Tilbudsloven. 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsloven. 2. udgave"

Transkript

1

2 Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave

3 Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998) Aktieselskaber (1974) Dansk Andelsret (1. udg. 1980, 3. udg. 2000) Totalentreprise (1. udg. 1981, 2. udg. 1994) Syn- og Skøn (1. udg. 1982, 3. udg. 2004) Aktie- og Anpartsselskaber (1985) Interessentskaber og Konsortier (1. udg. 1989, 2. udg. 1996) Entrepriseretlige Noter (1990) Hovedregister til kendelser om fast ejendom (sm.m. E.M. Basse og O. Friis Jensen) (1992) Erhvervsdrivende Virksomheder (1994) Tilvirkningskøbet (1996) EU-Udbud (1997) Entreprenørvederlaget (2002)

4 Erik Hørlyck Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

5 Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave, 1. oplag 2006 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2006 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud Kapitel 1. Anvendelsesområde Auktion og licitation Licitationstilbud, underhåndsbud og rammeaftaletilbud Reguleringen før licitationsloven Licitationsloven Udbudscirkulæret EU s udbudsregler Tilbudsloven Hvornår gælder tilbudsloven Offentlige udbydere Private udbydere Udenlandsarbejder og udenlandske tilbudsgivere Tilbudslovens betydning for EU-udbud Rådgivningsopgaver og andre tjenesteydelser Indkøb af materialer, maskiner og teknisk udstyr Regningsarbejde og andre variable kontrakter Kapitel 2. Generelle principper for tilbudsindhentning 2. Konkurrence og ligebehandling Tilbudsformer Konkurrenceoptimering Ligebehandlingsprincippet Ikke-diskriminerende udbudsmateriale og udbudsvilkår Inhabilitet hos ansøgere og tilbudsgivere Forbehold og ukonditionsmæssige tilbud

7 Indholdsfortegnelse 3. Tilbudsfrister og vedståelsesfrister Frister Vedståelsesfrist Tidligere frigørelse Kapitel 3. Fremgangsmåden ved en licitation 4. Definitioner Licitationsbegrebet Udbudsmaterialet og forhåndsmøder Særligt om udbud i totalentreprise Særligt om udbud i partnering Offentlig licitation Begrænset licitation uden prækvalifikation Begrænset licitation med prækvalifikation Tilbuddets form Afgivelse af tilbud Kontroltilbud Regnefejl og andre fejl i tilbud Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation Udvælgelse og udvælgelseskriterier Tilrettelæggelse af offentlig licitation Tilrettelæggelse af begrænset licitation med prækvalifikation Tilrettelæggelse af begrænset licitation uden prækvalifikation Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene 104 Modtagelse og åbning af tilbud Licitationsmødet Elektroniske licitationer Tildelingskriterier Tildelingsbeslutning annulleringsbeslutning Den laveste pris Laveste pris forbehold og andre afvigelser Det økonomisk mest fordelagtige bud Tildeling af partneringkontrakter Annullering Forkastelse af tilbud

8 Indholdsfortegnelse 9. Alternative bud Alternative bud Fastsættelse af ufravigelige mindstekrav Forhandlinger Forhandlinger med de bydende Forhandlinger med lavestbydende Udbud med forhandlinger Forhandlingsproceduren Særligt om prisforhandling Ændringer af opgavens karakter tildelingskriterierne Forhandlinger efter tildelingsbeslutningen Kapitel 4. Underhåndsbud Indhentning af underhåndsbud Særlige begrænsninger for offentlige udbydere Tildelingskriterier ved underhåndsbud Forhandlinger om underhåndsbud Kapitel 5. Rammeaftaler Rammeaftaler Kapitel 6. Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere Udbyderens underretnings- og begrundelsespligt De øvrige tilbudsgiveres retsstilling Underretningspligt ved det økonomisk mest fordelagtige bud Kapitel 7. Klage over licitation m.v Sanktionssystemet Klagenævnet for Udbud Klageret Processuelle regler påstande og bevisførelse