Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport"

Transkript

1 Fra vindkraft til varmepumper - Bilagsrapport

2 Fra vindkraft til varmepumper Bilagsrapport Udgivet af: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Rapporten kan downloades på: juli 2012 Dok /12, Sag 10/3664 2/101

3 Indhold 1. Bilag 1: Baggrundsmateriale Regnskab for projektet i hovedposter Følgegruppemedlemmer Forprojekt it-leverandør Forprojekt Teknologisk Institut Valg af komponenter og leverandører til varmepumpeprojektet Kravspecifikation til styreboks Endelig kravspecifikation og tilbud på styreboks LIABSG Casestudy: Egnethed for samspil med elsystemet Bilag 2: Resultater og målinger Forudsætninger og beregning af COP Kontrolmålinger foretaget af Teknologisk Institut Konklusion Bilag 3: Erfaringsnotat Projektets formål og målsætning VVS-eftermontering af sensorer og følere Montering af Styreboks Styreboksens funktionalitet Målesensorer HW og SW udviklingsprocessen API og dokumentation Hjemmesiden samt support og brugeroplevelser Webservice Bilag 4: Det økonomiske potentiale ved prisfleksible varmepumper Fleksibelt elforbrug og elmarkedet Betydningen af mere vind i elsystemet Varmepumper og fleksibelt elforbrug fra et kundeperspektiv Bilag 5: Dokumentation af it-platformen Forudsætninger for anvendelse af operativsystemet Installation af krydscompiler på Linux PC LIABSG: En Open Sourced Linux computer LIABSG CPU: Linux-computeren i LIABSG Energinet bæreprint til LIABSG Kompilering af Linux-distribution til LIABSG Tilgang til LIABSG computeren Kompilering af datalogger- og styringsapplikation Kompilering af serverapplikation til Linux-PC Dok /12, Sag 10/3664 3/101

4 Fra vindkraft til varmepumper Bilagsrapport 1. Bilag 1: Baggrundsmateriale 1.1 Regnskab for projektet i hovedposter Udvikling SW, HW Måleudstyr Installationer Support Formidling I alt Heraf finansieret af Energistyrelsen Dette regnskab er opgjort i hele antal ,- og kan afvige fra det endelige regnskab, der foreligger med udgangen af Der er i alt installeret cirka 300 styrebokse, der alle kan overvåges og styres via en central serverløsning. Dok /12, Sag 10/3664 4/101

5 1.2 Følgegruppemedlemmer Følgende personer har været involveret i projektet: Følgegruppen for projektet Lene K. Nielsen, Energistyrelsen Troels Hartung, Energistyrelsen Søren Cajus, Dansk Industri, ITEK Birger Hauge, GlobalConnect A/S, Villa Watt Richard Schalburg, Dansk Energi Poul Brath, Dong Energy, S&D Henrik Stubbe, Dong Energy, R&D Anders Millgaard, Modstrøm A/S Anders Troi, Risø Henrik Madsen, DTU Kresten Nørgaard Christensen, Develco Anders Nystrup, Kamstrup Henry Sørensen, Nilan A/S Bent Ole Jonson, Solar Bent Hansen Sass, DMI Georg Bergeton Larsen, DMI Koordinationsgruppe for ForskEl-projekterne Lotte Holmberg Rasmussen, Nordjysk Elhandel Henrik Lund Stærmose, Neogrid Søren Poulsen, Teknologisk Institut Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut Claus Amtrup Andersen, EURISCO Jakob Worm, Planenergi Trine Hadrup Mikkelsen, Enervision Michael Byllemos, Syd Energi Per Munk Jensen, Syd Energi Intern følgegruppe Energinet.dk Dorthe Vinther, Energinet.dk Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Steen Kramer Jensen, Energinet.dk Ole K. Jensen, Energinet.dk Jutta Prip, Energinet.dk Leverandører Liab, Mikael Dich ArosTeknik, Elin Kyhl Svendsen/Jakob Worm Grundfos Sensor, Klaus Frederiksen Dok /12, Sag 10/3664 5/101

6 1.3 Forprojekt it-leverandør Følgende bilag omhandler et forprojekt vedrørende intelligent styring af varmepumper. Formålet med intelligent styring af varmepumper er at give energiselskabet mulighed for regulering af elnettets belastning ved at fjernstyre og overvåge et stort antal varmepumper. Dette forprojekts primære sigte er at indsamle erfaringer omkring styring af varmepumper og dataopsamling og udarbejde et koncept for varmepumpestyring som efterfølgende kan implementeres i en større skala. Systemet Det intelligente varmepumpesystem indeholder en varmepumpe og en styreboks med et antal sensorer samt et interface til varmepumpen. Styreboksen er også forbundet til internettet og den intelligente styring foregår via afrapportering af værdier fra sensorer til serveren samt driftskommandoer fra serveren. De værdier, der igennem forprojektet er fundet nødvendige at overvåge, er: Temperatur indendørs Temperatur udendørs Temperatur i varmepumpens tank Energitransport til opvarmning (fremløbs- og returtemperatur samt flowmåling) Energitransport til varmt vand (2 x temperatur og flowmåling) Elforbrug på varmepumpe Placeringen af sensorer og flowmålere er vist på figur 1-1. Det er ønskværdigt at kunne hente så mange af de ovenstående værdier direkte fra varmepumpen gennem et kommunikationsinterface, da sensorerne i mange tilfælde allerede er en integreret del af varmepumpen. Styring af varmepumpen kan foregå på flere niveauer, afhængig af hvor avanceret varmepumpen er og hvilke grænseflader den stiller til rådighed: En datakommunikationsflade med en standart protokol Påvirkning af temperaturreguleringen ved justering af ønsketemperatur (sætpunkt) Kontaktindgange med foruddefinerede funktioner Styring af netforsyning til varmepumpe Dok /12, Sag 10/3664 6/101

7 Figur 1-1 Varmepumpe med eksterne flow- og temperaturmålere. Varmepumper I forprojektet er to varmepumper blevet undersøgt. IVT - Rego 600 Danfoss - DHP-L8 Begge er blevet stillet til rådighed hos Teknologisk Institut i Århus. Følgende afsnit beskriver de interface muligheder der eksisterer på varmepumperne. Ekstern styring af pumperne er testet ved hjælp af en LIABDIN computer. IVT - Rego 600 IVT Varmepumpen med Rego600 styringen har en oplagt kontrolmulighed, der ikke kræver reverse engineering af proprietære protokoller. Ved at benytte EXT klemmerne på "Printkort for eksterne tilslutninger" (IVT manual s. 48) kan varmepumpen via dens servicemenu konfigureres til en af 5 forskellige Dok /12, Sag 10/3664 7/101

8 handlinger, når klemmerne kortsluttes. Vi har valgt option 1: VP, tilskud og VV stopper (IVT manual s. 43). I testopstillingen er varmepumpen koblet op med en 3-faset elmåler, som sidder i serie med forsyningskablet til varmepumpen, og EXT-klemmerne på IVT en er forbundet til et almindelig relæ på teststyringen således de kan kortsluttes. Ved normal drift benytter IVT en cirka 1,5 kw og når den ikke kører ligger forbruget på omkring 3-4W. Vi kan, med få sekunders forsinkelse, starte og stoppe IVT en ved at aktivere relæet på teststyringen. IVT en har dog en fast 15 minutters periode før den igen vil tænde, hvis EXT- klemmerne har været kortsluttede og vil derfor som minimum være inaktiv i 15 minutter ad gangen. Hvis IVT'en deaktiveres under en nedtælling fra 15 min vil den fortsætte samme sted i nedtællingen, når den igen aktiveres. Hvis den stoppes under drift, vil nedtællingen starte fra 15 minutter, når den igen aktiveres. Danfoss DHP-L8 Der er flere muligheder for at styre Danfoss-pumpen. Det er oplagt at bruge et sæt klemmer, ligesom på IVT pumpen (Danfoss manual s. 35). Disse klemmer, navngivet EVU funktion i databladet, har nummer 307 og 308 og kan påvirkes på to måder. Enten via en kortslutning eller ved at indsætte en 10 kω modstand. Hvis de kortsluttes forhindres driften af varmepumpen, ekstra varme og cirkulationspumpe ifølge databladet. Mens funktionen er aktiv vises EVU STOP i displayet. Indsættes derimod 10 kω imellem klemmerne aktiveres rumsænkning. Rumsænkningsfunktionens omfang angives under menuen INFORMATION Varmekurve SÆNKNING på varmepumpens eget brugerinterface. Som en anden mulighed har Danfoss varmepumpen også et EXT stik på styreprintet. Dette må ikke forveksles med EXT-stikket på IVT pumpen, da de har forskellige funktioner. Det har ikke været muligt at finde eller få udleveret dokumentation for mulighederne med EXT porten på Danfoss pumpen. I testopstillingen er varmepumpen koblet op med en 3-faset elmåler, som sidder i serie med forsyningskablet til varmepumpen, og EVU-klemmerne på pumpen er forbundet til et almindelig relæ på teststyringen således de kan kortsluttes. Derudover er et ekstra relæ forbundet således det er muligt at benytte sænkningsfunktionen. Pumpen blev testet med en Grundfos flowmåler/temperaturføler samt en PT1000 føler. Begge påsat varmtvandskredsen i følge figur 1-1. Danfoss pumpen indeholder ligesom IVT pumpen også en timer før genstart er muligt. En kurve over forbrug, temperatur og flow på Danfoss varmepumpen kan ses på figur 1-2 nedenfor. Dok /12, Sag 10/3664 8/101

9 Figur 1-2 Temperatur, forbrug og flow på Danfoss varmepumpe. Styring Da vi har begrænsede informationer fra selve varmepumpen vil det være nødvendigt med en række ekstra eksterne temperaturfølere og flowmålere, der kan bruges til dataopsamling og til at vurdere hvorvidt pumpen kan stoppes. Alle følere fra figur 1-1 skal derfor implementeres på pumpen og varmepumpens elforbrug skal måles via en trefaset elmåler på varmepumpens forsyning. I alle test er en LIABDIN computer benyttet. Denne enhed har fungeret efter hensigten til forprojektet; men er for dyr og ikke tilpasset til forsøg i større skala. En ny og billigere version af LIABDIN er nødvendig, og er som det fremgår af nedenstående figur 1-3 navngivet LIABSG (Smart Grid). LIABSG vil, som LIABDIN, være baseret på en Linux System-on-Chip computer, men skræddersyet til energistyring og dataopsamling på varmepumper. Den vil blive designet med et passende antal ind- og udgange, samt mulighed for brug af standardiserede protokoller for fremtidig direkte kommunikation med varmepumperne. Et overslag på designkravene er vist nedenfor. 8 x Termometer indgang 2 x Relæudgang til klemmestyring 1 x Opto-isoleret indgang til pulsmåling fra elmåler 2 x Analoge indgange fra flowmåler 1 x RS232 (muligt fremtidig interface) 1 x RS485 (muligt fremtidig interface) Det endelige valg af temperaturfølere og flow- og elmålere er ikke fastlagt men vil indgå i udviklingen af LIABSG. Til måling af temperaturer forventes det at der benyttes PT1000 følere, der monteres udenpå vandrøret og dækkes med isolering. Figur 1-3 viser en detaljeret oversigt over komponenterne i LIABSG. Dok /12, Sag 10/3664 9/101

10 Figur 1-3 LIABSG computer. Serverkommunikation Forbindelsen mellem styreboksen og serveren foregår over internettet. Fortrinsvis som en UTP 10/100Mbit fast forbindelse, GSM/GPRS-baseret forbindelse er dog også en mulighed hvis LIABSG computeren forberedes for det. For at sikre en pålidelig kommunikation er det essentielt at internetforbindelsen er stabil, dog skal varmepumpen naturligvis fungere upåagtet om internetforbindelsen er oppe eller nede. Protokollen imellem LIABSG og serveren skal krypteres for at forhindre uvedkommendes adgang til systemet. Derudover skal forbindelsen oprettes fra LIABSG computeren til serveren, da det er upraktisk, og til tider umuligt, at oprette en indgående forbindelse til en enhed placeret bag en router eller firewall på en tilfældig internetforbindelse. Om systemet skal opretholde en konstant forbindelse eller afrapportere data med jævne mellemrum må afgøres i fremtidige test og er ikke afhængig af den valgte hardwareløsning. Der vil dog være fordele i at vedligeholde en forbindelse for også at kunne overvåge, om der er udfald i forbindelsen og få en hurtigere responstid, når serveren udsender styringsdata. Dataudveksling mellem serveren og kunderne/elselskaberne skal være mulig via et generisk interface, fx XML/SOAP. Derudover skal en hjemmeside med måleværdier og styringsparametre til opsætning af varmepumpen kunne tilgås - både direkte på LIABSG, ved hjælp den lokalt tildelte IP til styringscomputeren, og på den centrale server. Indholdet på den lokale hjemmeside vil dog være Dok /12, Sag 10/ /101

11 reduceret i forhold til server hjemmesiden på grund af styringscomputerens begrænsede lagerkapacitet og processorkraft. Fremtidige udvidelser Fremtidig udvikling og progression af udstyret afhænger i nogen grad af varmepumpeproducenternes velvillighed til at dele deres interne kommunikationsprotokoller. Hvis et direkte interface til pumpen bliver en mulighed vil styring og regulering kunne optimeres. Fx vil det i stedet for helt at slukke pumpen være muligt kun at slukke varmeproduktion. Det vil også være muligt at spare nogle eksterne sensorer ved at benyttet de indbyggede i varmepumpen, med en enklere og billigere montage som direkte konsekvens deraf. Resultater Forprojektet er resulteret i et defineret styringskoncept for varmepumper som gør det muligt at udføre forsøg med intelligent varmepumpestyring i stor skala. Det vil klart optimere løsningen, hvis det er muligt at tilgå de enkelte varmepumpers kommunikationsport, men det er ikke en nødvendighed. Efter diskussioner med bl.a. Dansk Varmepumpe Industri, finder vi det også fordelagtigt ikke at udføre invasive indgreb på varmepumpen. Dels af hensyn til installationens kompleksitet (der skal i software tages højde for fabrikat og konfiguration af varmepumpe), men også for at få en afgrænsning af ansvaret, hvis der skulle opstå fejl på varmepumpen. Så længe vi forlader os på eksterne flowmålere og sensorer og kun benytter dertil indrettede klemmer til styring, kan forsøget ikke drages til ansvar for en eventuel defekt varmepumpe. Dok /12, Sag 10/ /101

12 1.4 Forprojekt Teknologisk Institut Energinet.dk og Teknologisk Institut har indgået en aftale om, at Teknologisk Institut skal gennemføre en undersøgelse vedrørende varmepumpers faciliteter og muligheder for fjernkommunikation og -styring. Baggrunden for undersøgelsen er, at varmepumper, der kan fjernstyres af elselskaberne kan blive et vigtigt middel til at integrere mere el produceret af fluktuerende VEkilder som fx vindmøller og solceller i elsystemet og dermed bidrage til CO 2 - reduktion. Undersøgelsen kan ses som et forprojekt til tre nye større projekter, der tilsammen skal være med til at bane vejen for et fleksibelt og intelligent samspil mellem elforsyningssystemet og individuelle varmepumper. I denne satsning skal der bl.a. gennemføres en demonstrationsfase med 300 varmepumper, og et formål med forprojektet er at indkredse de varmepumper, der vil være relevante at satse på til denne demonstration. Undersøgelsen er opdelt i en udredning og en laboratorietest. Nærværende bilag omfatter kun selve udredningen. Udredning: 1. Kortlægning/analyse af de varmepumper, der er på markedet i dag (luft/vand, væske/vand, luft/luft og boligventilationsvarmepumper) specielt skal det undersøges om, og hvorledes de enkelte varmepumper kan styres eksternt, samt hvorledes de kommunikerer. De vigtigste aktører på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper, Teknologisk Instituts positivliste samt Elsparefondens liste over anbefalede varmepumper til fritidshuse vil blive kontaktet. Udarbejdelse af datablad for hver analyseret varmepumpe, hvor eksterne styremuligheder er listet til brug for udarbejdelse af kravspecifikation til hardware- og softwareleverandør. 2. Bidrag til udarbejdelse af grundlag for kravspecifikation for ekstern styre- /overvågningscomputer inklusive et møde. Hvordan skal/kan den eksterne styre-/overvågningscomputer fjernstyres/overvåges fra eks. Et elselskab? Hvordan kommunikeres med de analyserede varmepumper Test i laboratorium Teknologisk Institut tilvejebringer op til 3 varmepumper, som vil blive testet i en prøvestand ved TI i Århus i samarbejde med virksomheden LIAB. Målet med testen er, at LIAB kan afprøve kommunikation fra deres kontor med varmepumpens egen styreboks via en af LIAB udviklet ekstern styreboks til opsætning ved siden af varmepumpen. Der etableres i testen ikke ekstra målepunkter, kommunikationsinterface eller andet, ud over hvad varmepumpens egen styreboks stiller til rådighed som standard direkte eller ved meget simpelt indgreb. Metode Der er udarbejdet og udsendt et spørgeskema til 17 varmepumpeleverandører i Danmark. Spørgeskemaets fokus ligger på faciliteter og muligheder for Dok /12, Sag 10/ /101

13 fjernkommunikation og -kontrol af varmepumperne, som leverandørerne tilbyder. Spørgeskemaet blev udsendt 11. november 2009 og med bistand fra Varmepumpefabrikantforeningens formand, Lars Abel, er der kommet et antal besvarelser retur fra leverandørerne. Svarene fra enkelte af leverandørerne er søgt uddybet ved efterfølgende direkte kontakt. Resultater Der er rettet henvendelse til 17 leverandører, og 14 har svaret. Svarene har været af ret svingende detaljeringsgrad. Dok /12, Sag 10/ /101

14 Forhandl er Ahlsell Danmark ASAP Energy Fabri kat SANY O (j) Alpha- InnoT ec (de) Web /I.n et BAXI A/S BAXI Nej Danfoss Heat Pumps Danfo ss Mulig kandi dat Bemærkning Nej Nej Svært at gennemskue, hvor langt Sanyo er i udviklingen af web-løsning. Formentlig lidt vanskeligt at komme i dialog om løsninger, da forhandleren lader til at have begrænset indflydelse og indsigt i udviklingsplanerne. Ja Ja Ser ud til at være meget langt fremme med systemer til fjernstyring og (men GSM ) Ja aflæsning. Har udviklet styringsløsninger på 3 niveauer: 1) Relæ, 2) Intern tildeling af IP, så brugeren får fuld adgang til at sætte præferencer samt udlæse aktuelle og (begrænsede) historiske data via webbrowser, 3) Fabriksserver-løsning, der kan ses som en udvidelse af løsning 2. ASAP stiller gerne en VP til rådighed, enten hos dem selv eller hos TI/Århus for test af kommunikation med LIAB. Vil desuden meget gerne stille viden til rådighed for projektet om styringsmuligheder, dimensionering m.m. Mangler webløsning, men har GSM. Vil meget gerne samarbejde. Test af sammenkobling VP til styreboks må gerne foregå hos BAXI, der har en relevant VP stående i deres prøvestand. Testen kan også sagtens foregå hos TI/Århus, det bestemmer vi selv. Ja Ja Har tilkendegivet samarbejdsvilje, bl.a. ved at stille en DHP-L8 til rådighed for test på prøvestanden i TI/Århus.. m/xxtypex/559716_mnu _sit4 80.html. Dansk Varmepu mpeindus tri DVI Nej Ja Baseret alene på besvarelsen af spøgeskemaet kunne det ikke anbefales at gå videre med DVI, da de ikke tilkendegav at have erfaringer med webløsninger eller anden fjernstyringsteknologi. Et efterfølgende møde mellem Energinet.dk og DVI har imidlertid gjort det klart, at DVI vil være meget åbne for et samarbejde og derfor er en kandidat. Dok /12, Sag 10/ /101

15 Forhandl er Gastech- Energi A/S IVT Naturvar me NILAN A/S Pettinaroli A/S Robert Bosch A/S Solar Danmark Vaillant A/S Viessman n AS Vølund Varmetek nik Fabri kat CTC (se) Web /I.n et Mulig kandi dat Bemærkning Ja Ja Vil meget gerne være med i samarbejde og stiller gerne VP til rådighed til test hos TI/Århus. IVT Ja Ja Er vi i dialog med i forbindelse med test hos TI/Århus. NILAN (Nej) Ja Stiebe l Eltron (de) Fra 2010 Måske Der er etableret en god og tæt dialog med firmaet, og de vil meget gerne med i samarbejdet. De har udviklet en Electronic Housekeeper løsning. Via potentialfrikontakt kan styres: 1) start/stop, 2) temp.setpunkt norm/høj Har RS232 udgang og forventer webløsning i løbet af Har ikke udvist voldsom interesse på henvendelser, derfor kun måske. Bosch (Ja) Måske Har tidligere været langt fremme med fjernstyringsløsninger. En ny skulle komme om 4 måneder. Har ikke udvist voldsom interesse på henvendelser, derfor kun måske. - - Nej Solar leverer ikke varmepumper. De Vailla nt Viess mann NIBE (se) udbyder afprøvning af varmepumper i eget laboratorium og er derfor ikke en relevant kandidat. Ja Nej ukter/styringer/vrnetdialog- 1/produkt_vaillant/vrnetDIALOG.html. Vaillant har i en mail erklæret, at der ikke mulighed for at styre Vaillant varmepumper med andet end Vaillants eget overvågningssystem. Så derfor kan Vaillant desværre ikke deltage i testen? Nej Uengageret og stærkt forsinket besvarelse diskvalificerer. Ja Ja Vil gerne være med i 300-VP demoen og sende en VP til TI/Århus for en indledende test med styreboksen. Da der står en stor svensk virksomhed bag Vølunds varmepumper, kan der være en begrænsning i Vølunds råderum til udvikling af mere sofistikerede kommunikationsløsninger undervejs i projektet. Potentialfrie kontakter: 1) blokering af drift, 2) skift mellem 2 Dok /12, Sag 10/ /101

16 Forhandl Fabri Web Mulig Bemærkning er kat /I.n et kandi dat driftspunkter, 3) Elpatron Konklusion Det kan konkluderes, at adskillige af fabrikanterne har løsninger, der i en eller anden grad tilbyder fjernovervågning og -styring af deres varmepumper. Men det er ret svært at gennemskue, hvor langt de faktisk er kommet, og hvor mange erfaringer de har opnået. Desuden er der typisk tale om proprietære systemer, hvor protokollen ikke står til rådighed for en tredje-part. Generelt gælder, at forskellige tryk og temperaturer måles til brug for styringen af varmepumpen. Disse målinger føres typisk ikke ud til klemrække for ekstern aflæsning. Der måles ikke flow til rumvarme og brugsvand, og det er derfor ikke muligt at bestemme afgivne effekter hertil. Med den korte tidsfrist til fyringssæsonen, hvor de 300 varmepumper skal være klar til drift og bestykket med kapabilitet for fjernstyring fra en ekstern aktør, fx et elselskab, in mente, anbefales det til installation ved hver varmepumpe at satse på en standardløsning med en relativt beskeden og simpel kommunikation med varmepumpestyringerne. Energinet har allerede valgt hjertet i denne løsning, nemlig en LIAB industri-pc. Denne kan så suppleres med et par flowmålere og temperatursensorer, så fornødne effektbalancer m.m. kan beregnes. Såfremt nogle af varmepumpefabrikaterne tilbyder andre interessante og nemt tilgængelige målinger og styringsfaciliteter, kan det overvejes at koble disse til LIAB en for fjernaflæsning/-styring. Det anbefales, at der lægges følgende kriterier til grund for udvælgelse af de leverandører, der skal levere varmepumper til 300-VP demonstrationen: Varmepumpen skal som minimum kunne fjernstyres on/off fra LIAB en via en potentialfri indgang i varmepumpens egen styring. Leverandøren skal sende en varmepumpe til TI/Århus, alternativt tilbyde, at LIAB kan aflægge besøg på leverandørens egen prøvestand, med henblik på at teste kommunikationen mellem LIAB en og varmepumpens styring og for at få hands-on og dokumentation på selve varmepumpen. Leverandøren skal udvise en konstruktiv og positiv holdning til projektets idé helt fra starten og udtrykke vilje til at indgå i en løbende dialog undervejs i projektet omkring udvikling af idéer og løsninger. Dok /12, Sag 10/ /101

17 Nedenstående leverandører vurderes at opfylde kriterierne: Forhandler Fabrikat Web/I.net Mulig kandidat ASAP Energy Alpha-InnoTec (de) BAXI A/S BAXI Nej (men GSM) Ja Danfoss Heat Pumps Danfoss Ja Ja Dansk Varmepumpeindustri Ja Ja DVI Nej Ja Gastech-Energi A/S CTC (se) Ja Ja IVT Naturvarme IVT Ja Ja NILAN A/S NILAN (Nej) Ja Vølund Varmeteknik NIBE (se) Ja Ja Dok /12, Sag 10/ /101

18 1.5 Valg af komponenter og leverandører til varmepumpeprojektet Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Energinet.dk og Energistyrelsen, hvor Energinet.dk udfører en række opgaver for Energistyrelsen. Projektet skal belyse, hvorledes konkrete tiltag i forbindelse med styring af varmeproduktionen fra varmepumpen kan indrettes, så elforbruget til varmepumpen optimeres i forhold til elsystemets behov under hensyntagen til konkrete vejrforhold og brugerens ønske til komfort (indetemperatur og varmt vand). Energinet.dk løser opgaverne ved at inddrage to ForskEl-projekter ledet af henholdsvis Nordjysk Elhandel og Teknologisk Institut. Kort om projektet Projektet har tre formål med, hver med sit fokus: Energinet.dk: Udvikling af åben standard og arkitektur for styring og kommunikation, der kan formidle samspillet mellem varmepumpe, bolig og elsystem. Udvikling af lokal styringscomputer og praktisk afprøvning i husstande. Udstyret forventes opsat hos husejeren i løbet af efteråret Energinet.dk forestår udvikling af styringscomputeren med tilhørende måleudstyr. Efter et forprojekt nov-09 - feb-10 kørt sammen med Teknologisk Institut og en potentiel leverandør, blev det fastlagt hvilke komponenter, der skulle indgå i projektet. Se kap. 1.3 ForskEl - Nordjysk Elhandel A/S: Hvordan kan individuelle varmepumper styres af en balanceansvarlig og bidrage til at flytte forbruget og levere systemydelser? Dette projekt søger at udvikle en metode til at pulje mange varmepumper så de kan fungere som et virtuelt kraftværk med tilsvarende muligheder for op- og nedregulering. Resultaterne fra projektet afprøves løbende i de husstande. ForskEl - Teknologisk Institut: Hvor stort en varmeproduktion er det rent faktisk muligt at flytte ud fra prissignaler, og hvilke styringsstrategier for varmepumpen er samfundsøkonomisk mest optimale? Dette projekt omhandler analyser af forskellige bygningskonstruktioner og varmefordelingsanlæg med henblik på at lave modeller for, hvorledes brugerkomforten kan opretholdes ved forskellige styringsstrategier for varmepumpen. Samtidig skal varmepumpens årlige COP-faktor ikke forringes. Modellerne afprøves konkret i de husstande. Valg af styringscomputer De vigtigste parametre for valg af styringscomputer er sikkerhed for at den valgte løsning er færdigudviklet, driftssikker og afprøvet allerede fra projektets start til august Derfor er valget faldet på en lettere modificeret udgave af den styringscomputer, der blev anvendt under forprojektet. Herved er risikoen for forsinkelser og flere besøg hos de medvirkende deltagere minimeret. Dok /12, Sag 10/ /101

19 Det har ikke været muligt at finde en leverandør, der har kunnet opfylde disse krav udover den leverandør, der var med i forprojektet. Ikke mindst fordi følgende krav også er stillet til styringscomputeren. Valget af styringscomputer skal være baseret på en open-source løsning, hvor det gennem hele projektforløbet vil være muligt for projektdeltagerene at tilføje og ændre i softwaren for at afprøve forskellige modeller og teorier. Dette ville ikke være muligt med en proprietær løsning. Ved at vælge en open source løsning vil forsknings- og demonstrationsprojektet heller ikke være konkurrence forvridende, idet den udviklede løsning både hvad angår software og hardware vil være frit tilgængeligt for andre virksomheder, der måtte ønske at gå ind i dette nye "Smart Grid"-marked for styring af komponenter i hjemmet, herunder varmepumper. Valget af leverandør af styringscomputeren er LIAB ApS i Støvring fordi de har erfaringen med Open Source løsninger baseret på Linux-platformen og fordi de havde en løsning der med små modifikationer kunne være færdig inden for den fastlagte tidsramme. Her for uden har dette firma erfaring med den praktiske installation med tilsvarende styrings- og overvågningscomputere til bl.a. vandværker. Det har ved rundringning til andre leverandører, ikke været muligt at få udviklet en tilsvarende open source løsning inden for den givne tidsfrist. Styringscomputeren leveres for kr. 2000,- pr. stk. ved 100 stk. Prisen er ekskl. moms. Ved et antal på stk. giver det en samlet beløbsramme under en million projektet er derfor formeldt ikke omfattet af udbudskrav. Valg af sensorer til dataopsamling Valg af sensorer er baseret på pris overfor nøjagtighed. Valg af eksempelvis Kamstrup flowmålere er set i forhold til projektet som helhed en for dyr løsning. I stedet er det valgt at basere dataopsamling på simple temperaturfølere (PT- 1000) der fås i handlen til under 100 kr. stykket og en flowmåler udviklet af Grundfos, der kan fås til under 500,- kr. stykket. Energinet.dk har forhandlet direkte med en leverandører af temperaturfølere og direkte med Grundfos og har fået de for dataopsamlingen nødvendige komponenter til følgende priser: Antal Leverandør Varenr. Beskrivelse Stk. pris Total 2 JUMO PT-1000 indstiksføler ,00 70,00 2 JUMO Dyklomme ,00 70,00 1 JUMO Overflade temperaturføler ,00 63,00 1 GRUNDFOS VFS Flowmåler 340,00 340,00 1 GRUNDFOS VFS 2-40 Flowmåler 215,00 215,00 758,00 Dok /12, Sag 10/ /101

20 Ved 300 stk. er den samlede ordre til henholdsvis Jumo og Grundfos på kr ,- og kr ,-. Alle priser er ekskl. moms. Udvælgelse af medvirkende til forsøget og kontakt til VVS-installatører Energinet.dk står for udvælgelsen af de medvirkende til forsøget ud fra de husejere, der via skrotningsordningen har markeret at de gerne vil deltage. Udvælgelsen sker tilfældigt efter dataudtræk tilsendt fra Energistyrelsen, dog således at cirka 50 er beliggende i SE's og cirka 50 i SEAS/NVE's forsyningsområder. Ligeledes tilstræbes det at have cirka 100 deltagere i Nordjylland, hvor Nordjysk Elhandel sammen med Energitjenesten og Aalborg Universitet er beliggende. De resterende vælges frit. Energinet.dk påregner en time pr. deltager (kr. 500,-) til udsendelse af materiale og administration. Indeholdt i dette er også kontakt til deltagerens egen VVS installatør og indgåelse af fastprisaftale om montering af sensorer til dataopsamling. Det forventes at denne fastprisaftale bliver på kr ,- svarende til 2 timer montage (900,-) og div. fittings (120,-). Energinet.dk forbeholder sig ret til at uddelegere dette administrationsarbejde til tredjepart. Samlet pris for udvælgelse af deltagere samt indkøb og opsætning afmåleudstyr ekskl. styringscomputer Måleudstyr 758,- Montage 900,- Fittings 120,- Administration 500,- I alt 2.278,- pr. deltager ekskl. moms. For deltagere, der allerede har en varmepumpe installeret, og hvor VVSinstallatøren skal foretage indgreb i en eksisterende installation, må der påregnes yderligere omkostninger. Dok /12, Sag 10/ /101

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper Erfaringsseminar den 8. maj 2012 Steen Kramer Jensen 1 Indhold 1. Elsystemet og den udviklede IT-platform 2. Projektets status og foreløbige resultater 3. Perspektiver for Smart Grid i Danmark 2 Detail

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) ForskEl projekt 10490 v/ Søren Poulsen, Teknologisk Institut Statusmøde Energinet.dk 08-05-2012 Projektpartnere EN SAMLET BRANCHE Teknologisk

Læs mere

UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj

UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere med elforbrugende

Læs mere

Smart Grid og bygningers varmesystemer

Smart Grid og bygningers varmesystemer Building Control Denmark Smart Grid og bygningers varmesystemer Steen Kramer Jensen Energinet.dk 28. februar 2012 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Nettemadag om fremtiden elsystem Trinity 24. november 2011

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet

Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet Energi Industrien i Dansk Industri Danfoss Siemens Syd Energi SEAS-NVE Ea Energianalyse Finansieret af Energinet.dk og de medvirkende virksomheder Brugerperspektiver:

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen, Strategisk Planlægning, Energinet.dk 12. marts 2010 1 Indhold 1. Energinet.dk s planlægningsopgave 2. Energisystemet på vej mod 50 procent vindkraft i

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Indhold. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper. 1. Fleksibelt elforbrug. Energistyrelsen og alle interesserede.

Indhold. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper. 1. Fleksibelt elforbrug. Energistyrelsen og alle interesserede. Til Energistyrelsen og alle interesserede. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper 2. maj 2012 OKJ/JUP Indhold 1. Fleksibelt elforbrug... 1 2. SmartGrid Ready varmepumper... 2 2.1

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat Til Afrapportering af projektet Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat 2. maj 2012 GW/OKJ Indholdsfortegnelse: 1. Projektets formål og målsætning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Målsætning... 3 1.3

Læs mere

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk

Gratis. Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket. adgang til ECL portalen. varme.danfoss.dk Varme- og brugsvandsanlæg ECL Comfort 310 samler overblikket Med ECL Comfort 310 er kontrollen over jeres varme- og brugsvandsanlæg samlet i én intuitiv og letanvendelig løsning. Det giver tryghed blandt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem PreHEAT Produkter til styring af boliger Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem Dagsorden Hvem er Neogrid Technologies PreHEAT cloudbaseret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15.

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15. Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør Balancering af energisystemer elmarkedernes rolle for fleksibel gas 15. marts 2012 Dansk Gas Forening - Gastekniske Dage 2012 - Vejle INDHOLD

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Intelligente hjem og målere

Intelligente hjem og målere Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Intelligente hjem og målere Fælles infrastruktur Ejerskab Sammenskudsgilde v/ Göran Wilke, Elsparefonden Påstand Når energieksperter kommer

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Træk din el-installatør fra i skat og gør din bolig mere værd BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Håndværkerfradraget kort fortalt Det nye håndværkerfradrag har et grønt sigte. Det betyder fx,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag?

Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag? Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og varmepumpeteknik Tlf.: 7220 2514 E-mail: csp@teknologisk.dk Hvorfor varmepumper i den danske energiforsyning?

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere