Vi vil sikre, at grundlæggende idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at skolen er en sund og økonomisk stærk virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil sikre, at grundlæggende idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at skolen er en sund og økonomisk stærk virksomhed."

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA HERLUFSHOLM ALUMNI Februar 2009 HILSEN FRA HEIS Kære Gammelherlovianer. Der er sket meget på Herlufsholm siden sidste nyhedsbrev i august, men nogle af de største begivenheder har nok været vedtagelsen af skolens nye vision og indvielsen af vores nye elevgård, Bodilgården. I efteråret afsluttede vi første fase af en større visionsproces, som har involveret mange mennesker; både elever, ansatte, forældre, gammelherlovianere og flere øvrige interessenter. Dermed har Herlufsholm nu vedtaget en ny vision og mission for skolen, samtidig med at vi har fået fastslået, hvilke værdier, der skal være de bærende på Herlufsholm. Herlufsholms nye vision er: Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse. Hermed ønsker vi at understrege, at skolen skal forblive en dansk skole, idet skolens værdier og pædagogiske principper fortsat skal bygge på den danske kulturarv. Samtidig med dette skal skolen naturligvis bevare et globalt udsyn. Ligeledes ønsker vi at sætte fokus på, at skolens kernekompetence, nemlig det at uddanne og opdrage børn og unge i nogle helt unikke rammer, skal være i verdensklasse. Lige nu arbejder vi på højtryk for at omsætte visionen til konkrete tiltag, såvel store som mindre. Vi gør, hvad vi kan, for at involvere så mange som muligt i handlingsplanerne, så visionen bliver understøttet på alle niveauer. Vores fundament er udtrykt i skolens mission: Vi vil sikre, at grundlæggende idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at skolen er en sund og økonomisk stærk virksomhed. Hvis du er interesseret i at læse mere om skolens nye vision, mission og bærende værdier, henviser jeg til vores hjemmeside under yderligere materiale. I dette nyhedsbrev har vi valgt at sætte to Gammelherlovianere stævne til en snak om deres tid på hhv. Herlufsholm og i Forsvaret. Den ene er nuværende forstander for Herlufsholm og gammelherlovianer årgang 59 - Jens Greve. Den anden er oberstløjtnant og gammelherlovianer årgang 82 - Mads Rahbek. Det, de kan fortælle, afspejler tydeligt, at Herlufsholm (og Forsvaret) har udviklet sig en del frem til i dag. Mads Rahbek kan I også få lejlighed til at opleve søndag d. 8. marts kl. 19 på 1/10

2 Herlufsholm Skole, hvor han vil fortælle om sin seneste mission i Afghanistan. Se nærmere oplysninger om tilmelding sidst i artiklen. Desuden er det med stor glæde, at vi i dette nyhedsbrev kan fortælle om indvielsen af vores nye elevgård, Bodilgården, som er anden fase af skolens store byggeprojekt og som vil være med til at sikre rigtig gode og trygge rammer for især de yngste elever. Endvidere er det en fornøjelse at kunne informere om et nyt unikt tiltag på Herlufsholm: En gæsteprofessor i undervisningen. Sidst, men ikke mindst er vi stolte over at præsentere Herlufsholms første guldvinder i Duke of Edinburgh-programmet. Et program, som vi også har omtalt i tidligere nyhedsbreve. Til orientering afholder Herlufsholm Alumni, i samarbejde med Herlovianersamfundet, igen jubilæumsstævne for alle med 5-års jubilæum. Jubilæumsstævnet afholdes lørdag d. 2. maj 2009 og er for årgangene 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 og 04. Alle jubilarer får tilsendt en invitation til jubilæumsstævnet i slutningen af marts, og vi håber, at så mange som muligt har lyst til at gense hinanden og skolen denne dag. Med venlig hilsen Heis ARTIKLER I DETTE NYHEDSBREV: To generationer på Herlufsholm og i forsvaret interview med Jens Greve og Mads Rahbek S. 3 Bodilgården indviet om indvielsen af Herlufsholm Skoles nyeste elevgård S. 6 John Donaldson gæsteprofessor på Herlufsholm om Herlufsholm Skole nye unikke undervisningstiltag S. 8 Elev fra Herlufsholm vinder guld om den første guldvinder af Duke of Edinburgh-programmet - S. 9 2/10

3 TO GENERATIONER PÅ HERLUFSHOLM OG I FORSVARET INTERVIEW MED JENS GREVE OG MADS RAHBEK Jens Greve Mads Rahbek Hvad har Herlufsholm Skole og Forsvaret at gøre med hinanden? Umiddelbart ikke meget, men efter studentereksamen fra Herlufsholm vælger flere diple et kortere eller længere ophold i Forsvaret. En kold januardag på Frederiksberg Slot mødtes to gammelherlovianere, som valgte en militær karriere, til en snak om netop Herlufsholm og Forsvaret. De har mødt hinanden før, men har på mange måder forskellige oplevelser af både Herlufsholm og Forsvaret. De to herrer er forstander Jens Greve ( 59), som også er tidligere chef for Hærens Kampskole og Den Kgl. Livgarde, og oberstløjtnant Mads Rahbek ( 82), som har været bataljonschef ved Livgarden og desuden tidligere næstkommanderende for Den Danske Bataljon i Afghanistan hold 4. Tiden på Herlufsholm Jens Greve var kostelev på Herlufsholm fra Jeg kom til Herlufsholm, fordi der dengang var for langt til det nærmeste gymnasium (Viborg) fra mit hjem. I min tid var Herlufsholm et mere intimt sted. Der var kun 180 kostelever alle drenge, og hørere, så alle kendte alle, og Herlufsholm var et lukket samfund. Vi mødte kun andre elever fra Næstved, når der kom piger ud på skolen til danseundervisningen. Det var ikke altid nemt at være kostelev dengang, men jeg ser det alligevel som en meget værdifuld og dyr gave, som mine forældre gav mig ved at sende mig på Herlufsholm. Mads Rahbek gik på Herlufsholm som dagelev i , en periode i skolens historie, hvor der var flere dagelever end kostelever, fordi amtet på daværende tidspunkt gav frit valg mellem at gå på Næstved Gymnasium og Herlufsholm. Det var tydeligt, at skolen ikke helhjertet tog imod dageleverne dengang. Vi var der på en slags tålt ophold, og man gjorde ikke noget fra skolens side for at integrere dageleverne med kosteleverne. Jeg havde dog en ok tid på skolen, hvor bl.a. min interesse for jagt og det forhold, at min far var gammelherlovianer, gjorde, at jeg også lærte nogle kostelever at kende, fortæller Mads Rahbek. Valget af en militær karriere Efter gymnasiet startede både Mads Rahbek og Jens Greve i Forsvaret. Jens Greve fortæller: For mig var det lidt af en drengedrøm, måske præget af tiden efter 3/10

4 2.verdenskrig, hvor der var et særligt skær over det at være i Forsvaret. Så jeg blev rekrut i Livgarden og syntes, det var ret forfærdeligt. Mange af de ting, vi skulle foretage os, var tåbelige. Jeg fortsatte dog på Sergentskolen, hvor øvelserne ofte forekom lige så tåbelige direkte chikane som fuldstændig tog gejsten fra eleverne. Her kom mit kostskoleoprør op i mig, og i tide og utide måtte jeg tage imod disciplinarmidler. På det tidspunkt droppede jeg min drøm om Officersskolen og valgte som 19-årig at blive reserveofficer, og der fik jeg gejsten tilbage. Nu kunne jeg bestemme mere og i stedet vælge at motivere mandskabet positivt. (JG fik allerede som 20-årig kommando over en deling på 60 værnepligtige gardere og sergenter). Derefter startede jeg på jurastudiet, og det blev da også til et par semestre, hvor jeg indimellem var tilbage i Forsvaret som delingsfører. I sidste ende vandt Forsvaret, og så kom jeg på Officersskolen. For Mads Rahbek var drengedrømmen helt anderledes: I skolen drømte jeg om at blive dyrlæge, men karaktererne slog ikke til, og samtidig var jeg draget af, at min far, som var reserveofficer, altid var utrolig glad ved at gøre tjeneste ved Livgarden. Så jeg blev officersaspirant på Sergentskolen, og det var noget ganske andet, end det, Jens Greve har oplevet. Vi blev behandlet som voksne mennesker det var ikke uden grund, at Forsvarets officersuddannelse på det tidspunkt var kendt som en af de førende lederuddannelser i landet, fortæller Mads Rahbek. På mission i udlandet Deres veje krydsedes ved Jens Greves sidste større militærmission og Mads Rahbeks første. De var begge udsendt til eks-jugoslavien, Jens Greve som oberst og chef for hold 2, og Mads Rahbek som kompagnichef på hold 3. Efter overdragelsen fra hold 2 til hold 3 ringede Jens Greve til Mads Rahbeks mor for at forsikre hende om, at hendes dreng havde det godt. (JG var på det tidspunkt den eneste i styrken, som havde telefon direkte til Danmark). De smiler ved tanken om dette opkald, for de ved begge af erfaring, at mødrene tit er dem, der har det sværest, når soldaterne bliver udsendt. Snakken om missionen i eks-jugoslavien kommer også til at handle om, hvordan Forsvaret har ændret sig fra at være et forsvar af fædrelandet mod Warszawapagten til en moderne professionel styrke, som sendes på internationale fredsbevarende/- skabende missioner langt fra Danmark. Vendepunktet var indsættelsen af Olfert Fischer i den 1. Golfkrig, fortæller Jens Greve. Det var dér, Danmark for første gang var del af en reel krigsstyrke. Kort tid efter kom indsatsen via FN med fredsbevarende enheder i eks-jugoslavien. Mads Rahbek supplerer: Politisk havde man besluttet at sende danske soldater af sted til krigszonen, men Forsvaret var reelt slet ikke gearet til at håndtere de oplevelser, soldaterne fik. Det blev man faktisk først omkring slutningen af 1990 erne, da man have erfaret, at der var nogle soldater, som brød sammen, når de kom hjem fra en mission. Jens Greve beretter fra sin mission med hold 2 i eks-jugoslavien: Jeg var meget opmærksom på, hvilke reaktioner, der kom fra de menige soldater, når de havde oplevet voldsomme ting, men jeg var ikke som sådan uddannet til at håndtere det. Instinktivt brugte jeg mine erfaringer som kostelev, hvorfra jeg vidste, at det værste, man kan med ubehagelige oplevelser, er at gå og ruge over dem alene. Jeg besluttede derfor, at når en gruppe soldater havde oplevet voldsomme ting, så blev de taget ud og samlet lige umiddelbart efter og her tvunget til at tale med hinanden 4/10

5 om det, de havde oplevet. Derefter blev de sendt ud igen med det samme, så resten kunne falde på plads stille og roligt. Det, jeg havde lært som kostelev, var, at når man får sat ord på det, som gør ondt, så er man nærmest usårlig bagefter. Men det var vigtigt, at soldaterne kom tilbage i marken med det samme, for ellers ville deres tanker alene være på de ting, de havde oplevet. Mads Rahbek fortæller fra sin mission med hold 3 i eks-jugoslavien: Den store mentale udfordring i eks-jugoslavien var, at vi ikke måtte slå igen. Vi var tilskuere til nogle menneskers grusomheder, men måtte ikke nedkæmpe forbryderne; og den magtesløshed, det giver, slider på soldaterne. Forsvaret lærte meget af indsatsen i eks-jugoslavien, og i dag er de ting, Jens Greve brugte, blevet professionaliseret så soldaterne skal gennem både debriefing og defusion ; vi har psykologer og feltpræster, som individuelt kan hjælpe soldaterne med at bearbejde oplevelser og så er det ikke længere et tabu at benytte sig af den slags hjælp. Mads Rahbek har senest været næstkommanderende for Den Danske Bataljon i Afghanistan hold 4, hvor fem danske soldater mistede livet: Det koster menneskeliv at være i krig, både fjendens og vore egne soldaters, og jeg savner af og til, at både politikerne, som har sendt os af sted, og befolkningen i øvrigt, anerkender den indsats, som de danske soldater yder i Afghanistan. Der er en underspillet tilbageholdenhed måske janteloven som gør, at soldaterne ofte må forsvare, at de ønsker at gøre en forskel i verden det er ærgerligt. Vi diskuterer ikke det politiske mandat, vi arbejder ud fra, med de menige soldater. Derimod fokuserer vi på, at den indsats, de danske soldater yder, har en kæmpe betydning for de lokale, og det er også det, soldaterne selv oplever, og derfor synes de at deres indsats er meningsfyldt. Som soldat yder man sin indsats der, hvor politikerne beslutter, at vi skal være, men personligt ville jeg da have svært ved at sætte mit liv på spil for noget, som jeg ikke også selv troede på. Det er missionerne, der fylder stærkest i erindringen hos både Jens Greve og Mads Rahbek, og der, hvor de faglige udfordringer har været størst. De er enige om, at de udsendte danske soldater er blandt verdens bedste, og dette skyldes ikke mindst den holdning og uddannelse, som de har med sig fra det danske skolesystem. Danske soldater har grundlæggende et menneskesyn, som gør dem vellidte, lige meget hvor i verden de kommer hen. Et menneskesyn, der er udtryk for nogle værdier, som både Jens Greve og Mads Rahbek oplever er et vigtigt fundament for eleverne på Herlufsholm Skole FOREDRAG MED MADS RAHBEK Søndag d. 8. marts kl. 19:00 i Festsalen holder Mads Rahbek foredrag om den danske indsats i Helmand-provinsen. Alle nuværende og tidligere diple er velkomne til foredraget, som dog kræver en tilmelding på eller på tlf.nr /10

6 BODILGÅRDEN INDVIET På Herluf Trolles fødselsdag 14. januar blev Herlufsholm Skoles nye sovesal Bodilgården - indviet. Det skete under musik fra Bodilgården All Stars, et af skolens elevbands, og med taler fra hhv. Heis, Stander, direktør og bestyrelsesformand for Villum Kann Rasmussen Fonden, Lars Kann Rasmussen. Billedet til højre: Lars Kann Rasmussen afslører portrættet af sin mor Bodil Kann Rasmussen. Elevgården er opkaldt efter afdøde Bodil Kann Rasmussen, som var ægtefælle til fondens stifter, Villum Kann Rasmussen. At det er hende, der lægger navn til byggeriet, begrundede Lars Kann Rasmussen med, at netop hun kendte til det som mor at skulle sende sine børn på kostskole, og at det ville have glædet hende, at byggeriet netop skal sikre ekstra trygge rammer omkring de mindste kostelever. I sin indvielsestale drog forstander Jens Greve en parallel mellem den måde, hvorpå Herluf Trolle forvaltede sin arv ved at grundlægge Herlufsholm med den måde, som arvingerne efter Villum Kann Rasmussen forvalter deres på, ved bl.a. at være hovedsponsor for Bodilgården. Når Villum Kann Rasmussen Fonden har indvilliget i at være hovedsponsor for byggeriet, skyldes det ifølge Lars Kann Rasmussen, at han via sit medlemskab af skolens bestyrelse fra , fik stor respekt for den måde, Herlufsholm i dag ledes på, og for skolens visioner om elevernes udvikling. Villum Kann Rasmussen Fonden har doneret ca. 29 mio. kr. af Bodilgårdens samlede anlægssum på godt 37 mio. kr. Fonden har også tidligere støttet Herlufsholm, da den i 1995 donerede knap 4 mio. kr. til renovering af skolens fysikum. Heis henviste også til både det gamle og det nye i sin tale, hvori han bl.a. sagde. Mange kostskoler har forkastet brugen af sovesal som forældet, mens vi på Herlufsholm opererer med elevgårde som enheder, hvor eleverne har deres opholdsog læseværelser og sover på sovesalen. Der er gode argumenter pædagogiske, psykologiske og traditionsbetingede for at beholde dette koncept. Det er i tråd med en opdragelse, som skolen også fremover vil stå for, og eleverne trives som helhed i disse rammer. Arkitektonisk er Bodilgården harmonisk afstemt med skolens øvrige byggeri, men den adskiller sig ved en langt mere fleksibel indretning og mindre sovesale, samtidig med at den opfylder de nyeste energimæssige standarder i materialevalg. Elevgården, som er på 1900m2 fordelt over 2 etager, består af en hovedlænge, hvorfra der går tre fløje. I hovedlængen er der fælles opholdsrum, og i fløjene finder man elevernes humre med tilhørende sove-, bade- og hyggerum. Gården kan rumme mellem 36 og 42 elever. Det er arkitektfirmaet White Arkitekter A/S, der har tegnet Bodilgården, og Børge Jakobsen & Søn A/S, som er hovedentreprenør på byggeprojektet. Både arkitektfirma, entreprenør og håndværkere fik mange rosende ord med fra skolens direktør Ole 6/10

7 Jung, som udtrykte stor tilfredshed med den måde, byggeriet er forløbet på; kvaliteten har været i højsædet, samtidig med at byggeplanernes tidsplan er blevet overholdt. Sovesalslærerparret, Josephine og Jakob Hartmann, som (sammen med deres tre børn) skal bo på Bodilgården og tage sig af dens elever, flyttede ind lige før jul, og i ugerne efter indvielsen rykkede de forventningsfulde elever ind på deres nye sovesal fra hhv. Vuen og Egmontgården, som nu er under kærlig renovering. Bodilgården er anden fase af skolens udbygningsplaner og dermed endnu et succesfuldt resultat af Herlufsholms fundraisingarbejde, som siden 2003 har skaffet skolen næsten 80 mio. kr. Udbygningernes overordnede sigte er at løfte kvaliteten for skolens fritids-, skole- og kostskoleliv. Første fase var byggeriet af Trollehallen, en stor moderne sportshal, som blev indviet maj Næste store byggeprojekt bliver en ombygning og udvidelse af gymnasieafdelingen, som skal igangsættes, når der er indsamlet tilstrækkelige donationer. Som privatskole er Herlufsholm henvist til egen- eller ekstern finansiering ved nye byggerier. Da skolen samtidig ønsker at kunne yde tilskud til forældrebetalingen for egnede elever med begrænsede midler, er det en vigtig opgave for Herlufsholm at skaffe finansiering til byggeprojekterne; dels gennem gaver fra forældre, gamle elever og andre med tæt tilknytning til skolen; dels gennem ansøgninger til fonde og erhvervsvirksomheder. Lige nu samler vi derfor ind til ombygningen og udvidelsen af gymnasieafdelingen. Billede: Den færdigbyggede Bodilgård VIL DU STØTTE HERLUFSHOLM Herlufsholm Skole er meget taknemmelig for alle små og store donationer, som hjælper til at realisere visionen om at være en skole i verdensklasse. Ønsker DU at donere et beløb til Herlufsholm, kan du foretage en indbetaling på følgende konto i Danske Bank: Reg.nr.: 4180 Konto: IBAN: DK BIC/SWIFT: DABADKKK 7/10

8 Donationen kan fradrages efter reglerne om gaver til visse foreninger. Du vil efterfølgende blive kontaktet af skolen. Ved særligt store donationer bedes du kontakte direktør Ole Jung direkte på tlf.: eller via mail: Testamentering af donation En donation til skolen kan også ske ved at tilgodese Herlufsholm Fonden via arv. Der beregnes ikke boafgift (det, der tidligere hed arveafgift) af den del af et dødsbo, som skolen betænkes med. JOHN DONALDSON GÆSTEPROFESSOR PÅ HERLUFSHOLM Når gymnasieeleverne på Herlufsholm kommer tilbage efter vinterferien, venter der dem et helt særligt undervisningstilbud. For at udfordre og dygtiggøre de fagligt stærke elever tilbyder Herlufsholm nu, som formentlig det eneste gymnasium i landet, et gæste-professorat. Den første gæsteprofessor bliver John D. Donaldson, som dækker faget matematik. Ud over sine faglige meritter er han kendt af de fleste som far til H.K.H. Kronprinsesse Mary. Professor John Donaldson skal, udover at undervise elever, desuden lave master classes og workshops for lærere og elever og derigennem Billedet: John Donaldson være med til at stimulere og inspirere deres undervisning. Gæsteprofessoratet strækker sig over 4 uger placeret med to uger i foråret 2009 og to uger i efteråret I perioden bor John Donaldson på skolen og vil være en del af skolens øvrige liv. Projektet finansieres delvist af en velvillig donation fra Knud Højgaards fond på ,- kr. Ideen med gæsteprofessorater er at kunne udfordre og dygtiggøre elever, som er særligt fagligt stærke. Vi har programmer og projekter, som udfordrer skolens elever i almindelighed og støtter dem, som har brug for ekstra hjælp, men hidtil har vi ikke haft særlige tilbud til de virkelig talentfulde og intelligente elever. Ved at ansætte en universitetsprofessor ønsker vi især at stimulere disse elever, og samtidig får lærerne glæde af samværet med John Donaldson, udtaler Heis. Det er matematiklærerne på Herlufsholm, som har ønsket professor John Donaldson som den første gæsteprofessor. Temaet for hans undervisning vil være matematiske anvendelser. John Donaldson er ekspert i brugen af matematiske modeller på fænomener i naturen med samfundsmæssig gavn som f.eks. strømforhold og oliesporing. John Donaldson har tidligere undervist på Oxford University og har i mange år været leder af matematikafdelingen på University of Tasmania, hvor han senere blev dekan for fakultetet for naturvidenskab og teknologi. Senest har han været gæsteprofessor på KAIST i Sydkorea, på Århus Universitet og efterfølgende på Københavns Universitet. 8/10

9 ELEV FRA HERLUFSHOLM VINDER GULD Den første elev fra Herlufsholm Skole, og formentlig også den første dansker, har nu gennemført det internationalt anerkendte udviklingsprogram for unge The Duke of Edinburgh s Award på guldniveau. Gennem et helt år har Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, som går i 3.g., udfordret sig selv sportsligt, fagligt og socialt, for nu at kunne høste guldmærket. Frederik fik overrakt guldmærket ved en officiel ceremoni i slutningen af november på St. James Palace i London. Guldmærket blev overrakt af Mr. Jake Meyer (der som den yngste har besteget Mount Everest), og Frederik fik desuden lejlighed til her at hilse på stifteren af programmet The Duke of Edinburgh personligt. Billedet til højre: Frederik efter overrækkelsen af mærke og diplom. Det har været et utrolig spændende år fortæller Frederik, som bl.a. har udfordret sig selv som fodboldtræner for skolens grundskoleelever. Jeg ville være den første, som tog guldmærket, og derfor har jeg knoklet på for at kunne gennemføre programmet inden for et år. Jeg har brugt meget tid på det, og det har stillet store krav til mig, både i forhold til at skulle planlægge aktiviteterne og, ikke mindst, i forhold til at skulle påtage sig et ansvar, jeg ikke før har prøvet at have. Den sidste disciplin, Frederik har gennemført, er en ekspedition over 4 dage i North York Moors, en nationalpark i England. Som del af en gruppe på 5 drenge, skulle han på egen hånd og uden brug af elektroniske hjælpemidler vandre og navigere sig vej gennem nationalparken. Det var spændende at skulle klare sig selv gennem vildnisset, og jeg synes, at jeg er blevet mere modig efter den tur. Det har i det hele taget betydet meget for mig at gennemføre programmet, og jeg håber, mange flere vil følge efter for det er en stor oplevelse! The Duke of Edinburgh s Award blev introduceret i England i 1956 og har siden bredt sig til mere end 100 lande. Formålet med programmet er, at unge tilskyndes til at give sig selv udfordringer, som er personligt og socialt udviklende. Samtidig skal den unge blive opmærksom på andre menneskers behov og være parat til at hjælpe. Herlufsholm Skole startede programmet i 2007 med to pionergrupper, som har banet vejen for, at alle elever fra 8.klasse til 3.g nu kan deltage. Herlufsholm er den eneste skole i Danmark, som tilbyder dette program, som kan tages såvel på bronze-, sølvog guldniveau. Frederik er den første elev på Herlufsholm Skole, som har gennemført programmet på guldniveau. Udover guldmærket har Frederik fra Herlufsholm modtaget Trolleskjoldet for sin indsats. Man kan læse mere om Duke of Edinburgh-programmet på og skulle man have fået lyst til at stille ressourcer eller kompetencer til rådighed for skolen, må man meget gerne henvende sig til fritidsinspektør Jacob Normann (ansvarlig for Duke of Edinburgh-programmet). Kontaktinformation: eller tlf.: /10

10 Næste nyhedsbrev kommer i august 2009 tilmelding kan ske ved at sende en mail til indeholdende navn og årgang. Redaktør: Louise Heiberg Lund, Kommunikationsleder på Herlufsholm Skole. Herlufsholm Skole og Gods Att.: Herlufsholm Alumni Herlufsholm Allé Næstved Web: 10/10

HILSEN FRA HEIS. Kære Gammelherlovianer!

HILSEN FRA HEIS. Kære Gammelherlovianer! NYHEDSBREV FRA HERLUFSHOLM ALUMNI August 2009 HILSEN FRA HEIS Kære Gammelherlovianer! Endnu et nyt skoleår er begyndt på Herlufsholm, og vi tager nu for alvor favntag med skolens nye vision. Hele foråret

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente

ønske Dit sidste et barns første håb arv o g testamente Dit sidste ønske et barns første håb arv o g testamente Et testamente giver liv til dine ønsker Vil du huskes, skal du plante et frø, der kan spire og gøre en forskel i fremtiden. En måde at plante sådan

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

9 skoler 9 løsninger

9 skoler 9 løsninger Åbent hus for UU-vejledere over hele landet 9 skoler 9 løsninger Torsdag den 8. september 2011 10.00 14.30 Program: 10.00 Ankomst og kaffe 10.30 De Frie Fagskoler Skoleformen, skolens linjer og fagskolefag

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.12/12 2014 Juleværksteder er fordybelse og selvbestemmelse Endnu en gang åbner lærerne på friskolen for værktøjskassen og byder eleverne indenfor til årets juleværksteder.

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012

JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012 JUBILÆUMSTALE PÅ HERLUFSHOLM DEN 12. MAJ 2012 Den 1. maj d.å. fik jeg en mail fra Heis hvor Heis spurgte om jeg ville holde en jubilæumstale i stedet for en sædvanlig kort velkomsttale. Heis skrev som

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL

DEN INTERNATIONALE LINJE PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL DEN PÅ FOURFELDTSKOLEN IN TER NA T IO NAL UDFORDRINGER & UDSYN Den internationale linje er Fourfeldtskolens tilbud til elever i overbygningen der ønsker ekstra udfordringer, større fokus på engelsk og

Læs mere