Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side 11: Elpriser stiger og stiger Tøm sommerhuset før tyven Digital modtagelse på din flagstang! Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Vibevej Hørning Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg C Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ. Tlf.: Henning Naubert Rebslagervej Sæby Tlf.: Bladredaktion: Birgit Parkdal Pælen 22 Råbylille 4780 Stege Tlf.: Rasmus Dideriksen Brovej 2 A, st Viborg Tlf.: Jan Howardy (ansvarshavende) Leif Smærup Henning Naubert Sekretær: Leif Smærup Vibevej Hørning Tlf.: Bestyrelses- Gert Leif Gyldvig Medlemmer: Tværvænget Ballerup Tlf.: Ole Høj Jensen Reedtzholmvej Karrebæksminde Tlf.: Richard Madsen Asylgade 7 B 8660 Skanderborg Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Peter Splidsboel Ret & Råd Algade Nykøbing Sj. Tlf.: Velkommen til nye foreninger maj Gf. Sommerhusforeningen Granly Sæby, Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland Gf. Lendrup Strand, Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland Gf. Fyrgården, Vordingborg Kommune, Region Sjælland Gf. Storstrandens Sommerhusforening Juelsminde, Hedensted Kommune, Region Midtjylland Gf. Knoldebjerg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland Gf. Egemosegård, Næstved Kommune, Region Sjælland

3 Landsmøde 2008 Fra sekretariatet, FL Så er det igen tid til landsmøde og herunder generalforsamling i Fritidshusejernes Landsforening. I år skal vi på højskole og det afholdes lørdag den 25. oktober kl på Højskolen Østersøen, Flensborgvej 48-50, 6200 Åbenrå (tlf ). Kørselsvejledning i bil kør mod syd ad E20, fortsæt ligeud ad Sønderjyske Motorvej E20/E 45, kør mod vest ad E 45, tag afkørsel 70 Åbenrå N og drej til højre, kør til venstre i rundkørsel Løgumklostervej (24), kryds næste rundkørsel og fortsæt ligeud ad Løgumklostervej, drej til højre ad Nørreport og efter ca. 2 km er det Flensborgvej. Hvis der er nogen der er i tvivl står sekretariatet til rådighed med yderligere vejledning. Da der er begrænset overnatningsmuligheder på højskolen har Landsforeningen arrangeret at overnattende gæster kan få 10 % rabat på det nærliggende Hotel Europa (Best Western), H.P. Hansens Gade 10 i Åbenrå. Tlf eller men ellers er der mange muligheder i Åbenrå, hvis højskolen er fuldt belagt. Såmænd også nogle grænsehoteller hvis der er medlemmer som har lyst til lidt grænsehandel. Den dansk tyske grænse er kun nogle få kilometer fra Åbenrå. Landsforeningens hovedbestyrelse forventer denne gang at rigtig mange medlemsforeninger sender en eller to repræsentanter til landsmødet og generalforsamlingen. Bortset fra transportudgifter er det gratis at deltage for max. 2 medlemmer pr. medlemsforening. Tilmeldelsesblanketten og indkaldelsen var vedlagt i Nyhedsbrevet september 2008 der blev postomdelt til jeres formand den 19. september Det er dagen vi skal debattere og konkludere Landsforeningens målsætninger for næste år eller opgaver fra medlemsforeningerne som Landsforeningen skal tage sig af i det kommende år. Det er også dagen, hvor der bliver mulighed for at møde andre medlemmer fra hele landet og hvem ved, måske har en anden grundejerforening haft et lille problem som I nu har og der kan I finde en løsning. Det er dagen hvor medlemsforeninger og deres fremmødte repræsentanter kan diskutere med hovedbestyrelsen om fremtidige projekter, er der noget vi kan gøre bedre og hvordan bliver vi stærkere. Det er også dagen hvor formanden er på valg sammen med 4 hovedbestyrelsesmedlemmer for de næste 2 år så der er mange vigtige grunde for at møde op til landsmødet og generalforsamlingen. De sidste par år har der været et skuffende lavt fremmøde og formanden håber derfor, at der denne gang møder rigtig mange. Landsforeningens gæstetaler i år er, souschef Carl- Christian Munk-Nielsen, fra Kystdirektoratet. Det bliver meget interessant, idet de fleste sommerhusområder ligger ved kysterne og Landsforeningen er jo som bekendt indskrevet i Loven om kystbeskyttelse. Der bliver uden tvivl stor spørgelyst fra de fremmødte medlemmer og vi håber derfor at der bliver taget godt imod Carl-Christian Munk-Nielsen der starter sit indlæg kl efter formandens velkomst, og der vil blive afsat tid til spørgsmål fra forsamlingen. Medlemmerne har også mulighed for at læse Nyhedsbrevet samt dagsorden på vor hjemmeside alle medlemmer af Landsforeningen er velkomne, dog beder vi om en samlet tilmelding fra din grundejerforening. Husk at det er gratis at deltage i år (dog ikke transportudgiften) og I bliver ikke snydt for kaffe og brød ved ankomsten, frokost samt eftermiddagskaffe med kage. De medlemmer der ønsker overnatning på højskolen eller et andet hotel i nærheden skal selv kontakte det pågældende hotel og reservere værelse. Afregning sker direkte med det pågældende hotel. Den skriftlige beretning om Landsforeningens virke er trykt her i bladet og vil blive suppleret mundtligt af formanden på landsmødets generalforsamling. Der er allerede registrering kl sammen med kaffe og brød og endnu engang håber Landsforeningens formand og hovedbestyrelse på en rigtig stor deltagelse det er meget vigtig dag for medlemmerne. Formanden, Jan Howardy, ønsker vel mødt og på gensyn i Åbenrå, lørdag den 25. oktober 2008 og desuden god læsning af bladet. 3

4 Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Den skriftlige beretning vil blive gennemgået mundtligt af formanden Jan Howardy på Landsforeningens ordinære generalforsamling på landsmødet den 25. oktober Beretningen viser de aktiviteter og mål hovedbestyrelsen havde sat sig efter landsmødet i september 2007 og i store træk er det en positiv beretning vi fremlægger. Møder Siden sidste landsmøde har hovedbestyrelsen afholdt 4 hovedbestyrelsesmøder og desværre et ekstraordinært møde idet samarbejdet ikke har fungeret med et par hovedbestyrelsesmedlemmer. På disse møder gennemgås de sager Landsforeningen arbejder med hvorefter der drages en konklusion om hvordan sagerne kan løses. Hvert enkelt medlem gør status på den pågældende sag, han eller hun arbejder med. Det kan være overordnet sager som vi sommerhusejere har interesse i at få løst med politikere på landsplan eller sager med lokale myndigheder, som vores medlemsforeninger har bedt os om at være behjælpelig med når de føler at de ikke kan komme videre. På hvert møde redegør kassereren for Landsforeningens økonomi på det pågældende tidspunkt og sekretariatet informerer om status på henvendelser fra medlemmerne, dagsordner fra nyhedsmedierne og politiske eller offentlige instanser. Mellem møderne har vi jævnligt kontakt via og telefon samt at vi kan drage konklusioner via en beslutnings . Formanden og sekretariatet udfærdiger mødernes dagsorden ud fra vores aktionsplan der bliver opdateret efter hvert møde. Referatet fra møderne bliver enten sendt via til alle medlemmer som udkast eller konklusionerne fra mødet bliver oplæst inden mødets afslutning hvorefter det færdige referat bliver godkendt og underskrevet på næste møde. Efter ændringerne af vores vedtægter der blev godkendt i september 2007, har vi opdateret vores forretningsorden fra 2000 for hovedbestyrelsen. Alle medlemmer deltog i udvalgsarbejdet men desværre med det resultat at 2 medlemmer ikke ville underskrive den uden flere forskellige fravalg af punkter, hvilket er meget utilfredsstillende. Desuden har der været afholdt 5 møder i Forbrugerrådet, 15 møder i de 3 godkendte ankenævn som Landsforeningen har plads i, Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn og Ankenævn for teknik. Desuden har vi et hovedbestyrelsesmedlem i Grønt Råd i Guldborgsund Kommune samt Patientklagenævnet hvor der i sommer har været 3 møder. Formanden har også deltaget som dirigent hos et par af vore medlemsforeninger, været gæstetaler hos en anden medlemsforening samt deltaget i et indledende kommunemøde for at opstarte et lokalt Grønt Råd. Derudover har der været diverse møder med grundejerforeninger. Ekstraordinær generalforsamling I begyndelsen af september 2008 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling grundet samarbejdsproblemerne med 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og den øvrige hovedbestyrelse det fik det udfald at der blev valgt 2 nye hovedbestyrelsesmedlemmer, Richard Madsen og Ole Høj Jensen. Landsforeningens tilknyttede advokater Vores 3 tilknyttede advokater Poul Winther Andersen, Varde, Hans Vestergaard, Odense og Peter Splidsboel, Nykøbing Sj. har haft flere henvendelser fra medlemmerne. Alle henvendelser har advokaterne ydet en gratis service og ifølge advokaterne har der været følgende antal henvendelser: Jylland 6 hvoraf den ene blev henvist til en anden advokat grundet geografiske omstændigheder, Fyn 5 og Sjælland 10. Advokat Peter Splidsboel har desuden været meget behjælpelig med juridiske spørgsmål til selve Landsforeningen. Medlemstallet i Landsforeningen I 2008 har 9 grundejerforeninger meldt sig ind i Landsforeningen, men desværre har vi også haft 3 udmeldinger med virkning fra den 31. december Det er langt fra tilfredsstillende og vi startede første fase af et rekrutteringsarbejde lige før sommeren 2008 og det har allerede båret frugt. Næste fase bliver i løbet af vinteren

5 Høringer i forskellige ministerier Høringsskrivelser fra Miljøministeriet vedrørende nye udlægninger af sommerhusområder er mere eller mindre tilendebragt og vi har kun modtager 5 høringsskrivelser i år. Desuden har vi modtaget 2 høringer om miljøpåvirkninger af områder, 4 om lovudkast og forvaltning af diverse love og 1 høring om Nationalparken Thy. Efter Landsforeningens indtræden i Kystbeskyttelseslov nr. 311 som interessegruppe har vi virkelig haft travlt med høringsbreve fra Kystdirektoratet angående diger og fra kommuner om borgernes ansøgninger til bade- og bådebroer. Vi har modtaget 811 høringssvar og i nogle tilfælde var vi nødsaget til at sende et lokalt hovedbestyrelsesmedlem ud og se på forholdene. Efter de mange oversvømmelser i 2006/2007, også af sommerhusområder, har Landsforeningen igennem Forbrugerrådet og ved direkte henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet gjort ministeriet opmærksom på den utrolige langsomme behandlingstid på stormflodserstatninger til berørte sommerhusejere der desværre kommer i sidste række. Da ministeren i begyndelsen af 2008 udtalte at folk der rammes af stormflod skal have en hurtigere og bedre behandling, har ministeriet i løbet af denne sommer udsendt et brev om, at der for øjeblikket pågår et udvalgsarbejde om stormflodsordningen idet der skal fremlægges et forslag til lov om ændring om stormflod i folketingsåret Landsforeningen er blevet bedt om at komme med relevante synspunkter til ændringen og i samarbejde med nogle af vores medlemsgrundejerforeninger der har været oversvømmet, har vi indsendt forslag og synspunkter til ændring af loven og af sagsbehandlingen af oversvømmede sommerhuse. Forsikringer for grundejerforeninger I begyndelsen af 2008 fik vi endelig Landsforeningens projekt med forsikringer til medlemsgrundejerforeninger på plads. Samarbejdet er med Codan Forsikring A/S og tilbuddet omfatter Lovpligtig arbejdsskade og Erhvervsansvarsforsikring. Vi har forhandlet os frem til en yderst attraktivt økonomisk præmie der kun gælder medlemmer af Landsforeningen og det er uanset grundejerforeningens størrelse. Mange grundejerforeninger har allerede tegnet begge forsikringer eller den ene eller den anden. Codan har også tilbudt en Ulykkesforsikring med kollektiv dækning og det tilbud vil vi se på i løbet af 2009 hvis der er interesse fra medlemsforeningerne. Samarbejde med andre landsdækkende foreninger Ved sidste landsmøde 2007 var vor gæstetaler fra Danmarks Naturfredningsforening og efter tilkendegivelserne var det meget vellykket. DN har derfor spurgt os om et tættere samarbejde i sager hvor vi har fælles interesser hvilket et stort flertal af 8 medlemmer i hovedbestyrelsen besluttede sig for. Der har allerede været et meget positivt samarbejde hvor DN har hjulpet Landsforeningen i nogle sager hvor vi havde fælles interesser. Sommerhuse på lejet grund Igen i år har hovedbestyrelsen arbejdet for de af vore medlemsforeninger der har huse på lejet grunde. Det resulterede i at Landsforeningen blev inviteret til at komme til møde hos Forbrugerombudsmanden for at drøfte det urimelige i, at ca ejere og deres familier af huse på lejet grunde ikke har nogen retssikkerhed. Mødet var sidst i august 2008 og resultatet blev over al forventning idet Forbrugerombudsmanden besluttede at gå aktivt ind i problemstillingen. Landsforeningen forventer et positivt resultat med en mulig lovgivning på området og næste møde er allerede planlagt til sidst i oktober 2008 Planloven 40 og 41 Hovedbestyrelsen får stadig henvendelser fra medlemmer om overtrædelse af Planloven 40 og 41, ulovlig helårsbeboelse. Vi har rettet henvendelser til nogle kommuner i Nord-sjælland hvor problemet tilsyneladende er størst og en af kommunerne begyndte faktisk at melde de værste til politiet og det medførte store dagbøder samt fraflytning fra flere sommerhuse. Det er kedelige og sørgelige sager men loven skal overholdes og hvis Landsforeningen efter indberetninger ikke tog affære i disse henvendelser, er vi ikke en ansvarlig Landsforening eller hovedbestyrelse. Sekretariatet Sekretariatet og formanden har modtaget mange henvendelser fra medlemsforeningerne der beder om 5

6 Lad friværdien ordne haven

7 hjælp, og det er vi glade for. De fleste sager vi gik ind i endte i et positivt resultat og selvom det giver meget arbejde, er vi glade for at se at Landsforeningen har sin berettigelse samt at vores henvendelser til kommuner og styrelser nu får den modtagelse som Landsforeningen er berettiget til. Det skaber respekt for Landsforeningens arbejde. Med de økonomiske midler og arbejdskraft Landsforeningen har til rådighed, skal der nævnes en stor tak for det store arbejde vor sekretær ligger for dagen. Men som nævnt før, jo flere arbejdsopgaver Landsforeningen bliver involveret i og jo større medlemstal, må det være et fremtidigt mål, at få etableret et endnu mere velfungerende sekretariat med f.eks. en halvtidsansat til at tage sig af det daglige kontorarbejde og til aflastning af sekretæren. Forbrugerråd og ankenævn Landsforeningens medlemskab af Forbrugerrådet har endnu engang vist sig at være en vigtig brik i kontakter til offentlige myndigheder samt politikkerne. Landsforeningens indkaldelse af formanden til Forbrugerombudsmanden var mest sandsynligvis ikke sket hvis vi ikke havde været medlem af Forbrugerrådet og som vores to forbrugerrådsmedlemmer har arbejdet på i længere tid at få sat i stand. Samarbejdet med Forbrugerrådet har vist sig endnu engang at være en god investering og vores tre medlemmer i de 4 godkendte ankenævn er lige blevet indstillet og valgt til en ny tre årig periode. Igennem Forbrugerrådet har Landsforeningen også fået et hovedbestyrelsesmedlem valgt ind i Grønt Råd i Sydsjælland samt i Patientklagenævnet hvor Landsforeningen nu får indflydelse på den nye lovgivning som især interesserer os vedrørende eventuel sygdom i sommerhusområderne. Bladet "Mit Sommerhus" og hjemmesiden Det nye layout af bladet er blevet godt modtaget af vore medlemmer og økonomisk løber det rundt med de 3 annoncører, Spar Nord Bank, Flexbroen og OBH (rådgivning til sommerhusejere og grundejerforeninger). Den nye porto fra begyndelsen af 2008 har desværre gjort forsendelsesudgifterne lidt større. Vi har på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at hæve annonceprisen idet Landsforeningen ikke er skatteoplysningspligtig men hvis vi overstiger kr i annonceindtægter skal vi momsregistreres og det give ufatteligt meget mere arbejde til kassereren og sekretariatet. Vi følger dog udviklingen nøje med hensyn til yderligere portostigninger til næste år. Endnu engang vil vi gerne minde vores medlemmer om at kontakte vores annoncører hvis de har et produkt I kan bruge de støtter trods alt Landsforeningen med deres annoncer. Vores hjemmeside er blevet meget bedre og vi kan se på mange af de henvendelser vi får at kontakten og interessen i Landsforeningen er skabt ved et besøg på vores hjemmeside. Landsforeningen har købt domænenavnet men desværre har vi ikke, som forventet, fået overført vores hjemmeside til dette domænenavn endnu. Det skyldes et stort arbejdspres og andre årsager i hovedbestyrelsen i løbet af året, men vi forventer at få denne ændring på plads i løbet af foråret Som allerede nævnt før bliver det med en glidende overgang for vores medlemmer fra den gamle side til den nye side. Endnu engang vil vi gerne opfordre vores medlemsforeninger der har deres egen hjemmeside til at etablere et link mellem deres hjemmeside og Landsforeningens det kræver kun en tilladelse fra jer af og så vil webmaster sørge for det tekniske. Elektronisk overførsel af Nyhedsbrevet og kontingentindbetaling Vi har desværre endnu ikke fået løst problemet med især elektronisk overførsel af kontingentindbetaling idet det er ret så teknisk, men vi arbejder på det og håber at vi i løbet af 2009 kan få løst problemet. Indmeldelser i Landsforeningen og tilmeldelser til landsmøder og generalforsamlinger har dog kørt på forsøgsbasis i efteråret 2008 og dette resultat er tilfredsstillende så det forventes at være på plads inden længe. Medierne Hvis Landsforeningen og dets arbejde for sommerhusejere skal gøres mere effektivt og vores interesseområder skal tilgodeses, er medierne meget vigtigt. I det forløbne år har vi endnu engang blevet kontaktet af landsdækkende aviser samt TV der vil høre vores meninger og synspunkter når det drejer sig om forhold for sommerhusejere eller huse på lejet grunde. Det er positivt at vores udsendelser af presse- 7

8 meddelelser i flere tilfælde har haft interesse for medierne og det vil vi fortsætte med. Fremtiden Med flere nye medlemsforeninger og kun nogle meget få udmeldelser kan vi kun være tilfredse men det er stadig ikke godt nok og vi fortsætter arbejdet med at hverve nye medlemsforeninger. Landsforeningen står lidt stærkere i år og der bliver lyttet mere og mere til vores udmeldinger og vores udvalgsarbejde i de ministerier vi er høringsberettiget i dette store og krævende arbejde vil fortsætte i de kommende år. Et ret så stort projekt med netværkskonferencer for sommerhusejere i hele landet og med EU støtte er desværre løbet ind i forsinkelser grundet en nødvendig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2008 med en mulig ny sammensætning af hovedbestyrelse. Landsforeningen skal være primus motor ved disse møder og vi håber at det kan planlægges i løbet af vinteren 2008 med start i foråret som sommerhusets pendant til ligusterhækken. Men i modsætning til ligusterhækken bliver træerne jo meget høje og derfor er der netop i disse år mange sommerhusejere der godt kunne tænke sig at gøre noget ved de høje træer. Men i stedet for at fare ud og fælde alle træerne kan der være god mening i at kigge lidt nærmere på arealet før man starter motorsaven. Det vil jeg vise med et eksempel fra et sommerhus i Sømarken på Sydbornholm hvor jeg sammen med ejerne har gennemført plejetiltag i vinteren Sommerhuset ligger i grundejerforeningen Fyrreskoven. Og alene navnet antyder jo hvilke træer der især var mange af på grunden. EN VEJRAND Jeg er derfor overbevist om at vi går en positiv tid i møde med en stærk Landsforening samt at det gode samarbejde mellem medlemsforeninger og hovedbestyrelse vil fortsætte. Små træer bliver store Af Morten Bach Jørgensen OBH Landskab Professor i landskab på Landbohøjskolen, Jørgen Primdahl, sagde ofte når emnet omhandlede sommerhuse: "At udstykke til sommerhusgrunde er den hurtigste måde at rejse skov på i Danmark". Og når man besøger sommerhusområderne rundt om i landet ses det at han ofte har ret. I bogen "Naturen i sommerhusområder" er der et eksempel på et luftfoto fra 1950 af Ordrup Næs i Odsherred hvor hele næsset fremstår som et åbent overdrevslandskab. Allerede i 1970 er de mange beplantninger med nåletræer godt på vej. Og i dag er området stort set skov. Den case jeg vil vise omhandler vejranden som ofte har sin helt egen særlige problematik i forhold til de andre zoner på sommerhusgrunden. Vejen er ofte et element man helst vil skærme sig fra fordi der dels er trafik og derved larm og støv og dels fordi mange mennesker går her. Omvendt så er det også et ønske at vejranden skal se nogenlunde ordentligt ud da mange jo ser stedet. Og ens grund skal jo helst bidrage positivt til oplevelsen af at færdes i området. FØR UDTYNDING En stor del at de mange træer er plantet i skel for at markere sommerhusgrunden. Det er vel at betragte 8

9 Vejranden er præget af høje skovfyr der står ret tæt. Der er markeret to træer til fældning (markeret med rød) og de blivende træer er markeret med blå. Træet med det blå kryds kan ikke ses på nedenstående billede. EFTER UDTYNDING På dette billede ser man tydeligt hvordan den tidligere tætte skovfyr beplantning med tiden bliver særdeles åben i bunden. Men også her har man rige muligheder for med forsigtig hånd at underbygge opvæksten. I kanten af bevoksningen er et stort antal løvtræer på vej op (markeret med grøn). Hvis man hugger lidt for dem opnår man at få en rand af løvtræer som fungerer som en fin afskærmning i den tid man forynger skovfyrrene ud mod vejen. Sommerhuse på lejet grund Når de to skovfyr er fældet kommer der mere lys til jordbunden. Og hvorfor valgte jeg netop de to træer til fældning? Jo, fordi der netop her var meget opvækst af bl.a. eg, birk og dværgmispel. Opvæksten er markeret med grøn. Så når du skal vælge hvilke træer som skal fældes så kig grundigt efter hvor der er opvækst på vej og tynd ikke mere end at der netop kommer lys nok til opvæksten. Det gælder om at bevare skovklimaet både af hensyn til opvæksten og for at undgå en kraftig opblomstring af gederams, brombær og brændenælder. Så ved at lade opvæksten vise vejen for fældningsindsatsen opnår man en varieret rand hvor træerne har forskellig højde og størrelse. Der vil være både store træer og opvækst på vej. Og skovbunden holdes tilstrækkeligt skygget til at ubehagelige ukrudt ikke formår at etablere sig. Men man skal have øjnene med sig, og ikke mindst evnen til at holde lidt tilbage med motorsaven hvilket ofte er svært "når man nu er i gang". VEJRANDEN SET FRA SOMMERHUSET Af Richard Madsen Gf. Præstevænget, Odder Fredag, den 29. august Den 29. august 1943 er for mange stadig en historisk dato. Den dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt og gik af. Efter godt tre års samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linjer. I den lidt mere muntre ende var det i år starten på Århus Festuge. Men datoen blev også en foreløbig skelsættende dato for Fritidshusejernes Landsforening. Det blev den dag, da Forbrugerombudsmanden åbent meddelte, at han officielt træder ind i sagen om sommerhuse på lejet grund. For nogle vil det efterhånden hænge langt ud af halsen, og de spørger måske sig selv "Skal vi nu igen høre om dette evindelige problem"! "Hvad rager det os"? For andre er det flødeskum i øregangene, og de siger måske til sig selv "Godt gået landsforening". Stædighed kan være unødig trætte for omgivelserne, hvis der alene er tale om stædighed for stædighedens skyld, altså "stivnakkethed". Er der derimod tale om stædighed og vedholdenhed, der bygger på saglighed og faglighed, og en inderlig tro på, at man med argumentation og dokumentation kan overbevise de relevante beslutningstagere, belønnes den ofte i sidste ende med det, der var hensigten nemlig det rigtige resultat. Fritidshusejernes Landsforening har gennem flere år forsøgt at skabe ordnede forhold for sommerhusejere med sommerhuse på lejet grund. Der har været 9

10 møder med Forbrugerrådet, ligesom der har været forhandling med relevante ministerier, alt med henblik på at få indført samme lejereguleringsmekanisme som staten gennemførte fra og med år 2006 nemlig regulering af grundlejen med nettoprisindekset. Derved opnås en lejereguleringsmekaniske, der for det første er ens for alle, som følger den almindelige prisudvikling i samfundet, og som gør lejereguleringen forudsigelig og gennemsigtig, og som for det andet afvikler mangen en udlejers ensidige lejeregulering, der i utallige tilfælde har givet grundlejeren en lejestigning, der er helt ude af proportion med almindelig rimelighed. Det har været en tung proces, og det har været svært at trænge igennem med budskabet. Landsforeningen var den 29. august 2008 til det første møde med forbrugerombudsmanden, der forud for mødet af egen drift havde henvendte sig til landsforeningen og bedt om et møde med det ene formål at han af landsforeningen blev orienteret om de tilsyneladende flydende problemstillinger, der hersker på det område, der omhandler sommerhuse på lejet grund, alt med henblik på vurdering af om, og på hvilken måde, han i givet fald vil kan spille en rolle. Efter mødet erklærede forbrugerombudsmanden, at han havde sympati for lejernes situation, og at han ville undersøge sagen nærmere, men at landsforeningen kunne betragte situationen således, at han officielt var indtrådt i sagen. Der blev aftalt nyt møde allerede den 23. oktober. Forbrugerombudsmandens officielle indtræden i problemstillingen angående sommerhuse på lejet grund, må anses som et gennembrud for landsforeningen, selvom det er for tidligt at vurdere, hvor og hvordan han kan gøre en forskel. Der forestår nu et omfattende arbejde for landsforeningen med at få udredt, dokumenteret og samlet alt relevant materiale, der kan medvirke til, at der forhåbentlig kan blive indført gældende retningslinjer for vilkår generelt, men i særdeleshed vilkårene omkring lejereguleringsmekanismen, angående sommerhuse på lejet grund. Som det med al ønskelig tydelighed fremgår af ovenstående, har der i efter hånden mange år været store problemer for ejere af sommerhuse på lejet grund, fordi der ikke eksisterer retningslinjer for udlejning af grunde til bebyggelse med sommerhuse. Det står lysende klart, at der består en forskel, om man er grundlejer hos staten, eller om man er grundlejer hos andre grundudlejere. Årsagen til hele miseren er jo den efter hånden velkendte, at udlejer - uanset om der er tale om grever og baroner, private eller offentlige, eller andre, der måtte eje jord, som udlejes til bebyggelse med sommerhuse alene er begrænset af aftalelovens "rimelighedsforudsætning" og samme lovs "generalklausul", som er bestemmelsen, der forudsætter, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Udlejer kan, som det er i dag, i princippet uden videre ensidigt beslutte hvilken lejeberegningsmekanisme, han vil anvende, ligesom han kan kræve en given lejeforhøjelse, som han måtte synes for passende. Det er derfor grundlejeren bliver den svage part, der står uden beskyttelse mod udlejers krav om lejeforhøjelse. Lejer kan blot se til fra sidelinjen og enten acceptere lejestigningen eller kaste håndklædet i ringen altså reelt opgive sit sommerhus. At forlade sit sommerhus er blot ikke noget man sådan bare gør uden videre. Slet ikke når sommerhuset er anskaffet til benyttelse for ejeren selv og hans familie. Sommerhuset har som sådan, typisk gennem mange år, genereret et utal af minder og oplevelser, ligesom ejeren har investeret både tid og penge, og har foretaget vedligeholdelse og forbedring. Dertil kommer, at et sommerhus beliggende på lejet grund kan vise sig usælgeligt, når lejen og reguleringen deraf ikke er i overensstemmelse med det, der alment kan anses for acceptabelt, eller når der i øvrigt bliver indført vilkår, der gør grundlejeren til den svage part. Kan sommerhusejeren ikke sælge sommerhuset, fordi ingen ønsker at indgå i lejemålet på sådanne betingelser, bliver han stavnsbundet til lejemålet. Dertil kommer, at sommerhusejeren ved kontraktophør, på udlejers forlangende, typisk er forpligtet til at rydde grunden, hvilket ofte vil betyde et ikke uvæsentligt formuetab for sommerhusejeren, der foruden tabet af sommerhuset som formuegode også taber alt det han har bekostet på anlæggelse af omgivelserne og installering og tilslutning af el, vand og kloak, samt matrikulering. Det må i 2008 ikke være herskende ret, eller måske snarere herskende uret. 10

11 Elpriser stiger og stiger Af Jan Howardy Formand, FL Som lovet i vort Nyhedsbrev september 2008 kommer der her lidt mere forklaring til den ovennævnte overskrift. Selvom olie- og benzinpriserne er begyndt at falde, så stiger engrosprisen på el og det seneste halve år er den fordoblet. Som allerede nævnt i Nyhedsbrevet udtaler både DONG og Nordjysk Elhandel at det kan blive værre endnu og allerede fra denne vinter. Og hvorfor har Kina noget at gøre med elpriserne i Danmark? Jo forklaringen er de stigende kulpriser og det bruger de danske elværker. De stigende kulpriser skyldes især Kinas tilsyneladende umættelige kulbehov idet Kina åbner et nyt kulfyret kraftanlæg om ugen samt en række fabriksanlæg der bruger kul som energi. Og er der noget vi i Danmark kan gøre ved det eller håbe på? I Kina har vi sommerhusejere ikke rigtig nogen indflydelse og det har vi heller ikke på kulpriserne til vores hjemlige kraftværker, men hvad kan vi så håbe på? Vi har kun én ting at håbe på, nemlig regn og masser af regn her i efteråret og den begyndende vinter. Det er selvfølgelig ikke ligefrem ønsketænkning men får de skandinaviske lande Norge og Sverige masser af regn så kan vi i Danmark købe billig strøm fra de norske og svenske vandkraftværker. Hvis vi derimod får et tørt efterår, så vil de danske elpriser stige endnu mere og det er jo ikke lige det vi sommerhusejere ønsker. Tøm sommerhuset før tyven Fra sekretariatet, FL. Tiden er nu kommet hvor mange af os lukker vores sommerhuse for vinteren og efter flere år med fald, steg antallet af sommerhusindbrud i 2007 med 18 % i forhold til året før. To ud af tre indbrud i sommerhuse sker i vinterhalvåret, hvor områderne ligger øde hen. Så bortset fra at sommerhusejere opfordres til at fjerne dyre ting der kan friste tyvene, så er her er nogle gode råd: 1. Udskift gamle låse og monter dobbeltlåse. 2. Udskift gammelt træ ved yderdøre og vinduer, eventuelt forstærk dørkarmen. 3. Lås haveredskaber og andet værktøj inde, som tyve kan bruge til at bryde ind med. 4. Installer udendørs belysning med føler der skræmmer mange tyve væk. 5. Træk gardiner fra lad skabsdøre stå åbne, så det er tydeligt, at der ikke er noget at komme efter. 6. Indgå aftaler med naboerne om at holde øje med hinandens sommerhuse. Husk at et ubeboet sommerhus er den ideelle "arbejdsplads" for indbrudstyven og specielt i vinterhalvåret, hvor man ikke selv tilbringer meget tid i sommerhuset. Husk også at I selv kan gøre noget for et undgå ubudne gæster i den mørke tid. I kan læse mere om sikring mod indbrud på Digital modtagelse på din flagstang! Af Klavs Klercke Rasmussen Konsulent, FL. Ja du læste rigtigt. Her en nyhed for de af vores medlemmer der har en flagstang på deres sommerhusgrund, og den har været vist i "Rabatten" et DR program. Du får tilsyneladende optimal modtagelse af digitale tv- og radiosignaler på din flagstang. Den digitale antenne er smart placeret i flagtoppen, og sidder således højt og godt beskyttet. I slipper for synlige antenner på taget og måske er det slet ikke tilladt at have antenner monteret der i jeres områder. Antennen er fremtidssikret og bygget til at modtage de mange nye tv- og radiokanaler, der fra udgangen af 2009 kun udstråles digitalt. De mange fordele er en stærk og diskret antenne som ikke skræmmer miljøet og dine omgivelser, optimal signalmodtagelse, kun én antenne til både tv, radio og DAB, skulle være let at montere, kablet føres ind i flagstangen, har en lysdiode på undersiden så man let kan kontrollere om antennen er korrekt monteret og er meget vejr- og vindbestandig. Alle oplysninger er fra firmaet Dano Mast og man kan finde sin nærmeste forhandler på 11

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2007 September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2008 Marts 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu venter vi bare på sommeren Det var bare ærgerligt! Side 4: Arbejdsskade- og Ansvarsforsikring i CODAN Side 5: Mulige tilskud til kystbeskyttelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2009 Juni 13. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommeren nærmer sig Side 4: Landsmøde og generalforsamling 2009 Side 10: Ny bog Sommerhuset Side 10: Luft til luft-varmepumpe i sommerhuset? Side

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2010 Marts 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Bliver det snart forår? Side 4: Rettelse Side 4: Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Side 5: Sommerhuse købes af det grå guld! Side 5: Planlægning

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat.

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat. Generalforsamling fredag den 24.04.2015 Referat. 1.Valg af dirigent Keld Lorentsen valgt Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2008 November 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2008 går på hæld. Landsmøde og generalforsamling lørdag den 25. oktober Side 5 Introduceringen af meddelsesformular Side 7: Referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2011 November 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2011 er ved at være slut Side 4: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: Landsforeningens hovedbestyrelse Side 9: Servitutters gyldighed!

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere