Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med"

Transkript

1 til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANNEKS 1: RAMMEBESKRIVELSE (UNDERSØGELSESPLAN) 1 ANNEKS 2: ANNEKSER TIL RAMMEBESKRIVELSE 24 ANNEKS 3: BAGGRUNDSUNDERSØGELSE APPENDICER 47 ANNEKS 4: PROJEKTKONTRAKTPAKKER 55 ANNEKS 5: HS-ANALYSE AF UNDERSØGELSEN AF LOKAL ANVENDELSE 57 ANNEKS 6: NEDLUKNINGSKONCEPT FOR ISUA-MINEN 82 ANNEKS 7: INDKVARTERINGSPLANER (PÅ ENGELSK) 84

3 Side 1 af 98 1 ANNEKS 1: RAMMEBESKRIVELSE (UNDERSØGELSESPLAN) Rammebeskrivelse til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Oktober 2010

4 Side 2 af 98 INDHOLD SIDE 1.1 INDLEDNING Formål med VSB LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMEVILKÅR Den politiske situation i Grønland Lovgivning i Grønland Internationale konventioner om arbejdsmarkedorganisationer KORT BESKRIVELSE AF ISUA-JERNMALMPROJEKTET OG BAGGRUNDEN Forventet arbejdsstyrke og arbejdsbetingelser VSB-PROCESSEN Undersøgelsesteamet VSB-fremgangsmåde Studieområde og midlertidige afgrænsninger SOCIALE HOVEDPROBLEMER SOM VIL BLIVE BEHANDLET I RELATION TIL PÅVIRKNINGER FRA PROJEKTET OFFENTLIG MEDBESTEMMELSE OG INVOLVERING AF INTERESSENTER Liste over interessenter Foreslået involvering af interessenter under VSB-processen VSB-METODIKKER Baggrundsundersøgelse Dataindsamling og forskning fra sekundære data Dataindsamling og forskning fra primære data Metoder til analyse af samfundsmæssig bæredygtighed RAPPORTERINGSFORMAT FOR VSB-RAPPORT VSB TIDSPLAN ANBEFALINGER Anbefalinger til projektering 20

5 Side 3 af Foreløbig anbefaling til Plan for fordele og påvirkninger og andre implementeringsarrangementer DOKUMENTER SENDT TIL RÅDGIVNING LITTERATUR INTRODUKTION Formål Program KONKLUSIONER FRA WORKSHOPPEN OPFØLGNING PÅ GRUPPESESSIONEN ACTIONS DELTAGERLISTE 29

6 Side 4 af Indledning Denne Rammebeskrivelse for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, VSB, for Isua-projektet er resultatet af scoping-fasen for udarbejdelsen af Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB), som London Mining Greenland A/S vil udføre i forbindelse med forberedelsen af de nødvendige tilladelser og licenser til efterforskning og udvinding til Isua-jernmalmprojektet i Vestgrønland, 150 km nordøst for Nuuk. Projektet omfatter udviklingen af en mine med åbent brud, malmbehandlingsanlæg, materialefremføringssystem til havnen via en slurry-transportledning, shippingfaciliteter og alle nødvendige faciliteter og infrastrukturer. Havneområdet skal ligge ved Taseraarssuk-bugten ca. 70 km nordøst for Nuuk. Den nuværende projekterede produktionsmængde er 10 millioner tons om året (MTPA) af jernmalmkoncentrat, indeholdende ca. 70,2% Fe og 2% SiO2+Al2O3. Projektet forventes at beskæftige mellem 500 og 600 arbejdere i driftsfasen og næsten dobbelt så mange i anlægsfasen. Scoping-dokumentet blev præsenteret og drøftet både med myndighederne, som omfattede Råstofdirektoratet, RD, og interessenter i en workshop, som blev holdt i Nuuk den 18. november Formålet var at verificere listen af nøgleinteressenter, undersøgelsesomfanget, grundliggende formodninger og hovedemner og spørgsmål, som skal tages op i forbindelse med VSB-undersøgelsen for projektet, som bekendt i november Kommentarerne og input fra interessenterne, der blev modtaget under workshoppen og senere sendt af nøgleinformanterne, blev indarbejdet i denne rammebeskrivelse (ToR). ToR er baseret på den information, som er til rådighed i øjeblikket, og forstudiet (PFS) af Isua-projektet for 10 MTPA afsluttet i juni 2010 og den forventede aktivitetsplan, som var kendt i oktober Efter afslutningen af PFS, er de fleste af projektets funktioner blevet defineret, aktivitetsplanen er blevet justeret og mere præcise økonomiske tal og arbejdstal er til rådighed. Specielt antallet af arbejdere og andre aspekter i relation til arbejdsbetingelser er blevet taget med i betragtning i opdateringen af ToR i løbet af Grontmij Carl Bro A/S er blevet udpeget som rådgiver for London Mining Greenland A/S til at udføre VSB. En række andre undersøgelser og vurderinger, så som Lønsomhedsstudie, Vurdering af Virkninger på Miljøet, osv. er blevet udført i løbet af 2010 og 2011 for at færdiggøre projekteringen og forberede til de nødvendige tilladelser og licenser. VSB vil blive udarbejdet i overensstemmelse med VSB-retningslinjerne fra Råstofdirektoratet (RD) af november Dette dokument vil blive refereret til som Retningslinjerne i denne rapport.

7 Side 5 af Formål med VSB Hovedformålet med VSB er at identificere og analyserer potentielle påvirkninger fra foreslået mineaktivitet og at anbefale initiativer, finde bæredygtige udviklingsmuligheder såvel som at begrænse de negative påvirkninger. I følge retningslinjerne er formålet med VSB at: engagere alle relevante interessenter i konsultationer og offentlige høringer, tilvejebringe en detaljeret beskrivelse og analyse af det samfundsmæssige udgangspunkt før projektet som grundlag for udvikling, afhjælpning og fremtidig overvågning, tilvejebringe en vurdering baseret på indsamlede baggrundsdata for at identificere både positive og negative samfundsmæssige påvirkninger på det lokale såvel som på det nationale niveau, optimere positive påvirkninger og afhjælpe negative påvirkninger af mineaktiviteterne gennem hele projektets levetid, udvikle en Plan for Fordele og Påvirkninger (BIP) for implementeringen af Samarbejdsaftalen (IBA) London Mining Greenland A/S forventer også at identificere yderligere forskningsog udviklingsområder inden for de samfundsøkonomiske aspekter, hvor proaktiv handling er nødvendig eller tilrådelig for at fremme samfundsøkonomisk og bæredygtig gennemførelse af projektet. 1.2 Lovgivningsmæssige rammevilkår Den politiske situation i Grønland Grønland har haft hjemmestyre under Danmark siden Den 21. juni 2009 blev den nye forfatning præsenteret efter afstemning i Landstinget (Naalakkersuisut) i november 2008, og landets status ændredes da til "selvstyre". Grønlandsk er nu det eneste officielle sprog i Grønland. Under Naalakkersuisut, er Grønland blevet en enhed under international lov i sager, som er inden for dets jurisdiktion. Grønland kan så indgå aftaler og etablere bilaterale og multilaterale relationer med andre stater. Grønland er medlem af Nordisk Råd og Nordisk Råd for Ministre. Dette medlemskab med andre nordiske lande og autonome regioner gør det parlamentariske samarbejde mellem medlemmerne nemmere, specielt i relation til emner som natur og miljø. Den nuværende Miljøhandlingsplan, fokuserer på klimaforandring, anvendelse og udledning af farlige kemikalier, beskyttelse af havøkosystemer og beskyttelse og udnyttelse af biologisk diversitet. Grønland er også medlem af Arktisk Råd (miljø) siden 1996 og Inuitternes Cirkumpolar Råd, ICC Lovgivning i Grønland Hovedlovgivningen, som regulerer ISUA-projektet, er Lov nr. 7 af 7. december 2009 om Råstoffer "Lov om Råstoffer", som trådte i kraft den 1. januar 2010.

8 Side 6 af 98 Anden relevant grønlandsk lovgivning, som vil blive taget i betragtning under VSB, vil være om: Beskæftigelsesbetingelser (Lov nr af 26. oktober 2005 om arbejdsmarked og arbejdsmiljø i Grønland). Immigration (Forordning nr. 150 af 23. februar 2001 (dansk forordning)). Den grønlandske Arbejdsmiljølov nr af 26. oktober Sikkerhed til søs - Lov nr. 882 af august 2008, som regulerer implementeringen under Grønlands lov af den internationale konvention om sikkerhed til søs (SOLAS 1974), den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973 og den ændrede protokol (MARPOL), De Forenede Nationers rammekonvention om klimaforandringer Internationale konventioner om arbejdsmarkedorganisationer Følgende internationale konventioner om arbejdsmarkedsorganisationer af relevans for dette projekt vil være: International Arbejdsmarkedorganisation (ILO) Konvention nr. 155 og 176 vedrørende erhvervssikkerhed og sundhed i miner. ILO-konvention nr. 87 og 98 vedrørende retten til at organisere og konventionen om kollektive overenskomstforhandlinger. ILO-konvention nr. 45, 100 og 105 vedrørende diskrimination og ligeløn. ILO-konventionen nr. 169, som forlanger forudgående høring af naturligt indfødte folk eller etniske grupper, som ønsker at udføre aktiviteter eller projekter i områderne. 1.3 Kort beskrivelse af ISUA-jernmalmprojektet og baggrunden London Mining PLC Inc. planlægger at udvikle sit Isua-projekt, som ligger ca. 150 km nordøst for Nuuk. Malmlegemet ligger på kanten af indlandsisen. Projektet omfatter udviklingen af en mine med åbent brud, malmbehandlingsanlæg, materialefremføringssystem til havnen via en slurry-transportledning, shipping-faciliteter og alle nødvendige faciliteter og infrastrukturer. Den nuværende projekterede produktionsmængde er 10 millioner tons om året (MTPA) jernmalmkoncentrat, som indeholder ca. 70,2% FE og 2% SiO2+Al2O3. Ifølge minedriftsplanen vil gennemsnitligt 21,8 millioner tons malm og 20,7 millioner tons gråbjerg og is blive udvundet over 21 års levetid for minen ved en cut-offgrænse på 25% Fe. Den totale mængde malm i tons er beregnet til at blive 457,6 Mt og den totale mængde gråbjerg og is er beregnet til at blive 418,1 Mt inklusive kun 195,2 Mt gråbjerg.

9 Side 7 af 98 Behandlingsanlægget projekteres normalt til at kunne producere 10 millioner tons jernmalmkoncentrat om året. Det endelige produkt er førsteklasses højovns (BF) pelletteringstilførsel med mindre end 2,0% SiO2 + Al2O3 Det endelige produkt vil blive leveret til havnen i et 103 km lang isoleret og varmesporet rør. Vandstyringssystem på pladsen inklusive et vandstyringsbassin (sø 792) og en tailings-sø (sø 750) For at sikre at vandkvaliteten lever op til kravene i forordningen, adopteres konceptet for bortskaffelse af tailings under vand. Over 21 års drift, bortskaffes en total tailings-mængde på ca. 250 Mt i tailings-søen med en 3 m dyb vanddækning under driften og ved nedlukningen. Styringen af minegråbjerg er baseret på en progressiv lukningskoncept for at minimere påvirkningen af miljøet under driften og ved nedlukningen. Den beregnede arbejdsstyrke i minelejren er ca Indkvarteringsfaciliteterne til anlægsområdet er projekteret til at kunne huse ca. 220 personer inklusiv soverum køkken/spisefaciliteter, fritidsfaciliteter (sportshal, bibliotek, etc.) og generel serviceareal. Indkvarteringsfaciliteterne og kontorerne er tilknyttet arbejdspladserne gennem en omsluttet korridor, eller brugskorridor, så arbejdere og køretøjer hurtigt kan flyttes under hårde vejrforhold. Brugskorridoren fordobles som rørstativ og kabelbakke for at knytte anlæg og kompleks sammen. Havneområdet vil komme til at ligge ved Taseraarssuk-bugten ca. 70 km nordøst for Nuuk, bestående af en flydende hovedanløbsbro og en sekundær anløbsbro til fortøjning ved bugsering. Onshore havnefaciliteterne omfatter en slurrymodtagestation og afvandingsanlæg og koncentratlagringssystem og skibslastningsfacilitet. Der vil være indkvarteringsfaciliteter og services til arbejdsstyrken i havneområdet, ca. 70 personer. Det forventes at ca. 43 personer vil arbejde i havneområdet. Projektets infrastruktur omfatter, men er ikke begrænset til følgende: Elektrisk installation på 110 MW (100 MW på behandlingsanlæg og 10 MW i havnen) Varmegenvinding fra strømproduktion på begge anlæg og portområder Vandforsyning, behandling og distribution (bærbar/proces/brand) Sanitær kloakafhentning, behandling og bortskaffelse Brandstoflager (tilstrækkeligt til 5 ugers drift) og fordeling til mine-, anlægs- og havnedrift Smøremidler og anden flydende opbevaring og distribution Indhentning af fast affald, behandling og bortskaffelse Indkvarteringsfaciliteter inklusive catering og lægetjeneste 103 km adgangsvej fra havn til anlægsområde Lufthavn og helikopterlandingsplads, og Kommunikations- og informationssystemer. (vedlæg flowdiagram og 3D-billede af mine og anlæg)

10 Side 8 af Forventet arbejdsstyrke og arbejdsbetingelser Anlægsfase Anlægsfasen vil blive inddelt i 3 faser: Forudgående anlæg af veje og havnefaciliteter - forventet start maj 2011 Anlæg af havn, transportledning og tilgangsvej - forventet start oktober 2012 Anlæg af behandlingsanlæg og minelejer - forventet start 2013 Kontraktstrategien i forbindelse med anlæg er at begrænse antallet af entreprenører på pladsen for at lette administrationen og tilsynet. Der bør være 3 (tre) bygge- og 2 (to) teknik- og el-entreprenører Driftsfasen Det totale antal medarbejdere forventes at blive på mellem 500 og 600, hvor: Ca. 250 vil arbejde i minen Ca. 120 vil arbejde på behandlingsanlægget Ca. 130 i administration, infrastruktur og havn med havne- og anlægsdrift og vedligeholdelse

11 Side 9 af 98 Anlægget vil arbejde 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Ikke flere end 300 medarbejdere vil være til stede på mineområdet ad gangen. Arbejderne forventes at være organiseret i skiftehold af 12 timer, med turnusskemaer på 4 uger inde - 4 uger ude, både i mineområdet og i havnen. Personalet i mineområdet vil blive transporteret til og fra minepladsen med fly (fly og helikopter), direkte til Nuuk fra minens lufthavn og til hjemland via mine-lufthavnen i Kangerlussuaq. Nogle arbejdere i havnen kan også være i stand til at rejse tilbage og frem til deres hjemby i Grønland med båd. Levering af varer vil ske med båd/skib til havneområdet og videre til mineområdet over land. Først og fremmest er arbejdsstillinger, som forventes besat med grønlandske arbejdere fra år 1, mere sandsynlig i minelejrene, havneområdet, landingsbanen og vejvedligeholdelse. Det er usandsynligt, at stillinger ved minen og behandlingsanlægget, som kræver specifik uddannelse og erfaring, kan besættes fuldstændigt med grønlandske arbejdere fra år 1. Et program for uddannelse og udvikling af færdigheder bør udvikles for gradvist at erstatte specialiserede udenlandske arbejdere i disse områder. Den sandsynlige procentdel af den grønlandske arbejdsstyrke ved år 1 er 20%, hvilket forventes at fordobles efter de første 5 år. Der er ingen restriktioner med hensyn til køn for nogle af stillingerne. Mens proaktive tiltag vil være på plads til at fremme rekrutteringen af kvindelige arbejdere, er det i øjeblikket ukendt, hvor høj en procentdel af kvindelige ansatte, det er realistisk at sætte som mål. 1.4 VSB-processen Undersøgelsesteamet London Mining har givet Grontmij Carl Bro til opgave at forberede VSB for projektet. Kerneprojektteamet vil bestå af eksperter med erfaring i Vurdering i Samfundsmæssig bæredygtighed, mineaktiviteter, kommunikations- og faciliteringsprocessen, Grontmi Carl Bro vil optræde som en uafhængig konsulent for at udføre VSB og gøre involvering af interessenter (inklusive de offentlige) i VSBprocessen nemmere. Eksterne internationale og lokale eksperter vil blive involveret i analysen af især signifikante emner og problemstillinger. Navn Ana Gabriella Factor Tanja Nielsen Rikke Carlsen Rolle Team leader, VSB-minedriftsekspert Hovedansvar: Udvikling af metoder, påvirkningsanalyse og KS af rapportering. Arktisk minedrift og VSB/VVM-ekspert Hovedansvar: Baggrundsundersøgelser og markundersøgelser, kommunikation med interessenter. VSB-ekspert Hovedansvar: Kommunikation, formidling og

12 Side 10 af 98 Heidi Hjorth udarbejdelse af. VSB-ekspert, specialiseret i rapportering af virksomheder sociale ansvar og bæredygtighed Hovedansvar: Plan for fordele og påvirkninger, overvågning og evalueringsplaner VSB-fremgangsmåde RD VSB-retningslinjer af november 2009 er vores grundliggende reference til etablering af et minimumsniveau for information, indhold og generel struktur for VSB. I forbindelse med planlægning og udvikling af VSB-processen, vil andre referencer blive anvendt som bedste praksis for VSB for minedriftsindustrien (Internationalt råd for mineraler og metaller, International Rapporteringsinitativ for Udvindingsindustrien) såvel som kendskab og erfaring udviklet i Grønland til at evaluere og vurdere de sociale forhold og påvirkninger. VSB vil være baseret på især tilgangen til og involvering af interessenter så meget og så effektivt som muligt i hver fase af VSB-processen. En høj grad af kommunikation vil blive fremmet og implementeret i løbet af hele processen. Disse mål vil blive opnået gennem en gennemsigtighedspolitik og en praksis af klare og kulturelt følsomme midler til at kommunikere alle relevante og krævede oplysninger såvel som moderne og førsteklasses deltagende rådgivning og drøftelsesteknikker. Udvælgelsen af samfundsøkonomiske parametre til baggrundsundersøgelsen vil blive baseret på de specifikke karakteristika ved de arktiske levevilkår. Til indsamling af oplysninger i marken og konsultationssprotokollerne specifikt for dette projekt, de udvalgte interessenter og specielle livsformer og arbejde i Grønland vil blive udviklet og implementeret Generel tilgang Den generelle tilgang til VSB er at fokusere på at identificere potentielle sammenhænge mellem de foreslåede potentielle påvirkninger fra projektet og vurderede samfundsøkonomiske komponenter. Identifikationen af potentielle sammenhænge (negative påvirkninger, fordele, indirekte effekter, osv.) vil blive baseret på baggrundsstudiet og analysen af projektet og dets komponenter og en tjekliste med kritiske spørgsmål, der behandler de centrale samfundsmæssige problemstillinger. Alle relevante potentielle påvirkninger vil blive identificeret, og de, som identificeres som de største problemer for interessenter og myndigheder, vil blive prioriteret. Til de potentielle identificerede påvirkninger, vil VSB indeholde en vurdering af påvirkningen (vigtighed) og foreslå en mulig afhjælpning. Nettopåvirkningen, efter at afhjælpningen er sat i værk, vil blive beskrevet nærmere.

13 Side 11 af 98 For de potentielle identificerede fordele, vil VSB også omfatte evaluering af sådanne goder og foreslå tiltag til at maksimere det Tilgang til scoping-fasen Første skridt var at udvikle en tjekliste med relevante spørgsmål, som skulle behandles i VSB. Denne liste var baseret på en række dokumenter, som Retningslinjen (RD)'Socio-Economic Impact Assessment Guideline' (Retningslinjer for Vurdering af Samfundsøkomisk Bæredygtighed) (Mackenzie Vally) og 'Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects' (Tackling af de sociale dimensioner i projekter i den private sektor) (Det Internationale Økonomiske Samarbejde - Verdensbanken) Derudover blev grønlandske forskningsdokumenter og undersøgelser som SLiCA (Survey of Living Conditions in the Arctic) (undersøgelse af livsbetingelserne i Arktis) anvendt. Det næste skridt var at præsentere denne liste og de indledende resultater for myndighederne og så de udvalgte interessenter ved en workshop holdt den 18. november På workshoppen blev de indledende resultater og spørgsmål diskuteret i grupper. Alle interessenter blev inviteret til at sende yderligere kommentarer. Detaljerede kommentarer og forslag blev efterfølgende modtaget fra gruppediskussionen. Den første feedback fra interessenterne findes i Anneks 1. Dette udkast til ToR er hovedsageligt baseret på resultaterne af den første scopingfase og dialogen med interessenterne, yderligere opdateret i lyset af de oplysninger, som er fremkommet fra PFS for 10 MTPA-rapporten Studieområde og midlertidige afgrænsninger Undersøgelsen dækker de områder, som påvirkes direkte af minedriften og hjælpefaciliteter (havn, jernbane/rørledning, lufthavn, osv.) og byer og bygder, hvor påvirkning og fordele af beskæftigelse, erhvervsmuligheder og udvikling direkte og indirekte skabt af projektet forventes at blive mere mærkbare. Det primære påvirkningsområde vil være Nuuk, Kapisillit og de omkringliggende områder. Det sekundære påvirkede område vil generelt være Kommuneqarfik Sermesooq. Til baggrundsundersøgelsen vil oplysningerne blive behandlet og analyseret på tre niveauer: National, kommunal (Sermersooq), og by/bygd (Nuuk og Kapisillit). VSB vil dække følgende faser i projektet: Anlægsfasen Driftsfasen 1.5 Sociale hovedproblemer som vil blive behandlet i relation til påvirkninger fra projektet Som et resultat af scoping-øvelsen og tilsvarende konsultationer og feedback, vil de hovedemner og nøglespørgsmål, som er identificeret som kritiske være følgende:

14 Side 12 af 98 Beskæftigelse, human ressource-udvikling, og erhvervsmuligheder Brug af naturressourcer Erhvervsmæssig og kulturel forandring Arbejdsmiljø og sundhed Andre sociale emner og nøglespørgsmål, som skal behandles under VSBprocessen, er struktureret i følgende temaer: Ændringer i befolkningen/demografiske bevægelser, som skyldes projektet Potentielle ændringer i erhvervslivet/-strukturen Projektets potentielle påvirkninger af offentlige ydelser Potentielle sociale konflikter (konkurrence om jobs, udsatte grupper, livsstil og kultur) Folkesundhed Kulturelle værdier og naturværdier i relation til naturressourcer (fiskeri, fangst og turisme) Akkumulerende påvirkninger med andre udviklingsprojekter i området Den nuværende list af emner/spørgsmål og de foretagne prioriteringer blev identificeret under scoping-øvelsen og yderligere kommenteret og fuldendt ved hjælp af input fra interessenter og myndigheder. 1.6 Offentlig medbestemmelse og involvering af interessenter Liste over interessenter Til dette projekt er listen over interessenter, identificeret og yderligere fuldført under konsultationer i scoping-fasen, følgende: Tabel 6.1 Liste over interessenter Engelsk beskrivelse - danske navne Myndigheder RD- Råstofdirektoratet Government of Greenland - Departementer i Selvstyret: - Sundhed - Sociale anliggender - Fiskeri, fangst og landbrug - Erhverv og arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser - Indenrigsanliggender, Natur og Miljø - Infrastruktur og trafik (Ejendoms- og Beredskabsstyrelsen) - Kultur, uddannelse, forskning og kirke - Departementet for Finanser Sermersooq Kommune - Økonomi og Erhvervs forvaltning Grønlandske navne Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Naalakkersuisut - Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik (PN) - Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik (IIN) - Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik (APNN) - Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfikk (ISN) - Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik (NNPAN) - Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik (IAAN) - Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik (KIIIN) - Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Kommuneqarfik Sermersooq - Aningaasaqarneq Inuussutissarsiornermullu

15 Side 13 af 98 Engelsk beskrivelse - danske navne - Anlæg og Miljø forvaltning - Udviklingsforvaltning - Velfærdsforvaltning Nationalmuseet Kommunernes Landsforening Arbejder- og arbejdsgiverorganisationer Arbejdernes Fagforening Grønlands Arbejdsgiverforening GA Arbejdsgiverforening Akademikernes sammenslutning i Grønland Sygeplejerskernes fagforening Arbejdsformidling Arbejdstilsynet (Forening af )tidligere arbejdere fra Maarmorilik og Olivin-minen - kontakt via SIK Organisationer med relation til erhverv og udvikling Grønlands Turist - og Erhvervsråd GTE Greenland Mining Service Nukissiorfiit, Grønlands Energi, vand og varmeselskab Arktiske erhvervsnetværk Entreprenørfirma I Organisationer i relation til uddannelse og træning Mine- og entreprenørskolen Jern- og Metalskolen Grønlands Universitet Naturinstituttet Center for Arktisk Teknologi (DTU og Maniitsoq) NGOer og organisationer for fiskere og fangere Naturforening ICC Fiskere og fangeres organisation. Nationalt og lokalt Rensdyrjægere Andre samfundsorganisationer Kvindeforening De ældres forening Organisation i relation til offentlig sundhed og udsatte grupper Departementet for Sundhed Væresteder Alkoholbehandlingscenter Kommuneqarfik Sermersooq Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse Grønlandske navne Pisortaqarfik - Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik - Piorsaanermut Ingerlatsivik - Tungiunermut Ingerlatsivik Kalaallit Nunaata Katersugaasivia KANUKOKA Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK Nunaqavisissut Suliffiutillit Kattuffiat (NUSUKA) Kalaallit Nunaanni Ilinniagaqartuut Kattuffiat Peqqissaasut Kattuffiat (PK) Piareersarfiit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik SIK Inussuk Sulisitsisut Greenland Mining Service Nukissiorfiit GNC Sanaartornermik Ilinniarfik or Sanilin (Sisimiut) Saviminilerinermik Ilinniarfik Ilisimatusarfik Pinngortitaleriffik AVATAQ Pinngortitaq avangisillu peqatigiiffik ICC Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat KNAPK, Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat (APP) Tuttunniartartut Arnat Peqatigiiffiat Utoqqaat Peqatigiiffiat Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik (PN) Inuuneritta/Paarisa Nanu Børn/Mælkebøtten/Pooruseq (handikappede)/utoqqaat peqatigiiffiat Qaqiffik Kommuneqarfik Sermersooq Peqqinneq pitsaaliunerlu

16 Side 14 af 98 Engelsk beskrivelse - danske navne Kapisillit Indbyggere i Kapisillit og deres organisationer A/S INI Grønlandske navne A/S INI Nøgleinformanter Inuit, Saami og de naturligt indfødte folk i Chukotka (SLICA) Statens Institut for Folkesundhed

17 Side 15 af Foreslået involvering af interessenter under VSB-processen VSB-fasen Interessent Formål med involveringen Foreslåede datoer Scoping 18. november 2009 i ogtors Nuuk Liste over deltagere (se anneks 1) Formål med workshop for interessenter: - Informere om projektet og svare på spørgsmål; - Præsentere VSB-processen; - Præsentere det foreslåede omfang (geografisk omfang, nøgleemner, anbefalede baggrundsundersøgelser, kilder til information); - Identificere huller, svagheder og/eller redundans i det foreslåede omfang; - Afklare kontaktpersoner; - Identificere nøgleinformanter og kilder til sekundær information til baggrundsundersøgelsen (specielt om Nuuk, Kapisillit og Atammik); - Etablere et forum med involverede interessenter og starte bilaterale dialoger; Baggrundsundersøgelse Myndigheder og nøgleinformanter Kvalitative metoder: Indsamling af primær information fra nøgleinformanter og myndigheder: Målet er at indsamle information til baggrundsundersøgelsen, som ikke kan fås fra de sekundære kilder, eller som skal bekræftes/updateres. November 2010 Fokusgrupper og nøgleinformantet (se interessentlisten) Information fra interessenter og interessegrupper. Formålet er at samle information og opfattelser (frygt, forventninger, etc.), fra specifikke interesentgrupper (fokusgrupper) som er relevanter for projektet. Identifikation af udsatte grupper. Beskrivelse af de involverede organisationer og forståelse for deres rolle i relation til projektet November 2010 Baggrundsundersøgelse (kvantitative metoder: Lokalsamfundene i Nuuk og Kapisillit. Formålet er at generere data på husstandsniveau til baggrundsundersøgelsen. November marts 2011

18 Side 16 af 98 VSB-fasen Interessent Formål med involveringen Foreslåede datoer Udvikling af Formålet er deltagende identifikation af Udvalgte udkast til Plan potentielle hovedområder, som påvirkes November interessegrupper i for Fordele og eller drager fordel, og deltagende udvikling, august 2011 relation til Påvirkninger projektering og implementering af planer implementering af og programmer for BIP. fordels- og påvirkningsområder Udvikling af overvågnings 1 og evaluerings 2 planer RD Udvalgte partner(e) til hver eneste specifikke program Formålet er at definere, hvordan Planer for påvirkninger og fordele overvåges og evalueres, at identificere interessenternes rolle og projekteringsværktøjer og programmer for overvågning og evaluering. Januar - august 2011 Offentliggørelse af udkast til og offentlig høring Offentliggørelse af udkast til og offentlig høring RD Liste over interessenter (tabel 1) Generel offentlig Formålet er at præsentere og diskutere en tidlig udkastsversion. Formålet er at præsentere, forklare og validere og modtage feedback på resultaterne af analysen af påvirkningerne, anbefalinger og udkast til Plan for fordele og påvirkninger. Fra fremsendelse af VSB. September oktober Overvågning: igangværende metodisk indsamling og analyse af data om udviklingsaktiviteter, som giver programledere og interessenter tidlige indikationer af fremskridt og opnåelse af mål. Overvågning måler ofte output og foretages oftere end evaluering. Fortages ofte af folk som er involveret i programmet. 2 Evaluering: Har primært at gøre med langsigtede resultater af udviklingsaktiviteter, eller måling af udkomme/påvirkninger. Det stiler mod at identificere, hvordan og hvorfor aktiviteter lykkedes, mislykkedes eller blev ændret for at forbedre effektiviteten. Evalueringer kan foretages periodisk af uafhængige eksterne rådgivere, men selv-evaluering kan være meget nyttig.

19 Side 17 af VSB-metodikker Baggrundsundersøgelse Baggrundsundersøgelsen giver oplysninger om demografiske og økonomiske forhold og tendenser, politiske strukturer, lokale organisationer, kulturelle træk, og andre faktorer, som kan have indflydelse på den måde, hvorpå de påvirkede samfund vil respondere på forventede ændringer forårsaget af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil også hjælpe med at forudsige, hvordan projektet vil blive påvirket af disse faktorer. Forløbet af baggrundsundersøgelsen og identifikationen af påvirkningerne er en indbyrdes forbundet og parallel proces. Når de kritiske emner er blevet identificeret, er det muligt at designe detaljerede undersøgelser af specifikke grupper (fokusgrupper) påvirket af projektet. Baggrundsundersøgelsen vil være baseret på gennemsyn af sekundære ressourcer og oplysninger opnået gennem kvalitativ, kvantitative og deltagende måder. Omfanget af baggrundsundersøgelsen en baseret på identifikation af en række temaer, som betragtes som vigtige. Identifikationen er udviklet på basis af RDs retningslinjer, SLiCA undersøgelsen (2006) og en note fra IFC. For hvert tema og undertema har VSB-teamet overvejet, hvordan informationen vil blive organiseret og analyseret Dataindsamling og forskning fra sekundære data. Første skridt med baggrundsundersøgelsen er at gennemse oplysninger som er til rådighed fra sekundære ressourcer. De sekundære kilder er officielle data om Grønland, Nuuk og Isua-området. Derudover forskningsrapporter og andre relevante rapporter og undersøgelser, som vil støtte skabelsen af et startpunkt for baggrundsundersøgelsen Dataindsamling og forskning fra primære data Dataindsamlingen og research fra primære kilder vil indeholde både kvalitative og kvantitative metoder. VSB-teamet vil udarbejde specifikke spørgeskemaer og værktøj til kvalitative metoder, som vil være baseret på internationale standarder, lokal erfaring og specifikke mål og omfang af Isua-jernmalmprojektets VSB. Internationale eksperter vil sikre videnskabeligt sunde og robuste metoder og værktøjer. Grønlandske eksperter vil være ansvarlige for at sikre lokal følsomhed og tjenlighed. Alle værktøjer vil blive testet, før de generelle undersøgelsesaktiviteter varetages Kvalitative metoder Kvalitative metoder har at gøre med folks opfattelser af, hvordan de ser sig selv og verden omkring dem. En række teknikker vil blive anvendt afhængig af kompleksitet og størrelse på lokalsamfundet.

20 Side 18 af 98 Til større grupper vil gruppemøder og gruppeinterview blive anvendt. Fokusgruppemødet og gruppeinterviews vil blive anvendt til mindre grupper, som repræsenterer en større gruppe. Fokusgruppediskussioner vil blive anvendt til at skaffe oplysninger om nøgletemaer fra repræsentanter for interessenter. Til disse fokusgruppediskussioner, vil interviewvejledning og deltagende teknikker bliver anvendt til indsamling af information, meninger og opfattelser. Individuelle interviews med velinformerede nøgleinformanter vil blive anvendt til at indsamle information og få en bedre forståelse af komplekse emner og tidligere begivenheder. Information som indsamles fra fokusgrupper med kvalitative metoder: Anvendelse af land og naturressourcer Erhvervsmæssig og kulturel forandring Social sundhed og udsatte grupper Erhvervsmuligheder Familiebudget og forbrugs-/udgiftsmønstre Kvantitative metoder De kvantitative metoder vil blive anvendt til at generere data, oftest på husstandsniveau og for valgte arktiske leveforholdsindikatorer, når sådanne oplysninger ikke findes eller beregnes fra sekundære kilder eller behøver opdatering. Eksisterende høj kvalitet, de seneste forskningsundersøgelser som SliCAundersøgelsen (Survey of Living Conditions in the Artic) bevægelsesundersøgelse i Grønland 2010, vil blive anvendt som hovedreferencer. Kvantitativ indsamling af data vil være kompatibel med sådanne studier. Behovet for specifikke kvantitative undersøgelser vil blive yderligere evalueret efter færdiggørelse af det første udkast af baggrundsundersøgelsen Strategisk påvirkningsanalyse Synergier og konflikter med andre projekter i området vil blive vurderet: konkurrence om menneskelige ressourcer, konkurrence om brug af eksisterende data, adgang til naturressourcer, forretningsmuligheder. Synergier og konflikter med andre mineprojekter i Grønland, specielt hvad angår uddannelse og udvikling af human resources, vil også være omfattet af analysen Metoder til analyse af samfundsmæssig bæredygtighed De positive og negative påvirkninger af projektaktiviteterne på vurderede samfundsøkonomiske komponenter, både under anlægs- og driftsfaserne, vil blive forudsagt og størrelsen vil blive angivet så vidt muligt ved hjælp af påvirkningsmatriks. Betydningen af de identificerede påvirkninger vil blive evalueret i overensstemmelse med følgende betydningsfaktorer:

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Processen for VSB (SIA) Plan for omfang + ToRs BMP gennemgang og kommentarer Interessentdeltagelse Minimum 1-2 år IBA-forhandlinger mellem BMP, kommune og licensindehaver

Læs mere

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009)

(i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr. SIA af November 2009) Terms of Reference for Vurdering af den Samfundsmæsige Bæredygtighed (Social Impact Assessment, SIA) af Aappaluttoq rubinmine-projektet for True North Gems Inc. (i overensstemmelse med BMP Guidelines vedr.

Læs mere

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ 1 EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 SOCIAL BASELINE STUDY RESUMÉ KORTLÆGNING AF DEN SOCIOØKONOMISKE kontekst Rambøll har udarbejdet en omfattende kortlægning af den socioøkonomiske kontekst i forbindelse

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9.

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. februar 2016 Anlægsplanlægning og kompetenceudvikling Eksempel: Lufthavnsudvidelse

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med Råstofdirektoratets Retningslinjer for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter 3900Nuuk Postboks 269 Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 1 2 Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 3 4 Forord I april 2013

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

VVM af IsuaIronOre Project

VVM af IsuaIronOre Project VVM af IsuaIronOre Project Borgermøde i Nuuk September 2012 VVM udarbejdet for Præsentation af Orbicon - Steen Øgaard Dahl - Flemming Pagh Jensen - Inooraq Brandt Disposition Hvaderformåletmed VVM? HvaderomfangetafVVM?

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra?

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vi fra? Forskning: Grønlands Fiskeriundersøgelser (Kbh.) 1946-92 Flytter til Grønland 1993-96 1995 EcoGreen Workshop 2001 Afd. for Marin Økologi 2005 Grønlands Klimaforskningscenter 2009 Miljøenhed

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Utqiaġvik Deklarationen. (underskrevet kopi)

Utqiaġvik Deklarationen. (underskrevet kopi) Utqiaġvik Deklarationen (underskrevet kopi) Utqiaġvik Deklarationen Som erklæret af Inuit fra Alaska, Canada, Grønland og Rusland i forbindelse med Inuit Circumpolar Conferences 10. generalforsamling,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Tværoffentligt seminar Hotel Hans Egede Den 2. marts 2016 Klaus Georg Hansen Finansdepartementet Disponering Spørgsmål om anlægsinvesteringer og vækst (udskudt

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Til : Råstofdirektoratet

Til : Råstofdirektoratet Til : Råstofdirektoratet Box 1068 3900 Nuuk Grønland Telefon: (+299) 327257 Telefax: (+299) 327257 Homepage: www.venture.gl Nuuk den 21. april 2010 Vedr.: Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017

FUTURE GREENLAND Nuuk, Maj, 2017 FUTURE GREENLAND Nuuk, 9.- 10. Maj, 2017 Råstofindustriens møde med Grønland er vi konkurrencedygtige? Kuupik V. Kleist Kuupik Vandersee Kleist Tidligere medlem af Inatsisartut, Naalakkersuisut & Folketinget

Læs mere

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat WWF Verdensnaturfonden Tlf. 35363635 Svanevej 12 2400 København NV wwf@wwf.dk www.wwf.dk København, 11. september 2013 Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten

Læs mere