ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune"

Transkript

1 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout og tryk: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Antal: 100 stk. Udgivet: Juli 2011

3 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

4 Velkommen til Vejen Kommunes erhvervspolitik Byrådet i Vejen Kommune, erhvervslivet og UdviklingVEJEN har sammen udarbejdet denne erhvervspolitik. Erhvervspolitikken lægger fundamentet for en fortsat udvikling af erhvervslivet i Vejen Kommune. Med erhvervspolitikken vil vi tiltrække og etablere nye virksomheder gennem aktiv markedsføring og iværksætterrådgivning. Vi vil udvikle eksisterende virksomheder gennem adgang til basal og specialiseret rådgivning, uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Endelig vil vi tiltrække vidensmedarbejdere, som kan hjælpe virksomhederne med vækst. Med de muligheder og udfordringer, der tegner sig for erhvervsudviklingen i Vejen Kommune er det helt nødvendigt, at vi samler kræfterne og trækker i samme retning. Vi skal hjælpe hinanden med at blive dygtigere og med at udvikle og afprøve nye ideer. Det kunne f.eks. være samarbejde mellem vore håndværksvirksomheder, hvor nye energikilder og energirenoveringer kan give vækstog udviklingsmuligheder eller et samarbejde mellem virksomheder og landbrug om fødevareforædling. Samtidig skal vi også tage fat i de nye muligheder, der opstår, som f.eks. at udnytte fibernettet og mobile bredbåndsnet til e-handel, velfærdsteknologier og mange andre formål. Derfor har Byrådet peget på klima og energi som et vigtigt indsatsområde de kommende år inden for virksomhedstiltrækning, iværksætteri og kompetenceudvikling af medarbejdere. Med erhvervspolitikken vil vi i fællesskab synliggøre og markedsføre Vejen Kommune som et centralt og let tilgængeligt sted at bosætte sig eller at etablere sin virksomhed, og vi vil skabe optimale udviklingsvilkår for driftige og innovative virksomheder i kommunen. Jeg vil understrege, at det er meget vigtigt for Byrådet at involvere alle, der ønsker at bidrage til den fremtidige udvikling på tværs af erhvervsliv, UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Egon Fræhr Borgmester 4

5 Indholdsfortegnelse Velkommen til Vejen Kommunes Erhvervspolitik Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vision for erhvervsfremme Mission for erhvervsfremme Strategier for virkeliggørelse af visionen Indsatsområder og målsætninger Indsatsområde 1 - Iværksætteri Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Indsatsområde 4 Bosætning Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Turismeudvikling Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Lokale aktører Om erhvervspolitikken Evaluering SWOT-analyse

6 Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vejen Kommunes overordnede vision med tilhørende delvisioner vedrører kommunens samlede virksomhed og giver dermed også rammer og retning for kommunens erhvervspolitik: Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen. Lokalt vil vi udvikle os dynamisk med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. Vision for erhvervsfremme Vi udnytter vores placering i midten til at skabe optimale udviklingsmuligheder for driftige og innovative virksomheder. Mission for erhvervsfremme Vejen Kommune er erhvervsvenlig og forandringsparat. Vi understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling, og vi styrker iværksætterkultur og innovation for at fremme vækst og velfærd for virksomheder og borgere. 6

7 Strategier for virkeliggørelse af visionen Understøtter: Via optimal erhvervsservice og muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling understøtter vi virksomhedernes udvikling af deres potentialer i et globaliseret marked. Tiltrækker: Med alsidige muligheder for bosætning tiltrækker vi kvalificeret arbejdskraft, der tilfører viden og skaber vækst og udvikling i virksomhederne. Leverer: UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd leverer i samspil med Væksthus Syddanmark og andre samarbejdspartnere basal og specialiseret erhvervsservice til virksomheder og iværksættere med udgangspunkt i deres konkrete behov. Prioriterer: Vi prioriterer indsatsen i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer udvikling og vækst, eller som har potentiale for en større værditilvækst. Samarbejder: Vejen Kommune samarbejder regionalt med henblik på i fællesskab med vore nabokommuner at forbedre områdets infrastruktur og rammevilkår og dermed skabe grundlag for vækst, innovation og erhvervsudvikling. Samler lokale kræfter: Lokale aktører samarbejder for i fællesskab at støtte og fremme iværksætteri og erhvervsudvikling i et samspil med Vejen Kommune. Dialog: Der er en konstant dialog mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og kommunens virksomheder for at synliggøre behov og potentialer, og vi samarbejder om erhvervsudviklingsaktiviteter. Efterspørger: Vejen Kommune efterspørger nye produkter og løsninger, som kan medvirke til effektivisering af kommunens drift, og vi kan medvirke i offentlig-privat samarbejde f.eks. omkring test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. 7

8 Indsatsområder og målsætninger Fem indsatsområder danner den overordnede ramme for arbejdet med at fremme den generelle erhvervsservice og erhvervsudvikling i Vejen Kommune: 1. Iværksætteri 2. Virksomhedstiltrækning 3. Virksomhedsudvikling 4. Bosætning 5. Arbejdskraftsudvikling Inden for hvert af disse områder beskrives indsatsen samt nogle overordnede målsætninger. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives efterfølgende de konkrete handleplaner, ligesom der kan defineres konkrete resultatmål for udvalgte områder og indsatser. Endvidere er det kommunens ansvar at udføre en række myndighedsopgaver, som har betydning for virksomhedernes drift og udvikling. Vejen Kommune leverer hurtig og effektiv sagsbehandling i dialog med de pågældende virksomheder. Vejen Kommune vil i forbindelse med udmøntningen af erhvervspolitikken i særlig grad sætte fokus på: Klima og energi Uddannelse Synliggørelse og markedsføring På tværs af de fem indsatsområder arbejder Vejen Kommune for at sikre gode overordnede rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Det udmøntes bl.a. med udgangspunkt i kommuneplanen samt via konkrete lokalplaner efter behov. 8 Evt. i Faktaboks?

9 Indsatsområde 1 - Iværksætteri Iværksætteri skaber dynamik i erhvervsudviklingen og bidrager til økonomisk vækst. I Vejen Kommune ligger iværksætternes overlevelsesandel over gennemsnittet samtidig med, at de bidrager med nye arbejdspladser i området. De nye virksomheders jobandel ligger dog en smule under gennemsnittet i regionen, og derfor vil vi prioritere at få flere iværksættere i kommunen i de kommende år. Mål for indsatsen: Vi tilbyder en målrettet service og vejledning til iværksættere, der kan fremme etablering af nye virksomheder samt medvirke til at sikre nye virksomheders overlevelse, vækst og udvikling Vejen Kommune sigter mod at have en overlevelsesrate for iværksættere, der er blandt de højeste i regionen, samt et antal iværksættere, der forholdsmæssigt ligger højere end landsgennemsnittet. Overlevelsesgraden for nyetablerede virksomheder i Vejen Kommune er blandt regionens bedste Kilde: Kontur

10 Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Målt på rammevilkår ligger Vejen Kommune i flere undersøgelser helt i top blandt landets kommuner. Sammen med vores geografiske placering betyder det, at vi har gode muligheder for at tiltrække virksomheder til området. Ved aktivt at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune og ved at tilbyde effektiv erhvervsservice og rådgivning vil vi gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i kommunen. Kommunen har endvidere en daglig netto udpendling, hvilket kan være positivt for nye virksomheder i forhold til at kunne rekruttere arbejdskraft fra lokalområdet. Mål for indsatsen: Vi arbejder aktivt på at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune via en fælles indsats og en målrettet markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder. Vejen Kommune tilbyder også i fremtiden erhvervsmæssige rammebetingelser, som er blandt landets bedste. UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd tilbyder i samarbejde med Væksthus Syddanmark en kvalificeret rådgivning og erhvervsservice til nye virksomheder samt medvirker til at synliggøre særlige muligheder for erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Vejen Kommune har en hurtig, smidig og koordineret sagsbehandling. Vejen Kommune sigter mod at tiltrække flere regionale/nationale/globale virksomheder. 10 Vejen Kommune har Danmarks bedste erhvervsvilkår Kilde: Dansk Industri, rapport 2010

11 Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved i forhold til regionsog landsgennemsnittet at have en overvægt af små og mellemstore virksomheder samt et lavere antal virksomheder med over 50 ansatte. I forhold til virksomhedernes fleksibilitet og evne til at tilpasse sig nye markeder kan det være positivt. Til gengæld er der en tendens til, at mindre virksomheder i nogle brancher kan have besvær med at tilbyde fuldtidsstillinger til medarbejdere med en videregående uddannelse, selv om disse medarbejdere vil kunne tilføre ny viden til virksomheden, som efterfølgende kan skabe vækst og udvikling. Mål for indsatsen: Med basal og specialiseret rådgivning og erhvervsservice hæves vidensniveauet i virksomhederne med henblik på at skabe øget værditilvækst gennem innovation. Samarbejdet med udviklings- og forskningsmiljøer styrkes, og videnpersoner tilknyttes virksomhederne på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Forskellige støtteordninger for virksomhedsudvikling synliggøres og udnyttes. Vejen Kommune sigter mod at øge antallet af vækstvirksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder. I Vejen Kommune er der en netto udpendling pr. dag på 1840 personer Kilde: Kontur

12 Indsatsområde 4 Bosætning I forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft er bosætning en væsentlig faktor. Vejen Kommune har en konstant befolkningstilvækst, men har samtidig et underskud af arbejdspladser, hvilket kommer til udtryk med en netto udpendling pr. døgn på 1840 personer (2009). Vi har en stor fraflytning i gruppen af årige, primært fordi de søger en videregående uddannelse. En udfordring er at få yngre mennesker til at flytte hertil, når de har afsluttet deres uddannelse, og enten at tilbyde dem attraktive jobs eller iværksætterstøtte til at starte egen virksomhed. Desuden er der adgang til arbejdspladser inden for max. 60 minutters kørsel fra Vejen, hvilket er attraktivt i forhold til bosætning i kommunen. Mål for indsatsen: Vejen Kommunes image styrkes og synliggøres med henblik på at tiltrække flere tilflyttere til kommunen Vi vil tiltrække mennesker med en videregående uddannelse, som skal tilbydes optimale muligheder for jobskabelse og iværksætteri i nærområdet. Virksomheder og kommune samarbejder om at gennemføre kampagner for bosætning og erhvervsudvikling, og UdviklingVEJEN deltager i koordineringen af denne indsats. Vejen Kommune sigter efter, at der skal være en befolkningstilvækst i aldersgruppen årige 12 Fra Vejen kan du nå arbejdspladser indenfor 60 minutters transporttid Kilde: Kontur 2010

13 Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved, at befolkningens generelle uddannelsesniveau ligger under gennemsnittet for regionen. Samtidig er der et meget lavt antal beskæftigede i den private sektor, der har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Det kan i et vist omfang have sammenhæng med kommunens virksomhedsstruktur samt hvilke brancher, der i øjeblikket dominerer i området. En prognose for fremtidens arbejdspladser i Trekantområdets virksomheder viser, at der vil være en kraftig tilbagegang i antallet af arbejdspladser for ufaglærte og faglærte arbejdere. Samtidig kan der forudses en fremgang i beskæftigelsen for grupper med korte, mellemlange og længerevarende videregående uddannelser. Det giver en udfordring i Vejen Kommune i forhold til at få opkvalificeret arbejdskraften i kommunen. Vi har behov for en generel opkvalificering af arbejdskraften, men det skal samtidig ses i sammenhæng med, hvilke brancher der formodes at vokse i de kommende år, og som dermed får behov for mere arbejdskraft. For at styrke beskæftigelsen i sammenhæng med behovet for arbejdskraftsudvikling samarbejder UdviklingVEJEN med Vejen Kommunes Jobcenter. De koordinerer deres indsats for at reducere ledigheden samt for at tilpasse efter- og videreuddannelsestilbud i forhold til behov og udvikling i de forskellige brancher. Mål for indsatsen: Vejen Kommune og kommunens virksomheder udnytter de tilgængelige muligheder for efter- og videreuddannelse med henblik på at kvalificere arbejdskraften i forhold til efterspørgslen. Vi vil være på forkant med udviklingen indenfor forskellige brancher, og vi koordinerer og understøtter rekruttering samt efter- og videreuddannelse i forhold til denne udvikling. Vi understøtter og stimulerer brancher og virksomheder med vækstpotentiale. Vi sigter efter at beskæftige flere videnmedarbejdere i vore virksomheder. Vejen Kommune sigter efter at være i top 5 blandt kommunerne i Region Syddanmark i forhold til at hæve borgernes uddannelsesniveau. Der er ca borgere beskæftiget i Vejen Kommune Kilde: Kontur

14 Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling er baseret på en bestiller/udfører model, hvor Byrådet via Udviklingsafdelingen uddelegerer opgaven til Udvikling- VEJEN, der udfører opgaven i praksis. Det sker via en rammestyringsmodel, hvor visionen samt de overordnede strategier, indsatsområder og målsætninger defineres i en flerårig erhvervspolitik. De mere specifikke indsatser, målsætninger og handleplaner beskrives i en årlig drifts- og udviklingsaftale, som indgås mellem UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Drifts- og udviklingsaftalen evalueres én gang om året forud for indgåelse af den næste aftale. Desuden indgås hvert år en samarbejdsaftale mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og Væksthus Syddanmark, som også indarbejdes i drifts- og udviklingsaftalen. Hvert år drøftes og evalueres indsatsområderne sammen med de prioriterede initiativer. I denne drøftelse inddrages de interessenter, som på forskellig vis berøres af erhvervspolitikken. På baggrund af disse drøftelser fastlægges initiativer og indsatser for det kommende år. I denne fase kan også inddrages elementer fra andre politikområder som f.eks. beskæftigelsesområdet. Vejen Kommune deltager på et overordnet niveau i udarbejdelsen af handlingsplanerne og informeres om resultaterne gennem præsentation af evalueringerne. Byrådet godkender den årlige drifts- og udviklingsaftale, som desuden skal ses i tæt sammenhæng med den prioritering, der hvert år finder sted ved udarbejdelsen af Vejen Kommunes budget. I budgettet fastlægges den samlede økonomiske ramme for kommunens erhvervsfremmeaktiviteter. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives ud over konkrete målsætninger og handleplaner for de fem indsatsområder endvidere, hvordan man vil gennemføre forskellige initiativer og aktiviteter vedrørende: - basal erhvervsservice - specialiseret erhvervsservice - erhvervsudvikling 14

15 Turismeudvikling I drifts- og udviklingsaftalen beskrives desuden konkrete indsatsområder, målsætninger og handleplaner vedrørende turismeaktiviteterne i UdviklingVEJEN, idet erhvervsog turismeudvikling ses i sammenhæng i forhold til budget og aktivitetsniveau. TURISMEPOLITIK - for Vejen Kommune Vision, strategier og målsætninger for turismeudvikling er særskilt beskrevet i Vejen Kommunes turismepolitik fra Status- og forudsætninger SWOT ERHVERVSPOLITIK - for Vejen Kommune Skabelon Drifts- og udviklingsaftale Analyse samarbejder Temaer og handleplaner Diagram: Sammenhæng mellem dokumenter 15

16 Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Vejen Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejdsrelationer i flere retninger, hvilket i høj grad skal ses i sammenhæng med vores geografiske placering i midten. De konkrete samarbejdsrelationer med tilhørende budgetter er særskilt beskrevet i et notat. Med udgangspunkt i vores erhvervspolitiske vision og strategier giver det god mening, at Vejen Kommune samarbejder til alle sider med henblik på at styrke vores muligheder for erhvervsudvikling. Som oftest får vi et udbytte ud af at indgå i en større sammenhæng, når det gælder om at styrke rammebetingelser som infrastruktur og overordnet planlægning. Samarbejdet foregår i høj grad på politisk/strategiske niveau, men det udmønter sig også via deltagelse i konkrete projekter og samarbejde om forskellige opgaver. Vejen Kommune vil have fokus på i endnu højere grad end hidtil at få et konkret udbytte af deltagelsen i de forskellige samarbejdsfora. Det gælder ikke mindst for kommunens udfører UdviklingVEJEN, som via deltagelse i projekter og via løsning af opgaver omkring rådgivning og udvikling skal være med til at sikre dette. En konstant dialog mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN skal sikre, at der er overensstemmelse og skabes synergi i forhold til vore samarbejdspartnere. Der vil fortsat være samarbejdsrelationer om erhvervsfremme og turismeudvikling både på strategisk og operationelt niveau med følgende partnere: Væksthus Syddanmark Trekantområdet, herunder TRIN, Innozone mv. SVUF, Sydvestjysk Udviklingsforum Billund Kommune / Billund Resort Det Syddanske Bruxelles kontor Kinakontoret Region Syddanmark / Vækstforum / Welfare Tech Region 16

17 Lokale aktører En række lokale aktører, som f.eks. pengeinstitutter, advokater, ejendomsmæglere og mange flere, kan i høj grad bidrage positivt i forhold til erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Det skal sikres, at der er en konstant og god dialog mellem disse lokale aktører, UdviklingVEJEN samt Vejen Kommune for at koordinere den fælles indsats, udnytte muligheder og imødegå trusler og udfordringer for erhvervsudviklingen i kommunen. s v u f Sydvestjysk Udviklingsforum Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme vil være et vigtigt forum og omdrejningspunkt for denne dialog. Logoer samarbejdsparter 17

18 Om erhvervspolitikken En erhvervspolitik skal være ambitiøs, men realistisk, og den skal angive en retning, der peger frem i tiden. Derfor er det vigtigt, at der mellem Vejen Kommune og kommunens erhvervsvirksomheder er enighed om og opbakning til den langsigtede vision for erhvervsudvikling. Erhvervspolitikken skal desuden fungere som et styringsværktøj, hvormed Byrådet kan angive de overordnede rammer for erhvervsfremmeindsatsen i Vejen Kommune. Erhvervspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision, planstrategien samt kommuneplanen, som udgør en samlet ramme for kommunens overordnede og langsigtede indsatser. Erhvervspolitikken indeholder en vision samt beskriver rammer og indsatsområder i forhold til den fremtidige erhvervsudvikling og erhvervsservice i Vejen Kommune. Strategier og målsætninger for konkrete indsatsområder skal medvirke til at sikre fremdrift i udviklingen. Dette understøttes med en årlig drifts- og udviklingsaftale mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN, hvor der udarbejdes handleplaner med konkrete målsætninger for de udvalgte indsatser. Erhvervspolitikken og turismepolitikken skal ses i sammenhæng, og der vil være en naturlig koordinering mellem initiativerne på disse områder. 18

19 Forud for formulering af forslaget til en erhvervspolitik er der gennemført en proces, hvor en projektgruppe: har registreret og analyseret data og prognoser for at beskrive rammevilkår og udviklingstendenser har interviewet et udpluk Udviklingsrådets medlemmer på tværs af brancher og geografi har inddraget viden og data fra forskellige kilder som fx KL, Region Syddanmark og Danmarks Statistik har udarbejdet en SWOT-analyse, som er baseret på data vedr. status og forudsætninger samt på input fra Udviklingsrådet og andre. Erhvervslivet i Vejen Kommune har været inddraget i processen via Udviklingsrådet, som er repræsenteret med formand og næstformand i projektgruppen. Evaluering Vejen Kommunes erhvervspolitik evalueres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Den tilhørende drifts- og udviklingsaftale evalueres én gang om året forud for genforhandling om den følgende aftale og før godkendelsen af kommunens budget. Status og forudsætninger for erhvervspolitik opdateres løbende med relevante data. Disse data inddrages sammen med SWOT-analysen som en del af grundlaget for den årlige genforhandling af drifts- og udviklingsaftalen, men også i forbindelse med evaluering og en eventuel justering af erhvervspolitikken. I den sammenhæng kan der samtidig ske en revurdering af SWOT-analysen i forhold til den udvikling, der har været i den forløbne periode. 19

20 SWOT-analyse STYRKER (Strengths) Vejen Kommunes geografiske placering God infrastruktur/tilgængelighed (motorvej, jernbane) Adgang til mange arbejdspladser i regionen Stor andel af kommunens borgere er arbejdsdygtige Lave ledighedstal, - kultur for alle i arbejde Specialisering indenfor fødevarer og transport Stærk IT infrastruktur med udbredt fiberdækning Gode erhvervsmæssige rammebetingelser Iværksætteri, høj overlevelsesgrad for virksomheder Befolkningstilvækst Ingen nedgang i fremtidig arbejdsstyrke (24-65 årige) SVAGHEDER (Weaknesses) Stor andel af produktionserhverv Få arbejdspladser indenfor energi/miljø Lav andel af medico/sundhedsvirksomheder Færre nye virksomheder end region/landsgennemsnit Lavt uddannelsesniveau Lavt antal af arbejdspladser til højtuddannede Indkomstgrundlag betydelig lavere end landsgennemsnit Befolkningsandel 65+ øges Antal arbejdspladser < 1 pr. indbygger, nettoudpendling Begrænset adgang til kapital og lånemuligheder 20

21 MULIGHEDER (Opportunities) Styrke kommunens image som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune Vores geografiske placering i midten skal udnyttes Fokusere på fremtidens virksomheder og brancher med vækstpotentiale Skabe øget værditilvækst gennem innovation Fokus på globalisering Styrke kultur for virksomhedernes anvendelse af internettet fx til e-handel Hæve vidensniveauet i virksomhederne Skabe attraktive miljøer for vækstvirksomheder (fysisk placering, klynger og netværk, erhvervsfremme) Udnytte potentialer fx indenfor fødevareforædling og plastindustri samt IT og logistik Særlig indsats for at fremme og støtte iværksætteri Speciel indsats omkring generationsskifte, så virksomheder videreføres og videreudvikles Uddannelse til kommunens unge samt opkvalificering af arbejdsstyrken Styrke samarbejdet med uddannelses- og forskningsmiljøer Udnytte støtteordninger for virksomhedsudvikling Vejen Kommune medvirker ved udvikling af nye produkter og løsninger fx indenfor velfærdsteknologi TRUSLER (Threats) Manglende samarbejde på tværs i kommunen (fx mellem bysamfund, detailhandel, håndværk, foreninger osv.) Manglende omstilling til nye tendenser/markedskræfter Virksomheder og arbejdspladser flytter fra kommunen Manglende viden om nye metoder/teknologier Unge veluddannede vender ikke tilbage/vi tiltrækker ikke andre. Virksomheder kan ikke tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vækstpotentialer forbigås/fanges ikke Ingen innovation/manglende udvikling af eksisterende virksomheder For lidt iværksætteri/opstart af nye virksomheder For snævert og lokalt markedsfokus i virksomhederne Outsourcing af ufaglærte arbejdsopgaver Fravalg af kommunen ved etablering grundet manglende tiltrækningskraft. Manglende kendskab til muligheder og rammevilkår i Vejen Kommune 21

22 22

23

24

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere