ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune"

Transkript

1 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout og tryk: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Antal: 100 stk. Udgivet: Juli 2011

3 ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

4 Velkommen til Vejen Kommunes erhvervspolitik Byrådet i Vejen Kommune, erhvervslivet og UdviklingVEJEN har sammen udarbejdet denne erhvervspolitik. Erhvervspolitikken lægger fundamentet for en fortsat udvikling af erhvervslivet i Vejen Kommune. Med erhvervspolitikken vil vi tiltrække og etablere nye virksomheder gennem aktiv markedsføring og iværksætterrådgivning. Vi vil udvikle eksisterende virksomheder gennem adgang til basal og specialiseret rådgivning, uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. Endelig vil vi tiltrække vidensmedarbejdere, som kan hjælpe virksomhederne med vækst. Med de muligheder og udfordringer, der tegner sig for erhvervsudviklingen i Vejen Kommune er det helt nødvendigt, at vi samler kræfterne og trækker i samme retning. Vi skal hjælpe hinanden med at blive dygtigere og med at udvikle og afprøve nye ideer. Det kunne f.eks. være samarbejde mellem vore håndværksvirksomheder, hvor nye energikilder og energirenoveringer kan give vækstog udviklingsmuligheder eller et samarbejde mellem virksomheder og landbrug om fødevareforædling. Samtidig skal vi også tage fat i de nye muligheder, der opstår, som f.eks. at udnytte fibernettet og mobile bredbåndsnet til e-handel, velfærdsteknologier og mange andre formål. Derfor har Byrådet peget på klima og energi som et vigtigt indsatsområde de kommende år inden for virksomhedstiltrækning, iværksætteri og kompetenceudvikling af medarbejdere. Med erhvervspolitikken vil vi i fællesskab synliggøre og markedsføre Vejen Kommune som et centralt og let tilgængeligt sted at bosætte sig eller at etablere sin virksomhed, og vi vil skabe optimale udviklingsvilkår for driftige og innovative virksomheder i kommunen. Jeg vil understrege, at det er meget vigtigt for Byrådet at involvere alle, der ønsker at bidrage til den fremtidige udvikling på tværs af erhvervsliv, UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Egon Fræhr Borgmester 4

5 Indholdsfortegnelse Velkommen til Vejen Kommunes Erhvervspolitik Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vision for erhvervsfremme Mission for erhvervsfremme Strategier for virkeliggørelse af visionen Indsatsområder og målsætninger Indsatsområde 1 - Iværksætteri Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Indsatsområde 4 Bosætning Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Turismeudvikling Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Lokale aktører Om erhvervspolitikken Evaluering SWOT-analyse

6 Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling Vejen Kommunes overordnede vision med tilhørende delvisioner vedrører kommunens samlede virksomhed og giver dermed også rammer og retning for kommunens erhvervspolitik: Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen. Lokalt vil vi udvikle os dynamisk med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. Vision for erhvervsfremme Vi udnytter vores placering i midten til at skabe optimale udviklingsmuligheder for driftige og innovative virksomheder. Mission for erhvervsfremme Vejen Kommune er erhvervsvenlig og forandringsparat. Vi understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling, og vi styrker iværksætterkultur og innovation for at fremme vækst og velfærd for virksomheder og borgere. 6

7 Strategier for virkeliggørelse af visionen Understøtter: Via optimal erhvervsservice og muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling understøtter vi virksomhedernes udvikling af deres potentialer i et globaliseret marked. Tiltrækker: Med alsidige muligheder for bosætning tiltrækker vi kvalificeret arbejdskraft, der tilfører viden og skaber vækst og udvikling i virksomhederne. Leverer: UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd leverer i samspil med Væksthus Syddanmark og andre samarbejdspartnere basal og specialiseret erhvervsservice til virksomheder og iværksættere med udgangspunkt i deres konkrete behov. Prioriterer: Vi prioriterer indsatsen i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer udvikling og vækst, eller som har potentiale for en større værditilvækst. Samarbejder: Vejen Kommune samarbejder regionalt med henblik på i fællesskab med vore nabokommuner at forbedre områdets infrastruktur og rammevilkår og dermed skabe grundlag for vækst, innovation og erhvervsudvikling. Samler lokale kræfter: Lokale aktører samarbejder for i fællesskab at støtte og fremme iværksætteri og erhvervsudvikling i et samspil med Vejen Kommune. Dialog: Der er en konstant dialog mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og kommunens virksomheder for at synliggøre behov og potentialer, og vi samarbejder om erhvervsudviklingsaktiviteter. Efterspørger: Vejen Kommune efterspørger nye produkter og løsninger, som kan medvirke til effektivisering af kommunens drift, og vi kan medvirke i offentlig-privat samarbejde f.eks. omkring test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. 7

8 Indsatsområder og målsætninger Fem indsatsområder danner den overordnede ramme for arbejdet med at fremme den generelle erhvervsservice og erhvervsudvikling i Vejen Kommune: 1. Iværksætteri 2. Virksomhedstiltrækning 3. Virksomhedsudvikling 4. Bosætning 5. Arbejdskraftsudvikling Inden for hvert af disse områder beskrives indsatsen samt nogle overordnede målsætninger. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives efterfølgende de konkrete handleplaner, ligesom der kan defineres konkrete resultatmål for udvalgte områder og indsatser. Endvidere er det kommunens ansvar at udføre en række myndighedsopgaver, som har betydning for virksomhedernes drift og udvikling. Vejen Kommune leverer hurtig og effektiv sagsbehandling i dialog med de pågældende virksomheder. Vejen Kommune vil i forbindelse med udmøntningen af erhvervspolitikken i særlig grad sætte fokus på: Klima og energi Uddannelse Synliggørelse og markedsføring På tværs af de fem indsatsområder arbejder Vejen Kommune for at sikre gode overordnede rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Det udmøntes bl.a. med udgangspunkt i kommuneplanen samt via konkrete lokalplaner efter behov. 8 Evt. i Faktaboks?

9 Indsatsområde 1 - Iværksætteri Iværksætteri skaber dynamik i erhvervsudviklingen og bidrager til økonomisk vækst. I Vejen Kommune ligger iværksætternes overlevelsesandel over gennemsnittet samtidig med, at de bidrager med nye arbejdspladser i området. De nye virksomheders jobandel ligger dog en smule under gennemsnittet i regionen, og derfor vil vi prioritere at få flere iværksættere i kommunen i de kommende år. Mål for indsatsen: Vi tilbyder en målrettet service og vejledning til iværksættere, der kan fremme etablering af nye virksomheder samt medvirke til at sikre nye virksomheders overlevelse, vækst og udvikling Vejen Kommune sigter mod at have en overlevelsesrate for iværksættere, der er blandt de højeste i regionen, samt et antal iværksættere, der forholdsmæssigt ligger højere end landsgennemsnittet. Overlevelsesgraden for nyetablerede virksomheder i Vejen Kommune er blandt regionens bedste Kilde: Kontur

10 Indsatsområde 2 - Virksomhedstiltrækning Målt på rammevilkår ligger Vejen Kommune i flere undersøgelser helt i top blandt landets kommuner. Sammen med vores geografiske placering betyder det, at vi har gode muligheder for at tiltrække virksomheder til området. Ved aktivt at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune og ved at tilbyde effektiv erhvervsservice og rådgivning vil vi gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i kommunen. Kommunen har endvidere en daglig netto udpendling, hvilket kan være positivt for nye virksomheder i forhold til at kunne rekruttere arbejdskraft fra lokalområdet. Mål for indsatsen: Vi arbejder aktivt på at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune via en fælles indsats og en målrettet markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder. Vejen Kommune tilbyder også i fremtiden erhvervsmæssige rammebetingelser, som er blandt landets bedste. UdviklingVEJEN og InnovationsHus Syd tilbyder i samarbejde med Væksthus Syddanmark en kvalificeret rådgivning og erhvervsservice til nye virksomheder samt medvirker til at synliggøre særlige muligheder for erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Vejen Kommune har en hurtig, smidig og koordineret sagsbehandling. Vejen Kommune sigter mod at tiltrække flere regionale/nationale/globale virksomheder. 10 Vejen Kommune har Danmarks bedste erhvervsvilkår Kilde: Dansk Industri, rapport 2010

11 Indsatsområde 3 - Virksomhedsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved i forhold til regionsog landsgennemsnittet at have en overvægt af små og mellemstore virksomheder samt et lavere antal virksomheder med over 50 ansatte. I forhold til virksomhedernes fleksibilitet og evne til at tilpasse sig nye markeder kan det være positivt. Til gengæld er der en tendens til, at mindre virksomheder i nogle brancher kan have besvær med at tilbyde fuldtidsstillinger til medarbejdere med en videregående uddannelse, selv om disse medarbejdere vil kunne tilføre ny viden til virksomheden, som efterfølgende kan skabe vækst og udvikling. Mål for indsatsen: Med basal og specialiseret rådgivning og erhvervsservice hæves vidensniveauet i virksomhederne med henblik på at skabe øget værditilvækst gennem innovation. Samarbejdet med udviklings- og forskningsmiljøer styrkes, og videnpersoner tilknyttes virksomhederne på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Forskellige støtteordninger for virksomhedsudvikling synliggøres og udnyttes. Vejen Kommune sigter mod at øge antallet af vækstvirksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder. I Vejen Kommune er der en netto udpendling pr. dag på 1840 personer Kilde: Kontur

12 Indsatsområde 4 Bosætning I forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft er bosætning en væsentlig faktor. Vejen Kommune har en konstant befolkningstilvækst, men har samtidig et underskud af arbejdspladser, hvilket kommer til udtryk med en netto udpendling pr. døgn på 1840 personer (2009). Vi har en stor fraflytning i gruppen af årige, primært fordi de søger en videregående uddannelse. En udfordring er at få yngre mennesker til at flytte hertil, når de har afsluttet deres uddannelse, og enten at tilbyde dem attraktive jobs eller iværksætterstøtte til at starte egen virksomhed. Desuden er der adgang til arbejdspladser inden for max. 60 minutters kørsel fra Vejen, hvilket er attraktivt i forhold til bosætning i kommunen. Mål for indsatsen: Vejen Kommunes image styrkes og synliggøres med henblik på at tiltrække flere tilflyttere til kommunen Vi vil tiltrække mennesker med en videregående uddannelse, som skal tilbydes optimale muligheder for jobskabelse og iværksætteri i nærområdet. Virksomheder og kommune samarbejder om at gennemføre kampagner for bosætning og erhvervsudvikling, og UdviklingVEJEN deltager i koordineringen af denne indsats. Vejen Kommune sigter efter, at der skal være en befolkningstilvækst i aldersgruppen årige 12 Fra Vejen kan du nå arbejdspladser indenfor 60 minutters transporttid Kilde: Kontur 2010

13 Indsatsområde 5 Arbejdskraftsudvikling Vejen Kommune er kendetegnet ved, at befolkningens generelle uddannelsesniveau ligger under gennemsnittet for regionen. Samtidig er der et meget lavt antal beskæftigede i den private sektor, der har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Det kan i et vist omfang have sammenhæng med kommunens virksomhedsstruktur samt hvilke brancher, der i øjeblikket dominerer i området. En prognose for fremtidens arbejdspladser i Trekantområdets virksomheder viser, at der vil være en kraftig tilbagegang i antallet af arbejdspladser for ufaglærte og faglærte arbejdere. Samtidig kan der forudses en fremgang i beskæftigelsen for grupper med korte, mellemlange og længerevarende videregående uddannelser. Det giver en udfordring i Vejen Kommune i forhold til at få opkvalificeret arbejdskraften i kommunen. Vi har behov for en generel opkvalificering af arbejdskraften, men det skal samtidig ses i sammenhæng med, hvilke brancher der formodes at vokse i de kommende år, og som dermed får behov for mere arbejdskraft. For at styrke beskæftigelsen i sammenhæng med behovet for arbejdskraftsudvikling samarbejder UdviklingVEJEN med Vejen Kommunes Jobcenter. De koordinerer deres indsats for at reducere ledigheden samt for at tilpasse efter- og videreuddannelsestilbud i forhold til behov og udvikling i de forskellige brancher. Mål for indsatsen: Vejen Kommune og kommunens virksomheder udnytter de tilgængelige muligheder for efter- og videreuddannelse med henblik på at kvalificere arbejdskraften i forhold til efterspørgslen. Vi vil være på forkant med udviklingen indenfor forskellige brancher, og vi koordinerer og understøtter rekruttering samt efter- og videreuddannelse i forhold til denne udvikling. Vi understøtter og stimulerer brancher og virksomheder med vækstpotentiale. Vi sigter efter at beskæftige flere videnmedarbejdere i vore virksomheder. Vejen Kommune sigter efter at være i top 5 blandt kommunerne i Region Syddanmark i forhold til at hæve borgernes uddannelsesniveau. Der er ca borgere beskæftiget i Vejen Kommune Kilde: Kontur

14 Organisering og udmøntning af erhvervspolitikken Vejen Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling er baseret på en bestiller/udfører model, hvor Byrådet via Udviklingsafdelingen uddelegerer opgaven til Udvikling- VEJEN, der udfører opgaven i praksis. Det sker via en rammestyringsmodel, hvor visionen samt de overordnede strategier, indsatsområder og målsætninger defineres i en flerårig erhvervspolitik. De mere specifikke indsatser, målsætninger og handleplaner beskrives i en årlig drifts- og udviklingsaftale, som indgås mellem UdviklingVEJEN og Vejen Kommune. Drifts- og udviklingsaftalen evalueres én gang om året forud for indgåelse af den næste aftale. Desuden indgås hvert år en samarbejdsaftale mellem Vejen Kommune, UdviklingVEJEN og Væksthus Syddanmark, som også indarbejdes i drifts- og udviklingsaftalen. Hvert år drøftes og evalueres indsatsområderne sammen med de prioriterede initiativer. I denne drøftelse inddrages de interessenter, som på forskellig vis berøres af erhvervspolitikken. På baggrund af disse drøftelser fastlægges initiativer og indsatser for det kommende år. I denne fase kan også inddrages elementer fra andre politikområder som f.eks. beskæftigelsesområdet. Vejen Kommune deltager på et overordnet niveau i udarbejdelsen af handlingsplanerne og informeres om resultaterne gennem præsentation af evalueringerne. Byrådet godkender den årlige drifts- og udviklingsaftale, som desuden skal ses i tæt sammenhæng med den prioritering, der hvert år finder sted ved udarbejdelsen af Vejen Kommunes budget. I budgettet fastlægges den samlede økonomiske ramme for kommunens erhvervsfremmeaktiviteter. I drifts- og udviklingsaftalen beskrives ud over konkrete målsætninger og handleplaner for de fem indsatsområder endvidere, hvordan man vil gennemføre forskellige initiativer og aktiviteter vedrørende: - basal erhvervsservice - specialiseret erhvervsservice - erhvervsudvikling 14

15 Turismeudvikling I drifts- og udviklingsaftalen beskrives desuden konkrete indsatsområder, målsætninger og handleplaner vedrørende turismeaktiviteterne i UdviklingVEJEN, idet erhvervsog turismeudvikling ses i sammenhæng i forhold til budget og aktivitetsniveau. TURISMEPOLITIK - for Vejen Kommune Vision, strategier og målsætninger for turismeudvikling er særskilt beskrevet i Vejen Kommunes turismepolitik fra Status- og forudsætninger SWOT ERHVERVSPOLITIK - for Vejen Kommune Skabelon Drifts- og udviklingsaftale Analyse samarbejder Temaer og handleplaner Diagram: Sammenhæng mellem dokumenter 15

16 Erhvervspolitisk samarbejde og koordinering Vejen Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejdsrelationer i flere retninger, hvilket i høj grad skal ses i sammenhæng med vores geografiske placering i midten. De konkrete samarbejdsrelationer med tilhørende budgetter er særskilt beskrevet i et notat. Med udgangspunkt i vores erhvervspolitiske vision og strategier giver det god mening, at Vejen Kommune samarbejder til alle sider med henblik på at styrke vores muligheder for erhvervsudvikling. Som oftest får vi et udbytte ud af at indgå i en større sammenhæng, når det gælder om at styrke rammebetingelser som infrastruktur og overordnet planlægning. Samarbejdet foregår i høj grad på politisk/strategiske niveau, men det udmønter sig også via deltagelse i konkrete projekter og samarbejde om forskellige opgaver. Vejen Kommune vil have fokus på i endnu højere grad end hidtil at få et konkret udbytte af deltagelsen i de forskellige samarbejdsfora. Det gælder ikke mindst for kommunens udfører UdviklingVEJEN, som via deltagelse i projekter og via løsning af opgaver omkring rådgivning og udvikling skal være med til at sikre dette. En konstant dialog mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN skal sikre, at der er overensstemmelse og skabes synergi i forhold til vore samarbejdspartnere. Der vil fortsat være samarbejdsrelationer om erhvervsfremme og turismeudvikling både på strategisk og operationelt niveau med følgende partnere: Væksthus Syddanmark Trekantområdet, herunder TRIN, Innozone mv. SVUF, Sydvestjysk Udviklingsforum Billund Kommune / Billund Resort Det Syddanske Bruxelles kontor Kinakontoret Region Syddanmark / Vækstforum / Welfare Tech Region 16

17 Lokale aktører En række lokale aktører, som f.eks. pengeinstitutter, advokater, ejendomsmæglere og mange flere, kan i høj grad bidrage positivt i forhold til erhvervsudvikling i Vejen Kommune. Det skal sikres, at der er en konstant og god dialog mellem disse lokale aktører, UdviklingVEJEN samt Vejen Kommune for at koordinere den fælles indsats, udnytte muligheder og imødegå trusler og udfordringer for erhvervsudviklingen i kommunen. s v u f Sydvestjysk Udviklingsforum Udviklingsrådet for Erhverv og Turisme vil være et vigtigt forum og omdrejningspunkt for denne dialog. Logoer samarbejdsparter 17

18 Om erhvervspolitikken En erhvervspolitik skal være ambitiøs, men realistisk, og den skal angive en retning, der peger frem i tiden. Derfor er det vigtigt, at der mellem Vejen Kommune og kommunens erhvervsvirksomheder er enighed om og opbakning til den langsigtede vision for erhvervsudvikling. Erhvervspolitikken skal desuden fungere som et styringsværktøj, hvormed Byrådet kan angive de overordnede rammer for erhvervsfremmeindsatsen i Vejen Kommune. Erhvervspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede vision, planstrategien samt kommuneplanen, som udgør en samlet ramme for kommunens overordnede og langsigtede indsatser. Erhvervspolitikken indeholder en vision samt beskriver rammer og indsatsområder i forhold til den fremtidige erhvervsudvikling og erhvervsservice i Vejen Kommune. Strategier og målsætninger for konkrete indsatsområder skal medvirke til at sikre fremdrift i udviklingen. Dette understøttes med en årlig drifts- og udviklingsaftale mellem Vejen Kommune og UdviklingVEJEN, hvor der udarbejdes handleplaner med konkrete målsætninger for de udvalgte indsatser. Erhvervspolitikken og turismepolitikken skal ses i sammenhæng, og der vil være en naturlig koordinering mellem initiativerne på disse områder. 18

19 Forud for formulering af forslaget til en erhvervspolitik er der gennemført en proces, hvor en projektgruppe: har registreret og analyseret data og prognoser for at beskrive rammevilkår og udviklingstendenser har interviewet et udpluk Udviklingsrådets medlemmer på tværs af brancher og geografi har inddraget viden og data fra forskellige kilder som fx KL, Region Syddanmark og Danmarks Statistik har udarbejdet en SWOT-analyse, som er baseret på data vedr. status og forudsætninger samt på input fra Udviklingsrådet og andre. Erhvervslivet i Vejen Kommune har været inddraget i processen via Udviklingsrådet, som er repræsenteret med formand og næstformand i projektgruppen. Evaluering Vejen Kommunes erhvervspolitik evalueres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Den tilhørende drifts- og udviklingsaftale evalueres én gang om året forud for genforhandling om den følgende aftale og før godkendelsen af kommunens budget. Status og forudsætninger for erhvervspolitik opdateres løbende med relevante data. Disse data inddrages sammen med SWOT-analysen som en del af grundlaget for den årlige genforhandling af drifts- og udviklingsaftalen, men også i forbindelse med evaluering og en eventuel justering af erhvervspolitikken. I den sammenhæng kan der samtidig ske en revurdering af SWOT-analysen i forhold til den udvikling, der har været i den forløbne periode. 19

20 SWOT-analyse STYRKER (Strengths) Vejen Kommunes geografiske placering God infrastruktur/tilgængelighed (motorvej, jernbane) Adgang til mange arbejdspladser i regionen Stor andel af kommunens borgere er arbejdsdygtige Lave ledighedstal, - kultur for alle i arbejde Specialisering indenfor fødevarer og transport Stærk IT infrastruktur med udbredt fiberdækning Gode erhvervsmæssige rammebetingelser Iværksætteri, høj overlevelsesgrad for virksomheder Befolkningstilvækst Ingen nedgang i fremtidig arbejdsstyrke (24-65 årige) SVAGHEDER (Weaknesses) Stor andel af produktionserhverv Få arbejdspladser indenfor energi/miljø Lav andel af medico/sundhedsvirksomheder Færre nye virksomheder end region/landsgennemsnit Lavt uddannelsesniveau Lavt antal af arbejdspladser til højtuddannede Indkomstgrundlag betydelig lavere end landsgennemsnit Befolkningsandel 65+ øges Antal arbejdspladser < 1 pr. indbygger, nettoudpendling Begrænset adgang til kapital og lånemuligheder 20

21 MULIGHEDER (Opportunities) Styrke kommunens image som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune Vores geografiske placering i midten skal udnyttes Fokusere på fremtidens virksomheder og brancher med vækstpotentiale Skabe øget værditilvækst gennem innovation Fokus på globalisering Styrke kultur for virksomhedernes anvendelse af internettet fx til e-handel Hæve vidensniveauet i virksomhederne Skabe attraktive miljøer for vækstvirksomheder (fysisk placering, klynger og netværk, erhvervsfremme) Udnytte potentialer fx indenfor fødevareforædling og plastindustri samt IT og logistik Særlig indsats for at fremme og støtte iværksætteri Speciel indsats omkring generationsskifte, så virksomheder videreføres og videreudvikles Uddannelse til kommunens unge samt opkvalificering af arbejdsstyrken Styrke samarbejdet med uddannelses- og forskningsmiljøer Udnytte støtteordninger for virksomhedsudvikling Vejen Kommune medvirker ved udvikling af nye produkter og løsninger fx indenfor velfærdsteknologi TRUSLER (Threats) Manglende samarbejde på tværs i kommunen (fx mellem bysamfund, detailhandel, håndværk, foreninger osv.) Manglende omstilling til nye tendenser/markedskræfter Virksomheder og arbejdspladser flytter fra kommunen Manglende viden om nye metoder/teknologier Unge veluddannede vender ikke tilbage/vi tiltrækker ikke andre. Virksomheder kan ikke tiltrække kvalificeret arbejdskraft Vækstpotentialer forbigås/fanges ikke Ingen innovation/manglende udvikling af eksisterende virksomheder For lidt iværksætteri/opstart af nye virksomheder For snævert og lokalt markedsfokus i virksomhederne Outsourcing af ufaglærte arbejdsopgaver Fravalg af kommunen ved etablering grundet manglende tiltrækningskraft. Manglende kendskab til muligheder og rammevilkår i Vejen Kommune 21

22 22

23

24

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere