ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune"

Transkript

1 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout og tryk: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Antal: 100 stk. Udgivet: Juli 2011

3 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

4 Velkommen til Vejen Kommunes erhvervspolitik Byrådet i Vejen Kommune, erhvervslivet og UdviklingVEJEN har sammen udarbejdet denne erhvervspolitik. Erhvervspolitikken lægger fundamentet for en fortsat udvikling af erhvervslivet i Vejen Kommune. Med erhvervspolitikken vil vi tiltrække og etablere nye virksomheder gennem aktiv markedsføring og iværksætterrådgivning. Vi vil udvikle eksisterende virksomheder gennem adgang til basal og specialiseret rådgivning, uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Endelig vil vi tiltrække vidensmedarbejdere, som kan hjælpe virksomhederne med vækst. Med de muligheder og udfordringer, der tegner sig for erhvervsudviklingen i Vejen Kommune er det helt nødvendigt, at vi samler kræfterne og trækker i samme retning. Vi skal hjælpe hinanden med at blive dygtigere og med at udvikle og afprøve nye ideer. Det kunne f.eks. være samarbejde mellem vore håndværksvirksomheder, hvor nye energikilder og energirenoveringer kan give vækstog udviklingsmuligheder eller et samarbejde mellem virksomheder og landbrug om fødevareforædling. Samtidig skal vi også tage fat i de nye muligheder, der opstår, som f.eks. at udnytte fibernettet og mobile bredbåndsnet til e-handel, velfærdsteknologier og mange andre formål. Derfor har Byrådet peget på klima og energi som et vigtigt indsatsområde de kommende år inden for virksomhedstiltrækning, iværksætteri og kompetenceudvikling af medarbejdere. Med erhvervspolitikken vil vi i fællesskab synliggøre og markedsføre Vejen Kommune som et centralt og let tilgængeligt sted at bosætte sig eller at etablere sin virksomhed, og vi vil skabe optimale udviklingsvilkår for driftige og innovative virksomheder i kommunen. Jeg vil understrege, at det er meget vigtigt for Byrådet at involvere alle, der ønsker at bidrage til den fremtidige udvikling på tværs af erhvervsliv, UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Egon Fræhr Borgmester 4

5 Indholdsfortegnelse Velkommen til Vejen Kommunes Erhvervspolitik Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vision for erhvervsfremme Mission for erhvervsfremme Strategier for virkeliggørelse af visionen Indsatsområder og målsætninger Indsatsområde 1 - Iværksætteri Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Indsatsområde 4 Bosætning Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Turismeudvikling Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Lokale aktører Om erhvervspolitikken Evaluering SWOT-analyse

6 Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vejen Kommunes overordnede vision med tilhørende delvisioner vedrører kommunens samlede virksomhed og giver dermed også rammer og retning for kommunens erhvervspolitik: Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen. Lokalt vil vi udvikle os dynamisk med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. Vision for erhvervsfremme Vi udnytter vores placering i midten til at skabe optimale udviklingsmuligheder for driftige og innovative virksomheder. Mission for erhvervsfremme Vejen Kommune er erhvervsvenlig og forandringsparat. Vi understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling, og vi styrker iværksætterkultur og innovation for at fremme vækst og velfærd for virksomheder og borgere. 6

7 Strategier for virkeliggørelse af visionen Understøtter: Via optimal erhvervsservice og muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling understøtter vi virksomhedernes udvikling af deres potentialer i et globaliseret marked. Tiltrækker: Med alsidige muligheder for bosætning tiltrækker vi kvalificeret arbejdskraft, der tilfører viden og skaber vækst og udvikling i virksomhederne. Leverer: UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd leverer i samspil med Væksthus Syddanmark og andre samarbejdspartnere basal og specialiseret erhvervsservice til virksomheder og iværksættere med udgangspunkt i deres konkrete behov. Prioriterer: Vi prioriterer indsatsen i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer udvikling og vækst, eller som har potentiale for en større værditilvækst. Samarbejder: Vejen Kommune samarbejder regionalt med henblik på i fællesskab med vore nabokommuner at forbedre områdets infrastruktur og rammevilkår og dermed skabe grundlag for vækst, innovation og erhvervsudvikling. Samler lokale kræfter: Lokale aktører samarbejder for i fællesskab at støtte og fremme iværksætteri og erhvervsudvikling i et samspil med Vejen Kommune. Dialog: Der er en konstant dialog mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og kommunens virksomheder for at synliggøre behov og potentialer, og vi samarbejder om erhvervsudviklingsaktiviteter. Efterspørger: Vejen Kommune efterspørger nye produkter og løsninger, som kan medvirke til effektivisering af kommunens drift, og vi kan medvirke i offentlig-privat samarbejde f.eks. omkring test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. 7

8 Indsatsområder og målsætninger Fem indsatsområder danner den overordnede ramme for arbejdet med at fremme den generelle erhvervsservice og erhvervsudvikling i Vejen Kommune: 1. Iværksætteri 2. Virksomhedstiltrækning 3. Virksomhedsudvikling 4. Bosætning 5. Arbejdskraftsudvikling Inden for hvert af disse områder beskrives indsatsen samt nogle overordnede målsætninger. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives efterfølgende de konkrete handleplaner, ligesom der kan defineres konkrete resultatmål for udvalgte områder og indsatser. Endvidere er det kommunens ansvar at udføre en række myndighedsopgaver, som har betydning for virksomhedernes drift og udvikling. Vejen Kommune leverer hurtig og effektiv sagsbehandling i dialog med de pågældende virksomheder. Vejen Kommune vil i forbindelse med udmøntningen af erhvervspolitikken i særlig grad sætte fokus på: Klima og energi Uddannelse Synliggørelse og markedsføring På tværs af de fem indsatsområder arbejder Vejen Kommune for at sikre gode overordnede rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Det udmøntes bl.a. med udgangspunkt i kommuneplanen samt via konkrete lokalplaner efter behov. 8 Evt. i Faktaboks?

9 Indsatsområde 1 - Iværksætteri Iværksætteri skaber dynamik i erhvervsudviklingen og bidrager til økonomisk vækst. I Vejen Kommune ligger iværksætternes overlevelsesandel over gennemsnittet samtidig med, at de bidrager med nye arbejdspladser i området. De nye virksomheders jobandel ligger dog en smule under gennemsnittet i regionen, og derfor vil vi prioritere at få flere iværksættere i kommunen i de kommende år. Mål for indsatsen: Vi tilbyder en målrettet service og vejledning til iværksættere, der kan fremme etablering af nye virksomheder samt medvirke til at sikre nye virksomheders overlevelse, vækst og udvikling Vejen Kommune sigter mod at have en overlevelsesrate for iværksættere, der er blandt de højeste i regionen, samt et antal iværksættere, der forholdsmæssigt ligger højere end landsgennemsnittet. Overlevelsesgraden for nyetablerede virksomheder i Vejen Kommune er blandt regionens bedste Kilde: Kontur

10 Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Målt på rammevilkår ligger Vejen Kommune i flere undersøgelser helt i top blandt landets kommuner. Sammen med vores geografiske placering betyder det, at vi har gode muligheder for at tiltrække virksomheder til området. Ved aktivt at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune og ved at tilbyde effektiv erhvervsservice og rådgivning vil vi gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i kommunen. Kommunen har endvidere en daglig netto udpendling, hvilket kan være positivt for nye virksomheder i forhold til at kunne rekruttere arbejdskraft fra lokalområdet. Mål for indsatsen: Vi arbejder aktivt på at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune via en fælles indsats og en målrettet markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder. Vejen Kommune tilbyder også i fremtiden erhvervsmæssige rammebetingelser, som er blandt landets bedste. UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd tilbyder i samarbejde med Væksthus Syddanmark en kvalificeret rådgivning og erhvervsservice til nye virksomheder samt medvirker til at synliggøre særlige muligheder for erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Vejen Kommune har en hurtig, smidig og koordineret sagsbehandling. Vejen Kommune sigter mod at tiltrække flere regionale/nationale/globale virksomheder. 10 Vejen Kommune har Danmarks bedste erhvervsvilkår Kilde: Dansk Industri, rapport 2010

11 Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved i forhold til regionsog landsgennemsnittet at have en overvægt af små og mellemstore virksomheder samt et lavere antal virksomheder med over 50 ansatte. I forhold til virksomhedernes fleksibilitet og evne til at tilpasse sig nye markeder kan det være positivt. Til gengæld er der en tendens til, at mindre virksomheder i nogle brancher kan have besvær med at tilbyde fuldtidsstillinger til medarbejdere med en videregående uddannelse, selv om disse medarbejdere vil kunne tilføre ny viden til virksomheden, som efterfølgende kan skabe vækst og udvikling. Mål for indsatsen: Med basal og specialiseret rådgivning og erhvervsservice hæves vidensniveauet i virksomhederne med henblik på at skabe øget værditilvækst gennem innovation. Samarbejdet med udviklings- og forskningsmiljøer styrkes, og videnpersoner tilknyttes virksomhederne på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Forskellige støtteordninger for virksomhedsudvikling synliggøres og udnyttes. Vejen Kommune sigter mod at øge antallet af vækstvirksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder. I Vejen Kommune er der en netto udpendling pr. dag på 1840 personer Kilde: Kontur

12 Indsatsområde 4 Bosætning I forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft er bosætning en væsentlig faktor. Vejen Kommune har en konstant befolkningstilvækst, men har samtidig et underskud af arbejdspladser, hvilket kommer til udtryk med en netto udpendling pr. døgn på 1840 personer (2009). Vi har en stor fraflytning i gruppen af årige, primært fordi de søger en videregående uddannelse. En udfordring er at få yngre mennesker til at flytte hertil, når de har afsluttet deres uddannelse, og enten at tilbyde dem attraktive jobs eller iværksætterstøtte til at starte egen virksomhed. Desuden er der adgang til arbejdspladser inden for max. 60 minutters kørsel fra Vejen, hvilket er attraktivt i forhold til bosætning i kommunen. Mål for indsatsen: Vejen Kommunes image styrkes og synliggøres med henblik på at tiltrække flere tilflyttere til kommunen Vi vil tiltrække mennesker med en videregående uddannelse, som skal tilbydes optimale muligheder for jobskabelse og iværksætteri i nærområdet. Virksomheder og kommune samarbejder om at gennemføre kampagner for bosætning og erhvervsudvikling, og UdviklingVEJEN deltager i koordineringen af denne indsats. Vejen Kommune sigter efter, at der skal være en befolkningstilvækst i aldersgruppen årige 12 Fra Vejen kan du nå arbejdspladser indenfor 60 minutters transporttid Kilde: Kontur 2010

13 Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved, at befolkningens generelle uddannelsesniveau ligger under gennemsnittet for regionen. Samtidig er der et meget lavt antal beskæftigede i den private sektor, der har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Det kan i et vist omfang have sammenhæng med kommunens virksomhedsstruktur samt hvilke brancher, der i øjeblikket dominerer i området. En prognose for fremtidens arbejdspladser i Trekantområdets virksomheder viser, at der vil være en kraftig tilbagegang i antallet af arbejdspladser for ufaglærte og faglærte arbejdere. Samtidig kan der forudses en fremgang i beskæftigelsen for grupper med korte, mellemlange og længerevarende videregående uddannelser. Det giver en udfordring i Vejen Kommune i forhold til at få opkvalificeret arbejdskraften i kommunen. Vi har behov for en generel opkvalificering af arbejdskraften, men det skal samtidig ses i sammenhæng med, hvilke brancher der formodes at vokse i de kommende år, og som dermed får behov for mere arbejdskraft. For at styrke beskæftigelsen i sammenhæng med behovet for arbejdskraftsudvikling samarbejder UdviklingVEJEN med Vejen Kommunes Jobcenter. De koordinerer deres indsats for at reducere ledigheden samt for at tilpasse efter- og videreuddannelsestilbud i forhold til behov og udvikling i de forskellige brancher. Mål for indsatsen: Vejen Kommune og kommunens virksomheder udnytter de tilgængelige muligheder for efter- og videreuddannelse med henblik på at kvalificere arbejdskraften i forhold til efterspørgslen. Vi vil være på forkant med udviklingen indenfor forskellige brancher, og vi koordinerer og understøtter rekruttering samt efter- og videreuddannelse i forhold til denne udvikling. Vi understøtter og stimulerer brancher og virksomheder med vækstpotentiale. Vi sigter efter at beskæftige flere videnmedarbejdere i vore virksomheder. Vejen Kommune sigter efter at være i top 5 blandt kommunerne i Region Syddanmark i forhold til at hæve borgernes uddannelsesniveau. Der er ca borgere beskæftiget i Vejen Kommune Kilde: Kontur

14 Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling er baseret på en bestiller/udfører model, hvor Byrådet via Udviklingsafdelingen uddelegerer opgaven til Udvikling- VEJEN, der udfører opgaven i praksis. Det sker via en rammestyringsmodel, hvor visionen samt de overordnede strategier, indsatsområder og målsætninger defineres i en flerårig erhvervspolitik. De mere specifikke indsatser, målsætninger og handleplaner beskrives i en årlig drifts- og udviklingsaftale, som indgås mellem UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Drifts- og udviklingsaftalen evalueres én gang om året forud for indgåelse af den næste aftale. Desuden indgås hvert år en samarbejdsaftale mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og Væksthus Syddanmark, som også indarbejdes i drifts- og udviklingsaftalen. Hvert år drøftes og evalueres indsatsområderne sammen med de prioriterede initiativer. I denne drøftelse inddrages de interessenter, som på forskellig vis berøres af erhvervspolitikken. På baggrund af disse drøftelser fastlægges initiativer og indsatser for det kommende år. I denne fase kan også inddrages elementer fra andre politikområder som f.eks. beskæftigelsesområdet. Vejen Kommune deltager på et overordnet niveau i udarbejdelsen af handlingsplanerne og informeres om resultaterne gennem præsentation af evalueringerne. Byrådet godkender den årlige drifts- og udviklingsaftale, som desuden skal ses i tæt sammenhæng med den prioritering, der hvert år finder sted ved udarbejdelsen af Vejen Kommunes budget. I budgettet fastlægges den samlede økonomiske ramme for kommunens erhvervsfremmeaktiviteter. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives ud over konkrete målsætninger og handleplaner for de fem indsatsområder endvidere, hvordan man vil gennemføre forskellige initiativer og aktiviteter vedrørende: - basal erhvervsservice - specialiseret erhvervsservice - erhvervsudvikling 14

15 Turismeudvikling I drifts- og udviklingsaftalen beskrives desuden konkrete indsatsområder, målsætninger og handleplaner vedrørende turismeaktiviteterne i UdviklingVEJEN, idet erhvervsog turismeudvikling ses i sammenhæng i forhold til budget og aktivitetsniveau. TURISMEPOLITIK - for Vejen Kommune Vision, strategier og målsætninger for turismeudvikling er særskilt beskrevet i Vejen Kommunes turismepolitik fra Status- og forudsætninger SWOT ERHVERVSPOLITIK - for Vejen Kommune Skabelon Drifts- og udviklingsaftale Analyse samarbejder Temaer og handleplaner Diagram: Sammenhæng mellem dokumenter 15

16 Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Vejen Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejdsrelationer i flere retninger, hvilket i høj grad skal ses i sammenhæng med vores geografiske placering i midten. De konkrete samarbejdsrelationer med tilhørende budgetter er særskilt beskrevet i et notat. Med udgangspunkt i vores erhvervspolitiske vision og strategier giver det god mening, at Vejen Kommune samarbejder til alle sider med henblik på at styrke vores muligheder for erhvervsudvikling. Som oftest får vi et udbytte ud af at indgå i en større sammenhæng, når det gælder om at styrke rammebetingelser som infrastruktur og overordnet planlægning. Samarbejdet foregår i høj grad på politisk/strategiske niveau, men det udmønter sig også via deltagelse i konkrete projekter og samarbejde om forskellige opgaver. Vejen Kommune vil have fokus på i endnu højere grad end hidtil at få et konkret udbytte af deltagelsen i de forskellige samarbejdsfora. Det gælder ikke mindst for kommunens udfører UdviklingVEJEN, som via deltagelse i projekter og via løsning af opgaver omkring rådgivning og udvikling skal være med til at sikre dette. En konstant dialog mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN skal sikre, at der er overensstemmelse og skabes synergi i forhold til vore samarbejdspartnere. Der vil fortsat være samarbejdsrelationer om erhvervsfremme og turismeudvikling både på strategisk og operationelt niveau med følgende partnere: Væksthus Syddanmark Trekantområdet, herunder TRIN, Innozone mv. SVUF, Sydvestjysk Udviklingsforum Billund Kommune / Billund Resort Det Syddanske Bruxelles kontor Kinakontoret Region Syddanmark / Vækstforum / Welfare Tech Region 16

17 Lokale aktører En række lokale aktører, som f.eks. pengeinstitutter, advokater, ejendomsmæglere og mange flere, kan i høj grad bidrage positivt i forhold til erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Det skal sikres, at der er en konstant og god dialog mellem disse lokale aktører, UdviklingVEJEN samt Vejen Kommune for at koordinere den fælles indsats, udnytte muligheder og imødegå trusler og udfordringer for erhvervsudviklingen i kommunen. s v u f Sydvestjysk Udviklingsforum Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme vil være et vigtigt forum og omdrejningspunkt for denne dialog. Logoer samarbejdsparter 17

18 Om erhvervspolitikken En erhvervspolitik skal være ambitiøs, men realistisk, og den skal angive en retning, der peger frem i tiden. Derfor er det vigtigt, at der mellem Vejen Kommune og kommunens erhvervsvirksomheder er enighed om og opbakning til den langsigtede vision for erhvervsudvikling. Erhvervspolitikken skal desuden fungere som et styringsværktøj, hvormed Byrådet kan angive de overordnede rammer for erhvervsfremmeindsatsen i Vejen Kommune. Erhvervspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision, planstrategien samt kommuneplanen, som udgør en samlet ramme for kommunens overordnede og langsigtede indsatser. Erhvervspolitikken indeholder en vision samt beskriver rammer og indsatsområder i forhold til den fremtidige erhvervsudvikling og erhvervsservice i Vejen Kommune. Strategier og målsætninger for konkrete indsatsområder skal medvirke til at sikre fremdrift i udviklingen. Dette understøttes med en årlig drifts- og udviklingsaftale mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN, hvor der udarbejdes handleplaner med konkrete målsætninger for de udvalgte indsatser. Erhvervspolitikken og turismepolitikken skal ses i sammenhæng, og der vil være en naturlig koordinering mellem initiativerne på disse områder. 18

19 Forud for formulering af forslaget til en erhvervspolitik er der gennemført en proces, hvor en projektgruppe: har registreret og analyseret data og prognoser for at beskrive rammevilkår og udviklingstendenser har interviewet et udpluk Udviklingsrådets medlemmer på tværs af brancher og geografi har inddraget viden og data fra forskellige kilder som fx KL, Region Syddanmark og Danmarks Statistik har udarbejdet en SWOT-analyse, som er baseret på data vedr. status og forudsætninger samt på input fra Udviklingsrådet og andre. Erhvervslivet i Vejen Kommune har været inddraget i processen via Udviklingsrådet, som er repræsenteret med formand og næstformand i projektgruppen. Evaluering Vejen Kommunes erhvervspolitik evalueres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Den tilhørende drifts- og udviklingsaftale evalueres én gang om året forud for genforhandling om den følgende aftale og før godkendelsen af kommunens budget. Status og forudsætninger for erhvervspolitik opdateres løbende med relevante data. Disse data inddrages sammen med SWOT-analysen som en del af grundlaget for den årlige genforhandling af drifts- og udviklingsaftalen, men også i forbindelse med evaluering og en eventuel justering af erhvervspolitikken. I den sammenhæng kan der samtidig ske en revurdering af SWOT-analysen i forhold til den udvikling, der har været i den forløbne periode. 19

20 SWOT-analyse STYRKER (Strengths) Vejen Kommunes geografiske placering God infrastruktur/tilgængelighed (motorvej, jernbane) Adgang til mange arbejdspladser i regionen Stor andel af kommunens borgere er arbejdsdygtige Lave ledighedstal, - kultur for alle i arbejde Specialisering indenfor fødevarer og transport Stærk IT infrastruktur med udbredt fiberdækning Gode erhvervsmæssige rammebetingelser Iværksætteri, høj overlevelsesgrad for virksomheder Befolkningstilvækst Ingen nedgang i fremtidig arbejdsstyrke (24-65 årige) SVAGHEDER (Weaknesses) Stor andel af produktionserhverv Få arbejdspladser indenfor energi/miljø Lav andel af medico/sundhedsvirksomheder Færre nye virksomheder end region/landsgennemsnit Lavt uddannelsesniveau Lavt antal af arbejdspladser til højtuddannede Indkomstgrundlag betydelig lavere end landsgennemsnit Befolkningsandel 65+ øges Antal arbejdspladser < 1 pr. indbygger, nettoudpendling Begrænset adgang til kapital og lånemuligheder 20

21 MULIGHEDER (Opportunities) Styrke kommunens image som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune Vores geografiske placering i midten skal udnyttes Fokusere på fremtidens virksomheder og brancher med vækstpotentiale Skabe øget værditilvækst gennem innovation Fokus på globalisering Styrke kultur for virksomhedernes anvendelse af internettet fx til e-handel Hæve vidensniveauet i virksomhederne Skabe attraktive miljøer for vækstvirksomheder (fysisk placering, klynger og netværk, erhvervsfremme) Udnytte potentialer fx indenfor fødevareforædling og plastindustri samt IT og logistik Særlig indsats for at fremme og støtte iværksætteri Speciel indsats omkring generationsskifte, så virksomheder videreføres og videreudvikles Uddannelse til kommunens unge samt opkvalificering af arbejdsstyrken Styrke samarbejdet med uddannelses- og forskningsmiljøer Udnytte støtteordninger for virksomhedsudvikling Vejen Kommune medvirker ved udvikling af nye produkter og løsninger fx indenfor velfærdsteknologi TRUSLER (Threats) Manglende samarbejde på tværs i kommunen (fx mellem bysamfund, detailhandel, håndværk, foreninger osv.) Manglende omstilling til nye tendenser/markedskræfter Virksomheder og arbejdspladser flytter fra kommunen Manglende viden om nye metoder/teknologier Unge veluddannede vender ikke tilbage/vi tiltrækker ikke andre. Virksomheder kan ikke tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vækstpotentialer forbigås/fanges ikke Ingen innovation/manglende udvikling af eksisterende virksomheder For lidt iværksætteri/opstart af nye virksomheder For snævert og lokalt markedsfokus i virksomhederne Outsourcing af ufaglærte arbejdsopgaver Fravalg af kommunen ved etablering grundet manglende tiltrækningskraft. Manglende kendskab til muligheder og rammevilkår i Vejen Kommune 21

22 22

23

24

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

ERHVERVS POLITIK

ERHVERVS POLITIK ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores virksomheder

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere