Gruppevise nedskrivninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppevise nedskrivninger"

Transkript

1 Gruppevise nedskrivninger 8. oktober 2008 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

2 Program Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Pause Gruppevise nedskrivninger i Danske Bank Pause Implementering af gruppevise nedskrivninger i Sparekassen Himmerland Afrunding, networking og buffet

3 Program Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Pause Gruppevise nedskrivninger i Danske Bank Pause Implementering af gruppevise nedskrivninger i Sparekassen Himmerland Afrunding, networking og buffet

4 SAS Institute - Globalt 400 KONTORER Verdens største privatejede softwareleverandør SAS leverer software og serviceydelser til at etablere værdiskabende indsigt og beslutningsstøtte 108 lande kunder 96 af top 100 af Global Fortune 500 virksomheder 21% af omsætningen går direkte til forskning og udvikling medarbejdere Omsætning 2007 USD 2,15 mia. globalt Global vækst alle år Privatejet siden 1976 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

5 Mission Vi vil være den første virksomhed, folk ringer til, når de har brug for at løse forretningsudfordringer. SAS har alt, der skal til for at opnå dette: Uforlignelige analytiske kompetencer, betydelig brancheekspertise, et godt ry for at levere dokumenterede resultater og evnen til at forny sig. Jim Goodnight, CEO, SAS

6 Markedsundersøgelsen (juli 2008) I den globale undersøgelse indgik svar fra 316 ledere inden for risk management Resultater: Der skal større fokus på enterprise risk management (ERM) 59% af lederne siger, at kreditkrisen har tvunget dem til at undersøge deres risikostyring mere grundigt 71% svarer, at de HAR en samlet strategi for risikostyring (ERM), men de ikke har implementeret den fuldt ud Største gevinst ved en implementeret ERM-strategi er ifølge undersøgelsen beskyttelse mod tab og dårligt omdømme

7 Kommende seminarer Stress test 12. november 2008 Markedsrisiko 8. december 2008 Der bliver sendt invitationer men tjek også på nettet!!

8 Program Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Pause Gruppevise nedskrivninger i Danske Bank Pause Implementering af gruppevise nedskrivninger i Sparekassen Himmerland Afrunding, networking og buffet

9 Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Gruppevise nedskrivninger Hvor er vi? status Hvad betyder finanskrisen for de gruppevise nedskrivninger? Gruppevise nedskrivninger indlejret i enterprise risk management Opsamling

10 Gruppevise nedskrivninger Hvor er vi? status Gruppevise nedskrivninger Nye regnskabsregler fra 1. januar 2005 Overgang fra A/B-hensættelser Fra hensættelser som hylder forsigtighedsprincippet til objektiv indikation for værdiforringelse Store udfordringer Sager i Fondsrådet Endelig implementering i forbindelse med årsregnskaber for 2007

11 Gruppevise nedskrivninger Hvor er vi? status Finanstilsynets julebrev 2007 Egentlige modeller væk fra kvalificerede skøn Basel II-parametre kan anvendes i forbindelse med beregninger af gruppevise nedskrivninger Tilpasning af PD, LGD m.v. Brutto-/nettotilgang i en ratingmodel Emergence-periode* Tidligere hændelser også egentlige modeller * Den periode, hvor en tabshændelse vurderes at have indvirkning på de forventede fremtidige betalingsstrømme

12 Kommentarer fra markedet Hvis de mener, at de har risiko for fremtidige nedskrivninger, skal de forhøje deres solvensbehov. Henrik Bjerre-Nilsen Finanstilsynet September 2008 Den primære driver for udviklingen er det danske Finanstilsyn, som forekommer at have væsentligt større fokus på emnet end de udenlandske finanstilsyn. Ajour Finans PwC Januar 2008 Vi har konstateret Objektiv Indentifikation af værdiforringelse, men vi ved bare ikke på hvilke engagementer, der er brug for en mere pragmatisk tilgang. Peter Schütze Formand for Finansrådet September 2008 Danske banker er underlagt strengere regler om nedskrivninger på tab end deres europæiske konkurrenter. Flemming Brokhattingen KPMG September 2008

13 Anbefaling Brug flere modeller til beregning af de gruppevise nedskrivninger for at undgå de svagheder den enkelte model har i forhold til eksempelvis konjunkturfølsomhed (K) og datagrundlag (D) GN = Andel_1(K,D) * Model_1 + Andel_2(K,D) * Model_2, hvor Andel_1(K,D) + Andel_2(K,D) = 1 Den ene model KAN have en mere pragmatisk udformning

14 Hvad betyder finanskrisen for gruppevise nedskrivninger? Uroen på de finansielle markeder er blevet udløst af faldende boligpriser og stigende misligholdelser af subprime-lån i USA Den lave arbejdsløshed og danske husholdningers generelt sunde økonomi forventes at holde hånden under boligpriserne Stigende finansieringsomkostninger udgør en risiko for banker med store indlånsunderskud, særligt for banker der ikke har en god rating

15 Hvad betyder finanskrisen for gruppevise nedskrivninger? Yderligere omkostninger bliver væltet over på kunderne På vej ind i lavkonjunktur?? Er der stigende restancer m.v. undervejs? Billedet er ikke klart, men der er forventning om stigning i de gruppevise nedskrivninger Tegning side 42 i Finansiel Stabilitet (kreditrisikomål) Økonomien balancerer uhyre tæt på recessionen, og de økonomiske nøgletal er ikke opmuntrende læsning i disse dage. John Madsen Cheføkonom, Nykredit

16 Kommentarer fra markedet Det må stå lysende klart, at ansvaret for de bankkriser, vi har set i Danmark i 2008, ligger hos ledelsen: hos bestyrelse og direktion. Vi skal i den finansielle sektor sikre os, at vi har de rigtige kompetencer i vores bestyrelser og direktioner. Peter Schütze September 2008 Systemet hviler imidlertid på, at det overordnet set viser sig at være en god ide at have tillid til systemet. i kraft af den risiko, som deltagerne er villige til at løbe. om ebay Vi anser ikke den danske banksektor for at være i krise. Rozwadowski IMF, oktober 2008 Manglende tillid mellem bankerne udgør den største trussel mod det finansielle system og den økonomiske udvikling. Erik Hoffmeyer Tidligere Nationalbankdirektør Dr. phil. Sverre Raffnsøe i bogen Tilliden og magten

17 Den danske redningsplan Parterne har desuden aftalt, at der skal arbejdes videre med reguleringen af den finansielle sektor, herunder større gennemsigtighed af bankernes solvens og risikoprofil, salg af egne aktier og incitamentsprogrammer. Den danske redningsplan Børsen, d. 7. oktober Ansvarlig låntagning er ikke omfattet af den danske redningsplan. Bjarne Jensen Bjarne Jensen Consult Børsen, d. 7. oktober Vi skal ned på banker i Danmark, hvis vi skal ligne de andre lande. Peter Straarup Danske Bank Børsen, d. 7. oktober Det er noget sludder. Bent Naur Formand for foreningen Lokale Pengeinstitutter Ringkjøbing Landbobank Børsen, d. 7. oktober

18 Gruppevise nedskrivninger indlejret enterprise risk management Enterprise risk management Finansielle risici Forretningsrisici Forsikringsrisici Operationelle risici Bank enterprise risk management Credit Market Operational Liquidity Insurance Concentration Residual Securitisation Business Interest rate Pension obligation Other risks identified GN Icaap Individuelle nedskr. Søjle 1 Basel II Søjle 2 Søjle 3

19 Eksempler: følsomheder og stress test Bank enterprise risk management Søjle 1 Basel II Søjle 2 Søjle 3 Individuelle nedskr. GN Credit Market Operational Liquidity Insurance Icaap Concentration Residual Securitisation Business Interest rate Pension obligation Other risks identified Basel II Retiail Exposures -Qualified Revolving Retail Exposures I sådan et setup skal stress test foretages R = 0.04 T konsistent igennem alle risikotyper G ( P D ) + R G ( 0.999) K L G D GN _ Total( t = N 0, f k ) = disc Δ P D EL ssh for ikke- default 1 F.eks. indgår PD-modeller ( 1 R ) i følgende t= 0 beregninger: Capital Requirement = K EAD ( ) ( ) re emergence

20 Makroøkonomiske variable og PD-modellering PD i PD er PIT og adfærdsbaseret = logit( α + β1 x1 + β2 x2 + K+ βn x 0 n ) Forklarende variable f.eks.: Makroøkonomiske variable BNP Alder Rådighedsbeløb Civil status Indkomst Gæld/indkomst Arbejde Ejerbolig/leje Hovedstol Lånets afbetaling Køn Rente Inflation Ledighed Inflation Transmission af makroøkonomiske variable Energipriser Renteniveau Ejendomspriser Aktiekurser Eksport

21 Makrostress test i gruppevise nedskrivninger Stress test Anvendelse af simple funktioner til transmission makroøkonomiske variable til PD-forklarende variable: Forklarende variable f.eks.: Makroøkonomiske variable BNP Inflation Ledighed Inflation Energipriser Renteniveau Ejendomspriser Aktiekurser Eksport +1 % på inflationen => reducere rådighedsbeløbet med 349 kr. i 2008 priser +1% på bankrenten => reducere rådighedsbeløbet med 19 kr. måned via billånet +1% på flekslånsrenten => reducere rådighedsbeløbet med 285 kr. via boliglånet Rådighedsbeløb Civil status Indkomst Gæld/indkomst Ejerbolig/leje Hovedstol Lånets afbetaling Køn Rente Kilde: Danske Bank Research: Model Familien 2008.

22 Opsamling Stadig støj og udfordringer omkring gruppevise nedskrivningsmodeller Forventning om, at de gruppevise nedskrivninger vil stige Brug flere modeller ved beregningen af gruppevise nedskrivninger, hvilket giver mere robuste resultater Integration af gruppevise nedskrivninger i ERM giver mulighed for Bedre ekstern rating og dermed billigere funding Skarpere input til den interne strategiproces, herunder risk appetite Porteføljeoverblik uden siloer At stå stærkere over for de regulatoriske krav

23 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

24 Program Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Pause Gruppevise nedskrivninger i Danske Bank Pause Implementering af gruppevise nedskrivninger i Sparekassen Himmerland Afrunding, networking og buffet

25 Danske Banks gruppevise nedskrivninger SAS Institute 8. oktober 2008

26 Hvor meget højere?

27 Impairment i Danske Bank Organisatorisk forankret i Koncernkredit Impairment gruppen har ansvaret for koncernens nedskrivningsproces Individuelle Porteføljer opsamling og rapportering af tab og nedskrivninger

28 Disposition IAS-regler Gruppevis nedskrivning Migration Tidlig hændelse Forretningsmæssig værdi

29 Overordnede principper for IAS 39 Objektiv indikation på værdiforringelse (OIV - væk fra forsigtighedsprincippet) Cash flow beregning af nedskrivningsbehov Individuel vs. gruppevis impairment

30 Impairment test Ja Individuelt værdiforringet? Nej Individuel nedskrivning Gruppevist værdiforringet? To typer af gruppevis nedskrivning Ja Migration Nej Tidlig hændelse Nej Ingen nedskrivning

31 Forløb mod individuel impairment

32 Migrationsberegning Nedskrivning = NV(Forventet tab givet initial PD Forventet tab givet nuværende PD) Nedskrivningen måles som forværring af PD (pga. downgrade) Tilbagediskonterede tabsrækker i stedet for betalingsrækker Netting af ned- og opskrivninger indenfor samme portefølje er tilladt, men ikke påkrævet. Genbrug af Basel II parametre

33 Definition af gruppe En gruppe består af udlån med ensartede karakteristika mht. kreditrisiko

34 Tidlige hændelser Identifikation og overvågning af branchespecifikke risikofaktorer Inputpriser, outputpriser, omsætning, konkurrenceforhold Ad hoc i sagens natur er tidlige hændelser noget som modellerne ikke tager højde for

35 Tidlige hændelser Overvågning af Risikofaktorer (brancher) Effekt på regnskabstal eller PD Præsentation for ledelsen Beregning af migration med nye klassifikationer

36 Rapportering

37 Forretningsmæssig værdi Early warning indikator Forventet tab Stress test

38 Opsummering IAS-regler Gruppevis nedskrivning Migration Tidlig hændelse Forretningsmæssig værdi

39 Sidste nyt

40 Spørgsmål?

41 Program Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger Integration af gruppevise nedskrivninger med enterprise risk management Pause Gruppevise nedskrivninger i Danske Bank Pause Implementering af gruppevise nedskrivninger i Sparekassen Himmerland Afrunding, networking og buffet

42 Gruppevise Nedskrivninger Sparekassen Himmerland A/S

43 Gruppevise nedskrivninger Implementering af GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER i Sparekassen Himmerland A/S

44 Sparekassen Himmerland A/S 250 ansatte Indlån ca. kr. 6 mia. Udlån ca. kr. 6,3 mia. Balance ca. kr. 9,9 mia. Hovedsæde i Aars Primær markedsområde i Himmerland

45 Sparekassen Himmerland A/S

46 Gruppevise Nedskrivninger Baggrund Opstart og valg af SAS som partner Forløbet Systemet kører nu Vedligeholdelse

47 Baggrund Skrivelser og påbud fra Finanstilsynet om at have styr på sine Gruppevise Nedskrivninger Interesseret i at udnytte mulighederne i Basel II Havde lejet scoremodel af Lån & Spar på privatkunder manglede til erhverv

48 Baggrund Opstart af projektet foråret 2007 Undersøgte hos: Lokale Pengeinstitutter Datacenter (SDC) Havde i forvejen besøg af SAS etablering af eget DataWarehouse tilfældighed, at talen faldt på scoring og nedskrivninger m.v.

49 Opstart Foranalyse workshop til definition af opgaven beskrivelse af den ønskede opgave pris og tid hvad var det, der helt konkret skulle leveres beregningsrutiner, afgrænsning, uddata, ajourføring og ressourcer besøg hos Finanstilsynet deres mening om vores valg

50 Opstart Business case defination af et antal cases Starten på en stribe workshops første del handlede omkring scoring andel del handlede om metoderne omkring de gruppevise nedskrivninger

51 Undervejs CreditScoring blev enige om 3 modeller privat, erhverv, landbrug hvilke parametre skulle modellerne bruge kundeadfærd, erfaringsdata, markedsrelaterede data målet skulle være, at opsige aftale med scoringen hos Lån&Spar erhvervsdelen scoring nøjagtig til vore kunder

52 Undervejs Beregningsmetoderne i Gruppevise Nedskrivninger præsentation af alternative løsninger, konsekvens og en beslutning interviews hvor SAS var spørgeren kan det rent praktisk beregnes manglende data plan blev iværksat til opsamling information til organisation

53 Undervejs Jo flere møder = jo større blev behovet for opsamling af data Største udfordringer m.h.t. data for få tab usikkerhed om tidspunktet for DEFAULT Lavet test på en stribe af kunder understøtte vores valg af metoder m.v dokumentation

54 Igangsætning Kører nu på egen server afvikles hvert måned rapport med ET samlet tal for de gruppevise nedskrivninger tilgår kreditafd. for kommentarer og evt. rettelser mv. materiale til regnskabsafd.

55 Ajourføring Ændring af modellen ultimo 2009 opsamling af nye data er klar Kørsel af vedligeholdelsesrapport årligt Løbende ajourføring køb af konsulenttimer fra SAS ansættelse af egen stastistikker

56 Dokumentation Teknisk dokumenter Vores valg af modeller Materiale fra diverse test

57 Udbytte Dokumenteret beregning af vores gruppevise nedskrivninger Creditscoring af alle vore kunder udskiftning af vore bonitetskoder scoring ude hos medarbejderne Materiale til Basel II et skridt på vejen hvis vi regnskabsmæssigt vælger udvidet metode

58 Gruppevise nedskrivninger Søren Johansen Business Advisor, Risk Intelligence Division

59 Agenda SAS-løsning for gruppevise nedskrivninger Løsningsarkitektur og beregningsflow Rapportering internt/eksternt - Internt - Eksternt Software

60 Generisk SAS-løsning for gruppevise nedskrivninger Løsningen er ratingbaseret Kan aggregere på brutto-/nettoniveau Gruppevise nedskrivninger-beregningen indeholder: Forventede tabsrækker Emergence-perioden PD-beregning dækker hele lånets løbetid Den effektive rente Åben og robust arkitektur

61 Løningsarkitektur for gruppevise nedskrivninger Kildesystem Ratingklasser Læsevejledning: En transitionsmatrice angiver sandsynligheden fra at gå fra en rating til en anden Datamart PD Homogene grupper A B C D A B C D Lange PD er Markovkæde EAD blanko AC, løbetid LGD PD over lånets løbetid Rapportering Homogene grupper, nedskrivning Transistionsmatrice Beregningsmotor Gruppevise nedskrivninger

62 Processen for udledning af transitionsmatricen #=Antal som er gået fra række til sølje Eksemplet med 4 ratingklasser A B C D A B C D A B C D A B C D # # # A# # # # A# # # # # # # # B# # # # B# # # # # # # # C# # # # C# # # # # # # # D# # # # D# # # # # A B C D A B C D A B C D # # # A# # # # # # # # B# # # # # # # # C# # # # # # # # D# # # # # Tid=nu - 12 mdr mdr mdr. Gennemsnittet beregnes for de 12 transitionsmatricer -3 mdr. -2 mdr. -1 mdr. Generatormatricen opstilles 1-måneds transitionsmaticen A B C D A B C D

63 Beregningsmotor De låntagere som har foretaget ratingskift: T 0, f k ) = disc t= 0 ( ΔEL) ( ssh for ikke- default ) emergence GN _ Total( t 1 Aggregering på facilitetsniveau Aggregering på gruppeniveau Aggregering på bankniveau tid Parameterkrav Ratingklasse Lange PD er

64 Beregningsmotor Vandringsregler Der kræves ratingskift, før der foretages gruppevise nedskrivninger på kunden Vandringsregler Dårligere rating Bedre rating Udtagelse til individuel nedskrivning Afgørende udlånsvilkår ændret

65 Brutto-/nettometoden Brutto I bruttotilgangsberegningen medtages kun effekterne af, at kunder bliver forværret eller forbedres op til og med deres initiale niveau Bevægelser inkl. i bruttotilgangen t-2 t-1 t

66 Brutto-/nettometoden Nettometoden Nettotilgang A: Tillader nettoficering mellem låntagere, som oprindeligt var placeret i samme ratingklasse. Altså er gruppen i dette tilfælde den oprindelige ratingklasse Nettotilgang B: Tillader nettoficering mellem låntagere, som aktuelt (på balancedagen) er placeret i samme ratingklasse. Altså er gruppen i dette tilfælde den aktuelle ratingklasse Figur 2a: Nettoficering i tilgang A Figur 2b: Nettoficering i tilgang B t-1 t t-1 t

67 Rapportering Rapportering Netto på homogent gruppeniveau Brutto på kunde-/facilitetsniveau Eksternt Indberetning af gruppevise nedskrivninger til årsrapporten til Finanstilsynet + noter Internt Bogføringsloven Transaktionsspor Gennemsigtighed Krav til it-løsning

68 Rapportering

69 Software SAS Enterprise Miner Probalility of default (PD) Loss given default (LGD) SAS/IML software Transitionsmatrice Lange PD er Base SAS Beregning af de gruppevise nedskrivninger Vandringsregler Brutto-/nettometoden

70 Copyright 2008, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Gruppevise Nedskrivninger

Gruppevise Nedskrivninger Gruppevise Nedskrivninger Søren Johansen, Business Advisor, Risk Intelligence Email: sdksjo@sdk.sas.com Agenda Forskel imellem Basel II og Gruppevise Nedskrivninger SAS-løsning for gruppevise nedskrivninger

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere