Torsdag den 14. marts kl fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit Dirigent Jan Stemmetællere: Britta og Anders Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da der allerede i november 2012 var udsendt indkaldelse. Jan foreslog, at der blev tilføjet et punkt til dagsorden, nemlig: valg til regions breddeudvalg under pkt Formandens beretning Registrering af klubben Første arbejdsopgave for den nye formand var, at få klubben registreret hos kommunen, således at det var muligt at søge tilskud. Dette blev hurtigt løst. Den 30. maj deltog Niels og Christian i et informationsmøde hos kommunen, hvor de hørte om de puljer, man kunne søge hos. Karolinelund Da Niels sidste år overtog formandsposten var den absolutte første prioritet, at skaffe baner til klubben Da DGI Nordjylland også manglede et sted til at holde finalestævne, tog Niels bl.a., en snak med Erik Vangsted, om hvorvidt DGI Nordjylland ville være med ved etablering af baner i Karolinelund. DGI Nordjylland petanque var med på ideen. Vi har fået udpeget en kontaktperson hos kommunen, men Niels har haft ganske store problemer med at få respons fra denne kontaktperson (og har det stadig). Tilfældigvis var det en anden, der på et tidspunkt tog telefonen. Vedkommende syntes, at petanquebane i Karolinelund lød som et rigtigt godt projekt, og var meget interesseret. Så endelig lykkedes det, at få vores kontaktperson til at ringe tilbage. Kommunen havde dog ingen penge til formålet. Niels sendte så ansøgninger til diverse fonde mv., hvor et par stykker gav et positivt resultat. Det lykkedes dog at finde en afdeling hos kommunen, der gerne ville give økonomisk støtte til projektet, forudsat at DGI også var med. Kommunen og DGI Nordjylland gav i samarbejde en underskudsgaranti på kr. Det betød, at med tilskud fra fonde (Spar Nord og Nordea), så var der nu i alt kr. til etablering af baner i Karolinelund. Niels fandt en vognmand til arbejdet, som var betydelig billigere end kommunens entreprenør afdeling. Opførelse af halvtag krævede pludselig byggetilladelse. Ansøgning blev indsendt meget hurtigt, men først efter 6 uger og kontakt til chefen for vores kontaktperson, lykkedes det at få ansøgningen sendt videre. I dag kan vi dog glæde os over, at halvtaget nu står færdigt. 1

2 Undervejs er ældresagen også kommet til som bruger af banen. Ældresagen har givet til projektet. Derudover har ældresagen være flinke til at hjælpe til og påtage sig opgaver. Der er således nu 4 brugere af banen. (Petanqueklubben Nordjylland, Karolinelund Petanque Klub, DGI Nordjylland Petanque og Ældresagen Aalborg Petanque). De 4 brugere har lavet en samarbejdsaftale med spilleregler for anvendelse af baner, klubhus og depotrum. Niels er valgt som fælles koordinator for alle brugere af banen. De 4 brugere holdt møde med kommunen(park og natur) den 19. november. Der kom bare ikke referat fra mødet. Niels rykkede for referatet, og fik den 13. december at vide, at referatet næsten var færdigt. Men referatet kom først ca. 2,5 måned efter mødet. Det var dog et referat, som Niels havde rigtig mange rettelser til. På mødet med kommunen i juni blev også aftalt, at der skulle laves en brugsaftale for området. Også til kommunens udkast til brugsaftale har Niels sendt rigtig mange rettelser retur. Rettelser til referat og brugsaftale blev sendt tilbage i starten af februar. Dette gav dog vanen tro ingen respons. Først efter kontakt til chefen for ca. en uge siden, sker der noget. Niels skal til møde på tirsdag for at forsøge at blive enig med kommunen om referat og brugsretsaftale. Der blev den 1. november afholdt stort stævne på banen i forbindelse med at DGI skulle rundt for at se på mulighederne for afholdelse af DGI landsstævne i Aalborg Der var 77 deltagere en kold novemberdag. Om det så var det, der gjorde udslaget, er ikke til at vide, men resultatet blev, at Aalborg skal holde landsstævne Det vil til den tid blive nødvendigt at udvide arealet, da vi må forvente, at der skal være plads til petanquespillere. Der er nu lavet en hjemmeside for petanqueanlægget i Karolinelund. Hjemmesiden er lavet af Jan og Margit, og har adressen petanquemekkaet.dk Hjemmesiden indeholder en kalender med alle aktiviteter, der er på banen samt link til hjemmesider for de enkelte brugere. Banen i Karolinelund har et areal på 1400 kvm. Det betyder, at der kan laves 22 baner, hvis de skal overholde internationale mål. Hvis banerne er mindre (3 meter) kan der laves 35 baner. Hvis vi skal bruge flere baner, så skal det aftales med Platform 4. Indtil videre kan der også laves baner foran deres containere. Den nye formand for Platform 4 er meget imødekommende og samarbejdsvillig. Vi kan låne toiletter hos Platform 4 i vinterperioden. Platform 4 har et meget stort godkendt køkken, som vi gerne må låne ved stævner. Der mangler det sidste flisearbejde ved halvtaget. Det afventer, at elkabler er dækket. Vi har fået lavet flisegang over banen og den bliver brugt. Forhåbentlig kan flisegangen være med til at minimere antallet at cykler og des lige over banen. Vi har nøgle til toiletterne, med de er lukket om vinteren. Diskussion omkring denne første del af beretningen Britta: hvordan meddeler vi kommunen, at vi skal holde noget på banen, så de ikke pludselig har reserveret området til andet formål? 2

3 Niels: beboerne i området er ved at lave en slags forening, som de håber kommer til at stå for Karolinelund. De håber dermed at koble kommunen mere af i forhold til planlægningen af, hvad der foregår i Karolinelund. Der er måske EU penge på vej ind i området. Der er bl.a. overvejelser om at lave kolonihaveprojekt med små minihaver i Karolinelund Anders: har vi råderet på petanquebane og det overdækkede område. Er der aftale, så andre ikke bare kommer og vil have arealet. Niels: aftale med kommunen om brugsret på vej. De nuværende brugere får således brugsret på området. Margit: kommunen har vel stadig førsteret ved store arrangementer. Niels: Der kommer imagefestival i august/sept, hvor vi i en periode ikke kan være på banen. Der kommer måske en fælles kalender med alle aktiviteter i Karolinelund Kommunemesterskabet. Karolinelund Petanqueklub har fået tildelt kommunemesterskabet for Aalborg kommune i Hvis kommunemesterskabet fortsat skal ligge i Karolinelund, så vil det fremover forsøgt placeret under Aalborg i Rødt. Kommunen har lovet at være sponsor for vinpræmier til Aalborg i Rødt. Fra hele forsamlingen var der stor tak til Niels for hans indsats med banen i Karolinelund. Niels: også tak til de mange andre, der har hjulpet med arbejdet i Karolinelund. Der er planlagt arbejdsdag med forårsklargøring. Hvor meget, der kan laves, afhænger dog af vejret. Petanqueklubben Nordjylland stævner og turneringer Danmarksserien vandt i 2012 deres pulje, og kvalificerede sig dermed til finalestævnet, som blev holdt i Tune. Holdet blev nr. 5 ved finalestævnet - lige under oprykning til 2.division. Regionalholdet klarede sig knap så godt, men i sidste runde kom holdet godt i gang og fik point med hjem. Klubben har deltaget med et hold i vinterturneringen. Holdet vandt D-rækken, og inkasserede 800 kr. for den præstation. Derudover har klubmedlemmer deltaget i forskellige DPF-stævner rundt omkring. Vi havde bl.a. et hold bestående af Hans Jørgen, Gitte, Torben og Britta, som tog 1.pladsen ved BMI kvartetten. Vi har også deltaget med et hold i Eurocup. Turnering 2013 For Danmarksserieholdet er der nu kommet program ud for sæsonen Vi skal spille på følgende datoer: 20. April i Odense 15. juni i Nordjylland 10. august hos vennerne Og skulle vi kvalificeres os til finalestævnet, så holdes det september. Derudover har vi en aftenskamp mod vennerne, som skal afvikles i perioden 24.maj 14.juni 3

4 I Regionalrækken kan der i år tilmeldes 4-mandshold eller 7-mands hold. Rykker et hold op til Danmarksserien, så skal der her fortsat stilles med 9-mands hold, uanset om det er et 4- mands hold, der rykker op. Dvs. holdet skal ved oprykning suppleres med ekstra spillere. Torben: sidder i turneringsudvalg. Et af formålene med at lave mindre hold i regionalrækken er bl.a. at gøre turneringen mere grøn dvs. mindre kørsel. Man må godt lave et blandet hold i regionalrækken, med hold fra flere klubber. Dette skulle gerne give mindre klubber mulighed for at stille hold. Turneringsform (triple, double, single) i regionalrækken er ikke endelig afgjort endnu. Det er op til klubberne selv, om de ønsker at deltage med 4-mands hold eller 7-mands hold. Britta: 4-mands hold med doubler, så bliver det jo som Limfjordsturneringen. Jan: 4 eller 7-mands, det afhænger af, hvor mange vi er. Birthe Rytter: med et 7-mands kan vi risikere, at der vil der være mange, der ikke kommer til at spille. Jan: Vi havde sidste år nogle gange problemer med at stille hold. Vi er ikke flere i år tværtimod. Så mener, at det vil passe med et 7-mandshold. Konklusion: Vi satser på et 7-mands hold i regionalrækken i Skulle vi blive mange spillere, så kan vi evt. tilmelde et 4-mands hold ekstra. Derudover har vi tilmeldt et hold til veteranturnering. Mandagstræning Diskussion af, hvordan vi kan udnytte mandagstræningerne. KB har ikke mulighed for altid at være til stede om mandagen, men han kunne evt. forberede øvelser, som man selv kan gennemføre. Folk, der ikke kan deltage, må så hjemtræne de udleverede øvelser. Hele sæsonen kører der torsdagsmix med skiftende makkere. Dette er en ren social turnering, som har til formål at skabe liv i Karolinelund + penge i kassen. Anders: mener, at man måske har bedre fokus ved mandagstræningen, hvis resultaterne fra kampe sendes til KB. Torben: mener at mandagstræningen måske i højere grad bør gå til fastsatte øvelser. Torben: hvad skal mandagen bruges til. Er det træningsøvelser eller kun spil? Birthe Rytter: Skal regionalholdet komme til at fungere, så skal der også være spil, så man kommer til at kende hinanden indbyrdes. KB: god ide med årsplanlægning af træningen, så der kommer lidt kontinuitet ind i træningen. Men har ikke mulighed for at være der hver gang. Det kunne være en ide, som Anders foreslog, med tilbagemelding af kampresultater ved træningen. Men det er svært på forhånd at planlægge, hvilke hold det er muligt at sammensætte til træningen. Der vil altid være nogen, der ikke kommer. Hellere fokus på principper, f.eks. træning af tripler, regional hold i stedet for forud fastsatte hold. KB: vil forsøge at lave en plan, så folk også har mulighed for at træne selv. Svend: fint med enkelte fastsatte træningsdatoer før turneringskampe, hvor KB er til stede. De andre mandage er det mere frit om man nu møder. 4

5 Konklusion: Vi fortsætter med de faste træninger med KB op til kampe. Derudover laver KB et træningsprogram, som kan bruges for dem, der møder op, eller kan trænes hjemme. Tidspunkt. Mandag Første mandag. 8. april. standerhejsning med afprøvning af torsdag system. (KB kan ikke deltage 8. april). Holdudtagelse KB: Vil gerne have en med til at udtage holdet. Han har mødt forståelse for sine udtagelser, men forslaget er bl.a. begrundet i, at han i petanqueklubben Nordjylland møder egne klubmedlemmer. Det må derfor evt. gerne være en fra en anden klub. Anders: forslag om at udtage bruttotrup, så man ved, om man fortrinsvis hører til Danmarksserie eller regional-holdet. Torben: nogen steder har man et decideret spilleudvalg, som udtager sammen med træneren. Birthe Rytter: måske relevant at holdleder er med til at udtage. Muligheder for hvem, der evt. kan hjælpe med holdudtagelse: 1 fra bestyrelsen (eller en udpeget af bestyrelsen), spilleudvalg, holdledere. Vedtaget som konklusion: Det er i 2013 bestyrelsens ansvar at udpege en person til at hjælpe KB med holdudtagelsen. Det behøver ikke nødvendigvis ikke være et medlem af bestyrelsen. Beretning fortsat: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Niels stopper ekstraordinært som formand efter kun et år. Forklaringen er bl.a. at han er mere til DGI end DPF. Han har også ydet en stor indsat i Karolinelund, som han godt vil føre til ende, således at der fortsætter med at være petanque i Karolinelund. Niels vil gerne lægge sin indsats der i stedet for. 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse (vedlægges) Christian gennemgik det udleverede regnskab. Gjorde bl.a. opmærksom på, at som indtægt er anført , som er modtaget fra fonde til Karolinelund i Petanqueklubben Nordjyllands navn. Disse penge er overført til Petanquemekka Karolinelunds konto, og er således ikke i kassen mere. Jan: i balancen bør der være 1800 kr. fra Spar Nord Fonden, som er til materiel. Spar nord fonden giver ikke til daglig drift. Torben: Pengene kan evt. bruges til vedligeholdelse i Karolinelund fremover. Christian: pengene kan evt. flyttes over til fælleskonto til Karolinelund. Anders: foreslår, at vi lader pengene stå, så kan de jo evt. bruges hvis der opstår behov. Konklusionen blev, at vi som foreslået af Anders lader pengene stå til eventuel fremtidig behov. Niels: Gennemgik regnskab for Karolinelund Petanquemekkaet har nu fået egen bankkonto. Der er givet tilsagn om i alt til dato. En stor del er allerede nu brugt til bl.a. baner, halvtag, borde/bænke sæt og meget andet. 5

6 Tilbage på kontoen er ca Der er god brug for de resterende penge til bl.a. fodhegn, ladvogn eller trillebør, kølesvaleskab til klubhus (til drikkevarer til stævner), møbler til villaen, udvendige lamper til halvtag, gulv i villaen, tromling af baner og stor lysmast. 4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen) Britta havde indsendt forslag om nedsættelse af kontingent. Forslaget behandles under budget. 5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse Christian gennemgik det udleveret budget. Budget til Generalforsamling og møder ændres til kr., da dette også omfatter kørsel til repræsentantskabsmøde. Der er budgetteret med 24 medlemmer, men antallet af medlemmer kan risikere, at blive mindre. Der er budgetteret med kr. i overskud fra stævner, som er den forventede indtægt fra torsdagsmix. Niels: den nye bestyrelse skal hurtigst muligt lave en ansøgning til SIFA. Britta: havde indsendt forslag om at sætte kontingent ned for derved at kunne få flere medlemmer. Anders: det kan måske give flere medlemmer at sætte kontingentet ned, men udgifterne stiger også med flere medlemmer (trøjer, holdgebyr mv.). Svend: mener at det er ok med 400 kr. i kontingent. Konklusion: Kontingent fortsætter uændret med 400 kr. pr år. Niels: Er begyndt at kigge på sponsorer. Der er en aftale med Karolinelund Petanque Klub om at forsøge at finde fælles sponsorer. Der har været kontakt til et par mulige sponsorer, men indtil videre uden held. Har indtil videre kun fået tilsagn om, at man gerne ville være med til at sponsorere nogle præmier. Niels arbejder videre på begge klubbers vegne på at skaffe sponsorer. Det ser dog ud til, at være svært at skaffe sponsor, og der er ikke budgetteret med indtægter fra sponsor. Margit: I regional-rækken er det muligt at tegne holdlicens, hvis der er spillere på holdet, som ikke har licens. Er der afsat penge til dette på budgettet? Christian: Mener godt, at eventuelle udgifter til holdlicens kan indeholdes i de 2000, som er afsat til holdgebyrer Torben: Det kan evt. være spillere på regionalholdet, der selv betaler holdlicens Margit: Der kan jo personer med licens på regionalholdet, de skal vel ikke betale til holdlicens. Det bliver nødt til at være klubben der betaler holdlicens. 6

7 Christian: hvad er taksten ved deltagelse i møder og kørsel i egen bil. Hvilke møder gives der tilskud til. Torben og Susanne havde deltaget i et dialogmøde med andre klubber. Gives der tilskud til dette? Jan: vi besluttede sidste år, at vi giver tilskud til repræsentantskabsmødet og ikke andet. Anders: Den normale takst ved kørsel, har vi tidligere sat til 1.5 kr. pr. km. Jan: forslag om, at vi giver tilskud til et møde om året, så må bestyrelsen selv vælge, om det skal være repræsentantskabsmøde eller dialogmøde. Mødedeltagelse skal kunne holdes indenfor budgettet. Der kan være stor forskel på, hvad det koster, afhængig af, hvor i landet mødet holdes. KB: Forslag: Vi fastsætter en budgetramme for deltagelse i møder. Hvis det holdes er indenfor budgettet, så må bestyrelsen selv afgøre, om man deltager i et eller to møder Konklusion: Forudsat, at deltagelse i repræsentantskabsmøder, dialogmøder og des lige holdes indenfor budgetrammen, så afgør bestyrelsen selv, hvilke møder, man ønsker at deltage i. 6. Valg af bestyrelse: a. Formand (Niels afgår ekstraordinært) 1 år Susanne Tønder blev valgt som ny formand b. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (Christian ønsker ikke genvalg) Begge 2 år Kasserer: Anders Larsen Bestyrelsesmedlem: Torben Skalshøj blev genvalgt. 7. Valg af en suppleant 1 år Jan Pedersbæk valgt som suppleant. 8. Valg af medlemmer til underudvalg (tovholdere) Alle 1 år a. Petanquemekkaet Niels foreslog, at der vælges en fra bestyrelsen, som er kontakt omkring Petanquemekkaet Karolinelund. Det skal helst være en, der kan tage dagmøder. Bestyrelsen fastsætter selv, hvem dette skal være. Derudover forslag om, at der vælges en til at stå for det praktiske i Karolinelund. Til dette valgtes Peter Skalshøj. b. Hjemmesider Anders synes ikke, at den nuværende gratis version til P9000.dk er god nok. Jan har lavet en hjemmeside til Petanquemekkaet.dk via et værktøj, som hedder Wordpress. Via dette system er det let, at give flere personer mulighed for at lave indlæg. Jan tilbød, at han også godt ville lave en ny hjemmeside til Petanqueklubben Nordjylland i wordpress (så snart han får tid). Det kan så godt være, at det kommer til at koste lidt, at drive hjemmesiden. Konklusion: Jan laver ny hjemmeside til P9000.Dk i wordpress. c. Torsdagsturneringer (torsdagsmix) 7

8 Torben og Britta Skalshøj vil gerne stå for torsdagsmix. Anders Larsen, Peter Skalshøj og Svend Erik Poulsen meldte sig som hjælpere. Svend gjorde dog opmærksom på, at det kan komme til at konflikte med Limfjordsturneringen. Det er vigtigt, at der altid er nogen om torsdagen til at stå for stævnet. Hvis der er en torsdag, hvor ingen af de faste hjælpere kan, så kan det også være andre, der står for stævnet. d. Regionsudvalg/ breddeudvalg Jan har siddet i breddeudvalget, men har ikke deltaget i nogen møder. Han foreslår derfor, at der vælges en anden. Diskussion af, om det overhovedet har nogen relevans, at vi deltager i breddeudvalget. Det er ikke et krav, at vi stiller med en til udvalget. Da, der ikke var nogen, der ønskede at sidde i breddeudvalg, stiller petanqueklubben Nordjylland ikke med deltagere hertil i Det vurderes igen til næste år, om vi vil deltage i udvalget. e. Andet 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant begge 1 år Revisor: Christian Rytter. Revisorsuppleant: Erik Olesen 10. Eventuelt Hvervning af nye medlemmer KB: Der har været planer om at kontakte klubber for at hverve medlemmer. Har der været kontakter, og har det givet nogen respons? Svar: Vi har pt. kun fået Per fra Hjørring. Torben: har svært ved at se, hvordan vi kan gøre andet, end at fortælle og gøre reklame for Petanqueklubben Nordjylland, når vi kommer rundt. Christian: måske er det muligt at etablere kontakter via torsdagsmix Margit: Foreslog, at der laves et faktablad om Petanqueklubben Nordjylland, som kan uddeles ved torsdagsmix Niels: nu får vi nogle K-rækker. Det kunne jo være fokus-klubber, hvor vi måske gjorde noget overfor de klubber, som deltager i K-rækken. Forslag om evt. at arrangere et K-stævne. Svend: Der er mange fordomme og holdninger i nogle klubber imod en DPF-klub. Torben: God ide med faktablad og måske K-stævner eller lignende Susanne: hvis elite stemplet skal væk, så skal vi måske passe på med at lave K-stævner. Karolinelund Niels havde en lang to-do-liste for Karolinelund, som han gennemgik. Der holdes snart forårsklargøring (afhængig af vejret), hvor der tages fat på aktiviteterne fra listen. Kunstskolen står for dekoration af muren udenfor. Niels håber, at vi her får et Petanque-motiv. 8

9 Tak til afgående formand og kasserer Torben takkede afgående formand og kasserer for indsatsen og overrakte dem begge et par flasker vin. Sommerfest Gitte og Hans Jørgen vil gerne holder årets sommerfest. De kommer med forslag til datoer Generalforsamling Birthe Rytter: regner med, at vi kan fortsætte med at holde generalforsamling på Kronosvej. 9

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere