Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Septiktank er sløjfet Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Mail koorspondance angående Fodbold økonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Mail koorspondance angående Svømmeøkonomi Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til indretning af fyrrum i driftsbygning nr Center for Teknik og Miljø CHRIS A ANDERSEN Svar på spørgsmål omkring ydelsen Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Spørgsmål om givet tilladelser til aktiviteter Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af skur og lovliggørelse af legehus Center for Teknik og Miljø Borger Ønske om hastighedsdæmpning på Kobækvej Skælskør Center for Teknik og Miljø Borger Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opstilling af husstandsvindmølle Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar: - ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skovsø Å Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Garantistillelse nr tilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Anmodning om aktindsigt Center for Teknik og Miljø Borger Valbygårdsvej Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om anvendelse af lokale til cafe brug Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Information om tilmelding på adresse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om arealoverførsel/udstykning Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgning om principiel tilladelse til at nedlægge et iddraget vejareal Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Sagen annulleres Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S Ansøgningsblanket Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Orientering om anden kontaktperson Center for Teknik og Miljø Aarhus Universitet Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S

2 Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i Flaskerenden Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Afgørelse vedr. lovliggørende dispensation til aktivitetshus Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Høringssvar: ingen bemærkninger til det fremsendte vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen SV: Kvittering Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Indsendelse nr. 2 - revideret situationsplan Center for Teknik og Miljø SKARE BYG A/S Rapport AR-15-CA slam Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rettelser til forslag til møde Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forslag til mødetidspunkt Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Færdigmelding Center for Teknik og Miljø CASA ARKITEKTER A/S Rapport AR-15-CA vedr. Højgården Vandværk Vandværket Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Anmoder om at Slagelse Kommune sætter sagen i bero Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Udgået før kortlægning Parkvej 35, 5300 Slagelse (Frederikshøj) - matr. nr. 334al Slagelse Markjorder Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Ny nedsat ansøgning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Swinging Paradise Energimærkningsrapport Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Musholmsvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Pasningsaftale - Højen 45.pdf Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager RE: kommentarer til Bildsøe Enghave 2 (ansøgning returneret) Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om nyt udhus Center for Teknik og Miljø Borger Orientering om lokalplan 1151 Panzermuseum East og aktuelle opgaver Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Nye adresser Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Delaftale 1: Optimera mailkorrespondance Center for Økonomi Oplyses af modtager Endelig Sikkerhedsrapport_Vestsjællandsmessen_ Beredskab Oplyses af modtager Gavl, Ø-arkivet Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø Borger RE: Åstedsforretning Center for Teknik og Miljø Borger

3 Partnerskabsaftale Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager DAR notat Banelayout-5.pdf Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager kortskitse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i vandløb Center for Teknik og Miljø Borger Prøvetidsvurdering 4 uger Center for HR og Udvikling Borger Schultz Kommunekoncept Center for Økonomi Oplyses af modtager Høringssvar: Vandløbsprojekt i Skelbækken Center for Teknik og Miljø Borger SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Fjerring A/S Revideret brandmanual Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Dokumentation for arbejdstider Center for Dagtilbud Borger Fuldmagt til byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Motalavej Ansøgning om midlertidig lukning ifm sommerfest Center for Teknik og Miljø Borger Tilladelse til lukning af vejen Center for Teknik og Miljø Borger Evaluering Naturmaraton Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Artikel Sjællandske Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Bevarende lokalplan for Omø By Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Lokalplan 1133, Bevarende lokalplan for Agersø By og Havn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflyst Tillæg nr. 1 til lp 55, Minigenbrugsstation syd for Agersø Lystbådehavn Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Afgørelse fra Vejdirektoratet Center for Teknik og Miljø Vejdirektoratet Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 78, Omø by bevarende plan Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Aflysning af lokalplan 55, Bevarende lokalplan Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager vinduespolering 2/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager udkast til Bildsøe Enghave Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Borger Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

4 fra LLO Center for Teknik og Miljø LLO henvendelse VS: Giftigt plante Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål til færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om uklarhed i pkt. 8 på grøn erklæring Center for Teknik og Miljø SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S svar fra ejer Center for Teknik og Miljø Borger modtaget teknisk erklæaring Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tidshorisont Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Forhåndsgodkendelse til nedrivning og genopførelse af skyttehus Center for Teknik og Miljø FJERRING A/S Mail fra Landbørnehaven - ud- og indmeldelser Center for Dagtilbud Landbørnehaven Mariehønen v/lis Mail med ansøgning og Skema A Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: skriv på at ejendommen tjærebyvej 75 er væk Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager VS: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 2.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 1.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager foto 3.JPG Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: SV: Boeslunde - el-forsyning til ejendommen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: Re: VS: Vedr. tilsagnsskrivelse - Gadekærsvej 9, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Husmandsstræde 20, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Trafikforhold Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Kastanievej, Slagelse - Inspektionslemme til installationsskakte ved boliger Beredskab Oplyses af modtager SV: Indstøbte installationer - Tjærebyvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Tag Omø Husmandsstræde Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager svar fra OF Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: samtykke til spærreflade, venstresvingsbaner mm Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

5 Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om manglende beskæring af buske og træer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kvittering Center for Teknik og Miljø Borger Skilt efter et år - status Center for Kommunale Ejendomme Borger Tankattest på 1200 ltr olietank fra Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager GAPS_Mødereferat vedr. brandudstyr og flugtvejsplaner Beredskab Oplyses af modtager Generel forespørgsel om husvindmøller på tage i fritidshaveforeningen Center for Teknik og Miljø Omegnens Fritidshaveforening Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om anvendelsesmuligheder m.m Center for Teknik og Miljø Slagelse-Skælskør Provstiudvalg Tilladelse vedr Mindeparksfest Center for Teknik og Miljø Politiet ansøgning om tilladelse til ombygning Center for Teknik og Miljø PLH ARKITEKTER A/S VARSLING om overskridelse fra Eurofins Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal undervisningsbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Indsendelse nr. 2 - påbegyndelse Center for Teknik og Miljø VT HALLEN A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Sports bassin (25 m) Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Afgørelser vedr. belysningsforhold på Korsør Fæstning (Del B) Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Rapport , Lillevang, UV-Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Telefonbesked/kontaktoplysninger Center for Teknik og Miljø Borger Rapport AR-15-CA vedr. Korsør Svømmehal Springbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Rapport AR-15-CA vedr. Gimlinge Vandværk Ledningsnet Drikkevand - Begrænset kontrol uorg. sporstoffer Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S

6 Rapport AR-15-CA vedr. Antvorskov Kaserne Vandforsyning - Drikkevand - Begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Falck Safety Services - Kursusbekræftelse regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bevilling - offshore kursus regional pulje Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Ny klage over støj fra Netto Center for Teknik og Miljø Borger Mail om manglende færdiggørelse af korrespondance pga ferie Center for Teknik og Miljø Borger SV: Dokument Naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Mail med kopi af tilladelse til støj og støvende arbejde Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Mail af 3/ fra Kontrolgruppen i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Borger Anmodning om opringning vedrørende kortmateriale i ansøgning i BOM Center for Teknik og Miljø Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Evalueringsskema Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Forlev, kontrol (UVanlæg).pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Lillevang, UV Anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Rapport , Nordre, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S

7 Rapport , Erdrup, UV-anlæg.pdf Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer Center for Teknik og Miljø RENONORDEN A/S Re: SV: Ansøgning om tilskud til filmprojekt "Blå Time" Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Link til film Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Plakat til filmprojekt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Part K Situationsplan, facadetegning og bemærkning om lokalplan Center for Teknik og Miljø Borger Cirkusforestilling i Boeslunde Beredskab Cirkus Mascot Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Forebyggende hjemmebesøg Center for Sundhed og Omsorg Borger Revideret ansøgning Center for Vækst og Plan Vestermose Lokalråd Snit + facadetegninger Center for Teknik og Miljø Borger Orientering og tak - skiltet nu er fjernet Center for Teknik og Miljø Borger Fornyet henvendelse om badevandsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Re: Status - Lillegade Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Storegade 22 - status Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Aftale om at ejendommen kloakeres 2018 ved tilslutningsmulighed Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager BBR ønskes ændret fra minirensningsanlæg til samletank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Slagelse Kloakservice har tilsluttet samletanken Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til lukning af altan Center for Teknik og Miljø Borger Fwd: SV: SV: Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Spørgsmål om på sigt at få tilladelse til nedrivning og genopførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø Borger SV: Arb.plads i Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager FW: Landliv Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: vores møde i morgen Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Re: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Henvendelse om manglende beskæring af træer og buske Center for Teknik og Miljø Borger Idrætspolitik version Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af altan Center for Teknik og Miljø Borger Supplerende sagsmateriale Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Glas-kampagne Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus

8 Notat vedr. klagesagen og samarbejde med Devoteam Center for Økonomi Oplyses af modtager Bossinf advisering Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Nyt tag Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabsskur Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om tilladelse til ombygning af anneks og lukket udestue Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om farveskift Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB TDC nyt mobilabonnement Center for IT og Digitalisering TDC TDC ændring af tillægsprodukt Center for IT og Digitalisering TDC Ønske om etablering af vejbump Center for Teknik og Miljø Borger Svar om krav til 8 tilladlese - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Ansøgning om tilladelse til opførelse af udstillingshus Center for Teknik og Miljø EBK HUSE A/S Kvitteringer Center for Teknik og Miljø Borger Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Udbetaling af kommunens låneandel.doc.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB IB12169_Kastanievej_ _inspektionsrapport_ pdf Beredskab Oplyses af modtager Naturstyrelsen ønsker kontaktperson til projekt vedr. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (Kommuner i Region Sjælland) Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Vandanmeldelse Center for Teknik og Miljø OP - VVS ApS Olietank gravet op Center for Teknik og Miljø Borger Sagsakter fra Langeland Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Bemærkninger til adresseændring Center for Teknik og Miljø OLLERUP MASKINFABRIK A/S Orientering om anvendelse af kontorhus Center for Teknik og Miljø Borger Din mail er modtaget af Primær Sundhed Center for Handicap og Psykiatri Oplyses af modtager Indsendelse nr. 3 - færdigmelding Center for Teknik og Miljø NOLES A/S Indsendelse nr. 3 - påbegyndelse m.m Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om lovliggørelse af terrasse Center for Teknik og Miljø Borger

9 Ansøgning om tilladelse til benyttelse af Soldatens Lod den Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om udhus Center for Teknik og Miljø EDC MÆGLERNE CARL ERIK HANSEN & Faktura for rådgivning Center for Teknik og Miljø HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Svar om krav til 8 tilladelse til ledningsarbejde på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Forespørgsel om udstykning jf ejendomsavancebeskatningsloven Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Ansøgning om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg med beluftning Center for Teknik og Miljø BRDR. H. & S. JENSEN SKÆLSKØR ApS Tegninger + arbejdsbeskrivelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ang. aftaleudløb på Lovinformationsystem - VIDERE FORLØB Center for Økonomi Oplyses af modtager Ledningsarbejde og reperation af bygningsværk/brønd på Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamilieshus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Korsør FC - regnskab for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice FC Storebælt DUBU Driftsstatus Uge Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager alarmudkald 4/ Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Bekræftelse fra TDC.pdf Center for IT og Digitalisering TDC Forespørgsel om lovligheden af opsætning af plankeværk Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring fra vicevært Center for Teknik og Miljø Borger Korrektur fra signatur Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager registrering af udhus Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø JAN OHMANN Ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus Center for Teknik og Miljø MAYNER DESIGN ARKITEKT MAA V/JA Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysninger om prøvetagning - ledningsarbejde Dalsvinget Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS

10 Ansøgning om tilladelse til indretning af toilet og personalekøkken Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE A/S Aftalegrundlag Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Opmåling Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forhåndsdialog/forespørgsel vedr. strandbyggelinje Center for Teknik og Miljø Borger Olietank og overdækket terrasse Center for Teknik og Miljø Borger Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Statisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rettelse til boligareal Center for Teknik og Miljø EDC BoligEksperterne Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø J. BJ. THORLAKSSON ApS Rykker / bemærkninger til legepladsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Notifikation SE Import fra Sverige til Vandrens Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Kopi af pressemeddelelse _sorteroggivnytliv_metal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opstilling af containere Center for Teknik og Miljø Slagelse Amerikanske Fodboldklub Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Underretninger opfølgningsaktiviteter Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Registreringsmeddelelse U Referencenr Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Rapport Rapport AR-15-CA Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Referat af følgegruppemøde i Større Samlede Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Re: Støjklage vedr. Linde Alle` 32, 4220 Korsør Center for Teknik og Miljø Borger Aftaledokument, hegn mv., NAVN og NAVN.pdf Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Omøs indberetning for 2014 samt takster til godkendelse for Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

11 Ansøgning om tilladelse til tilslutning til offentlig kloak Center for Teknik og Miljø SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS Re: SV: Ansøgning om supplerende tilskud til koblede vinduer - Storegade 7, Agersø Center for Vækst og Plan Borger Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af ridebane Center for Teknik og Miljø Borger Mail fra Rumlepotten om udmeldelse pr Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Brev om manglende afhentning af dagrenovation Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel om anvendelsesmuligheder Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Nyt udkast til vedtægter for Gårdlauget Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Opfølgning i forhold til tilkendegivelser Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Bilag vedr. ny tagdækning Center for Teknik og Miljø Borger , Ejerliste d xlsx Center for Teknik og Miljø VANAS ApS VS: Flyfoto m naturtyper beskyttet iht Naturbeskyttelsesloven + forslag til hegn i gamle fold Center for Teknik og Miljø VANAS ApS Færdigmelding Center for Teknik og Miljø TØMRER-GÅRDEN ApS Visualiseringer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fuldmagt fra 2 ejer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tilbagemelding far Miljø Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Rykker for regnskab eller returbetaling Tidligt tværfagligt samarbejde om børn og unge i Slagelse Kommune Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager Registreringsmeddelelse U Referencenr S Center for Teknik og Miljø Geodatastyrelsen Plantegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Brev med kulturstyrelsens godkendelse + tegninger Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE BAHN V/LEIF BAHN Klage over at der bygges i strid med byggetilladelsen ( gavlvinduer) Center for Teknik og Miljø Advokatgården Sorø I/S Skitse - facade / snit Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Orientering om at trykprøvningsattest + kloakfærdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Oversigstplan.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB

12 Ansøgning om tilladelse til etablering af kælkebakke af overskudsjord fra anlæg af sø m.m Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Ansøgning om tilladelse til nedrivning af lade og opførelse af ny kantinebygning Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af l nitrogentank Center for Teknik og Miljø ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Klaptilladelse til Korsør Havn Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Skema A bossinf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Projektbeskrivelse.pdf Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Næsten alle aftaler er på plads Center for Teknik og Miljø VANAS ApS SV: Klingeberg Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Ansøgning om tilladelse til opførelse af ny staldbygning Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af Korsør Lystskov - Korsørløbet Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om manglende færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Afmelding af tank Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om at blive kontaktet om placering af anneks Center for Teknik og Miljø Borger Bilag 3 - Velfærdsteknologi Budget pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager VS: Bisserup Havnevej 5 - Trafikfarlig genstand i vejareal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - - Skilt Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Re: SV: SV: Tilbud på nedrivning - Lillegade 13, Agersø Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Mail af 8/ fra Kontrolgruppen - Fripladstilskud stoppes Center for Dagtilbud Borger Orientering om tilmelding - tømningsordning for olie og benzinudskiller Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af mail til Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget om rykker for svar Center for Teknik og Miljø Borger

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere