nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina"

Transkript

1 nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

2 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee sider, 98 kr. Emil Lee Madsen: Rombama USA i et valgår. Forlaget Lee Peter Brøndum & Annegrete Rasmussen: USA s udfordringer. Columbus Birgitte Holten, Marianne Rostgaard m.fl: Europa og de andre. Gyldendal Leif Nordberg: Island nordisk religion, historie og samfund. Frydenlund Ingrid Falktoft Andersen: Færøerne. Historie og samfund, kunst og kultur. Hovedland Klaus Rifbjerg, Hanne Reintoft, Maria Marcus et al.: 1950 erne. Gads Forlag Janus Graves Rasmussen & Jacob Graves Sørensen: Mellemøsten under forandring baggrund og perspektiver. Columbus Svend Roed Nielsen & Jacob Graves Sørensen: Brasilien en ny stormagt. Columbus Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen (red.): Gyldendals Metodehåndbog. Gyldendal Bo Kampmann Walther: Computerspil og de nye mediefortællinger. Samfundslitteratur Ib Bondebjerg: Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm. Samfundslitteratur Jesper Asmussen: På historisk rundrejse i Skåne. Den dansk-svenske historie. Forlaget Globe Thomas Asbridge: "Korstogene - kampen om det hellige land". People's Press, Janus Møller Jensen (red.): Korstogsgrøden Nye danske korstogsstudier 2011, Nyborg Slot og Middelaldercentret ved Syddansk Universitet Mogens Herman Hansen: Demokratiets historie. Fra oldtid til nutid. Museum Tusculanum Rasmus Dahlberg: 100 års katastrofer. Når menneske og maskine går fejl af hinanden. Lindhardt og Ringhof Ulrik Langen: Det sorteste hjerte. Politiken 2012.

3 2 Jesper Hjermind og Mette Hjermind CcCall: Titanic De danske fortællinger, Forlaget Viborg Per Andersen & Thomas K. Heebøll-Holm (red.): Saxo og hans samtid, Aarhus Universitetsforlag Kurt Risskov Sørensen (Red.): Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum. Nyborg Slot Tahar ben Jelloun: Det arabiske forår. Per Kofod Jørn Hansen og Thomas Skovgaard: De olympiske lege. En kort verdenshistorie. Syddansk Universitetsforlag Michael Busch: Knud og Vera et Stasi-drama. People s Press Iben Bjørnsson: AIC. Arbejderbevægelens Informations Central. Socialdemokratiets kamp mod kommunismen SFAH Lars Halskov og Jacob Svendsen: Et land i krig. Politikens Forlag Hans Christian Gulløv, Einar Lund Jensen og Kristine Raahauge: Kulturmøder ved Kap Farvel. De østgrønlandske indvandrere og den tyske brødremission i det 19. årh.. Museum Tusculanum Bjarne Wagner Augustenborg: Gode Gud, send mig hjem... Tyske soldater og flygtninge i Nordjylland Lemuel Books Søren Peder Sørensen: De ungarske soldater. En glemt tragedie fra den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig. Museet for Varde By og Omegn Sofie Lene Bak: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. Gyldendal Henning N. Larsen: Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Ole Stig Andersen: En PETchefs erindringer. Forlaget Sohn Per Herholdt Jensen: Støt kurs. Flåden ved Grønland i 275 år. Nautilus Forlag Peter L. Bergen: Jagten på Osama. Ti år i hælene på Bin Laden. Jyllands-Postens Forlag Mark Bowden: Afslutningen. Mål: Osama bin Laden. Gyldendal Matias Seidelin: Allahs danske krigere i FBI s søgelys. Politikens Forlag 2012.

4 3 Rikke Hyldgaard: Soldaten. I krig og kærlighed. Jyllands-Postens Forlag Ditlev Tamm & Jesper Düring Jørgensen: Kongeloven. Thomæsons Håndskrift. Jurist og Økonomforbundets Forlag Peter Andersen Vinilandicus: Nordens gotiske storhedstid. Syddansk Universitetsforlag 2012 To aktuelle bøger om USA FINN MADSEN: Det amerikanske samfund - i dansk perspektiv, forlaget Lee, 2012, 76 sider, 98 kr. (stor rabat ved køb af klassesæt). EMIL LEE MADSEN: Rombama USA i et valgår, forlaget Lee, 2012, 56 sider, 88 kr. (stor rabat ved køb af klassesæt) I valgåret er der udkommet to interessante bøger fra forlaget Lee, begge i A-4 format med mange flotte farvebilleder og relevante grafer. Det amerikanske samfund giver i 18 små kapitler et meget all round billede af det amerikanske samfund med flere paralleller til det danske og europæiske. Som eksempler kan nævnes det politiske system, velfærdsmodeller, uddannelse og sundhed og sygdom. I sidstnævnte gennemgås det amerikanske sundhedssystem før og efter præsident Obamas sundhedsreform, og i kapitlet om uddannelse får vi med grundigt statistisk belæg en gennemgang af, hvor godt og effektivt det amerikanske uddannelsessystem er i forhold til f.eks. det danske. Således er det tankevækkende, at der procentuelt både er flere med en højere uddannelse og at der er flere, der gennemfører en uddannelse efter grundskolen i USA end i Danmark (henholdsvis og 90-80). I det hele taget er Finn Madsen god til at problematisere de forskellige forhold, og flere gange forsøger han at gøre op med vedtagne myter om, hvor godt vi har det i Europa, og hvor elendige forholdene er i USA. Ofte er der eksempler på, at det forholder sig lige omvendt, og andre gange giver bogen anledning til at diskutere, hvor vidt den ene model er bedre end den anden. Her skal blot nævnes ét blandt mange eksempler. Mens der i Danmark sker ca indbrud per indbyggere, er der i USA kun 700. Der sker dog 5 drab per i USA, kun 1 i Danmark, men mordraten er faldende. I 1990 blev der ifølge FBI myrdet mennesker i USA, mens tallet for 2009 var For en storby med en traditionel høj kriminalitet, Los Angeles, blev der i 1992 myrdet 1092 mennesker, mens tallet i 2010 var faldet til det laveste i 40 år: 291! Det kan der være mange forklaringer på, og Finn Madsen nævner 8 faktorer, hvoraf en af de mere forenklede er simpel matematik: mange forbrydere sidder i fængsler i USA, og dermed falder kriminaliteten! Bogen er meget velegnet til en samtidshistorisk gennemgang af USA og ikke mindst en samfundsfaglig debat. Det udenrigspolitiske aspekt er bevidst udeladt, da forlaget barsler med en nyere udgave af USA i verden det 21. århundrede i amerikansk perspektiv?

5 4 Finn Madsen skriver i forordet, at han bevidst har undladt at bringe en litteraturliste, der ville blive uoverskuelig lang og henviser i stedet for til de omtalte bøger og elektroniske medier i noterne. De mange flotte farvebilleder og nogle fakta bokse gør bogen indbydende, men nogle af fodnoterne er lige lange nok. Dette og ofte anvendte udtryk som dette vil blive behandlet nedenfor eller mere om det nedenfor kan virke forstyrrende og irriterende på læseren. Rombama handler om valgåret 2012 og gennemgår foruden det politiske system og teknikken bag et præsidentvalg emner som arven efter Bush, Obamas Amerika og årets primærvalg Også denne bog bærer præg af stor indsigt i emnet, og efter læsning sidder undertegnede - der mener at have en vis forstand på det amerikanske valg - med fornemmelsen af at være blevet meget klogere. Det er klart, at Rombama er meget relevant til brug i et efterårsforløb om valget i både historie og samfundsfag, men det er tvivlsomt, om skolerne har råd til at investere i mange klassesæt, da bogen ret hurtigt må formodes at blive forældet. Det, der er sket efter 1. juli er således ikke nået at komme med, men Højesteret har erklæret, at Obamas sundhedsreform ikke er i strid med forfatningen, hvilket står ét sted i bogen (s. 49), men er uafklaret to andre steder (s. 21 og s. 46). På grund af kvaliteten i det skrevne, kan det meste genbruges efter valget, og læreren må så supplere med dugfrisk materiale fremover. Afsnittet om Obamas Amerika er både indsigtsfuldt og afbalanceret. Det er samtidshistorie, når det er bedst. Ikke mindst Obama-administrationens tiltag for at redde den truede bilindustri er godt beskrevet. Det samme gælder afsnittet om Tea Party- og Occupy-bevægelserne. Alt i alt to udmærkede og sympatiske udgivelser fra forlaget, og det kan kun anbefales at læse begge bøger hurtigst muligt og helst inden valget i november om muligt. Kai Verner Nielsen

6 5 USA PETER BRØNDUM & ANNEGRETHE RASMUSSEN: USA s udfordringer, Columbus 2012, 245 sider, 216 kr. skolepris 120 kr. Det skal siges med det samme, at dette ikke er en bog, der er lavet med historiefaget for øje. Men Noter s anmelderredaktion går ikke i små sko og vil nødig beskyldes for faglig chauvinisme i disse flerfaglige tider. Især ikke hvis bogen som i dette tilfælde rummer dele, der vedkommer historiefaget. Bogen er lavet til samfundsfag. Temaerne om amerikansk kultur, politik og økonomi lægger sig direkte op af de faglige mål i samfundsfag. Forfatterkombinationen med en lektor fra gymnasieverden og en skribent fra medieverden er et godt match, der gør bogen levende. Sidstnævntes hverdagskendskab til amerikansk samfunds- og kulturliv gøres fagligt brugbart og systematiseres i en række meget undervisningsegnede kapitler. Bogen er rig på modeller, talmateriale, illustrationer og tekstbokse af den slags som især samfundsfagslærere ikke kan få nok af. Men det betyder som nævnt ikke, at den er uden elementer, der er relevante for historiefaget. Beskrivelsen af de amerikanske værdier i form af eksempelvis Frontier-forestillingen med dens fokus på det uafhængige og hårdt arbejdende individ giver en virkelig god historisk forståelse af den særlige amerikanske mentalitet, som eleverne godt kan have lidt svært ved at forstå (kap. 1). Hertil kommer en række spredte beskrivelser af historisk relevans, eksempelvis den meget oplysende tekstboks (2.7) om de to partiers oprindelse og udvikling. De historiske beskrivelser er dog stadig ment som supplement til bogens egentlige samfundsfaglige fokus og der er ingen kildetekster (bortset fra meget korte eksempler fra eksempelvis den amerikanske uafhængighedserklæring). So there you have it brug den som bidrag til historien om amerikansk exceptionalisme, men ikke til historie i sig selv. Sebastian Lang-Jensen

7 6 Hulter til bulter historie Ulrik Grubb, Birgitte Holten, David Kyng, Søren Mentz & Marianne Rostgaard: Europa & de andre. Gyldendal sider. Pris 236,25. kr. Deres ydmyge anmelder har vurderet denne bogs kvaliteter ud fra sin personlige overvejelse om, hvordan han kunne undervise sine elever på grundlag af bogen og de kildetekster, der findes i Europa & de andre. Lad det være sagt med det samme. Jeg ville med enkelte undtagelser ikke kunne bruge denne bog i undervisningen og jeg skal forklare hvorfor. Ideen om at lave en historiebog om Europas sam- og modspil med andre kontinenter og lande er god. Desværre har de 5 forfattere ikke været i stand til at opstille fælles præmisser for, hvordan sådan en idé skulle føres ud i virkeligheden. I indføringen forsøges det at indkredse, hvad den europæiske historie og selvopfattelse består i, og hvordan man har tænkt om andre uden for Europa på 15 små sider. Ser vi bort fra laget af politisk korrekthed i teksten, forsøger man øjensynligt at bygge argumentationen op på begrebet etnocentrisme. Ufrivilligt kommer man til at postulere at der findes fælles europæisk bevidsthed om os og dem helt tilbage til Middelalderen. Den slags generaliseringer har jeg det svært med. Selv i dag kan eksistensen af en sådan drages i tvivl, EU mv. til trods. Præmissen om et fælleseuropæisk ansvar for kolonisering og imperialismen, sådan som det fremstår i bogens afsluttende kapitel, har jeg det også svært med. Kapitlerne fordeler sig kronologisk over opdagelserne, kolonisering, slavehandel, imperialisme, afkolonisering og arven efter europæernes herredømmer. Når man har en ambition om at dække alle disse områder til alle tider og alle lande på ca. 180 sider, skal der en meget skarp pen og en usædvanlig faglig indsigt for at noget sådan kan lade sig gøre. I det her tilfælde går det galt. Ser man bort fra kapitlet om slavehandlen, søger man forgæves efter en rød tråd imellem kapitlerne og også i kapitlerne. Oplysninger og facts formidles uden sammenhæng. Der er ingen fælles begreber, som går igen, og ingen bærende teser omkring Europæerne og de andre. Lad mig give et eksempel: fra s når man at skrive om Kina i 1500-tallet, portugisernes opdagelsesrejser, Mongolerne, Osmanner riget, Moguler riget, Reconquesta en og Columbus. Fra de 15 sider skal der tækkes ca. 5 sider med flotte illustrationer. Værsgo at undervise! Bogens hjemmeside består af 6-10 arbejdsspørgsmål til de enkelte kapitler, hertil kommer spørgsmål til kilderne. Spørgsmålene er relevante og går ofte ud på, at man skal undersøge et fænomen nærmere på nettet. Så vidt jeg kan bedømme giver svarene på disse spørgsmål ikke en større sammenhængende forståelse af Dem/Os problematikken. Redaktøren eller hvem det nu har været har besluttet, at kilderne skal fylde meget lidt. 3-5 kilder på lige så lidt plads kan ikke dokumentere en så omfattende og kompleks historisk periode som fx opdagelsen og

8 7 koloniseringen af såvel Nord- som Sydamerika (behandlet på 20 sider hvorfra der skal trækkes 3-4 sides billedmateriale). Mange kilder er gamle kendinge og måske ikke udvalgt med lige stor omhu hver gang. Det er som sagt ikke en bog, jeg vil anbefale. Den har redigeringsmæssigt mange fællestræk med dele af fokus kernestof i historie serien. Elsker man de bøger, kan man nok godt overveje at kikke nærmere på nærværende bog. Vil man det kan man se den på linket html#/28. Velbekomme! Jørgen Lassen

9 8 Island fra landnam til finansvikinger LEIF NORDBERG: Island nordisk religion, historie og samfund. Frydenlund sider, illustreret, 249 kr. (vejl.) En undervisningsbog om Island er ikke hverdagskost. Og så tilmed i flerfaglig belysning. Alene af den grund kan man godt udnævne den til et godt initiativ. Leif Nordberg gør i forordet opmærksom på, at bogen i første række er skrevet til den tværfaglige undervisning i kultur- og samfundsfagsgruppen på HF, og det er da også fra fagene religion, historie og samfundsfag at det nordatlantiske øsamfund belyses. Men bogen har kvaliteter, der vil gøre den anvendelig også i en række andre sammenhænge, herunder gymnasiale at-forløb. Faget dansk er ikke direkte nævnt i bogens sammenhæng, men den kunne på udmærket vis bidrage til at puste nyt liv i arbejdet med den norrøne litteratur i dansktimerne. De tre bærende fag har fået hver sit hovedafsnit. Det er sikkert en fornuftig dimension, der kan hjælpe eleverne til at fastholde de tre fags særlige genstandsfelt og metoder. Meget tyder på, at tværfaglighed fungerer bedst, når eleverne først har lært at adskille og håndtere de involverede fags særpræg. Den egentlige tværfaglighed må så etableres i selve undervisningssituationen og i opgavearbejdet. Her kunne man ønske sig, at forfatteren havde videregivet nogle af sine erfaringer fra undervisningssituationer, hvor bogens tekster og problemstillinger har været afprøvet. Den religionsfaglige vinkel rummer en fyldig gennemgang af asa-troen med vægt på både myte, kult og riter. Fremstillingen er opbygget i en vekselvirkning mellem faglige introduktioner og forklaringer og så fyldige uddrag af såvel de norrøne kilder som moderne gendigtninger. Det åbner for direkte oplevelser og selvstændige elevanalyser. Det betyder, at læseren og det vil i praksis sige hf- eller gymnasieeleven skal bevæge sig mellem forskellige tekstniveauer. Her havde en noget tydeligere typografisk markering af disse forskelle været til stor nytte. Især skal man være en ganske skarp iagttager for at opdage, hvornår et citat slutter. For den hurtige, lidt overfladiske læser og den slags kan vel forekomme i dagens gymnasieskole vil det hele let løbe sammen. Og det kan faktisk være katastrofalt for det faglige udbytte. Historiedelen tager sit udgangspunkt i en bred gennemgang af vikingetiden, både med hensyn til kildegrundlag, samfundsstruktur og togter. Derefter følger Islands særlige historie fra landnam frem til øen bliver underlagt den norske kongemagt i Det næste store skel er 1874, tusind år efter landnam, da Chr. IX overbringer øen en selvstændig forfatning. Endelig udgør overgangen til selvstændig republik i 1944 det sidste store vendepunkt. Fremstillingen er ført helt frem til den dybe finanskrise i 2008 og dens eftervirkninger. Det er en ganske kvalificeret fremstilling, der giver en glimrende indføring i den lange historiske linje i et samfund, der på en gang har været stærkt isoleret og så alligevel dybt integreret med Europas og især Danmarks historie. Den indledende brede gennemgang af vikingetiden er udtryk for en bestræbelse, der strækker sig hele vejen op gennem historien, nemlig at perspektivere til de danske og europæiske udviklingstræk, der kan forklare den islandske samfundsudvikling. Leif Nordberg bygger på den erfarne lærers viden om, hvor lidt

10 9 historisk bagage, eleverne kan forventes at have med, når de går om bord i bogen. Omkostningen er så, at det bliver en ganske omfattende fremstilling, som eleverne næppe kan kapere i ét langt stræk. Samtidig får den politiske begivenhedshistorie lidt for meget overvægt på bekostning af de lange linjer i levevilkår og kultur. Ret kompleks er gennemgangen af den islandske reformation. Her bliver selv forfatteren så tilpas rundtosset, at han får udnævnt den fromme lutheraner, Peder Palladius, til noget så katolsk som ærkebiskop (s.116). Samfundsdelen tager sit udgangspunkt i en meget funktionsdygtig model, der sondrer mellem tre samfundstyper: det traditionelle, det moderne og det postmoderne. Den kan bidrage til et godt overblik over historien. Netop derfor er det lidt ærgerligt, at livsform og ernæring ikke fylder lidt mere i den historiske gennemgang. I øvrigt rummer samfundsdelen en række af fagets generelle begreber, belagt med velvalgte islandske eksempler, der ofte peger tilbage på den historiske sammenhæng. Desværre må man savne register samt kilde- og litteraturfortegnelse. Det er ret uheldigt for kommende opgaveskrivere. Til gengæld er der et fyldigt historisk kildemateriale på Forhåbentlig vil mange få øje på bogen. Leif Nordbergs Island er et veltilrettelagt tilbud om at give eleverne indsigt i en kulturbaggrund og en samfundsudvikling, der også bidrager til en forståelse af Danmarks og Europas historie. Knud Holch Andersen

11 10 Alt om Færøerne INGRID FALKTOFT ANDERSEN: Færøerne. Historie og samfund, kunst og kultur. 281 sider, rigt illustreret. Forlaget Hovedland 2012, 249 kr. Som titlen fortæller, er dette ikke kun en historiebog. Den første halvdel af bogen behandler Færøernes historie og samfundsforhold, den anden del har overskriften Kunsten og behandler emnerne litteratur, billedkunst, arkitektur samt musik og teater. Det historiske afsnit begynder med geologien, men derefter kommer en grundig behandling af landnamstiden og vikingetiden. Herfra går forfatteren over til kirken og dens historie. Endelig erhvervslivet, hvor hver erhvervsgren får sit kapitel: landbrug, fiskeri, grindefangst, handel osv. Hver gang begynder forfatteren med de allerældste forhold og bevæger sig derfra frem mod nutiden. Til sidst et afsnit med forfatningsmæssige forhold, hvor hun igen begynder med de ældste tider og slutter med et langt kapitel om vejen mod en mulig selvstændighed. I afsnittene om kunsten bruger hun samme fremgangsmåde: hun begynder med det ældste og slutter med de nutidige kunstnere inden for de forskellige genrer. Rigtig mange bliver omtalt, og hun har noget pænt at sige om dem alle sammen. Ud over hovedteksten indeholder bogen en række sider med blå grundfarve. Her er der tekst og billeder om emner der ikke behandles i hovedteksten, f.eks. færødansen. Der er en meget omfattende litteraturliste, men ingen noter eller henvisninger. Der er desværre heller intet indeks. Da indholdsfortegnelsen er meget kortfattet, er det svært at finde et bestemt emne i bogen. Man skal sidde og bladre i litteraturafsnittet for at finde en bestemt forfatter. Man skal sidde og skimme afsnittene om selvstyre for at finde et politisk parti eller en politiker. Og man skal være heldig for at finde Klaksvigkonflikten fra midten af 1950 erne på en af de blå sider. For en historielærer rummer bogen tre afsnit af interesse. Det første handler om landnam og vikingetid. Det andet handler om erhvervslivet og omstillingen fra de traditionelle erhverv. Det tredje handler om selvstyrespørgsmålet. Men netop om det sidste emne falder det i øjnene, at bogen er uden skarpe kanter. Forfatteren refererer forskellige holdninger, men tager ikke stilling selv. Bogen er refererende, ikke analyserende. Bogen får nævnt alle personer af betydning, men forfatteren bliver næppe uvenner med nogen på grund af det hun har skrevet. Forfatteren arrangerer selv rejser til øerne, og bogen vil være velegnet som læsning inden en rejse til Nordatlanten. Efter at have læst bogen kan man snakke med om alle emner angående Færøerne. Jørgen Krøigård

12 erne 1950 erne - med bidrag af Klaus Rifbjerg, Hanne Reintoft, Maria Marcus, Hans Hertel, Pernille Stensgaard, Nils Arne Sørensen, Rasmus Mariager, Michael Fjeldsøe, Morten Michelsen, Jens Tang Kristiansen og Liza Burmeister Kaaring, Gads forlag sider, 249 kr. Kulturfestivalen Golden Days har i år 1950 erne som tema, og Gads Forlag har som optakt hertil udgivet en antologi som appetitvækker. Den er disponeret i to sammenflettede spor: den ene del indeholder en række historiske - og kulturelle artikler/essays og den anden en samling mere personlige erindringshistorier fra flere fremtrædende danske forfattere, der netop havde deres Golden Days (læs teenageår) i 1950 erne, i alt ca. 200 sider i stort format med mange smukke illustrationer (ofte i hele sider) fra 1950'ernes Danmark. Tilsammen giver artiklerne et nuanceret og mange-facetteret billede fra de helt personlige og intime oplevelser til forskerens helikopterperspektiv af et lidt gådefuldt årti, der på den ene side er blevet lidt glemt imellem 40 ernes krig og 60 ernes glæde, men på den anden side også har et gyldent, nostalgisk skær over sig de gode gamle dage. Artiklerne er dog af svingende kvalitet. Især falder journalisten Pernille Stensgaards noget ligegyldige og overfladiske introduktionsartikel i øjnene, men det er måske rigtigt set fra forlæggerens side at starte i den lette ende med mere underholdning end indhold. På samme måde kunne jeg aldrig fanges af Maria Marcus erindringer om ungdommens orgasmejagt i Paris. Jeg har faktisk lidt svært ved at se erindringsartiklens relevans, ikke mindst fordi forfatterens tilsyneladende noget flagrende liv står i usammenhængende stor kontrast til samme artikels påstand om, at 1950'erne var et gråt årti... stilheden før stormen i 1960'erne. Anderledes tyngde har Nils Arne Sørensens faghistoriske artikel. Han er som altid en blændende formidler af det historiske stof hvem husker ikke hans fremragende værk Den store krig - og det lever han op til i sin artikel til denne bog, hvor han behandler den inspiration de fleste danskere hentede i USA i denne periode. Rasmus Mariagers artikel om den kolde krigs iskolde 1950'ere er i forlængelse heraf lidt mindre interessant, ikke mindst fordi, der for faghistorikeren ikke er meget nyt at finde den fortælling er skrevet mange gange før fra diverse gymnasiebøger over Villaumes disputats til danmarkshistorier herunder den efter min mening fremragende Dansk udenrigspolitiks historie. Antologien er dog bedst i Hans Hertel og ikke mindst Klaus Rifbjergs erindringsfortællinger. Hertel har en fantastisk personlig gnist i sin artikel om sin soldatertid set i den kolde krigs perspektiv, og Rifbjerg viser endnu engang, at han er Danmarks største nulevende forfatter. Han formår at blande sin egen ungdomshistorie fra universitetstiden i USA med de store kulturpolitiske spørgsmål i perioden på fremragende vis han skaber med denne artikel en fantastisk historisk bevidsthed for læseren, som var en øjenåbner for mig, som naturligvis aldrig vil komme til at kende perioden på egen krop fedt! I sammenligning hermed virker Reintofts artikel noget mere klichepræget, men i en individualistisk tidsalder er det altid en fornøjelse at fornemme hendes sociale og solidariske engagement.

13 12 Alt i alt en læseværdig antologi, som både indeholder lyspunkter og passager man læser lettere hen over. Det siger dog næsten sig selv, at det ikke er relevant stof for vores elever i gymnasiet. Deres historiske grundviden er ikke stor nok til at få udbytte af artiklerne, og de personlige fortællinger og erindringslitteratur i det hele taget, er der jo ikke meget tradition for at bruge i historieundervisningen det er der vel vanskeligt tid til. På den anden side kunne man prøve at få dansklæreren til at læse Rifbjergs fortælling med eleverne det ville være en god introduktion til perioden samtidig med, at man i en dansktime eller to kunne få sig en god genre- og metodesnak. Anders Bærholm Frikke

14 13 En topaktuel, vigtig undervisningsbog bare ikke til historie JANUS GRAVES RASMUSSEN & JACOB GRAVES RASMUSSEN: Mellemøsten under forandring. Forlaget Columbus 2012, 128 sider, skolepris kr. 109 (eks moms). Selvom forfatterne i forordet mere end antyder, at bogen kan anvendes til historieundervisning, er og bliver denne bog en bog til undervisning i samfundsfag. Men når det er sagt, er det en fremragende lille bog om et højaktuelt emne: Mellemøstens sammensatte samfund. Når bogen alligevel fortjener en anmeldelse her i bladet, skyldes det dens aktualitet, som inviterer til spændende samarbejder mellem historie og samfundsfag. Bogen binder således på overskuelig vis Mellemøstlandenes politiske historie sammen med nutidens demokratiske og økonomiske udfordringer. Samtidig undgår forfatterne kløgtigt at komme med risikable forudsigelser om den nuværende udvikling, for i stedet at koncentrere sig om de grundlæggende økonomiske, politiske, sociologiske - og historiske årsager til, at Mellemøsten er en region i forandring. Bogen henvender sig som sagt til undervisningen i samfundsfag, på B- og A-niveau, men udvalgte dele af den kan, efter min mening, anvendes på C-niveau, hvis nogle KS-lærere skulle få den lyse idé at lave et fælles tema om de igangværende, mere eller mindre demokratiske, samfundsforandringer i Mellemøsten. Forfatterne starter klogeligt med at forbinde nutidens udfordringer med fortidens forandringer. Således indledes bogen med en 9 siders Pixi-udgave af Mellemøstens og arabernes historie fra Muhammeds indtog i Mekka til den 2. Golfkrig. Herefter tages der noget mere grundigt fat på div. autoritære styrers magtgrundlag. Her bringes en række centrale politologiske og sociologiske begreber i spil, og giver på udmærket vis eleven mulighed for både at forstå og analysere, hvorfor regionens autokratier har kunnet overleve uimodsagt så længe. Også de interessante økonomiske strukturer, der kendetegner oliestaternes forvaltning af store råstofbaserede indtjening, behandles. Og læserne introduceres, med bl.a. et sigende billede af Moammar Gadaffi, til begrebet Kleptokrat. De store forskelle mellem rig og fattig, indfødt og fremmedarbejder, uddannet og analfabet, arbejdsløs og arbejdende sættes fint ind i en forståelse af brudlinjerne i landene i regionen. Til slut lægges fokus på regionens konflikter og geostrategiske betydning internationalt. En rigtig god bog om et aktuelt emne, dog mest til samfundsfag. Jeg ville i mit indre ønske, at bogens dygtige forfattere ville finde en kollega, som underviser i både historie og religion, og sammen lave en undervisningsbog til KS om netop dette oplagte emne. Morten Lundberg

15 14 Brasilien SVEND ROED NIELSEN & JACOB GRAVES SØRENSEN: Brasilien en ny stormagt. Columbus sider, 216 kr. skolepris 120 kr. Den nye verden, vi står over for, giver udfordringer, men også nye muligheder. Meget er usikkert, men ét er sikkert: vi må prøve at forstå den nye verden og de nye stærke aktører bedre. Kun derved kan vi lægge en linje, hvor Danmark kan føre en aktivistisk udenrigspolitik, hvor der forhåbentlig bliver mindre behov for deltagelse i væbnet intervention i verdens brændpunkter og i stedet flere ressourcer til at opbygge et styrket samarbejde og tættere alliancer med ikke bare vore traditionelle partnere EU og USA men også med de nye globale aktører, herunder Brasilien. (s. 155) Brasilien har i dag verdens 5. største befolkning og verdens 6. største økonomi. Ovennævnte slutcitat fra Svend Roed Nielsens og Jacob Graves Sørensens bog om Brasilien kan tjene som et argument for, at det er yderst relevant at beskæftige sig med BRIK-landet Brasilien i forbindelse med kernestofpunkterne i dag: Det globale samfund. De to forfattere har udgivet en yderst velskrevet lærebog om det moderne Brasilien. Bogen er skrevet til samfundsfag A, men fordi historiefaget jo også står med et ben i det samfundsvidenskabelige fakultet, er der meget materiale og inspiration at hente til historieundervisningen i bogen. Bogen indledes med en kort (20 sider) oversigt over Brasiliens historie fra opdagelsestiden til i dag. De første sider i den historiske fremstilling rummer ikke meget nyt stof for historielæreren - de omhandler jo den periode, mange af os traditionelt beskæftiger os med Sydamerikas historie i. Afsnittet løftes imidlertid af meget velvalgte kort og statistikker, f.eks. over Portugals og Spaniens kolonisering af Sydamerika (Figur 1.4), slaveimport fra Afrika (Tabel 1.1.), den sidste tabel forbilledligt illustreret i kortet over trekanthandelen i 1700-tallet (Figur 1.5), hvor pilenes tykkelse understreger, hvorfor Brasilien i dag er det land med den største befolkning af afrikansk oprindelse, næstefter Nigeria. De næste hovedafsnit følger de fire hovedområder i samfundsfag: Politik, økonomi, sociale forhold og international politik. I afsnittet om det politiske system i Brasilien er bogen en decideret samfundsfaglig lærebog, der gennemgår samfundsfaglige teorier og modeller ud fra brasiliansk empiri. Af særlig interesse her er Figur 2.2, der sammenligner Brasiliens, USA's og Danmarks politiske systemer - en figur, der uddybes i kapitlets brødtekst. I dette afsnit finder man også gode underafsnit om pressens, mediernes og korruptionsbekæmpelsens betydning. Hovedafsnittet om Brasiliens økonomi bærer ligeledes præg af at være skrevet til en samfundsfaglig lærebog. Af interesse for historielæreren vil jeg specielt fremhæve gennemgangen af Handelsteorier (Figur 3.7) fra Adam Smith til Krugman, Prognosen for BRIK-landenes henten ind på og overhaling af de gamle økonomier (Figur 3.31) og underafsnittet om Lulaismen som økonomisk model (s.99).

16 15 I Sociale forhold i Brasilien lægger forfatterne særlig vægt på uddannelsesfælden, der betyder, at fattige brasilianere, henvist til de dårlige offentlige folkeskoler, ikke får mulighed for at bestå adgangsprøven til de gratis offentlige universiteter og i stedet er henvist til de dårlige private universiteter, de ikke har råd til...(figur 4.6). Brasilien ligger værre end Danmark i Pisa-undersøgelserne. Uddannelse er et område, Brasilien bør satse på, fremhæver forfatterne, også som en del af bekæmpelsen af den meget høje personkriminalitet. I bogens afsnit om de sociale forhold i Brasilien rammes en pæl gennem billedet af Brasilien som et land uden raceproblemer, men regeringens indsats på området fremhæves. Bogens afsluttende afsnit om Brasiliens udenrigspolitik ville jeg meget gerne have lejlighed til at inddrage direkte i historieundervisningen som alternativ til de eurocentriske fremstillinger, der præger mange af vores lærebøger. Her finder man en kort og klar gennemgang af hovedteorierne realisme/neorealisme og idealisme/neoidealismen, og Brasiliens udenrigspolitik sættes i relation til teorierne. Med Brasilien som hovedaktør møder læseren foruden forskellige sydamerikanske samarbejdsorganisationer oversigter over Brasiliens forhold til FN, til USA, - set i forhold til USA's forskellige udenrigspolitiske målsætninger, til Kina, til BRIK-landene og til G20 samarbejdet. Brasilien en ny stormagt har en hjemmeside med grundige kontrolspørgsmål til læsningen - og mulighed for at downloade bogens figurer. Da Brasilien en ny stormagt primært er skrevet til samfundsfag, vil jeg ikke anbefale den som klassesæt, men i stedet til historielærerens reol, - men måske kunne vi lokke vores samfundsfagskolleger til at tage den hjem? Anne Melillo

17 16 Metodehåndbog HANS JØRGEN KRISTENSEN & PER FIBÆK LAURSEN (red.): Gyldendals Metodehåndbog - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse, Gyldendals Lærerbibliotek 2012, 351 sider, 374 kr. Som underviser i gymnasieskolen er det relevant en gang imellem at kigge op fra sine læreplaner og reflektere over sine didaktiske valg. Det gør vi vel alle sammen fra tid til anden, men der er ikke altid megen konkret støtte at hente i litteraturen, hvis man vil udvikle sin praksis. Pædagogikumkandidater og andre, der har været igennem den mølle for nyligt, kender naturligvis til Gymnasiepædagogik en grundbog, som er fast læsning på kurserne, men mange har nok oplevet, at indsigt i Ziehe, Vygotsky og Klafki jo nok er vældig relevant læsning, men også at disse teoretikere ligger et vist stykke fra hverdagen med kanon, retning af opgaver og Facebook i undervisningen. I den forstand er der væsentligt mere hjælp at hente i vores egen Historiedidaktik, som kommer tæt på de udfordringer, vi sidder med til hverdag. Nu er der dog kommet et bud på hjælp i form af Gyldendals Metodehåndbog. Den har til mål at give konkrete værktøjer til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen i den forstand, at den fokuserer mere på metode end på didaktik (ikke at disse to kan skilles ad). I deres egen formulering beskriver de forskellen således, at didaktikken skal svare på planlægningsspørgsmål om hvad, der skal undervises i og hvorfor, mens metodikken handler om spørgsmålet vedrørende hvordan. Bogen tilbyder gennem 28 artikler en bred vifte af håndgribelige tilgange til undervisning indenfor hele fagrækken, og der er mange gode tanker som fx i Storylinemetoden, hvor man arbejder med forholdet mellem italesættelse af elevernes forforståelse og deres evne til interaktiv og i indbyrdes dialog at opstille problemstillinger, skabe ny viden og reflektere over egen læreproces. Det er ikke nyt, men det er opstillet på en særdeles hensigtsmæssig måde, der gør den ganske let operationaliserbar. Det skal noteres, at bogen er rettet mod undervisere i Folkeskolen, men flere kapitler har nogle gode overvejelser, som sagtens kan overføres uafhængigt af aldersforskelle og forskelle i læreplaner. Relevant for læsere af dette tidskrift er artiklen om kildekritik, som er forfattet af Jens Aage Poulsen fra University College Lillebælt. Artiklen starter som sådan ganske udmærket med en beskrivelse af nødvendigheden af det funktionelle kildebegreb, som Poulsen beskriver potentielle kilder. Det er ikke nyt stof på nogen måder, men der bliver introduceret en tilgang til historien, som lægger en god basis for underviseres tilgang til historieforståelse, som den er påkrævet af vores læreplan i gymnasiet. Desværre går disse gode tanker lidt til grunde, når Poulsen så skal blive konkret, for her udvises en noget firkantet opfattelse af kildebegrebet, hvor han nærmest kommer til at stå på mål for, at kilder uden tydelig ophavsmand ikke er anvendelige og bør kasseres. Muligvis (og forhåbentlig) er det ikke det, der menes, men sådan kommer det immervæk til at se ud. Og endelig tabes den funktionelle tilgang på jorden, når metoden så skal foldes ud, for her lægges en særdeles skematisk analysemodel for forskellige kildetyper op, der i højere grad lukker end åbner op for kildens muligheder. Poulsen angiver, at eleverne efter endt (og

18 17 omfangsrig) vandring gennem analyseskemaet skal tage stilling til, hvad kilden kan bruges til, men det er af undertegnedes overbevisning, at ethvert interessant spørgsmål, man måtte have haft inden analysen, går til grunde i denne proces. Ligeledes bliver det lige bombastisk nok, når der ikke åbnes op for, at en kilde kan være både levn og beretning, men at der er tale om et enten eller. Her er der jo netop ikke fokus på det stillede spørgsmål, men i stedet en positivistisk opfattelse af en kildes værdi. Det er meget muligt, at disse lidt mindre smidige opfattelser af historisk metode har sin grund i forskellen mellem Folkeskolen og gymnasiet. Det ville være forståeligt - om end lidt trist. Det betyder dog nok, at denne udgivelse i forhold til afsnittet og historiefaget er knapt så relevant for vores hverdag, og her har vi heldigvis vores egen historiedidaktik at falde tilbage på. Men det skal på ingen måde afskrive bogens kvaliteter, som har mange ting at tilbyde på det almene pædagogiske plan. Mads Blom

19 18 Ludificeringen af medierne BO KAMPMANN WALTHER: Computerspil og de nye mediefortællinger, Samfundslitteratur 2012, 192 sider, 228 kr. I denne bog analyserer medieforskeren og fodboldskribenten Ph.d. Bo Walter (f. 1967) i seks kapilter spiltankegangens prægning af medierne og vores måde at bruge dem på. Hvordan man øger interaktiviteten er et meget relevant emne i historieundervisningen, men bortset fra et kort teoretisk kapitel udfolder Bo Walther sig desværre mest inden for genrer de fleste ikke bruger i undervisningen. Selvom computerspil, spillefilm eller TV-serier kan inddrages i undervisningen skal man være mere subtil end denne anmelder, for at se den store relevans i at spille Counterstrike, se the Matrix eller undersøge Oceanic Six, som er blandt de eksempler som Bo Walter går i dybden med. Kort sag har denne bog et interessant emne og flere interessante analyser. De er bare mindre relevante i historieundervisningen og anbefales derfor kun de kolleger som også underviser i dansk eller mediefag. Håndbog i dokumentarfilm IB BONDEBJERG: Virkelighedsbilleder. Den moderne danske dokumentarfilm. Samfundslitteratur 2012, 500 sider, 338 kr. Professor i film- og medievidenskab Ib Bondebjerg (f. 1947) har skrevet denne håndbog om dansk dokumentarfilm i det 20. århundrede. Bogen er tematisk opdelt og gennemgår i 24 kapitler hvordan dokumentarfilm har behandlet en række forskellige emner. Flere af disse har en historisk og samfundsmæssig vinkel og dette gælder fra små emner fra hverdagen som familiebilleder til politiske film om store emner som danmarksfilm. Tilgangen betyder at den enkelte dokumentarfilm kan blive nævnte flere steder, men som håndbog er det en lille pris at betale. Bogen er nemlig et meget fint inspirationskatalog, hvis man gerne vil inddrage film i undervisningen. Man behøver endda ikke se dem, da bogen har et kort referat af de film den omtaler og gennem små analyser samtidig fremhæver de problemstillinger dokumentarerne dækker. Rasmus Østergaard Eneste større anke er, det ikke uddybes hvordan man skaffer de mange film man får lyst til at se, men mon ikke filmstriben er leveringsdygtig i nogen af dem? Bogen anbefales til skolens bibliotek som et nyttigt opslagsværk. Rasmus Østergaard

20 19 Historisk rundrejse i Skåne JESPER ASMUSSEN: På historisk rundrejse i Skåne den dansk-svenske historie. Forlaget Globe sider, 299 kr. Det er en stort anlagt guidebog til Skåne, Jesper Asmussen har forfattet. Bogen er på 256 sider og i stort format, så det er guide, som mere inviterer til at blive læst hjemme i lænestolen end på lokaliteten. Bogens fysiske vægt er betragtelig. Idéen med bogen er at lave en introduktion til lokaliteter i Skåne, som har relation til den dansk-svenske historie, men bogen indeholder mere end titlen angiver. Blandt de omtalte lokaliteter er der også steder i Blekinge, Halland og Småland, og der er ligeledes medtaget en række steder på Bornholm og i Nordsjælland. Derudover afsluttes bogen med en Københavnertur til steder, som også relaterer til den dansk-svenske historie. I alt 154 lokaliteter omtales i bogen, og dertil kommer Københavnsafsnittet. De er alle overskueligt markeret på et kort med ruteforslag, placeret som forsats i bogen. Den samlede rute er på ca km, hvilket med besøg på alle lokaliteterne kan fylde en betragtelig del af en sommerferie, men bogen er heldigvis opbygget, så hver enkelt beskrivelse fremstår som en helhed og uafhængig af de øvrige. Som hovedregel er hver enkelt lokalitet behandlet på én side, som grafisk fremtræder særdeles indbydende. Siden er forsynet med et kort, 2-3 farvefotos, og en stregkode, som kan aflæses med en mobiltelefon og giver en henvisning til Google Maps. Teksten fylder omkring en halv side og giver en udmærket introduktion til de historiske, kulturelle og naturmæssige forhold, som er interessante det pågældende sted. Der er ikke grundige gennemgange af bygningsværker eller kunstværker, de må findes på anden måde. Bogen er en meget inspirerende hjælp til planlægning af ture til spændende steder i Skåne og omegn. For den danske læser er Københavnsafsnittet mindre relevant, her er det nemt at finde mere uddybende stof andetsteds. Men da bogen er udkommet på både dansk og svensk, er afsnittet måske mere tænkt til den svenske læser. Det eneste uhensigtsmæssige ved bogen er, at den både i opslagene og på kortene bruger de gamle danske stednavne med de svenske navne kun nævnt i parentes i teksten. Det er uhensigtsmæssigt, fordi både vejkort og GPS selvfølgelig bruger de svenske navne, så det havde været mere læservenligt at skrive de svenske navne først og give de danske i parentes. Bente Thomsen

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere