Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Septiktank er sløjfet Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Mail koorspondance angående Fodbold økonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Mail koorspondance angående Svømmeøkonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til indretning af fyrrum i driftsbygning nr Center for Teknik og Miljø CHRIS A ANDERSEN Svar på spørgsmål omkring ydelsen Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Spørgsmål om givet tilladelser til aktiviteter Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af skur og lovliggørelse af legehus Center for Teknik og Miljø Borger Ønske om hastighedsdæmpning på Kobækvej Skælskør Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar: - ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skovsø Å Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Garantistillelse nr tilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Anmodning om aktindsigt Center for Teknik og Miljø Borger Valbygårdsvej Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om anvendelse af lokale til cafe brug Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Information om tilmelding på adresse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om arealoverførsel/udstykning Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgning om principiel tilladelse til at nedlægge et iddraget vejareal Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Sagen annulleres Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgningsblanket Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Orientering om anden kontaktperson Center for Teknik og Miljø Aarhus Universitet Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S

2 Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Flaskerenden Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen SV: Kvittering Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Indsendelse nr. 2 - revideret situationsplan Center for Teknik og Miljø SKARE BYG A/S Rapport AR-15-CA slam Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rettelser til forslag til møde Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forslag til mødetidspunkt Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Færdigmelding Center for Teknik og Miljø CASA ARKITEKTER A/S Rapport AR-15-CA vedr. Højgården Vandværk Vandværket Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Anmoder om at Slagelse Kommune sætter sagen i bero Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Udgået før kortlægning Parkvej 35, 5300 Slagelse (Frederikshøj) - matr. nr. 334al Slagelse Markjorder Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Ny nedsat ansøgning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Energimærkningsrapport Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Musholmsvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Pasningsaftale - Højen 45.pdf Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager RE: kommentarer til Bildsøe Enghave 2 (ansøgning returneret) Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om nyt udhus Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om lokalplan 1151 Panzermuseum East og aktuelle opgaver Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Nye adresser Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Delaftale 1: Optimera mailkorrespondance Center for Økonomi Oplyses af modtager Endelig Sikkerhedsrapport_Vestsjællandsmessen_ Beredskab Oplyses af modtager Gavl, Ø-arkivet Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø Borger RE: Åstedsforretning Center for Teknik og Miljø Borger

3 Partnerskabsaftale Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager DAR notat Banelayout-5.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager kortskitse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Schultz Kommunekoncept Center for Økonomi Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Borger SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Fjerring A/S Revideret brandmanual Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Dokumentation for arbejdstider Center for Dagtilbud Borger Fuldmagt til byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Motalavej Ansøgning om midlertidig lukning ifm sommerfest Center for Teknik og Miljø Borger Tilladelse til lukning af vejen Center for Teknik og Miljø Borger Evaluering Naturmaraton Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Artikel Sjællandske Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Bevarende lokalplan for Omø By Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Lokalplan 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflyst Tillæg nr. 1 til lp 55, Minigenbrugsstation syd for Agersø Lystbådehavn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Afgørelse fra Vejdirektoratet Center for Teknik og Miljø Vejdirektoratet Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 78, Omø by bevarende plan Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 55, Bevarende lokalplan Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager vinduespolering 2/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager udkast til Bildsøe Enghave Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Borger Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

4 fra LLO Center for Teknik og Miljø LLO henvendelse VS: Giftigt plante Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål til færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om uklarhed i pkt. 8 på grøn erklæring Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S svar fra ejer Center for Teknik og Miljø Borger modtaget teknisk erklæaring Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tidshorisont Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Forhåndsgodkendelse til nedrivning og genopførelse af skyttehus Center for Teknik og Miljø FJERRING A/S Mail fra Landbørnehaven - ud- og indmeldelser Center for Dagtilbud Landbørnehaven Mariehønen v/lis Mail med ansøgning og Skema A Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: skriv på at ejendommen tjærebyvej 75 er væk Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager VS: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 2.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 1.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 3.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: SV: Boeslunde - el-forsyning til ejendommen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: Re: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Husmandsstræde 20, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Trafikforhold Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Kastanievej, Slagelse - Inspektionslemme til installationsskakte ved boliger Beredskab Oplyses af modtager SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tag Omø Husmandsstræde Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager svar fra OF Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: samtykke til spærreflade, venstresvingsbaner mm Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

5 Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Skilt efter et år - status Center for Kommunale Ejendomme Borger Tankattest på 1200 ltr olietank fra Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager GAPS_Mødereferat vedr. brandudstyr og flugtvejsplaner Beredskab Oplyses af modtager Generel forespørgsel om husvindmøller på tage i fritidshaveforeningen Center for Teknik og Miljø Omegnens Fritidshaveforening Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om anvendelsesmuligheder m.m Center for Teknik og Miljø Slagelse-Skælskør Provstiudvalg Tilladelse vedr Mindeparksfest Center for Teknik og Miljø Politiet ansøgning om tilladelse til ombygning Center for Teknik og Miljø PLH ARKITEKTER A/S VARSLING om overskridelse fra Eurofins Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal undervisningsbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Indsendelse nr. 2 - påbegyndelse Center for Teknik og Miljø VT HALLEN A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Sports bassin (25 m) Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Afgørelser vedr. belysningsforhold på Korsør Fæstning (Del B) Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Rapport , Lillevang, UV-Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Telefonbesked/kontaktoplysninger Center for Teknik og Miljø Borger Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Springbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Gimlinge Vandværk Ledningsnet Drikkevand - Begrænset kontrol uorg. sporstoffer Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S

6 Rapport AR-15-CA vedr. Antvorskov Kaserne Vandforsyning - Drikkevand - Begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Falck Safety Services - Kursusbekræftelse regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bevilling - offshore kursus regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Ny klage over støj fra Netto Center for Teknik og Miljø Borger Mail om manglende færdiggørelse af korrespondance pga ferie Center for Teknik og Miljø Borger SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Mail med kopi af tilladelse til støj og støvende arbejde Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Mail af 3/ fra Kontrolgruppen i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Borger Anmodning om opringning vedrørende kortmateriale i ansøgning i BOM Center for Teknik og Miljø Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Lillevang, UV Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S

7 Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S Re: SV: Ansøgning om tilskud til filmprojekt "Blå Time" Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Link til film Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Plakat til filmprojekt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Situationsplan, facadetegning og bemærkning om lokalplan Center for Teknik og Miljø Borger Cirkusforestilling i Boeslunde Beredskab Cirkus Mascot Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Forebyggende hjemmebesøg Center for Sundhed og Omsorg Borger Revideret ansøgning Center for Vækst og Plan Vestermose Lokalråd Snit + facadetegninger Center for Teknik og Miljø Borger Orientering og tak - skiltet nu er fjernet Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om badevandsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Re: Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Aftale om at ejendommen kloakeres 2018 ved tilslutningsmulighed Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager BBR ønskes ændret fra minirensningsanlæg til samletank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Slagelse Kloakservice har tilsluttet samletanken Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til lukning af altan Center for Teknik og Miljø Borger Fwd: SV: SV: Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om på sigt at få tilladelse til nedrivning og genopførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger SV: Arb.plads i Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager FW: Landliv Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: vores møde i morgen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Henvendelse om manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Borger Idrætspolitik version Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Supplerende sagsmateriale Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Glas-kampagne Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus

8 Notat vedr. klagesagen og samarbejde med Devoteam Center for Økonomi Oplyses af modtager Bossinf advisering Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Nyt tag Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabsskur Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til ombygning af anneks og lukket udestue Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om farveskift Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB TDC nyt mobilabonnement Center for IT og Digitalisering TDC TDC ændring af tillægsprodukt Center for IT og Digitalisering TDC Ønske om etablering af vejbump Center for Teknik og Miljø Borger Svar om krav til 8 tilladlese - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Ansøgning om tilladelse til opførelse af udstillingshus Center for Teknik og Miljø EBK HUSE A/S Kvitteringer Center for Teknik og Miljø Borger Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB IB12169_Kastanievej_ _inspektionsrapport_ pdf Beredskab Oplyses af modtager Naturstyrelsen ønsker kontaktperson til projekt vedr. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (Kommuner i Region Sjælland) Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Vandanmeldelse Center for Teknik og Miljø OP - VVS ApS Olietank gravet op Center for Teknik og Miljø Borger Sagsakter fra Langeland Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bemærkninger til adresseændring Center for Teknik og Miljø OLLERUP MASKINFABRIK A/S Orientering om anvendelse af kontorhus Center for Teknik og Miljø Borger Din mail er modtaget af Primær Sundhed Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af modtager Indsendelse nr. 3 - færdigmelding Center for Teknik og Miljø NOLES A/S Indsendelse nr. 3 - påbegyndelse m.m Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om lovliggørelse af terrasse Center for Teknik og Miljø Borger

9 Ansøgning om tilladelse til benyttelse af Soldatens Lod den Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om udhus Center for Teknik og Miljø EDC MÆGLERNE CARL ERIK HANSEN & Faktura for rådgivning Center for Teknik og Miljø HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Svar om krav til 8 tilladelse til ledningsarbejde på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Forespørgsel om udstykning jf ejendomsavancebeskatningsloven Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med beluftning Center for Teknik og Miljø BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS Tegninger + arbejdsbeskrivelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ang. aftaleudløb på Lovinformationsystem - VIDERE FORLØB Center for Økonomi Oplyses af modtager Ledningsarbejde og reperation af bygningsværk/brønd på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamilieshus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Korsør FC - regnskab for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt DUBU Driftsstatus Uge Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager alarmudkald 4/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Forespørgsel om lovligheden af opsætning af plankeværk Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring fra vicevært Center for Teknik og Miljø Borger Korrektur fra signatur Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager registrering af udhus Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø JAN OHMANN Ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger om prøvetagning - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS

10 Ansøgning om tilladelse til indretning af toilet og personalekøkken Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE A/S Aftalegrundlag Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Opmåling Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forhåndsdialog/forespørgsel vedr. strandbyggelinje Center for Teknik og Miljø Borger Olietank og overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Statisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rettelse til boligareal Center for Teknik og Miljø EDC BoligEksperterne Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø J. BJ. THORLAKSSON ApS Rykker / bemærkninger til legepladsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Notifikation SE Import fra Sverige til Vandrens Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Kopi af pressemeddelelse _sorteroggivnytliv_metal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opstilling af containere Center for Teknik og Miljø Slagelse Amerikanske Fodboldklub Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Underretninger opfølgningsaktiviteter Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Rapport Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Referat af følgegruppemøde i Større Samlede Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Re: Støjklage vedr. Linde Alle` 32, 4220 Korsør Center for Teknik og Miljø Borger Aftaledokument, hegn mv., NAVN og NAVN.pdf Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Omøs indberetning for 2014 samt takster til godkendelse for Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

11 Ansøgning om tilladelse til tilslutning til offentlig kloak Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Re: SV: Ansøgning om supplerende tilskud til koblede vinduer - Storegade 7, Agersø Center for Vækst og Plan Borger Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridebane Center for Teknik og Miljø Borger Mail fra Rumlepotten om udmeldelse pr Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Brev om manglende afhentning af dagrenovation Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel om anvendelsesmuligheder Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Opfølgning i forhold til tilkendegivelser Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Bilag vedr. ny tagdækning Center for Teknik og Miljø Borger , Ejerliste d xlsx Center for Teknik og Miljø VANAS ApS VS: Flyfoto m naturtyper beskyttet iht Naturbeskyttelsesloven + forslag til hegn i gamle fold Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Færdigmelding Center for Teknik og Miljø TØMRER-GÅRDEN ApS Visualiseringer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fuldmagt fra 2 ejer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tilbagemelding far Miljø Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Rykker for regnskab eller returbetaling Tidligt tværfagligt samarbejde om børn og unge i Slagelse Kommune Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Plantegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Brev med kulturstyrelsens godkendelse + tegninger Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE BAHN V/LEIF BAHN Klage over at der bygges i strid med byggetilladelsen ( gavlvinduer) Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Skitse - facade / snit Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Orientering om at trykprøvningsattest + kloakfærdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Oversigstplan.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB

12 Ansøgning om tilladelse til etablering af kælkebakke af overskudsjord fra anlæg af sø m.m Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Ansøgning om tilladelse til nedrivning af lade og opførelse af ny kantinebygning Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af l nitrogentank Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Klaptilladelse til Korsør Havn Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Skema A bossinf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Projektbeskrivelse.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Næsten alle aftaler er på plads Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af ny staldbygning Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af Korsør Lystskov - Korsørløbet Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om manglende færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Afmelding af tank Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om at blive kontaktet om placering af anneks Center for Teknik og Miljø Borger Bilag 3 - Velfærdsteknologi Budget pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager VS: Bisserup Havnevej 5 - Trafikfarlig genstand i vejareal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - - Skilt Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Re: SV: SV: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Mail af 8/ fra Kontrolgruppen - Fripladstilskud stoppes Center for Dagtilbud Borger Orientering om tilmelding - tømningsordning for olie og benzinudskiller Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af mail til Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget om rykker for svar Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden Bestilling: Import af affald - Slagelse Kommunens udtalelse til anmeldelse nr. SE 150061 udbedes inden 330-2015-301526 250615 11-06-2015 Center for Teknik og Miljø 25798376 Miljøstyrelsen Bestilling: Import

Læs mere

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager

330-2015-428268 Tilbagemelding fra NAVN NAVN vedr. lokalplan 1115 18-08-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-427784 Svar fra NAVN NAVN 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-426660 Udtalelse fra SK Forsyning 18-08-2015 Center for Teknik og Miljø 26863902 SK SERVICE A/S Forespørgsel

Læs mere

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte

SV: Eventuel indbygning af overskudsjord i østvendte Bekræftelse fra ejendomsmægler om udbud af 330-2015-539777 udlejningsejendomme 14-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 330-2015-539719 Indretning af restaurant 14-10-2015 Beredskab Oplyses af modtager

Læs mere

330-2015-257379 Svømmehal Stort bassin att: NAVN 18-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-257379 Svømmehal Stort bassin att: NAVN 18-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-255673 Næstformanden kan ikke 18-05-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29967334 Korsør Frømandsklub Ansøgning om brug af vejareal - NAVN -- Container 18-05-2015

Læs mere

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager

Beredskabet bedt om afklaring i forhold til radiomast Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager 330-2016-678159 Mail fra advokat NAVN 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager 330-2016-677800 Invitation til borgmestermøde 13. januar 2017 18-11-2016 Byrådssekretariatet Oplyses af modtager

Læs mere

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender

330-2015-192326 Referat fra møde i Slagelse bymidtegruppe 18.3.2015. 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-194059 Kvittering 18-04-2015 Center for HR og Udvikling Borger 330-2015-199581 spørgsmål om afstandskrav 17-04-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af afsender 330-2015-196233 Forurening på Industrivej

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-488511 Ansøgning om lovliggørelse af eksisterende ridebane 21-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Fremsendes nyt kortbilag nr. 4 som erstatter det 330-2015-488358 tidligere fremsendte 21-09-2015

Læs mere

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-438430 nr.66 24-08-2015 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-438308 Aktiviteter i partnerskabsnetværket 24-08-2015 Center for Børn og Familie Oplyses af modtager Underskrevet allonge fra marts 2015 vedr. Skælskør 330-2015-438385 Nor Camping 24-08-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-115143 SV: Etterbjerg og Lillevang - nye dræn 06-03-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-113549 Plan 06-03-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-113969 Rykker for svar 06-03-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

trafik Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om dispensation for afstand til skel ved 330-2016-263264 genopførelse af bygning 11-05-2016 Center for Teknik og Miljø 66052028 ARKITEKTFIRMAET JOHN VEJE A/S 330-2016-263231 Aftale om ikrafttrædelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-164702 Ansøgning om tilladelse til opførelse af udestue 07-04-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-165837 Svar på partshøring 07-04-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-163711

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-527980 Svar fra NAVN 08-10-2015 Byrådssekretariatet Advokatanpartsselskabet Adduco 330-2015-527900 Ansøgningen annulleres 08-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-599452 Ønske om miljøscreening 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599448 Fra ejer - mangler e-mail? 11-10-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-599301

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-522984 Notat- Holbækvej 16 09-09-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-522875 Kopi af indeklimarapport fra Orbicon 09-09-2016 Center for Teknik og Miljø 21265543 ORBICON

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Bilka Slagelse. Tilladelse til salg og opbevaring af 330-2016-595685 fyrværkeri 10-10-2016 Beredskab Oplyses af afsender 330-2016-595639 Tillæg til byggetilladelse 10-10-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-516400 Bekymrings og Klageskrivelse - grødeskæring i Tude Å 02-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ønsker ikke at deltage i projektet Tude Ådal men har 330-2015-517103 bemærkninger til fredning og 73 04-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-516955 Færdigmelding fra autoriseret mester 04-10-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på ny klage fra NAVN NAVN NAVN vedr. 330-2016-577279 Afhentning af dagrenovation Parkvej Skælskør 04-10-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-577295 Partshøring - Storkevej 10 04-10-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata til 330-2015-422434 Ankestyrelsen 14-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Ankestyrelsen Vedr. fejlrapport på indberetning af statistikdata

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Orientering til NAVN om at sagen er fremsendt til 330-2015-533829 byggeri for besvarelse 12-10-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger om at henvendelse er sendt videre til 330-2015-533677

Læs mere

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC

330-2015-77687. 330-2015-77387 TDC overdragelse af mobil 13-02-2015 Center for IT og Digitalisering TDC 330-2015-78250 Partshøring 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-78200 Byggetilladelse 13-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-77220 Telefonnotat; projektet reduceres yderligere 13-02-2015 Center

Læs mere

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt

Afmelding af skorsted /ildsted Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Ansøgning og afgørelse - fritagelse for 330-2015-565254 administrationsgebyr for erhverv 28-10-2015 Center for Teknik og Miljø 35954007 Petterson Consult v/ Flemming P... 330-2015-565096 Bilag fra Kultur-

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 330-2015-98633 Bekræftelse på modtagelse af klage vedr. manglende partshøring 24-02-2015 service 330-2015-98394 Bekræftelse på modtagelse af klage 24-02-2015 service 330-2015-97684 Bekræftelse på modtagelse

Læs mere

330-2015-43388 Forespørgsel om parkerings- og opladningsmuligheder m.m. 23-01-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

330-2015-43388 Forespørgsel om parkerings- og opladningsmuligheder m.m. 23-01-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-42520 Rettelse til BBR 23-01-2015 Center for Plan og Byg Oplyses af modtager 330-2015-40437 Rettelse af arealstørrelser - blok 1 23-01-2015 Center for Plan og Byg Oplyses af modtager 330-2015-40695

Læs mere

330-2015-507490 Materiale vedr. Kløverstier, korrespondance med NAVN 30-09-2015 Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager

330-2015-507490 Materiale vedr. Kløverstier, korrespondance med NAVN 30-09-2015 Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager 330-2015-509777 suplerende oplysninger 30-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-509669 forespørgsel fra ejer 30-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-509557

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-288284 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288285 Samtykkeerklæring 04-06-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-288282 Samtykkeerklæring 04-06-2015

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-483952 Pladsfordelingsplan 17-09-2015 Beredskab Oplyses af modtager 330-2015-483841 Klage over afbrænding og udvikling af giftig røg 17-09-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-483864

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-448823 Samtykkeerklæring 28-08-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-448824 Samtykkeerklæring 28-08-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-448821 Samtykkeerklæring 28-08-2015

Læs mere

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af

Oplyses af afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af Center for Arbejdsmarked og 330-2015-111366 Opsigelse Hosting af www.fleksjobslagelse.dk 04-03-2015 Integration Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-110774 udestue 04-03-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-668532 Afgørelse efter NBL 15: Afslag til vintercampering 27-11-2015 Center for Teknik og Miljø 33157274 Naturstyrelsen 330-2015-668545 FOF 27-11-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-412873 Færdigmelding + Erklæring om teknisk dokumentation 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-412880 Partshøring - mail fra nabo 11-08-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS

Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-533140 Kloak-færdigmelding 15-09-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-533142 referat 30 aug 2016.doc 15-09-2016 Beredskab Oplyses af modtager 330-2016-533065

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Aktindsigt - Elme Alle 194220 Korsør - lovliggørelse af 330-2015-158300 udestue. 29-03-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-156893 Yderligere dokumentation 29-03-2015 Center for

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-382897 Meddelselse om Byggearbejde 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382865 SV: Vedr. Ombygning af garage til beboelse 20-07-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-238927 Ansøgning om tilladelse til nedrivning 08-05-2015 Center for Teknik og Miljø 29188505 Slagelse kommune Forespørgsel om at grundarealet ike er egnet til 330-2015-238967 udstykning 08-05-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-553331 Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri 2015/16 22-10-2015 Beredskab Oplyses af afsender 330-2015-553355 Byggetilladelse 22-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-553220

Læs mere

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen

330-2015-433660 SV: Slagelse Kommunes kommentarer til slutrapporten 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø 33 15 72 74 Naturstyrelsen 330-2015-431170 Indkaldelse til samtale 19-08-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-431174 Tilbagekaldelse af påbud 19-08-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-431155

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Forespørgsel om udstykning for matr.nr 53af Slagelse 330-2015-433786 Markjorder 20-08-2015 Center for Teknik og Miljø 1003164188 Landinspektørerne Skelstedet I/S 330-2015-433742 Liste over ildsteder -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-17060 Svar til NST: Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Matrikel 105b Slagelse Markjorder, Slagelse Kommune 09-01-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-478840 SV: Dokument Naboorientering 24-08-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-478480 Kopi af politiets tilladelse til opstilling af hoppeborg 24-08-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Orientering om ejendommens anvendelse og ejerskab Center for Teknik og Miljø Borger

Orientering om ejendommens anvendelse og ejerskab Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-482043 Arbejdet blev ikke igangsat 16-09-2015 Center for Teknik og Miljø KM Entreprise 330-2015-481893 Høringssvar Rådet for Socialt Udsatte 16.09.2015 16-09-2015 Center for Kultur, Fritid og

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-310983 Underskrevet aftale 15/62015-27234.pdf 17-06-2015 Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Godkendelse fra beredskabet til opstilling af 330-2015-319460 Kryogentank 17-06-2015

Læs mere

Integration. Integration

Integration. Integration 330-2015-46004 Afmelding af 1225 l overjordisk tank 27-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-45481 Vandanmeldelse + bilag 27-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-45465 Færdigmelding + erklæring

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, Indsigelse 13 - høringssvar fra NAVN NAVN, 330-2015-566115 Nørrevoldgade x. 29-10-2015 Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager 330-2015-565759 Indberetning vedr. leverance til SE. Nr. 16371874, for

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Re: Opfølgning på møde / revurdering

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Re: Opfølgning på møde / revurdering Re: Opfølgning på møde / revurdering 330-2016-311848 miljøgodkendelse 03-06-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-311888 Vedr. beskrivelse af kirker under "Kirkeomgivelser" 03-06-2016

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-57419 Slagelse Kommune - indberetning til Ankestyrelsens statistik 02-02-2015 Center for Børn, Unge og Familie Ankestyrelsen 330-2015-57386 Mail

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-76506 Afvikling indskudslån - flere tilmeldt- skema sendes.docx 12-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-76490 Kvittering- og manglebrev, pr. mail 12-02-2015 Center for Plan og Byg DESIGN-PLAN

Læs mere

Korsør, ledningsnet.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S

Korsør, ledningsnet.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-52300 Beskrivelse og tegninger 24-01-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36299223 Storebælt vinterbader 330-2016-52301 Byggetilladelse 24-01-2016 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Høringssvar incl manglende bilag, - lejemålet 330-2015-333822 Præstevangen 34, 2. t 29-06-2015 Center for HR og Udvikling 55775214 DAB 330-2015-332748 VVS-færdigmelding 29-06-2015 Center for Teknik og

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Rapport AR-16-CA vedr. Slagelse

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Rapport AR-16-CA vedr. Slagelse Rapport AR-16-CA-00412067-01 vedr. Slagelse 330-2016-212294 Svømmehal - Børnebassin 13-04-2016 Center for Teknik og Miljø 28848196 EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-16-CA-00412068-01 vedr. Slagelse 330-2016-212297

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på 330-2016-87313 Påbud 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87334 SV: Parkering på cykel/gangsti og rabat på Borgbjergvej, Boeslunde 11-02-2016 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-87302

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-728926 Observation af rotter i kommunen 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø 30 18 69 15 NOMUS A/S 330-2016-728920 Erhvervs lejemål i stueplan - Bredgade 3 06-12-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Spørgsmål om igangsættelse af separing af spildevand +

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Spørgsmål om igangsættelse af separing af spildevand + Spørgsmål om igangsættelse af separing af spildevand + 330-2015-94687 kloakplan 24-02-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-95147 Dispensationsansøgning fra kravet i bygningsreglementet 24-02-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Ansøgning om tilladelse til benyttelse af Skælskør 330-2016-110084 Lystskov 23-02-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-109877 SV: Pumpeydelse Ørnumvej 23-02-2016 Center for Teknik

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 330-2015-130397 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik og Miljø 17447009 Skorstensfejermester Jens Brandt 330-2015-130394 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-406577 330-2015-406523

330-2015-406577 330-2015-406523 330-2015-406786 Ansøgning om aktivitetstilskud 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36 36 88 29 Musisk Forening Skælskør 330-2015-406644 SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold

Læs mere

Integration Borger. Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-120665 10-03-2015 Bekræftelse af samtale 13 marts

Integration Borger. Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-120665 10-03-2015 Bekræftelse af samtale 13 marts 330-2015-119119 10-03-2015 RE: Deadline for projekt "Forsøg med kommunale fleksjob" Integration Borger 330-2015-119474 10-03-2015 Test SEPO tunnel Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-119512 10-03-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-383464 Afmelding af 3000 l olietank 19-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-382587 Mail vedr. ændring i bolistøtte 19-07-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger 330-2015-381796

Læs mere

Ejendomsnummer ukendt vejkode - spørgsmål om adresse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

Ejendomsnummer ukendt vejkode - spørgsmål om adresse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-662250 Forslag til ændret køreplan for bus 903 25-11-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-662227 Ansøgning 25-11-2015 Beredskab Oplyses af modtager 330-2015-662189 Ejendomsnummer

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2016-668501 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668512 Udtage vandprøve 15-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2016-668472 Udtage

Læs mere

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger

21-10-2015 Center for Kommunale Ejendomme EDC 21-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-557562 Endelig dagsorden og mødeudvidelse - SB 21-10-2015 Byrådssekretariatet Slagelse Boligselskab 330-2015-557420 SV: Byggesager Kortbilag til NaturErhverv: Kortbilag mv til Kontrolbesøg 330-2015-554279

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit,

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit, Bilag 10a, Garantiberegning støttet lån, Nykredit, 330-2016-458873 08.06.2016.PDF 12-08-2016 Byrådssekretariatet 43959018 SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Bilag 9, Miljøscreening, kortlægning Jernbanevej 11-15 -

Læs mere

330-2015-561221 Kloak-færdigmelding + kloakplan 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS

330-2015-561221 Kloak-færdigmelding + kloakplan 26-10-2015 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Høringssvar Haveforeningen Skovly, Grønningen 9, 330-2015-561624 4200 Slagelse 26-10-2015 Center for Skole Oplyses af modtager 330-2015-561463 Afmelding af 1200 l overfladetank 26-10-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale

330-2015-29066 Tillæg til forpagtningskontrakt 2015-2019 - til underskrift. Center for Kommunale 330-2015-27752 Orientering til KM at tilslutningsmulighed ikke er klar 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26478 Byggetilladelse 16-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-26728 Erklæring retur

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Oplysning om placering af 2 vandhuller en på 600 m2 og 330-2015-324970 en på 1000 m2 24-06-2015 Center for Teknik og Miljø 29201609 SKOVSØHUS NATUR ApS 330-2015-324100 Ny kontrakt vedr. NAVN xxxxxxxxxx

Læs mere

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

330-2016-5754 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger svar på anmodning om aktindsigt vedr. Krabbevej 5, 330-2016-5374 4200 05-01-2016 Center for Teknik og Miljø 25 79 79 81 SK FORSYNING A/S 330-2016-5390 Indkaldelse til samtale 05-01-2016 Center for Arbejdsmarked

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Anmeldelse af midlertidig aktivitet fra den 12-10-2015 330-2015-523244 til 12-02-2016 06-10-2015 Center for Teknik og Miljø Borger Analyserapport AR-15-CA-00351210-01 vedr. Stillinge 330-2015-523192 Strands

Læs mere

330-2015-338768 et nyt niveau.doc 01-07-2015 Kommunikation og Marketing Oplyses af afsender

330-2015-338768 et nyt niveau.doc 01-07-2015 Kommunikation og Marketing Oplyses af afsender 330-2015-339286 Opfølgning på telefonsamtale 01-07-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-339290 Mail med medd om tilskud til fiskekonkurrence 01-07-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Læs mere

330-2015-491839 Slagelse 22-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-491839 Slagelse 22-09-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-491696 blanket AB131 til NAVN NAVNs praktik 22-09-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Kvittering spegerborgvej 15-19 - Nedrivning af 330-2015-491494 bebyggelse 22-09-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-159362 Svar til landinspektør 30-03-2015 Center for Teknik og Miljø 27930395 TVILUM LANDINSPEKTØRFIRMA A/S Kvittering og anmodning om yderligere oplysning herunder historisk redegørelsening -

Læs mere

330-2015-247311 bygninger 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø 34088721 JENS H. HANSEN ApS. Kloak-færdigmelding efter endt nedbrydning af

330-2015-247311 bygninger 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø 34088721 JENS H. HANSEN ApS. Kloak-færdigmelding efter endt nedbrydning af 330-2015-244140 Situationsplan 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-244127 Grundplan 12-05-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-244147 Forsikringsforhold

Læs mere

P7 Kommunikations- og implementeringsplan for Sundhedsaftalen pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager

P7 Kommunikations- og implementeringsplan for Sundhedsaftalen pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager P 10 Udkast til Praksisplan for Kiropraktik i Region 330-2015-35311 Sjælland(2433191,2514768).PDF 21-01-2015 Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager 330-2015-35234 Ændring af varmekilde 21-01-2015

Læs mere

330-2015-588005 vandværk.pdf 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2015-588005 vandværk.pdf 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2015-588003 Anmodning om beplantningsplan 06-11-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Analyserapport 19-10-20151543-616, Skælskør Vestre 330-2015-587997 vandværk.pdf 06-11-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Rettelse af areal (lejlighed på 1. sal) Center for Teknik og Miljø

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Rettelse af areal (lejlighed på 1. sal) Center for Teknik og Miljø 330-2015-259646 Rettelse af areal (lejlighed på 1. sal) 20-05-2015 Center for Teknik og Miljø 27772412 HORNDRUP EJENDOMME ApS 330-2015-259627 Overdækning fjernet + registrering af udhus 20-05-2015 Center

Læs mere

strømpeforing Byrådssekretariatet Oplyses af modtager. Re: SV: Tinglysning af gamle kloakledninger ifm

strømpeforing Byrådssekretariatet Oplyses af modtager. Re: SV: Tinglysning af gamle kloakledninger ifm 330-2016-145596 Ansøgning om indretning af lejlighed 10-03-2016 Center for Teknik og Miljø 16562289 MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA... AFGØRELSE - klagen afvises, idet klager ikke er 330-2016-145608 klageberettiget

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Borgmesterbrev vedr. KL arbejdsgivervejledning om 330-2016-528489 IGU - Integrationsgrunduddannelse for flygtninge 13-09-2016 Byrådssekretariatet KL 330-2016-528528 SV: 18 midler 13-09-2016 Center for

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127168 knje 10654 Åben postliste 04.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 04-08-2015 - rykker for afgørelse - 127176 knje 10654 04-08-2015 - berigtigelse af placering af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til ændring af overdækket terrasse til udestue Center for Teknik og Miljø Borger

Ansøgning om tilladelse til ændring af overdækket terrasse til udestue Center for Teknik og Miljø Borger 330-2016-625878 VS: Klage over sagsbehandlingen, NAVN 25-10-2016 Center for Børn og Familie Borger 330-2016-625874 Påbegyndelse 25-10-2016 Center for Teknik og Miljø 14 41 29 99 KOMPAN DANMARK A/S Tilbagemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2016-681928 Forespørgsel - Flexbolig med overnatning for erhverv 22-11-2016 Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2016-681932 Spor af rotter ved servicebesøg 22-11-2016 Center for Teknik

Læs mere

Oplyses af modtager FreshPaint png Center for Skole Oplyses af modtager

Oplyses af modtager FreshPaint png Center for Skole Oplyses af modtager 330-2015-85050 Syn samt til- og melding af skorsten 18-02-2015 Center for Plan og Byg Benny Blicher Hansen Skorstensfejeren i Korsør område 330-2015-85051 Syn samt til- og melding af skorsten 18-02-2015

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152993 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager 330-2015-409912 Byggetilladelse Nitrogentank 10-08-2015 Center for teknik og Miljø Oplyses af modtager Partshøring - Svenstrup Strandvej 1694220 Korsør - 330-2015-409921 opførelse af ny tagkonstruktion

Læs mere

Registreringsmeddelelse U2016-50072. Referencenr. 330-2016-98683 44108 /KEF 17-02-2016 Center for Teknik og Miljø 62965916 Geodatastyrelsen 330-2016-98675 Kvittering 17-02-2016 Center for Teknik og Miljø

Læs mere