Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus"

Transkript

1 Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte et vaskeprogram, 4-5 Betjeningspanel Kontrollamper Starte et vaskeprogram Programoversigt, 6 Skema over vaskeprogrammer Tilvalgsfunktioner, 7 Indstilling af temperaturen Funktioner Vaskemidler og vasketøj, 8 Skuffe til vaskemiddel Forberede vasketøjet Specielt vasketøj Mængde afbalanceringssystem Forholdsregler og råd, 9 Grundlæggende sikkerhed Bortskaffelse Pleje og vedligeholdelse, 10 Afbrydelse af vand og elektricitet Rengøring af vaskemaskinen Rengøring af skuffen til vaskemiddel Behandling af låge og tromle Rengøring af pumpen Kontrollere vandindløbets slange Fejlfinding, 11 Servicetjeneste, 12 1

2 Installation! Denne betjeningsvejledning skal opbevares et sikkert sted for fremtidig reference. I forbindelse med salg eller flytning af maskinen skal man kontrollere, at brugervejledningen altid følger med vaskemaskinen, så den nye ejer har mulighed for at læse om maskinens drift og egenskaber.! Læs disse vejledninger grundigt: de indeholder vigtige oplysninger der henviser til den sikre installation og betjening af enheden. Udpakning og nivellering Udpakning 1. Pak maskinen ud. 2. Kontrollér, at vaskemaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, kontakt forhandleren og fortsæt ikke med installationsprocessen. 3. Fjern de 3 transportbolte (anvendes under transport) samt gummidelen med det tilhørende afstandsstykke, der sidder på bagsiden af apparatet (se illustration). Præcis planstilling giver maskinen større stabilitet og forhindrer vibrationer, støj og flytning under funktionen. Hvis den placeres på et tæppe, skal benene justeres på en sådan måde, at der under vaskemaskinen efterlades et rum, der er tilstrækkelig stort til at sikre ventilation. Tilslutte el- og vandforsyninger Tilslutte vandindløbets slange 1. Fastgør forsyningsslangen ved at skrue den fast til en koldtvandshane med det gevindskårne 3/4 mundstykke (se illustration). Inden tilslutningen skal vandet løbe, indtil det er klart. 2. Skru forsyningsslangen til vaskemaskinen på vandindtaget øverst til højre bagpå (se illustration). 4. Luk hullerne med de medfølgende plastikpropper. 5. Gem alle delene. De skal genmonteres, hvis vaskemaskinen skal transporteres eller flyttes til en anden placering.! Emballage må ikke bruges som legetøj til børn. Nivellering 1. Installer vaskemaskinen på et solidt og fladt gulv; undgå at støtte den op ad mure, møbler eller andet. 2. Hvis gulvet ikke er helt vandret, skal uregelmæssigheden udjævnes ved at stramme eller slække de forreste justeringsben (se illustration); Hældningsvinklen, der måles på arbejdsfladen, må ikke overskride Sørg for at slangen ikke ombøjes eller knækkes.! Vandtrykket i hanen skal falde inden for værdierne angivet i skemaet med tekniske data (se næste side).! Hvis indløbsslangen ikke er lang nok, kontakt en specialiseret butik eller en autoriseret tekniker.! Brug aldrig gamle slanger.! Brug de slanger der følger med maskinen. 2

3 Tilslutte udløbsslangen cm Tilslut afløbsslangen, uden at den bøjes, til et afløbsrør eller et vægmonteret afløb anbragt mellem 65 og 100 cm over jorden;! Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.! Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.! Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes af autoriserede teknikere. Advarsel! Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af at disse forskrifter ikke overholdes. Første vaskecyklus eller lad den støtte på kanten af en vask eller et badekar, og fastgør den medfølgende ledeskinne til hanen (se illustration). Den frie ende af slangen må ikke være under vand. Efter installation, og inden brug bør man foretage en vaskecyklus uden vasketøj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet 2. Tekniske data Model IWB 6143! Vi advarer mod brug af slangeforlængelser; hvis det er absolut nødvendigt, skal forlængelsen have den samme diameter som den originale slange og må ikke overstige 150 cm i længden. Elektriske forbindelser Før tilslutning af enheden til stikkontakten, sørg for at: stikkontakten er jordforbundet og i overensstemmelse med den gældende lovgivning; stikkontakten kan modstå den maksimale effektbelastning for enheden, som angivet i skemaet med tekniske data (se modsat); strømforsyningsspændingen falder inden for værdierne angivet i skemaet med de tekniske data (se modsat); Stikkontakten passer til vaskemaskinens stik. Hvis dette ikke er tilfældet skal stikkontakten eller stikket udskiftes.! Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs - dette gælder også, selvom stedet er overdækket. Det er meget farligt at udsætte enheden for regn, storm og andre vejrforhold.! Når vaskemaskinen er installeret skal det være let at få adgang til stikkontakten. Mål Kapacitet Elektriske forbindelser Vandforbindelser Centrifugeringshastighed Energivurderede program i overensstemmelse med forskrift EN bredde 59,5 cm højde 85 cm dybde 52,5 cm fra 1 til 6 kg se venligst den tekniske dataplade fastgjort på maskinen maksimalt tryk 1 MPa (10 bar) minimalt tryk 0,05 MPa (0,5 bar) tromlekapacitet 46 liter op til 1400 drejninger per minut program 2; temperatur 60 C; bruger en ladning på 6 kg. Denne enhed er i overensstemmelse med EC direktiver: - 89/336/EEC fra den 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer /96/EC /95/EC Lav spænding 3

4 Beskrivelse af vaskemaskinen og starte et vaskeprogram Betjeningspanel Skuffe til vaskemiddel: Til ifyldning af vaskemiddel og tilsætningsmidler (se Vaskemiddel og vasketøj ). ON/OFF knap: Tænder og slukker for vaskemaskinen. WASH CYCLE knap: Til indstilling af programmer. Under programmet bevæges knappen ikke. Standby tilstand Denne vaskemaskine stemmer overens med de nye standarder for el-besparelse og er udstyret med et selvlukkende system (standby), der slås til efter nogle få minutter, hvis vaskemaskinen ikke er i brug. Tryk kort på knappen ON/OFF, og vent på, at maskinen genaktiveres. FUNCTION knapper med kontrollampe: Til valg af de tilgængelige funktioner. Kontrollampen for den valgte funktion vil være tændt. TEMPERATURE knap: til indstilling af temperaturen eller vask i koldt vand (se Personlige indstillinger ). WASH CYCLE PROGRESS/DELAY TIMER kontrollamper: giver mulighed for at se på hvilket niveau vaskeprogrammet befinder sig. Den tændte lampe angiver den igangværende fase. Hvis funktionen Tidsforsinket start er indstillet, vises den resterende tid til start af programmet (se næste side). DOOR LOCKED kontrollampen: Viser, om lågen kan åbnes (se næste side). START/PAUSE knap med kontrollampe: Til start af programmer eller midlertidig afbrydelse. N.B. På denne knap kan man sætte vasken på pause. Den pågældende lampe blinker orange, mens lampen for den igangværende fase lyser konstant. Hvis kontrollampen BLOKERET LÅGE er slukket, kan man åbne lågen. For at genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal man trykke på knappen igen. 4

5 Kontrollamper Kontrollamperne giver vigtige oplysninger. Deres betydning: Tidsforsinket start Hvis man har aktiveret funktionen for Tidsforsinket start (se Personlige indstillinger ), efter vaskecyklus er startet vil kontrollampen for den valgte forsinkelse efter start begynde at blinke: 3t 6t 9t 12t Som tiden skrider frem vises den resterende tid ved at den pågældende lampe blinker: 3t 6t 9t 12t Når tiden for den forsinkede start er gået, starter det indstillede program. Fase under udførelse Efter valg og start af vaskecyklussen tænder kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle vaskeniveau. Vaske Skylning Centrifugering Tømning Afslutning af vask Funktionstaster og kontrollamper Når der vælges en funktion, tænder den pågældende kontrollampe. Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det indstillede program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret. Hvis den valgte funktion ikke kan køre sammen med en tidligere indstillet funktion, blinker lampen ud for den første valgte funktion, og det er så kun den anden funktion, der aktiveres. Lampen ud for den aktiverede funktion forbliver tændt. Kontrollampe for blokeret låge Kontrollampen tændes for at vise, at lågen er blokeret til forebyggelse af utilsigtet åbning; man skal vente indtil kontrollampen slukker før lågen åbnes (ca. 3 minutter). For at åbne lågen under en igangværende vask skal man trykke på knappen START/PAUSE. Hvis kontrollampen BLOKERET LÅGE er slukket, er det muligt at åbne lågen. Starte et vaskeprogram 1. Tænd vaskemaskinen ved at trykke på knappen ON/OFF. Alle kontrollamper tænder i nogle sekunder, hvorefter de slukker igen og kontrollampen for START/PAUSE blinker. 2. Læg vasketøjet i vaskemaskinen og luk lågen. 3. Indstil PROGRAM-knappen på det ønskede program. 4. Indstil vasketemperaturen (se Personlige indstillinger ). 5. Hæld vaskemiddel og tilsætningsmidler i (se Vaskemiddel og vasketøj ). 6. Vælg de ønskede funktioner. 7. Start programmet ved at trykke på knappen START/PAUSE. Den pågældende kontrollampe lyser grønt. For at annullere den indstillede vaskecyklus, skal man sætte maskinen på pause ved at trykke på knappen START/PAUSE og vælge en ny vaskecyklus. 8. Når programmet er færdigt, tænder kontrollampen END. Når kontrollampen for BLOKERET LÅGE slukker, kan man åbne lågen. Tag vasketøjet ud og efterlad lågen på klem for at tørre tromlen. Sluk for vaskemaskinen ved at trykke på knappen ON/OFF. 5

6 Vaskeprogrammer Skema over vaskeprogrammer Vaskeprogra mmer Beskrivelse af vaskeprogrammet Maks. temp. ( C) Maks. hastighed (o/m) Vaskemiddel Maks. mængde (kg) Program varighed Forvask Vaske Blegemi Blødgørin ddel gsmiddel Normal Eco Time Normal Hverdagsprogrammer (Daily) 1 Bomuld forvask: Meget snavsede hvide tekstiler Bomuld: Meget snavsede hvide tekstiler Bomuld (1): Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler Bomuld (2): Meget snavsede hvide og sarte kulørte tekstiler Bomuld: Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler , Kulørte bomuld (3): Let snavset hvide og sarte kulørte tekstiler , Syntetisk: Meget snavsede, resistente kulørte tekstiler , Syntetisk: Let snavsede, sarte kulørte tekstiler , Særprogrammer (Special) 7 Uld: Til uld, kashmir, osv , Silke/gardiner: Til tekstiler i silke, viskose, lingeri Jeans Express: For hurtig opfriskning af let snavset tøj 10 (anbefales ikke til uld, silke og tekstiler, der er , beregnet til håndvask). Sport 11 Sport Intensive Sport Light Sport Shoes Maks. 2 par Tilvalgsfunktioner Skylning Centrifugering Tømning Eco Time Oplysningerne i dette skema er kun beregnet som en vejledning. For alle testinstitutter: 1) Test vaskeprogram i overensstemmelse med forskrift EN 60456: indstil vaskeprogram 2 med en temperatur på 60 C. 2) Langt vaskeprogram for bomuld: indstil vaskeprogram 2 med en temperatur på 40 C. 3) Kort vaskeprogram for bomuld: indstil vaskeprogram 4 med en temperatur på 40 C. Særprogrammer Express (vaskeprogram 10) er beregnet til hurtig vask af let snavset tøj. Programmet varer kun 15 minutter og sparer således både energi og tid. Ved at indstille programmet (10 på 30 C), er det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på maks. 1,5 kg samtidigt. Sport Intensive (vaskeprogram 11) er beregnet til vask af sportsbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som er meget snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at fylde maskinen mere end angivet i Skema over vaskeprogrammer. Sport Light (vaskeprogram 12) er beregnet til vask af sportsbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som kun er let snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at fylde maskinen mere end angivet i Skema over vaskeprogrammer. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel og en dosering til halv fyldning. Sport Shoes (vaskeprogram 13) er beregnet til vask af gummisko. For bedst muligt vaskeresultat bør man maks. vaske 2 par ad gangen. 6

7 Personlige indstillinger Indstilling af temperaturen Ved drejning af TEMPERATUR-knappen indstilles vasketemperaturen (se Skema over vaskeprogrammer). Temperaturen kan sænkes ned til vask med koldt vand. Maskinen forhindrer automatisk, at man kan indstille en højere temperatur end beregnet for hvert enkelt program. Funktioner De forskellige vaskefunktioner på vaskemaskinen giver mulighed for at få den ønskede resultater hver gang. Aktivering af funktionerne: 1. Tryk på knappen for den ønskede funktion; 2. Den pågældende kontrollampe tænder og angiver, at funktionen er slået til. Bemærk: Hvis kontrollampen blinker hurtigt, er det tegn på, at den pågældende funktion ikke kan vælges til det indstillede program. Ec Time Ved valg af denne tilvalgsfunktion vil den mekaniske bevægelse, temperaturen og vandet blive optimeret til reduceret fyldning af let snavsede bomuldstekstiler og syntetiske tekstiler (se Skema over vaskeprogrammer ). Med Ec Time udføres vasken på kortere tid, hvilket sparer på både vand og energi. Det anbefales at tilpasse doseringen af vaskemidlet til mængden af tøj.! Funktionen kan ikke bruges på programmerne 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,,,. Ekstra skylning Ved at vælge denne indstilling, øges skylningens effektivitet og der opnås optimal fjernelse af vaskemiddel. Den er især nyttig til følsom hud.! Denne funktion må ikke anvendes i kombination med program 10,, Tryk på denne knap for at reducerer centrifugeringen.! Funktionen kan ikke anvendes på programmerne 8,. Tidsforsinket start Forsinker start af vaskemaskinen med op til 12 timer. Tryk flere gange på knappen, indtil kontrollampen for den ønskede forsinkelse tændes. Ved det femte tryk på knappen slås funktionen fra. N.B. Når der er trykket på knappen START/PAUSE kan forsinkelsestiden kun ændres med reducering indtil programstart.! Denne indstilling er aktiv med alle programmer. 7

8 Vaskemidler og vasketøj Skuffe til vaskemiddel Et godt vaskeresultat afhænger også af korrekt dosering af vaskemidlet. Hvis man bruger for meget får man ikke et bedre vaskeresultat, og man forårsager skorpedannelse på vaskemaskinens inderside og medvirker til forurening af miljøet.! Brug ikke vaskemidler til håndvask, da de afgiver for meget skum. Træk skuffen til vaskemiddel ud og fyld vaskemiddel eller tilsætningsmiddel i ved at følge nedenstående fremgangsmåde. Beholder 1: Vaskemiddel til forvask (pulver) Beholder 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller flydende) Flydende vaskemiddel skal først hældes i umiddelbart inden start af vaskemaskinen. Beholder 3: Tilsætningsmidler (skyllemiddel, osv.) Skyllemidlet må ikke flyde ud over risten. Forberede vasketøjet Sorter vasketøjet på grundlag af: - tekstiltypen/symbolet på etiketten. - farverne: vask kulørte tekstiler adskilt fra hvide tekstiler. Tøm lommer og undersøg, at knapperne sidder fast. Overskrid aldrig de anførte mængder, der henviser til vægten på det tørre vasketøj: Robuste tekstiler: maks. 6 kg Syntetiske tekstiler: maks. 2,5 kg Sarte tekstiler: maks. 2 kg Uld: maks. 1,5 kg Silke: maks. 1 kg Hvor meget vejer dit vasketøj? 1 lagen g 1 pudebetræk g 1 dug g 1 badekåbe g 1 håndklæde g Specielt vasketøj Wool: alle typer uldtøj kan vaskes med program 7, også dem med etiketten med påskriften vask i hånden. For bedst muligt vaskeresultat tilrådes det at bruge specielvaskemiddel og ikke fylde maskinen med mere end 1,5 kg vasketøj. Silke: brug det passende program 8 til vask af alle silketekstiler. Det anbefales at bruge et særligt vaskemiddel til sarte tekstiler. Gardiner: Fold dem omhyggeligt og læg dem i et pudebetræk eller i en netpose. Brug programmet 8. Jeans: Vend vrangen udad og brug flydende vaskemiddel. Brug program 9. Mængde afbalanceringssystem Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger ved en hastighed, der er lidt højere end under vask, for at undgå vibrationer og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis mængden efter flere forsøg ikke er afbalanceret korrekt, drejer maskinen ved en reduceret centrifugeringshastighed. Hvis uligevægten er for stor, fordeler vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen. For at fremme bedre fordeling og balance, anbefaler vi at blande små og store tekstiler. 8

9 Forholdsregler og råd! Vaskemaskinen er udviklet og bygget i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. De følgende oplysninger gives af sikkerhedsårsager og skal derfor læses grundigt. Grundlæggende sikkerhed Denne enhed er kun beregnet til brug i hjemmet. Vaskemaskinen må kun bruges af voksne med vejledningerne der gives en denne vejledning. Rør ikke ved maskinen når du er barfodet eller med våde eller fugtige hænder eller fødder. Træk ikke i strømforsyningskablet når stikket trækkes ud af stikkontakten. Hold i stikket og træk. Åbn ikke skuffen til vaskemiddel når maskinen kører. Rør ikke ved det udtømte vand da det kan være meget varmt. Tving aldrig døren til at åbne. Dette kan ødelægge sikkerheds låsemekanismen der er beregnet til at forhindre åbning ved et uheld. Hvis enheden bryder sammen, må du under ingen omstændigheder åbne de indvendige mekanismer og selv forsøge at reparere maskinen. Hold altid børn væk fra enheden under drift. Under vask har lågen tendens til at blive varm. Hvis vaskemaskinen skal flyttes, skal flytningen udføres af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed. Forsøg aldrig at gøre dette alene, da enheden er meget tung. Kontroller, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaskemaskinen. Bortskaffelse Bortskaffelse af emballage: se de lokale forskrifter så emballagen kan genbruges. Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (Affaldshåndtering af Elektriske og Elektroniske udstyr), kræver at når gammelt elektronisk husholdningsudstyr skal bortskaffes må dette ikke ske på en usorteret måde. Gamle elektroniske apparater skal indsamles separat for at optimere genbrug af apparaternes materialer. Derved reduceres den skadelige påvirkning på mennesker og miljø mest muligt. Symbolet med den overstregede skraldespand med hjul, påminder dig om dit ansvar til at bortskaffe apparatet separat. Forbrugere anbefales at kontakte den lokale kommune eller forhandler for yderligere oplysninger angående bortskaffelse af gamle elektroniske apparater. 9

10 Pleje og vedligeholdelse Afbryde vand og elforsyningen Luk for vandet efter hvert vaskeprogram. På denne måde begrænses sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren for lækage. Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen rengøres og under vedligeholdelse. Rengøring af vaskemaskinen Ydersiden og gummidelene på enheden kan rengøres ved at bruge en blød klud opblødt i lunkent sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler eller slibemiddel. Rengøring af skuffen til vaskemiddel Rengøring af pumpen Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan dog hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder ned i forkammeret til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er placeret i bunden af pumpen.! Sørg for at vaskeprogrammet er afsluttet og træk stikket til enheden ud. For at få adgang til forkammeret: 1. Fjern tildækningspanelet på forsiden af vaskemaskinen ved hjælp af en skruetrækker (se illustration); Træk skuffen ud ved at løfte opad og trække udad (se illustration). Vask skuffen under rindende vand; denne rengøring skal udføres med jævne mellemrum. 2. Skru låget af ved at dreje det venstre om (se illustration): der kan løbe lidt vand ud. Dette er helt normalt; Behandling af låge og tromle Lågen skal altid efterlades på klem, således at der ikke opstår dårlig lugt. 3. rengør indersiden grundigt; 4. skru låget på plads igen; 5. sæt panelet på plads igen og sørg for at krogene låser sikkert på plads før du skubber den på enheden. Kontrollere vandindløbets slange Kontroller indløbsslangen mindst en gang om året. Hvis der er revner, skal den udskiftes omgående: under vaskeprogrammerne er vandtrykket meget stærkt og en revnet slange kan let flække.! Brug aldrig gamle slanger. 10

11 Fejlfinding Din vaskemaskine fungerer ikke. Før du kontakter vores center for teknisk assistance (se Assistance ), skal du sørge for at problemet ikke kan løses ved at bruge den følgende liste. Problem: Vaskemaskinen tændes ikke. Vaskeprogrammet starter ikke. Vaskemaskinen tager ikke vand ind (kontrollampen for første vaskefase blinker hurtigt). Vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke. Vaskemaskinen vibrerer kraftigt under centrifugeringen. Der kommer vand ud fra vaskemaskinen. Kontrollamperne for tilvalgs-funktioner og kontrollampen start/pause blinker og en af kontrollamperne for programstatus og blokeret låge lyser fast. Der er for meget skum. Mulige årsager / Løsninger: Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind. Der er ingen strøm i huset. Lågen er ikke lukket rigtigt. Der er ikke trykket på knappen ON/OFF. START/PAUSE knappen er ikke trykket. Vandhanen er ikke åbnet. Der er indstillet forsinket start (se Personlige indstillinger ). Slangen til vandindløbet er ikke tilsluttet til hanen. Slangen er bøjet. Vandhanen er ikke åbnet. Der er ingen vandforsyning i huset. Trykket er for lavt. START/PAUSE knappen er ikke trykket. Udløbsslangen er ikke påsat ved en højde mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se Installation ). Den frie ende af slangen er under vand (se Installation ). Væg dræningssystemet er ikke udstyret med et ånderør. Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig butikker. Programmet medfører ikke udtømning af vandet. På nogle programmer skal dette gøres manuelt. Udløbsslangen er bøjet (se Installation ). Dræningsrøret er tilstoppet. Tromlen blev ikke frigivet korrekt under installation (se Installation ). Maskinen står ikke plant (se Installation ). Maskinen står for tæt op ad møbler og væg (se Installation ). Slangen til vandindløbet er ikke skruet korrekt på (se Installation ). Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet (for rengøring, se Pleje og vedligeholdelse ). Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (se Installation ). Sluk for maskinen og træk stikket ud, vent cirka 1 minut og tænd den derefter igen. Hvis problemet varer ved, kontakt den tekniske assistance. Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (teksten som bør vises er til vaskemaskine eller hånd og maskinvask, eller lignende). Der blev brugt for meget vaskemiddel. 11

12 Servicetjeneste Før du beder om hjælp: Kontrollér, om du selv kan udbedre fejlen (se Fejlfinding ); Genstart vaskeprogrammet for at kontrollere om problemet er løst; Hvis dette ikke er tilfældet, bedes man ringe til servicecenteret på telefonnummeret anført på garantibeviset.! Anmod altid om assistance fra autoriserede teknikere. Hav de følgende oplysninger ved hånden: problemtype; enhedsmodel (Mod.); serienummer (S/N). Disse oplysninger finder man på typeskiltet, der sidder bag på vaskemaskinen og nederst foran, hvis man åbner lågen. 12

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963 Brugervejledning VASKEMASKINE Indholdsfortegnelse Dansk Installation, 26-27 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Første vaskecyklus Tekniske oplysninger Vedligeholdelse, 28 Afbrydelse

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER Dansk WIDXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 50-51 Udpakning, 50 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 50 Planstilling, 50 Tilslutning til

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugervejledning. Indhold SP XV 36. Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad. Dansk, 1

Brugervejledning. Indhold SP XV 36. Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad. Dansk, 1 Brugervejledning VINKÆLDER FORNO Dansk, 1 SP XV 36 Indhold Funktioner, 2 Bemærkninger Datablad Installation, 3 Placering og tilslutning af strøm Teknisk information Produktbeskrivelse, 4 Indvendige dele

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger for sikker og korrekt brug 2 2. Installationsanvisninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere