Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb"

Transkript

1 Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives frafaldet på grundforløbet, herunder: - Udviklingen i frafaldet tre måneder efter start på grundforløbets 1. og 2. del efter sommerferien (3. kvartal) i perioden Frafaldet i 2016 isoleret på grundforløbets 2. del både for de elever, der har gennemført grundforløbets 1. del forinden og for dem, der er startet direkte på 2. del. - Frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del efter reformen. Der er tale om tidlige tendenser i forhold til at sige noget om fuldførelse, da opgørelserne alene beskriver frafaldet inden for det første kvartal af uddannelsen. 1 Hovedresultaterne er: Udviklingen i frafaldet på grundforløbet for de elever, der starter på grundforløbet efter sommerferien - 11 procent af de elever, der startede på deres erhvervsuddannelse efter sommerferien i 2016 (både grundforløbet 1. og 2. del) var faldet fra efter tre måneder, hvilket er lidt færre end året før, hvor 12 procent var faldet fra på samme tidspunkt. - Frafaldet er lavest blandt de yngste elever på erhvervsuddannelserne, der starter på grundforløbets 1. del direkte efter 9. eller 10. klasse. 7 procent af dem var faldet fra efter tre måneder i 2016, hvilket er et lille fald i forhold til året før, hvor 8 procent faldt fra. - For de elever, der starter direkte på grundforløbets 2. er frafaldet også mindsket. 14 procent var faldet fra i 2016 mod 16 procent året før. - Den største nedgang i frafaldet ses for de voksne elever (25+ år), som starter direkte på grundforløbets 2. del. For dem ses et fald på tre procentpoint mellem 2015 og 2016 fra 16 procent i 2015 til 13 procent i Det er særligt blandt voksne elever på euv2 (individuelle 1 Frafaldet er opgjort på baggrund af et datagrundlaget der er udtrukket fra institutionernes administrative system Easy-a. Resultaterne, særligt for 2016, kan ændre sig som følge af efterregistreringer.

2 Side 2 af 14 forløb med afkortning efter rkv), at der er sket en positiv ændring i forhold til sidste år. 11 procent var faldet fra i 2016 mod 15 procent i For de unge under 25 år, der starter direkte på grundforløbets 2. del, er frafaldet i 2016 på 13 procent, hvilket er på niveau med året før. - Elever med eux-forløb har et markant lavere frafald (6 procent i 2016) end elever uden eux (12 procent). Undersøgelse af frafaldet isoleret på grundforløbets 2. del - Omkring 20 procent af eleverne på grundforløbets 2. del har forinden gennemført grundforløbets 1. del. - Frafaldet på grundforløbets 2. del er lavere blandt de elever, der forinden har gennemført 1. del (6 procent) sammenlignet med de elever, som er startet direkte på 2. del (14 procent) i En større andel af de unge, der har gennemført grundforløbets 1. del falder fra hen mod slutningen af grundforløbets 2. del (efter 6 måneder). Forskellen i frafaldet mellem dem, der starter direkte på grundforløbets 2. del og dem der gennemfører 1. del forinden udligner sig derfor en smule, men er stadig lavest blandt de elever, der har gennemført grundforløbets 1. del inden start på 2. del. Frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del - 90 procent af de elever, der har gennemført grundforløbets 1. del, er i gang med 2. del inden for en måned i Det er lidt færre (2 procentpoints) end året før, hvilket skyldes, at der fra januar 2017 er indført adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del på den pædagogiske assistentuddannelse. - Gennemføres uddannelsen med eux er omkring 96 procent i gang med 2. del en måned efter grundforløbets 1. del er afsluttet.

3 Side 3 af 14 Frafald tre måneder efter start på grundforløbet i 3. kvartal Flest elever starter på erhvervsuddannelsens grundforløb i 3. kvartal dvs. enten på grundforløbets 1. del eller direkte på grundforløbets 2. del. For disse elever er frafaldet mindsket efter reformen, både i 2015 og 2016, og er nu nede på 11 procent, jf. figur 1. Figur 1 Frafaldet efter tre måneder for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal, , procent 14% 13% 11% 10% 6% 4% 2% 0% Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Frafaldet på grundforløbets 1. del Grundforløbets 1. del er for unge, som starter på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. På grundforløbets 1. del går de unge på et af de fire hovedområder: Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Omsorg, sundhed og pædagogik eller Teknologi, byggeri og transport, mens de på 2. del går på en af de omkring 100 erhvervsuddannelser. Frafaldet på grundforløbets 1. del er 7 procent i 2016, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor det var 8 procent. Der er ikke den store forskel på frafaldet på de fire hovedområder. Dog ligger frafaldet en smule højere på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik (9 procent i både 2015 og 2016), ligesom Fødevarer, jordbrug og oplevelser har oplevet en mindre reduktion i frafaldet det seneste år (6 procent i 2016 mod 8 procent i 2015), jf. figur 2.

4 Side 4 af 14 Figur 2 Frafaldet efter tre måneder for personer med tilgang til grundforløbets 1. del i 3. kvartal 2015 og 2016, fordelt på hovedområder, pct. 10% 6% 9% 9% 7% 6% 7% 7% 4% 2% 0% Note: Opgørelsen er udarbejdet på et datagrundlag afgrænset på tilgang i 3. kvartal og de fire hovedområder. Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Særanalyse med fokus på uddannelseskoder. Frafaldet for elever der starter direkte på grundforløbets 2. del I perioden er frafaldet efter 3 måneder mindsket for de elever, der er startet direkte på grundforløbets 2. del. 14 procent var faldet fra i 2016 mod 16 procent året før, jf. figur 3. Frafaldet i 2016 er markant lavere blandt de voksne elever, der tager euv2 (11 procent), som et individuelt afkortet forløb for elever over 25 år med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. Fra 2015 til 2016 ses her et fald på fire procentpoints.

5 Side 5 af 14 Figur 3 Frafaldet efter tre måneder for personer med tilgang direkte til grundforløbets 2. del i 3. kvartal 2015 og 2016, fordelt efter Eud for unge under 25 år, Voksenelever med individuelle forløb m. afkortning (euv2) og Voksenelever med fuldt forløb (euv3), pct. 16% 14% 10% 6% 4% 2% 0% 13% 13% Eud for unge under 25 år 15% 15% 11% Eud for voksne med individuelle afkortede forløb (EUV2) 14% Eud for voksne med fuldt forløb (EUV3) 14% 13% Total (Eud for unge under 25 år, EUV2 og EUV3) Note 1: Se mere om elevtyper i bilag A. Note 2: Opgørelsen er udarbejdet på et datagrundlag afgrænset på tilgang i 3. kvartal og elevtypegruppering (Eud for unge under 25 år, EUV2 og EUV3). Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Separat undersøgelse af frafaldet isoleret på grundforløbets 2. del I dette afsnit beskrives frafaldet isoleret på grundforløbets 2. del, både for elever, der er startet direkte på 2. del (ca. 80 pct.), men også for dem, der forinden har gennemført 1. del (ca. 20 pct.). 2 Frafaldet på grundforløbets 2. del opgjort efter tre måneder er lavere blandt de elever, der forinden har gennemført grundforløbets 1. del (6 procent i 2016), end blandt elever, som er startet direkte på 2. del (14 procent i 2016). For begge elevgrupper gælder, at frafaldet stiger mellem tre og seks måneder og forskellen mellem de to grupper udligner sig henimod grundforløbets slutning (dvs. efter 6 måneder). Dog forbliver frafaldet er lavere blandt de elever der har gennemført grundforløbets 1. del inden start på 2. del, jf. tabel 1. 2 Elever, der forinden har gennemført grundforløbets 1. del er identificeret via elevtype dvs. elever hvor elevtypen indeholder EU9, hvilket betyder at eleverne er startet på deres erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. Opgørelsen af grundforløbets 2. del omfatter elever med start skoleforløb med følgende periodetyper: 'G2 PRAK', 'G2 SKOLE', 'GYM', 'GYM HHX', 'GYM HHX PR', 'GYM PRAK', 'SF EUX' og 'SF EUX PRA'. Tallene i dette afsnit er ikke offentliggjort i ministeriets datavarehus.

6 Side 6 af 14 Tabel 1 Frafald efter tre og seks måneder, for personer med tilgang til grundforløbet 2. del i 2016, fordelt efter gennemført grundforløb 1 (GF1) inden start eller start direkte på grundforløbets 2. del (GF2), pct. Frafald efter tre måneder Frafald efter seks måneder Gennemført GF1 inden start på GF2 6 % 23 % Start direkte på GF2 14 % 26 % Total 13 % 26 % Note 1: I opgørelsen er elevtypen anvendt til at vurdere om grundforløbets 1. del er gennemført forinden. Note 2: Frafald efter 6 måneder kan ikke opgøres, hvis der ikke er gået seks måneder siden start på grundforløbets 2. del. Det er tilfældet for elever, der ikke indgår i opgørelsen af frafaldet efter seks måneder. Opgørelsen kan derfor ændre sig som følge af efterregistreringer. Note 3: Opgørelsen er ikke tilgængelig i ministeriets datavarehus. Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. april Fordeles frafaldet efter måned for frafaldstidspunkt ses en stigning i frafaldet fra hen mod slutningen af grundforløbets 2. del. Dette gælder særligt for de elever, der starter på deres erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse, og dermed har gennemført grundforløbets 1. del inden 2. del. Over halvdelen af frafaldet i denne gruppe sker omkring slutningen af grundforløbets 2. del, mens det er tilfældet for under en tredjedel af frafaldet blandt de øvrige elever 3, jf. figur 4. Figur 4 Frafaldet på grundforløbets andel del, fordelt efter elevtype og måned for frafaldstidspunkt, pct. Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. april Der er dog naturligt forholdsvis få EUV2-elever efter fire måneder.

7 Side 7 af 14 Udviklingen i frafaldet før og efter reformen fordelt efter alder For alle aldersgrupper ses, at der efter reformen sker en reduktion i frafaldet, men frafaldet efter tre måneder er lavest blandt de yngste elever på erhvervsuddannelserne. I 2016 faldt syv procent fra blandt de yngste elever, mens procent faldt fra i de øvrige aldersgrupper, jf. figur 5. Derudover ses en positiv udvikling for de ældste elever (25+) fra 2015 til 2016, hvor frafaldet falder med tre procentpoint dette skyldes som tidligere nævnt et faldt blandt voksne elever på euv2. Figur 5 Frafaldet efter tre måneder for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal, fordelt på alder, pct. 1 16% 14% 10% 10% 7% 16% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14% 15% 14% 13% 13% 13% 11% 6% 4% 2% 0% -17 år år år 25+ år Total Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Eux En større andel af eleverne vælger at gennemfører deres erhvervsuddannelse med eux efter reformen, og frafaldet for disse elever er lavere end blandt andre elever uden eux. Dette skal se i sammenhæng med, at det særligt er de yngre elever, der vælger eux. Dog eksisterer forskellen i frafald fortsat, når man sammenligner unge elever med og uden eux-forløb. Henholdsvis seks og syv procent med eux var faldet fra tre måneder efter start på uddannelsen i 2015 og 2016 mod lidt under 13 procent uden eux, jf. figur 6.

8 Side 8 af 14 Figur 6 Frafald efter tre måneder, for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal , fordelt efter eux, pct. 16% 14% 13% 13% 10% 9% 9% 6% 7% 6% 4% 2% 0% Eux Uden eux Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Note: Frafaldet er alene opgjort for grundforløbet dvs. ikke for det studieforberedende forløb mellem grund og hovedforløbet på uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice. Hovedparten (omk. 90 procent) af eux-eleverne er på uddannelser inden for kontor, handel og forretningsservice samt teknologi, byggeri og transport. I 2015 var frafaldet blandt eux-eleverne med lidt over 7 procent ens inden for de to uddannelsesområder, men i 2016 ses et fald på uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport, jf. figur 7.

9 Side 9 af 14 Figur 7 Frafald efter tre måneder, for personer med tilgang til grundforløbet i 3. kvartal , fordelt efter eux og uddannelsesgruppe, pct. 9% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 4% 5% 5% 3% 2% 1% 0% Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. maj Note 1: I 2015 er der meget få eux-elever inden for omsorg, sundhed og pædagogik. Note 2: Opgørelsen er udarbejdet på et datagrundlag afgrænset på tilgang i 3. kvartal, elevtypegruppering (EUX) og de fire hovedområder. Overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del Frafaldet i overgangen mellem grundforløbets 1. og 2. del er steget en smule mellem 2016 og Omkring personer gennemførte grundforløbets 1. del i 2017, og heraf var lidt over personer, svarende til 90 procent, i gang med grundforløbets 2. del efter en måned, jf. tabel 2. 4 Tabel 2 Overgang fra grundforløbets 1. til 2. del efter en måned, I gang med gf2 Frafald i overgang til gf2 Startet på gf2, men faldet fra efter en måned (92 %) 630 (6 %) 166 (2 %) (100 %) (90 %) 847 (8 %) 132 (1 %) (100 %) Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. april Note: 2016 er hovedsageligt elever, der har afsluttet deres gf1 i december 2015 og januar 2016, mens 2017 dækker december 2016 og I alt 4 Hovedparten af alle elever på grundforløbets 1. del starter på grundforløbet i august måned og afslutter det i december eller januar. Derfor dækker 2017 perioden fra 1. februar 2016 til 31. januar 2017, mens 2016 dækker perioden fra reformen trådet i kraft 1. august 2015 til 31. januar 2016.

10 Side 10 af 14 Frafaldet i overgangen mellem grundforløbets første og anden del varierer mellem hovedområderne, hvor særligt Kontor, handel og forretningsservice har et vedvarende lavt frafald (tre pct.), mens Omsorg, sundhed og pædagogik har oplevet en stigning i frafaldet fra 12 til 23 pct., jf. figur 8. Stigning i frafaldet indenfor Omsorg, sundhed og pædagogik skal ses i sammenhæng med, at der fra januar 2017 er indført adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del på den pædagogiske assistentuddannelse. Den mindre stigning i det samlede frafald mellem grundforløbets 1. og 2. del skal ses i denne sammenhæng. Figur 8 Overgang fra grundforløbets 1. til 2. del efter en måned, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90,2% 92, Fødevarer, jordbrug og oplevelser 96, 96,6% Kontor, handel og forretningsservice ,9% 77,0% Omsorg, sundhed og pædagogik 92,3% 91,5% Teknologi, byggeri og transport Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. april Elever med eux har igen et lavere frafald end øvrige unge elever på erhvervsuddannelserne. 96 procent af eux-eleverne er i gang med grundforløbets 2. del efter en måned, mens det kun er tilfældet for 88 procent af de øvrige elever, jf. tabel 3.

11 Side 11 af 14 Tabel 3 Overgang fra grundforløbets 1. til 2. del en måned efter gennemført 1. del, fordelt på elevtype, Elevtype I gang med gf2 Ingen overgang til gf2 Startet på gf2, men faldet fra Eux (97,1%) 58 (2,1%) 23 (0,) (100%) Øvrige eud (uden eux) (90,6%) 571 (7,5%) 143 (1,9%) (100%) 2017 Eux (96,0%) 95 (3,1%) 29 (0,9%) (100%) Øvrige eud (uden eux) (87,7%) 752 (10,) 103 (1,5%) (100%) Kilde: Styrelsen for It og Lærings statistikdatabase EASY-S, udtræk pr. april Note: Få elever har ikke en elevtype og indgår der med ikke i tabellen, derfor er der små afvigelser i totalerne ifht. tabel 2. I alt

12 Side 12 af 14 Bilag A Ministeriet har gennem en årrække offentliggjort statistik om frafald på erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb. I frafaldsstatistikkerne følges personer, der startede på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter fx tre eller seks måneder efter deres start, bliver det opgjort, hvor mange der er faldet fra, der stadig er i gang eller har fuldført. Ændringer i erhvervsuddannelsernes struktur som følge af eud-reformen, er indarbejdet i frafaldsstatistikkerne på en måde, så de er sammenlignelige med de offentliggjorte frafaldsstatistikker for årene før reformen. Det betyder blandt andet at frafaldet på grundforløbet opgøres samlet for elever, der er startet på grundforløbets 1. del eller direkte på 2. del. Elevtyper I forbindelse med reformen blev det administrative begreb elevtype indført. Elevtype udrykker en kombination af elevens baggrund, dvs. om eleven er ung (EU9) eller voksen (EUV), og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse fx med eux (X) eller talentspor (T). Disse komponenter sammensættes i elevtyper som fx EU9+X, der er elever under 25 år, der ikke er startet erhvervsuddannelsen lige efter 9. (10) klasse og gennemfører uddannelsen med eux. Se yderligere beskrivelse af de enkelte elvtyper nedenfor. Elevtyper, der angiver elevens baggrund EU9 (EUD lige efter 9. (10) klasse) Elever under 25 år, som starter deres uddannelse senest i august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller som har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt oprettes med elevtypen EU9. Denne type elever kan få både 1. del af grundforløbet og 2. del af grundforløbet. EU9+ (EUD ikke lige efter 9. (10) klasse) Elever under 25 år, som påbegynder uddannelsen senere end august måned året efter at de har afsluttet deres undervisningspligt eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt oprettes med elevtypen EU9+. Denne type elever kan kun få 2. del af grundforløbet. EUV1 (Voksenelever uden grundforløb og praktik) For elever på 25 år eller over, som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. EUV1 er skal hverken have praktik eller grundforløb og har derfor et

13 Side 13 af 14 kort standardiseret forløb kun med hovedforløbs skoleundervisning. EUV2 (Individuelle forløb med afkortning efter rkv) Er elever på 25 år eller over, som har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en forudgående afsluttet uddannelse. EUV2 erne skal have et afkortet forløb med højst to års praktik og reduceret skoleundervisning. Hvis der er fastsat et standardiseret forløb i uddannelsesreglerne skal dette som minimum følges. Skolen kan afkorte yderligere (individuel merit). EUV3 (Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del) EUV3 er elever på 25 år eller derover, som ikke har relevant erhvervserfaring og ingen forudgående uddannelse. Disse elever skal have et fuldt forløb, dvs. 2. del af grundforløbet (dog med evt. individuel afkortning afhængig af RKVresultat). De kan ikke få første del af grundforløbet. Elevtyper, der angiver hvordan eleven tager sin uddannelse Eux Eleverne kan sammen med deres erhvervsuddannelse gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og dermed opnå generel studiekompetence. Disse elever får udover deres grund-elevtype også byggeklodsen EUX oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9X, EU9+X, EUV1X, EUV2X eller EUV3X. Talentspor Eleverne kan vælge deres uddannelse med talentspor, hvilket betyder, at en betydelig del og mindst 25 procent af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Disse elever får udover deres grund-elevtype for baggrund også byggeklodsen talentspor oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9T, EU9+T, EUV1T, EUV2T eller EUV3T. Mesterlære Elever hvor grundforløbet helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring, (ny mesterlære). Disse elever får udover deres grundelevtype også byggeklodsen Mesterlære oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9M, EU9+M, EUV2M eller EUV3M. (EUV1 erne kan ikke komme i mesterlære, da de jo hverken har grundforløb eller praktik). GYM Elevtypen GYM er lidt speciel, da den ikke er en elevtype i sig selv, men kun i kombination med nogle af de ovenfor nævnte elevtyper. GYM angiver at personen har afsluttet en gymnasial uddannelse inden erhvervsuddannelsen påbegyndes, og den siger således også noget om elevenes baggrund.

14 Side 14 af 14 20/20 Elever hvor 10. klasse kombineret med grundforløbets 1 dvs. 20 uger på grundforløbets 1 del og 20 uger i 10. klasse. RKV Elever på 25 år eller derover, skal realkompetencevurderes. I den periode hvor realkompetencevurderingen finder sted skal elevtypen være RKV. Denne elevtype, er lidt atypisk. Den betegner hverken elevens baggrund eller hvordan eleven kommer igennem sin uddannelse. RKV-elevtypen er nødvendig a.h.t. AUB s administration af lønrefusion for voksenelever, hvis disse har en uddannelsesaftale med en mester, når de realkompetencevurderes. Elevtypen bruges herudover til et særligt RKV-taxameter til skolen. Elevtypen skiftes til EUV1, EUV2 eller EUV3 efterfølgende.

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016

Samlet indikator for elevtrivsel Erhvervsskolerne Aars 2016 Samlet indikator for elevtrivsel I rapporterne vises Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 Tekst: Undervisningsministeriet

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Reformkonference 28. og 29. september 2015

Reformkonference 28. og 29. september 2015 Reformkonference Henrik Mogensen, STIL Elsebeth Petersen, UVM Claus Meyer, STIL Kristian Bülck, STIL 28. og 29. september 30-09-2015 Reformkonference Indsæt note og kildehenvisning EUV RealKompetenceVurdering

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere