Gruppevise Nedskrivninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppevise Nedskrivninger"

Transkript

1 Gruppevise Nedskrivninger Søren Johansen, Business Advisor, Risk Intelligence

2 Agenda Forskel imellem Basel II og Gruppevise Nedskrivninger SAS-løsning for gruppevise nedskrivninger PD model LGD model Lange PD er Beregningsmotor Vandringsregler Beregning Eksempel Brutto-/nettometode Rapportering

3 Forskel mellem Basel II og gruppevise nedskrivninger (IAS 39) Forskellen Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivning er regnskabsmæssige hensættelser Kvantificer - til regnskabet - værdiforringelse blandt små kunder som følge af ændringer i deres kreditkvalitet Basel II Regulatorisk kapital

4 SAS-løsning for gruppevise nedskrivninger Kildesystem Ratingklasser PD Homogene grupper DW EAD blanko AC, Løbetid LGD Transistionsmatrice Lange PD er Markovkæde PD over lånets løbetid Homogenegruppe, Nedskrivning Beregningsmotor Gruppevise Nedskrivninger

5 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger PD model Scoremodel, regression, target og forklarende variable, PD Erhvervs-, Landbrugs- og Privatkunde model Et estimat: kunder target forklarende variable og følsomheder

6 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger PD model Indeholder makroøkonomiske variable (BNP, inflation, ledighed) og andre finansielle variable (rente, aktieafkast) Landbrugseksponering over foderpriser Erhverv energipriser Default definition Sammenhæng mellem default og tab (analyse) Cure rate (Dem der går i default men bliver raske igen)

7 Processen for udledning af fler-årige PD er PD model Gentagende scoremodel kørsler Et-årige transitionsmatrice fler-årige transitions matricer

8 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger Lange PD er Transistion - matrice Markovkæde teknik Udled et-årige transitionsmatrice Opløft denne til det ønskede antal løbetider De lange PD er læses direkte fra de lange transitionsmatricer M = Stationær Markov (diskrete tilfælde) PD r, t = (M t ) r, 8

9 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger LGD model Deterministisk Stokastisk: fordelingsantagelse + kalibrering Faktormodel Forklarende variable Prediktiv model Data krævende Model krævende

10 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger LGD model LGD definition LGD = 1 - Default Betalinger - (Direkte + Indirekte omkostninger) EAD - sikkerheder Periode, hvor tilbagebetalinger samt omkostninger indgår i LGD beregning tilbagebetalinger samt omkostninger indgår ikke i LGD beregning men samles stadig op. eks. 24 måneder Betalinger og omkostninger EAD = Restgæld opgjort som amortiseret cost EAD minus sikkerheder til markedsværdi

11 SAS-løsningen for gruppevise nedskrivninger Ratingklasser/homogene grupper Ratingklasser findes udfra PD erne med input fra kunden Sædvanligvis, så har man fastholdt det samme antal homogene grupper som man har ratingklasser Estimerer PD på et givet tidspunkt for hver kunde og inddeler i ratingklasser for bånd af PD-niveauer: Kunde

12 Beregningsmotor Beregningsmotor: Vandringsregler Beregning

13 Beregningsmotor Vandringsregler Der kræves ratingskift, før der foretages gruppevise nedskrivninger på kunden Vandringsregler Dårligere rating Bedre rating Udtagelse til individuel nedskrivning Afgørende udlånsvilkår ændret

14 Beregningsmotor Vandringsregler Dårligere rating: Ved en dårligere rating skal der nedskrives yderligere, så nedskrivningerne afspejler forværringerne i PD(t) og/eller LGD(t). Bevægelser inkl. i bruttotilgangen t-2 t-1 t

15 Beregningsmotor Vandringsregler Bedre rating: Ved en bedre rating skal der nedskrives mindre, så nedskrivningerne afspejler forbedringer i PD(t) og/eller LGD(t). Der skal tilbageføres for en låntager såfremt der allerede er nedskrevet (i bruttotilgang). Bevægelser inkl. i bruttotilgangen t-2 t-1 t

16 Beregningsmotor Vandringsregler Udtagelse til individuel nedskrivning: Ved udtagelse af en låntager til individuel nedskrivning skal alle tidligere nedskrivninger (på låntager) tilbageføres Afgørende udlånsvilkår ændret: Hvis en eksisterende låntager øger sin engagementsstørrelse over en af pengeinstituttet bestemt grænse, hvor instituttet genpriser hele engagementet, dvs. renten tilpasses. Dette forårsager en fornyet indplacering i en homogen gruppe. Dermed skal alle tidligere nedskrivninger tilbageføres.

17 Beregningsmotor Beregning De låntagere som har foretaget ratingskift: GN _ Total( t 0, T t= 0 ( ΔEL) ( ssh for ikke- default ) re emergence f k ) = disc 1 Aggregering på facilitetsniveau Aggregering på gruppeniveau Aggregering på bankniveau tid Parameterkrav Ratingklasse Lange PD er

18 Beregningsmotor Beregning Forventede tabsrækker Her indgår: ΔEL Ændring i PD (difference mellem beregningsdag og initial) LGD EAD blanco på facilitetsniveau og opgjort som amortiseret cost Løbetid

19 Beregningsmotor Beregning Sandsynligheden for ikke-default PD term structure Betinget PD En betinget PD-kurve beregnes pr. ratingkategori. Definition: PD over to fremtidige tidspunkter t, t+ t betinget af, at låntager ikke er defaultet inden tidspunkt t.

20 Beregningsmotor Beregning Re-emergence En gruppe af lån etableres Impairmenthændelse indtræffer for gruppen Bankens systemer viser neg. adfærd fra gruppen Individuel værdiforringelse/konkurs Emergence periode Indikatorfunktion for, om perioden tilhører reemergenceperiode eller ej

21 Brutto-/nettometoden Brutto I bruttotilgangsberegningen medtages kun effekterne af, at kunder bliver forværret eller forbedres op til og med deres initiale niveau Bevægelser inkl. i bruttotilgangen t-2 t-1 t

22 Brutto-/nettometoden Nettometoden Nettotilgang A: Tillader nettoficering mellem låntagere, som oprindeligt var placeret i samme ratingklasse. Altsåer gruppen i dette tilfælde den oprindelige ratingklasse Nettotilgang B: Tillader nettoficering mellem låntagere, som aktuelt (på balancedagen) er placeret i samme ratingklasse. Altså er gruppen i dette tilfælde den aktuelle ratingklasse Figur 2a: Nettoficering i tilgang A Figur 2b: Nettoficering i tilgang B t-1 t t-1 t

23 Rapportering Netto: Rapportering på homogent gruppeniveau Brutto: Rapportering på kunde-/facilitetsniveau

24 Implementeringsproces Leve regler Man må kun begå den samme fejl én gang, man skal lære af sine fejl så man bliver klogere Data findes ikke i dag men fremadrettet etableres processer og it, så data opsamles i fremtiden Foranalyse (Beskrivelse af løsning, data gap, afgrænsning, projektplan og ressourcer) Præsentation af foranalyse for Finanstilsynet Business case Definition af BC Skal være i overensstemmelse med Finanstilsynet og Finansrådet Workshops Præsentation af alternative løsninger konsekvens og beslutning Dokumentation for intern revision

25 Copyright 2007, 2008, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold

Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Produktivitetsforskelle mellem danske virksomheder - afhængighed af brancheforhold Erik Strøjer Madsen 1,2 Tor Eriksson 1 Valdemar Smith 3,2 Mogens Dilling-Hansen 4,2 Abstract The paper examines the dispersion

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere