Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner"

Transkript

1 Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner - et klinisk fase II studie Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner Projektoplysninger: Projektgruppen: Populærvidenskabelig beskrivelse: Videnskabelig protokol: Introduktion: Baggrund vitamin C som middel mod cancer Vitamin C egenskaber og virkning Genekspressionsændringer ved VC behandling Oxidativ DNA-skade Studier af vitamin c som middel mod cancer Epidemiologiske studier: Kliniske studier Cellestudier Cancercellestudier Prostatacancer in vitro stuider Dyremodeller Metaanalyse Arbejdshypotese Rationale for de valgte metoder Rationale for tilvalgte studier Metode og materiale: Design: Effektmåling: Dosiskrav til Investigational medical product (IMP) Baseline parametre: Behandlingsprotokol: Intravenøs Vitamin C behandling Materiale Rekruttering: Registrerede data: Biobank Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: Forsøgspersonernes tidsforbrug i studiet: Targets: Sikkerhed Vitamin C (IMP) infusioner: Prostatabiopsier: Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 1 of 43

2 8.3 Radionucleotid knoglescintigrafi: Forsikring: Forsinket henvisning til kemoterapi: Procedurer for uønskede og alvorlige uønskede hændelser: Rapportering af bivirkninger og hændelser Afslutning af forsøget før tid: Suspected unexpected adverse reaction (SUSAR) Investigational medical product (IMP): Effektmål og beskrivelse af anvendte metoder PSA, knoglemarkører og andre venøse blodprøver Radionucleotid knoglescintigrafi (RBS): Klinisk observation: Urinanalyse for oxidative DNA-skade: Overlevelsesanalyse og statistiske metoder: Styrkeberegning for detektering af PSA-ændringer: Styrkeberegning til detektering af ændringer i knoglemetastasebyrde Styrkeberegning til detektering af ændringer i knoglemarkører: Styrkeberegning vedrørende microarray analyse Vitamin C farmakokinetik: Micro array genekspressionsanalyse: Histopathologi: Laser Capture Microdissection: Source data management CRF listing Etiske overvejelser: Ressourcer Økonomi Tidsplan Registrering: Publikation og rettigheder: Interessekonflikter: Bilag Tabel Tabel Projektoplysninger: Projekt startdato: 1. august 2007 Projekttitel (fuld): Evaluering af cytotoksicitet og genetiske ændringer ved højdosis Vitamin C infusioner i kastrationsresistent, metastaserende human prostatacancer Projekttitel (kort) : C-vitamin til behandling af prostatakræft Projekttitel (engelsk fuld): Evaluation of cytotoxicity and genetic changes of high dose vitamin C infusions in castration resistant metastatic human prostate cancer. Projekttitel (engelsk kort): Vitamin C as an anti-cancer drug Projektstatus (oktober 2008) Finansiering: afventer Godkendelse, Regionale Videnskabsetiske Komite: pågår Godkendelse, Lægemiddelstyrelsen: pågår, journalnummer Gennemgang GCP-enhed: afsluttet Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 2 of 43

3 EudraCT nummer: Internt projektnummer: Projektgruppen: Investigator og sponsor Kári Mikines, overlæge, dr. med., Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital, Danmark Kontaktinformation: Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev Danmark Tlf: lokal co-investigatorer: Martin Højgaard, læge, Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital, Danmark Kontaktinformation: Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev Danmark Tlf: lokal Jens Lykkesfeldt, Professor, dr. med, PhD, Afdeling for veterinær patobiologi, Biomedicinsk Fakultet, Københavns Universitet Kontaktinformation: Ridebanevej 9, bygning 1-62, 1870 Frederiksberg C, Danmark Tlf.: Henrik E. Poulsen, Professor, overlæge, dr. med.., Klinisk, farmakoloigsk afdeling, Rigshospitalet, Danmark Kontaktinformation: Tagensvej 20, 2200 København N, Danmark Tlf: GCP-monitorering: GCP Enheden v. Carsten Nielsen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, bygn. 51, 3.sal 2400 København NV Tlf.: Øvrige involverede afdelinger: Klinisk Fysiologisk Afdeling Z Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Danmark Klinisk Biokemisk Afdeling Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 3 of 43

4 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Danmark 2. Populærvidenskabelig beskrivelse: Kan c-vitamin-infusion forlænge livet for patienter med udbredt prostatakræft Prostatakræft er den hyppigste kræftform (hudkræft undtaget) blandt mænd i USA, med ca nye tilfælde om året. I Danmark registreres ca nye tilfælde årligt. Ved udbredt sygdom uden mulighed for helbredelse, er standardbehandlingen kastration, enten medicinsk eller kirurgisk. Dette medfører en midlertidig bedring i sygdommen, ofte af 2-3 års varighed, hvorefter kræften igen blusser op. Sygdommen betegnes da som kastrationsrefraktær og er karakteriseret af betydelig sygdom og ultimativt død i løbet af 2-3 år. C vitamin som kræftmiddel I 1970 erne offentliggjordes adskillige studier, som hævdede at højdosis c vitaminbehandling givet som infusion direkte i blodet, forlængede livet for håbløst syge kræftpatienter op til 3 gange. Disse studier var kontroversielle og blev retteligt kritiseret for manglende lodtrækning mellem behandlede og ikke behandlede samt en række andre metodefejl. Efterfølgende blindede lodtrækningsstudier kunne ikke påvise nogen effect af c-vitaminbehandling til patienter med fremskreden kræftsygdom. Der var dog en væsentlig forskel på de to række af studier, da de oprindelige studier anvendte intravenøs c-vitaminbehandling og de senere studier benyttede tabletbehandling. En direkte sammenligning af de to studierækker er derfor ikke mulig. C-vitamin givet som infusion i blodbanen som behandling anvendes i dag kun i privat regi, og har nogen popularitet blandt kræftpatienter både nationalt og internationalt. Studier har vist, at i cellekulturer med almindelige celler og cancerceller, vokser cancercellerne betragteligt dårligere, hvis der tilsættes høje koncentrationer af c-vitamin. I 2008 offentligtgjortes forsøg på mus, hvor indopererede kræftsvulster skrumpede efter indgift af c- vitamin koncentrat i dyrenes bughule. De anvendte koncentrationer af c-vitamin i celle- og dyreforsøgene, kan kun opnås i den menneskelige organisme vha. intravenøs indgift. I USA er der i 2008 og 2009 planlagt de første regelrette studier af c-vitaminterapi til kræftpatienter. Effekten af højdosis c-vitaminbehandling på kræftceller er endnu uafklaret, men voldsomt diskuteret og behandlingen er udbredt blandt alternativt orienterede læger. Virkningen af højdosis c-vitamin behandling er til dato ikke undersøgt i et prospektivt, kontrolleret studie på kræftpatienter udført efter nutidige standarder. Formålet med dette studie er at undersøge effekten af behandlingen på patienter med udbredt og kastrationsresistent prostatakræft. Studiet skal belyse c-vitamins indvirken på overlevelsen, sygeligheden, ændringer i arvematerialet og biokemiske markører. Metode og materiale: 80 forsøgspersoner med kastrationsresistent prostatakræft indgår i studiet. Alle forsøgspersoner modtager 1 ugentlig infusion med c-vitamin i 12 uger. Forsøgspersonerne er deres egne kontroller mht. ændringer i biomarkører (PSA,bALP, PINP mv), arvemateriale og helbredstilstand. Som mål Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 4 of 43

5 for behandlingens effekt anvendes den følsomme biomarkør PSA, ændringer i skelettets kræftmængde samt andre biokemiske markører. Væv og urin opsamles til analyse af ændringer i arvemateriale og måling af såkaldt oxidative skader på arvematerialet. Konsekvenser af studiet: Såfremt der kan påvises en gavnlig effekt af c-vitaminbehandling ved behandling af prostatakræft, vil dette fund kræve yderligere og store studier. Hvis det viser sig, at c-vitamininfusioner kan forlænge livet, vil det betyde en mindre revolution indenfor lindrende kræftbehandling, i det man så ville kunne tilbyde mange patienter en billig, bivirkningsfattig og let tilgængelig behandling. Informationerne fra vævs-, urin og blodprøver indsamlet i studiet vil give ny, unik viden om ændringer i kroppen og kræftceller i forbindelse med antioxidanter. Hvis der ikke findes nogen effekt af behandlingen, vil kræftpatienter og sundhedspersonale verden over kunne rådgives i deres valg af alternative terapier 3. Videnskabelig protokol: 3.1 Introduktion: Prostatacancer (PCa) er den hyppigste, ikke-cutane cancer blandt mænd i USA med c nye tilfælde og nye tilfælde i Danmark årligt(1). Risikofaktorer er familiær disposition, race, livsstil og kost, med animalsk fedtstof som mulig risikofaktor og bl.a. tomat som mulig beskyttelse mod PCa, men nogen generel risikomodel for sygdommens udvikling eksisterer ikke(2). Ved metastatisk sygdom er kurativ behandling ikke mulig. Her er hjørnestenen i behandling androgen ablation (AA), i form af medicinsk eller kirurgisk kastration, hvilket oftest medfører hurtig regression af canceren. Med tiden ophører effekten af kastrationen, og sygdommen progredierer med et oftest rapidt forløb præget af morbiditet i form af symptomgivende knoglemetastaser og symptomer fra urinvejene. Dette stadie af sygdommen kaldes det kastrationsresistente (tidl. hormonrefraktære) stadie, med en median overlevelse på 6-18 måneder(3). Palliativ behandling med kemoterapi (docetaxel) har en lille livsforlængende og symptomlindrende effekt.(4). Ikke alle patienter kan, eller vil, modtage pallierende kemoterapi, og for mange patienter med kastrationsresistent (KR) PCa er den palliative behandling begrænset til analgetika, prednisolon og bisphosphonater.(5) 3.2 Baggrund vitamin C som middel mod cancer Brugen af antioxidanter og kosttilskud i cancerbehandlingen har altid været omdiskuteret. Fødeemner med højt indhold af anti-oxidanter er i nogle studier vist at have en vis cancerbeskyttende effekt (6), og lave niveauer af VC er blevet korreleret til øget risiko for ventrikelcancer(7). I en population på 7071 mænd og kvinder fandtes risikoen for cancerelateret død størst blandt individerne med VC-niveau i nederste kvartil. Om en kost rig på frugt og grønt har beskyttende effekt over PCa er delvist uafklaret, men tomater og tomatprodukter synes at yde nogen beskyttelse mod at udvikle PCa(8). Mænd, som indtog dagligt multivitamin og antioxidanttilskud, havde mindre PCa risiko i SU.VI.MAX undersøgelsen(9), mens der ikke fandtes nogen beskyttende effekt af VC mht. PCa-udvikling hos mænd med 8 års follow-up(10). Andre studier har heller ikke kunne finde en beskyttende effekt af VC i forhold til udvikling af VC(11), og i et Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 5 of 43

6 prospektivt studie viste høje VC-niveauer ikke have nogen præventiv effekt på PCa-udvikling(12). Ikke desto mindre er VC særdeles populært som kosttilskud, og i en kohorte af amerikanske PCapatienter, anvendte ca. 33% VC tilskud(13) VC i megadoser (over 1g/dag) til patienter med dissemineret og terminal cancersygdom blev for alvor gjort populært af Cameron, Campbell(14) og Pauling et al., som hævdede at kunne forlænge livet 3 fold,ved behandling med VC intravenøst (10g/dag)(15). Studierne blev efterfølgende kritiseret for metodologiske fejl, herunder manglende randomisering, manglende blinding og retrospektive kontrolpatienter.(16) Efterfølgende randomiserede studier fra Mayo Clinic kunne ikke genfinde de forlængde overlevelsestider, ejheller nogen anden positiv effekt ved behandling med peroralt VC tilskud (10g/dag).(17;18). På trods af manglende evidens for VC effekt på cancer, indtages VC af mange cancerpatienter som kosttilskud. Intravenøs behandling med VC som alternativ cancerbehandling tilbydes i ind- og udland af læger og klinikker i privat regi(19;20). Det anslås at patienter i USA årligt modtager VC infusioner for varierende lidelser, herunder cancer(21), og i Danmark tilbydes behandlingen af mindst 6 klinikker(22). 3.3 Vitamin C egenskaber og virkning VC er en non-enzymatisk, hydrophil antioxidant og er det hyppigst indtagne kosttilskud i USA. VC kan ikke syntetiseres de novo i mennesket og må derfor indtages via fødeemner eller som kosttilskud. Den anbefalede daglige tilførsel (ADT) i de nordiske lande er 75mg og øvre grænse for indtag er sat til 1000mg/dag. (23) VC har konstitutionsformlen C 6 H 8 O 6 og strukturen: Molvægten er 176,13g/mol. Vitamin C betegnes også ascorbin syre og den reducerede form ascorbat. VC udøver sine mulige kemiske beskyttelse ved at beskytte DNA mod oxidativ skade fra frie radikaler og hindrer lipid peroxidation af cellemembraner(24;25). VC inducerer også øget aktivitet af NK-celler (26)og leucocytter(27). Det fysiologiske niveau af ekstracellulært VC/ascorbat er 25µM. Ved høje perorale doser, er den maksimale VC koncentration stramt reguleret med 80µM som øvre grænse, der kun nås i peaks. Steady state koncentrationer på ca. 70µM er opnået med VC-tilskud på mellem 500mg og 2500mg/dag, hvilket gav kortvarige peaks på 220µM ved maksimale perorale koncentrationer(28) Ud over at fungere som antioxidant beskyttende mod mutationer, kan VC muligvis fungere som pro-oxidant in vivo og in vitro(29) med cytotoksiske egenskaber. Om VC fungerer som oxidant eller reduktant afhænger af en række variable, herunder VC koncentrationen, katalytiske faktorer, reagenser og mikromiljøet(30) Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 6 of 43

7 Den potentielt cytotoksiske effekt af VC på cancerceller er ikke fuldt afdækket. Chen et al. har foreslået, at VC kan fungere som pro-drug for H 2 O 2 dannelse i ekstracellulært væv med apoptose af cancerceller til følge, mens almindelige celler består. Det reducerede VC (ascorbat) kan oxideres til en semidehydroascorbat eller dehydroascorbat, som igen via enzymatisk reaktion kan konverteres tilbage til ascorbat. I denne proces dannes H 2 O 2 som biprodukt i forbindelse med cyklussen(31) Sammenhængen mellem H 2 O 2 og VC er også undersøgt af Riviere et al., som fandt, at Jurkatceler udsat for høje ascorbatkoncentrationer udviste øget H 2 O 2 -induceret oxidativ DNAskade (32). Dannelse af H 2 O 2 fra VC-cyklussen er muligvis afhængig af tilstedeværelsen af ioner fra overgangsmetallerne, og i særdeleshed reagenserne til redoxprocesserne i cyklussen(33) eller alkalimetaller, hvorved der kan produceres H 2 O 2 eller andre reaktive oxygen forbindelser(34). Øget H 2 O 2 efter VC indgift er fundet i dyremodeller, hvor koncentrationer af VC på 150µM øgede H 2 O 2 - mængden i tumorers extracellulærvæske, mens H 2 O 2 forblev normal i blodet.(35) Øget intracellulært H 2 O 2 /reaktive oxygenforbindelser kan føre til øget membranlipid peroxidation, oxidativ DNA-skade og inducere apoptose. Dette er vist af Lee et al., hvor extracellulære VC-koncentrationer på 1,4-3,4mM (opnåelige ved peroralt VC-tilskud) inducerede øget aktivitet i bl.a. den hydroxid-afhængige lipid-peroxidation.(34). Den øgede H 2 O 2 produktion ved indgift af VC ses ikke i blod eller normale celler pga. normal catalaseaktivitet, mens celler med ike-intakt catalaseaktivitet er mere følsomme for øgede H 2 O 2 -koncentrationer. Catalase er et tetramerisk enzym, som katalyserer omdannelsen af H 2 O 2 til H 2 O og O 2 (36). Cancerceller udviser til katalasemangel, i modsætning til normale celler. Hydrogenperoxid/catalasemodellen er kun påvist in vitro, og det er muligt, at evt. genereret H 2 O 2 in vivo i tumorvæv alligevel ville blive omdannet til vand og ilt af allestedsnærværende catalase fra raskt omgivende væv. Intracellulære koncentrationer af H 2 O 2 genereret af ascorbat-cykling er ikke blevet bestemt in vivo. Cancerceller behandlet med VC har udvist nedsat thymidin-inkoopering i DNAet, en effekt som tilsætning af catalase ophæver, hvilket kunne indikere, at VC udøver en direkte DNAmedieret effekt på cancerceller eller en indirekte H 2 O 2 -medieret effekt.(37) Op til 30% af patienter med dissemineret cancer har biokemisk VC mangel(38) Nedsat VC kan være tegn på dårlig ernæringstilstand, men kan også afspejle et øget oxidativt stress med øget forbrug af antioxidanter. Nedsat plasma-vc er fundet associeret med øget mængde leucocytter, thrombocytter og CRP alle surrogatmarkører for oxidativt stress. Det er muligt, at højdosis VC behandling kan inducere genekspressionsændringer i gener involveret i redoxprocesser med mulig øget apoptose til følge i cancerceller. Det angiogeneseinducerende HIF-system inhiberes af VC (39), og det er blevet foreslået, at VC kan inhibere transferrinreceptoren i visse cancerceller medførende nedsatte intracellulære jernkoncentrationer og efterfølgende apoptose(40;41). Der er til dato ikke udført nogen genekspressionsstudier in vivo på VC s effekt. Mulige ændringer i redox-og prooxidativt associerede celleprocesser i relation til højdosis VC behandling kan undersøges vha. de nedennævnte metoder: Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 7 of 43

8 3.2.1 Genekspressionsændringer ved VC behandling Vha. Affymetrix U133 Plus 2.0 GeneChip(R) (http://www.affymetrix.com/products/arrays/specific/hgu133plus.affx), kan hele genomet i det udtagne væv undersøges på mrna-niveau. Ved at sammenligne genekspressionen før og efter behandlingen med VC, kan kandidatgener og processer for redox- og proxidative processer identificeres. Undersøgelsen kan udføres på homogeniserede biopsier eller selektivt på maligne celler vha. isolering med laserdissektion(42) Oxidativ DNA-skade Oxidativ DNA-skade er et meget hyppigt fænomen i cancer, og hypotetisk set burde højdosis VC behandling af cancer reducere denne beskadigelse. Ved at måle ændringer i 8-oxo-guanineniveauet i døgnurin før og under VC-behandling vha. HPLC (high power liquid chromatrography) massespektrometry, kan det be- eller afkræftes om den oxidative skade ændres ved VC behandling.(43) 3.3 Studier af vitamin c som middel mod cancer Epidemiologiske studier: Epidemiologiske studier på den cancerpræventive effekt af VC har ikke kune vise nogen korrelation mellem p-vc og PCa incidensen i adskillige prospektive kohorter(44;45) Kliniske studier Adskillige studier, som må betegnes som fase II studier uden regelrette kontroller, fandt at højdosis VC IV forlængede overlevelsen for terminale cancerpatienter op til 3 gange(15) og nedsatte morbiditeten. IV VC har også været brugt som adjuverende behandling til kemoterapi, ud fra rationalet om, at anti oxidanter potentierer cytotoxiciteten af kemoterapeutika.(46). VC har været anvendt som adjuverende behandling til patienter med metastatisk ovariecancer, hor ugentlige doser på op til 60g i over 40 uger tolereredes(47). I et randomiseret studie, hvor der blev givet peroralt selen, Q10, vitamin E og VC, fandtes ingen påvirkning af PSA eller hormonniveauer hos patienter med med hormon naiv PCa(48) I et prospektivt case studie, blev der til terminale cancerpatienter givet to ugentlige infusioner med VC og peroralt VC tilskud uden bivirkninger.(49). Manglende kontroller og meget kort behandlingsperiode, gør det svært at drage definitive konklusioner på dette studie. I et andet case studie rapporteredes om 3 cancerpatienter (B-cellelymfom, blærecancer og renalcellecarcinom), som modtog IV VC behandlinger på mellem 15 og 65g ugentligt i over 6 måneder. Der fandtes langtids remission for alle 3 patienter, om end alle patienter havde modtaget konventionel behandling, der kunne forklare denne remission.(50) Bortset fra studierne i 1970 erne af Cameron et al., hvor der indgik ganske få ptt. med PCa, eksisterer der ikke nogen kliniske studier af IV VC s effekt på PCa, og generelt er studierne angående VC og human cancer præget af et lille materiale, manglende randomisering/blinding og få korrelerede undersøgelser. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 8 of 43

9 3.3.3 Cellestudier Cancercellestudier Nekrose og apoptose er vist i neuroblastom og melanomceller udsat for VC i koncentrationer på 0,1-1,0mM ascorbat og samtidig øget aktivitet af semidehydroascorbarreduktasen(31). En række andre cancercellelinier har også udvist følsomhed overfor VC koncentrationer opnåelige in vivo ved IV administration. EC 50 i cancerceller er nået med VC koncentrationer på 5mM, mens normale, humane celler var upåvirkede ved VC koncentrationer på op til 20mM. De nævnte koncentrationer ville kunne nås hos mennesker ved IV administration.(51) Prostatacancer in vitro stuider Den cytotoksiske effect af VC er undersøgt på de androgenfølsomme cellelinier DU-145 og PC-3, og celledød fandtes ved VC-koncentrationer på 2,45mM, og tilsætning af catalase eliminerede den cytotoksiske effekt(52). CD50 koncentrationer ved VC-behandling af andre urologiske cancercellelinier under lignede betingelser var i området fra 0,9mM til 6mM(53). Den androgenfølsomme LAPC-4 prostatacancercelle udviste nedsat proliferation og nedsat PSAekspression allerede ved 400µM VC, og ligeledes revertering af processen ved tilsætning af catalase.(54). PC-3, LNCaP og DU-145 prostatacancerceller udviste også nedsat vækst ved VCkoncentrationer i området 1-10mM i et catalasefrit medium(37;55). Kombinationsbehandling med både vitamin E og C reducerede cellevækst og ekspressionen af oncogenet survivin i Alva-101 (knoglemetastase, PC-deriverat) og DU-145 prostatacancerceller(56) Dyremodeller Generelle toksikologiske studier på pattedyr med manglende VC syntese (marsvin), har vist at doser på op til 500mg/kg/dag givet som bolus parenteralt ikke medfører bivirkninger eller organtoksicitet på kort sigt. Doser på 2,5g/kg/dag over en 6 dages periode gav ikke nogen mikro- eller makroskopisk organskade på marsvin(57). Antitumoreffekten af VC på melanoma-xenograft på mus blev undersøgt allerede i Den observerede cytotoksiske effekt i denne model kan skyldes særlige forhold i melanomcellerne, hvor VC inducerer øget koncentration af intracellulært kobber med apoptose til følge.(58) En kombination af re-transfektion med det mulige anti-oxidant regeneration tumorsuppressorgen 101F6 og VC behandling, nedsatte væksten af både lungecancerceller (H1299 og H322) in vitro såvel som i tumorstørrelse på muse-xenograftmodel. Det nyeste studie i rækken fra 2008 har vist nedsat vækst og reduktion i tumorstørrelse på 41-53% i 3 forskellige xenograft tumorer (pancreascancer, ovariecancer og glioblastom) i athymiske hunmus. Musene blev behandlet med 4g/kg VC intraperitonealt uden bivirkninger.(35) Metaanalyse En nyere metaanalyse af VC og vitamin Es cancerforebyggende og helbredende effect konkluderede, at de to omtalte vitaminer ikke havde nogen effekt på en række forskellige cancersygdomme(59) Årsager til divergerende resultater Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 9 of 43

10 Forskelle i maksimale plasma-vc koncentrationer afhænger af administrationsvejen. De forsøg, som har påvist cytotoksisk effekt af VC, er alle opnået i modeller med VCkoncentrationer, som kun kan nås ved IV administration. Den manglende anticancer effekt i studierne, hvor der undersøgtes på perorale tilskuds effekt, kan skyldes, at Vc-koncentrationer i plasma og ekstracellulærvæske ikke er nået. Forsøgsresultater opnået in vitro kan ikke nødvendigvis ekstrapoleres til in vivo omstændigheder, specielt må det forventes, at omsætningen af hydrogenperoxid in vivo fra det omkringliggende, raske væv, vil være større, end det observerede in vitro. 4. Arbejdshypotese Primære arbejdshypotese (H 0 hypotese): Ugentlige, højdosis vitamin C infusioner medfører ikke PSA-fald i kastrationsresistent, metastatisk, human prostatacancer. Sekundære hypoteser: Ugentlige, højdosis vitamin C infusioner har ikke indflydelse på overlevelsestid, performance, oxidativ DNA-skade og tumorbyrde i skelettet på kastrationsresistent, metastatisk, human prostatacancer. 4.1 Rationale for de valgte metoder Evidensen for brug af IV, højdosis vitamin C til behandling af dissemineret cancersygdom er tvivlsom. Evidensen er baseret på en række kasuistiske studier og studier uden regelrette kontroller. Resultater opnået in vitro mht. apoptose, cytotoksicitet og pro-oxidativ effekt er kun reproduceret i meget få in vivo modeller og aldrig i et klinisk studie på et humant materiale. Det eneste randomiserede, kliniske studie fandt ikke nogen effekt, omend adækvate plasma-vc koncentrationer næppe opnåedes. I det aktuelle studie anvendes forsøgspersoner med samme type cancer i samme kliniske stadie. Selv om PCa besidder en vis heterogenicitet, giver designet rig mulighed for uniform monitorering af behandlingsresponset ved at undersøge faktorer som overlevelse, standard biomarkører (PSA, basiske fosfataser) og eksperimentiel kvantificering af knoglescintigrafier. Der anvendes et single arm single center design til dette første studie, da antallet af nødvendige forsøgspersoner er relativt lavt i forhold til et randomiseret studie. Behandlingstiden på 12 uger tillader nok tid til at detektere et eventuelt behandlingsrespons. Den korte behandlingstid vil øge compliance og mindske antallet af drop-outs. Senere, randomiserede fase III studier som multicenterstudier med langt flere forsøgspersoner, kan iværksættes med udgangspunkt i dette studie, såfremt der findes nogen gavnlig effekt af VC behandlingen. 4.2 Rationale for tilvalgte studier Det anvendte design giver rig mulighed for at indsamle blodprøver under behandlingen og kan bidrage med værdifuld viden om VC-farmakokinetikken hos ældre cancerpatienter. Vævsprøverne bruges til at bestemme de genetiske ændringer i PCa ved udsættelse for antioxidanter, og de genetiske ændringer generelt i forbindelse med kastrationsresistent PCa. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 10 of 43

11 5. Metode og materiale: 5.1 Design: Fase II single arm klinisk studie, hvor alle forsøgspersoner modtager aktiv behandling (Vitamin C). Dette er et enkelt-center studie. Alle forsøgspersoner skal modtage 12 ugers behandling med ugentlige infusioner af Vitamin C. Efter de 12 ugers behandling, kan forsøgspersonerne vælge at fortsætte med behandlingen i yderligere 8 uger, såfremt følgende krav er opfyldt: Mindst 50% reduktion i baseline PSA efter 12 uger Ingen SAE Har givet informeret samtykke til den resterende del af behandlingerne Har givet informeret samtykke til de yderligere vævs- og blodprøver Figur 1: Tidslinie og design af studiet, inkl. den valgfrie ekstra behandlingsperiode 5.2 Effektmåling: Prostataspecifikt antigen: Responset i løbet af behandlingsperioden følges via PSA. Plasma-PSA korrelerer med tumorbyrden i de fleste tilfælde af PCa, og guidelines fra National Cancer Institute anbefaler en Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 11 of 43

12 50% reduktion i PSA som mål for anti-tumor-effekt(60). PSA-reduktion i forbindelse med kemoterapi korrelerer med overlevelsestiden(61). I TAX-327-studiet er der påvist korrelation mellem PSA-respons (mindst 50% reduktion i forhold til baseline), quality-of-life(qol)-respons og smerterespons, i forbindelse med kemoterapibehandling af kastrationsresistent PCa(62). I et retrospektivt materiale kunne en 30% PSA-reduktion i et 2-arms kemoterapistudie anvendes som surrogatmål(63) PSA negative og neuroendokrint differentierede carcinomer udgør en lille andel af alle tilfælde af PCa og udviser ikke øgede PSA-niveauer(64;65), og følgelig inkluderes sådanne patienter ikke. Radionucleotide knoglescintigrafi(rbs): Sammenligning af ossøse metastasers udbredelse før og efter behandling, kan sammenlignes med flere metoder baseret på tolkningen af RBS(66). Tilvækst af knoglemetastaser i tidligere randomiserede undersøgelser er fundet associeret med dårligere overlevelse ved behandling af kastration-resistent PCa(67). I hormon-naiv PCa er regression af knoglemetastasebyrden ved kastration også korreleret til overlevelsen(68). TAX327-studiet viste også, at progression på knoglescintigrafi var en selvstændig risikofaktor for øget risiko for død.(4) Kvantificeringsmetoderne til måling af progression af knoglemetastaser på knoglescintigrafien er multiple, og endnu er ingen af disse metoder testet som surrogatparameter for overlevelse. Sygdomsudbredelsen kan kvantificeres vha. manuel vurdering og indplacering på en ordinalskala(69) eller udmåling af areal vha. computersoftware(68;70). Der planlægges i dette studie anvendelse af et eksperimentelt, neuralt netværksbaseret computersystem til opmåling og kvantificering af knoglemetastaserne(71). Denne computerbaserede beregning af knoglemetastasebyrden forventes at give en langt mere reproducerbar vurdering af knoglemetastasebyrden og ændringerne i denne over tid. Metoden er aktuelt underkastet et retrospektivt studie på et patientmateriale bestående af prostatacancerpatienter. ECOG-performance score: Et klinisk valideret, enkelt system til at vurdere forsøgspersonens almentilstand på en ordinalskala.(72) Oxidativ DNA-skade: In vitro og xenograft studier på hormon-naive prostatacancerceller har vist, at produkter som følge af oxidativ DNA-skade (8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosin (8-oxo-dG) cyclisk pyrimidopurinon N-1, N(2) malondialdehyde-2'-deoxyguanosin (M(1)dG) falder ved tilsætningen af antiandrogenet flutamid(73). Studier på lungecancer i forbindelse med kemoterapi har vist, at nedsat oxidativ DNA-skade i forbindelse med behandling med cytotoksiske stoffer korreleres med tidligere progression i sygdommen.(74). Peroralt indtag af Vitamin C synes ikke at have nogen indflydelse på niveauet af oxidativ DNAskade hos raske, (75), mens oxidativ DNA-skade i relation til intravenøs vitamin C-behandling aldrig er blevet undersøgt. Målingen af oxidativ DNA-skade tjener primært et eksplorativt formål. Muligvis vil en vurdering af den oxidative DNA-skade sammen med microarraystudier kunne afgøre om en eventuel cytotoksisk effekt af vitamin C på cancerceller skyldes pro-oxidative eller anti-oxidative virkningsmekanismer. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 12 of 43

13 Cancerpatienter har ofte forhøjede markører for oxidativ DNA-skade(76), og med baggrund i ovenstående er det derfor relevant at afklare indflydelsen af højdosis antioxidant behandling til denne patientgruppe. Basisk phosphatase: Progression i niveauet af basisk phosphatase er en selvstændig risikofaktor for tidlig død ved behandling med taxotere. I en cox proportional hazards analyse af TAX327-patientmaterialet, steg HR med 1,39 for hver log (IU/L) stigning i basisk phosphatase. (4) Knoglemarkører: balp, PINP og NTX: I eksplorativt øjemedmåles en række knoglemarkører før, under og efter behandlingen, for at undersøge knogleabsorbtion og knogledannelse i behandlingsforløbet. Der er valgt 3 markører, som i studier har vist sig korrelerbare til metastasebyrde, performance og overlevelse. Urin N-telopeptid (NTx) er en markør for osteoclastaktivitet, forbundet med nedsat overlevelse i kastrationsresistent PCa(77), mens knogle-specifik basisk phosphatase (balp)er markør for osteoblastaktivitet, også med prædiktiv værdi for overlevelsen i kastrationsresistent PCa(78)og udbredelsen af skeletale metastaser bedømt på knoglescintigrafi (79). Høje niveauer af Pro-collagen type-i N-Terminal Propeptid (PINP) er ligeledes fundet associeret til kortere overlevelse i et materiale på 106 patienter med kastrationsresistent PCa(80) mrna-ekspressionsændringer vha. microarrays: Denne analysemetode tjener et eksplorativt formål. Der er ikke tidligere udført microarrayanalyser på højdosis antioxidant behandling af disseminerede cancere i et humant materiale, hvorfor microarrayanalysen ikke kan tjene som effektparameter for behandlingen. 5.3 Dosiskrav til Investigational medical product (IMP) Investigational medical product er Vitamin C (ascorbinsyre) For at opnå de påkrævede p-vc koncentrationer på 5-10mM, skal VC indgives intravenøst. En ugentlig infusion på 10g VC med en rate på 250mg/minut er fundet sikker i cancerpatienter(14). Farmakokinetiske data fra infusioner på 1,25g VC i raske forsøgspersoner gav p-vc koncentrationer på ca. 1,2mM. Disse data blev ekstrapoleret til, at en dosis på 10g VC IV skulle give p-vc på ca. 6mM. (81). Der er kun få studier på humant materiale, men kasuistisk har IV VC doser på 15-65g givet p-vc i området 5-15mM uden bivirkninger i patienten. Selv om nogle kasuistiske meddelelser og en del alternative behandlere brugere højere doser og hyppigere administration, må det formodes, at en ugentlig VC infusion på 20g bør give en reduktion i PSA og ændringer i sekundære effektparametre (knoglescintigrafi, genekspressionsanalyse, oxidativ DNAskade), såfremt behandlingen har en cytotoksisk effekt. Forsøgspersonerne skal modtage en ugentlig infusion med 20g vitamin c i 10 uger, forudgået af af en dosis-eskalering over 2 uger med en ugentlig infusion på 5g første uge og 10g anden uge. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 13 of 43

14 En ugentligt dosis på 20g vitamin c er valgt, for at opnå tilstrækkeligt høje p-vc koncentrationer (>5mM), men samtidig fastholdes en dosis, som anses værende sikker og gennemprøvet. Plasma-VC måles ca. 30 minutter efter infusionens afslutning, hermed sikres, at adækvat VC koncentration er opnået og data til farmakokinetik registreres. Forsøgspersonerne undersøges biokemisk efter uge 5, 10, 12, 20, 26 og 52 med baseline parametre (se tabel 1), hvorved der indsamles data og eventuelle bivirkninger (vitamin C mangel, elektrolytderangement, hæmolyse, anæmi) kan korrigeres. For at undgå hypotetisk VC mangel efter forsøgets ophør, modtager alle forsøgspersoner peroralt VC tilskud på 500mg i 26 uger(82) Forsøgsmedicin: Uge 1: 5g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 2: 10g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 3-12: 20g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 13-26: 500mg VC p.o. dagligt Forsøgsmedicin for forsøgspersoner, som modtager yderligere 8 ugers behandling: Uge 1: 5g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 2: 10g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 3-20: 20g VC IV ugentligt og 500mg VC p.o. dagligt Uge 21-26: 500mg VC p.o. dagligt 5.4 Baseline parametre: Følgende parametre måles før VC behandlingen Plasma-VC Leucocytter se-na + og se-k + Fe 2+/ Fe 3+ /Transferrin PSA Haemoglobin Basisk phosphatase, balp, PINP og NTx se-ca 2+ se-testosteron ECOG performance status Screening for G-6-P dehydrogenase mangel Radionucleotide knoglescintigafi Døgnurinanalyse (8-oxo-guanine) 6. Behandlingsprotokol: Behandling: Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 14 of 43

15 Alle forsøgspersoner modtager ugentlige (6-8 dages mellemrum) infusioner i 12 uger, i alt 12 infusioner. Intravenøs Vitamin C behandling Gives som infusion med 20g ascorbinsyre (L-ascorbate, ca. 500mg/ml) bufferet med natriumbicarbonat (5,3ml NaHCO 3 84g/l) for at opnås ph 7,4, opløses i 500ml isotonisk glucose (55mg/ml, produktnavn: Glucose Isotonisk SAD, ATC code: B05BA03). Forsøgsmedicinen (ascorbinsyre bufferet med NaHCO 3 ) leveres i 50ml glas etiketteret jf. annex 13 i GMP-regelsættet.(83) Umiddelbart inden infusion i forsøgspersonen tilsættes forsøgsmedicinen til infusionsposen indeholdende de 500ml isotonisk glucose vha. aseptisk teknik, blandes og infunderes. Det totale volumen på 546ml infunderes med en rate på 500mg/minut intravenøst i en vene på armen, hver infusion tager minutter. Af sikkerhedsmæssige årsager startes med 2 ugers dosiseskalering: 1. infusion (uge 1): 5,0g ascorbinsyre i 500ml isotonisk glukose med 1,3ml NaHCO 3 84g/ml 2. infusion (uge 2): 10,0g ascorbinsyre i 500ml isotonisk glukose med 2,7ml NaHCO 3 84g/ml 30 minutter efter infusionens afslutning udtages en venøs blodprøve, der undersøges for hæmolyse efter første og 3. infusion (se tabel 1). P-Vc måles efter hver infusion, og yderligere analyser foretages på blodprøverne i uge 5, 10, 11, 12 og 20 (se tabel 1). Peroralt VC tilskud: Alle forsøgspersoner gives et peroralt vitamin c tilskud for at eliminere evt. c- vitaminmangel før behandlingen, og dels for at undgå rebound c-vitaminmangel efter behandlingens ophør. Hver forsøgsperson får udleveret 182 tabletter, hver indeholdende 500mg vitamin c og skal indtage 1 tablet dagligt. Totaldosis peroralt over 182 dage er 91,5gram. Det anvendte perorale vitamin c tilskud er et håndkøbspræparat (Navn: Apotekets Stærk C-vitamin syreneutral MT nummer: , ATC: A11 GA01). Alle 182 tabletter udleveres i et glas etiketteret efter GMP-annex 13 samt med vejledning til forsøgspersonen i uge 1. Glasset afleveres igen i uge 26 og evt. resterende antal tabletter noteres. 6.2 Materiale Antal forsøgspersoner: 80 Alder: >18 år Køn: mænd Rekruttering: Direkte rekruttering via læger. Der rekrutteres fra patienter i kontakt med Urologisk Afdeling, Herlev Hospital samt underafdelinger heraf. Der averteres ikke offentligt efter forsøgspersoner. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 15 of 43

16 Ved det daglige kliniske arbejde i urologisk ambulatorium finder forsøgsansvarlig læge og coinvestigators egnede forsøgspersoner. Disse informeres i et samtalerum om muligheden for at indgå i et klinisk forsøg. Der orienteres kort mundtligt om det kliniske forsøg, udleveres skriftlig information og derefter aftales ny tid til informationssamtale minimum 24 timer senere. Potentielle forsøgspersoner orienteres om muligheden for at medbringe bisidder. Såfremt der ikke ønskes betænkningstid, kan samtykke indhentes i forbindelse med første samtale. Forsøgspersonens ret til ikke-viden respekteres. Der rekrutteres kun deltagere, der egenhændigt kan give informeret samtykke. Såfremt der tilkommer nye oplysninger om risici/bivirkninger ved forsøget, informeres deltagerne herom, og der skal indhentes samtykke på ny. Såfremt der fra Sundhedsstyrelsen godkendes behandlings- eller diagnostikmodaliteter, der kan finde direkte anvendelse i allerede analyserede prøver fra forsøgsdeltagerne, vil forsøgsdeltagerne blive informeret herom. Samtykke skal indhentes senest ved starten af besøget i uge 0 (inklusion) Alle forsøgspersoner følges i ambulant regi Registrerede data: Alder Køn CPR-nummer Gleason sum Baseline parametre som defineret i tabel 1 Tidligere/nuværende PCa-behandlinger LHRH agonist Orchiectomi Biculatamid Bisphosphonater Ekstern strålebehandling af prostata/visceral metastaser/ossøse metastaser Kirurgisk dekompression af knoglemetastaser Tidligere intenderet radikal behandling Bivirkninger og hændelser relateret til VC behandlingen registreres og rapporteres til sponsor/investigator. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 16 of 43

17 6.2.3 Biobank Alle udtagne vævsprøver opbevares, med forsøgspersonernes accept, i en biobank til senere forskningsformål, dette kunne være til eksempelvis proteinekspressionsanalyse eller fornyet ekstraktion af materiale såfremt nye teknikker bliver tilgængelige. Biobanken placeres på Herlev Hospital, Urologisk Afdeling H. Ansvarlig er sponsor-investigator. Biologisk materiale (prostatabiopsier, blodprøver) fra forsøgspersoner, der vælger at udgå af projektet, vil fortsat blive opbevaret i biobanken til anvendelse i aktuelle projekt, såfremt førnævnte forsøgspersoner samtykker til dette. Indholdet i biobanken vil ikke blive udleveret til 3. mand. Indholdet i biobanken destrueres senest 10 år efter projektets afslutning. Såfremt det i biobanken opbevarede væv ønskes anvendt til nye studier, skal der på ny blive søgt om godkendelse fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. 6.3 Inklusionskriterier: Køn: mænd Skal selvstændigt give informeret samtykke alder >18 år Biopsiverificeret PCa Gleason sum 6 PSA > 10ng/ml (ingen PSA-negative cancere) Ingen overvejende neuroendocrin differentiering Metastastisk PCa defineret som extranodale (viscerale) eller knoglemetastaser bestemt ved knoglescintigrafi, billeddannende undersøgelser eller palpabel metastase Kastrationsresistent sygdom defineret som mindst to stigninger i PSA med mindst 10% stigning med minimum 1 uges mellemrum indenfor de seneste 6 måneder P-testosteron i kastratniveau Forsøgspersonerne skal alle have modtaget kastrationsbehandling, enten ved orchiectomi eller LHRH antagonist/agonist, med mulighed for tillæg (og evt. seponering) af antiandrogen (bicalutamid) ECOG perfomance status 0-2 Negativ screeningstest for glucose-6-phosphat dehydrogenasemangel Normal eller subnormal nyrefunktion (se-creatinin >200µM) og ingen anamnese med tidligere nyresvigt. Bisphosponat og prednisonbehandling tilladt Ekstern strålebehandling af metastaser tilladt 6.4 Eksklusionskriterier: Bivirkninger og hændelser i relation til IMP (se bivirknings- og AE-afsnittet) Dårlig almentilstand, som ikke tillader ambulant behandling Læge eller patientønske om anden intervention (kemoterapi) Synkrone cancere (non-melanom hudcancer undtaget) Kemoterapi med taxotere eller lignende stoffer givet før eller under IMP behandling Allergi overfor IMP eller additiver Anamnese med oxalatnyresten Anamnese med hæmochromatose Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 17 of 43

18 Større kirurgisk indgreb op til 4 uger før forsøgsstart (def.: indlæggelsestid > 2 dage) Aktiv hjertekarsygdom (CCS>2 NYHA>2), AMI indenfor 6 måneder Deltagelse i andre kliniske forsøg med farmaka under behandlingen med IMP Ved drop-outs eller eksklusioner inkluderes ikke nye forsøgspersoner. Data fra drop-outs/ekskluderede anvendes ikke til beregning af primære og sekundære mål, men alle data anvendelige til eksplorative formål (micro-arrays mv.) opbevares mhp. senere analyse, såfremt forsøgspersonerne samtykker hertil. Ekskluderede og drop-outs, som har påbegyndt behandling med IMP, modtager fulde 26 ugers behandling med p.o. VC tilskud og p-vc måles efter 26 uger. 6.5 Forsøgspersonernes tidsforbrug i studiet: Følgende tidsforbrug skønnes: 1-2 uger til inklusion og screening uger med behandling med IMP og samlet follow up tid på 52 uger. I alt 54 uger pr. forsøgsperson. 7. Targets: Primært: At evaluere PSA ændringer i forbindelse med behandling med IMP efter 12, 20, 25 og 52 uger. Sekundære: Median overlevelse af forsøgspersoner sammenlignet med overlevelsen i Docetaxel-studier(84) (def. overlevelsestid fra diagnose hormonrefraktær sygdom til død) ECOG performance status før behandling og ved 12, 20, 26 og 52 uger Udbredelse af knoglemetastaser målt ved RBS før behandling og efter 26 og 52 uger Basisk fosfataseændringer før behandling og efter 12, 20, 26 og 52 uger PINP, Ntx og knoglespecifik basisk phosphatase ændringer før behandling og efter 12, 20, 26 og 52 uger Genekspressionsændringer før behandling og efter 12 og muligvis 20 uger Ændringer i oxidativ DNA-skade før behandling og efter 12 og muligvis 20 uger Tertiære Opnå farmakokinetiske data vedrørende vitamin c givet intravenøst på cancerpatienter med dissemineret sygdom 8. Sikkerhed 8.1 Vitamin C (IMP) infusioner: Der er ikke observeret øget mortalitet af peroralt administreret VC.(85). Bivirkninger til p.o. VC i store doser (op til 15g/dag) er rapporteret i form af oxaluri, mave-tarmgener, glycosuri og træthed. Doser på 1-2g p.o. har ikke afstedkommet gener.(86;87) Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 18 of 43

19 Vitamin C mangel efter ophør med infusionsbehandling er nævnt som mulig bivirkning i produktbladet for VC. Evidensen for dette er ikke velundersøgt(82). Alle forsøgspersoner modtager p.o. VC tilskud (500mg/dag) fra dagen for den første infusion og indtil uge 26 i studiet. Der er et kasuistisk tilfælde med oxalatnyresten som komplikation til store VC doser, komplikationen må betragtes som særdeles sjælden, og et stort prospektivt studie har ikke vist øget risiko for nyresten hos mænd, som indtog >1500mg VC po dagligt,(88). Andre studier indikerer, at oxaluri indtræder ved p.o. VC-doser på 1-2 gram/dagligt(89). Langtids IV administration af VC til hæmodialysepatienter (750mg/uge) har ikke medført nyrestensdannelse(90). På kasuistisk niveau er der ikke beskrevet alvorlige bivirkninger af IV VC doser på 1,25g til raske forsøgspersoner(81). Doser på op til 60g givet til cancerpatienter er også tålt uden øget morbiditet(14;15;50). Riordan et al. infunderede ugentligt VC doser fra 57,5g til 115g til 6 cancerpatienter i 13 uger uden bivirkninger. En af disse patienter nåede peakkoncentrationer på 158mg VC/dl (8,97mM VC)(19). Et nyligt single center fase-i dosiseskaleringsstudie med 3 ugentlige VC infusioner (0,4-1,5g /kg) til 24 cancerpatienter fandt kun få og milde bivirkninger (hovedpine, kvalme, svimmelhed, træthed, rødme og maveproblemer) og ingen ikke-reversible hændelser(91). Aktuelt anvendes i privat regi i Danmark et regime med intravenøs administration af vitamin c i doser på op til 100g over 2-3 timer, uden andre bivirkninger end tørst og risiko for væskeoverskud i patienter med hjerteinsufficiens. En dansk kvinde med ovariecancer har modtaget 715 infusioner med vitamin c i doser fra g ugentligt i en periode på 3 år, uden observerede systemiske bivirkninger.(92) Kredsløbsbivirkninger: Væskeoverskud og væskeretention kan for hjertesyge repræsentere et helbredsproblem, hvorfor forsøgspersoner med NYHA>2 og/eller nedsat nyrefunktion ikke inkluderes. Ved kontrol af elektrolytstatus, klinisk undersøgelse for ødemer og lungestase og aktiv udspørgen til åndenød (se CRF) sikres mod helbredstruende væskeoverskud. Hemolysis: Forsøgspersoner med Glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel (G-6-PDM) kan ikke indgå i studiet pga. risiko for hæmolyse.(93). Screening for G-6-PDM udføres som rutineundersøgelse vha. en venøs blodprøve på Klinisk Kemisk Afdeling, Rigshospitalet, Danmark. Hæmolyse hos personer uden G-6-PDM er lidet sandsynlig, omend forsigtighed bør udvises ved infusion af potentielt prooxidative stoffer. Der er en hypotetisk risiko for, at en evt. cytotoksisk effekt af IMP kan medføre tumor-lysis-syndrom, om end dette syndrom er meget sjældent i PCa(94). P-LDH måles efter hver infusion for at kunne detektere hæmolyse. Sikkerhed af IMP: Den infunderede opløsning (20g ascorbinsyre i 506ml isotonisk glucose bufferet til iso-ph 7,3 med NaHCO3) anses for fysiologisk sikker ud fra følgende betragtninger: ph isotont ph volumen 546ml infunderet over 1 time i forsøgspersoner uden anamnese med inkompenseret hjertesygdom, iskæmisk hjertesygdom eller nyresvigt anses for et sikkert volumen Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 19 of 43

20 ascorbinsyredosis erfaringerne er belyst i sikkerheds afsnittet additiver glucose og NaHCO3 tolereres vel i de tænkte doser og koncentrationer De beskrevne sikkerhedsprocedurer i aktuelle studier er sammenlignelige med det nylige fase-1 studier på IV VC af Hoffer et al.(91) Andre bivirkninger: Der er en lille risiko for kemisk thrombophlebitis ved indstiksstedet i armvenen. Personlige samtaler med patienter, som har modtaget VC infusioner indikerer, at selv patienter med skrøbeligt bindevæv og vener pga. dårlig almentilstand og kemoterapi, sjældent oplever thrombophlebit sekundært til infusionerne. Der er i produktresumeet for ascorbinsyre beskrevet risiko for kemisk cystit, denne komplikation har ikke kunne genfindes i litteraturen. Da den infunderede opløsning er hyperton, oplever mange tørst i forbindelse med infusionerne, og forsøgspersonerne opfordres til at drikke rigeligt under og efter behandlingen. 8.2 Prostatabiopsier: Prostatabiopsier til genekspressionsanalyse udhentes vha. 18G nåle, ultralydsvejledt transrektal ultralydsskanning (TRUS). Der udtages 4 biopsier ved hver biopsitagning. Alle forsøgspersonerne har tidligere fået foretaget undersøgelsen som led i deres primære cancerudredning. Metoden er en rutineprocedure i urologiske og radiologiske afdelinger med få bivirkninger (hæmaturi, hæmatokesi, ubehag og infektionsrisiko). Infektionsrisikoen er ca. 0,5%, og alle forsøgspersoner gives antibiotikaprofylakse i form af tb. ciproxin 500mg *2.(95) 8.3 Radionucleotid knoglescintigrafi: Knoglescintigrafi udføres som rutineundersøgelse på Klinisk Fysiologisk Afdeling, Herlev Hospital. En scintigrafi består af injektion af sporstof (Tc 99 ), fordeling af sporstoffet og ophold foran gammakamera, i alt et tidsforbrug på ca. 3 timer. Der er ingen særlige risici eller ubehag, og den administrerede radioaktivitet (4-5mSv/scintigrafi) medfører ikke øget risiko for forsøgspersonernes helbred, specielt ikke når deres alder, morbiditet og forventede overlevelse tages i betragtning. 8.4 Forsikring: Alle forsøgspersoner (eller efterladte) er dækket af Patientforsikringen (Patientforsikringen, lov 547 af 24/06/2005, kap. 3, 19), såfremt de påføres permanent skade i forbindelse med forsøgsdeltagelsen. 8.5 Forsinket henvisning til kemoterapi: For at undgå hildet behandling og eventuel forsinket henvisning til andre behandlinger, som ville medføre eksklusion fra pågældende studie, sikres forsøgspersonerne uvildig kontrol. Alle forsøgspersoner fortsætter deres normale, ambulante kontrolforløb i Urologisk Ambulatorium, Herlev Hospital hos en læge, som ikke er tilknyttet aktuelle studie. En eventuel beslutning om at tilbyde forsøgspersonen kemoterapi vil i givet fald blive taget af en uafhængig læge. Som udgangspunkt kontrolleres patienter med prostatacancer hver 3. måned i det normale ambulante forløb. Martin Højgaard Herlev Hospital Department of Urology Page 20 of 43

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere