VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3"

Transkript

1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis Modulets struktur og opbygning Modulet er et rent teoretisk modul. Der er fagopdelt undervisning og undervisning på tværs af fag. Klasserne A og B afvikler Modul 3 efter Modul 4. Klasserne C og D afvikler Modul 3 før Modul 4. Fag i modulet: Sygepleje 6 teoretiske ECTS-point Anatomi og fysiologi herunder genetik 5 teoretiske ECTS-point Sygdomslære 2 teoretiske ECTS-point Ernæringslære 2 teoretiske ECTS-point Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanen. Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, genetik, sygdomslære og ernæringslære Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejens virksomhedsområde med særligt fokus behandlende, rehabiliterende og lindrende aspekter Videnskabelige tilgange og metoder. Sygepleje rettet mod patientens/borgerens ernæring og udskillelse af affaldsstoffer. Grundlæggende fysiologiske behov Ældre borger/patient med aldersbetinget sygdom Patientologi Alders- og kønsperspektiv Information- og studiekompetence Side 1 af 5

2 Modulets indhold Sygepleje Sygepleje til den ældre patient/borger Behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje Alderdommen og det at blive gammel Patienter/borgeres erfaringer med få aldersrelaterede svækkelser, blive gammel og være i livets sidste del Centrale teorier og begreber Behovsteori Lidelse Seksualitet Sygepleje knyttet til indtagelse af væske og kost Patient/borgers erfaringer, ønsker og forventninger knyttet til mad, måltid og væskeindtagelse Sygepleje til patient/borger i forhold til at spise og drikke i nødvendigt omfang Sygepleje til patient/borger i forhold tand- og mundhygiejne Sygepleje til patient/borger med apoplexia cerebri i forhold til indtagelse af væske og kost Sygepleje knyttet til miktion og defækation Patient/borgers erfaringer, ønsker og forventninger knyttet til miktion og defækation Sygepleje til patient/borger i forhold til miktion og defækation Sygepleje til patient/borger med apoplexia cerebri i forhold til miktion og defækation Dokumentation af sygepleje Patient-/borgerperspektivet i dokumentationssystemer og plejeplaner Juridisk og organisatoriske ved dokumentation Anatomi og fysiologi herunder genetik Aldersforandringer i hjernen Neuroner Kredsløb Fordøjelsessystemet Fordøjelseskanalens opbygning og funktion Postabsorptionsfasen/absorptionsfasen Organernes omsætning af næringsstoffer Leverens nedbrydning, oplagring og omsætning af næringsstoffer. Defækation Nyrer og urinveje Nyrerne Urindannelse og koncentreringen af urinen Reguleringen af legemsvæskernes volumen, osmolaritet og sammensætning Side 2 af 5

3 Urinvejene og urogenitalia Kontinensfunktionen Regulering af kroppens syre-base balance Forplantningssystemet Meiosen Genetik Forplantning, graviditet og fødsel Hormonelle ændringer ved graviditet og fødsel Fosterets kredsløb, omstilling af kredsløb ved fødsel og den første respiration Kroppens helhed Sammenhængen mellem kroppens organsystemer med udgangspunkt i patient/borger med apoplexi Aldersforandringer i kroppens organsystemer og konsekvenser for funktionsevne. Sygdomslære Basale tværgående patologiske processer Forstyrrelser i væskebalance og blodcirkulation herunder aterosklerose og ødemer Nyreinsufficens, akut og kronisk Sten i urinvejene Sygdomme i knogler og led o Frakturlære generelt + hoftenære frakturer o Osteoporose o osteoartrose Infektioner og inflammationer o pneumoni o urinvejsinfektion Ernæringslære Generel og klinisk ernæring Generelle anbefalinger for kostsammensætning Gældende anbefalinger for energi- næringsstofindtag til forskellige borger- og patientgrupper Ernæring og næringsstofbehov til personer i forbindelse med traumer, sygdom og underernæring Screening og vurdering af patient/borgers ernæringsstatus, herunder kostregistrering, kostanalyse og kostvurdering Viden og studiekompetence Litteratursøgning: Kildekritik Læse- og studieteknik: Notatteknik Videnskabsteori og forskningsmetodologi: Naturvidenskabelige forestillinger om viden Side 3 af 5

4 Sygeplejeprofessionens metoder kliniske metoder, refleksionsmetoder, forskningsog udviklingsmetoder Fælles metoder for fagene i modulet Problemløsningsprocessen (sygeplejeprocessen) Dataindsamling herunder observationer, målinger og samtale Analyse af data og formulering af sygeplejediagnose Mål med sygepleje og begrundede sygeplejehandlinger Evaluering Plejeplaner Metoder i sygepleje Patientfortællinger Patient/borgers oplevelse knyttet til ernæring og væskeindtagelse Patient/borgers oplevelse knyttet til miktion og defækation Patient/borgers oplevelsen knyttet til at blive ældre og opleve aldersforandringer Patient/borgers oplevelse knyttet til at få apoplexia cerebri Model for kliniske færdigheder Indhold og rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration, omsorgsfuld væremåde Metoder i sygdomslære Sygdomsforløb Metoder i ernæringslære Ernæringsscreening Kostregistrering og kostberegning Studiemetoder Notatteknik Kildekritik Naturvidenskabelige forestillinger om viden Undervisnings- og arbejdsformer forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, vejledning, øvelser m.m. Fagundervisning i sygepleje, anatomi, fysiologi herunder genetik, sygdomslære og ernæringslære Forelæsninger Klasseundervisning Journal club Opgaver med vejledning Øvelser i Nursing Skills Lab med og uden vejledning Undervisning på tværs af fag Casearbejde og udarbejdelse af plejeplaner knyttet til ældre patienter/borgere i forhold til miktion, defækation, indtagelse af væske og indtagelse af kost Øvelser i Nursing Skills Lab med vejledning knyttet til dataindsamling, dataanalyse og handlinger knyttet til patient/borger med apoplexia cerebri Side 4 af 5

5 Samarbejdsrelationer mellem studerende teoretiske og klinisk undervisere Der vil være forskellige fagundervisere tilknyttet de enkelte klasser. Underviserne i sygepleje er gennemgående i de fleste undervisningstimer i sygepleje. Der er tilknyttet studievejleder til hvert hold. Litteratur/Pensum Teoretisk undervisning: sider pr ECTS-point betragtet som et gennemsnit for fagene i den teoretiske undervisning i modulet. For Modul 3 svarer det til sider. Selvvalgt pensum: Krav fremgår af kriterier for obligatoriske studieaktiviteter og ekstern prøve. Pensum knyttet til den teoretiske undervisning fremgår af læseplan. Bedømmelser Dokumenteres af studieaktivitet knyttet til: 2 pædagogiske plejeplaner (en individuel og en gruppebaseret) Caseopgave i sygdomslære Godkendt studieaktivitet er forudsætning for deltagelse i ekstern prøve. Ekstern prøve Individuel mundtlig prøve i fagene sygepleje, anatomi/fysiologi samt ernæringslære/diætetik: Somatisk sygdom og lidelse. Undervisere/vejledere: Navne, telefonnumre og adresser Fremgår af skema og sygeplejeskolens hjemmeside. Skema Skema foreligger på skolens hjemmeside ca. 14 dage før modulstart. Ændringer af skema kan forekomme og vil blive meddelt på Studienet. Side 5 af 5

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere