Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader på fyn Side 9: Problemområder for huse på lejet grund Side 10: Sommervejret kan også vise tænder Side 11: Sommerhussnyd kan true forbehold Har patientjournaler noget at gøre med Landsforeningen Gratis reklame? Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Resedavej Gentofte Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Hovedbestyrelse: Formand: Jan Howardy Harsdorffsvej 8 A, 1.th Frederiksberg c Tlf.: Hans Peter Jepsen Saltgade 2, Ribe Tlf.: Næstformand: Jens Chr. Smedegaard Thulevej Haderslev Tlf.: Rasmus Dideriksen Brovej 2 A, st Viborg Tlf.: Kasserer: Henning Naubert Rebslagervej Sæby Tlf.: Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Steffensen Leif Smærup Sekretær: Hanne Holdt Hansen Søgårdsvej 24, st Gentofte Tlf.: Bestyrelses- Gert Leif Gyldvig Medlemmer: Tværvænget Ballerup Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ. Tlf.: Leif Smærup Vibevej Hørning Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Hans Vestergaard Slotsgade Odense C Tlf.: Peter Splidsboel Ret & Råd Algade Nykøbing Sj. Tlf.: Velkommen til nye foreninger sommeren Gf. Lyngvangen, Odsherred Kommune, Sjælland Gf. Fuglesang, Kerteminde Kommune, Fyn Gf. Præstevænget, Odder Kommune, Jylland

3 Landsmøde 2007 Fra sekretariatet, FL Så er det tid til landsmøde og herunder generalforsamling i Fritidshusejernes Landsforening. Som nævnt i Nyhedsbrevet , afholdes det den 22. sept kl på Scandic Hotel, Kokholm 2, Kolding (Tlf ). Beliggenhed og kørselsvejledning er nævnt i Nyhedsbrevet, men ellers står sekretariatet til rådighed hvis der er tvivl. Hovedbestyrelsen forventer at rigtig mange medlemmer kommer til landsmødet og generalforsamlingen. Tilmeldelsesblanketten og indkaldelsen var vedlagt i Nyhedsbrevet, der blev sendt til din grundejerforenings formand den 16. august Det er her Landsforeningens næste års målsætninger og holdninger skal debatteres og vedtages og omvendt kan hovedbestyrelsen få tilbagemeldinger fra medlemmerne om opgaver, som jeres Landsforening skal tage sig af det følgende år. Der bliver også mulighed for at møde andre medlemmer for andre dele af landet og måske få en dialog eller kontakt om forhold, som andre medlemmer har haft erfaring med. Landsforeningens ny formand Jan Howardy, der har siddet i hovedbestyrelsen i nogle år er mildt sagt forundret over, at så få medlemmer møder op til det årlige landsmøde og herunder den vigtige generalforsamling. Det kan være det skal tolkes som, at det går jo meget godt, og Landsforeningen håndterer problemerne efter bedste evne, men det kan uden tvivl gøres bedre og her er det vigtigt, at så mange medlemmer som muligt møder op til landsmødet. Det er her medlemmer og hovedbestyrelse kan planlægge fremtiden sammen, hvad kan gøres bedre og hvordan bliver vi stærkere. Efter de mange sager vi har modtaget her i år fra medlemmerne tegner der sig et klart billede, der viser at mange medlemmer har et behov for Landsforeningens hjælp især efter kommunesammenlægningerne. Formanden håber derfor, at se rigtig mange fremmødte medlemmer til landsmødet den 22. september 2007 kl i Kolding. Landsforeningens gæstetaler i år er ikke en politikker som de forgående år, idet det var meget svært at få en aftale i hus måske de løbende rygter om valg i løbet af efteråret! Måske skal der også en forandring til og derfor har hovedbestyrelsen set på andre muligheder. Valget er faldet på Katrine Hahn Kristensen, cand. Silv., ph. d. fra Danmarks Naturfredningsforening en forening som Landsforeningen i nogle tilfælde har fælles interesser med. Vi har i mange tilfælde de samme interesser indenfor miljø og naturforvaltning, og mange fritidshusområder er i og ved naturområder hvilket også vil afspejle gæstetalerens foredrag, der sikkert vil give stor spørgelyst hos de fremmødte deltagere. Landsforeningen har måske også en interesse i at udvide samarbejdet med denne forening indenfor naturforvaltning. Vi håber at medlemmerne tager godt imod Katrine Hahn Kristensen og også føler, at det vil være godt med en forandring fra politikere som gæstetalere. Indlægger starter kl efter formandens velkomst og der vil blive afsat tid til spørgsmål fra de fremmødte deltagere. Indkaldelsen til landsmødet og generalforsamlingen samt tilmeldelsesblanketten er som nævnt sendt sammen med Nyhedsbrevet den 16. august 2007 til jeres formand og vi håber at han eller hun vil informere sine medlemmer om landsmødet. Medlemmerne har også mulighed for at læse Nyhedsbrevet på - alle medlemmer af Landsforeningen er velkomne, men vi beder om en samlet tilmelding fra jeres grundejerforening. Prisen for deltagelse er kun Kr for hele landsmødet og generalforsamlingen med morgen/formiddagskaffe og brød, frokost samt eftermiddagskaffe med brød. Landsforeningen betaler det resterende beløb. Er der medlemmer, der ønsker overnatning fredag aften på Scandic Hotel, Kolding, kan det bestilles ved at kontakte hotellet. Afregning sker direkte med Scandic Hotel. Den skriftlige beretning om Landsforeningens virke er trykt her i bladet og vil blive suppleret af formanden på landsmødets generalforsamling. Der er allerede registrering kl sammen med morgenkaffen og i år håber og tror formanden på en stor deltagelse fra medlemmerne en ret så vigtig dag. Formanden Jan Howardy ønsker vel mødt og på gensyn den 22. september 2007 samt god læsning af bladet. 3

4 Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Denne skriftlige beretning suppleres med en mundtlig gennemgang af formanden Jan Howardy på landsmødets generalforsamling. Det er altid spændende at fremlægge Landsforeningens årlige beretning, der viser aktiviteter og mål, som hovedbestyrelsen havde sat sig siden september I år er det ekstra spændende idet det er min første beretning som formand. På sidste generalforsamling var der en større udskiftning af hovedbestyrelsesmedlemmer og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til min hovedbestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Møder Siden sidste landsmøde i september 2006 har hovedbestyrelsen afholdt 5 møder. På disse møder gennemgås de sager som hovedbestyrelsen arbejder med og hvert medlem gør status på en pågældende sag, han eller hun arbejder med. Det kan være overordnede sager som vi fritidshusejere har interesse i, eller sager som vores medlemmer har bedt Landsforeningen om være dem behjælpelig med. Kassereren redegør for Landsforeningens økonomi på det pågældende tidspunkt og sekretariatet informerer om status på henvendelser fra medlemmer eller offentlige instanser. Mellem møderne er hovedbestyrelsesmedlemmerne jævnligt i kontakt via e- mail og telefon. Formanden og sekretariatet udfærdiger mødernes dagsorden, der behandles af alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Referatet fra disse hovedbestyrelsesmøder bliver godkendt og underskrevet af alle HB-medlemmer. Desuden har der været afholdt 5 møder i Forbrugerrådet og 14 møder i de tre godkendte ankenævn, Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn og Ankenævn for Teknik, som Landsforeningen har plads i. Tilknyttede advokater Vores tre tilknyttede advokater, i Jylland Poul Winther Andersen, på Fyn Hans Vestergaard og på Sjælland Peter Splidsboel har haft flere henvendelser fra vores medlemmer. Alle henvendelser er blevet klaret gratis, dog blev der en egentlig sag ud af henvendelsen til 4 den fynske advokat, og antallet af henvendelser er 5 i Jylland (1 sag henvist til lokal advokat), 3 på Fyn og 5 på Sjælland. Advokaten på Sjælland Peter Splidsboel har også været meget behjælpelig med gratis råd og vejledning til Landsforeningen, når der skulle svares på juridiske spørgsmål, som formanden ikke selv var helt sikker på. Medlemstallet i Landsforeningen Vi har haft den store glæde at 9 nye grundejerforeninger har meldt sig ind i FL. Medlemstallet reflekterer Landsforeningens styrke og gennemslagskraft overfor de relevante myndigheder og selvom antallet af nye foreninger langt fra er tilfredsstillende, har hovedbestyrelsens rekrutteringsarbejde båret lidt frugt og vi vil fortsætte dette arbejde. Ingen glæde uden sorg og desværre har vi 3 grundejerforeninger som har meddelt os deres udtrædelse af FL pr. 31. december Det er svært at få en relevant begrundelse men vi må håbe på, at disse foreninger ikke behøver Landsforeningens hjælp efter udmeldelsen. Høringsret i Miljøministeriet og andre ministerier Landsforeningen har i det forløbne år modtaget 7 høringsskrivelser fra Miljøministeriet vedrørende nye udlægninger af sommerhusområder, der er tilladt ifølge loven. Vi har indsendt 7 høringssvar og i et af svarene påtalte vi størrelsen af de planlagte sommerhuse, som uden tvivl kun ville have været brugt som udlejningshuse. Ministeriet lyttede til høringssvaret og vil pålægge den relevante kommune, at være påpasselig med størrelsen af de planlagte sommerhuse. Den sag vil Landsforeningen følge op på. Efter at Landsforeningen er blevet indskrevet i Kystbeskyttelseslov nr. 311 som interessegruppe, og kan klage direkte over en kommunal afgørelse, modtager vi også høringsbreve fra kommuner om ansøgninger af bade- og bådebroer. Vi har modtaget 5 og tilkendegivet 5 høringssvar hvoraf den ene ansøgning blev afvist grundet at det stort set var en åben og uberørt kyst. En bade- bådebro kunne virke skræmmende på kysten og der kunne skabes præcedens for tilsvarende ønsker. Landsforeningen var i dette tilfælde helt enig. Sommerhuse på lejet grund Landsforeningen har indledt fase 2 med hensyn til en egentlig lovgivning om de urimelige forhold for sommerhuse på lejet grund hvor lejen mange steder er

5 helt uden proportioner. I løbet af sidste efterår blev der ordnet forhold for statens grunde og den samme indgangsvinkel prøver Landsforeningen at få politikkerne til at lovgive om for private grunde. Det er et meget langt sejt træk og det hjalp heller ikke, at vores samarbejdspartner, Forbrugerrådets jurist på sagen, skiftede job for nogle måneder siden og forlod FR. Vi har nu fået udnævnt en ny jurist, som vi samarbejder med og forhåbentligt kan vi komme videre med denne sag i løbet af vinteren og foråret Det er selvfølgelig meget frustrerende for de involverede grundejerforeninger at der ikke sker noget, men det er meget kompleks idet der er 2 ministerier vi skal prøve at påvirke. Den nye jurist i FR håber på at vi kan få noget lobbyarbejde i gang i indeværende år og det vil vi holde hende fast i. Vi arbejder også på at få beskrevet problemerne i en artikel i Forbrugerrådets blad "Tænk" og det vil have stor gennemslagskraft. Et af vores medlemmer, Gf. Bøgebjerg Strand på Fyn, der har stævnet deres udlejer, har endnu ikke fået startet deres retssag selvom stævningen er et par år gammel. Landsforeningen og denne grundejerforening har et tæt samarbejde i sagen. Planloven 40 og 41 Landsforeningen finder stadig beviser på, at ikke alle kommuner efterlever kravet om ulovlig helårsbeboelse. Det ser værst ud i Nordsjælland og Landsforeningen har været involveret og bedt om aktindsigt i en af kommunerne efter henvendelse fra et af vores medlemmer i området. De "særlige forhold", som kommunerne lægger i forskellige vurderinger af deres dispensationer, og som er helt efter intentionerne i Planloven, er efter Landsforeningens mening ikke på baggrund af saglige vurderinger. Det viste svarene tydeligt fra vores aktindsigt i Nordsjælland og på den baggrund skrev vi til miljøministeren Connie Hedegaard og gjorde ministeren opmærksom på forholdet. Ved ministerens årlige redegørelse sidst i februar måned til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, måtte ministeren erkende, at hun havde noteret sig, at antallet af dispensationer i henhold til Planlovens 40, stk. 2, er stigende. Skov- og Naturstyrelsen skal i forbindelse med "lovovervågningen" interesserer sig mere for kommunernes dispensationspraktik. Landsforeningen følger sagerne meget nøje idet vi har noteret os, at mange dispensationer blev givet i de sidste par måneder inden kommunesammenlægningen og derfor står den nye storkommune med "aben". Medlemsforeningernes brug af Landsforeningen Sekretariatet og formanden har modtaget rigtig mange henvendelser fra vores medlemmer efter kommunesammenlægningerne, og der vi glade for. Nogle af sagerne "lugter lidt af", at de gamle kommuner forsinkede afgørelser på sager i slutningen af 2006 for derefter at videreføre sagerne til de nye storkommuner. Det er derfor ikke altid at disse nye storkommuner er inde problematikken i en relevant sag og det forsinker afgørelser. I et tilfælde har den nye kommune sågar udskrevet høringsbrev til et sommerhusområde og vil ændre lokalplanen for at få den pågældende sag afsluttet. Grundejerforeningen henvendte sig til os og vi har nu bedt om aktindsigt. Vi har behandlet og behandler stadig sager fra medlemsforeningerne der dækker alt fra forslag til nye vedtægter i den respektive grundejerforening, udvidelse af en campingplads i et fredet område, overtrædelse af lokalplanen af kommunen, byggeforbud af sommerhuse fra den gamle kommune, som den nye kommune ikke overholder, konflikter om hegnstilsyn og mange andre mindre sager. Selvom det giver meget arbejde er vi glade for at se at Landsforeningen har sin berettigelse og at medlemmerne får noget for deres kontingent. Forbrugerråd og Ankenævn Landsforeningens medlemskab af Forbrugerrådet er utrolig vigtig for os. Den har stor gennemslagskraft og er en vigtig brik i kontakter til offentlige myndigheder samt politikkerne. Det ville have været svært for Landsforeningen, om ikke umulig på nuværende tidspunkt, at have faste pladser i 3 godkendte ankenævn og derved få indflydelse, som senere kan bruges til at Landsforeningen bliver udpeget direkte til disse nævn. Som allerede nævnt er Forbrugerrådets samarbejde en god indgangsvinkel for en mulig dialog med politikkerne om en lovgivning vedrørende sommerhuse på lejet grund. I Forbrugerrådet arbejdes der intens på en lovgivning om muligheden for ja eller nej til elektroniske registre af patientinformationer, der kan blive brugt i udrykningskøretøjer. Her har vi gjort vores mening til kende idet det vedrører os med lukningen af de mange små lokale sygehuse. Med de derfor lange afstande fra sommerhusområder til store hospitaler, er det rart at vide, at udrykningskøretøjet med det samme, kan modtage elektroniske oplysninger på patienten allerede ved ankomsten til sommerhuset, og ikke skal vente til det kommer frem til hospi- 5

6 Lad friværdien ordne haven

7 talet. Ingen håber at det sker noget i sommerhuset, men man ved aldrig. Bladet "Mit Sommerhus" Vores store projekt med at selv at udgive vort blad med 3 annoncører løb endelig af stablen med udgivelsen af juni udgaven. Det var lidt af en opgave og alt hvad der kunne drille, gjorde det. Men nu er det "på gaden" og efter de responser vi har modtaget fra nogle medlemmer og vores annoncører, er alle tilfredse. Økonomisk løber det rundt takket være vores 3 annoncører, Spar Nord Bank, Flexbroen og OBH (rådgivning til fritidshusejere og grundejerforeninger) og endnu engang, skal vi minde alle medlemmerne på at kontakte dem, og bruge deres produkter, når det er relevant. Vi har selv modtaget nogle henvendelser og dem har vi videresendt til de respektive firmaer. Vores begynderproblemer med bladet og postvæsenet skulle være løst og forhåbentlig var det første og sidste gang. Hjemmesiden "www.mitfritidshus.dk" Vores problemer med medlemmernes side er ikke helt løst endnu, men web-master arbejder på det. Derfor har vi heller ikke startet den ny side, men forventer at vi har ændret det inden udgangen af dette år. Når vi gør det bliver det med en glidende overgang fra den gamle side til den ny side, og medlemmerne vil ikke få problemer med det. Til de medlemmer, der har deres egen hjemmeside vil det være muligt at få tilbudt bladet elektronisk så endnu flere medlemmer kan læse bladet. Nyhedsbrevet Ønsket om at få tilsendt Nyhedsbrevet elektronisk har nogle uløste problemer idet januar udgaven har kontingentindbetalingskortet vedlagt og august udgaven har indkaldelse til landsmødet og generalforsamlingen samt tilmeldelsesblanket. Til det første har vi endnu ikke fået etableret elektronisk overførsel af kontingent fra medlemmerne, men vi arbejder på det. Til det andet vil vi næste august kunne tilbyde elektronisk overførsel af Nyhedsbrevet samt de vedlagte blanketter. Medierne I det forløbne år har Landsforeningen igen været i medierne nogle gange. Vi bliver flere og flere gange ringet op af journalister, som vil høre vores mening og udlægning af synspunkter når drejer sig om fritidshuse. Sekretariatet Vores sekretariat kører ikke optimalt må jeg nok indrømme, og det skal blive bedre. Problemet er det, at vi ikke har økonomi til at etablere et professionelt sekretariat med hel- eller halvtidsansatte, og det tager sin tid til at komme ind i, og forstå vores interesseområder. Vores nuværende sekretær fik dog lidt økonomisk støtte til hjælp til det daglige arbejde på sidste generalforsamling og forhåbentlig kan vi snart se et mere positivt resultat. Fremtiden Med 9 nye medlemsforeninger og "kun" 3 forventede udmeldelser samt flere interesseret grundejerforeninger, der har kontaktet os i år, er jeg overbevist om, at medlemstallet vil stige yderligere til næste år. Jeg forventer at vi inden for et års tid får lovgivet vedrørende sommerhuse på lejet grund samt at Landsforeningen vil stå stærkere og at der bliver lyttet til os og vores ønsker. Jeg er derfor overbevist om, at vi går en spændende tid i møde og at det gode samarbejde mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen vil fortsætte Dødsfald Af formanden Jan Howardy Formand, FL Som allerede nævnt i august Nyhedsbrevet fik Landsforeningen den sørgelige meddelelse, at Anni Osmark afgik ved døden i sit sommerhus den Anni Osmark var suppleant til hovedbestyrelsen i Landsforeningen og var desuden formand for sammenslutningen FSNR i Odsherred Kommune. Desuden sad hun i koordinationsudvalget for de tre sammenslutninger I Odsherred, der efter den nye storkommunes ønske prøvede at samle sammenslutningerne i Dragsholm, Trundholm og Nykøbing-Rørvig. Anni var en stor fortaler og ildsjæl for Landsforeningen og benyttede en hver lejlighed til at få grundejerforeninger og sammenslutninger til at melde sig ind i Landsforeningen. Jeg selv sidder i bestyrelsen for sammenslutningen FSNR og havde den største respekt for Annis arbejde. Hun vil blive savnet både i sammenslutningen, koordinationsudvalget og Landsforeningen. Mine og Landsforeningens tanker går til hendes mand Ib Osmark, der er revisor i Landsforeningen. Ære være hendes minde. 7

8 Stemmeoptælling på en generalforsamling Fra redaktionen Landsforeningen blev kontaktet sidst i juni måned af et af vores medlemmer, en grundejerforening, der har givet tilladelse til at trykke denne artikel. Den handler om en problemstilling, der kan opstå i andre foreninger og som udgangspunkt er det en vigtig information om stemmeoptælling på en generalforsamling. Navnet på denne grundejerforening er kendt af redaktionen. På grundejerforeningens årlige generalforsamling var et af punkterne på dagsordenen en vedtægtsændring, der krævede 2/3 ja af de afgivne stemmer for at blive vedtaget og bestyrelsen brugte skriftlig afstemning. Efter stemmeafgivningen oplyste dirigenten at der ikke havde været 2/3 ja stemmer og vedtægtsændringen blev forkastet. Forsamlingen accepterede dette. Efter generalforsamlingen blev et af bestyrelsesmedlemmerne opmærksom på, at dirigenten havde begået en regnefejl i udregningen af 2/3 af de afgivne stemmer. Dirigenten blev kontaktet og accepterede regnefejlen hvilket havde bevirket, at vedtægtsændringen var blevet forkastet på et forkert grundlag idet den faktisk skulle have været vedtaget. Hvis dirigenten havde regnet rigtigt ville der have været et flertal (2/3) og det kan man kalde en fadæse! Hvad nu spørger grundejerforeningen? Landsforeningen har svaret at juridisk kan man ikke lave det om med en hensigtserklæring idet mødet var slut før fejlen blev opdaget og et faktum er, at forslaget blev nedstemt grundet dirigentens "regnefejl". I det efterfølgende referat fra generalforsamlingen kan det heller ikke nævnes da fejlen, som allerede nævnt, blev opdaget efter at mødet var slut. Landsforeningen kunne kun foreslå 2 muligheder til medlemsforeningen. Enten indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling efter foreningens vedtægtsbestemmelser om en sådan med kun det punkt på dagsordenen, vedtægtsændringen. Eller hvis det ikke var en meget vigtig vedtægtsændring, der skulle bruges her og nu, at vente til næste års ordinære generalforsamling og fremlægge forslaget til den tid. Det første forslag er jo en belastning af en grundejerforenings økonomi med omkostninger til en ekstraordinær generalforsamling samt det forhold, at bestyrelsen kunne risikere at forslaget blev nedstemt. Efter de 8 tal vi har set i Landsforeningen var forholdet mellem ja og nej stemmer utrolig lille og derfor også regnefejlen fra dirigenten. Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet sig for Landsforeningens forslag om at vente til næste ordinære generalforsamling med vedtægtsændringen. Det man kan lære ved denne fadæse er, at ved skriftlig stemmeoptælling skal der altid være mindst to stemmetællere og helst uafhængig af dirigenten. Advokat Peter Splidsboel har stadfæstet Landsforeningens vurdering af problemet. Stormskader på Fyn Af Aage Juel Jensen Gf. Dalbybugten a.m.b.a., Fyn Som allerede nævnt i august Nyhedsbrevet har man stadig store problemer med de stormskader eller stormflod, der ramte Kerteminde Kommune for næsten 9 måneder siden. Jeg har været noget overrasket over, at der ikke har været et eneste ord om de stormskade i vort blad "Mit Sommerhus", der forvoldte så stor skade mange steder i Danmark og også hos os i Kerteminde Kommune. Efter at have snakket med formanden Jan Howardy der gav mig delvis ret, blev jeg også påmindet om, at det er tit at bladets redaktion efterlyser artikler fra det ganske land og det har jeg taget til efterretning. Vores grundejerforening består af 167 medlemmer og kun 3 lodsejere gik fri af vandmasserne, sand, tang og vraggods da stormfloden ramte for 9 måneder siden. Desværre er sommerhuse blevet nedprioriteret i Stormrådet og det betyder, at flere lodsejere i vores område ikke har fået afklaret deres sag. I nogle tilfælde kommer der en taksator for at bese indboets skader og flere uger efter ankommer der en ny taksator for at bese skaderne på bygningerne. De er trods alt de heldige, idet nogle lodsejere faktisk ikke har set skyggen af en taksator endnu! For mange er det en økonomisk ruin idet de håndværkere der er påbegyndt det omfattende reparationsarbejde, skal have afregning når arbejdet er tilendebragt og det kræver meget ofte lån og kassekredit-

9 ter på op til flere hundrede tusinde kroner. Vi føler at vi er magtesløse og Stormrådet er ikke let at danse med. Der ser ikke ud til at være den fornødne styring på tingene og nogle lodsejere får den besked, at de skal fotografere så meget som muligt af omfanget af skaden for derefter at kunne fjerne de ødelagte genstande. Andre lodsejere får den besked, at alle de ødelagte genstande ikke må fjernes før end taksatoren har været der og det er nu 9 måneder siden, vi havde stormfloden! Så dette forår og denne sommer har ikke bare været en våd affære ovenfra men også nedenfra idet nogle huse stod i vand i op til 80 cm dybde der har været godt salg i gummistøvlerne. Desværre er der ikke plads i denne udgave af bladet til at vise nogle billeder, men de er sendt til redaktionen. Landsforeningens formand Jan Howardy har udtalt, at hvis de får en henvendelse fra os om hjælp til at komme videre i forløbet, er Landsforeningen til rådighed. Problemområder for huse på lejet grund Af Eigil Aagaard, Gf. Bøgebjerg Strand Gennemgangen af en række lejekontrakter mellem udlejere og sommerhusejere med deres hus på lejet grund viser tre dominerende problemområder, udlejers art, lejens fastlæggelse, størrelse og regulering og aftalens varighed/fornyelse samt afståelsesretten. Herudover er der en længere række af problemfelter og de spiller ind på aftalevilkårene med det resultat, at der er en mangfoldighed af varianter. Her tænkes på forhold som vand, kloak, vej, fællesarealer, bindinger i form af lokale bestemmelser (klit, dige), og om det er "gamle" eller "nye" lejemål mv. Om udlejerne Staten ved Skov og Naturstyrelsen er den største enkelt udlejer i Danmark, men kommuner, fonde, stiftelser, godser og landmænd store som små bedrifter, er også udlejere. Der synes, men det er ikke helt tydeligt, at tegne sig et mønster, der ser sådan ud: Hvis udlejeren er offentlig (stat og kommune) eller "halvoffentlig" (fonde og stiftelser) så stiger formaliseringsgraden i form af at bruge kendte og objektive reguleringsparametre som f.eks. nettoprisindekset og den offentlige ejendomsvurdering fra Told og Skat. Private udlejere anlægger et uforudsigeligt og personafhængigt aftalesystem. Visse private udlejere anlægger et "markeds-reguleret" og profitmaksimerende perspektiv (hvilket nogle kommuner også synes at gøre). Det er her man har konflikterne. Men der er flere grundejere, som anlægger et humant "godt naboskabs" perspektiv uden at anvende klare objektive kriterier til reguleringen. Man taler sig til rette og bruger "sund fornuft". Noget tyder på, at koblingen mellem udlejer og en juridisk/økonomisk rådgiver virker i retning af reguleringer baseret på et investeringsperspektiv. Der har og er - flere steder åbne konflikter. Så vidt vides har kun to ført en retslig afgørelse (Grenå og Nyborg), - men det ulmer flere steder og noget tyder på, at konflikten om de voldsomme lejeforhøjelser på Bøgebjerg Strand hvor lejerforeningen har stævnet udlejer Herringe Gods - synes at "smitte" så andre udlejere er begyndt at rasle med bøssen Om lejens størrelse Der er to håndtag som udlejer kan dreje på: Fastlæggelsen af grundlejen Grundlejen er udgangsbasis for de efterfølgende justeringer af lejen. Den tages i de fleste tilfælde op til regulering med 5 eller 10 års intervaller. Reguleringsproceduren er stort set ens overalt. Udlejer varsler sin opfattelse af hvilket niveau grundlejen skal lægges. Bestemmelse af grundlejen er et oplagt konfliktområde. Der hvor det går "ordentligt til" er reguleringsprincippet relateret til objektive parametre og derfor kendte "risiko-faktorer" når man anskaffer sit hus på lejet grund. Det vil typisk være i relation til den offentlige vurdering. Til bestemmelse af grundlejen anvendes forskellige faktorer hvoraf kan nævnes - grundens størrelse, facadelængde til vej, beliggenhed typisk vil en placering direkte i 1. række til havet få en tillægsafgift, jordbundsforhold, og kontraktens løbetid. De typiske konflikter opstår hvor udlejer anlægger et erhvervs/ investerings/ afkastnings perspektiv ud fra en markedsbestemt/ erhvervsrelateret værdiansættelse. Her skeles til prisstigningerne på det "frie marked" hvor det er de sidste handler der bliver bestemmende. Det er her de "gamle" lejere kommer i klemme. De kan ikke regulere deres pension eller løn med samme takt som ejendomsmarkedet angiver, og de er afskåret fra at kunne disponere planmæssigt over deres private økonomi. 9

10 Princippet for regulering den årlige leje Udover bestemmelse af grundlejen anvendes en årlig regulering. Oftest ved at grundlejen reguleres ud fra et indekstal. typisk nettoprisindekset, - og/eller ud fra en fast procent som "skeler" til nettoprisindekset eller den offentlige vurdering. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter tørres sædvanligvis af på lejerne. Det kan være enten "oveni" eller indbygget i den årlige regulering. Aftalens varighed, fornyelse og afståelsesret Også her er der en del variation lige fra, at der IKKE er nedfældet nogen fastlæggelse af lejeperioden eller opsigelsesvarsel til en uopsigelighedsperiode på 30 år. Der spores en tendens til at lejemålene fastsættes til mindst 20 år formentligt tilskyndet af de vilkår som låneinstitutterne fastholder. For huse med lange lejemål øges mulighederne for mere dybtgående reparationer og forbedringer. Konsekvensen heraf ses igennem øget kvalitet både mht. komfort og æstetik. Der knytter sig et nærmest ironisk perspektiv til at lejernes selv må bære udgifter til lån og afdrag på den prioritetsgæld der fører til, at deres huse stiger i værdi, hvorefter visse udlejere hæver lejen med den begrundelse at nu er hus og grund blevet mere attraktiv. Bestemmelser om fornyelsesret og om afståelsesretten til at videresælge huset til hvem der måtte være interesseret er ligeledes forskellig fra sted til sted. De steder hvor der ikke er sådanne bestemmelser - og især hvor lejemålet er relativt kort løber lejerne en betydelig usikkerhed for at miste hvad de har ofret i forbedringer af huset. Selvom Nyborg dommen pålagde udlejer at yde erstatning for en opført bygning så var erstatningen langt fra fyldestgørende. Andre forhold Diverse anlægs- og driftsudgifter Det er typisk spørgsmål som knytter sig til kloak, vand, vej og fælles arealer. Også her er der mange varianter. Der er eksempler på at udlejer sætter som betingelse for at forny lejemålet at lejerne betaler for såvel fremføring og installation som drift af kloaksystemet. Kystsikring synes af være et usikkert område. F.eks. har stormskaderne efter den 1. november 06 understreget et betydeligt og omkostningskrævende behov for sikring af husene. Med den udvikling der i stigende omfang synes at være en følge af "drivhuseffekten" kan man forudse at der er et omkostningstungt problem. Der er faktisk aftaler hvor udlejer pålægger 10 lejerne at stå for kystsikring - men det er uafklaret hvem der skal/kan og må tage initiativet, udføre og betale for denne indsats? Konflikthåndtering når parterne er uenige vil de typisk blive henvist enten til en voldgift-bestemmelser eller rettens vej. Manglen på lovgivning på dette område henviser parterne til slidsomme, langvarige og bekostelige retssager. Den konkrete sag på Bøgebjerg Strand viser med al ønskelig tydelighed, at det er sådan det forholder sig. Det skal bemærkes, at den slags kræver juridisk bistand og en "måde at tænke på" som ikke synes at være almindeligt for en almindelige borger. Sommervejret kan også "vise tænder" Fra redaktionen Som fortsættelse af den forgående artikel kan foråret og sommeren også vise sig for den lidt barskere side. Dette forår og sommer har været usædvanlig blæsende, stormende kuling og med lave temperaturer. Der har været masser af nedbør i meget store mængder og selvom det er sjældent, at vi på disse breddegrader oplever den slags ekstreme vejrsituationer, har vi set det de sidste par år og ifølge eksperter og meteorologer bliver det heller ikke sidste gang. Om det har noget at gøre med klimaforandringer eller hvad årsagen kan være, skal FL være usagt, men vi skal i sommerhusområderne forvente og gardere os mod fremtidige oversvømmelser. Forsikringsoplysningen råder til, at man før regnen kommer sørger for at lukke vinduer og især tagvinduer. Vandskader efter vand der kommer gennem åbne vinduer, bliver normalt ikke dækket af jeres forsikringer. Man har også pligt til at begrænse skadernes omfang og derfor er det meget uklogt at forlade kostbare effekter f.eks. på gulvet når man lukker sommerhuset for vinteren. Det er også en ulækker oplevelse at finde sit sommerhus fyldt med vand og direkte sundhedsfarligt, hvis det indtrængende vand har medført væske eller andre "effekter" fra overløbende sivebrønde. Så kære medlemmer, tænk jer godt om når I forlader jeres sommerhuse for denne sæson idet det også kan blive dyrt, hvis jeres forsikring ikke dækker.

11 Sommerhussnyd kan true forbehold Af Jan Howardy Formand FL Ældres helårsbeboelser i sommerhuse er ifølge nye tal fra Miljøministeriet for alvor blevet et hit. Knap pensionister bor nu i deres sommerhuse året rundt. Det er flere end for fem år siden. Andre ca har i de senere år fået dispensation til at bebo deres sommerhuse hele året af andre grunde. Der er nu næsten helårsbeboere i landets sommerhuskommuner. Det svarer til 8,5 pct. af alle fritidshuse i Danmark. Denne opgørelse fra Jyllands-Posten i løbet af sommeren, fik journalisten til at kontakte Landsforeningen. Pensionisterne og deres "otium" regel er for så vidt godt nok og det er også Landsforeningens holdning. Problemet ligger i de mange dispensationer, der tilsyneladende bliver givet på et noget løst grundlag og det har Landsforeningen også gjort Miljøministeren opmærksom på, som allerede nævnt i en anden artikel. Det kan true vores EU-forbehold. Nu bliver der visket i krogene om, at også pensionister er blevet kreative i bestræbelserne på at omgå loven med 8 års ejerskab og modtage offentlig pension. Pensionister med tilladelse til at bebo deres sommerhus hele året "glemmer", at tilladelsen kun gælder ejeren af sommerhuset. Men genudlejer sommerhuset ud til familiemedlemmer, som så bebor sommerhuset hele året eller man indsætter flere ejere (familiemedlemmer) af huset og nu har man lige pludselig mange, der kan bo helårs efter 8 års reglen selvom det kun er et familiemedlem, der rent faktisk overholder lovens krav. Ingen ved hvor udbredt det er, Skov- og Naturstyrelsen har i skrivende stund ingen kommentarer idet der rent faktisk godt må være flere ejere af et sommerhus. Hvis alle ejere opfylder kravet om 8 års reglen og modtager offentlig pension, så kan de alle benytte sommerhuset hele året fuldt lovligt, men problemet opstår hvis nogle af ejerne ikke opfylder kravet og stadig benytter sommerhuset hele året under henvisning til at sommerhuset har tilladelse. Det er selvfølgelig forkert idet tilladelsen er personligt, men det bliver tilsyneladende misbrugt. Jeg ved ikke hvor udbredt det er, men det er en farlig tendens og kan true vores forbehold i EU. Har nogle af medlemmerne hørt om denne undgåelse af lovgivningen? Vi vil i Landsforeningen undersøge om det er rigtigt. Har patientjournaler noget at gøre med Landsforeningen? Af Jan Howardy Formand, FL Som omtalt i min beretning om Landsforeningens virke, har rådsmedlemmerne fra FL, der sidder i Forbrugerrådet debatteret problemet med patientjournaler og adgangen til disse. Og hvorfor nu det? Det er afgørende, at man kan trække på journaler m.v., når vi skal eller bliver indlagt på et sygehus under et sommerhusophold. Også når vi konsulterer en læge under sommerhusopholdet. De fleste af medlemmerne er her ofte uden for den egentlige bopælskommune og region hvor patientoplysninger normalt er opbevaret og i sommerhusområderne er der ingen der kender os i det sammenhæng. Det bliver jo heller ikke bedre af, at mange af de små sygehuse er eller bliver nedlagt og der derved bliver længere vej at køre med udrykningskøretøjet, hvilket kan få katastrofale følger hvis der ikke er hurtig adgang til patientjournalerne. I nogle tilfælde kan det ske, at vi ikke selv kan tænke og give samtykkeerklæring når vi ligger bevidstløs på båren med en eventuel blodprop i hjertet. Ikke særlige rare tanker måske, men det kan ske og derfor er det vigtigt, at Landsforeningen blander sig i denne debat og det har vi gjort. Jeg vil gerne have medlemmernes kommentarer og indlæg til dette aspekt, som jeg kan viderebringe til Forbrugerrådet i de fremtidige debatter der kommer i det resterende år. Har I gjort jer nogle tanker om det og hvad med ambulanceveje i jeres områder? Gratis reklame? Fra redaktionen Er den følgende information gratis reklame eller er vort blads navn blevet "misbrugt" i redaktionen mener vi at det er en god gratis reklame. Et modent ægtepar Lis og Per Kauczki, har efter en lang pause på cd-fronten atter været i studiet for at indspille 13 nye sange. Det er blevet til et album, der netop er udkommet, og det er parrets udgivelse nummer 38. Albummets titel er: "Mit sommerhus". 11

12 FLEXBROEN fremtidens badebro som byggesæt Fremstillet i galvaniserede rør, lette at slå i havbunden, rådner ikke. Angribes ikke af pæleorm. Broflager er lette træelementer. Let montage med hjørnebeslag og specialkoblinger. Priser fra 1.140,- pr.lb. meter - incl. moms VEST ØST A S Opfordring til medlemmerne IGEN Fra sekretariatet Endnu engang må vi bede medlemmerne om at opgive jeres medlemsnummer ved henvendelse til sekretariatet. Når I kontakter sekretariatet telefonisk, på mail eller med post, så nævn eller skriv jeres forenings medlemsnummer. Ikke kun grundejerforeningens navn men også foreningsnummeret idet det gør arbejdet meget lettere i sekretariatet. Alle foreninger og medlemmer er arkiveret efter dette nummer. Hvis der er tvivl om nummeret, så er det bag på bladet "Mit Sommerhus" ved din adresse (det er IKKE 47391). Husk det venligst. Maskinel Magasinpost ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Resedavej Gentofte

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere