Torsdag den 14. marts kl fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit Dirigent Jan Stemmetællere: Britta og Anders Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da der allerede i november 2012 var udsendt indkaldelse. Jan foreslog, at der blev tilføjet et punkt til dagsorden, nemlig: valg til regions breddeudvalg under pkt Formandens beretning Registrering af klubben Første arbejdsopgave for den nye formand var, at få klubben registreret hos kommunen, således at det var muligt at søge tilskud. Dette blev hurtigt løst. Den 30. maj deltog Niels og Christian i et informationsmøde hos kommunen, hvor de hørte om de puljer, man kunne søge hos. Karolinelund Da Niels sidste år overtog formandsposten var den absolutte første prioritet, at skaffe baner til klubben Da DGI Nordjylland også manglede et sted til at holde finalestævne, tog Niels bl.a., en snak med Erik Vangsted, om hvorvidt DGI Nordjylland ville være med ved etablering af baner i Karolinelund. DGI Nordjylland petanque var med på ideen. Vi har fået udpeget en kontaktperson hos kommunen, men Niels har haft ganske store problemer med at få respons fra denne kontaktperson (og har det stadig). Tilfældigvis var det en anden, der på et tidspunkt tog telefonen. Vedkommende syntes, at petanquebane i Karolinelund lød som et rigtigt godt projekt, og var meget interesseret. Så endelig lykkedes det, at få vores kontaktperson til at ringe tilbage. Kommunen havde dog ingen penge til formålet. Niels sendte så ansøgninger til diverse fonde mv., hvor et par stykker gav et positivt resultat. Det lykkedes dog at finde en afdeling hos kommunen, der gerne ville give økonomisk støtte til projektet, forudsat at DGI også var med. Kommunen og DGI Nordjylland gav i samarbejde en underskudsgaranti på kr. Det betød, at med tilskud fra fonde (Spar Nord og Nordea), så var der nu i alt kr. til etablering af baner i Karolinelund. Niels fandt en vognmand til arbejdet, som var betydelig billigere end kommunens entreprenør afdeling. Opførelse af halvtag krævede pludselig byggetilladelse. Ansøgning blev indsendt meget hurtigt, men først efter 6 uger og kontakt til chefen for vores kontaktperson, lykkedes det at få ansøgningen sendt videre. I dag kan vi dog glæde os over, at halvtaget nu står færdigt. 1

2 Undervejs er ældresagen også kommet til som bruger af banen. Ældresagen har givet til projektet. Derudover har ældresagen være flinke til at hjælpe til og påtage sig opgaver. Der er således nu 4 brugere af banen. (Petanqueklubben Nordjylland, Karolinelund Petanque Klub, DGI Nordjylland Petanque og Ældresagen Aalborg Petanque). De 4 brugere har lavet en samarbejdsaftale med spilleregler for anvendelse af baner, klubhus og depotrum. Niels er valgt som fælles koordinator for alle brugere af banen. De 4 brugere holdt møde med kommunen(park og natur) den 19. november. Der kom bare ikke referat fra mødet. Niels rykkede for referatet, og fik den 13. december at vide, at referatet næsten var færdigt. Men referatet kom først ca. 2,5 måned efter mødet. Det var dog et referat, som Niels havde rigtig mange rettelser til. På mødet med kommunen i juni blev også aftalt, at der skulle laves en brugsaftale for området. Også til kommunens udkast til brugsaftale har Niels sendt rigtig mange rettelser retur. Rettelser til referat og brugsaftale blev sendt tilbage i starten af februar. Dette gav dog vanen tro ingen respons. Først efter kontakt til chefen for ca. en uge siden, sker der noget. Niels skal til møde på tirsdag for at forsøge at blive enig med kommunen om referat og brugsretsaftale. Der blev den 1. november afholdt stort stævne på banen i forbindelse med at DGI skulle rundt for at se på mulighederne for afholdelse af DGI landsstævne i Aalborg Der var 77 deltagere en kold novemberdag. Om det så var det, der gjorde udslaget, er ikke til at vide, men resultatet blev, at Aalborg skal holde landsstævne Det vil til den tid blive nødvendigt at udvide arealet, da vi må forvente, at der skal være plads til petanquespillere. Der er nu lavet en hjemmeside for petanqueanlægget i Karolinelund. Hjemmesiden er lavet af Jan og Margit, og har adressen petanquemekkaet.dk Hjemmesiden indeholder en kalender med alle aktiviteter, der er på banen samt link til hjemmesider for de enkelte brugere. Banen i Karolinelund har et areal på 1400 kvm. Det betyder, at der kan laves 22 baner, hvis de skal overholde internationale mål. Hvis banerne er mindre (3 meter) kan der laves 35 baner. Hvis vi skal bruge flere baner, så skal det aftales med Platform 4. Indtil videre kan der også laves baner foran deres containere. Den nye formand for Platform 4 er meget imødekommende og samarbejdsvillig. Vi kan låne toiletter hos Platform 4 i vinterperioden. Platform 4 har et meget stort godkendt køkken, som vi gerne må låne ved stævner. Der mangler det sidste flisearbejde ved halvtaget. Det afventer, at elkabler er dækket. Vi har fået lavet flisegang over banen og den bliver brugt. Forhåbentlig kan flisegangen være med til at minimere antallet at cykler og des lige over banen. Vi har nøgle til toiletterne, med de er lukket om vinteren. Diskussion omkring denne første del af beretningen Britta: hvordan meddeler vi kommunen, at vi skal holde noget på banen, så de ikke pludselig har reserveret området til andet formål? 2

3 Niels: beboerne i området er ved at lave en slags forening, som de håber kommer til at stå for Karolinelund. De håber dermed at koble kommunen mere af i forhold til planlægningen af, hvad der foregår i Karolinelund. Der er måske EU penge på vej ind i området. Der er bl.a. overvejelser om at lave kolonihaveprojekt med små minihaver i Karolinelund Anders: har vi råderet på petanquebane og det overdækkede område. Er der aftale, så andre ikke bare kommer og vil have arealet. Niels: aftale med kommunen om brugsret på vej. De nuværende brugere får således brugsret på området. Margit: kommunen har vel stadig førsteret ved store arrangementer. Niels: Der kommer imagefestival i august/sept, hvor vi i en periode ikke kan være på banen. Der kommer måske en fælles kalender med alle aktiviteter i Karolinelund Kommunemesterskabet. Karolinelund Petanqueklub har fået tildelt kommunemesterskabet for Aalborg kommune i Hvis kommunemesterskabet fortsat skal ligge i Karolinelund, så vil det fremover forsøgt placeret under Aalborg i Rødt. Kommunen har lovet at være sponsor for vinpræmier til Aalborg i Rødt. Fra hele forsamlingen var der stor tak til Niels for hans indsats med banen i Karolinelund. Niels: også tak til de mange andre, der har hjulpet med arbejdet i Karolinelund. Der er planlagt arbejdsdag med forårsklargøring. Hvor meget, der kan laves, afhænger dog af vejret. Petanqueklubben Nordjylland stævner og turneringer Danmarksserien vandt i 2012 deres pulje, og kvalificerede sig dermed til finalestævnet, som blev holdt i Tune. Holdet blev nr. 5 ved finalestævnet - lige under oprykning til 2.division. Regionalholdet klarede sig knap så godt, men i sidste runde kom holdet godt i gang og fik point med hjem. Klubben har deltaget med et hold i vinterturneringen. Holdet vandt D-rækken, og inkasserede 800 kr. for den præstation. Derudover har klubmedlemmer deltaget i forskellige DPF-stævner rundt omkring. Vi havde bl.a. et hold bestående af Hans Jørgen, Gitte, Torben og Britta, som tog 1.pladsen ved BMI kvartetten. Vi har også deltaget med et hold i Eurocup. Turnering 2013 For Danmarksserieholdet er der nu kommet program ud for sæsonen Vi skal spille på følgende datoer: 20. April i Odense 15. juni i Nordjylland 10. august hos vennerne Og skulle vi kvalificeres os til finalestævnet, så holdes det september. Derudover har vi en aftenskamp mod vennerne, som skal afvikles i perioden 24.maj 14.juni 3

4 I Regionalrækken kan der i år tilmeldes 4-mandshold eller 7-mands hold. Rykker et hold op til Danmarksserien, så skal der her fortsat stilles med 9-mands hold, uanset om det er et 4- mands hold, der rykker op. Dvs. holdet skal ved oprykning suppleres med ekstra spillere. Torben: sidder i turneringsudvalg. Et af formålene med at lave mindre hold i regionalrækken er bl.a. at gøre turneringen mere grøn dvs. mindre kørsel. Man må godt lave et blandet hold i regionalrækken, med hold fra flere klubber. Dette skulle gerne give mindre klubber mulighed for at stille hold. Turneringsform (triple, double, single) i regionalrækken er ikke endelig afgjort endnu. Det er op til klubberne selv, om de ønsker at deltage med 4-mands hold eller 7-mands hold. Britta: 4-mands hold med doubler, så bliver det jo som Limfjordsturneringen. Jan: 4 eller 7-mands, det afhænger af, hvor mange vi er. Birthe Rytter: med et 7-mands kan vi risikere, at der vil der være mange, der ikke kommer til at spille. Jan: Vi havde sidste år nogle gange problemer med at stille hold. Vi er ikke flere i år tværtimod. Så mener, at det vil passe med et 7-mandshold. Konklusion: Vi satser på et 7-mands hold i regionalrækken i Skulle vi blive mange spillere, så kan vi evt. tilmelde et 4-mands hold ekstra. Derudover har vi tilmeldt et hold til veteranturnering. Mandagstræning Diskussion af, hvordan vi kan udnytte mandagstræningerne. KB har ikke mulighed for altid at være til stede om mandagen, men han kunne evt. forberede øvelser, som man selv kan gennemføre. Folk, der ikke kan deltage, må så hjemtræne de udleverede øvelser. Hele sæsonen kører der torsdagsmix med skiftende makkere. Dette er en ren social turnering, som har til formål at skabe liv i Karolinelund + penge i kassen. Anders: mener, at man måske har bedre fokus ved mandagstræningen, hvis resultaterne fra kampe sendes til KB. Torben: mener at mandagstræningen måske i højere grad bør gå til fastsatte øvelser. Torben: hvad skal mandagen bruges til. Er det træningsøvelser eller kun spil? Birthe Rytter: Skal regionalholdet komme til at fungere, så skal der også være spil, så man kommer til at kende hinanden indbyrdes. KB: god ide med årsplanlægning af træningen, så der kommer lidt kontinuitet ind i træningen. Men har ikke mulighed for at være der hver gang. Det kunne være en ide, som Anders foreslog, med tilbagemelding af kampresultater ved træningen. Men det er svært på forhånd at planlægge, hvilke hold det er muligt at sammensætte til træningen. Der vil altid være nogen, der ikke kommer. Hellere fokus på principper, f.eks. træning af tripler, regional hold i stedet for forud fastsatte hold. KB: vil forsøge at lave en plan, så folk også har mulighed for at træne selv. Svend: fint med enkelte fastsatte træningsdatoer før turneringskampe, hvor KB er til stede. De andre mandage er det mere frit om man nu møder. 4

5 Konklusion: Vi fortsætter med de faste træninger med KB op til kampe. Derudover laver KB et træningsprogram, som kan bruges for dem, der møder op, eller kan trænes hjemme. Tidspunkt. Mandag Første mandag. 8. april. standerhejsning med afprøvning af torsdag system. (KB kan ikke deltage 8. april). Holdudtagelse KB: Vil gerne have en med til at udtage holdet. Han har mødt forståelse for sine udtagelser, men forslaget er bl.a. begrundet i, at han i petanqueklubben Nordjylland møder egne klubmedlemmer. Det må derfor evt. gerne være en fra en anden klub. Anders: forslag om at udtage bruttotrup, så man ved, om man fortrinsvis hører til Danmarksserie eller regional-holdet. Torben: nogen steder har man et decideret spilleudvalg, som udtager sammen med træneren. Birthe Rytter: måske relevant at holdleder er med til at udtage. Muligheder for hvem, der evt. kan hjælpe med holdudtagelse: 1 fra bestyrelsen (eller en udpeget af bestyrelsen), spilleudvalg, holdledere. Vedtaget som konklusion: Det er i 2013 bestyrelsens ansvar at udpege en person til at hjælpe KB med holdudtagelsen. Det behøver ikke nødvendigvis ikke være et medlem af bestyrelsen. Beretning fortsat: Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Niels stopper ekstraordinært som formand efter kun et år. Forklaringen er bl.a. at han er mere til DGI end DPF. Han har også ydet en stor indsat i Karolinelund, som han godt vil føre til ende, således at der fortsætter med at være petanque i Karolinelund. Niels vil gerne lægge sin indsats der i stedet for. 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse (vedlægges) Christian gennemgik det udleverede regnskab. Gjorde bl.a. opmærksom på, at som indtægt er anført , som er modtaget fra fonde til Karolinelund i Petanqueklubben Nordjyllands navn. Disse penge er overført til Petanquemekka Karolinelunds konto, og er således ikke i kassen mere. Jan: i balancen bør der være 1800 kr. fra Spar Nord Fonden, som er til materiel. Spar nord fonden giver ikke til daglig drift. Torben: Pengene kan evt. bruges til vedligeholdelse i Karolinelund fremover. Christian: pengene kan evt. flyttes over til fælleskonto til Karolinelund. Anders: foreslår, at vi lader pengene stå, så kan de jo evt. bruges hvis der opstår behov. Konklusionen blev, at vi som foreslået af Anders lader pengene stå til eventuel fremtidig behov. Niels: Gennemgik regnskab for Karolinelund Petanquemekkaet har nu fået egen bankkonto. Der er givet tilsagn om i alt til dato. En stor del er allerede nu brugt til bl.a. baner, halvtag, borde/bænke sæt og meget andet. 5

6 Tilbage på kontoen er ca Der er god brug for de resterende penge til bl.a. fodhegn, ladvogn eller trillebør, kølesvaleskab til klubhus (til drikkevarer til stævner), møbler til villaen, udvendige lamper til halvtag, gulv i villaen, tromling af baner og stor lysmast. 4. Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen) Britta havde indsendt forslag om nedsættelse af kontingent. Forslaget behandles under budget. 5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse Christian gennemgik det udleveret budget. Budget til Generalforsamling og møder ændres til kr., da dette også omfatter kørsel til repræsentantskabsmøde. Der er budgetteret med 24 medlemmer, men antallet af medlemmer kan risikere, at blive mindre. Der er budgetteret med kr. i overskud fra stævner, som er den forventede indtægt fra torsdagsmix. Niels: den nye bestyrelse skal hurtigst muligt lave en ansøgning til SIFA. Britta: havde indsendt forslag om at sætte kontingent ned for derved at kunne få flere medlemmer. Anders: det kan måske give flere medlemmer at sætte kontingentet ned, men udgifterne stiger også med flere medlemmer (trøjer, holdgebyr mv.). Svend: mener at det er ok med 400 kr. i kontingent. Konklusion: Kontingent fortsætter uændret med 400 kr. pr år. Niels: Er begyndt at kigge på sponsorer. Der er en aftale med Karolinelund Petanque Klub om at forsøge at finde fælles sponsorer. Der har været kontakt til et par mulige sponsorer, men indtil videre uden held. Har indtil videre kun fået tilsagn om, at man gerne ville være med til at sponsorere nogle præmier. Niels arbejder videre på begge klubbers vegne på at skaffe sponsorer. Det ser dog ud til, at være svært at skaffe sponsor, og der er ikke budgetteret med indtægter fra sponsor. Margit: I regional-rækken er det muligt at tegne holdlicens, hvis der er spillere på holdet, som ikke har licens. Er der afsat penge til dette på budgettet? Christian: Mener godt, at eventuelle udgifter til holdlicens kan indeholdes i de 2000, som er afsat til holdgebyrer Torben: Det kan evt. være spillere på regionalholdet, der selv betaler holdlicens Margit: Der kan jo personer med licens på regionalholdet, de skal vel ikke betale til holdlicens. Det bliver nødt til at være klubben der betaler holdlicens. 6

7 Christian: hvad er taksten ved deltagelse i møder og kørsel i egen bil. Hvilke møder gives der tilskud til. Torben og Susanne havde deltaget i et dialogmøde med andre klubber. Gives der tilskud til dette? Jan: vi besluttede sidste år, at vi giver tilskud til repræsentantskabsmødet og ikke andet. Anders: Den normale takst ved kørsel, har vi tidligere sat til 1.5 kr. pr. km. Jan: forslag om, at vi giver tilskud til et møde om året, så må bestyrelsen selv vælge, om det skal være repræsentantskabsmøde eller dialogmøde. Mødedeltagelse skal kunne holdes indenfor budgettet. Der kan være stor forskel på, hvad det koster, afhængig af, hvor i landet mødet holdes. KB: Forslag: Vi fastsætter en budgetramme for deltagelse i møder. Hvis det holdes er indenfor budgettet, så må bestyrelsen selv afgøre, om man deltager i et eller to møder Konklusion: Forudsat, at deltagelse i repræsentantskabsmøder, dialogmøder og des lige holdes indenfor budgetrammen, så afgør bestyrelsen selv, hvilke møder, man ønsker at deltage i. 6. Valg af bestyrelse: a. Formand (Niels afgår ekstraordinært) 1 år Susanne Tønder blev valgt som ny formand b. Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (Christian ønsker ikke genvalg) Begge 2 år Kasserer: Anders Larsen Bestyrelsesmedlem: Torben Skalshøj blev genvalgt. 7. Valg af en suppleant 1 år Jan Pedersbæk valgt som suppleant. 8. Valg af medlemmer til underudvalg (tovholdere) Alle 1 år a. Petanquemekkaet Niels foreslog, at der vælges en fra bestyrelsen, som er kontakt omkring Petanquemekkaet Karolinelund. Det skal helst være en, der kan tage dagmøder. Bestyrelsen fastsætter selv, hvem dette skal være. Derudover forslag om, at der vælges en til at stå for det praktiske i Karolinelund. Til dette valgtes Peter Skalshøj. b. Hjemmesider Anders synes ikke, at den nuværende gratis version til P9000.dk er god nok. Jan har lavet en hjemmeside til Petanquemekkaet.dk via et værktøj, som hedder Wordpress. Via dette system er det let, at give flere personer mulighed for at lave indlæg. Jan tilbød, at han også godt ville lave en ny hjemmeside til Petanqueklubben Nordjylland i wordpress (så snart han får tid). Det kan så godt være, at det kommer til at koste lidt, at drive hjemmesiden. Konklusion: Jan laver ny hjemmeside til P9000.Dk i wordpress. c. Torsdagsturneringer (torsdagsmix) 7

8 Torben og Britta Skalshøj vil gerne stå for torsdagsmix. Anders Larsen, Peter Skalshøj og Svend Erik Poulsen meldte sig som hjælpere. Svend gjorde dog opmærksom på, at det kan komme til at konflikte med Limfjordsturneringen. Det er vigtigt, at der altid er nogen om torsdagen til at stå for stævnet. Hvis der er en torsdag, hvor ingen af de faste hjælpere kan, så kan det også være andre, der står for stævnet. d. Regionsudvalg/ breddeudvalg Jan har siddet i breddeudvalget, men har ikke deltaget i nogen møder. Han foreslår derfor, at der vælges en anden. Diskussion af, om det overhovedet har nogen relevans, at vi deltager i breddeudvalget. Det er ikke et krav, at vi stiller med en til udvalget. Da, der ikke var nogen, der ønskede at sidde i breddeudvalg, stiller petanqueklubben Nordjylland ikke med deltagere hertil i Det vurderes igen til næste år, om vi vil deltage i udvalget. e. Andet 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant begge 1 år Revisor: Christian Rytter. Revisorsuppleant: Erik Olesen 10. Eventuelt Hvervning af nye medlemmer KB: Der har været planer om at kontakte klubber for at hverve medlemmer. Har der været kontakter, og har det givet nogen respons? Svar: Vi har pt. kun fået Per fra Hjørring. Torben: har svært ved at se, hvordan vi kan gøre andet, end at fortælle og gøre reklame for Petanqueklubben Nordjylland, når vi kommer rundt. Christian: måske er det muligt at etablere kontakter via torsdagsmix Margit: Foreslog, at der laves et faktablad om Petanqueklubben Nordjylland, som kan uddeles ved torsdagsmix Niels: nu får vi nogle K-rækker. Det kunne jo være fokus-klubber, hvor vi måske gjorde noget overfor de klubber, som deltager i K-rækken. Forslag om evt. at arrangere et K-stævne. Svend: Der er mange fordomme og holdninger i nogle klubber imod en DPF-klub. Torben: God ide med faktablad og måske K-stævner eller lignende Susanne: hvis elite stemplet skal væk, så skal vi måske passe på med at lave K-stævner. Karolinelund Niels havde en lang to-do-liste for Karolinelund, som han gennemgik. Der holdes snart forårsklargøring (afhængig af vejret), hvor der tages fat på aktiviteterne fra listen. Kunstskolen står for dekoration af muren udenfor. Niels håber, at vi her får et Petanque-motiv. 8

9 Tak til afgående formand og kasserer Torben takkede afgående formand og kasserer for indsatsen og overrakte dem begge et par flasker vin. Sommerfest Gitte og Hans Jørgen vil gerne holder årets sommerfest. De kommer med forslag til datoer Generalforsamling Birthe Rytter: regner med, at vi kan fortsætte med at holde generalforsamling på Kronosvej. 9

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere