1 Februar Årsmøde. Drupa. Mediestøtte. Kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Februar 2012. Årsmøde. Drupa. Mediestøtte. Kurser"

Transkript

1 1 Februar 2012 Årsmøde Drupa Mediestøtte Kurser

2 grafisk fremtid 89. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN Redaktion / Annoncer Røgelvej Brabrand Tel Fax Redaktion: Stefan Mark Pedersen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen Annoncer: Jørgen Lauge Laugesen, tel Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Omslag Multiart Silk 170 g og indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus. Udsendes gennem postvæsenet. De Grafiske Sekretariat: Røgelvej Brabrand Tel Fax Sekretariatsleder Poul Frederiksen Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen Sekretær Tove Pedersen De Grafiske s Sygeløns- og Barselsordning: Tel Bestyrelse: Formand: Stefan Mark Pedersen, Mark & Storm Grafisk A/S Næstformand: Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri Kasserer: Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S Gitte Hagsholm, Hagsholm Grafisk Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS Esben Ihle Simonsen, Ihle Grafisk Produktion Danske Lokalaviser Sekretariat: Røgelvej 1. Postboks Brabrand Tel Fax Annoncechef Ole Kristensen Bestyrelse: Formand: Thorkil Christensen Aars Avis, tel Næstformand og sekretær: Torben Steen Jensen Provins-Trykkeriet ApS, tel Kasserer: Villy Jensen Brande Bladet, tel Lisbet Gaaie Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tel Tommy Eriksen Videbæk Bogtrykkeri, tel Thomas Schomann Sydsjællands Tidende, tel Bjarne Nilsson Bjerringbro Avis, tel Trussel mod mangfoldigheden og demokratiets vugge Godt nok er Danmark et lille samfund og uden de store spændinger, som kendes fra større samfund ude i verdenen. Vi har været gode til at værne om demokratiets vugge igennem generationer ved at acceptere mangfoldighed og forskellighed. Vi har fora og institutioner hvor mennesker med forskellige holdninger og baggrunde, i respekt har kunnet mødes og træffe beslutninger. Det har bl.a. kunnet ske i kraft af viden og indsigt fra en mangfoldighed af røster, som et utal af blade, publikationer og aviser har givet plads til. Det demokratiske rum er for alvor truet, ikke kun af den teknologiske udvikling, men i lige så høj grad af kortsigtede politiske beslutninger og kommerciel udnyttelse af monopolforhold. De politiske beslutninger er næsten det værste, idet de træffes ud fra nogle prioriteringer uden forståelse for, hvad den særegne danske mangfoldighedskultur betyder for demokratiet og samfundsengagementet. Først fjernede man portostøtten til blade med det resultat, at mange mindre foreningsblade blev økonomisk ramt og måtte indstilles. Ikke alene lukkede man mere end 30% af bladene, men man fjernede også et livsvigtigt informationsmedie for mange foreninger. Ikke nok med det. I finansloven for 2012 er den generelle portostøtte til bladudgivelse sat væsentligt ned. Allerværst er det dog, at man har fjernet det særlige tilskud til publikationer/blade under eks., hvilket er fatalt for mange mindre foreninger og samfund. F.eks. vurderes det, at kirkelige organisationer og foreninger frem over kan få svært ved at udgive deres blade i mindre sogne. Et andet eksempel på en maltrakteret politisk beslutning er den nye mediestøttelov, hvor man har villet skabe ens vilkår for flere medieformer, så mediestøtten ikke længere er forbeholdt dagbladene. For så vidt et godt signal at udsende, idet det tager udgangspunkt i den teknologiske udvikling og ændringer i folks medievaner, og således giver papir-, net- og mobilbaserede medier og uafhængige fagblade mulighed for støtte. Desværre er forslaget i den grad gennemsyret af, at store organisationer og mediehuse har fået lov til at sætte deres aftryk på indstillingen, så man nærmest fjerner muligheden for konkurrence fra nystartede og alternative medier og allerværst, at man også afskærer mindre samfund for at udgive det daglige talerør. I indstillingen har man helt urealistisk stillet krav om ansættelsen af 5 redaktionelle medarbejdere (journalister), hvis der skal ydes støtte. Som man kan læse i dette nummer rammer det blandt andet Samsø Posten, som prisværdigt hver eneste dag forsøger at udgive en avis på 4 sider til øens befolkning. Avisen er et fuldstændig uundværligt talerør for ø-samfundet. Samsø-Posten har redaktionelle medarbejdere ansat, men at skulle aflønne 5 ligger langt over de økonomiske muligheder. At det så sker samtidig med, at den nye regering på papiret har villet prioritere udkants-danmark og oprettet et udkantsministerium, er så meget mere sigende. Vi er bange for, at»danmark«er gået hen og blevet et demokratisk projekt mellem politikere, organisationer og store mediehuse, som befinder sig inden for de københavnske volde. Derfor ser vi heller ikke, at mediestøtteudvalget har haft blik for den centralisering af medieudgivelser, som forslaget kan ende med. Vi kender det allerede alt for godt fra ugeavisområdet, hvor de store spillere på markedet, i alt for høj grad får lov til at misbruge deres monopol, med det resultat, at Danmark er ved at miste dets mangfoldighed af stemmer. Indhold Stefan Mark Pedersen Blade med et oplag under 3000 rammes... 4 De holder vejret på Samsø... 6 Fælles årsmøde og generalforsamlinger Tur til Drupa Tak for udfordringen Kurser om arbejdsmiljø Der er nu regelmæssig togdrift... 18»Nej tak til reklamer«bliver udvidet

3 Her er der ikke TrykT noget med småt Det vigtigste ved en forsikring, er hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af De Grafiske får du en fordelagtig og branchetilpasset forsikring samt betjening af vores erfarne grafiske assurandører. Vi er Nordens største forsikringsselskab og Tlf: håndterer årligt 1,4 millioner skader af enhver tænkelig art. Og de af vores kunder, der har haft en skade, har givet os en gennemsnitskarakter på 4,5 ud af 5 mulige for håndteringen. Det er vi både glade for og stolte af. Vil du vide mere så ring til os på

4 Blade med et oplag under 3000 rammes En midlertidig tilskudsordning til små blade bliver ikke ført videre i Konsekvensen kan blive, at foreninger må ophøre med at udgive bladene. Der er på finansloven for 2012 afsat 41,1 millioner kr. til støtten. For en række mindre blade vil der være tale om en væsentlig nedgang i støtte, idet en særlig ekstrapulje på fem millioner kr. til blade med et oplag under 3000 er bortfaldet fra I følge Danske Specialmedier viser tallene, at antallet af støttede blade med under 3000 i oplag pr. nummer er faldet fra 937 i 2004 til 606 i Danske Specialmedier finder, at det er de meget kraftige portostigninger for denne gruppe på op til 600 procent, der har fået mange til at bukke under. Redaktør Birger Reuss Schmidt, Luthersk Missions blad mener det reelt betyder en ekstraudgift på kr:»ud over at vi mister kroner i tilskud, har postvæsenet forhøjet portopriserne voldsomt. Det betyder en ekstraudgift for os på knap kroner. Det er 100 kroner ekstra pr. abonnent, og det er helt urimeligt,«siger han og fortsætter:»jeg har fuld forståelse for, at man skal spare, men det her er et anslag mod de små medier. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal rammes så hårdt af både portostigninger og puljeomlægning.«for Luthersk Mission kommer det konkret til at betyde, at der udgives et nummer mindre af bladet, at prisen på abonnementet bliver hævet, og at der spares andre steder. 100 kirkelige organisationer kan få svært ved fortsat at udgive deres blade -Det skriver Kristeligt dagblad kroner. Så mange penge mister Luthersk Missions blad Tro & Mission i distributionstilskud i Sidste år fik organisationen kroner i tilskud, mens tilskuddet for 2012 beløber sig til kroner da den såkaldte tillægspulje til bladpuljen bortfalder i år. Og det betyder blandt andet, at op imod 100 kirkelige organisationer kan få svært ved fortsat at udgive deres blade. Bladpuljen yder tilskud til distribution af blade og tidsskrifter, som beskæftiger sig med humanitære og almennyttige emner, eller som befinder sig inden for områderne kultur, religion, undervisning, idræt og miljø. Til bladpuljen har der siden 2005 eksisteret en tillægspulje, hvor foreninger og organisationer, der udgav blade i færre end 3000 eksemplarer, kunne søge tilskud. Sidste år blev der givet 5,5 millioner kroner i tilskud fra puljen. Ordningen har været midlertidigt berammet til og med 2011, men trods anbefalinger om at fortsætte tillægspuljen er der ikke sat penge af til puljen på finansloven for 2012, som netop er blevet endeligt vedtaget. Per Clausen, medieordfører for Enheds listen, er heller ikke begejstret for, at ordningen ikke er blevet videreført:»vi har gjort opmærksom på, at det var en dårlig idé at nedlægge puljen. Det er vigtigt, at de små blade kan få tilskud til distributionen. Det er en del af demokratiet at have dem,«siger han. Grundtvigsk Forum, der udgiver bladet Dansk Kirketidende, bliver også ramt af, at tillægspuljen ophører.»jeg tror, vi får cirka halvdelen af det, vi fik før. Vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at betyde. Vi har drøftet, om man kunne skære ned på antallet af blade. Men jeg tror, at vi prøver at finde besparelserne andre steder. Vi ved dog ikke, om vi på sigt kan holde til det økonomisk,«siger sekretariatsleder Hans Grishauge. 4

5 At false digitaltryk er en kunst i sig selv! Med DigiFold Pro tilbyder Morgana en hurtig fleksibel produktion. Kunsten i DigiFold Pro er at den både laver bukkestreg og falser. Systemet er ekstremt enkelt, og en direkte vej til øget produktivitet og kvalitet. Endnu engang har Morganas ingeniører anvendt et innovativt design og en teknik, der giver os det vi søger for at blive en vinder indenfor Digitaltryk. Kom og se hvordan Morganas løsninger kan hjælpe dig og din virksomhed. Besøg Besök os osspå pådrupa Drupa maj Maj 3-16 Düsseldorf, Tyskland Hal Hall04 04 Stand Monter4C04 4C04 Besøg os på hjemmesiden Pitney Bowes. The Art of Success Morgana AOS (01/12) 5

6 De holder vejret på Samsø Samsø Posten er i fare for lukning på grund af»demokratistøtten«, men øens lille mediehus nægter at give op og har investeret i nyt hus og nye trykmaskiner Af Knud Erik Jensen Når det gælder den nye mediestøttelov, holder de vejret i spænding på Samsø de kommende måneder. Når det gælder investeringer i fremtiden, har de taget nogle dybe indåndinger og skudt penge i nyt hus, nye trykmaskiner og nye aktiviteter. De er Line og Morten Christensen, som driver en all round grafisk virksomhed på Samsø med avis (Danmarks mindste dagblad), trykkeri, reklamebureau, webbureau, hosting af hjemmesider, udgivelse af telefonbøger (på Samsø og Læsø) og Samsø Turistavis, produktion af tryksager af enhver art m.m. Vi er reelt et lille mediehus, men hvor vi tidligere havde mediet og manglede huset, står vi nu overfor måske at miste mediet, men har huset, lyder den lidt kryptiske opsummering af hele situationen fra Morten Christensen. Situationens alvor skal man dog ikke tage fejl af. Som det eneste dagblad står vi til at miste mediestøtten eller demokratistøtten, som den også bliver kaldt, fuldt ud. Det vil betyde, at vi ikke kan fortsætte med Samsø Posten som dagblad, konstaterer Morten Christensen. 1,8 journalistiske årsværk Med 1,8 journalistiske årsværk lever man ikke op til mediestøtteudvalgets anbefaling om, at der skal være mindst tre eller fem redaktionelle medarbejdere ansat for at få del i mediestøtten i fremtiden.»samsø Posten bliver en sommeravis, hvis mediestøtten forsvinder«, siger Morten Christensen, der driver en all round grafisk virksomhed på Samsø sammen med hustruen, Line Christensen. Samsø Postens specielle situation har været oppe at vende i udvalget, og som jeg har forstået det ser udvalget en mulig løsning i at lave den om til en gratis omdelt ugeavis. Det er imidlertid ikke en farbar vej at gå, for dels kan vi ikke undvære abonnementsindtægten, og dels har vi ikke et opland at trække annoncer ind fra til en ugeavis. Kun de lokale butikker og virksomheder på Samsø annoncerer hos os, og det sidste års tid er det kun gået én vej nedad. Nu kan vi også mærke krisen med butiksog virksomhedslukninger til følge og dermed færre annoncekroner til rådighed, siger Morten Christensen, der erkender, at det kan være svært for Hvor vi tidligere havde mediet og manglede huset, står vi nu overfor måske at miste mediet, men har huset. lovgiverne at lave»et smuthul«bare for Samsø Posten, men samtidig ser han et stort paradoks i situationen. Skader den demokratiske proces En lukning af Samsø Posten som dagblad vil gå ud over den journalistiske dækning af Samsø, der er en selvstændig kommune. Det vil skade den demokratiske proces her på øen, hvis der ikke er noget medie til at informere om stort og småt i kommunen. Paradokset er, at man kvæler øens eneste dagblad med det, man kalder demokratistøtte, der som navnet siger har til formål at støtte op omkring den demokratiske proces, siger Morten Christensen videre og glæder sig over opbakning fra Samsø Kommune, der har påpeget problemstillingen i et høringssvar til kulturminister Uffe Elbæk. En plan om at erstatte tabet af mediestøtte (svarende til 10 pct. af Samsø 6

7 Postens omsætning) med en ugentlig udgivelse på tryk og fire på internettet, har Line og Morten Christensen droppet igen. Papir er det bedste medie på Samsø. Med forholdsvis mange ældre borgere er internettet ikke løsningen, og dertil kommer, at det stadigvæk er svært at tjene penge på online aviser, fastslår Morten Christensen. En sommeravis Konklusionen er, at det uden mediestøtte kun vil være muligt at lave rentabel drift af Samsø Posten fire-fem uger om året. Nemlig i sommermånederne, hvor Samsø»vågner op«af vinterdvalen og invaderes af turister (»dem kommer der heldigvis flere og flere af, hvorimod antallet af fastboende er for nedadgående«, påpeger Morten Christensen). I forvejen distribueres Samsø Posten hver mandag i sommermånederne som ugeavis til samtlige husstande og de mange turister, hvilket af og til bringer sidetallet op på 16 mod til dagligt fire sider. Samsø Posten bliver en sommeravis, hvis mediestøtten forsvinder. Dermed forsvinder også den ene halvdel af vores forretning, og det vil betyde tab af arbejdspladser. I dag er vi ni fuldtidsansatte, og jeg kan frygte, at antallet må halveres, siger Morten Christensen. Som det eneste dagblad står Samsø Posten til at miste mediestøtten eller demokratistøtten, som den også bliver kaldt, fuldt ud. Line Christensen i gang ved sit skrivebord i de nye lokaler på Industrivej i Tranebjerg. De noget dystre udsigter for deres avis har dog ikke taget hverken troen på fremtiden eller investeringslysten fra det driftige Samsø-par. Som tidligere nævnt har de mange andre bolde i luften, og de er lige så klare i mælet som i retningen på deres investerin ger om, at det ikke mindst er på tryk siden, de ser et vækstpotentiale i fremtiden. Vil overleve som trykkeri Vi VIL overleve som trykkeri, og vi ser trykkeriet som vejen frem, hvis det går galt med avisen. Vi tror på, at kvalitet kan vinde kunder til os, og i kraft af de seneste investeringer kan vi kvalitetsmæssigt præstere noget unikt på to områder. Det er digital offsettryk og DI-tryk eller tøroffset, som det også kaldes, hvor vi trykker med raster i op til 300 LPS. For at øge konkurrenceevnen som trykkeri er det vigtigt at differentiere sig og gå andre veje, og vi står nu med en maskinpark, der passer til virkeligheden i dag, siger Morten Christensen og sætter gerne et par ord på denne virkelighed: Der er ikke penge i at trykke, hvis ikke man driver effektiviteten på trykkeriet til det yderste, og hvis ikke man ud over at sælge billigst muligt også leverer i topprofessionel kvalitet. Desuden skal der sendes mange trykværker ud af landet, før det igen bliver rigtigt godt at være trykker i Danmark. Den 1. januar 2011 overtog Line og Morten Christensen hele produktionsapparatet fra Skibby Bogtryk, deriblandt en speciel DI offsetmaskine, der er velegnet til små oplag. Og forleden ankom den nyindkøbte HP Indigo digitale offsettrykmaskine, som der kun er ganske få af i Danmark. Koster det dobbelte Den koster det dobbelte af, hvad en almindelig digital trykmaskine står i. Og den er alle pengene værd. Den bruger flydende toner, hvilket giver en lidt bedre kvalitet. Den er noget lig en traditionel trykmaskine at arbejde med og kræver lidt mere justering og vedligeholdelse end den almindelige tonebaserede trykmaskine, men det ser vi som en force. Vi skal selv købe farver og reservedele til den og kan derfor ofte få en billigere Det vil skade den demokratiske proces her på øen, hvis der ikke er noget medie til at informere om stort og småt i kommunen. 7

8 Vi VIL overleve som trykkeri, og vi ser trykkeriet som vejen frem, hvis det går galt med avisen. der siddende derovre til at stå for support. Desuden lancerer man den 1. maj 2012 sin egen web to printløsning, som gør det muligt for alle at lave kalendere, julekort, bryllupsbøger m.m. ved hjælp af sine egne billeder. Den nye HP Indigo digitale offsettrykmaskine, som der kun er ganske få af i Danmark. Hvad kunder, der køber tryksager, web m.m., angår, får vi flere og flere, som bor udenøs både virksomheder og reklamebureauer. sidepris end ved normale serviceaftaler. Det har også den fordel, at vi ikke skal vente på en tekniker, hvis noget går i stykker. Og det betyder noget her på Samsø, hvor de fleste firmaer vil have et højt servicegebyr for at komme, fortæller Morten Christensen og begrunder investeringen i trykmaskinerne med endnu et par argumenter. Oplagene bliver mindre og mindre, også når det gælder bøger. Og der indgår ofte mange sider i små oplag, ligesom variable data i stigende grad efterspørges. Alt sammen noget der kræver digital formåen. Satsningen på trykkeriet hænger naturligvis også sammen med, at jeg er trykker med stort T, siger han. trykkeriet altid får mulighed for at byde ind på trykningen af de opgaver, som det sjællandske firma i nyt set-up løser for sine kunder. Hvis andre trykkerier vil outsource deres produktion á la Skibby Bogtryk, er vi absolut interesserede i at høre fra dem. Vi tror på, at det kan være en god løsning for flere trykkerier rundt om i landet, siger Morten Christensen, der med held har annonceret sin gamle Heidelberg Quickmaster DI til salg på internettet. Den er nu på vej til at blive stillet op på et trykkeri i Peru. Egen web to print Web er også et område, der med Morten Christensens baggrund som IT-mand satses meget på. Man har således overtaget et webhosting-firma på Læsø og har stadig en medarbej- Outsourcer produktion til Samsø Sammen med overtagelsen af produktion og maskiner fra Skibby Bogtryk fulgte der en garanti for, at Samsø- 8 Godt 520 kvm. areal råder man nu over i de nye lokaler, hvilket er mere end en fordobling i forhold til de gamle. Dermed får vi også private som mål gruppe. Det er nyt. I forvejen henvender vi os primært til små og mellemstore virksomheder og reklamebureauer, siger Morten Christensen, der selv har udviklet systemet til web to print. For et par år siden startede Line og Morten Christensen firmaet Samsøferie, der sælger pakkerejser til Samsø. Det gav rigtig meget arbejde i sommerperioden, der i forvejen er den travleste årstid på Samsø Posten, og derfor er Samsøferie nu solgt igen. Til gengæld har de to lige investeret i lidt butiksinventar og begynder inden længe på at sælge papir- og kontorartikler fra en lille»butik«i forkontoret. Vores boghandel lukkede for kort tid siden, og vi greb anledningen til at overtage salget af papir- og kontorartikler, som ellers ville blive savnet i Tranebjerg, forklarer Morten Christensen. Mere end en fordobling At der er plads til denne nye aktivitet, skyldes ene og alene, at man flyttede til nye lokaler for snart et år siden. Blot nogle få hundrede meter skulle flyttevognen køre, men arealmæssigt var der tale om en flytning i en helt anden skala. Godt 520 kvm. areal halvdelen kontor/redaktion og den anden halvdel trykkeri råder man nu over, og det er langt mere end en fordobling i forhold til de gamle lokaler. Dertil kommer, at man har mulighed for at udvide med en hal, som ligger i tilknytning til de nye.

9 pct. uden for, men i dag er den 50:50. Mens kunderne uden for Samsø kommer med opgaver hele året, er vores aktiviteter her på øen meget sæsonprægede. Det meste foregår forår og sommer i takt med, at turisterne kommer til øen, fortæller Morten Christensen og tilføjer: Vores force er, at vi er fleksible, at det er samme person, mig, kunderne snakker med hver gang, og at kunderne får svar med det samme på deres forespørgsler. Et kig inden for i trykkeriet hos Samsø Posten. Vi overtog en rå hal, som vi har renoveret og indrettet for 1,5 mio. kr. Lokalerne er lejet, men da vi har indgået en langtidskontrakt og fået forkøbsret på dem, har vi valgt at investere de mange penge i lokalerne, siger Morten Christensen. Noget specielt At det er noget specielt at drive forretning og vel ikke mindst grafisk virksomhed en times sejlads ude i Kattegat, skriver Line og Morten Christensen gerne under på. Men som det fremgår af denne artikel forhindrer det dem ikke i at gøre det. Og egentligt hæmmet på nogen måde føler de sig ikke. Fragt af de færdige tryksager kunne man se som en hurdle, men vi betaler rent faktisk ikke meget mere end andre trykkerier for transport. Og bliver det et problem, kompenserer vi for det i vores tilbud. Når det gælder Samsø Posten, har vi en ekstra deadline, idet vi skal nå færgen med de ca eksemplarer eller næsten en Redaktionen»bor«flot på Samsø Posten. tredjedel af oplaget, der skal leveres til abonnenter uden for Samsø. Det sker via Østjyllands Postcenter. Hvad kunder, der køber tryksager, web m.m., angår, får vi flere og flere, som bor udenøs både virksomheder og reklamebureauer. Tidligere var fordelingen 80:20, 80 pct. på Samsø og 20 Trist, hvis Han overtog Samsø Posten i 2000 efter sine forældre, der havde drevet avisen siden Oprindeligt er den grundlagt i Det bliver trist at skulle af med Samsø Posten som dagblad, hvis det er det, der bliver enden på det hele, siger Line og Morten Christensen samstemmende og tilføjer: Og så på grund af demokratistøtte! Den nye mediestøttelov Mediestøtteudvalget, der har tidligere minister og adm. direktør i TDC, Henning Dyremose, som formand, har udarbejdet en rapport om fremtidens mediestøtte (p.t. omkring 350 mio. kr.). I rapporten anbefales det, at støtten gives på baggrund af enten redaktionelle omkostninger eller redaktionelle årsværk. Både papir-, net- og mobilbaserede medier samt uafhængige fagblade får adgang til at søge mediestøtte. Det kræver dog, at de opfylder følgende kriterier: Mindst tre eller fem redaktionelle medarbejdere. Mindst 50 pct. redaktionelt indhold, hvor mindst en tredjedel skal være egenproduceret. Dækker politik og samfund inden for enten sundhed, erhverv, kultur, naturvidenskab eller teknologi i mindst halvdelen af det redaktionelle indhold. Desuden er der nævnt en supplementsordning for dagblade, der vil tabe penge ved ændringen, en innovationspulje og et ejerskabskriterium, som betyder, at medier ejet af politiske partier eller offentlige institutioner ikke kan få støtte. Kulturminister Uffe Elbæk sendte rapporten i offentlig høring den 22. november 2011 med svarfrist den 2. januar I alt 67 høringssvar vil indgå i det politiske arbejde med at få udarbejdet den nye mediestøttelov, som ventes at træde i kraft den

10 Husk at reservere og tilmelde jer til den 20. og 21. april 2012 De Grafiske og Danske Lokalaviser afholder fælles årsmøde og generalforsamlinger i Torvehallerne, Vejle De Grafiske og Danske Lokalaviser inviterer hermed foreningernes medlemmer og ledsagere til et fælles årsmøde i Vejle hos Best Western Torvehallerne. Det er et moderne, 4 stjernet hotel i centrum af Vejle og en arkitektonisk perle med et væld af oplevelser, der blandt andet omfatter spændende restauranter, en tropisk palmehave, bar og café og en teatersal med plads til ca. 400 mennesker og et bredt repertoire. Der blev taget initiativ til Torvehallerne i 1991, hvor grunden i det centrale Vejle mellem Kirketorvet, Program Fredag den 20. april Kl Kl Kl Kl ordning Kl Kl Kl Morgenbuffet for overnattende gæster Check ind på hotellet fra kl Generalforsamling i De Grafiske Generalforsamling De Grafiskes Sygeløns- og BarselsGeneralforsamlings frokost Generalforsamling i Danske Lokalaviser Festaften i Torvehallerne, Vejle: Velkomstdrink Festmiddag med ledsagende musik Dans til sidste års succesband Basemen og fri bar Natmad Lørdag den 21. april Kl Morgenbuffet og afrejse Kl Check ud fra hotellet og farvel. 10 Foldegade og Fiskergade på kvadratmeter blev ledig da Vejle Amts Folkeblads flyttede til nye lokaler efter over 100 år på stedet. Juristernes og Økonomernes Pensionskasse samt Ingeniørernes Pensionskasse bevilgede i millioner kroner til projektet, der kom til at koste i alt millioner og blev indviet den 21. november Centret består af fire sammenkædede bygninger med klassisk arkitektur. Der er en basilika, som er inspireret af Andrea Palladios basilika i Vincenza i Italien samt et forretningsstrøg meget lig det i Burlington Arcade i London.

11 Tilmelding: Ja, vi ønsker at deltage Overnatning Virksomhed: Dobbeltvær. enkeltvær. Deltagere: Et stykke historie i ny indpakning I august 2009 indviedes der endnu et stykke historie i ny indpakning i Vejle midtby. Indehaverne af Torvehallerne, Steen B. Jacobsen og Terje Thesbjerg kombinerede nyt og gammelt i det historiske bladhus, hvor Vejle Amts Folkeblad blev født. På den gamle redaktørfrue Skytte Nielsens tørreloft på tredje sal blev der indrettet en brudesuite på 80 kvadratmeter med alt hvad der hører sig til. Generalforsamling De Grafiske (kl ) Generalforsamling De Grafiske Sygeløns- og Barselsordning (kl ) Generalforsamling Danske Lokalaviser (kl ) Generalforsamlings frokost incl. 1 øl eller 1 vand (kl ) PS: Ledsagere der ønsker frokost skal tilmelde sig, da frokost for ledsagere ikke er inkluderet i prisen Festmiddag, Torvehallerne, Vejle: Antal Antal Antal Antal Antal Antal Det vejlensiske byhotel har foruden brudesuiten også lagt tæpper med kopier af gamle avissider i 31 nye værelser og ligeledes på de snørklede gange i det gamle bladhus. Vejle er kåret som Danmarks hyggeligste handelsby i 2010 Skal shopping-genet luftes er Vejles 900 meter lange gågade med et rigt udvalg af butikker og caféer et godt valg. På Vejles hyggelige gågade, der strækker sig over Søndergade, Torvegade, Nørregade og Vestergade og i de mange små sidegader findes et alsidigt udbud af specialbutikker side om side med kædebutikker og supermarkeder. Vejle Bymidte giver helt unikke shopping-oplevelser, da byen har to citycentre i centrum. Mary s på Nørregade med overdækkede butiksgader og i den anden ende af gågaden ved Sønderåen Bryggen med ca. 80 butikker. Har I lyst til at forlænge opholdet og lade jer forkæle, så kan sekretariatet kontaktes og I kan for en attraktiv pris tage enten torsdag eller lørdag med. Priser (pr. deltager): Hele arrangementet med én overnatning i dobbeltværelse + festmiddag: Tillæg for enkeltværelse: Deltagelse i generalforsamlinger & festmiddag uden overnatning: Deltagelse i generalforsamlings frokost (uden overnatning og festmiddag): Tilmelding sendes til: De Grafiskes sekretariat pr. post, telefax ( ) eller eller Danske Lokalavisers sekretariat pr. post, telefax ( ) eller Tilmelding senest fredag den 23. marts ,- kr. 200,- kr ,- kr. 200,- kr. Yderligere overnatninger i forbindelse med arrangementet, kontakt sekretariaterne snarest og allersenest senest den 21. marts 2011: Ekstra overnatning torsdag og/eller lørdag i dobbeltværelse pr. person Ekstra overnatning torsdag og/eller lørdag i enkeltværelse pr. person 600,- kr. 800,- kr. 11

12 De Grafiske s 95. ordinære Generalforsamling afholdes fredag den 20. april 2012 kl i Torvehallerne, Vejle. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. marts Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 3 år. På valg er: Flemming Andersen, Kolind. Peter Franzen, Kongerslev. Kim Henriksen, Greve. 7. Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år. På valg er: Hother Hennings, Hornslet. Allan Midtgaard, Randers. 8. Valg af 2 kritiske revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jan Andersen, Skørping. Revisionsfirmaet BDO, Aalborg. 9. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jacob Søndergaard, Nibe Revisionsfirmaet Erik Ø. Wulff A/S, Svendborg. 10. Næste års generalforsamling og mødested. 11. Eventuelt. De Grafiske s Sygeløns- og Barselsordning 16. ordinære Generalforsamling afholdes fredag den 20. april 2011 kl i Torvehallerne, Vejle. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. marts Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer. 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af bidragsprocenter, samt bidragssats for ejere/ledende medarbejdere. 6. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år. På valg er: Stefan Mark Pedersen, Ringe. Hovedforeningens kasserer er født medlem af bestyrelsen. 7. Valg af 1 suppleant. Valget gælder for 1 år. På valg er: Peter Franzen, Kongerslev. 8. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år. På valg er: Jan Andersen, Skørping. Revisionsfirmaet BDO, Aalborg. 9. Eventuelt. 12

13 Generalforsamling I henhold til vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling for Danske Lokalaviser Provinsens Distriktsblade. Fredag den 20. april 2012 kl i Torvehallerne, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for Fastsættelse af kontingenter samt optagelsesgebyr. 5 Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: Lisbet Gaaei, Midtvendsyssel Avis. Villy Jensen, Brande Bladet. 7. Valg af en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt suppleanter for disse. 9. Eventuelt. Yderligere information og program for årsmødet udsendes i løbet af kort tid. Selvklæbende etiketter ineo sider/min. 350g papir. Vakuum magasiner. Antistatisk befugtning. Creo workflow Xerox 700i 70 sider/min. 300g autoduplex. Squarefold med trim. Antistatisk. Creo workflow Leverandør til danske trykkerier, når det gælder... Etiketter i 1-6 farver på rulle, i ark eller zig-zag falset EDB-etiketter Xanté konvolutprinter Op til konvolutter/time Kisun UV-lakmaskine Gloss og matt til digital og offset Neutrale etiketter Stort lager af stanseforme til rådighed for vore kunder Kontakt os omkring din næste etiket-opgave KONCEPTIT aps True Mølle Vej 5 DK-8381 Tilst Tlf Ecco Print as Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals T: I F:

14 Drupa 2012 Ta dig og dine medarbejdere med til Verdens største grafiske messe, Drupa i Düsseldorf og bliv inspireret. De Grafiske er klar med 2 attraktive ture. Drupa, som afholdes hvert fjerde år, er verdens absolut vigtigste grafiske messe. Drupa 2012 bliver større end nogensinde i sin over 50-årige his torie udstillere fordelt på 1,8 mio. m 2 standareal i 19 haller dvs. hele Messe Düsseldorfs udstillingsområde er parate til at tage imod gæster fra hele verdenen i perioden maj. Drupa 2012 er bygget op som en stor videns- og innovationspark, hvor du kan blive inspireret, se nyheder og finde ideer til både print-, markedsførings- og online medie løsninger og det i et omfang som ikke tidligere er set. De Grafiske arrangerer traditionen tro i samarbejde med Gislev Rejser to messerejser med to hele messedage i dagene maj og maj. Transporten foregår med moderne langtursbusser udstyret med toilet, vippesæder, fodstøtte, køleskab, kaffemaskine, video m.v. Overnatning foregår på Hotel Lindenhof i Borken (nord for Düsseldorf), som ligger ca. 35 min. kørsel fra messeområdet i Düsseldorf. Hotel Lindenhof er et nyere og hyggeligt byhotel med alle moderne faciliteter (bad/toilet, TV og minibar på værelserne) samt en førsteklasses restaurant. Pris: Kr ,- (incl. moms) pr. person i dobbeltværelse. Ikke medlemmer kr ,-. I prisen er inkluderet 3 overnatninger med morgenmad, buskørsel, gebyr til garantifonden, afgifter og moms. Tillæg for enkeltværelse kr. 700,-. Program: Afrejse med opsamling i Aalborg, Randers, Aarhus, Skanderborg, Kolding, Grænsen, Odense og Nyborg (deltagere fra Sjælland). Tilmelding: Tur 1 (3. 6. maj) Tur 2 ( maj) Tilmelding senest 14. marts Virksomhed: Deltagere: enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse enkeltværelse Ønsker at købe dagsbilletter til messen Ønsker at købe messekatalog Rejse- og sygeforsikring Antal Antal Antal Opsamlingssted Yderligere information og tilmelding (senest 14. marts): Sekretariatet i Brabrand fax eller pr. mail

15 Hvad er Augmented Reality? Augmented virkelighed (AR) er et område af edb-forskning, der beskæftiger sig med kombinationen af den virkelige verden, og computer-genereret data (virtual reality), hvor computergrafik genstande er blevet blandet med virkelige optagelser i realtid. Udtrykket menes at have været opfundet i 1990 af Thomas Caudell, en ansat hos Boeing på det tidspunkt. düsseldorf, germany Ny marketingkampagne for verdens største grafiske messe drupa udfordrer Internettet ved at gøre brug af Augmented Reality Drupa-reklamerne vises i omkring 500 specialmagasiner i over 60 lande i de næste par måneder. Her vil bogstaverne AR i øverste venstre hjørne straks fange øjet (se annoncen på denne side i Grafisk Fremtid): Reklamen er forstærket af augmented reality. Hvis læseren ser markøren, i dette tilfælde billedet, kan man ved hjælp af en smartphone, tablet eller laptop-kamera udstyret med QRsoftware starte en 3D-animation op på skærmen, hvilket tager brugeren direkte til drupa-hjemmesiden. I de tidligere markedsføringskampagner har drupa altid samlet op på de nyeste trends indenfor printkommunikation, og har tilpasset dem til de specifikke behov hos drupa- messe og selvfølgelig også for 2012.»Denne logiske sammenkobling af print, internet og mobile systemer er det centrale tema i hele vores marketingkampagne for drupa 2012 og er den bærende tråd gennem alle elementerne«, forklarer Petra Köhler, chef for Marketing Communication på Messe Düsseldorf. Købes Alle slags grafiske maskiner evt. hele trykkerier. Henvendelse: De Grafiske sekretariat eller Trykkeri-innovation: Print 2.0 Hybrid-, inline-, funktionel og 3D-print innovationen inden for trykkeri- og medieindustrien giver virksomheder helt nye muligheder og brugerne aldrig før sete sanseindtryk. Den tiltagende udbredelse af teknologier, medier og anvendelsesmuligheder gør dette muligt. For en branche i forvandling er alt muligt. Oplev dette live på drupa 2012, verdens største print-media-messe! one world one drupa, may 3 16, 2012, Registrer Dem nu! Med PC-Webcam: Tast ar-ad. For smartphones/tablet PC: Hent en gratis Junaio App. Find drupa ad kanalen, start den og ret kameraet mod AR+ billedet. For yderligere info: Yderligere services: drupa besøgsinformation som webapp for IPad og Android-Tablets! For yderligere information: Intermess ApS Rådhusvej Charlottenlund Tlf.: Fax: dru1202_p2_88x250_dn.indd :23 15

16 Tak for udfordringen Af Mogens Darhauge, M.G.K. - det blev til 6 rigtige ud af 7 i går! Kirsten Rask såfremt dit dagblad ikke indeholder minimum 3 stavefejl, ordbrydningsfejl eller sætningsgentagelser, ja ikke sandt, jeg ser du nikker samtykkende. Bogen består af 6 dele, hvoraf de første 5 gennemgår grundlag og regler indenfor tegnsætning, retstavningsregler, kommasystem, forkortelser og korrekturtegn m.m. Lad det være sagt med det samme hvem må vi forvente vil være den første til at»hæve et øjenbryn«, når det gælder, hvorledes vi anvender vores fællesværktøj sproget. Kirsten Rask, selvfølgelig og denne gang er det blevet i form af en ny bog, i den efterhånden lange række bøger fra hendes hånd.»korrekturlæserens grundbog«er titlen på den nye bog, og er man over år, er der stor sandsynlighed for at man med et lille suk tænker tilbage på tiden, da ethvert dagblads- eller tidsskriftstrykkeri havde en eller flere korrekturlæsere ansat, og hvor det blev betragtet som et fagligt minus, såfremt en fejl nåede ud til læserne. I vor tids medieverden har teknologien i form af staveprogrammer overtaget korrekturlæsningen, med det resultat, at du skal være heldig, Det der gør denne bog så bredt anvendelig, er de muligheder som foranstående omtalte 5 delområder giver læseren for selvstudie, samtidig med at den 6. afsluttende del; Løsninger og svar med 700 øvelser både giver mulighed for anvendelse af den nyerhvervede viden for den enkelte, men nok så interessant set fra en virksomheds side, mulighed for at viden kan videregives til og bruges af det øvrige personale, hvor der i dagligdagen kræves teamarbejde. Korrekturlæserens grundbog 126 sider A4, paperback ISBN Bogladepris: 300 kr. Forlag: Grafisk Litteratur

17 Kurser om arbejdsmiljø Supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus kombineret 1½ og 2 dages forløb Med den nye arbejdsmiljølov skal virksomhederne tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelses kursus hvert år. De Grafiske tilbyder i samarbejde med MANconsult de nyeste kurser i arbejdsmiljødrøftelse og ikke mindst tages der højde for de nye krav i arbejdsmiljøreformen. Målgruppen er medarbejdere og ledere i virksomheder i den grafiske branche med en arbejdsmiljøorganisation; altså over 10 ansatte. Kursusprogram 28. marts 2012 kl til afvikles første kursusdag Kurset veksler mellem teori, debat og praktisk arbejde og behandler følgende emner: Introduktion Velkomst ved Poul Frederiksen, De Grafiske og herunder temaet: Hvordan påvirker»finanskrisen«arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Risikovurdering af maskiner og arbejdsprocesser Nye regler vedrørende arbejdsmiljødrøftelsen, kompetenceplaner og krav i arbejdsmiljøreformen på risikovurdering af maskiner og arbejdsprocesser. Finanskrisen og arbejdsmiljøet I fremtiden vil Arbejdstilsynet gå mere i dialog med virksomhederne. Samtidig skal arbejdsmiljøet stadig være i orden. Hvad betyder det og er virksomhederne parate til den nye samarbejdsform? Vi gennemgår de typiske problemområder og giver tips til samarbejde og dialog. Klargøring til praktisk omgave For hver deltagende virksomhed findes en konkret og relevant hjemmeopgave, der skal arbejdes med og fortælles om til anden kursusdag. 18. april 2012 kl til afvikles 2. kursusdag med følgende indhold: Formiddag alle: Hvordan påvirker»finanskrisen«arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel? Overordnet repetition af stof fra første kursusdag. Præsentation af simple modeller til kemistyring og APB arbejdspladsbrugsanvisning. Drøftelse af hjemmeopgaver. Spørgetime alt mellem himmel og jord, der har med arbejdsmiljø at gøre. Eftermiddag de nyvalgte: Arbejdspladsvurdering»APV på én dag«og andre metoder, der gør APV effektivt og vedkommende for alle. Der præsenteres metode og trænes Kommunikation og samarbejde i arbejdsmiljøgruppe og udvalg. Herunder afklaring af forventninger og konstruktiv dialog. At skabe engagement og interesse i dagligdagen tips og værktøjer. Spørgetime alt mellem himmel og jord om arbejdsmiljøforhold. Der udleveres kursusbevis. Pris: Medlemmer af De Grafiske kr ,- excl. moms for begge dage og for ikke-medlemmer kr ,- excl. moms. Prisen er incl. kursusmaterialer og frokost. Undervisere: Frank Ascanius, MANconsult samt en erhvervspsykolog som gæsteunderviser. Sted: De Grafiskes sekretariat, Røgelvej 1, 8220 Brabrand. Tilmelding: senest onsdag den 22. marts 2012 KÆDEBLANKETTER - LASERBLANKETTER PERFORERET PAPIR TIL VIDERETRYKNING Frank Ascanius. Seniorkonsulent og miljøinge niør hos MANconsult har lang erfaring med miljø og kvalitet bl.a. fra ansættelse hos Scanprint og en lang række certificeringer indenfor den grafiske branche. S.A.L. Grafisk Denmark Jernbanevej Strandby Tlf Fax

18 Der er nu regelmæssig togdrift Af Mogens Darhauge, M.G.K. Her i bladet har vi nu over tre gange haft kontakt med det kreative iværksætterhus»stationen«i Helsingør. Vi var der umiddelbar før de skulle»lukke op«for ca. 15 måneder siden og hvor der var 3 partnere. Næste gang vi besøgte»stationen«var i forbindelse med den landsdækkende kampagne for iværksættere, og hvor man på den såkaldte»24:turen«holdt åbent hus hos over 100 iværksættere, herunder også i Helsingør den 17. november Under besøget traf vi en aftale om et opfølgende møde, hvor vi kunne få et lidt bredere billede af»stationens tilstand«i dag. Fra de 3 partnere til at begynde med, er der i dag 12 enkeltmandsvirksomheder, fordelt på 4 kvinder og 8 mænd, hvilket betyder, at hele bygningens 3 etager er optaget. Så mange grafiske designere? Nej, det er en af de ting, der gør dette hus til et meget anderledes og unikt hus. Ud af de 12 beboere er der 2 grafiske designere, 1 webkoncept-udvikler, 1 PR videodesigner, 1 konceptudvikler, 1 lysdesigner, 1 fotograf-lydmusiker, 1 PR strategi-konsulent, 1 netvideo-fotograf, 2 tekstforfatter og 1 3D-illustrator. Med denne meget levende og travlt optagede gruppe omkring mig, aftalte vi, at jeg kunne gå rundt i huset som jeg ville, og når der var en, der havde mulighed for et lille ophold, så stod de til rådighed for en minisamtale. Hej Henrik Obel, du arbejder som designer med PR-video, og er forholdsvis nyindflyttet her på»stationen«. Hvordan oplevede du det åbne hus, der var den 17. november? Der kom mange og vi fik en række gode spørgsmål fra de unge, der nok kom for at se på det ud fra en erhvervsorienteret vinkel. Erhvervslivet var derimod ikke så tydeligt, men På fotoet ser du Iben Julia Schmidt, Anne Sofie Obel og Henriette det vil vi også henvende os til på flere måder fremover, og så har vi jo ikke været her ret længe endnu. Skal du beskrive det, er der så noget, der har»overrasket«dig negativt ved at indgå i denne teamform, - ja selvfølgelig også noget positivt?»negativt«nej, men derimod har der været utallige positive oplevelser lige fra starten og de kommer stadig. Og så lige før du arbejder videre; Med den samling af kompetence, som I udgør her, hvor forventer du så, at I vil være om 5 år? Da vi jo erhvervsmæssigt set befinder os i en meget kompleks tid i disse år, så er det noget af et spørgsmål Men jo, vi håber og tror da på, at til den tid kan vi gå ud og»sælge os«, som dem man ved, der kan»alt«rishi, du er fotograf og musiker, og arbejder også med lyd samt video. Hvordan fandt du på at flytte ind her på»stationen«? Jeg har arbejdet alene i 12 år, og har der måtte erkende, at der har været kundeemner i erhvervslivet, som jeg følte jeg havde en idé til, som kunne forbedre deres image, men som jeg ikke kunne skabe alene, så derfor er det, at være i team med husets meget brede fagområder, noget jeg venter mig meget af. Det lyder som om du er optimist. Hvordan tror du så de næste år vil blive? Jeg ved ikke rigtigt om det skal kaldes optimisme. - Nej, jeg vil betegne det som et»væksthus«, dvs. der vil ske en stadig udvikling hen mod at vi vil være stærkere tegnet som en samarbejdsmulighed i erhvervslivet. Tak for at du kan afse lidt tid, her midt i din arbejdsdag. Michael Malmquist, du er jo lidt af en overraskelse at finde her blandt 11 kreative fagfolk. Du, som er konceptskaber, hvordan fandt du frem og hvad sagde man til dig i relation til dine kompetencer? Nu var jeg her i Nordsjælland i forvejen, hvor jeg har været ansat hos et par af de førende reklamebureauer, så derfor blev»stationen«jo en del af lokalhistorien ret tidligt efter dens start. Når du spørger, hvad de øvrige sagde, da jeg kom, så var det kun positive spørgsmål, og jeg må sige, at det er et unikt hus med et helt utroligt varmt»på kryds og tværs«klima. Du siger»på kryds og tværs«, hvor er du så i den relation? Det vil tage lidt tid, men ikke længe, så er jeg sikker på, at vores unikke sammensætning rent kreativt set, kan anvende mine erfaringer som forretningsorienteret og markedsføringstilrettelæggende i kontaktskabende 18

19 relationer til det lokale erhvervsliv. Så helt så anderledes er jeg nok ikke. Anne Sofie Obel, udover din stilling som»stationsforstanderinde«er du jo først og fremmest grafisk designer, så nu her, hvor vi afslutter vores besøg hos jer, så må du lige fortælle, hvordan du oplever hverdagen - nu I alle 12 er i huset? Det kan der sikkert siges meget om, men jeg vil sige, at ved du hvad vi er...? Vi er bare totalt»anderledes«. Vi kan allerede nu i dag konstatere, at vi lynhurtigt kan danne et team, der passer til en mulig opgave og kunderne kan lide den måde, som de kan samarbejde med os på. Kunder, siger du, er der sket noget på dette område, udover dem som den enkelte af jer havde med, da I flyttede ind her? Absolut, vi har både selv hentet nogle ind, og der har været flere virksomheder, der har opsøgt os. Jo, det går fremad og om nogle få år, ja måske allerede næste år, så er vi blevet endnu mere synlige og kendt ude i hele Nordsjællands erhvervsliv, som den fleksible kreative samarbejdspartner på»stationen«. Med ovenstående har vi prøvet at give dig, læser, et lille billede af noget af det, der udvikler sig i rivende fart landet over. Og så er det samtidig vore medspillere»nej tak til reklamer«bliver udvidet, så alle adresser kan tilmeldes Fra 1. marts 2012 kan også virksomheder, institutioner, foreninger, offentlige myndigheder mv. tilmelde deres adresser til»nej tak til reklamer«-ordningerne.»nej tak«-ordningerne bliver udvidet, så alle med et postafleveringssted nu har mulighed for at bestemme, om der skal reklamer og ugeaviser i brevkassen. Det har længe været et ønske navnlig fra små og mellemstore virksomheders side at kunne tilmelde virksomhedsadressen til en»nej tak«-ordning. Forud for udvidelsen af ordningerne har der været forhandlinger med Forbrugerrådet og erhvervsorganisationer fra forhandler-, distributør- og annoncørleddet. Jeg glæder mig over, at forhandlingsparterne er enige om, at alle adresser skal kunne tilmeldes en af»nej tak«-ordningerne, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe. Baggrund for ændringen af retningslinjerne Forbrugerombudsmanden har sammen med forhandlingsparterne evalueret retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser. Der har vist sig et udbredt ønske især fra små og mellemstore virksomheder samt institutioner om en adgang til at kunne tilmelde virksomhedsadressen til en nej tak ordning. Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i markedsføringslovens 24, stk. 2, og skal ses som udtryk for Forbrugerombudsmandens generelle opfattelse af, hvad der kan anses for god markedsføringsskik på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser. Alle aktører på markedet forudsættes at følge retningslinjerne. DK Laminering - en oplagt samarbejdspartner når det gælder efterbehandling af tryksager! Vi er specialister i laminering, kachering og wire-o, - og forhandler bl.a. lamineringslommer, folie, for/bagsider maskiner og wire. Lyshøjen Lystrup tlf.: mail: 19

20 Se f ilmen! Lager- og logistikpartner Antalis logistik er blevet skærpet til den grafiske branches skrappe krav i mere end 80 år, inklusiv tiden under vores tidligere navne O.Schramm, Map og Papirgros. Vi har solgt varer, takket være vores logistik. Ideen bag det nye forretningsområde Logistic Solutions er derfor ligeså enkel som den er logisk: At vi også sælger logistik. Derfor har Antalis udbygget lagerkapaciteten på nordisk plan, så det nu er muligt at tilbyde logistikløsninger. Fra forskellige varianter af tredjepartslogistik og lagerhold til ordrehåndtering og leverancer indenfor snævre tidsrammer. Vi er åbne for alle forslag og vi tager gerne en debat om, hvordan vi kan skræddersy en løsning til lige netop din virksomheds behov. Just ask Antalis! HVIDOVRE ÅRHUS PRINTING AND OFFICE PAPER VISUAL COMMUNICATION SUPPORT MATERIAL PACKAGING SOLUTIONS SERVICES AND SOLUTIONS 20

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619

Skiftedag. Indhold. Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 1 Marts 2009 Grafisk Fremtid 86. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 0106-0619 Redaktion / Annoncer Røgelvej 1. Postbox 1559. 8220 Brabrand Tel. 8625 5977. Fax 8625 5978 kontakt@degrafiske.dk.

Læs mere

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske 4 August 2011 Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske grafisk fremtid 88. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 1904-1454 Redaktion

Læs mere

3 September 2013. Fusion gør stærk online. Inspiration, når den er bedst

3 September 2013. Fusion gør stærk online. Inspiration, når den er bedst 3 September 2013 Fusion gør stærk online Inspiration, når den er bedst grafisk fremtid 90. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 1904-1454 Redaktion / Annoncer Røgelvej 1. 8220 Brabrand

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud.

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud. Branchens mest læste magasin / 74. årgang Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige Læs side 12 03 April 2013 Fokus: Uddannelse Iværksættere vender underskud til overskud. Læs side

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Ny digital grafisk virksomhed i Odense Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 6-2013

Ny digital grafisk virksomhed i Odense Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 6-2013 Erhvervslivets magasin Nr. 6-2013 Johnny kommer Erhvervshuset Kene side 8-9 Volkswagen Odense side 16-17 Syddansk Erhvervsskole side 7 og 20 Gæsteprofil side 30-31 Ny digital grafisk virksomhed i Odense

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere