Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning."

Transkript

1 Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket Maskintakster, vil priserne blive overført til maskintakstkartoteket. Herfra kan de indgå i markbladenes registreringer. Via menuen oprettes beregninger på traktorer og planlagte maskininvesteringer. Beregninger vedrørende traktorer kan overføres til beregninger i maskintakstkartoteket, så traktoromkostninger ikke skal indtastes manuelt ved beregning af prisen på f.eks. en "Pløjning" (Se senere). Forudsætninger for beregninger. Inden man påbegynder beregninger, skal man sørge for, at forudsætninger om skat mv. er korrekt angivet. Dette foregår via menuen Værktøjer/. Vejledning til Opsætning. Skattemæssig afskrivn. 1. år. Her angiver du procenten for tilladt skattemæssig afskrivning i første investeringsår. (Anskaffelsesåret). Skattemæssig afskrivn. Her angiver du procenten for den skattemæssige afskrivning i de følgende år. Markedsrente. Her angiver du den normale årlige markedsrente. Procenten anvendes udelukkende som et forslag når en ny beregning foretages. Inflation. Her angiver du den normale årlige inflation. Procenten anvendes udelukkende som et forslag når en ny beregning foretages. Skatteprocent. Her angiver du din normale marginalskat. Procenten anvendes udelukkende som et forslag når en ny beregning foretages. Investeringsberegning. En investeringsberegning oprettes ved at trykke på Opret. Side 1

2 I dialogen vælges om der beregnes på Egen maskine eller Planlagt investering. Der vælges om maskinentypen er selvkørende eller redskab. I betegnelse angives maskinens navn. Maskintype redskab. For redskaber kan der vælges mellem flere grupper af tilhørende traktorer. - Traktorgruppe 1 - Traktorgruppe 2 - Traktorgruppe 3 - Traktorgruppe 4 - Traktorgruppe 5 Traktorgrupperne kan anvendes til at beregne dine egne gennemsnitlige timepriser for forskellige traktorgrupper. F.eks. kan gruppe 1 anvendes til mindre traktorer og gruppe 5 til store traktorer. Ved beregning af prisen for et redskab, kan du sidenhen vælge den traktorgruppe der skal medtages i beregningen af prisen for redskabet. Maskintakst Her kan du udpege den maskintakst, som du ønsker at sammenligne maskininvesteringen med. (Feltet udfyldes automatisk hvis du opretter investeringen via kartoteket maskintakster). Værdi Her indtastes prisen på eller vurderingen af maskinen. Tidshorisont Her angives hvor mange år, du forventer at beholde maskinen. Afskrivning pct/år Her angives den forventede afskrivning. Ud fra denne procent beregner programmet afskrivningen pr. år efter saldometoden. Via knappen "Forslag" kan du få hjælp til at udregne afskrivningsprocenten, hvis du i stedet kan fastsætte restværdien. Side 2

3 Rente Her skal man angive renten pr. år. F.eks. den aktuelle bankrente. Inflation Her angiver man den forventede inflation pr. år. i gennemsnit over tidshorisonten. Skatteprocent Hvis man vil regne med skat, skal der angives en skatteprocent. Kapacitet pr. time Her angives kapaciteten pr. time. Enheden rettes via søgelisten bagved feltet. Typisk vil det være ha/time, men det kan være stk, tons osv. Gælder beregningen en traktor kan der ikke rettes i dette felt. Hvis man beregner fra maskintakstkartoteket, vil programmet anvende den kapacitetsenhed, der er oprettet sammen med maskintaksten. Kapaciteten bør angives under hensyntagen til spildtid mv. Dvs. den effektive kapacitet og ikke den teoretiske kapacitet. Når enheden er angivet, indtaster man maskinens gennemsnitlige kapacitet. Forbrug XX/år Her indtastes det forventede forbrug pr. år. F.eks tons eller 800 ha. Ved beregning af en sprøjte f.eks., skal man huske, at markerne sprøjtes mere end en gang. Derfor skal arealet være antal ha gange antal behandlinger! Timeforbrug/år Ud fra de angivne forudsætninger om kapacitet og forbrug, beregner programmet timeforbruget pr. år. Man kan rette i det beregnede timeforbrug, hvorefter programmet selv beregner et nyt forbrug pr. år. Ha/år Hvis kapacitetsenheden afviger fra time eller ha, kan man i dette felt angive det antal ha der skal overkøres. Herved får man også mulighed for at beregne en pris pr. ha for maskiner, hvor kapaciteten normalt udtrykkes i tons, stk. mv. Vedligehold kr/time Her angives vedligeholdelsesomkostningerne pr. time. Vedligehold kr i alt Programmet beregner selv dette tal ud fra antal timer gange omkostningen pr. time. Hvis man retter i tallet, vil programmet regulere på omkostningen pr. time. Vedl. stiger pct/år Her angiver man eventuelt en forventet stigningstakst på vedligeholdelsesomkostningerne pr. år. Typisk vil en maskine blive dyrere og dyrere at vedligeholde hvert år. Side 3

4 Energiomk. kr/time Her angiver man brændstofforbruget pr. time. Det er kun ved beregninger for traktorer og selvkørende redskaber, at dette felt bør anvendes. (Ved redskaber vil brændstof normalt være inkluderet i traktortimepriserne). Diverse stykomk./ha Her kan man eventuelt angive en omkostning pr. ha. F.eks. til bindegarn osv. Lønomk. kr/time Ønsker man at medtage løn i beregningen, skal en timeløn angives. Denne bør være et gennemsnit af normalløn og evt. overarbejdsløn. Pas på ikke at indregne løn flere gange. F.eks. hvis lønomkostningen allerede er angivet ved beregning af traktoromkostningerne. Hvis der anvendes særskilt registrering af løn på markbladene, bør der ikke angives løn ved beregning af egne maskintakster, da det vil medføre dobbeltregistrering. Husleje/forsikring Her indberettes den andel af husleje og forsikring, som maskinen skal betale. Diverse kapacitetsomk. Her angives eventuelt andre kapacitetsomkostninger, som maskinen skal betale. (Kapacitetsomkostninger er faste omkostninger, som ikke varierer med brug af maskinen!). Evt. traktoromkostning Hvis beregningen er for et redskab, skal man angive en timepris på en traktor. Til hjælp for dette kan man angive en traktorgruppe og via knappen "Beregn" hente den gennemsnitlige timepris for denne traktorgruppe. Timeprisen kan også angives manuelt. For at anvende funktionen kræves det dog at ejendommens traktorer først er oprettet i de forskellige traktorgrupper via menuen "Værktøjer/". Når du opretter en investering kan du se resultatet i bunden af dialogen. Der vises altid 3 priser samt restværdi. Side 4

5 Genberegn med ændrede forudsætninger. Med ikonet genberegn kan der indtastes ændrede forudsætninger for rente, inflation og skat. Der kan herefter vælges om der skal opdateres beregninger for Egne maskiner eller Planlagte investeringer. Beregning af maskintakster i kartoteket. For at beregne prisen på en maskintakst, klikker man på maskintaksten med musen og vælger herefter funktionen Beregn. Når beregningen er gennemført, vil prisen automatisk blive overført til maskintakstkartoteket. Her er vist en beregning for en mejetærsker. I maskintype vælges Selvkørende redskab. De resterende felter udfyldes med de ønskede værdier. I nederste linje kan resultet af beregningen læses som omkostning pr. hektar eller time og som en restværdi ved slutningen af tidshorisonten. Tryk Ok for at overføre beregningen til kartoteket. Side 5

6 Mejetærskerberegningen fremgår nu af maskinkartoteket. Udskriv. Via funktionen "Vis udskrift" kan du udskrive beregningen. Side 6

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Indberetning til driftsanalysen. Generelt. Generelle filtre. Opgørelse for Afgrøder

Indberetning til driftsanalysen. Generelt. Generelle filtre. Opgørelse for Afgrøder Generelt Formål Denne vejledning beskriver hvorledes udskriften 80400 kan anvendes som grundlag for indberetning til driftsanalysen hos Patriotisk Selskab. Ved tilpasning af udskriftsfiltre kan der udskrives

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere