TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?"

Transkript

1 TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv?

2 Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

3 Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Idemager advokat og mediator Pia Deleuran i samarbejde med advokat og mediator Vivian Jørgensen og cand.med. Bente Holm Nielsen 1. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Forsidecollage: Sisse Jarner Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Stor tak til artikelskrivere, bidragydere og alle der i øvrigt har medvirket i den proces, det er at udarbejde et sådant temahæfte. Udgivet med støtte fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

4 Indhold Indhold Indhold Forord... 7 Familiesager om forældremyndighed, bopæl og samvær samt eksekvering af disse i det administrative og retlige system... 9 Del 1. Faglige artikler Barnets tarv eller bare tarveligt? Af Jacob Vindbjerg Nissen Børnesagkyndiges rolle i det juridiske univers Af Vivian Jørgensen Undersøgelse af retternes og statsforvaltningernes brug af børnesagkyndige i familiesager herunder klageadgange Af Pia Deleuran og Bente Holm Nielsen Fire konkrete nedslag Fra kvindernes til børnenes sag om fælles forældremyndighed i 90 år Af Jytte Larsen Forældreansvarsloven hvad blev der af kvindens krop? Af Jytte Aa. Møller og Bente Holm Nielsen Forældreansvarsloven Sexovergreb og beviselighed Af Beth Grothe Nielsen Forældreansvarsloven Vold i familierelationer The Protective Mothers were right Af Barry Goldstein Del 2. Udvalgte artikler om forældreansvarsloven fra fagblade Gode hensigter kan have onde konsekvenser (Advokaten nr. 10/2010) Af Pia Deleuran, Bente Holm Nielsen og Vivian Jørgensen Tema: Skilsmisse (Børn & Unge nr. 5/2011) og Signe Strandby Nielsen Pædagoger i klemme... 57

5 4 Indhold Børnene taber Børn kan fare vild i skilsmissen Jag spøgelset væk Flere slagsmål om børnene (Børn & Unge nr. 6/2011) Politikere vil stramme lov (Børn & Unge nr. 7/2011) Psykologer scorer kassen på skilsmissebørn (Børn & Unge nr. 14/2011) Tema: Børnesagkyndige (Børn og Unge nr. 16/2011) Børneundersøgelser er fyldt med fejl Psykolog dømte mor skør Psykologer fortsætter trods kritik Advarsler fra børnehave skrottet Min datter er i livsfare Fejl vedkommer ikke direktør (BUPL s hjemmeside 26. september 2011) Pædagog slår alarm (Børn & Unge nr. 18/2011) Mere rod i systemet (Børn & Unge nr. 18/2011) Del 3. Personlige beretninger Introduktion til beretninger Kafkaske processer del to Oplevelsen af en udkørende fogedforretning Uddrag fra en børnesagkyndig rådgivning Magtesløshed Man tror det er løgn... men i Danmark er det faktisk sandt! Et møde med systemet, der overgår fantasien Stalking og statsforvaltninger Erfaringer fra en institution, der overvåger samvær Eventyret om Hans, der endte som en tragedie Brev til alle 179 politikere i Folketinget Klage over en børnesagkyndig undersøgelse Bedsteforældrene mod Forældreansvarsloven Fogedsag som vendepunkt To tvangsudleveringer

6 Indhold 5 Venter på fogeden og far Vores erfaring med børnesagkyndige undersøgelser En mistanke om incest Når børnesagkyndige undersøgelser er overflødige udfaldet er givet på forhånd Bilag Bilag 1. Politisk aftale om forslag til lov om forældreansvar Bilag 2. Forældreansvarsloven og uddrag af retsplejeloven om fogedforretninger Bilag 3. Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser Bilag 4. Skrivelse fra daværende justitsminister Lars Barfoed Bilag 5. Spørgsmål tilsendt retterne og Domstolsstyrelsen Bilag 6. Svar fra retterne Bilag 7. Svar fra Domstolsstyrelsen Bilag 8. Spørgsmål tilsendt statsforvaltningerne og Familiestyrelsen Bilag 9. Svar fra statsforvaltningerne og Familiestyrelsen Bilag 10. Spørgsmål tilsendt Psykolognævnet og Patientombuddet Bilag 11. Svar fra Psykolognævnet Bilag 12. Svar fra Patientombuddet Bilag 13. Etiske principper for nordiske psykologer Bilag 14. Betragtninger i forhold til de statistiske oplysninger, som er tilgængelige via Familiestyrelsens hjemmeside Bilag 15. Bemærkninger fra fagnetværket Barnets Tarv Nu til Familiestyrelsens statistikmateriale Bilag 16. Resume fra Børns Vilkårs hæfte: Forældreansvarsloven Ændringsforslag til styrkelse af barnets rettigheder

7 Forord Forord Forord Trods den centrale samfundsmæssige funktion har familieretten ikke været i søgelyset, når retsgarantier er blevet gennemgået. Det bærer området præg af. Den manglende bevågenhed har fået som konsekvens, at helt sædvanlige retsgarantier, som betragtes som grundlæggende i en retsstat, er fraværende. Det kan undre, idet daværende justitsminister Brian Mikkelsen i 2009 til Advokatsamfundets Retssikkerhedskonference udtalte:»retssikkerheden er en af grundsøjlerne i et demokrati. Og holder vi ikke retssikkerheden skarp for øje, kan det have negativ indflydelse på demokratiet.«dette grundlæggende princip må Folketingets medlemmer have glemt, da de vedtog loven. Daværende formand for Advokatrådet Sys Rovsing supplerede ministeren med følgende udtalelse:»vi har en forpligtelse overfor det samfund vi alle sammen lever i. Og en måde at løfte det ansvar på er at tage del i den offentlige debat.«dette temahæfte, der er det tredje i en række, skal ses som et svar på invitationen til debat. Artikler og beretninger har til hensigt at tydeliggøre, hvorfor der er behov for en grundlæggende ændring af loven, som i 2007 blev vedtaget af et enigt Folketing. Der er et særskilt fokus på de ikkejuridisk sagkyndiges rolle i familiesagerne, da denne gruppe af psykologer, psykiatere og socialrådgivere har fået en central position i sagerne. Daværende justitsminister Brian Mikkelsen og daværende socialminister Karen Ellemann fremførte, at hvis der var dokumenterbare fejl, ville disse naturligvis give anledning til justering. Intet skete imidlertid. Efter regeringsskiftet i 2011 kom der igen en udmelding om, at loven skulle ændres. Denne gang fra socialminister Karen Hækkerup. Hvordan dette skal ske, er i skrivende stund uafklaret. Det er fortvivlende, da det haster efter mere end fire år med loven i kraft. Det vil fremgå af temahæftets beretninger, at der i høj grad er grund til alvorlig bekymring og brug for øjeblikkelig ændring. Selv før vedtagelsen af loven var der blæst om den, og nu har konsekvenserne af udformningen og administrationen vist sig med tydelighed. Fra politisk hold blev det i forbindelse med lovens vedtagelse bestemt, at der skulle gennemføres en evaluering af loven inden udgangen af Dette arbejde pågår i øjeblikket. Imidlertid synes evalueringen ikke at fokusere på alle relevante problemstillinger, når lovens virkninger og administrationen skal bedømmes. Når der mangler centrale områder i den officielle evaluering, bliver evalueringsgrundlaget ufyldestgørende og i værste fald direkte misvisende. Der er således behov for supplerende vinklinger på de problemer, loven skaber. Dette temahæfte og de to tidligere bidrager med sådanne. Bag forældreansvarsloven lå der uden tvivl en god intension fra politikernes side om at lade barnets bedste være i fokus ved den konkrete retlige bedømmelse i alle de situationer, hvor der mellem forældre opstår uoverensstemmelse eller tvist mellem dem om barnet. I den politiske aftale i tilknytning til lovens vedtagelse understreges netop, at»barnets perspektiv«skal være det bærende for samtlige beslutninger. Imidlertid ødelagdes denne gode hensigt af lovens modsatrettede paragraffer, hvilket temahæftet illustrerer. De regler, der er gældende, binder barnet sammen med dets genetiske forældre, og der fastsættes omfattende samværsordninger. De beviser, der skal løftes for at undgå fælles forældremyndighed og samvær, er så voldsomme, at det i mange tilfælde ikke er muligt. Det får konsekvenser for borgerne, herunder børnene. Nogle gange er omkostningerne uoprettelige for de involverede. Det viser temahæftet desværre. Hvorledes de ikke-juridisk sagkyndiges omfattende involvering i familiesagerne giver retssikkerhedsmæssige problemer illustreres i temahæftet. Dette fordi det ikke synes som om, lovgiver har undersøgt betydningen af at lade denne ikke-juridiske faggruppe placere på en så central position i såvel det administrative som i det retlige system omkring familiesagerne omhandlende både forældremyn-

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

landsorganisation af kvindekrisecentre

landsorganisation af kvindekrisecentre om vold mod kvinder og børn 3 oktober 2008 nyt landsorganisation af kvindekrisecentre Stop voldsmændene Voldsmænd skal stoppes, før de slår første gang. Det mener amerikanske David S. Lee, der har specialiseret

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1

Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1 1 Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1 Af Barry Goldstein (Se bemærkninger ang. oversættelsen fra engelsk til dansk sidst i dokumentet.) Mødre, der forsøger at beskytte deres børn, har igennem

Læs mere