Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland."

Transkript

1 Tysklands besøg med henblik på undersøgelse af Heldagsskoletilbud i Tyskland. Besøget forgik i to dage på to skoler primo december Deltagere var fra Vordingborg: Jesper Kjærulf (forvaltningen), Henrik Pedersen SFO leder, Flemming Larsen Skoleleder. Heldagsskoler på alle skoler. Der gives fra forvaltningens side udtryk for, at det ikke er tanken, og at der heller ikke er økonomi til dette. De skoler, der bliver godkendt som obligatoriske heldagsskoler, er karakteriseret som Brennpunkt Schule, hvilket indikerer, at de ligger i et område, hvor en meget stor del af eleverne er socialt belastede / elever med anden etnisk herkomst og ringe social baggrund og derved ofte lavt fagligt niveau.. Der har i den danske dagspresse(se artikel fra ugebrevet: Mandag Morgen ) været udsagn fremme om, at der fra central side var afsat store beløb til gennemførelse af arbejdet med Heldagsskoler. Dette er ikke tilfældet. Beløbene, som Forbundsdagen har afsat, er udelukkende til brug for bygningsmæssige ændringer. På begge de besøgte skoler var pengene blevet brugt til nye fællesrum /kantiner. Ekstra midler til den pædagogiske gennemførelse af ordningen er afsat af de lokale skolemyndigheder, hvilket giver meget store forskelle. Theodor Storm Schule Kiel Theodor Storm Schule er en Gemeinschaftsschule (ikke kursusdelt skole det er ganske nyt i Tyskland)med ca. 750 elever. Skolen er karakteriseret som en skole med offene ganztagsschule, der betyder, at heldagsskoletilbuddet er et frivilligt tilbud. Dette gælder med undtagelser. (se senere) Målet med Heldagsskolen (her) er at åbne og give kendskab til verden udenfor hjemmet og lokalområdet. At give eleverne bedre mulighed for en fremtidig uddannelse, således at restgrupper i samfundet undgås. Man skal bemærke sig, at alle elever tidligere er gået hjem klokken 13 efter 6 lektioner. Middagsmaden er herefter blevet indtaget derhjemme. Der har således reelt ikke været folk på skolen efter klokken 13.(Hverken undervisningstilbud eller fritidstilbud) I dag er skoledagen delt anderledes op. Man har fået en spiseordning hvor eleverne kan købe mad, således at de kan blive i skolen. Heldagsskolen bliver på den enkelte skole indført over en årrække, og hver skole vælger sin egen model. På Theodor Storm Schule er valgt følgende glidende indkøringsordning. 1 3 klasse har frivillig deltagelse. 4-6 klasse skal deltage mindst en dag om ugen.

2 Denne obligatoriske ordning følger med disse klasser således at alle 4.-8.klasser er rullet ind i ordningen om 2 år. 7 8 klasse har frivillig deltagelse 9 og 10 klasse er egentlig ikke en del af Heldagsskoletilbuddet, men de skal dog være på skolen 2 dage om ugen til klokken 15. Disse dage har de valgfag fra Fra mandag til torsdag eksisterer der en række tilbud til alle elever. Nogle af tilbuddene er for alle, andre fra 5 klasse og atter andre fra 8. klasse. Tilbuddene er meget forskellige. Lektielæsning, engelsk, tysk, matematik, specialundervisning, skak, PC kursus, håndarbejde, dans, forskellige sportsaktiviteter, musik m. m. De faglige kurser (tysk, matematik, engelsk) er for både stærke og svage elever. Dog er det sådan, at hvis læreren siger, at eleven skal gå til ekstraundervisning, så er det ikke et tilbud, men en forpligtelse.. Nogle kurser har brugerbetaling dog undtaget dem man bliver sendt til. Eftermiddagstilbuddene varetages af lærere, frivillige (husmødre etc.) og frivillige repræsentanter fra sportsforeninger og klubber. Nogle lærere arbejder uden løn i den gode sags tjeneste. Vi hører her ikke om pædagoger. Der er et samlet budget på ca EU. ( dkr) Udover dette søger man støtte i fonde, private sponsorer etc. Ca. 50 % af eleverne benytter sig af det ekstra tilbud. Konklusion. Tilbuddet er mere undervisning, end vi er vant til i vores tilbud. Undervisningen, der primært varetages af lærere, står sandsynligvis mål med, hvad der kan forventes af et ekstra undervisningstilbud. De øvrige tilbud står og falder helt med frivillig arbejdskraft og velvillige naboklubber, der ser en interesse i at hverve nye medlemmer. Tilbuddet virker kvalitetsmæssigt under vores SFO tilbud, der dog sagtens kunne annektere en del af indholdet, herunder især den faglige støtte / lektiehjælp/ ekstra undervisning. Besøg på Albert Schweitzer Schule Grundschule Wedel Forstad til Hamburg

3 Udarbejdet af Jesper Kjærulff (Fagschef), Henrik Pedersen (SFO-leder Stege skole) og Flemming Larsen (skoleleder) Alberts Schwitzer Schule har et tvunget heldagstilbud til børnene i 1. klasse og et frivilligt heldagstilbud til børnene i 2., 3., og 4. klasse. Tanken er, at der over en årrække skal være et tvunget heldagstilbud til alle elever. Skolen ligger i et område med socialgrupper i begge yderpunkter. En del velhavende, men også en meget stor del indvandrere og lavere socialgrupper. Halvdelen af børnene vurderes at have en dårlig social baggrund. Der er 100 tyrkiske børn og børn fra i alt 23 forskellige nationaliteter. Skolen er karakteriseret som en brennpunkt schule. Man har politisk besluttet at lave tvungne heldags skoler, hvor der er brændpunkter. Man har med heldagsskolerne et ønske om at forbedre integrationen. Skolerne er ligeledes udvalgt i forhold til særligt engagerede ledere og medarbejdere. Det er foregangsskoler på området. Egentlig ville flere skoler gerne lave tilsvarende ordninger, men Landdagen har ikke råd til dette. (og forventer heller ikke at få det i fremtiden) Skolen giver et rigtig godt indtryk. Der er pænt og ordentligt over alt - og megen ro. Hele Slesvig Holsten har kun 6 skoler med tvungne ordninger. Når der er Heldagsskole er der også et krav om madordning. Er måltid varm mad koster dagligt ca. 20 kr. Salaten er sponseret af privat firma. De mange penge, som forbundsregeringen har afsat til Heldagsskoler er ikke afsat til drift, men kun til ombygninger, således at alle Heldagsskoler har en kantine / fællesrum. Skolen har ca. 400 elever fra 1-4 klasse fordelt på 5 spor. Eleverne begynder i skolen, når de er 6 år. Der er som udgangspunkt intet samarbejde på tværs af klasserne. Hver klasse passer sig selv. Der er ikke samarbejde med de lokale børnehaver, da der er 14 fødebørnehaver Heldagsskolen som tvunget tilbud fungerer som følgende: 8 9 lektion pause lektion pause, men med mulighed for fritidspædagogiske tilbud herunder også mindre Individuelle undervisningstilbud lektion middagspause lektion ikke planlagt fritid med opsyn

4 Generelt gennemføres dagen med lærere og uddannede pædagoger undtagen fra og tirsdag og fredag. Heldagsskole som frivilligt tilbud 2., 3., 4. klasse: Skoledagen ligger som udgangspunkt fra klokken 8 13 inkl. spisepause. Fra klokken er der fritidstilbud, der består af: Fri leg, lektiehjælp, ekstraundervisning, læseklub og en række P fag. Undervisningen foretages delvist af lærere, men mest af frivillige fra de lokale foreninger. Forældrene betaler for de tilbud, som deres børn deltager i. Elever der bliver pålagt lektiehjælp eller ekstraundervisning SKAL møde op til dette. Der arbejder ligeledes et mindre antal pædagoger i begge tilbud, men som skolelederen siger: Det vigtigste er at få fælles mål for lærere og pædagoger. Her, som på alle andre skoler er den største forskel fra tidligere, at man ikke mere forlader skolen klokken 13 for at gå hjem til den varme mad. Dette har selvfølgelig været en stor forandring for både lærere og elever. Lærerne har set med megen skepsis på heldagsskoler. Denne gang må vi ligeledes konstatere, at dette tilbud i virkeligheden ser noget ringere ud end vores SFO tilbud, men at det jo også kun koster en brøkdel. Vi kan helt sikkert lære noget specielt af deres spiseordninger og af deres måde at tilrettelægge dagen på. Det virker godt med de gode langer pauser, hvor børnene kan nå at lege ordentligt ind imellem lektionerne. Skolen er dette skoleår er begyndt at støtte begavede børn. De tilbud er rettet mod de børn og unge, der har vist sig at være ekstremt talentfulde, og generelt interesseret og engageret. Uden for klassen tid afholdes kurser og workshops, som i deres emne og i deres intensitet og resultater udfordre eleverne ud over det den normale undervisning tilbyder. Hertil kommer, skolens projekt i samarbejde med børnehaven "Hanna Lucas". Der er udvalgt 6 skoler og børnehaver i Schleswig-Holstein, som skal danne en model for andre institutioner i forbindelse med at ekstra begavede børn også får en optimal overgang mellem børnehaver og skoler.

5

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Holland og Heldagsskoler

Holland og Heldagsskoler Holland og Heldagsskoler Udarbejdet af Thomas Westergaard (projektleder) Helle Justesen (skoleleder) Michael Juliussen (SFO-leder) d. 15.12.2010 1 Holland og heldagsskoler efterår 2010 Indledning: Michael

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere