1 Februar Årsmøde. Drupa. Mediestøtte. Kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Februar 2012. Årsmøde. Drupa. Mediestøtte. Kurser"

Transkript

1 1 Februar 2012 Årsmøde Drupa Mediestøtte Kurser

2 grafisk fremtid 89. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN Redaktion / Annoncer Røgelvej Brabrand Tel Fax Redaktion: Stefan Mark Pedersen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen Annoncer: Jørgen Lauge Laugesen, tel Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Omslag Multiart Silk 170 g og indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus. Udsendes gennem postvæsenet. De Grafiske Sekretariat: Røgelvej Brabrand Tel Fax Sekretariatsleder Poul Frederiksen Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen Sekretær Tove Pedersen De Grafiske s Sygeløns- og Barselsordning: Tel Bestyrelse: Formand: Stefan Mark Pedersen, Mark & Storm Grafisk A/S Næstformand: Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri Kasserer: Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S Gitte Hagsholm, Hagsholm Grafisk Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS Esben Ihle Simonsen, Ihle Grafisk Produktion Danske Lokalaviser Sekretariat: Røgelvej 1. Postboks Brabrand Tel Fax Annoncechef Ole Kristensen Bestyrelse: Formand: Thorkil Christensen Aars Avis, tel Næstformand og sekretær: Torben Steen Jensen Provins-Trykkeriet ApS, tel Kasserer: Villy Jensen Brande Bladet, tel Lisbet Gaaie Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tel Tommy Eriksen Videbæk Bogtrykkeri, tel Thomas Schomann Sydsjællands Tidende, tel Bjarne Nilsson Bjerringbro Avis, tel Trussel mod mangfoldigheden og demokratiets vugge Godt nok er Danmark et lille samfund og uden de store spændinger, som kendes fra større samfund ude i verdenen. Vi har været gode til at værne om demokratiets vugge igennem generationer ved at acceptere mangfoldighed og forskellighed. Vi har fora og institutioner hvor mennesker med forskellige holdninger og baggrunde, i respekt har kunnet mødes og træffe beslutninger. Det har bl.a. kunnet ske i kraft af viden og indsigt fra en mangfoldighed af røster, som et utal af blade, publikationer og aviser har givet plads til. Det demokratiske rum er for alvor truet, ikke kun af den teknologiske udvikling, men i lige så høj grad af kortsigtede politiske beslutninger og kommerciel udnyttelse af monopolforhold. De politiske beslutninger er næsten det værste, idet de træffes ud fra nogle prioriteringer uden forståelse for, hvad den særegne danske mangfoldighedskultur betyder for demokratiet og samfundsengagementet. Først fjernede man portostøtten til blade med det resultat, at mange mindre foreningsblade blev økonomisk ramt og måtte indstilles. Ikke alene lukkede man mere end 30% af bladene, men man fjernede også et livsvigtigt informationsmedie for mange foreninger. Ikke nok med det. I finansloven for 2012 er den generelle portostøtte til bladudgivelse sat væsentligt ned. Allerværst er det dog, at man har fjernet det særlige tilskud til publikationer/blade under eks., hvilket er fatalt for mange mindre foreninger og samfund. F.eks. vurderes det, at kirkelige organisationer og foreninger frem over kan få svært ved at udgive deres blade i mindre sogne. Et andet eksempel på en maltrakteret politisk beslutning er den nye mediestøttelov, hvor man har villet skabe ens vilkår for flere medieformer, så mediestøtten ikke længere er forbeholdt dagbladene. For så vidt et godt signal at udsende, idet det tager udgangspunkt i den teknologiske udvikling og ændringer i folks medievaner, og således giver papir-, net- og mobilbaserede medier og uafhængige fagblade mulighed for støtte. Desværre er forslaget i den grad gennemsyret af, at store organisationer og mediehuse har fået lov til at sætte deres aftryk på indstillingen, så man nærmest fjerner muligheden for konkurrence fra nystartede og alternative medier og allerværst, at man også afskærer mindre samfund for at udgive det daglige talerør. I indstillingen har man helt urealistisk stillet krav om ansættelsen af 5 redaktionelle medarbejdere (journalister), hvis der skal ydes støtte. Som man kan læse i dette nummer rammer det blandt andet Samsø Posten, som prisværdigt hver eneste dag forsøger at udgive en avis på 4 sider til øens befolkning. Avisen er et fuldstændig uundværligt talerør for ø-samfundet. Samsø-Posten har redaktionelle medarbejdere ansat, men at skulle aflønne 5 ligger langt over de økonomiske muligheder. At det så sker samtidig med, at den nye regering på papiret har villet prioritere udkants-danmark og oprettet et udkantsministerium, er så meget mere sigende. Vi er bange for, at»danmark«er gået hen og blevet et demokratisk projekt mellem politikere, organisationer og store mediehuse, som befinder sig inden for de københavnske volde. Derfor ser vi heller ikke, at mediestøtteudvalget har haft blik for den centralisering af medieudgivelser, som forslaget kan ende med. Vi kender det allerede alt for godt fra ugeavisområdet, hvor de store spillere på markedet, i alt for høj grad får lov til at misbruge deres monopol, med det resultat, at Danmark er ved at miste dets mangfoldighed af stemmer. Indhold Stefan Mark Pedersen Blade med et oplag under 3000 rammes... 4 De holder vejret på Samsø... 6 Fælles årsmøde og generalforsamlinger Tur til Drupa Tak for udfordringen Kurser om arbejdsmiljø Der er nu regelmæssig togdrift... 18»Nej tak til reklamer«bliver udvidet

3 Her er der ikke TrykT noget med småt Det vigtigste ved en forsikring, er hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af De Grafiske får du en fordelagtig og branchetilpasset forsikring samt betjening af vores erfarne grafiske assurandører. Vi er Nordens største forsikringsselskab og Tlf: håndterer årligt 1,4 millioner skader af enhver tænkelig art. Og de af vores kunder, der har haft en skade, har givet os en gennemsnitskarakter på 4,5 ud af 5 mulige for håndteringen. Det er vi både glade for og stolte af. Vil du vide mere så ring til os på

4 Blade med et oplag under 3000 rammes En midlertidig tilskudsordning til små blade bliver ikke ført videre i Konsekvensen kan blive, at foreninger må ophøre med at udgive bladene. Der er på finansloven for 2012 afsat 41,1 millioner kr. til støtten. For en række mindre blade vil der være tale om en væsentlig nedgang i støtte, idet en særlig ekstrapulje på fem millioner kr. til blade med et oplag under 3000 er bortfaldet fra I følge Danske Specialmedier viser tallene, at antallet af støttede blade med under 3000 i oplag pr. nummer er faldet fra 937 i 2004 til 606 i Danske Specialmedier finder, at det er de meget kraftige portostigninger for denne gruppe på op til 600 procent, der har fået mange til at bukke under. Redaktør Birger Reuss Schmidt, Luthersk Missions blad mener det reelt betyder en ekstraudgift på kr:»ud over at vi mister kroner i tilskud, har postvæsenet forhøjet portopriserne voldsomt. Det betyder en ekstraudgift for os på knap kroner. Det er 100 kroner ekstra pr. abonnent, og det er helt urimeligt,«siger han og fortsætter:»jeg har fuld forståelse for, at man skal spare, men det her er et anslag mod de små medier. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal rammes så hårdt af både portostigninger og puljeomlægning.«for Luthersk Mission kommer det konkret til at betyde, at der udgives et nummer mindre af bladet, at prisen på abonnementet bliver hævet, og at der spares andre steder. 100 kirkelige organisationer kan få svært ved fortsat at udgive deres blade -Det skriver Kristeligt dagblad kroner. Så mange penge mister Luthersk Missions blad Tro & Mission i distributionstilskud i Sidste år fik organisationen kroner i tilskud, mens tilskuddet for 2012 beløber sig til kroner da den såkaldte tillægspulje til bladpuljen bortfalder i år. Og det betyder blandt andet, at op imod 100 kirkelige organisationer kan få svært ved fortsat at udgive deres blade. Bladpuljen yder tilskud til distribution af blade og tidsskrifter, som beskæftiger sig med humanitære og almennyttige emner, eller som befinder sig inden for områderne kultur, religion, undervisning, idræt og miljø. Til bladpuljen har der siden 2005 eksisteret en tillægspulje, hvor foreninger og organisationer, der udgav blade i færre end 3000 eksemplarer, kunne søge tilskud. Sidste år blev der givet 5,5 millioner kroner i tilskud fra puljen. Ordningen har været midlertidigt berammet til og med 2011, men trods anbefalinger om at fortsætte tillægspuljen er der ikke sat penge af til puljen på finansloven for 2012, som netop er blevet endeligt vedtaget. Per Clausen, medieordfører for Enheds listen, er heller ikke begejstret for, at ordningen ikke er blevet videreført:»vi har gjort opmærksom på, at det var en dårlig idé at nedlægge puljen. Det er vigtigt, at de små blade kan få tilskud til distributionen. Det er en del af demokratiet at have dem,«siger han. Grundtvigsk Forum, der udgiver bladet Dansk Kirketidende, bliver også ramt af, at tillægspuljen ophører.»jeg tror, vi får cirka halvdelen af det, vi fik før. Vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at betyde. Vi har drøftet, om man kunne skære ned på antallet af blade. Men jeg tror, at vi prøver at finde besparelserne andre steder. Vi ved dog ikke, om vi på sigt kan holde til det økonomisk,«siger sekretariatsleder Hans Grishauge. 4

5 At false digitaltryk er en kunst i sig selv! Med DigiFold Pro tilbyder Morgana en hurtig fleksibel produktion. Kunsten i DigiFold Pro er at den både laver bukkestreg og falser. Systemet er ekstremt enkelt, og en direkte vej til øget produktivitet og kvalitet. Endnu engang har Morganas ingeniører anvendt et innovativt design og en teknik, der giver os det vi søger for at blive en vinder indenfor Digitaltryk. Kom og se hvordan Morganas løsninger kan hjælpe dig og din virksomhed. Besøg Besök os osspå pådrupa Drupa maj Maj 3-16 Düsseldorf, Tyskland Hal Hall04 04 Stand Monter4C04 4C04 Besøg os på hjemmesiden Pitney Bowes. The Art of Success Morgana AOS (01/12) 5

6 De holder vejret på Samsø Samsø Posten er i fare for lukning på grund af»demokratistøtten«, men øens lille mediehus nægter at give op og har investeret i nyt hus og nye trykmaskiner Af Knud Erik Jensen Når det gælder den nye mediestøttelov, holder de vejret i spænding på Samsø de kommende måneder. Når det gælder investeringer i fremtiden, har de taget nogle dybe indåndinger og skudt penge i nyt hus, nye trykmaskiner og nye aktiviteter. De er Line og Morten Christensen, som driver en all round grafisk virksomhed på Samsø med avis (Danmarks mindste dagblad), trykkeri, reklamebureau, webbureau, hosting af hjemmesider, udgivelse af telefonbøger (på Samsø og Læsø) og Samsø Turistavis, produktion af tryksager af enhver art m.m. Vi er reelt et lille mediehus, men hvor vi tidligere havde mediet og manglede huset, står vi nu overfor måske at miste mediet, men har huset, lyder den lidt kryptiske opsummering af hele situationen fra Morten Christensen. Situationens alvor skal man dog ikke tage fejl af. Som det eneste dagblad står vi til at miste mediestøtten eller demokratistøtten, som den også bliver kaldt, fuldt ud. Det vil betyde, at vi ikke kan fortsætte med Samsø Posten som dagblad, konstaterer Morten Christensen. 1,8 journalistiske årsværk Med 1,8 journalistiske årsværk lever man ikke op til mediestøtteudvalgets anbefaling om, at der skal være mindst tre eller fem redaktionelle medarbejdere ansat for at få del i mediestøtten i fremtiden.»samsø Posten bliver en sommeravis, hvis mediestøtten forsvinder«, siger Morten Christensen, der driver en all round grafisk virksomhed på Samsø sammen med hustruen, Line Christensen. Samsø Postens specielle situation har været oppe at vende i udvalget, og som jeg har forstået det ser udvalget en mulig løsning i at lave den om til en gratis omdelt ugeavis. Det er imidlertid ikke en farbar vej at gå, for dels kan vi ikke undvære abonnementsindtægten, og dels har vi ikke et opland at trække annoncer ind fra til en ugeavis. Kun de lokale butikker og virksomheder på Samsø annoncerer hos os, og det sidste års tid er det kun gået én vej nedad. Nu kan vi også mærke krisen med butiksog virksomhedslukninger til følge og dermed færre annoncekroner til rådighed, siger Morten Christensen, der erkender, at det kan være svært for Hvor vi tidligere havde mediet og manglede huset, står vi nu overfor måske at miste mediet, men har huset. lovgiverne at lave»et smuthul«bare for Samsø Posten, men samtidig ser han et stort paradoks i situationen. Skader den demokratiske proces En lukning af Samsø Posten som dagblad vil gå ud over den journalistiske dækning af Samsø, der er en selvstændig kommune. Det vil skade den demokratiske proces her på øen, hvis der ikke er noget medie til at informere om stort og småt i kommunen. Paradokset er, at man kvæler øens eneste dagblad med det, man kalder demokratistøtte, der som navnet siger har til formål at støtte op omkring den demokratiske proces, siger Morten Christensen videre og glæder sig over opbakning fra Samsø Kommune, der har påpeget problemstillingen i et høringssvar til kulturminister Uffe Elbæk. En plan om at erstatte tabet af mediestøtte (svarende til 10 pct. af Samsø 6

7 Postens omsætning) med en ugentlig udgivelse på tryk og fire på internettet, har Line og Morten Christensen droppet igen. Papir er det bedste medie på Samsø. Med forholdsvis mange ældre borgere er internettet ikke løsningen, og dertil kommer, at det stadigvæk er svært at tjene penge på online aviser, fastslår Morten Christensen. En sommeravis Konklusionen er, at det uden mediestøtte kun vil være muligt at lave rentabel drift af Samsø Posten fire-fem uger om året. Nemlig i sommermånederne, hvor Samsø»vågner op«af vinterdvalen og invaderes af turister (»dem kommer der heldigvis flere og flere af, hvorimod antallet af fastboende er for nedadgående«, påpeger Morten Christensen). I forvejen distribueres Samsø Posten hver mandag i sommermånederne som ugeavis til samtlige husstande og de mange turister, hvilket af og til bringer sidetallet op på 16 mod til dagligt fire sider. Samsø Posten bliver en sommeravis, hvis mediestøtten forsvinder. Dermed forsvinder også den ene halvdel af vores forretning, og det vil betyde tab af arbejdspladser. I dag er vi ni fuldtidsansatte, og jeg kan frygte, at antallet må halveres, siger Morten Christensen. Som det eneste dagblad står Samsø Posten til at miste mediestøtten eller demokratistøtten, som den også bliver kaldt, fuldt ud. Line Christensen i gang ved sit skrivebord i de nye lokaler på Industrivej i Tranebjerg. De noget dystre udsigter for deres avis har dog ikke taget hverken troen på fremtiden eller investeringslysten fra det driftige Samsø-par. Som tidligere nævnt har de mange andre bolde i luften, og de er lige så klare i mælet som i retningen på deres investerin ger om, at det ikke mindst er på tryk siden, de ser et vækstpotentiale i fremtiden. Vil overleve som trykkeri Vi VIL overleve som trykkeri, og vi ser trykkeriet som vejen frem, hvis det går galt med avisen. Vi tror på, at kvalitet kan vinde kunder til os, og i kraft af de seneste investeringer kan vi kvalitetsmæssigt præstere noget unikt på to områder. Det er digital offsettryk og DI-tryk eller tøroffset, som det også kaldes, hvor vi trykker med raster i op til 300 LPS. For at øge konkurrenceevnen som trykkeri er det vigtigt at differentiere sig og gå andre veje, og vi står nu med en maskinpark, der passer til virkeligheden i dag, siger Morten Christensen og sætter gerne et par ord på denne virkelighed: Der er ikke penge i at trykke, hvis ikke man driver effektiviteten på trykkeriet til det yderste, og hvis ikke man ud over at sælge billigst muligt også leverer i topprofessionel kvalitet. Desuden skal der sendes mange trykværker ud af landet, før det igen bliver rigtigt godt at være trykker i Danmark. Den 1. januar 2011 overtog Line og Morten Christensen hele produktionsapparatet fra Skibby Bogtryk, deriblandt en speciel DI offsetmaskine, der er velegnet til små oplag. Og forleden ankom den nyindkøbte HP Indigo digitale offsettrykmaskine, som der kun er ganske få af i Danmark. Koster det dobbelte Den koster det dobbelte af, hvad en almindelig digital trykmaskine står i. Og den er alle pengene værd. Den bruger flydende toner, hvilket giver en lidt bedre kvalitet. Den er noget lig en traditionel trykmaskine at arbejde med og kræver lidt mere justering og vedligeholdelse end den almindelige tonebaserede trykmaskine, men det ser vi som en force. Vi skal selv købe farver og reservedele til den og kan derfor ofte få en billigere Det vil skade den demokratiske proces her på øen, hvis der ikke er noget medie til at informere om stort og småt i kommunen. 7

8 Vi VIL overleve som trykkeri, og vi ser trykkeriet som vejen frem, hvis det går galt med avisen. der siddende derovre til at stå for support. Desuden lancerer man den 1. maj 2012 sin egen web to printløsning, som gør det muligt for alle at lave kalendere, julekort, bryllupsbøger m.m. ved hjælp af sine egne billeder. Den nye HP Indigo digitale offsettrykmaskine, som der kun er ganske få af i Danmark. Hvad kunder, der køber tryksager, web m.m., angår, får vi flere og flere, som bor udenøs både virksomheder og reklamebureauer. sidepris end ved normale serviceaftaler. Det har også den fordel, at vi ikke skal vente på en tekniker, hvis noget går i stykker. Og det betyder noget her på Samsø, hvor de fleste firmaer vil have et højt servicegebyr for at komme, fortæller Morten Christensen og begrunder investeringen i trykmaskinerne med endnu et par argumenter. Oplagene bliver mindre og mindre, også når det gælder bøger. Og der indgår ofte mange sider i små oplag, ligesom variable data i stigende grad efterspørges. Alt sammen noget der kræver digital formåen. Satsningen på trykkeriet hænger naturligvis også sammen med, at jeg er trykker med stort T, siger han. trykkeriet altid får mulighed for at byde ind på trykningen af de opgaver, som det sjællandske firma i nyt set-up løser for sine kunder. Hvis andre trykkerier vil outsource deres produktion á la Skibby Bogtryk, er vi absolut interesserede i at høre fra dem. Vi tror på, at det kan være en god løsning for flere trykkerier rundt om i landet, siger Morten Christensen, der med held har annonceret sin gamle Heidelberg Quickmaster DI til salg på internettet. Den er nu på vej til at blive stillet op på et trykkeri i Peru. Egen web to print Web er også et område, der med Morten Christensens baggrund som IT-mand satses meget på. Man har således overtaget et webhosting-firma på Læsø og har stadig en medarbej- Outsourcer produktion til Samsø Sammen med overtagelsen af produktion og maskiner fra Skibby Bogtryk fulgte der en garanti for, at Samsø- 8 Godt 520 kvm. areal råder man nu over i de nye lokaler, hvilket er mere end en fordobling i forhold til de gamle. Dermed får vi også private som mål gruppe. Det er nyt. I forvejen henvender vi os primært til små og mellemstore virksomheder og reklamebureauer, siger Morten Christensen, der selv har udviklet systemet til web to print. For et par år siden startede Line og Morten Christensen firmaet Samsøferie, der sælger pakkerejser til Samsø. Det gav rigtig meget arbejde i sommerperioden, der i forvejen er den travleste årstid på Samsø Posten, og derfor er Samsøferie nu solgt igen. Til gengæld har de to lige investeret i lidt butiksinventar og begynder inden længe på at sælge papir- og kontorartikler fra en lille»butik«i forkontoret. Vores boghandel lukkede for kort tid siden, og vi greb anledningen til at overtage salget af papir- og kontorartikler, som ellers ville blive savnet i Tranebjerg, forklarer Morten Christensen. Mere end en fordobling At der er plads til denne nye aktivitet, skyldes ene og alene, at man flyttede til nye lokaler for snart et år siden. Blot nogle få hundrede meter skulle flyttevognen køre, men arealmæssigt var der tale om en flytning i en helt anden skala. Godt 520 kvm. areal halvdelen kontor/redaktion og den anden halvdel trykkeri råder man nu over, og det er langt mere end en fordobling i forhold til de gamle lokaler. Dertil kommer, at man har mulighed for at udvide med en hal, som ligger i tilknytning til de nye.

9 pct. uden for, men i dag er den 50:50. Mens kunderne uden for Samsø kommer med opgaver hele året, er vores aktiviteter her på øen meget sæsonprægede. Det meste foregår forår og sommer i takt med, at turisterne kommer til øen, fortæller Morten Christensen og tilføjer: Vores force er, at vi er fleksible, at det er samme person, mig, kunderne snakker med hver gang, og at kunderne får svar med det samme på deres forespørgsler. Et kig inden for i trykkeriet hos Samsø Posten. Vi overtog en rå hal, som vi har renoveret og indrettet for 1,5 mio. kr. Lokalerne er lejet, men da vi har indgået en langtidskontrakt og fået forkøbsret på dem, har vi valgt at investere de mange penge i lokalerne, siger Morten Christensen. Noget specielt At det er noget specielt at drive forretning og vel ikke mindst grafisk virksomhed en times sejlads ude i Kattegat, skriver Line og Morten Christensen gerne under på. Men som det fremgår af denne artikel forhindrer det dem ikke i at gøre det. Og egentligt hæmmet på nogen måde føler de sig ikke. Fragt af de færdige tryksager kunne man se som en hurdle, men vi betaler rent faktisk ikke meget mere end andre trykkerier for transport. Og bliver det et problem, kompenserer vi for det i vores tilbud. Når det gælder Samsø Posten, har vi en ekstra deadline, idet vi skal nå færgen med de ca eksemplarer eller næsten en Redaktionen»bor«flot på Samsø Posten. tredjedel af oplaget, der skal leveres til abonnenter uden for Samsø. Det sker via Østjyllands Postcenter. Hvad kunder, der køber tryksager, web m.m., angår, får vi flere og flere, som bor udenøs både virksomheder og reklamebureauer. Tidligere var fordelingen 80:20, 80 pct. på Samsø og 20 Trist, hvis Han overtog Samsø Posten i 2000 efter sine forældre, der havde drevet avisen siden Oprindeligt er den grundlagt i Det bliver trist at skulle af med Samsø Posten som dagblad, hvis det er det, der bliver enden på det hele, siger Line og Morten Christensen samstemmende og tilføjer: Og så på grund af demokratistøtte! Den nye mediestøttelov Mediestøtteudvalget, der har tidligere minister og adm. direktør i TDC, Henning Dyremose, som formand, har udarbejdet en rapport om fremtidens mediestøtte (p.t. omkring 350 mio. kr.). I rapporten anbefales det, at støtten gives på baggrund af enten redaktionelle omkostninger eller redaktionelle årsværk. Både papir-, net- og mobilbaserede medier samt uafhængige fagblade får adgang til at søge mediestøtte. Det kræver dog, at de opfylder følgende kriterier: Mindst tre eller fem redaktionelle medarbejdere. Mindst 50 pct. redaktionelt indhold, hvor mindst en tredjedel skal være egenproduceret. Dækker politik og samfund inden for enten sundhed, erhverv, kultur, naturvidenskab eller teknologi i mindst halvdelen af det redaktionelle indhold. Desuden er der nævnt en supplementsordning for dagblade, der vil tabe penge ved ændringen, en innovationspulje og et ejerskabskriterium, som betyder, at medier ejet af politiske partier eller offentlige institutioner ikke kan få støtte. Kulturminister Uffe Elbæk sendte rapporten i offentlig høring den 22. november 2011 med svarfrist den 2. januar I alt 67 høringssvar vil indgå i det politiske arbejde med at få udarbejdet den nye mediestøttelov, som ventes at træde i kraft den

10 Husk at reservere og tilmelde jer til den 20. og 21. april 2012 De Grafiske og Danske Lokalaviser afholder fælles årsmøde og generalforsamlinger i Torvehallerne, Vejle De Grafiske og Danske Lokalaviser inviterer hermed foreningernes medlemmer og ledsagere til et fælles årsmøde i Vejle hos Best Western Torvehallerne. Det er et moderne, 4 stjernet hotel i centrum af Vejle og en arkitektonisk perle med et væld af oplevelser, der blandt andet omfatter spændende restauranter, en tropisk palmehave, bar og café og en teatersal med plads til ca. 400 mennesker og et bredt repertoire. Der blev taget initiativ til Torvehallerne i 1991, hvor grunden i det centrale Vejle mellem Kirketorvet, Program Fredag den 20. april Kl Kl Kl Kl ordning Kl Kl Kl Morgenbuffet for overnattende gæster Check ind på hotellet fra kl Generalforsamling i De Grafiske Generalforsamling De Grafiskes Sygeløns- og BarselsGeneralforsamlings frokost Generalforsamling i Danske Lokalaviser Festaften i Torvehallerne, Vejle: Velkomstdrink Festmiddag med ledsagende musik Dans til sidste års succesband Basemen og fri bar Natmad Lørdag den 21. april Kl Morgenbuffet og afrejse Kl Check ud fra hotellet og farvel. 10 Foldegade og Fiskergade på kvadratmeter blev ledig da Vejle Amts Folkeblads flyttede til nye lokaler efter over 100 år på stedet. Juristernes og Økonomernes Pensionskasse samt Ingeniørernes Pensionskasse bevilgede i millioner kroner til projektet, der kom til at koste i alt millioner og blev indviet den 21. november Centret består af fire sammenkædede bygninger med klassisk arkitektur. Der er en basilika, som er inspireret af Andrea Palladios basilika i Vincenza i Italien samt et forretningsstrøg meget lig det i Burlington Arcade i London.

11 Tilmelding: Ja, vi ønsker at deltage Overnatning Virksomhed: Dobbeltvær. enkeltvær. Deltagere: Et stykke historie i ny indpakning I august 2009 indviedes der endnu et stykke historie i ny indpakning i Vejle midtby. Indehaverne af Torvehallerne, Steen B. Jacobsen og Terje Thesbjerg kombinerede nyt og gammelt i det historiske bladhus, hvor Vejle Amts Folkeblad blev født. På den gamle redaktørfrue Skytte Nielsens tørreloft på tredje sal blev der indrettet en brudesuite på 80 kvadratmeter med alt hvad der hører sig til. Generalforsamling De Grafiske (kl ) Generalforsamling De Grafiske Sygeløns- og Barselsordning (kl ) Generalforsamling Danske Lokalaviser (kl ) Generalforsamlings frokost incl. 1 øl eller 1 vand (kl ) PS: Ledsagere der ønsker frokost skal tilmelde sig, da frokost for ledsagere ikke er inkluderet i prisen Festmiddag, Torvehallerne, Vejle: Antal Antal Antal Antal Antal Antal Det vejlensiske byhotel har foruden brudesuiten også lagt tæpper med kopier af gamle avissider i 31 nye værelser og ligeledes på de snørklede gange i det gamle bladhus. Vejle er kåret som Danmarks hyggeligste handelsby i 2010 Skal shopping-genet luftes er Vejles 900 meter lange gågade med et rigt udvalg af butikker og caféer et godt valg. På Vejles hyggelige gågade, der strækker sig over Søndergade, Torvegade, Nørregade og Vestergade og i de mange små sidegader findes et alsidigt udbud af specialbutikker side om side med kædebutikker og supermarkeder. Vejle Bymidte giver helt unikke shopping-oplevelser, da byen har to citycentre i centrum. Mary s på Nørregade med overdækkede butiksgader og i den anden ende af gågaden ved Sønderåen Bryggen med ca. 80 butikker. Har I lyst til at forlænge opholdet og lade jer forkæle, så kan sekretariatet kontaktes og I kan for en attraktiv pris tage enten torsdag eller lørdag med. Priser (pr. deltager): Hele arrangementet med én overnatning i dobbeltværelse + festmiddag: Tillæg for enkeltværelse: Deltagelse i generalforsamlinger & festmiddag uden overnatning: Deltagelse i generalforsamlings frokost (uden overnatning og festmiddag): Tilmelding sendes til: De Grafiskes sekretariat pr. post, telefax ( ) eller eller Danske Lokalavisers sekretariat pr. post, telefax ( ) eller Tilmelding senest fredag den 23. marts ,- kr. 200,- kr ,- kr. 200,- kr. Yderligere overnatninger i forbindelse med arrangementet, kontakt sekretariaterne snarest og allersenest senest den 21. marts 2011: Ekstra overnatning torsdag og/eller lørdag i dobbeltværelse pr. person Ekstra overnatning torsdag og/eller lørdag i enkeltværelse pr. person 600,- kr. 800,- kr. 11

12 De Grafiske s 95. ordinære Generalforsamling afholdes fredag den 20. april 2012 kl i Torvehallerne, Vejle. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. marts Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 3 år. På valg er: Flemming Andersen, Kolind. Peter Franzen, Kongerslev. Kim Henriksen, Greve. 7. Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år. På valg er: Hother Hennings, Hornslet. Allan Midtgaard, Randers. 8. Valg af 2 kritiske revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jan Andersen, Skørping. Revisionsfirmaet BDO, Aalborg. 9. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jacob Søndergaard, Nibe Revisionsfirmaet Erik Ø. Wulff A/S, Svendborg. 10. Næste års generalforsamling og mødested. 11. Eventuelt. De Grafiske s Sygeløns- og Barselsordning 16. ordinære Generalforsamling afholdes fredag den 20. april 2011 kl i Torvehallerne, Vejle. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. marts Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer. 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af bidragsprocenter, samt bidragssats for ejere/ledende medarbejdere. 6. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år. På valg er: Stefan Mark Pedersen, Ringe. Hovedforeningens kasserer er født medlem af bestyrelsen. 7. Valg af 1 suppleant. Valget gælder for 1 år. På valg er: Peter Franzen, Kongerslev. 8. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jan Andersen, Skørping. Revisionsfirmaet BDO, Aalborg. 9. Eventuelt. 12

13 Generalforsamling I henhold til vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling for Danske Lokalaviser Provinsens Distriktsblade. Fredag den 20. april 2012 kl i Torvehallerne, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for Fastsættelse af kontingenter samt optagelsesgebyr. 5 Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Lisbet Gaaei, Midtvendsyssel Avis. Villy Jensen, Brande Bladet. 7. Valg af en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleanter for disse. 9. Eventuelt. Yderligere information og program for årsmødet udsendes i løbet af kort tid. Selvklæbende etiketter ineo sider/min. 350g papir. Vakuum magasiner. Antistatisk befugtning. Creo workflow Xerox 700i 70 sider/min. 300g autoduplex. Squarefold med trim. Antistatisk. Creo workflow Leverandør til danske trykkerier, når det gælder... Etiketter i 1-6 farver på rulle, i ark eller zig-zag falset EDB-etiketter Xanté konvolutprinter Op til konvolutter/time Kisun UV-lakmaskine Gloss og matt til digital og offset Neutrale etiketter Stort lager af stanseforme til rådighed for vore kunder Kontakt os omkring din næste etiket-opgave KONCEPTIT aps True Mølle Vej 5 DK-8381 Tilst Tlf Ecco Print as Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals T: I F:

14 Drupa 2012 Ta dig og dine medarbejdere med til Verdens største grafiske messe, Drupa i Düsseldorf og bliv inspireret. De Grafiske er klar med 2 attraktive ture. Drupa, som afholdes hvert fjerde år, er verdens absolut vigtigste grafiske messe. Drupa 2012 bliver større end nogensinde i sin over 50-årige his torie udstillere fordelt på 1,8 mio. m 2 standareal i 19 haller dvs. hele Messe Düsseldorfs udstillingsområde er parate til at tage imod gæster fra hele verdenen i perioden maj. Drupa 2012 er bygget op som en stor videns- og innovationspark, hvor du kan blive inspireret, se nyheder og finde ideer til både print-, markedsførings- og online medie løsninger og det i et omfang som ikke tidligere er set. De Grafiske arrangerer traditionen tro i samarbejde med Gislev Rejser to messerejser med to hele messedage i dagene maj og maj. Transporten foregår med moderne langtursbusser udstyret med toilet, vippesæder, fodstøtte, køleskab, kaffemaskine, video m.v. Overnatning foregår på Hotel Lindenhof i Borken (nord for Düsseldorf), som ligger ca. 35 min. kørsel fra messeområdet i Düsseldorf. Hotel Lindenhof er et nyere og hyggeligt byhotel med alle moderne faciliteter (bad/toilet, TV og minibar på værelserne) samt en førsteklasses restaurant. Pris: Kr ,- (incl. moms) pr. person i dobbeltværelse. Ikke medlemmer kr ,-. I prisen er inkluderet 3 overnatninger med morgenmad, buskørsel, gebyr til garantifonden, afgifter og moms. Tillæg for enkeltværelse kr. 700,-. Program: Afrejse med opsamling i Aalborg, Randers, Aarhus, Skanderborg, Kolding, Grænsen, Odense og Nyborg (deltagere fra Sjælland). Tilmelding: Tur 1 (3. 6. maj) Tur 2 ( maj) Tilmelding senest 14. marts Virksomhed: Deltagere: enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse Ønsker at købe dagsbilletter til messen Ønsker at købe messekatalog Rejse- og sygeforsikring Antal Antal Antal Opsamlingssted Yderligere information og tilmelding (senest 14. marts): Sekretariatet i Brabrand fax eller pr. mail

15 Hvad er Augmented Reality? Augmented virkelighed (AR) er et område af edb-forskning, der beskæftiger sig med kombinationen af den virkelige verden, og computer-genereret data (virtual reality), hvor computergrafik genstande er blevet blandet med virkelige optagelser i realtid. Udtrykket menes at have været opfundet i 1990 af Thomas Caudell, en ansat hos Boeing på det tidspunkt. düsseldorf, germany Ny marketingkampagne for verdens største grafiske messe drupa udfordrer Internettet ved at gøre brug af Augmented Reality Drupa-reklamerne vises i omkring 500 specialmagasiner i over 60 lande i de næste par måneder. Her vil bogstaverne AR i øverste venstre hjørne straks fange øjet (se annoncen på denne side i Grafisk Fremtid): Reklamen er forstærket af augmented reality. Hvis læseren ser markøren, i dette tilfælde billedet, kan man ved hjælp af en smartphone, tablet eller laptop-kamera udstyret med QRsoftware starte en 3D-animation op på skærmen, hvilket tager brugeren direkte til drupa-hjemmesiden. I de tidligere markedsføringskampagner har drupa altid samlet op på de nyeste trends indenfor printkommunikation, og har tilpasset dem til de specifikke behov hos drupa- messe og selvfølgelig også for 2012.»Denne logiske sammenkobling af print, internet og mobile systemer er det centrale tema i hele vores marketingkampagne for drupa 2012 og er den bærende tråd gennem alle elementerne«, forklarer Petra Köhler, chef for Marketing Communication på Messe Düsseldorf. Købes Alle slags grafiske maskiner evt. hele trykkerier. Henvendelse: De Grafiske sekretariat eller Trykkeri-innovation: Print 2.0 Hybrid-, inline-, funktionel og 3D-print innovationen inden for trykkeri- og medieindustrien giver virksomheder helt nye muligheder og brugerne aldrig før sete sanseindtryk. Den tiltagende udbredelse af teknologier, medier og anvendelsesmuligheder gør dette muligt. For en branche i forvandling er alt muligt. Oplev dette live på drupa 2012, verdens største print-media-messe! one world one drupa, may 3 16, 2012, Registrer Dem nu! Med PC-Webcam: Tast ar-ad. For smartphones/tablet PC: Hent en gratis Junaio App. Find drupa ad kanalen, start den og ret kameraet mod AR+ billedet. For yderligere info: Yderligere services: drupa besøgsinformation som webapp for IPad og Android-Tablets! For yderligere information: Intermess ApS Rådhusvej Charlottenlund Tlf.: Fax: dru1202_p2_88x250_dn.indd :23 15

16 Tak for udfordringen Af Mogens Darhauge, M.G.K. - det blev til 6 rigtige ud af 7 i går! Kirsten Rask såfremt dit dagblad ikke indeholder minimum 3 stavefejl, ordbrydningsfejl eller sætningsgentagelser, ja ikke sandt, jeg ser du nikker samtykkende. Bogen består af 6 dele, hvoraf de første 5 gennemgår grundlag og regler indenfor tegnsætning, retstavningsregler, kommasystem, forkortelser og korrekturtegn m.m. Lad det være sagt med det samme hvem må vi forvente vil være den første til at»hæve et øjenbryn«, når det gælder, hvorledes vi anvender vores fællesværktøj sproget. Kirsten Rask, selvfølgelig og denne gang er det blevet i form af en ny bog, i den efterhånden lange række bøger fra hendes hånd.»korrekturlæserens grundbog«er titlen på den nye bog, og er man over år, er der stor sandsynlighed for at man med et lille suk tænker tilbage på tiden, da ethvert dagblads- eller tidsskriftstrykkeri havde en eller flere korrekturlæsere ansat, og hvor det blev betragtet som et fagligt minus, såfremt en fejl nåede ud til læserne. I vor tids medieverden har teknologien i form af staveprogrammer overtaget korrekturlæsningen, med det resultat, at du skal være heldig, Det der gør denne bog så bredt anvendelig, er de muligheder som foranstående omtalte 5 delområder giver læseren for selvstudie, samtidig med at den 6. afsluttende del; Løsninger og svar med 700 øvelser både giver mulighed for anvendelse af den nyerhvervede viden for den enkelte, men nok så interessant set fra en virksomheds side, mulighed for at viden kan videregives til og bruges af det øvrige personale, hvor der i dagligdagen kræves teamarbejde. Korrekturlæserens grundbog 126 sider A4, paperback ISBN Bogladepris: 300 kr. Forlag: Grafisk Litteratur

17 Kurser om arbejdsmiljø Supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus kombineret 1½ og 2 dages forløb Med den nye arbejdsmiljølov skal virksomhederne tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus hvert år. De Grafiske tilbyder i samarbejde med MANconsult de nyeste kurser i arbejdsmiljødrøftelse og ikke mindst tages der højde for de nye krav i arbejdsmiljøreformen. Målgruppen er medarbejdere og ledere i virksomheder i den grafiske branche med en arbejdsmiljøorganisation; altså over 10 ansatte. Kursusprogram 28. marts 2012 kl til afvikles første kursusdag Kurset veksler mellem teori, debat og praktisk arbejde og behandler følgende emner: Introduktion Velkomst ved Poul Frederiksen, De Grafiske og herunder temaet: Hvordan påvirker»finanskrisen«arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Risikovurdering af maskiner og arbejdsprocesser Nye regler vedrørende arbejdsmiljødrøftelsen, kompetenceplaner og krav i arbejdsmiljøreformen på risikovurdering af maskiner og arbejdsprocesser. Finanskrisen og arbejdsmiljøet I fremtiden vil Arbejdstilsynet gå mere i dialog med virksomhederne. Samtidig skal arbejdsmiljøet stadig være i orden. Hvad betyder det og er virksomhederne parate til den nye samarbejdsform? Vi gennemgår de typiske problemområder og giver tips til samarbejde og dialog. Klargøring til praktisk omgave For hver deltagende virksomhed findes en konkret og relevant hjemmeopgave, der skal arbejdes med og fortælles om til anden kursusdag. 18. april 2012 kl til afvikles 2. kursusdag med følgende indhold: Formiddag alle: Hvordan påvirker»finanskrisen«arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Overordnet repetition af stof fra første kursusdag. Præsentation af simple modeller til kemistyring og APB arbejdspladsbrugsanvisning. Drøftelse af hjemmeopgaver. Spørgetime alt mellem himmel og jord, der har med arbejdsmiljø at gøre. Eftermiddag de nyvalgte: Arbejdspladsvurdering»APV på én dag«og andre metoder, der gør APV effektivt og vedkommende for alle. Der præsenteres metode og trænes Kommunikation og samarbejde i arbejdsmiljøgruppe og udvalg. Herunder afklaring af forventninger og konstruktiv dialog. At skabe engagement og interesse i dagligdagen tips og værktøjer. Spørgetime alt mellem himmel og jord om arbejdsmiljøforhold. Der udleveres kursusbevis. Pris: Medlemmer af De Grafiske kr ,- excl. moms for begge dage og for ikke-medlemmer kr ,- excl. moms. Prisen er incl. kursusmaterialer og frokost. Undervisere: Frank Ascanius, MANconsult samt en erhvervspsykolog som gæsteunderviser. Sted: De Grafiskes sekretariat, Røgelvej 1, 8220 Brabrand. Tilmelding: senest onsdag den 22. marts 2012 KÆDEBLANKETTER - LASERBLANKETTER PERFORERET PAPIR TIL VIDERETRYKNING Frank Ascanius. Seniorkonsulent og miljøinge niør hos MANconsult har lang erfaring med miljø og kvalitet bl.a. fra ansættelse hos Scanprint og en lang række certificeringer indenfor den grafiske branche. S.A.L. Grafisk Denmark Jernbanevej Strandby Tlf Fax

18 Der er nu regelmæssig togdrift Af Mogens Darhauge, M.G.K. Her i bladet har vi nu over tre gange haft kontakt med det kreative iværksætterhus»stationen«i Helsingør. Vi var der umiddelbar før de skulle»lukke op«for ca. 15 måneder siden og hvor der var 3 partnere. Næste gang vi besøgte»stationen«var i forbindelse med den landsdækkende kampagne for iværksættere, og hvor man på den såkaldte»24:turen«holdt åbent hus hos over 100 iværksættere, herunder også i Helsingør den 17. november Under besøget traf vi en aftale om et opfølgende møde, hvor vi kunne få et lidt bredere billede af»stationens tilstand«i dag. Fra de 3 partnere til at begynde med, er der i dag 12 enkeltmandsvirksomheder, fordelt på 4 kvinder og 8 mænd, hvilket betyder, at hele bygningens 3 etager er optaget. Så mange grafiske designere? Nej, det er en af de ting, der gør dette hus til et meget anderledes og unikt hus. Ud af de 12 beboere er der 2 grafiske designere, 1 webkoncept-udvikler, 1 PR videodesigner, 1 konceptudvikler, 1 lysdesigner, 1 fotograf-lydmusiker, 1 PR strategi-konsulent, 1 netvideo-fotograf, 2 tekstforfatter og 1 3D-illustrator. Med denne meget levende og travlt optagede gruppe omkring mig, aftalte vi, at jeg kunne gå rundt i huset som jeg ville, og når der var en, der havde mulighed for et lille ophold, så stod de til rådighed for en minisamtale. Hej Henrik Obel, du arbejder som designer med PR-video, og er forholdsvis nyindflyttet her på»stationen«. Hvordan oplevede du det åbne hus, der var den 17. november? Der kom mange og vi fik en række gode spørgsmål fra de unge, der nok kom for at se på det ud fra en erhvervsorienteret vinkel. Erhvervslivet var derimod ikke så tydeligt, men På fotoet ser du Iben Julia Schmidt, Anne Sofie Obel og Henriette det vil vi også henvende os til på flere måder fremover, og så har vi jo ikke været her ret længe endnu. Skal du beskrive det, er der så noget, der har»overrasket«dig negativt ved at indgå i denne teamform, - ja selvfølgelig også noget positivt?»negativt«nej, men derimod har der været utallige positive oplevelser lige fra starten og de kommer stadig. Og så lige før du arbejder videre; Med den samling af kompetence, som I udgør her, hvor forventer du så, at I vil være om 5 år? Da vi jo erhvervsmæssigt set befinder os i en meget kompleks tid i disse år, så er det noget af et spørgsmål Men jo, vi håber og tror da på, at til den tid kan vi gå ud og»sælge os«, som dem man ved, der kan»alt«rishi, du er fotograf og musiker, og arbejder også med lyd samt video. Hvordan fandt du på at flytte ind her på»stationen«? Jeg har arbejdet alene i 12 år, og har der måtte erkende, at der har været kundeemner i erhvervslivet, som jeg følte jeg havde en idé til, som kunne forbedre deres image, men som jeg ikke kunne skabe alene, så derfor er det, at være i team med husets meget brede fagområder, noget jeg venter mig meget af. Det lyder som om du er optimist. Hvordan tror du så de næste år vil blive? Jeg ved ikke rigtigt om det skal kaldes optimisme. - Nej, jeg vil betegne det som et»væksthus«, dvs. der vil ske en stadig udvikling hen mod at vi vil være stærkere tegnet som en samarbejdsmulighed i erhvervslivet. Tak for at du kan afse lidt tid, her midt i din arbejdsdag. Michael Malmquist, du er jo lidt af en overraskelse at finde her blandt 11 kreative fagfolk. Du, som er konceptskaber, hvordan fandt du frem og hvad sagde man til dig i relation til dine kompetencer? Nu var jeg her i Nordsjælland i forvejen, hvor jeg har været ansat hos et par af de førende reklamebureauer, så derfor blev»stationen«jo en del af lokalhistorien ret tidligt efter dens start. Når du spørger, hvad de øvrige sagde, da jeg kom, så var det kun positive spørgsmål, og jeg må sige, at det er et unikt hus med et helt utroligt varmt»på kryds og tværs«klima. Du siger»på kryds og tværs«, hvor er du så i den relation? Det vil tage lidt tid, men ikke længe, så er jeg sikker på, at vores unikke sammensætning rent kreativt set, kan anvende mine erfaringer som forretningsorienteret og markedsføringstilrettelæggende i kontaktskabende 18

19 relationer til det lokale erhvervsliv. Så helt så anderledes er jeg nok ikke. Anne Sofie Obel, udover din stilling som»stationsforstanderinde«er du jo først og fremmest grafisk designer, så nu her, hvor vi afslutter vores besøg hos jer, så må du lige fortælle, hvordan du oplever hverdagen - nu I alle 12 er i huset? Det kan der sikkert siges meget om, men jeg vil sige, at ved du hvad vi er...? Vi er bare totalt»anderledes«. Vi kan allerede nu i dag konstatere, at vi lynhurtigt kan danne et team, der passer til en mulig opgave og kunderne kan lide den måde, som de kan samarbejde med os på. Kunder, siger du, er der sket noget på dette område, udover dem som den enkelte af jer havde med, da I flyttede ind her? Absolut, vi har både selv hentet nogle ind, og der har været flere virksomheder, der har opsøgt os. Jo, det går fremad og om nogle få år, ja måske allerede næste år, så er vi blevet endnu mere synlige og kendt ude i hele Nordsjællands erhvervsliv, som den fleksible kreative samarbejdspartner på»stationen«. Med ovenstående har vi prøvet at give dig, læser, et lille billede af noget af det, der udvikler sig i rivende fart landet over. Og så er det samtidig vore medspillere»nej tak til reklamer«bliver udvidet, så alle adresser kan tilmeldes Fra 1. marts 2012 kan også virksomheder, institutioner, foreninger, offentlige myndigheder mv. tilmelde deres adresser til»nej tak til reklamer«-ordningerne.»nej tak«-ordningerne bliver udvidet, så alle med et postafleveringssted nu har mulighed for at bestemme, om der skal reklamer og ugeaviser i brevkassen. Det har længe været et ønske navnlig fra små og mellemstore virksomheders side at kunne tilmelde virksomhedsadressen til en»nej tak«-ordning. Forud for udvidelsen af ordningerne har der været forhandlinger med Forbrugerrådet og erhvervsorganisationer fra forhandler-, distributør- og annoncørleddet. Jeg glæder mig over, at forhandlingsparterne er enige om, at alle adresser skal kunne tilmeldes en af»nej tak«-ordningerne, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe. Baggrund for ændringen af retningslinjerne Forbrugerombudsmanden har sammen med forhandlingsparterne evalueret retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser. Der har vist sig et udbredt ønske især fra små og mellemstore virksomheder samt institutioner om en adgang til at kunne tilmelde virksomhedsadressen til en nej tak ordning. Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i markedsføringslovens 24, stk. 2, og skal ses som udtryk for Forbrugerombudsmandens generelle opfattelse af, hvad der kan anses for god markedsføringsskik på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser. Alle aktører på markedet forudsættes at følge retningslinjerne. DK Laminering - en oplagt samarbejdspartner når det gælder efterbehandling af tryksager! Vi er specialister i laminering, kachering og wire-o, - og forhandler bl.a. lamineringslommer, folie, for/bagsider maskiner og wire. Lyshøjen Lystrup tlf.: mail: 19

20 Se f ilmen! Lager- og logistikpartner Antalis logistik er blevet skærpet til den grafiske branches skrappe krav i mere end 80 år, inklusiv tiden under vores tidligere navne O.Schramm, Map og Papirgros. Vi har solgt varer, takket være vores logistik. Ideen bag det nye forretningsområde Logistic Solutions er derfor ligeså enkel som den er logisk: At vi også sælger logistik. Derfor har Antalis udbygget lagerkapaciteten på nordisk plan, så det nu er muligt at tilbyde logistikløsninger. Fra forskellige varianter af tredjepartslogistik og lagerhold til ordrehåndtering og leverancer indenfor snævre tidsrammer. Vi er åbne for alle forslag og vi tager gerne en debat om, hvordan vi kan skræddersy en løsning til lige netop din virksomheds behov. Just ask Antalis! HVIDOVRE ÅRHUS PRINTING AND OFFICE PAPER VISUAL COMMUNICATION SUPPORT MATERIAL PACKAGING SOLUTIONS SERVICES AND SOLUTIONS 20

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg

Fredag d. 27. oktober kl. 15 til lørdag d. 28. oktober kl. 14. i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg Til Grundtvigsk Forums medlemskredse København, d. 29. august 2017 Indbydelse til Grundtvigsk Forum årsmøde 2017 Hermed indbydes til at deltage i Grundtvigsk Forums årsmøde, der afholdes: Fredag d. 27.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2006-07 Status for Svebølle Antenneforening. 853 (+12) medlemmer. Årets resultat

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DANMARKS FILM AKADEMI Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247 KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 70 20 97 90 FAX 33 93 17 55 DATO: 28. februar 2008 J.NR.: REF.: ale Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. april 2008 i Odense I henhold

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 1 INDHOLD PROGRAM...3 ENDELIG DAGSORDEN...5 PRAKTISKE OPLYSNINGER...7 LÆGEMØDETS SEKRETARIAT...7 2 PROGRAM Fredag den 27. april 2012 Kl. 10.00-12.00 Debat om

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Procesindustrien Generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Formanden for Procesindustrien, Niels Morten

Læs mere