Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels Hornbæk Pedersen og Andreas Michael Mogensen 2hiB113 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Overblik. Fra antikken over middelalderen til renæssancen (THP) De store revolutioner (THP) 1. Verdenskrig, vækst og krise (THP) 2. Verdenskrig. (AMO) Dansk demokrati og national identitet. (AMO) Golfkrig og krigen mod terror. (AMO) VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 1 af 11

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Overblik. Fra antikken over middelalderen til renæssancen Grubb, Ulrik et al. (2008) Overblik verdenshistorien i korte træk. Kbh.: Nordisk Forlag 1. udgave Kapitel 2 Grækenland Kapitel 3 Romerriget Kapitel 4 Tidlig middelalder Kapitel 5 Høj- og senmiddelalderen ca s Kapitel 6 Renæssance og reformation Hansen, Lars Peter (2004) Korstogene Ide og virkelighed. Århus: Systime 1. udgave. Kapitel 1 s. 7-9, Kapitel 2 s.15, Kapitel 5 s Nielsen, Henrik Skovgaard (1998) Korstog og jihad? Kulturmøder mellem Europa og islam ca. 600 ca Kbh.: Gads Forlag 1. Udgave. s Video: Mogens Hansen om bystaten, om borgerskab i polis samt om moderne demokrati og Athens demokrati Brian McGuire om kirken og befolkningen, samt om kirkens økonomiske magt (kræver adgangskode) DR.dk I krig for Danmark 2. afsnit. På korstog mod øst. Hellig krig 2. afsnit. Om optakten til det 1. korstog og generobringen af Jeurusalem Podcast: Korstogene. Alle tiders historie: Søndag Skriftlige kilder: Perikles om Athens forfatning Herodot om perserkrigene Cato om slaver i landbruget Spartacusopstanden VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 2 af 11

3 Hertugen af Bayern bliver vasal, 758 Hertugen af Bayern mister sit fyrstendømme Kejseren lyses i band Kejser Henrik d. 4 s vandring til Canossa Jødeforfølgelser i Tyskland Pave Urban II s brev til de nordspanske grever Samuel P. Huntington, 1994 The Clash of Civilizations (kort uddrag) Leonardo da Vinci. Renæssancegeniets syn på sig selv Kopernikus syn på universet Den calvinistiske lære om prædestination Luther om bondeoprørerne Luther. Imod bøndernes røver- og moderbander BBC-program: Andrew Marr's History of the World - Age of Empire (uddrag) Særlige fokuspunkter Ca. 35 undervisningstimer af 50 min Læreplanens faglige mål, herunder specielt: - Gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien - Opnå indsigt i sammenspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne Væsentligste Klasseundervisning samt individuelt arbejde VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 3 af 11

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold De store revolutioner Frederiksen, Peter et al. (2008) Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig Århus Systime 3. udgave s , Grubb, Ulrik et al. (2008) Overblik verdenshistorien i korte træk. Kbh.: Nordisk Forlag 1. udgave Kapitel 10 Oplysningstid og borgerlige revolutioner Kapitel 11 - Den industrielle revolution Kilder: Fra: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig. Om årsagerne til at gribe til våben mod den engelske kolonimagt Menneskerettighedserklæringen 1789 Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 Fra: Jensen, Erik et. al. (1974) Den industrielle revolution. England Kbh.: Gjellerup s. 112ff. Tabelmateriale der viser udviklingen i befolkningen, tekstilindustrien samt kul-, stålog jernproduktionen under industrialiseringen BBC-program: Andrew Marr's History of the World - Age of Industry Andrew Marr's History of the World Revolution Særlige fokuspunkter Ca. 25 undervisningstimer af 50 min Udover den franske, den amerikanske og den industrielle revolution er der arbejdet med de klassiske ideologier, læsning af tabelmateriale, samt træning i synopsis. Væsentligste Lærerplanens mål, herunder specielt: - -Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - -Gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske samfund -Opstille og formidle historiske problemstillinger såvel mundtligt som skriftligt Gruppearbejde, individuelt arbejde og klasseundervisning. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 4 af 11

5 Titel 3 Indhold 1. verdenskrig, vækst og krise Bryld, Carl Johan: Verden efter i et dansk perspektiv. Forlag Systime s Frederiksen, Peter et al. (2008) Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig Århus Systime 3. udgave s , , , Grubb, Ulrik et al. (2008) Overblik verdenshistorien i korte træk. Kbh.: Nordisk Forlag 1. udgave kapitel 13 Kilder: Fra Bender, Johan et al. (1992)Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig belyst ved kilder. Kbh. Forlaget Munksgaard. s. 12, 56-57, Clemenceaus tale i Versailles, 7. maj 1919 Churchills samtale med Stalin i 1942 Den økonomiske udvikling i USA Arbejdsløshedsprocenter Fra Verdens Historie 2 s. 168ff Ernst og Edwins beretninger Fra: Thiedecke, Johnny (2001) Magtens ansigter. Forlaget Pantheon Hitler definerer nationalsocialismen Hitler udtaler sig om jøderne Roosevelts tale i forbindelse med New Deal 14. august Forskellige plakater fra 1. verdenskrig Ca. 20 undervisningstimer af 50 min Særlige fokuspunkter Væsentligste Lærerplanens mål, herunder specielt: - Kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie. - Gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske samfund - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende. - Opstille og formidle historiske problemstillinger mundtligt - Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale Gruppearbejde, individuelt arbejde og klasseundervisning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 2. verdenskrig VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 5 af 11

6 Indhold Frederiksen, Peter et al. (2008) Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig. Århus Systime 3. udgave s Kûhle, Ebbe (2008) Danmarks historie. I et globalt perspektiv. Gyldendal. 1. udgave s Fra: Thiedecke, Johnny (2001) Magtens ansigter. Forlaget Pantheon Nazismen og Hitlers vej til magten. S Jeg så ikke mørket Ingmar Bergmans ungdomsfascination af nazismen. S Kilder: Advarslerne forud for 9. April. Uddrag af en metode opgave. Fra verdenidanskperspektiv.systime.dk/ Uddrag af Versaillestraktaten. 28 juni Krigsminister Stimsons memorandum, 2. juli 1945 Fra: Bender, Johan et. al. (1992) Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig Kbh: Munksgaard 1. udgave: 41: Historieundervisningen i Det 3. Rige 42: Hossbach Notatet 48: Hitlers Radiotale 14. juli : Hitlers testamente om Barbarossa 55: Hitlers testamente, 2. april 1945 Dokumentar: Danskernes egen historie. Modstanden vokser Livet under besættelsen Fra DR.dk Apocalypse. Afsnit Fra youtube.com, propaganda: Your Job in Germany The eternal Jew (forkortet 5min version) Forskellige propaganda plakater fra 2. verdenskrig. Særlige Ca. 25 undervisningstimer af 50 min Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv, samt arbejde med kilder VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 6 af 11

7 fokuspunkter Lærerplanens mål, herunder specielt: - Kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmark og Europas historie. - Forholde sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af historien - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende. - Opstille og formidle historiske problemstillinger mundtligt - Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale Væsentligste Gruppearbejde, individuelt arbejde og klasseundervisning VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 7 af 11

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Indhold Dansk demokrati og national identitet Kûhle, Ebbe (2008) Danmarks historie. I et globalt perspektiv. Gyldendal. 1. udgave s , , samt Kilder: Historisk billedanalyse Frederiksen, Peter mfl. (2000) Grundbog til historie. Verdenshistorien indtil Systime 1. Udgave s Billeder i fokus Jørgen Sonne: Rytterkampen ved Århus den 31. maj 1849, malet 1853 Vilhelm Jacob Rosenstand: 8. Brigades angreb ved Dybbøl 1864, malet Costantin Hansen: Den Grundlovsgivende Forsamling David Monies: Soldaternes hjemkomst i København. 1849, malet Fra danmarkshistorien.dk Orla Lehmanns tale ved Casino-mødet 20.marts Uddrag Agnes Gads dagbog 1864, Dybbøls fald. Program fra DR: Fjenden kommer. 2. afsnit. Fredericia forsvarsværk I krig for Danmark 5. afsnit. Kampen om Als 1800-tallet på vrangen. Episode 1. Guld, hor og romantik Korte indslag fra danmarkshistorien.dk Link: Miniforedrag - Landboreformerne Miniforedrag - Den danske enevælde Miniforedrag - Den franske revolution og Danmark Miniforedrag - Demokrati og demokratisering Ca. 25 undervisningstimer af 50 min Særlige fokuspunkter Udover dansk demokrati var fokus på dansk national identitet med udgangspunkt i 3 års-krigen og Billedmateriale som historisk kilde Lærerplanens mål, herunder specielt: - Kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie - Forholde sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af historien. - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 8 af 11

9 Væsentligste Gruppearbejde, individuelt arbejde og klasseundervisning VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 9 af 11

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 6 Indhold Golfkrig og krigen mod terror Olsen, Anne et. al (2006) USA s nye verdensorden. Krigen mod Saddam Hussein, al- Qaida og Taleban. Århus: systime 1 udgave s , , , , Olsen, Knud Ryg et. al (2009) Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering. Århus: Systime 1. udgave s , , , , , Kilder Fra: USA s nye verdensorden: Irans islamiske grundlov 1979 Richard Clarke. Det handler om al- Qaida Fra: Grundbog til historie: Fra kold krig til globalisering: Huntington. Civilisationernes sammenstød, 1993 Fukuyama. Den historiske udvikling er afsluttet 1992 Georg Bush. Militær offensiv, november 1990 Saddam Hussein. Alle kriges moder, januar 1991 Anders Fogh Rasmussen. Hvad kan det nytte? 2003 Anders Fogh Rasmussen. Beslutningen om irak et år efter, 2004 Artikler: Bach, Christian Friis. udviklingsminister (R). Kronik: Afghanistan er godt på vej, Politiken d. 3. januar 2012 Saikal, Amin: Afghanistans etniske grupper river landet fra hinanden, Kristeligt Dagblad 4. april 2011 Avisuddrag om Danmarks deltagelse i krigen mod Irak: Delt Danmark går i krig i Irak. Berlingske 19. marts 2003 USA og Lakajer i krig Information. 19. marts 2003 Utroværdighed. Politiken 19. marts 2003 Dokumentar fra DR.dk: The Untold History of the United States. Afsnit 10. Per Stig Møller Om krig, fred og Muhammedkrise. Afsnit 2. Film: Armadillo forkortet version fra wwww.filmstriben.dk Ca. 25 undervisningstimer af 50 min VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 10 af 11

11 Særlige fokuspunkter Væsentligste Irak som omdrejningspunkt. - Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodiskkritisk Gruppearbejde, individuelt arbejde, fremlæggelser og klasseundervisning. VUC Hvidovre-Amager holdnr 2hiB112 Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET

Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET Af Anders Hassing, lektor i historie og samfundsfag på Ørestad Gymnasium DA DEMOKRATIET BLEV OPFUNDET OG GENOPFUNDET 1 2 Da demokratiet blev opfundet og genopfundet 3 Den 17. december 2010 omkring kl.

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010 #1-2010 Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. PROGRAM EFteRår 2010

Folkeuniversitetet i København. PROGRAM EFteRår 2010 Folkeuniversitetet i København PROGRAM EFteRår 2010 Folkeuniversitetet i København, 2010 Omslag og grafisk tilrettelægning: Rikke Marie Nielsen Trykt hos Rosendahl-Schultz Grafisk A/S, 2010 Illustrationerne

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere