Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense"

Transkript

1 Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål... 2 Kapitel 3: Medlemskredsen... 3 Kapitel 4: Generalforsamlingen... 3 Kapitel 5: Lokalbestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver... 5 Kapitel 6: Økonomi, tegning og hæftelse... 6 Kapitel 7: Opløsning... 6 Kapitel 8: Vedtægtsændringer og ikrafttræden... 6

2 Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Odense, forkortet og betegnet IMCC Odense. IMCC Odense er en underafdeling i landsorganisationen International Medical Cooperation Committee, IMCC. 2 Relationer IMCC Odense består af undergrupper, der varetager forskellige dele af lokalafdelingens arbejde. IMCC Odense danner rammerne for undergruppernes aktiviteter i Odense og omegn. Kapitel 2: Vision og formål 3 Vision IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. 4Mission Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag. Vi øger vide nom sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat. Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed skabt i et tværfagligt forum. Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer. 5 Værdier Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCC s målgrupper. Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket.

3 Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCC s medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter. Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer. 6 Forudsætninger IMCC favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger. IMCC er en ikke-profitsøgende organisation. IMCC er en almennyttig og velgørende organisation. IMCC er en ungdomsorganisation. Kapitel 3: Medlemskredsen 7 Indmeldelse Som medlem af IMCC Odense regnes ethvert medlem af IMCC som har valgt tilknytning til IMCC Odense. 8 Udmeldelse Udmeldelse af IMCC eller ændring af tilknytning til anden lokalafdeling bevirker automatisk udmeldelse af IMCC Odense. Kapitel 4: Generalforsamlingen 9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er i alle anliggender lokalafdelingens øverste myndighed. Tidspunkt og indkaldelse Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Følgende handlinger skal gennemføres forud for afholdelsen: Indkaldelse, indeholdende forslag til dagsorden, skal offentliggøres af lokalbestyrelsen via lokalafdelingens kommunikationsorganer senest tre uger før afholdelsen.

4 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen. Endelig dagsorden samt lokalafdelingens regnskab offentliggøres af lokalbestyrelsen via lokalafdelingens kommunikationsorganer senest en uge før afholdelsen. Stemmeberettigede Medlemmer, der senest 7 dage inden generalforsamlingen har meldt sig ind i lokalafdelingen er stemmeberettigede. Procedurer og stemmeregler Generalforsamlingen ledes af en dirigent og refereres af en referent. Dirigent og referent må ikke være medlem af lokaladministrationen. Alle stemmeberettigede medlemmer har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning foregår skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget person kræver det. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer, medmindre andet fremgår af nærværende fremvægter. Blanke stemmer medregnes ikke. Procedurer der ikke fremgår af nærværende vedtægter fastlægges på generalforsamlingen. Dagsorden Dagsordnen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent og referent Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse Fremlæggelse af budgetopfølgelse for nuværende regnskabsår til information Valg af lokalbestyrelse Valg af en kritisk revisor. Evt. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, medmindre mindst 2/3 af de stemmeberettigede godkender, at et nyt dagsordenspunkt kan behandles. Valg af lokalbestyrelse Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. Alle medlemmer af IMCC Odense kan opstille til lokalbestyrelsen.

5 Såfremt en eller flere lokalbestyrelsesposter ikke besættes eller et medlem trækker sig fra sin post, skal lokalbestyrelsen søge at udpege medlemmer til disse og hvis dette ikke lykkes, da selv varetage posterne. Valg af kritisk revisor Den kritiske revisor skal være medlem af lokalafdelingen, men må ikke være medlem af den afgående eller nyvalgte lokalbestyrelse. 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalbestyrelsen efter behov og skal indkaldes, såfremt et antal medlemmer svarende til 1/15 af lokalafdelingens aktuelle medlemstal, dog minimum tre, skriftligt fremsætter krav herom til lokalbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse skal ske med to ugers varsel. Denne indkaldelse sker ved offentliggørelse via lokalafdelingens kommunikationsorganer og skal indeholde en endelig dagsorden. Kapitel 5: Lokalbestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver 11 Lokalbestyrelsens sammensætning Lokalbestyrelsen skal bestå minimum af 2 personer, lokalformand og økonomiansvarlig, og maksimalt af 12 personer, de kan evt. dække følgende ansvarsområder; Administration, IT, Bæredygtighed og Sociale relationer. Personen der varetager IMCC Odenses interne relationer, er formand for IMCC Odense. En nyvalgt lokalbestyrelse tiltræder efter afslutning af generalforsamlingen. Såfremt en lokalbestyrelse er afsat som følge af mistillidsafstemning, tiltræder den nye lokalbestyrelse umiddelbart efter valget. Efter generalforsamlingens afslutning og indtil tiltrædelsen, skal den afgående lokalbestyrelse overdrage erfaringer til den nyvalgte lokalbestyrelse. 12 Lokalbestyrelsens arbejdsopgaver Lokalbestyrelsen er ansvarlig for lokalafdelingens daglige ledelse og skal søge at støtte landsbestyrelsen i dens arbejde.

6 Alle medlemmer har møderet, men ikke stemmeret, til lokalbestyrelsens møder. I tilfælde, hvor personfølsomme sager behandles, kan lokalbestyrelsen dog vælge at begrænse møderetten. Kapitel 6: Økonomi, tegning og hæftelse 13 Økonomi IMCC Odenses regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. IMCC Odenses regnskabsføring tilrettelægges, så regnskaberne kan indgå i landsorganisationen IMCC s samlede regnskab og revision. 14 Tegning og hæftelse To medlemmer af lokalbestyrelsen kan underskrive forpligtende for lokalafdelingen. En enig lokalbestyrelse kan meddele prokura til andre personer. Lokalafdelingen hæfter alene for sine forpligtelser med de midler, som lokalafdelingen råder over. Medlemmerne og lokalbestyrelsen påtager sig intet personligt hæftelsesansvar for lokalafdelingens forpligtelser. Kapitel 7: Opløsning 15 Opløsning Opløsning af IMCC Odense kan kun finde sted med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer fraregnet blanke stemmer på to på hinanden generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem disse to skal være mindst 60 dage. Ved opløsning af lokalafdelingen overføres en eventuel formue til IMCC. Lokalafdelingens arkivalier overdrages ligeledes til IMCC. Kapitel 8: Vedtægtsændringer og ikrafttræden 16 Vedtægtsændringer

7 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke. 17 Ikrafttræden Nærværende vedtægter er vedtaget på lokalafdelingens generalforsamling d. 14/ og træder i kraft 1/

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere