Anmeldelse Skade på lejet bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse Skade på lejet bil"

Transkript

1 Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat CPR-nr. Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at nedenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Undertegnede giver samtidig tilladelse til at indhente lægelige akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt spørgsmål i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til andre selskaber, hvor skaden ligeledes er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra. Codan gemmer dine oplysninger. Codan kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner m.v. for at vurdere din skadeanmeldelse og det fremsatte krav. Codan opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader. Det er en forudsætning at billejen er betalt med dit MasterCard udstedt af Danske Bank. Dato Skadelidtes underskrift Kreditkort oplysninger De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Udløsdato (måned/år): Markér dit kreditkort med et X / World Elite MasterCard, Private Banking ELITE World Elite Mastercard, Privat Banking Mastercard Platin Private Banking Mastercard Guld Mastercard Platin Mastercard Direct Studie Mastercard Basis Mastercard Direct Markér dit tilvalg med et X Selvrisikodækning basis Selvrisikodækning udvidet Vigtigt Lejer/ chauffør på skadetidspunktet om lejen Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden. Bemærk: Udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstageren for egen regning. Formål Ferie Erhverv Studie I hvilket land skete skaden? CPR-nr. Lejedato Oplys alle benyttede flyselskaber på rejsen Afleveringsdato C codan.dk

2 Skade på lejet bil Oplysning Hvornår opstod skaden? Hvornår opdagede du skaden? Hvornår fik biludlejningsselskabet kendskab til skaden? (0-24) (0-24) (0-24) Hvor opdagede du skaden? Ved udlejning aflevering i lejeperiode andet: Vedkender du dig ansvaret for skaden? Ja Nej Nej, tredjepart er ansvarlig og dette er oplyst til biludlejningsselskabet. Politianmeldelse om tredjepart Er skaden anmeldt til politiet? Ja Nej Er der taget blodprøve? Ja Nej Beskriv hændelsen i detaljer: Situationen Tegn venligst situationen: Vedlæg evt. separat tegning Erstatningskrav Opgørelse af kravet: Valuta: Beløb: Husk at vedlægge original dokumentation for erstatningskrav Anmeldelse til biludlejningsselskabet Bankoplysninger Har du anmeldt skaden til biludlejningsselskabet? Ja* Nej Har du modtaget dokumentation for skaden? Ja** Nej * Hvis du har anmeldt skaden til biludlejningsselskabet bedes du vedlægge kopi af anmeldelsen ** Hvis du har modtaget dokumentation for skaden bedes du vedlægge en kopi En evt. erstatning kan ikke overføres til et kreditkort, men i stedet til din bankkonto. Bank Reg.nr. Kontonr. Har du modtaget dokumentation for skaden? Ja** Nej C Anmeldelsen sendes til: Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav. 2/2 Følgende dokumenter skal vedlægges: Lejekontrakt og regning/opkrævning fra biludlejningsselskabet. Kopi af den udfyldte skadeanmeldelse til biludlejningsselskabet (dokumentation for skaden). Dokumentation for, at chauffører og lejer har gyldigt kørekort. Politirapport. Dokumentation for betaling af rejsen (og om rejsen er købt med et kreditkort). Kopi af rejseplan, rejsebevis, flybilletter eller lignende. Reparationsregning.

3 Tyveri & Bortkomst Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. privat Tlf. arbejde CPR-nr. Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Undertegnede giver samtidig tilladelse til at indhente lægelige akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt spørgsmål i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til andre selskaber, hvor skaden ligeledes er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra. Codan gemmer dine oplysninger. Codan kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner m.v. for at vurdere din skadeanmeldelse og det fremsatte krav. Codan opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader. Dato Skadelidtes underskrift Kreditkort oplysninger Vigtigt Kravet vedrører De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Udløsdato (måned/år): Marker dit kreditkort med et X World Elite Mastercard, Private Banking ELITE World Elite Mastercard, Privat Banking Mastercard Platin Private Banking Mastercard Corporate Platinum Mastercard Corporate Gold Mastercard Corporate Classic Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden. Bemærk: Udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstageren for egen regning. Tyveri Indbrud Ran Røveri Bortkomst af bagage Beskadigelse af bagage Andet: Skadelidte CPR-nr. / Oplysning om rejsen Formål Ferie Erhverv Ferie og Erhverv Andet: I hvilket land skete skaden? Afrejsedato Oplys alle benyttede flyselskaber på rejsen Planlagt hjemkomst Oplysning Hvornår opstod skaden? I hvilket land opstod skaden? (0-24) C codan.dk

4 Tyveri & Bortkomst Andre forsikringer/ kreditkort Har du indboforsikring? Nej Ja angiv forsikringsselskab og policenummer. Selskab Policenummer Anmeldt Ja Har du selvrisiko på din forsikring? Nej Ja angiv hvor meget: Har du en forsikring, som er tilknyttet et andet kreditkort (MasterCard, Eurocard, Diners Club)? Nej Ja Angiv kreditkort og bank (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.) kr Nej Angiv typen af kreditkort (basis, platin, stjerne etc.) De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Ejerforhold Hvorledes er/var skadelidte beslægtet med forsikringstageren? Ægtefælle/samlever Svoger/svigerinde Bedsteforældre Bror/søster Barn/svigerbarn/barnebarn Forældre/svigerforældre Andre: Var kortholder med på rejsen? Nej Ja (rejsebevis vedlagt) Er skaden anmeldt til politiet? Nej Ja Hvem tilhørte de stjålne genstande Angiv navn, post.nr og by Tyveri fra hotelværelse eller bygning Var gerningsstedet aflåst? Nej Ja hvordan? Er der synlige tegn efter indbrud? Nej Ja hvilke? Er der forvoldt bygningsskade? Nej Ja hvordan? Tyveri fra bil, bus, telt eller campingvogn Var køretøjet / campingvognen / teltet aflåst? Nej Ja hvordan? Bilmærke / model? Var forsikringstager til stede i teltet da skaden skete? Nej Ja Var der synlige tegn på indbrud? Nej Ja hvilke? Hvor var genstandene opbevaret? Rejsedeltagere Politianmeldelse Erstatningkrav Hvis i handskerum, var dette aflåst? Nej Ja Opgørelse af kravet udgifterne skal specificeres i detaljer Vedlæg evt. separat opgørelse Hvis i bagagerum, var dette aflåst og det stjålne ikke synligt udefra? Nej Ja Købsdato: Indkøbspris: Krav: Bankoplysninger En evt. erstatning kan ikke overføres til et kreditkort, men i stedet til din bankkonto. Bank Reg.nr. Kontonr. C /3

5 n sendes til: Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V Ved tyveri, bortkomst eller beskadigelse af bagage skal følgende vedlægges: Rejsebevis/flybilletter. Original dokumentation fra luftfartsselskabet (PIR-rapport)/ bortkomsterklæring. Original dokumentation for genstandene (f.eks. købskvittering eller kontoudskrift). Kontoudtog der viser, at rejsen er betalt med et kreditkort/ firmarejsekonto (hvis dette er et krav for forsikringsdækning). Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav: Eksempel: Samsonite kuffert, indkøbt år 2005, model XYZ, indkøbspris DKK C /3

6 Rejseforsikring Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat CPR-nr. Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Undertegnede giver samtidig tilladelse til at indhente lægelige akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt spørgsmål i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til andre selskaber, hvor skaden ligeledes er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra. Codan gemmer dine oplysninger. Codan kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner m.v. for at vurdere din skadeanmeldelse og det fremsatte krav. Codan opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader. Dato Skadelidtes underskrift Kreditkort oplysninger De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Udløsdato (måned/år): Marker dit kreditkort med et X / Mastercard Corporate Platinum Mastercard Corporate Gold Mastercard Corporate Classic World Elite MasterCard, Private Banking ELITE Mastercard Platin Mastercard Direct World Elite Mastercard, Privat Banking Mastercard Gold Mastercard Direct Studie Mastercard Platin Private Banking Mastercard Basis Mastercard Rejsekonto Marker dit tilvalg med et X Årsrejseforsikring Europa Årsrejseforsikring Verden Fly-bagageforsinkelse Afbestilling/erstatningsrejse Vigtigt Kravet vedrører Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden. Bemærk: Udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstageren for egen regning. Sygdom/tilskadekomst Feriekompensation/erstatningsrejse Rejseafbrydelse Forsinket fremmøde Hjemtransport Sygeledsagelse Rejseulykkesforsikring Flyforsinkelse Tilkaldelse Forsinket bagage Afbestilling Andet: Skadelidte CPR-nr. Oplysning om rejsen Skal ikke udfyldes ved afbestilling Formål Ferie Erhverv Ferie og Erhverv Andet: I hvilket land skete skaden? Afrejsedato Oplys alle benyttede flyselskaber på rejsen Planlagt hjemkomst C codan.dk

7 Rejseforsikring Udfyldes kun ved afbestilling Formål Ferie Erhverv Ferie og Erhverv Andet: Hvornår er rejsen bestilt? Rejsemål/land Planlagt afrejsedato Hjemkomstdato Er rejsen blevet afbestilt? Nej Ja, den: Oplysning Hvornår opstod skaden/sygdommen? Dato og klokkeslæt for første lægebesøg Dato og klokkeslæt for evt. hospitalsindlæggelse (0 24) (0 24) (0 24) I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller skriftligt lægeordineret sengeleje/ro og hvile i og omkring ferieboligen, angiv da perioden (dokumentation vedlægges) Evt. hjemtransport arrangeret af: Fra den (dag/måned) Den (dag/måned) Til den (dag/måned) (0 24) Andre forsikringer/ kreditkort Har du tegnet anden rejseforsikring? Nej Ja, angiv forsikringsselskab og policenr. Selskab Policenr. Anmeldt Ja Har du selvrisiko på din forsikring? Nej Ja, hvor meget? Har du en forsikring, som er tilknyttet et andet kreditkort (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.)? Ja Nej Angiv kreditkort og bank (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.) kr Nej Angiv typen af kreditkort (basis, platin, stjerne etc.) De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Rejsedeltagere Lægeoplysninger Politianmeldelse Hvorledes er/var skadelidte beslægtet med forsikringstageren? Ægtefælle/samlever Svoger/svigerinde Bedsteforældre Bror/søster Barn/svigerbarn/barnebarn Forældre/svigerforældre Dig selv Rejseledsager Var kortholder med på rejsen? Nej Ja (rejsebevis vedlagt) på skadelidtes egen læge Har du tidligere haft de samme symptomer/sygdom? Nej Ja, den : Er skaden anmeldt til politiet? Ja Nej Beskriv hændelsen i detaljer: Erstatningskrav Opgørelse af kravet: Valuta: Beløb: Husk at vedlægge original dokumentation for erstatningskrav C Bankoplysninger 2/3 En evt. erstatning kan ikke overføres til et kreditkort, men i stedet til din bankkonto. Bank Reg.nr. Kontonr.

8 n sendes til: Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav. Følgende dokumentation skal vedlægges: Rejsebevis/flybilletter. Original dokumentation for erstatningskravet, fx lægeerklæring og lægeregninger. Dokumentation for, at rejsen er betalt med et kreditkort/firmarejsekonto (hvis dette er tilfældet). Ved feriekompensation skal følgende vedlægges: Dokumentation for rejsens pris (transport, hotelovernatninger og øvrige arrangementer). Dokumentation fra den behandlende læge i udlandet, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilken periode skadelidte har været indlagt/lægeordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen. Ved afbestilling af rejse skal følgende vedlægges: Dokumentation for rejsens pris (transport, hotelovernatninger og øvrige arrangementer). Eventuel dokumentation fra rejsearrangøren med angivelse af refusion. Ved bagageforsinkelse skal følgende vedlægges: Original dokumentation fra luftfartsselskabe (PIR-rapport). Original bagagebevis for hvert stykke indskrevet bagage. C /3

9 Købsforsikring/mobilforsikring Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat CPR-nr. Underskrift Undertegnede erklærer på tro og love, at nedenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden. Undertegnede giver samtidig tilladelse til at indhente lægelige akter/oplysninger, der måtte være nødvendige til vurdering af skaden samt spørgsmål i forbindelse hermed. Ligeledes giver undertegnede tilladelse til at videresende disse akter/oplysninger til andre selskaber, hvor skaden ligeledes er anmeldt. Er skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen eller politiet, giver undertegnede tilladelse til at indhente evt. oplysninger herfra. Codan gemmer dine oplysninger. Codan kan indhente flere oplysninger om dig og din skade via offentligt tilgængelige medier, kilder og vidner m.v. for at vurdere din skadeanmeldelse og det fremsatte krav. Codan opbevarer oplysningerne så længe, der kan blive brug for dem i forhold til din forsikring og de anmeldte skader. Dato Skadelidtes underskrift Skaden vedrører Købsforsikring Mobilforsikring Kreditkort oplysninger De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4: Udløsdato (måned/år): Markér dit kreditkort med et X / Vigtigt World Elite Mastercard, Private Banking ELITE World Elite Mastercard, Private Banking Mastercard Platin Private Banking Mastercard Platin Mastercard Guld Mastercard Basis Mastercard Direct Mastercard Direct Studie Hvis du ikke fremsender alle nødvendige oplysninger og bilag, vil det forlænge sagsbehandlingstiden. Bemærk: Udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstageren for egen regning. Skadelidte CPR-nr. Tilvalg basis Tilvalg udvidet Hvor opstod skaden? Hvornår opstod skaden? Andre forsikringer/ kreditkort Har du indboforsikring? Nej Ja angiv forsikringsselskab og policenummer. Selskab Policenummer Anmeldt Ja Har du selvrisiko på din forsikring? Nej Ja angiv hvor meget: Har du en forsikring, som er tilknyttet et andet kreditkort (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.)? Ja Nej Angiv kreditkort og bank (MasterCard, Eurocard, Diners Club etc.) Nej kr. C codan.dk Angiv typen af kreditkort (basis, platin, stjerne etc.) De første 6 cifre i kreditkortnr.: og de sidste 4:

10 Købsforsikring Politianmeldelse Yderligere oplysninger Tyveri fra bil, bus, telt eller campingvogn Er skaden anmeldt til politiet? Ja Nej Var gerningsstedet aflåst? Nej Ja hvordan? Er der synlige tegn efter indbrud? Nej Ja hvilke? Er der forvoldt bygningsskade? Nej Ja hvordan? Mærke/model Hvor var genstandene opbevaret? Hvis i handskerum, var dette aflåst? Ja Nej Hvis i bagagerum, var dette aflåst og det stjålne ikke synligt udefra? Ja Nej Beskriv hændelsen i detaljer: Erstatningskrav Opgørelse af kravet: Valuta: Beløb: Husk at vedlægge original dokumentation for erstatningskrav Bankoplysninger En evt. erstatning kan ikke overføres til et kreditkort, men i stedet til din bankkonto. Bank Reg.nr. Kontonr. Anmeldelsen sendes til: Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V Husk altid at opgøre og specificere dit erstatningskrav. Følgende dokumenter skal vedlægges: Original dokumentation for skaden, fx politirapport Originale købskvitteringer samt specifikation af indkøbene Kontoudtog der viser, at genstanden(e) er betalt med kreditkort. C /2

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk)

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade

Autoforsikring Ansvar og kaskoskade KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere