Folkeskolereform 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform 2014"

Transkript

1 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

2 Operationelle ( mere konkrete) mål Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. 8. klasses elever skal nå samme niveau som 9. klasse i dag. Alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik.

3 Dette skal ske gennem tre indsatser a. En længere og varieret skoledag med mere og bedre og læring. b. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. c. Få, klare mål og regelforenklinger.

4 En længere og mere varieret skoledag Flere fagdelte timer. Understøttende. Forhøjet timetal i dansk, matematik, naturfag og musik. Engelsk fra 1. klasse. Tysk fra 5. klasse (obligatorisk). Obligatorisk valgfag fra 7. klasse. Motion og bevægelse med gennemsnitligt 45 min. om dagen. Faget Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde. Madkundskab erstatter hjemkundskab. Minimumstimetal for den gennemsnitlige samlede skoleuges længde ( 30, 33 og 35 timer. Lektiehjælp og faglig fordybelse er frivillig. Minimumstimetal for dansk, matematik og historie.

5 Understøttende Overordnet formål: Skal hæve det faglige niveau. Konkret mål: Styrke læringsparathed. Styrke fag gennem fag-relaterede emner. Styrke sociale kompetencer. Skal indeholde: Lektiehjælp og faglig fordybelse tre timer ugentlig - frivilligt indtil næste valg. Motion og bevægelse i gennemsnit 45 min. om dagen inkl. faget idræt. Samtaler med den enkelte elev - sætte mål fagligt, socialt og motivation, feedback Skal understøtte fagdelt og obligatoriske emner. Fælles Mål er rammen. Skal læses af både lærere og pædagoger. Lærere 50%, pædagoger 50%.

6 4.-6. klasse fagdelt, understøttende, pause Før reform fagdelte timer Efter reform fagdelte timer 4.klasse 21 22,5 5. klasse 21 23,75 6. klasse 21,25 23,25 Før reform understøttende timer. Efter reform understøttende timer. 4. klasse 3 (lektiehjælp) 5,5 5. klasse 3 (lektiehjælp) 4,25 6. klasse 3 (lektiehjælp) 4,75 Før reform pause timer Efter reform pause timer Pauser 5,00 5,00 I alt 28,5 timer om ugen 33 timer om ugen

7 4.-6 klasse fagdelte timer his. dansk eng. tysk kristendom matematik naturfag idræt musik billedkunst håndv. design madku timer i alt 4.kl. 5,25 1,5 0,75 1,5 3,75 2,25 2,25 1,5 1,5 2,25 22,5 5. kl. 5,25 2, ,5 3,75 1,5 2,25 1,5 0, ,75 6. kl. 5,75 2,25 1,5 1 1,5 3,75 1,5 2,25 0, ,25 Dansk, matematik og historie = minimumstimetal (obligatorisk timetal). Engelsk, tysk, kristendom, matematik, naturfag, idræt, musik, billedkunst, madkundskab, håndværk/design = vejledende timetal.

8 Sådan kan et skema se ud kl. på Ellemarkskolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause mulighed for havregrød Understøttende Understøttende Understøttende Pause Lektiehjælp/ faglig fordyb Lektiehjælp/ faglig fordyb Lektiehjælp/ faglig fordyb.

9 Principper for skoledagens organisering - Skoleåret klasse. Grundskema kører i uger. Der lægges nyt grundskema fire gange om året. Alternativt skema 6-7 uger (fx fagdage, temauger, ekskursioner, samtaler, timeløse fag m.v.). De obligatoriske emner Færdselslære, Sundheds- og seksual og familiekundskab samt Uddannelse og job kan både ligge i uger med grundskema skema og i uger uden fast grundskema.

10 Principper for skoledagens organisering - Skoleugen 4.-6.klasse Ugen afsluttes med lektiehjælp, så eleverne kan gå på weekend uden den store lektiebyrde. I udgangspunktet er det dansk- eller matematiklærer, der læser lektiehjælp om fredagen. Hvis muligt? Lærerteamet omkring en klasse skal samarbejde om at eleverne bevæger sig/motionerer i gennemsnit 45 min. om dagen. Skolen har udarbejdet oversigt over bevægelsesmuligheder inden for fag og understøttende.

11 Principper for skoledagens organisering - Skoledagen klasse På almindelige dage starter en kl og slutter kl Undervisningen kan skemalægges til kl , men dette vil gælde i særlige tilfælde, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Dagen er opdelt i blokke á halve timer. En lektion kan variere fra ½ time til 2timer. Faglig fordybelse/lektiehjælp er i henhold til loven frivillig, men det tilstræbes, at alle elever deltager. Fokus på turbo. I alle timer er sdifferentiering, klasseledelse og læringsstile gennemgående principper, som lærerne samarbejder om. Eleverne går i skole 33 timer om ugen. Undervisningen kan i almindelige skoleuger skemalægges i tidsrummet Dog skal der planlægges med skyldig hensyn til SFO og familiers planlægning.

12 Nyt på mellemtrin Tysk fra 5. klasse. Flere timer i dansk, matematik, musik, Understøttende i dagligt bånd kl hvis muligt. Innovation og entreprenørskab som integreret del af det nye fag Design og håndværk Motion og bevægelse i fagdelt, i understøttende, og som Brain Breaks. Faglig fordybelse og lektiehjælp er central del af en. Mere fokus på resultater. Nye muligheder for holddeling fagligt udfordrende. Åben skole samarbejde med foreninger, virksomheder, forældre m.v. - bl.a. Musikskolen med kor på Ellemarkskolen

13 Nyt på mellemtrin Logbog i idræt og aktiv deltagelse i stævner og idrætsdage. Sprog- og tekstbaseret. Samarbejde med Musikskolen: Believerband Kor En ny SFO i nye fysiske rammer. Tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere. Skolebestyrelsen principper for forældreansvar. _ lektiepolitik.

14 Innovation og entreprenørskab i faget Håndværk og design. Problemorienteret indgang til opgave samt opgaveformulering. Inddragelse af relevante kompetencer udefra (EUC/ KHS/ Ungdomsskole/ Forældre, virksomheder ) Håndværk Design Brugsværdi Håndværk/ Værktøjskassen: fag fagligt/ kropsligt/ IT/ musisk/ håndværksmæssigt Design: Hvad skal vi skabe - hvordan gør vi det? Det nyskabende. Brugsværdi: Hvad kan vi bruge det til, kan vi overhovedet bruge det til noget og hvem kan bruge dedt?

15 Baggrund for innovation og entreprenørskab Skal ses i sammenhæng med globalisering og store forandringer i samfund, økonomi, arbejdsmarked og beskæftigelsessituation. Fra opstart af virksomhed, har begrebet fået en bredere betydning til både socialt og kulturelt entreprenørskab. Skal bibringe elever og studerende viden og kompetencer, der kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Fremtidsrettet dannelsesideal.

16 En forklaring på, hvor I&E er nødvendigt. Mål: At give den enkelte mulighed for og redskaber til at forme sit eget liv. At uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere. At udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser. At øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer. At skabe vækst, udvikling og velfærd. Progressionsmodel for læringsmål: Handling Kreativitet Omverdensforståelse Personlig indstilling

17 Motion og bevægelse- opmærksomhedspunkter Lærings- og idrætsforskere konkluderede: at fysisk aktivitet forbedrer kognition, f.eks. i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring. at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i ud over idræts har vist sig at fremme læring. Det betyder for Ellemarkskolen: Formål: På Ellemarkskolen er fysisk aktivitet en af flere afgørende drivkræfter bag gode læringsresultater. Mål: En skole med høje faglige resultater, hvor børnene gennem en øget bevægelseskultur udvikler deres faglige, sociale og fysiske kompetencer i fællesskab med andre.

18 Opmærksomhedspunkter Idræt som dannelsesfag og idræt som fremtidigt afgangsprøvefag. Opmærksomhed på de børn, som ikke er i comfortzonen, når de skal bevæge sig. Skabe de rum og aktiviteter, der giver disse børn et selvværd, som betyder, at de får lyst til at være en del af fællesskabet i motion og bevægelse. Vigtigt med selvforglemmende aktiviteter /det legende menneske. Ugens udfordring for børnene, fx hvor længe kan du jonglere, stå på et ben eller lign.mulighederne er uendelige. Børnene kan så øve sig i ugens løb, hjemme, i sfo, i frikvarterer m.v. Vi skal skabe mulighed for, at de kan øve sig. Sørge for de relevante materialer m.v. Stævner. Plan for, hvilke stævner og bevægelsestemadage, vi deltager i på hvilke klassetrin. Derved kan der ske en målrettet træning, så børnene er motiverede, dygtige på selve dagen.

19 Fra til læring Fokus på mål og resultater fra til læring og øget trivsel: faglige test. nye forenklede og tydelige Fælles Mål. trivselsmålinger (www.klassetrivsel.dk) logbog idræt. løbende samtaler. nye regler for elevplan. nationale test knyttes til læringsmål. løbende samtaler.

20 Opfølgning på faglig progression Nyt værktøj som giver mulighed for at følge den enkelte elevs læseudvikling over tid via elevens score i obligatoriske og frivillige nationale test. Måling på, hvor meget eleverne har flyttet sig i testene, og ikke bare hvor de ligger i forhold til et landsgennemsnit. Derfor gøres de frivillige nationale test til obligatoriske test på Ellemarkskolen. ST-prøver og MAT-prøver med C-værdi nyt skema som viser udviklingen på den enkelte elev gennem hele skoleforløbet. Klassetrivsel.dk skal fremover bruges i alle klasser. Elevens liv i klassen og Uro i klassen foreslås som de to obligatoriske spørgeskemaundersøgelser.

21 Information om folkeskolereformen Køge kommunes hjemmeside Undervisningsministeriet: Skolens hjemmeside: Kommunernes landsforening:

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere