Udarbejdet foråret 2018 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet foråret 2018 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV"

Transkript

1 SOSU FYN I TAL 2017

2 Udarbejdet foråret 2018 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart A P Møllersvej 39 Teglgårdsparken Svendborg 5500 Middelfart

3 Kære læser Velkommen til SOSU FYN i tal SOSU FYN i tal 2017 fortæller med tal, hvordan året har været for skolen. Afsnittene indeholder: Tal om skolens ordinære uddannelser Tal om efter- og videreuddannelse Økonomiske nøgletal Personaletal I SOSU FYN i tal 2017 finder du således information, om de resultater vi har opnået og de ressourcer, der er anvendt hertil - både menneskeligt og økonomisk. SOSU FYN i tal 2017 er mange sider med tal og diagrammer, der fortæller meget om skolen, men det er vigtigt at huske, at der er mennesker bag tallene. God læselyst. Mogens Kragh Andersen Direktør

4 Indhold Klare mål... 4 De ordinære uddannelser... 8 Grundforløb Grundforløb 2 SOSU Grundforløb 2 SOSU Grundforløb 2 PA Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelsen Introforløb og brobygning Efter- og videreuddannelse Økonomiske nøgletal Personaletal Forkortelsesliste... 36

5 Klare mål I forbindelse med erhvervsskolereformens indførelse i 2015 blev der indført fire klare mål for alle erhvervsuddannelser. De fire klare mål sætter rammer og retning for de kommende års arbejde på uddannelsesinstitutioner i landet, der udbyder erhvervsuddannelser - herunder SOSU-uddannelser. Formålet er, at der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. De fire klare mål fungerer som målbare resultatmål. Resultatmålene skal bruges til den samlede opfølgning på erhvervsuddannelsesreformen. Desuden vil SOSU Fyn bruge resultatmålene til at følge vores egen udvikling og til at sammenligne vores resultater med andre skoler. De fire klare mål er følgende: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Mål 3: - A: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. - B: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. De fire klare mål er af ministeriet operationaliseret i en række indikatorer. De følgende sider indeholder tal for et udvalg af disse indikatorer. Hvert år fastsætter skolen sammen med bestyrelsen resultatmål i årets Handlingsplan for øget gennemførelse for hver af enkelte indikatorer. 4

6 Klare Mål Klare mål 1: Indikator - Antal elever direkte fra 9. og 10. klasse Resultatmål 2017 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse. 15,2 Klare mål 2: Indikator - Frafald i procent på 14,7 Grundforløb samlet 11,7 11,8 11,1 10,4 10,0 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Grundforløbet dækket over Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Resultatmål 2017 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Klare mål 2: Indikator - Frafald i procent på Hovedforløb samlet 13,2 13,4 12,7 13,8 12,8 13,3 12,5 10,3 9,7 10 Hovedforløb dækker over Socialog sundhedshjælperuddannelsen (SSH), social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og den pædagogiske assistentuddannelse (PA). Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 3, Resultatmål Sosu Fyn Alle Sosuskoler

7 Klare mål Klare mål 3A: Indikator - Andel EUX elever startet på GF1, GF2 eller hovedforløb 5,3% 4,1% 2,6% 2,7% 3,0% Resultatmål 2017 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Mål 3A: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Klare mål 3A: Andel elever der følger talentspor startet på hovedforløb 49,0% 35,0% 40,0% 24,1% 20,7% Resultatmål 2017 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Klare mål 3B: Indikator - Beskæftigelsesprocenter året efter færdiggjort udd. - PA 43% 45% 46% 44% 43% 43% 43% 49% 45% 28% Sosu Fyn Alle Sosuskoler Mål 3B: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 6

8 Klare mål Klare mål 3B: Indikator - Beskæftigelsesprocenter året efter færdiggjort udd. - SOSU 69% 75% 75% 77% 71% 75% 75% 78% 75% 79% Sosu Fyn Alle Sosuskoler Klare mål 4: Indikator - Elevtrivselsundersøgelse Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Indikatorerne bygger på skolens elevtrivselsundersøgelse Samlet trivselundervisere - Mål og feedback Undervisere - pædagogik og didaktik Undervisere -Undervisere - Respekt og Forberedelse ansvar Fysiske rammer Alle Sosuskoler 2017 Resultatmål 2017 Praktik Klare mål 4: Indikator - Virksomhedstilfredshedsmåling Elevens egen indsats Samlet tilfredshed Elevernes præstation Samarbejde Information og vejledning Indikatorerne går fra 1-100, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 100 udtrykker den bedst mulige trivsel Alle Sosuskoler Resultatmål

9 De ordinære uddannelser Dette afsnit omhandler skolens ordinære uddannelser samt introforløb og brobygning. Skolen har siden indførelsen af erhvervsskolereformen i 2015 oplevet en nedgang i antallet af optagne elever på nogle uddannelser. Det er en udvikling, som andre af landets erhvervsskoler også har oplevet - herunder landets andre SOSU-skoler. På social- og sundhedshjælperuddannelsen var der i 2017 ikke et tilstrækkeligt antal elever til at opfylde dimensioneringen. Antallet af optagne elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen var i 2017 på niveau med dimensioneringen. På den pædagogiske assistentuddannelse var antallet af optagne elever i 2017 over niveauet på dimensioneringen. Frafaldet på skolens uddannelser er på niveau eller lavere end frafaldet på landets andre SOSU-skoler. Det skal bemærkes, at strukturen på SOSU-uddannelserne (SSH og SSA uddannelserne) er ændret fra januar Uddannelserne er nu to selvstændige uddannelser og ikke længere en trindelt uddannelse. Det betyder desuden, at grundløb 2 til uddannelserne er to selvstændige grundforløb. Dvs.; der er et SSH grundforløb 2 og et SSA grundforløb 2. Desuden er der et PA grundforløb 2. 8

10 Grundforløb 1 Antal optaget GF Årselever GF1 82,3 56,1 61,0 Køn - Tilgang GF1 83,5 86,9 83,3 16,5 13,1 16,7 Kvinder (%) Mænd (%) 9

11 Grundforløb 1 Alder - Tilgang GF1 85,7 84,6 88,1 14,3 15,4 11,9 17 år eller derunder (%) år (%) Herkomst - Tilgang GF1 91,7 89,1 92,1 3,8 4,5 6,9 4,0 7,1 0,8 Dansk (%) Efterkommer (%) Invandrer (%) Tilgang til GF1 EUX ud af alle GF1 30,6% 16,6% 18,5% 22,4% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 10

12 Grundforløb 1 12,4 Frafald i procent GF1 7,9 8,2 7,3 8,7 8,2 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 11

13 Grundforløb 2 SOSU-uddannelserne (SSA og SSH) er fra 2017 to selvstændige uddannelser og ikke længere en trindelt uddannelse. Det betyder desuden, at grundløb 2 til uddannelserne er to selvstændige grundforløb. Dvs.; der er et SSH grundforløb 2 og et SSA grundforløb 2. Nogle af tallene i dette afsnit er opdelt i disse to grundløb, mens andre af tallene er for grundforløbene samlet. På GF2 PA blev der i 2017 indført en kvote, hvilket betyder, at der er en begrænsning på hvor mange elever skolen må optage. 12

14 Grundforløb 2 SOSU Antal optagne GF2 SOSU fordelt på 20 ugers forløb og ÅLC ugers ÅLC ÅLC: Åbent Læringscenter - For elever med diverse afkortninger. Antal optagne i 2017 på GF2 SSA og SSH fordelt på 20 ugers forløb og ÅLC SSH 266 SSA GF2 20 ugers GF2 ÅLC Årselever GF2 SOSU 209,4 233,9 81,4 13

15 Grundforløb 2 SOSU Elevtype - Tilgang GF2 SOSU 45,6 46,0 41,5 40,9 36,9 31,7 16,2 12,7 14,2 11,6 0,0 0,0 0,9 0,0 EU9 EU9+ EUV2 EUV3 EUX 2,8 EU9: Elever under 25 der kommer direkte 9. eller 10. klasse EU9+: Elever under 25 år der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse EUV: Elever over 25 år EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. Køn - Tilgang GF2 SOSU 82,6 87,8 90,3 17,4 12,2 9,7 Kvinder (%) Mænd (%) Alder - Tilgang GF2 SOSU 58,9 53,6 45,5 28,2 27,3 27,6 2,1 10,8 9,0 10,1 12,4 14,5 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 14

16 Grundforløb 2 SOSU 84,6 Herkomst - Tilgang GF2 SOSU 78,5 78,6 2,5 12,9 15,3 15,8 6,2 5,6 Dansk (%) Efterkommer (%) Invandrer (%) Frafald GF2 SOSU 16,5 15,8 12,9 12,2 12,3 11,5 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 15

17 Grundforløb 2 PA Antal optagne GF2 PA fordelt på 20 ugers forløb og ÅLC Optagne 20 ugers Optagne ÅLC ÅLC: Åbent Læringscenter - For elever med diverse afkortninger. Årselever GF2 PA 135,1 41,1 29,4 Elevtype - Tilgang GF2 PA 79,0 52,4 38,5 34,9 27,7 20,0 12,7 12,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 EU9 EU9+ EUV2 EUV3 EUX 0,0 13,8 EU9: Elever under 25 der kommer direkte 9. eller 10. klasse EU9+: Elever under 25 år der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse EUV: Elever over 25 år EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. 16

18 Grundforløb 2 PA 68,5 Køn - Tilgang GF2 PA 76,1 68,4 31,5 23,9 31,6 Kvinder (%) Mænd (%) Alder - Tilgang GF2 PA 40,2 48,8 37,9 17,3 24,9 26,3 24,5 19,9 21,1 28,1 3,9 7,1 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Herkomst - Tilgang GF2 PA 79,5 86,7 89,5 8,7 11,8 9,3 4,0 3,5 7,0 Dansk (%) Efterkommer (%) Indvandrer (%) 17

19 Grundforløb 2 PA 15,0 17,1 Frafald i procent GF2 PA 11,8 14,3 5,9 0,0 Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 18

20 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Antal optagne SSH SOSU-uddannelserne (SSH og SSA) er fra 2017 to selvstændige uddannelser og ikke en trindelt uddannelse som før Dim Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever SSH 388,7 380,5 323,5 177,7 90, Køn - Tilgang SSH 86,4 85,5 88,3 86,7 93,8 13,6 14,5 11,7 13,3 6, Kvinder (%) Mænd (%) 19

21 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Alder - Tilgang SSH 59,6 57,7 52,7 53,1 59,0 27,1 25,1 21,0 21,3 24,7 11,8 14,7 12,8 16,1 13,5 7,6 6,3 7,5 5,7 2, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Frafald i procent 22,8 23,5 24,0 22,4 22,1 17,4 15,3 13,9 6,2 9, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 20

22 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Antal optagne SSA SOSU-uddannelserne (SSH og SSA) er fra 2017 to selvstændige uddannelser og ikke en trindelt uddannelse som før Dim Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever SSA 245,7 245,5 240,1 224,4 222, Køn - Tilgang SSA 89,5 94,2 94,0 92,9 90,6 10,5 5,8 6,0 7,1 9, Kvinder (%) Mænd (%) 21

23 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Alder - Tilgang SSA 82,5 83,1 90,5 78,6 54,0 18,1 12,8 10,3 9,5 2,3 2,3 2,1 4,5 0,0 3,3 10,6 5,1 30, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Frafald i procent SSA 11,4 13,8 4,7 3,1 3,2 3,5 2,2 2,1 1, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 22

24 Pædagogisk assistentuddannelsen Antal optagne PA Dim Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Skolen optager hvert år et antal EUV1 elever på PA. Disse har udelukkende. Årselever PA 159,9 151,8 163,7 152,3 137, Køn - Tilgang PA 60,3 71,9 75,9 80,2 67,6 39,7 28,1 24,1 19,8 32, Kvinder (%) Mænd (%) 23

25 Pædagogisk assistentuddannelsen Alder - Tilgang PA 46,0 43,0 40,5 35,9 34,1 35,133,8 30,5 23,7 25,225,9 24,8 24,3 21,9 18,3 9,9 5,9 7,3 7,1 6, år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) Frafald i procent PA 2,2 3,1 4,4 3,7 3,3 2,4 5,4 5,0 4,5 0, Sosu Fyn Alle Sosuskoler Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg. 24

26 Introforløb og brobygning Intro/brobyg. årselever 17,5 20,1 18,0 15,2 17, Brobygning antal elever Introforløb antal elever

27 Efter- og videreuddannelse Følgende omhandler tal om skolens efter- og videreuddannelser. På efter- og videreuddannelsesområdet har der været en betydeligt nedgang i aktivitetsniveauet fra 2015 til Et nedgang som dog er aftaget fra 2016 til I 2016 var aktivitetsniveauet ca. halveret i forhold til 2015 og i 2017 var aktivitetsniveauet ca. en tredjedel af niveauet i

28 Efter- og videreuddannelse AMU årselever 183,9 165,7 132,3 95,2 65, Antal AMU-kursister

29 Efter- og videreuddannelse Top 10 over de AMU fag der havde flest deltagere RKV før erhvervsuddannelse for voksne 344 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 329 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet 284 Personer med demens, sygdomskendskab 256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 188 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 188 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 111 Medicinadministration 102 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 87 Omsorg for personer med demens

30 Økonomiske nøgletal Dette afsnit omhandler skolens økonomi. Her ses udviklingen i antallet af skolens årselever, skolens resultat, omkostninger og omsætning for årene 2012 til Skolen har mellem 2015 og 2017 oplevet et markant nedgang i antallet af optagene elever og antallet af kursister. Fra 2015 til 2017 faldt antallet af årselever som resultat deraf med 31,8 % og omsætningen faldt i perioden med 25,8 %. På trods af faldet i omsætningen er det lykkes at reducere omkostningerne næsten svarende til faldet i omsætningen. 29

31 Økonomiske nøgletal Årselever i alt 1311,7 1276,7 1267,5 1280,8 1106,2 873,2 721, Gns. alle Sosuskoler ,9 Årets resultat i mio. kr. 6,4 3,2 0,5-0,10 3,10 0, Gns. alle Sosuskoler ,1 Årets resultat i mio. kr. pr. 100 årselever 0,5 0,3 0,04-0,01 0,35 0, Gns. alle Sosuskoler

32 Økonomiske nøgletal Omkostninger i alt i mio. kr. 117,5 123,6 125,6 129,6 113,9 94,0 81, Gns. alle Sosuskoler ,0 Omkostninger i mio. kr. pr. 100 årselever 9,7 9,9 10,1 10,3 10,8 11, Gns. alle Sosuskoler 2017 Omsætning i mio. kr. 132,8 131,4 130,1 132,1 119,0 98,0 77, Gns. alle Sosuskoler

33 Økonomiske nøgletal Omsætning i mio. kr. pr. 100 årselever 10,1 10,3 10,3 10,3 10,8 11,2 10, Gns. alle Sosuskoler

34 Personaletal Følgende afsnit indeholder tal om skolens ansatte - herunder antal årsværk, personaleomsætning og sygefravær. Skolen har betydelig færre ansatte end tidlige. Fra 2015 til 2017 er antallet af årsværk således faldet med 30,8 %. Dette skyldes den aktivitetsnedgang skolen har oplevet i denne periode. Det samlede sygefravær på SOSU Fyn er faldet lidt i 2017 i forhold til året før, og både kortidssygefraværet og langtidssygefraværet ligger under gennemsnittet for alle landets SOSU-skoler. 33

35 Personaletal Antal årsværk ,9 208,9 204,0 183,9 141, ,7 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper ,6 11,8 Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse Ansatte fordelt på køn ,9% 82,1% Mænd Kvinder 34

36 Personaletal Aldersfordeling ansatte Under 30 år år år år år år år 60 år og derover år 13,4% Personaleomsætning i % ,6% 26,4% 24,4% 23,3% 18,1% 13,9% 11,7% 13,2% Personaleomsætning er forholdet mellem antallet af medarbejdere, der forlader skolen i et år (årsværksummen) - i forhold til det samlede antal medarbejdere (medarbejderårsværk). En høj afgangsprocent er udtryk for et højt niveau af udskiftning af medarbejdere og visa versa. SOSU Fyn Alle Sosuskoler Hele Staten Personaleomsætningen måles fra november et år til november året efter. 2,4 5,6 Gns. antal fraværsdage pr. ansat Kortids- og langtidssygefravær 5,6 3,8 5,8 6,5 6,6 6, Korttidssygefravær Langtidssygefravær 5,8 5,5 Statistikken viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. ansat. Kun fravær registreret som egen sygdom er medregnet. Langtidssygefravær er fraværshændelser af mere end 30 kalenderdages varighed. 35

37 Forkortelsesliste GF1: Grundforløb 1 GF2: Grundforløb 2 SSH: Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSA: Social- og sundhedsassistentuddannelsen PA: Pædagogisk assistentuddannelse SOSU: Social- og sundhedsuddannelsen SSH+SSA EU9: Erhvervsuddannelse - Elever under 25 år der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse EU9+: Erhvervsuddannelse - Elever under 25 år der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. EUV1: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Erhvervsuddannelse for voksne Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse EUX: Kombination af erhvervsuddannelse og gymnasialuddannelse Dim.: Dimensionering Antal praktikpladser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser 36

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Social- og Sundhedsskolen Fyn 2013 Sosu Fyn i tal Udarbejdet af Berit Christina Olsen foret 2014 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2016

SOSU Nord i Tal 2016 SOSU Nord i Tal 216 Indhold Introkurser og brobygning... 2 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 8 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 11 Pædagogisk Assistentuddannelse... 14 Undervisningsevaluering...

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2017

Kvartalsrapport 4. kvartal 2017 Kvartalsrapport 4. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 31.12.17...

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2017

SOSU Nord i Tal 2017 SOSU Nord i Tal 2017 Indhold Introkurser og brobygning... 2 Grundforløb... 4 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Pædagogisk Assistentuddannelse... 11 Undervisningsevaluering...

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Q1, Q2 - Afsluttede Grundforløb***... 5 Q1, Q2

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Q1, Q2, Q3 - Afsluttede Grundforløb... 5 Q1,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Q1 - Afsluttede Grundforløb... 5 Q1 - Afsluttede

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.09.17...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 31.03.16...

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.09.16...

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn

Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn Bilag 5-1: Strategipapir for SOSU Fyn 2020 Redigeret 2017-08-09 Kvalitet i uddannelserne Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har i erhvervsuddannelsesreformen opstillet 4 kvalitetsmål for

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Ressourceregnskab i tal

Ressourceregnskab i tal Ressourceregnskab 212 i tal Indhold 4 1 17 21 24 2 27 Velkommen Grundforløb Uddannelse med hjerne og hjerte v/ Anja Jørgensen sundhedshjælper sundhedsassistent Pædagogisk assistent Elevtrivsel Introkurser

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Datavarehuset Temadage handlingsplaner

Datavarehuset Temadage handlingsplaner Datavarehuset Temadage handlingsplaner oktober 2017 Side 1 Program Handlingsplansrapporten i datavarehuset Nye muligheder for at arbejde med data i datavarehuset Værd at være opmærksom på i datavarehuset?

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget

Læs mere

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 Februar 2016 Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 tlf. 42 41 35 01, e-mail: lederforeningen@sosu.dk 1 Søge- og optagetal fra de 16 SOSU-skoler har i januar-februar

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019 Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019 Det faglige udvalgs navn Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2019

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2019 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2019 Institutionsnummer: 461449 Rapporten præsenterer den enkelte skoles handlingsplan for øget gennemførelse 2019. Denne rapport er godkendt af: Bestyrelsesformandens

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSERNE RESULTATER 2016

ERHVERVSUDDANNELSERNE RESULTATER 2016 ERHVERVSUDDANNELSERNE RESULTATER 216 Grundforløb og hovedforløb 2. Rekruttering, årselever og afsluttede grundforløb 3. Uddannelsesaftaler, årselever og færdiguddannede - hovedforløb 4. Elevtrivsel grundforløb

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

4.6. Fastsættelse af resultatmål Plan for det praktikopsøgende arbejde Vurdering af udviklingen i resultater

4.6. Fastsættelse af resultatmål Plan for det praktikopsøgende arbejde Vurdering af udviklingen i resultater Indhold Resumé... 4 Klare mål 1 - Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse... 9 1.1 Vurdering af udviklingen i antallet af elever, der søger grundforløb direkte fra

Læs mere

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH Dokumentet tilrettes løbende, og der vil altid fremgå en dato for sidste rettelse.

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 92% (93 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Alle tilgang af elever til erhvervsuddannelserne

Alle tilgang af elever til erhvervsuddannelserne tilgang af elever til erhvervsuddannelserne Rapporten viser forskellige opgørelser af alle tilgangene til erhvervsuddannelserne. Dvs. det her er muligt at se alle tilgange, uanset om det er til grundforløbets

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016 Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH Dokumentet tilrettes løbende, og der vil altid fremgå en dato for sidste rettelse.

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen skoleårene 2016/2017 og 2017/2018

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Resume og hovedkonklusioner... 6 3. Klare mål... 9 3.1 Klare Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 78 [-4] 83 [-2] 77 [-5]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 84 [-3] 83 84 [-3] 82 84

Læs mere

Udfordringerne for erhvervsskolerne. Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler

Udfordringerne for erhvervsskolerne. Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler Udfordringerne for erhvervsskolerne Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler Dagens tekst Hvad er erhvervsskolerne Opgaver Organisering Erhvervsskolernes uddannelser EUD E-GYM VEU Nogle af de store spørgsmål

Læs mere

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen. Den Pædagogiske assistentuddannelse ved. Social- og Sundhedsskolen FVH Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH Dokumentet tilrettes løbende, og der vil altid fremgå en dato for sidste rettelse.

Læs mere

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Tekst: Undervisningsministeriet

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (591 besvarelser ud af 746 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 [-3] 83 84 83 85 84 80

Læs mere

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 1 Kort om Mercantec Mercantec er en fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg:

Læs mere

Samarbejde om og koordinering af VEU indsatsen på social- og sundhedsområdet. RAR Sydjylland

Samarbejde om og koordinering af VEU indsatsen på social- og sundhedsområdet. RAR Sydjylland Samarbejde om og koordinering af VEU indsatsen på social- og sundhedsområdet 3 social- og sundhedsskoler i RAR Sydjyllands dækningsområde: Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Vejle/Horsens Social- og

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt.

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt. Frafald, grundforløb I forløbsstatistikken følges personer, der er startet på erhvervsuddannelsens grundforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter, fx tre eller seks måneder efter

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (280 besvarelser ud af 416 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 82 [-5] 83 82 [-4] 83 80

Læs mere

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016

Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Bilag til Handlingsplanen for øget gennemførelse 2016 Nedenstående data er hentet fra UVMs forløbsstatistikker, Databanken eller i skolens administrationssystem Easy. Dette vil fremgå af tabellerne. Bilag

Læs mere

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH

Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH Dokument for optag på Social- og Sundhedsuddannelsen Og Den Pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og Sundhedsskolen FVH Dokumentet tilrettes løbende, og der vil altid fremgå en dato for sidste rettelse.

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere