udfordringer og problemer I står med i det daglige. At sætte dem i relation

Læs mere

Hvad er trenden, når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo?

Hvad er trenden, når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo? Hvad er trenden, når danskerne skal beslutte, hvor de vil bo? Anne-Marie Dahl Fremtidsforsker, cand.scient.pol., sidefag i psykologi www.futuria.dk dahl@futuria.dk Ny samfundslogik Industrisamfund: Muskler,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen

Danske erfaringer efter kommunalreformen Danske erfaringer efter kommunalreformen Landkommune uden center Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Formål med strukturreform Kommunesammenlægningen på Lolland

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere