Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse... 3 Teoretisk undervisning (15 ECTS-point)... 4 Sygeplejefaget... 4 Tema 1: Aktivitet, mobilitet og immobilitet... 4 Tema 2: Rehabilitering... 4 Tema 3: Ernæringspleje og måltidets betydning... 4 Tema 4: Udskillelse af affaldsstoffer... 4 Tema 5: Lidelse og smerte... 5 Anatomi og fysiologi, herunder genetik... 7 Ernæringslære og diætetik... 7 Sygdomslære, herunder patologi... 8 Undervisnings- og arbejdsformer... 9 Bestemmelser for ekstern prøve i modul Modul 3 karakterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 2

3 Modul 3: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion, herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske, herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 6 0 Anatomi og fysiologi, Herunder genetik 5 0 Sygdomslære, Herunder patologi 2 0 Ernæringslære & Diætetik 2 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 3

4 Indhold Modul 3 har en varighed af ca. 10 uger og et omfang på 15 ECTS point (European Credit Transfer System). En uges studieindsats (ca.40 timer) svarer til 1,5 ECTS point. Modul 3 består udelukkende af teoretisk undervisning, hvor sygeplejefaget indgår sammen med naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag. I undervisningen lægger vi vægt på at skabe sammenhæng mellem de forskellige fag og at inddrage erfaringer og oplevelser fra klinikken. Teoretisk undervisning (15 ECTS-point) Sygeplejefaget Sygeplejefaget er opdelt i 5 temaer, der beskæftiger sig med udvalgte grundlæggende sygeplejeområder og sygepleje til patienter, der lever med somatisk sygdom, lidelse og eventuel forestående død. Udgangspunktet er at hjælpe patienten ud fra dennes helhedssituation og ressourcer på en sådan måde, at patientens værdighed og integritet bevares, lidelse lindres, sundhed og velvære fremmes, og komplikationer forebygges. Der arbejdes med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til udvalgte sygeplejeområder. Tema 1: Aktivitet, mobilitet og immobilitet Komplikationer ved immobilitet og inaktivitet Samarbejdet med patienten i forhold til at forebygge komplikationer ved immobilitet og inaktivitet Kliniske metoder til identificering og vurdering samt sygeplejefaglig intervention Tema 2: Rehabilitering Rehabiliteringstiltag i patientforløb med henblik på at støtte patienten i at leve med sygdom eller følger af sygdom Målrettet indsats og samarbejde med patienten og pårørende om rehabilitering Tema 3: Ernæringspleje og måltidets betydning Måltidets betydning socialt og kulturelt Kliniske metoder til identificering og vurdering af patientens ernæringsstatus Samarbejdet med patienten om sufficient ernæring Tema 4: Udskillelse af affaldsstoffer Sygepleje til patienter i forhold til forebyggelse/behandling af obstipation Kliniske metoder til identificering og vurdering af patientens tilstand (i forhold til obstipation) Søgning af udviklingsarbejde/forskning relateret til tema 4 Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 4

5 Tema 5: Lidelse og smerte Lidelse og forestående død Patientens oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse og eventuel forestående død Sygepleje til patienter med smerte. Litteratur Tema 1: Aktivitet, mobilitet og immobilitet Beyer, N. & Poulsen, I. (reds.) Inaktivitet & immobilitet i et tværfagligt perspektiv. Munksgaard, Danmark, 2. udgave. Gamst, L., Moutafi, M.B., & Jensen, H.I Patienter på intensivt afsnit er glade for sengecykling. Sygeplejersken (7) Side Hansen, B.K. & Schmidt R.D Mobilitet og immobilitet i Suhr, L. & Winther, B. (reds.) Basisbog i sygepleje- krop og velvære. Munksgaard Danmark, København, 2. udgave. s (Kan erstattes af tilsvarende kapitel i anden sygeplejefaglig grundbog). Tema 2: Rehabilitering Fische, B Min rehabilitering den lange vej tilbage i Jensen, L., Stokholm, G. & Petersen, L. Rehabilitering: teori & praksis, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave. S Forchhammer, H At være pårørende i Dahl, B. & Døssind, A. & Ølsgaard, G. (reds.) Livet med kronisk sygdom et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv. Gads Forlag, Danmark, 1. udgave. Kap. 2. s Handberg, C. & Søndergård, H Rehabilitering i Dahl, B., Døssing, A., Ølsgaard, G. Livet med kronisk sygdom - et samfunds og sundhedsvidenskabeligt perspektiv. Gads Forlag, 1. udgave, s Jensen, L., Petersen, L. & Stokholm, G Forståelsesmodeller i rehabilitering i Jensen, L., Stokholm, G. & Petersen, L. Rehabilitering: teori & praksis. Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, s Møller, M.L ICF et redskab i rehabiliteringsprocessen? i Jensen, L., Stokholm, G. & Petersen, L. Rehabilitering: teori & praksis. Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, s Storgaard, I.B. & Bangshaab, J Rammer og vilkår for rehabilitering i Schrøder (reds). Sociologi og rehabilitering. Munksgaard, København, s Tema 3: Ernæringspleje og måltidets betydning Abraham, E., Gejel, I. & Hall, E.O.C Mellemmåltid til underernæringstruede patienter Klinisk sygepleje (23) 1, s Ankersen, L. & Lomborg, K Appetitløshed i hverdagslivet med uhelbredelig kræftsygdom Klinisk sygepleje (24) 1, s Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 5

6 Beck, M., Jensen, GS. & Martinsen, B Måltidets æstetik i Halschou-Jensen (reds.), Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard, København, s Jensen, GS. & Martinsen, B Måltidets sociale og kulturelle dimension i Halschou- Jensen (reds.), Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard, København, s Jensen, GS. & Martinsen, B Måltidet som pleje og behandling i Halschou-Jensen (reds.), Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard, København, s Lauridsen, AM. 2015, Religion, mad og kultur i Halschou-Jensen (reds.), Ernæring Hånden på hjertet. Munksgaard, København, s Martinsen, B Måltider og spiseproblemer i Martinsen, B., Norlyk, A. & Dreyer, P. (reds) Patientperspektivet. En kilde til viden. Munksgaard, København, s (PDF) Tema 4: Udskillelse af affaldsstoffer Friedrichsen, M. & Erichsen, E The lived experience of constipation in cancer patients in palliative hospital-based home care Int J Palliat Nurs (10) 7, s (Pdf) Kjærgaard, K.B Udskillelse af affaldsstoffer defækation i Suhr, L. & Winther, B. (reds) Basisbog i sygepleje krop og velvære. Munksgaard Danmark, København, 2. udgave, s (Kan erstattes af tilsvarende kapitel i anden sygeplejefaglig grundbog). Relevante kliniske retningslinjer på På læseplanen for Tema 4 fremgår studieaktiviteter relateret til temaet, hvor der arbejdes med yderligere praksis, udviklings- og forskningsbaseret litteratur. Tema 5: Lidelse og smerte Jørgensen B. B., Fænomener i sygepleje I: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 1. 4.udg. 1.oplag. Gads Forlag. København. Kap. 10, s Eriksson K., Det lidende menneske. Forlag Munksgaard. København. 1. udgave, 5. oplag, Forord side 7-12, Kap. 3, 7 og 11 Frølich S., Kroniske smerter. I: Hundborg s & Lynggaard J (red.) Sygeplejens fundament. 2.udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og Dansk Sygeplejeråd. København. Kap. 35, s Glasdam, S. og Nielsen, K. T., Talen om alder, ældre og døende, ældre mennesker. Psykologisk set. (31), 95, s Graubæk A., Sundhed, sygdom og reaktioner på at blive syg I: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 1. 4.udg. 1.oplag. Gads Forlag. København. Kap. 7, s Ilkjær, I., Døden som sociologisk, socialt og biologisk fænomen I: Hjortsø M. (red.) Sygeplejebogen 1. 4.udg. 1.oplag. Gads Forlag. København. Kap. 15, s Raunkiær M Forestillinger og erfaringer om døden på plejehjem. Klinisk Sygepleje (24) 1, Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 6

7 Raunkiær M Forestillinger om døden blandt ældre med anden etnisk minoritetsbaggrund i eget hjem og på plejehjem. Klinisk Sygepleje (26) 3, Rydahl-Hansen S., Den totale smerte. Klinisk sygepleje; 20, (2): Tei Hanghøj R.M Akutte smerter. I: Hundborg & Lynggaard (red.) Sygeplejens fundament. 2. udg., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og Dansk Sygeplejeråd. København. Kap. 34, s Anatomi og fysiologi, herunder genetik Undervisningen i anatomi og fysiologi modul 3 har til hensigt at give de studerende en anatomisk og fysiologisk forståelse af den regulering, som kroppen er underlagt ved hjælp af nervesystemet og det endokrine system. Tillige er fokus rettet mod, at de studerende opnår et indgående anatomisk og fysiologisk kendskab til huden og forplantningsorganerne. Endvidere opnås en forståelse for de fysiologiske forandringer, som kroppens organsystemer underlægges ved aldring. Undervisningen i genetik sigter mod, at de studerende tilegner sig en basal viden om arvematerialets betydning for sundhed og sygdom, de diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder og perspektiver, som vores viden om generne forsyner os med, samt genetikkens bioetiske problemstillinger. Litteratur Nielsen, O. F. & Bojsen-Møller M. J Anatomi og fysiologi Hånden på Hjertet, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave. Kapitel 8, 11, 12, 14 og 16. Mikkelsen, T.R Menneskets genetik: En grundbog for sygeplejestuderende, Nucleus, Århus, 1. udgave. Kapitel Ernæringslære og diætetik Undervisningen i ernæring og diætetik fokuserer på menneskets normale behov for energigivende næringsstoffer, proteiner, vitaminer og mineraler og på specielle behov under aldring og sygdom. Da ernæringstilstanden har stor betydning for sundhed og sygdom, arbejdes med metoder til identificering og vurdering af en patients ernæringstilstand samt beregning af dennes behov for næring. Fokus vil tillige være rettet mod konsekvenserne af fejlernæring, overordnede retningslinjer/anbefalinger, madordninger samt hygiejniske forholdsregler i forbindelse med servering af mad. Litteratur Halschou-Jensen, K, 2015, Ernæring - hånden på hjertet, 1. udgave, Munksgaard, København. Ovesen, L & Nadelmann Pedersen, A, 2009, Anbefalinger for den danske institutionskost, 4. udgave, Sundhedsstyrelsen, København. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 7

8 Sygdomslære, herunder patologi Sygdomslære er læren om de forskellige sygdomme, der kan ramme mennesket. Faget inddeles traditionelt i to dele: Den basale sygdomslære og den specielle sygdomslære. På modul 3 beskæftiger vi os med den basale sygdomslære med udgangspunkt i cellernes homøostase. Faget lægger op til den specielle sygdomslære, som modul 5, 8 og 10 beskæftiger sig med. I basal sygdomslære beskrives patofysiologiske grundprocesser, der er fælles for alle sygdomme. I basal sygdomslære beskrives derfor syge celler samt sygt væv og syge organer. Endvidere opbygges en forståelse for, hvordan de sygelige forandringer er opstået. Emner Intro til faget Cellekrise, degeneration og nekrose Inflammation og heling Forstyrrelser i væskebalancen Forstyrrelser i blodcirkulationen Tumorer Undersøgelsesmetoder Litteratur Guldager, S Basal Sygdomslære, 2. udgave, Munksgaard, København. Viborg AL & Torup AW (reds) 2013: Sygdomslære. Hånden på hjertet, 2. udgave. Munksgaard Danmark (Udvalgte dele af bogen udleveres som pdf). Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 8

9 Undervisnings- og arbejdsformer På Sygeplejerskeuddannelsen i UCC forventer vi høj grad af studieaktivitet, og du kan i nedenstående model se en grafisk fremstilling af de mange forskellige læringsrum, du vil møde. Modellen kan give et overblik over de forskellige krav og forventninger til din studieaktivitet og arbejdsindsats på modulet. Af modellen fremgår forskellige aktiviteter, der nogle gange er initieret af underviserne og andre gange af studerende. Din studieindsats pr. uge skal svare til gennemsnitlig 40 timer. Studieaktivitetsmodel Vi forventer, du som studerende er aktiv og engageret, og at du sammen med de andre studerende og underviserne kan være med til at skabe et inspirerende og dynamisk rum for læring. Den teoretiske undervisning på modulet foregår primært som klasseundervisning. I enkelte lektioner deles en klasse af praktiske eller pædagogiske grunde i to klynger. Vi tilstræber varieret undervisning, der kan tilgodese forskellige læringsforudsætninger, erfaringer og behov. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 9

10 Der vil i undervisningen være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg af undervisere og studerende, gruppearbejde, individuelle øvelser/opgaver, øvelser i Klinisk Learning Lab, faglige dialoger og diskussioner. Erfaringer fra praksis trækkes ind i undervisningen, da det giver mulighed for at koble teoretisk/abstrakt viden til konkrete oplevelser/ sygeplejesituationer. Du vil blive bedt om at evaluere udvalgte moduler på uddannelsen med henblik på at kvalificere undervisningen. Vi håber på din hjælp til dette. Læsegrupper Alle studerende skal have mulighed for at være del af en læsegruppe med det formål at støtte hinanden i studiet, diskutere tekster/fag, udveksle noter, repetere til prøverne med mere. Læsegrupperne etableres ved modulets start. Der er på skemaet afsat tid til at mødes i læsegrupperne tre gange på modul 3 (uden tilstedeværelse af underviser), men I kan i grupperne aftale yderligere møder efter behov. Søgning af litteratur via biblioteket På modul 3 får du en udbygget introduktion til de sygeplejefaglige databaser via bibliotekets hjemmeside, herunder hvordan du søger, finder og udvælger sygeplejefaglig litteratur om et givent område. Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé For at understøtte læringen og det faglige miljø på Sygeplejerskeuddannelsen, vil der hvert modul blive tilbudt aktiviteter af forskellig karakter i Sygeplejerskeuddannelsens Studiecafé. Aktiviteterne kan f.eks. involvere emner i sygepleje integreret med relevant anatomi & fysiologi, sygdomslære og farmakologi, studieteknik, lægemiddelregning, dissektioner af svineorganer, besøg på udstillinger m.m. Aktiviteterne kan være modulspecifikke eller være rettet mod flere moduler samtidig. Inden modulstart vil du modtage Studiecaféens program på din UCC mail og en notifikation på sms. Portfolio Portfolio anvendes som studieredskab i både den teoretiske og den kliniske undervisning. Dette studieredskab kan understøtte din læring og opfyldelse af modulets læringsudbytte samt dokumentation heraf. I dette modul skal godkendelse af teoretisk undervisning dokumenteres i portfolio (ekstern prøve på modul 3). Studieadministrationen afstemmer og attesterer for gennemførelsen af modulet. Originalen arkiveres i skolens arkiv, og studieadministrationen sender en kopi til dig via UCC-mail, hvorefter du bedes opbevare kopien i din personlige portfolio. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 10

11 Gruppearbejde med vejledning I ugen før ekstern prøve arbejder du som studerende i en læsegruppe med de 3 eksamenscases, der anvendes til eksterne prøve. Grupperne tilbydes vejledning af såvel en sygeplejefaglig som en naturvidenskabelig underviser. Der kan maximalt dannes 8 grupper. I forbindelse med introduktion til modulet aftaler I som studerende indbyrdes gruppernes sammensætning og indgiver dette til underviser. Der tilbydes i alt tre lektioners vejledning, hvor den første er en fælles introduktion til gruppearbejdet. Herefter bearbejder og analyserer I i grupperne de udleverede cases, eventuelt med afsæt i en eller flere læringsmetoder fra portfolio. I grupperne er der mulighed for 1 lektions vejledning ved en sygeplejefaglig underviser og 1 lektions vejledning ved en naturvidenskabelig underviser pr. gruppe. Tidspunkter for vejledning aftales med underviserne. Casene vil samlet give mulighed for at arbejde med alle fire fagområder på modul 3. Casene lægges på portalen dagen før, gruppearbejdet begynder. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 11

12 Bestemmelser for ekstern prøve i modul 3 I modul 3 bedømmes de 15 ECTS point indenfor følgende fire fagområder: Sygepleje, Anatomi & Fysiologi, Sygdomslære samt Ernæringslære & Diætetik. Prøven er en mundtlig, individuel eksamination, der varetages af en naturvidenskabelig og en sygeplejefaglig eksaminator samt en ekstern censor. Hensigt Hensigten med den eksterne prøve er, at den studerende viser viden fra modul 3 om det at være patient med en somatisk sygdom. Der skal redegøres for teoretisk viden på baggrund af analyse af udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til den tildelte patientcase. Den studerende skal opnå følgende læringsudbytte: At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger og komme med forslag til interventioner At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom, lidelse eller forestående død At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes anatomi og fysiologi, herunder eventuelt genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske (Basal Sygdomslære) eller ernæringsmæssige aspekter samt udlede sundhedsrelevante konsekvenser for patienten Tilrettelæggelse og bedømmelse Eksaminationen afvikles på modul 3-1 i uge 44/2015 og på modul 3-2 i uge 4/ se skema. Den enkelte studerende vil mellem kl dagen før sin eksaminationsdag på WISEflow få tildelt en af de tre cases fra gruppearbejdet i ugen op til eksterne prøve udtrukket af WISEflow. Under casen er der indskrevet et eksamensspørgsmål til hvert af de tre fag, der prøves. Efter tildeling af case har den enkelte studerende forberedelsestid til selve eksaminationstidspunktet dagen efter. Alle studerende skal med udgangspunkt i casen eksamineres i fagene: Sygepleje Og Anatomi & Fysiologi herunder Genetik Enten Ernæringslære & Diætetik eller Basal Sygdomslære Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 12

13 Det fremgår af den enkelte case, om der eksamineres i faget Ernæringslære & Diætetik eller Basal Sygdomslære. På eksaminationsdagen afvikles prøven med et mundtligt oplæg og efterfølgende eksamination. Den studerende indleder med et oplæg af max. 10 min. varighed. I oplægget skal den studerende med udgangspunkt i patienten fra den udtrukne case vise faglig viden ved at anvende viden fra 3 fagområder til at redegøre for og analysere udvalgte symptomer og sygeplejefaglige problemstillinger hos patienten. I sygeplejefaget skal der inddrages viden fra 1-2 af de 5 temaer, der er arbejdet med på modulet. Efterfølgende har de 2 eksaminatorer 10 min. til uddybende spørgsmål i forhold til de fagområder, der prøves. Censor har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Den samlede eksaminationstid er 20 min. Herefter er afsat 10 min. til votering og tilbagemelding til den studerende. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. I den samlede eksamination tilstræbes en vægtning af de 3 fagområder svarende til områdernes ECTS points. Sygeplejefaget vægter ca. 40 %, Anatomi & Fysiologi vægter ca. 40 %, mens fagene Ernæringslære & Diætetik eller Basal Sygdomslære vægter ca. 20 %. Alle 3 fagområder skal bestås, for at den studerende kan bestå. Indstilling til prøve Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til Studiesekretariatet samme dag. Regler for omprøve og sygeeksamen Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøver/sygeprøver vil blive oplyst fra studiesekretariatet. Denne prøve kan heller ikke afmeldes. Den studerende tildeles dagen før eksamen (tilfældigt via WISEflow) en af de samme 3 cases som ved første prøveforsøg og dermed en af de tre cases, der blev tilbudt vejledning i. Hvis modulet derimod tages helt om, vil den studerende følge det nye hold. Se også skolens hjemmeside Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 13

14 Karakterbeskrivelse Karakterbeskrivelsen skal ses i relation til Bestemmelser for ekstern prøve i modul 3, hvor det fremgår, at den studerende eksamineres i fagene Sygepleje, Anatomi/Fysiologi og enten Ernæringslære eller Sygdomslære. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation. Karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. I forhold til Ernæringslære og Sygdomslære kan karakteren gives, hvis den studerende enten: Kan forklare udvalgt relevant patologi og/eller forklare udvalgte symptomer på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. eller Kan redegøre for og analysere udvalgte ernæringsmæssige forholds betydning for en patient med somatisk sygdom på udtømmende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation. Karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død på omfattende vis og kun med mindre væsentlige mangler. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion på omfattende vis og kun med mindre væsentlige mangler. I forhold til Ernæringslære og Sygdomslære kan karakteren gives, hvis den studerende enten: Kan forklare udvalgt relevant patologi og/eller forklare udvalgte symptomer på omfattende vis og kun med mindre væsentlige mangler. eller Kan redegøre for og analysere udvalgte ernæringsmæssige forholds betydning for en patient med somatisk sygdom på omfattende vis og kun med mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation. Karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død med en del mangler. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion med en del mangler. I forhold til Ernæringslære og Sygdomslære kan karakteren gives, hvis den studerende enten: Kan forklare udvalgt relevant patologi og/eller forklare udvalgte symptomer med en del mangler. eller Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 14

15 Kan redegøre for og analysere udvalgte ernæringsmæssige forholds betydning for en patient med somatisk sygdom med en del mangler. Karakteren 4 gives for jævne præstation. Karakteren kan gives, hvis den studerende kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død på jævn vis med adskillige væsentlige mangler. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion på jævn vis med adskillige væsentlige mangler. I forhold til Ernæringslære og Sygdomslære kan karakteren gives, hvis den studerende enten: Kan forklare udvalgt relevant patologi og/eller forklare udvalgte symptomer på jævn vis med adskillige væsentlige mangler. eller Kan redegøre for og analysere udvalgte ernæringsmæssige forholds betydning for en patient med somatisk sygdom på jævn vis med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation. Karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død på minimalt acceptabel vis. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion på minimalt acceptabel vis. I forhold til Ernæringslære og Sygdomslære kan karakteren gives, hvis den studerende enten: Kan forklare udvalgt relevant patologi og/eller forklare udvalgte symptomer på minimalt acceptabel vis. eller Kan redegøre for og analysere udvalgte ernæringsmæssige forholds betydning for en patient med somatisk sygdom på minimalt acceptabel vis. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation. Karakteren gives, hvis den studerende ikke på tilstrækkelig vis kan redegøre for og analysere udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende ikke på tilstrækkelig vis kan redegøre for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende viser tilsvarende mangelfuld og utilstrækkelig viden i forhold til enten Ernæringslære eller Sygdomslære. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Karakteren kan gives, hvis den studerende på helt uacceptabel vis redegør for og analyserer udvalgte områder inden for sygepleje til patient med somatisk sygdom, lidelse eller forestående død. Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende på helt uacceptabel vis redegør for relevant anatomisk og fysiologisk viden i relation til den konkrete patient fra casen, herunder udvalgte organers samspil og funktion. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 15

16 Endvidere kan karakteren gives, hvis den studerende viser tilsvarende mangelfuld og helt uacceptabel viden i forhold til enten Ernæringslære eller Sygdomslære. Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modulbeskrivelse 3 Side 16

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: febr. 16 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Sept. 15 efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland Modul 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Febr. 15 foråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold september 14 Foråret 2015 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold BosF16 Efterår 2016 Rev. juni 2016 1 Indhold Præsentation af modulet... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 3 Studieaktivitetsmodellen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 (jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje) Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Palliativ indsats

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere