Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Septiktank er sløjfet Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Mail koorspondance angående Fodbold økonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Mail koorspondance angående Svømmeøkonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til indretning af fyrrum i driftsbygning nr Center for Teknik og Miljø CHRIS A ANDERSEN Svar på spørgsmål omkring ydelsen Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Spørgsmål om givet tilladelser til aktiviteter Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af skur og lovliggørelse af legehus Center for Teknik og Miljø Borger Ønske om hastighedsdæmpning på Kobækvej Skælskør Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar: - ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skovsø Å Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Garantistillelse nr tilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Anmodning om aktindsigt Center for Teknik og Miljø Borger Valbygårdsvej Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om anvendelse af lokale til cafe brug Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Information om tilmelding på adresse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om arealoverførsel/udstykning Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgning om principiel tilladelse til at nedlægge et iddraget vejareal Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Sagen annulleres Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgningsblanket Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Orientering om anden kontaktperson Center for Teknik og Miljø Aarhus Universitet Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S

2 Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Flaskerenden Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen SV: Kvittering Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Indsendelse nr. 2 - revideret situationsplan Center for Teknik og Miljø SKARE BYG A/S Rapport AR-15-CA slam Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rettelser til forslag til møde Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forslag til mødetidspunkt Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Færdigmelding Center for Teknik og Miljø CASA ARKITEKTER A/S Rapport AR-15-CA vedr. Højgården Vandværk Vandværket Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Anmoder om at Slagelse Kommune sætter sagen i bero Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Udgået før kortlægning Parkvej 35, 5300 Slagelse (Frederikshøj) - matr. nr. 334al Slagelse Markjorder Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Ny nedsat ansøgning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Energimærkningsrapport Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Musholmsvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Pasningsaftale - Højen 45.pdf Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager RE: kommentarer til Bildsøe Enghave 2 (ansøgning returneret) Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om nyt udhus Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om lokalplan 1151 Panzermuseum East og aktuelle opgaver Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Nye adresser Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Delaftale 1: Optimera mailkorrespondance Center for Økonomi Oplyses af modtager Endelig Sikkerhedsrapport_Vestsjællandsmessen_ Beredskab Oplyses af modtager Gavl, Ø-arkivet Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø Borger RE: Åstedsforretning Center for Teknik og Miljø Borger

3 Partnerskabsaftale Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager DAR notat Banelayout-5.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager kortskitse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Schultz Kommunekoncept Center for Økonomi Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Borger SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Fjerring A/S Revideret brandmanual Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Dokumentation for arbejdstider Center for Dagtilbud Borger Fuldmagt til byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Motalavej Ansøgning om midlertidig lukning ifm sommerfest Center for Teknik og Miljø Borger Tilladelse til lukning af vejen Center for Teknik og Miljø Borger Evaluering Naturmaraton Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Artikel Sjællandske Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Bevarende lokalplan for Omø By Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Lokalplan 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflyst Tillæg nr. 1 til lp 55, Minigenbrugsstation syd for Agersø Lystbådehavn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Afgørelse fra Vejdirektoratet Center for Teknik og Miljø Vejdirektoratet Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 78, Omø by bevarende plan Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 55, Bevarende lokalplan Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager vinduespolering 2/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager udkast til Bildsøe Enghave Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Borger Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

4 fra LLO Center for Teknik og Miljø LLO henvendelse VS: Giftigt plante Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål til færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om uklarhed i pkt. 8 på grøn erklæring Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S svar fra ejer Center for Teknik og Miljø Borger modtaget teknisk erklæaring Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tidshorisont Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Forhåndsgodkendelse til nedrivning og genopførelse af skyttehus Center for Teknik og Miljø FJERRING A/S Mail fra Landbørnehaven - ud- og indmeldelser Center for Dagtilbud Landbørnehaven Mariehønen v/lis Mail med ansøgning og Skema A Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: skriv på at ejendommen tjærebyvej 75 er væk Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager VS: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 2.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 1.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 3.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: SV: Boeslunde - el-forsyning til ejendommen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: Re: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Husmandsstræde 20, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Trafikforhold Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Kastanievej, Slagelse - Inspektionslemme til installationsskakte ved boliger Beredskab Oplyses af modtager SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tag Omø Husmandsstræde Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager svar fra OF Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: samtykke til spærreflade, venstresvingsbaner mm Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

5 Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Skilt efter et år - status Center for Kommunale Ejendomme Borger Tankattest på 1200 ltr olietank fra Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager GAPS_Mødereferat vedr. brandudstyr og flugtvejsplaner Beredskab Oplyses af modtager Generel forespørgsel om husvindmøller på tage i fritidshaveforeningen Center for Teknik og Miljø Omegnens Fritidshaveforening Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om anvendelsesmuligheder m.m Center for Teknik og Miljø Slagelse-Skælskør Provstiudvalg Tilladelse vedr Mindeparksfest Center for Teknik og Miljø Politiet ansøgning om tilladelse til ombygning Center for Teknik og Miljø PLH ARKITEKTER A/S VARSLING om overskridelse fra Eurofins Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal undervisningsbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Indsendelse nr. 2 - påbegyndelse Center for Teknik og Miljø VT HALLEN A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Sports bassin (25 m) Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Afgørelser vedr. belysningsforhold på Korsør Fæstning (Del B) Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Rapport , Lillevang, UV-Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Telefonbesked/kontaktoplysninger Center for Teknik og Miljø Borger Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Springbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Gimlinge Vandværk Ledningsnet Drikkevand - Begrænset kontrol uorg. sporstoffer Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S

6 Rapport AR-15-CA vedr. Antvorskov Kaserne Vandforsyning - Drikkevand - Begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Falck Safety Services - Kursusbekræftelse regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bevilling - offshore kursus regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Ny klage over støj fra Netto Center for Teknik og Miljø Borger Mail om manglende færdiggørelse af korrespondance pga ferie Center for Teknik og Miljø Borger SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Mail med kopi af tilladelse til støj og støvende arbejde Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Mail af 3/ fra Kontrolgruppen i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Borger Anmodning om opringning vedrørende kortmateriale i ansøgning i BOM Center for Teknik og Miljø Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Lillevang, UV Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S

7 Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S Re: SV: Ansøgning om tilskud til filmprojekt "Blå Time" Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Link til film Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Plakat til filmprojekt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Situationsplan, facadetegning og bemærkning om lokalplan Center for Teknik og Miljø Borger Cirkusforestilling i Boeslunde Beredskab Cirkus Mascot Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Forebyggende hjemmebesøg Center for Sundhed og Omsorg Borger Revideret ansøgning Center for Vækst og Plan Vestermose Lokalråd Snit + facadetegninger Center for Teknik og Miljø Borger Orientering og tak - skiltet nu er fjernet Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om badevandsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Re: Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Aftale om at ejendommen kloakeres 2018 ved tilslutningsmulighed Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager BBR ønskes ændret fra minirensningsanlæg til samletank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Slagelse Kloakservice har tilsluttet samletanken Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til lukning af altan Center for Teknik og Miljø Borger Fwd: SV: SV: Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om på sigt at få tilladelse til nedrivning og genopførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger SV: Arb.plads i Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager FW: Landliv Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: vores møde i morgen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Henvendelse om manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Borger Idrætspolitik version Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Supplerende sagsmateriale Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Glas-kampagne Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus

8 Notat vedr. klagesagen og samarbejde med Devoteam Center for Økonomi Oplyses af modtager Bossinf advisering Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Nyt tag Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabsskur Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til ombygning af anneks og lukket udestue Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om farveskift Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB TDC nyt mobilabonnement Center for IT og Digitalisering TDC TDC ændring af tillægsprodukt Center for IT og Digitalisering TDC Ønske om etablering af vejbump Center for Teknik og Miljø Borger Svar om krav til 8 tilladlese - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Ansøgning om tilladelse til opførelse af udstillingshus Center for Teknik og Miljø EBK HUSE A/S Kvitteringer Center for Teknik og Miljø Borger Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB IB12169_Kastanievej_ _inspektionsrapport_ pdf Beredskab Oplyses af modtager Naturstyrelsen ønsker kontaktperson til projekt vedr. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (Kommuner i Region Sjælland) Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Vandanmeldelse Center for Teknik og Miljø OP - VVS ApS Olietank gravet op Center for Teknik og Miljø Borger Sagsakter fra Langeland Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bemærkninger til adresseændring Center for Teknik og Miljø OLLERUP MASKINFABRIK A/S Orientering om anvendelse af kontorhus Center for Teknik og Miljø Borger Din mail er modtaget af Primær Sundhed Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af modtager Indsendelse nr. 3 - færdigmelding Center for Teknik og Miljø NOLES A/S Indsendelse nr. 3 - påbegyndelse m.m Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om lovliggørelse af terrasse Center for Teknik og Miljø Borger

9 Ansøgning om tilladelse til benyttelse af Soldatens Lod den Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om udhus Center for Teknik og Miljø EDC MÆGLERNE CARL ERIK HANSEN & Faktura for rådgivning Center for Teknik og Miljø HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Svar om krav til 8 tilladelse til ledningsarbejde på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Forespørgsel om udstykning jf ejendomsavancebeskatningsloven Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med beluftning Center for Teknik og Miljø BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS Tegninger + arbejdsbeskrivelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ang. aftaleudløb på Lovinformationsystem - VIDERE FORLØB Center for Økonomi Oplyses af modtager Ledningsarbejde og reperation af bygningsværk/brønd på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamilieshus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Korsør FC - regnskab for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt DUBU Driftsstatus Uge Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager alarmudkald 4/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Forespørgsel om lovligheden af opsætning af plankeværk Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring fra vicevært Center for Teknik og Miljø Borger Korrektur fra signatur Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager registrering af udhus Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø JAN OHMANN Ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger om prøvetagning - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS

10 Ansøgning om tilladelse til indretning af toilet og personalekøkken Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE A/S Aftalegrundlag Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Opmåling Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forhåndsdialog/forespørgsel vedr. strandbyggelinje Center for Teknik og Miljø Borger Olietank og overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Statisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rettelse til boligareal Center for Teknik og Miljø EDC BoligEksperterne Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø J. BJ. THORLAKSSON ApS Rykker / bemærkninger til legepladsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Notifikation SE Import fra Sverige til Vandrens Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Kopi af pressemeddelelse _sorteroggivnytliv_metal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opstilling af containere Center for Teknik og Miljø Slagelse Amerikanske Fodboldklub Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Underretninger opfølgningsaktiviteter Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Rapport Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Referat af følgegruppemøde i Større Samlede Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Re: Støjklage vedr. Linde Alle` 32, 4220 Korsør Center for Teknik og Miljø Borger Aftaledokument, hegn mv., NAVN og NAVN.pdf Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Omøs indberetning for 2014 samt takster til godkendelse for Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

11 Ansøgning om tilladelse til tilslutning til offentlig kloak Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Re: SV: Ansøgning om supplerende tilskud til koblede vinduer - Storegade 7, Agersø Center for Vækst og Plan Borger Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridebane Center for Teknik og Miljø Borger Mail fra Rumlepotten om udmeldelse pr Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Brev om manglende afhentning af dagrenovation Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel om anvendelsesmuligheder Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Opfølgning i forhold til tilkendegivelser Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Bilag vedr. ny tagdækning Center for Teknik og Miljø Borger , Ejerliste d xlsx Center for Teknik og Miljø VANAS ApS VS: Flyfoto m naturtyper beskyttet iht Naturbeskyttelsesloven + forslag til hegn i gamle fold Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Færdigmelding Center for Teknik og Miljø TØMRER-GÅRDEN ApS Visualiseringer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fuldmagt fra 2 ejer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tilbagemelding far Miljø Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Rykker for regnskab eller returbetaling Tidligt tværfagligt samarbejde om børn og unge i Slagelse Kommune Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Plantegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Brev med kulturstyrelsens godkendelse + tegninger Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE BAHN V/LEIF BAHN Klage over at der bygges i strid med byggetilladelsen ( gavlvinduer) Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Skitse - facade / snit Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Orientering om at trykprøvningsattest + kloakfærdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Oversigstplan.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB

12 Ansøgning om tilladelse til etablering af kælkebakke af overskudsjord fra anlæg af sø m.m Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Ansøgning om tilladelse til nedrivning af lade og opførelse af ny kantinebygning Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af l nitrogentank Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Klaptilladelse til Korsør Havn Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Skema A bossinf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Projektbeskrivelse.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Næsten alle aftaler er på plads Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af ny staldbygning Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af Korsør Lystskov - Korsørløbet Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om manglende færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Afmelding af tank Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om at blive kontaktet om placering af anneks Center for Teknik og Miljø Borger Bilag 3 - Velfærdsteknologi Budget pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager VS: Bisserup Havnevej 5 - Trafikfarlig genstand i vejareal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - - Skilt Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Re: SV: SV: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Mail af 8/ fra Kontrolgruppen - Fripladstilskud stoppes Center for Dagtilbud Borger Orientering om tilmelding - tømningsordning for olie og benzinudskiller Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af mail til Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget om rykker for svar Center for Teknik og Miljø Borger

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 330-2015-130397 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik og Miljø 17447009 Skorstensfejermester Jens Brandt 330-2015-130394 Skorstens- / ildstedsanmeldelse 16-03-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-406577 330-2015-406523

330-2015-406577 330-2015-406523 330-2015-406786 Ansøgning om aktivitetstilskud 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 36 36 88 29 Musisk Forening Skælskør 330-2015-406644 SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Oplysning om placering af 2 vandhuller en på 600 m2 og 330-2015-324970 en på 1000 m2 24-06-2015 Center for Teknik og Miljø 29201609 SKOVSØHUS NATUR ApS 330-2015-324100 Ny kontrakt vedr. NAVN xxxxxxxxxx

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152993 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-152989 Indkaldelse til jobsamtale 26-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

31789680 Vemmelev Fodboldklub

31789680 Vemmelev Fodboldklub Mail til NAVN: SV: Mulighed for sø på matrikel 12 Hulby By, 330-2015-139042 Tårnborg 18-03-2015 Center for Teknik og Miljø Rana-consult 330-2015-136917 Tilladelse til brug af Soldatens Lod 18-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

330-2015-298791 330-2015-298777

330-2015-298791 330-2015-298777 330-2015-298664 Kopi af tilbagekaldelse af påbud 10-06-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-298605 Tilladelse til brug af Byparken 10-06-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802. 18-11-2014 Bilag - Evaluering af projektet 2013 199198 rlbr 9697

18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802. 18-11-2014 Bilag - Evaluering af projektet 2013 199198 rlbr 9697 Åben postliste 14. november 18. november Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-11-2014 Skagen Odde Ultra 2015 - tilladelse - 199201 mome 24802 18-11-2014

Læs mere

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845 Åben postliste 22. februar 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning bilagt fuldmagt.pdf - tosn 5544 Ansøgning.pdf - tosn 3744 Re: Påbud

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 11-06-2014 "AnalyTech Miljølaboratorium A/S" Dokumenttitel 02-06-2014 - Forenklet kontrol - Risbankevej 19 Sagsnr. 2009/58931 Dokumentnr. 2009/58931

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 107207 2010-779- 2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 107207 2010-779- 2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 107207-107485 - 107002-106989 - 106964-106951 - 107369-107481 - 14183 148480 148480 165605 130175-16410 - 15760-107480 Odgaardsvej

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 26960

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 26960 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- 26960 E-mail + Ansøgning om støtte til projekt Stabat Mater 779-- 4260 KULTURFRI VJKEL Mette Østergaard og Tine Fenger

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

340-2015-111535 Henvendelse Borgmester - Det gamle posthus -Bestyrelsen Byråd og Kultur

340-2015-111535 Henvendelse Borgmester - Det gamle posthus -Bestyrelsen Byråd og Kultur Postliste over post som er modtaget i Sorø Kommune den 30. juni Dokumentnr Overskrift Sagsoverskrift Afdeling 340--111934 Betaling af veste Borgmester - Bekæmpelse af indbrud i Sorø Kommune - Nabohjælp

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 88202 Høring over betænkning over offentligt ansattes ytringsfrihed - 13287 BYSEKR VJBLK - 89220 Skivehus - Lån af Hallen

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix Åben postliste 17. oktober 2014 Sagsnr. Overskrift 2010-32795 2011-54341 13650 VS: vigtig - VS: Røg-gener fra Ellingevej 28, Refsvindinge Dokument nr 152111 Referat styringsdialog 151900 Mail med rapport

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere