cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring"

Transkript

1 cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

2 EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab Scient.pol.ernes kompetencer Arbejdsmarkedet for kandidaterne fra Institut for Statskundskab i Århus cand.scient.pol.erne er i rivende udvikling. Traditionelt har statskundskabsuddannelsen haft fokus på den offentlige sektor og en embedsmandskarriere. Det er stadig en meget væsentlig karrierevej for stedets kandidater. Men den private sektor har i stigende grad fået øjnene op for scient.pol.ernes kompetencer. Scient.pol.erne er udstyret med solide faglige forudsætninger. Studiet giver dem en enestående indsigt i samfundet, globaliseringens udfordringer og den offentlige sektors indretning. Det giver overblik og forudsætninger for at forstå komplekse problemstillinger. De får en metodemæssig ballast og selvstændighed, der sætter dem i stand til at håndtere vanskelige analyseopgaver. De trænes i kommunikation, præsentation og formidling, der giver dem et forspring, når det gælder håndtering af arbejdspladsens samspil med omgivelserne. De offentlige arbejdsgivere har længe haft blik for disse kompetencer. Medieverdenen, interesseorganisationerne, rådgivningsbranchen, større produktionsvirksomheder og mange andre steder er også ved at få det. Institut for Statskundskabs generalistuddannelse giver et godt afsæt for mange forskellige erhvervsveje. De fleste større virksomheder har et samspil med offentlige organer, enten fordi de handler med offentlige kunder eller er underlagt regulering af en offentlig myndighed. Med en kandidat i statskundskab får du en medarbejder med dyb indsigt i den offentlige maskine, folkevalgtes tænkemåde og beslutningsprocesserne i en politisk styret virksomhed, uanset om jeres berøringsflade er EU, et ministerium, regioner eller kommunerne. Cand.scient.pol.er har stærke strategiske kompetencer og kommunikative evner, som virksomheder også kan udnytte ved løsning af komplekse problemstillinger, forretningsudvikling, CSR, public relations og stakeholder-relationer. Hvor UDDANNES cand.scient.pol.er? En cand.scient.pol. er en kandidat, der er uddannet på for eksempel Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Institut for Statskundskab i Århus hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sammen med jura, økonomi, psykologi og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. En færdiguddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet har gennemført en treårig bacheloruddannelse efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse. Cand.Scient.pol.ers styrkeområder Styring af tværfaglige samarbejdsrelationer Indgående kendskab til politiske processer og aktører Indsigt i offentlig forvaltning Projektledelse og organisering Strukturering og formidling af komplekse problemstillinger Analyse Statistik Formidling af kompliceret og omfangsrigt materiale Viden om internationale relationer Uddannelsens indhold Metode (Statistik, interviewteknik og kvalitativ analyse) Økonomi (Mikro- og makroøkonomi) Forvaltning (Organisationsteori og administration) Forvaltningsret (Offentligheds- og forvaltningsloven) International politik (Internationale relationer og globalisering) Komparativ politik (Politiske systemer, aktører, relationer og samspil) Sociologi (Samfundsgrupper og sociale relationer) Idéhistorie og videnskabsteori (Avanceret politisk teori)

3 Nye markeder? Nye produkter? Forretningsudvikling? EU? Ministerier? Kommuner? Stakeholders? Kunder? Konkurrenter? Leverandører? Offentlige kunder? Offentlig regulering? Politisk proces? Strategi? Policy? Forretningsforståelse? Uformelle strukturer? Netværk? Hierarkier? Dagsordener? Formidling. Analyse. Kommunikation. Overblik. Projektledelse. Metode. Læs mere om statskundskabsuddannelsen på

4 FINN KRISTENSEN KONTRAKTCHEF I FALCK VELARGUMENTEREDE OG POLITISK GANGBARE TILBUD Når man arbejder tæt på det politiske, er det en fordel at vide, hvordan den offentlige sektor er skruet sammen, siger Finn Kristensen, der er kontraktchef i Offentlig Service i Falck og Rune Andersens nærmeste chef. Brandslukning og ambulancer. Tilbud, kontrakter og kalkulationer er kerneaktiviteterne i afdelingen Offentlig Service, hvor medarbejderne typisk er involveret i lange forhandlingsforløb: Politisk orienterede forløb stiller særlige krav til, at vores tilbud er korrekte, politisk gangbare, argumenterede og har lidt mere karakter af et notat end et normalt tilbud. Tilbuddet skal formuleres, så det kan læses i det politiske system og indgå i den offentlige sagsbehandling. Ud over kendskabet til det offentlige fremhæver Finn Kristensen, at Rune Andersen som cand.scient.pol. kan behandle komplekse problemstillinger meget selvstændigt, arbejde hurtigt og formulere sig godt på engelsk. Også omkring forretningsudvikling og relaterede analyser er Rune i stand til på en struktureret måde at få banket noget ned på papir. Han har evnen til at anskue mange ting på en ny måde, forestille sig en ny situation, analysere den og få nye ideer, siger Finn Kristensen. Han har evnen til at anskue mange ting på en ny måde, forestille sig en ny situation, analysere den og få nye ideer. Blå blink og ambulancer har de sidste 100 år været forbundet med Falck, men ambulancekørslen er i dag i udbud efter en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud. Udbuddet af ambulancekørsel er en omfattende opgave for Falck og involverer økonomer, jurister, kommunikationsfolk, regionale afdelinger, indkøbere og medarbejdere fra mange andre afdelinger. Manden der skal koordinere den komplekse opgave er cand.scient. pol. Rune Andersen: Jeg sidder som edderkoppen i midten af spindet, og samler tilbuddene. Det er mit hidtil største projekt, og resultatet vil betyde en masse for virksomheden. Vi taler om mange stationer og menneskers arbejdsliv, som bliver påvirket af udbuddet, siger Rune Andersen. Specialisterne leverer de økonomiske beregninger eller tekniske specifikationer, men det er Rune Andersens opgave som projektleder at samle de mange bidrag til et velformuleret tilbud, som kan læses og forstås af kunden, hvilket vil sige embedsmænd og folkevalgte politikere. Som cand.scient.pol. har jeg indsigt i den offentlige maskine. Det er vigtigt for Falck at vide, hvordan man arbejder i en politisk styret virksomhed, så vi kan forstå både den politiske proces og den offentlige kunde, siger Rune Andersen. Rune Andersen blev cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2003 og kort efter ansat i Falck:

5 kontraktkonsulent med indsigt i offentlige kunder RUNE ANDERSEN, CAND.SCIENT.POL. KONTRAKTKONSULENT I FALCK, OFFENTLIG SERVICE Jeg skrev et klassisk statskundskabsspeciale om amerikansk udenrigspolitik. Bredden i min uddannelse gør, at jeg kan få overblik over og strukturere store mængder stof, uanset emnet. Desuden er jeg vant til at skrive meget og kan nemt levere et dokument på sider. Rune Andersen arbejder også med andre udbudsopgaver og deltager desuden i Falcks forretningsudvikling inden for offentlig service. Arbejdet kræver, at han på kort tid kan skrive en velformuleret og præcis indstilling til ledelsen. Fra statskundskabsstudiet har han også fået indsigt i offentlige forvaltninger og en række metodiske værktøjer: F.eks. kan man bruge den metodiske viden til at validere undersøgelser, der anbefaler den ene eller anden løsning inden for beredskabsområdet. Det er nyttig information, når man skal forholde sig til de debatter, der nogen gange kører i medierne eller Folketinget.

6 KURT BLIGAARD KONCERNDIREKTØR, DONG KANDIDAT MED SPECIALE I KOMPLEKSITET Cand.scient.pol.er adskiller sig ved, at de kan skabe orden i noget, som ser meget komplekst ud og formidle kompliceret stof på en klar måde. Ordene er Kurt Bligaards, DONG s koncerndirektør for Energy Markets, og han ved, hvad han taler om. Han blev selv uddannet cand.scient.pol. i Bredden i uddannelsen er cand.scient. pol.ers styrke, fordi de kan anskue en sag fra mange perspektiver. Det kan dog samtidig betyde, at der er områder, hvor cand. scient.pol.er er for meget generalister, for eksempel de finansielle. Men det er ikke noget problem, hvis de ansættes de rigtige steder i organisationen. Statskundskabere kan hjælpe virksomheden med at håndtere komplekse problemstillinger, og det kan sagtens være på en forretningsmæssig måde, mener Kurt Bligaard: Virksomheder får glæde af cand. scient.pol.er, hvis de ønsker at tage deres forretningsmodel op til overvejelse, for eksempel på grund af globaliseringen. Derudover er de nyttige for alle virksomheder, der har et samspil med offentlige organer, enten fordi de bliver reguleret af en offentlig myndighed eller har det offentlige som kunde. Virksomheder får glæde af cand.scient.pol.er, hvis de ønsker at tage deres forretningsmodel op til overvejelse, for eksempel på grund af globaliseringen.

7 CSR som et strategisk ledelsesværktøj HELENE MAY VIBHOLT, CAND.SCIENT.POL., MPP STRATEGISK RÅDGIVER I DONG ENERGY Koncernledelsen i DONG Energy deltog meget aktivt, da cand.scient.pol. og strategisk rådgiver Helene May Vibholt var en af medforfatterne til DONG Energy s første ansvarlighedsrapport i Som nysfusioneret havde DONG Energy behov for at tænke strategisk over energikoncernens rolle i samfundet og formulere en række klare holdninger omkring klima, miljø, kunder, medarbejdere og forretningsetik. Ansvarlighedsrapporten bliver betragtet som et ledelsesværktøj, hvor DONG Energy melder sine holdninger ud og fortæller, hvilke mål vi vil holdes op på. Den interne afklaringsproces i forbindelse med at udarbejde rapporten har derfor stor værdi, siger Helene May Vibholt, der som strategisk rådgiver er placeret i afdelingen People & Responsibility. Helene May Vibholt trak på sine analytiske kompetencer, da hun skulle sætte sig ind, hvad energipolitiske stakeholders forventer af en koncern som DONG Energy, men også hvad ledelsen forventer af en ansvarlighedsrapport. Cand.scient.pol.er står stærkt i forhold til det samfundspolitiske. Vi har politisk og organisatorisk tæft og kan overskue og analysere mange problemstillinger, strukturer, netværk og dagsordener, både internt og eksternt i organisationen, siger Helene May Vibholt. I modsætning til et finansielt regnskab har Corporate Social Responsibility-arbejdet ikke på samme måde faste standarder, så Helene May Vibholts opgave var også at komme med forslag til, hvilke målgrupper, rapporteringsstandarder og kommunikative virkemidler der skulle anvendes i forbindelse med ansvarlighedsrapporten. Det betød gennempløjning af en del materiale fra andre virksomheder og globale tænketanke samt kontakt til en række netværk, som arbejder med samme problemstilling. Man skal ikke undervurdere cand.scient.pol.ers evne til at tage en kompleks problemstilling, dele den op i bidder på en struktureret måde og finde brugbare løsninger, siger Helene May Vibholt.

8 Kontakt til Institut for Statskundskabs Kandidater og kandidatstuderende Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet uddanner hvert år mellem 100 og 150 cand.scient.pol.er, og langt de fleste søger job, mens de stadig er studerende. De studerende har deres egen forening, Kandidatforeningen, som støttes af Institut for Statskundskab. Hvis du ønsker at deltage i Kandidatforeningens Erhvervsmesse eller få kandidatstuderende på virksomhedsbesøg, kan du kontakte foreningen på For generel information om Institut for Statskundskab, skal du kontakte studienævnssekretariatet på

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC

Er du i bevægelse? KArriErEudviKliNg FOr KONsulENTEr i staten PErsONAlEsTYrElsEN djøf AC Er du i bevægelse? Karriereudvikling for konsulenter i Staten PERSONALESTYRELSEN DJØF AC indhold Karriere er bevægelse 1 Karriereudviklingssamtaler 2 Jobprofiler for konsulenter 4 Fagligt ansvar kombineret

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

Komplet CV for Lise Gervig

Komplet CV for Lise Gervig Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Mandag morgen academy 2012/2013

Mandag morgen academy 2012/2013 Mandag morgen academy 2012/2013 Forskellen mellem en trussel og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den. Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder.

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere