At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje"

Transkript

1 Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion At redegøre for menneskets fysiologiske behov At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt At forstå, hvad det vil sige at være patient At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 8 1 Biokemi 2 0 Anatomi og fysiologi 3 1 Side 1 af 10

2 Modulet indholder teoretisk undervisning med 2 gange 3 dages klinisk undervisning i henholdsvis primær og sekundær sundhedstjeneste.dulets struktur og opbygning Modulets indhold Modulets indhold er beskrevet i læseplanen med centrale begreber. Fagenes indhold er udvalgt således, at det sygeplejefaglig læringsudbyttet som helhed kan opnås. Modulets sygeplejefaglige tema Sygepleje- fag og profession Sygepleje værdier, teorier og metoder Klinisk sygepleje Patientologi Kropspleje Sygeplejeprofessionens metoder Teoretiske og kliniske metoder Observation og dataindsamling Fortælling Refleksionsmetoder Fortolkning af fortælling Undervisnings- og arbejdsformer På modulet anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer: er - og diskussionsbaseret undervisning Gruppearbejde Øvelser Vejledning Selvstudium Udover skemalagte timer er der selvstudium i alle fag. Gennemsnitligt er en studieuge på 41,5 timer det kan være mere i forbindelse med opgaver og prøver. Side 2 af 10

3 Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Læseplan Sygepleje Temaer Sygepleje- fag og profession Sygepleje værdier, teorier og metoder Klinisk sygepleje Patientologi Kropspleje 1-8 Sygeplejerskens virksomheds og genstandsområde Sygeplejens kundskabsgrundlag, begreber, teorier og metoder arbejdsformer og diskussion Gruppearbejde Fremlæggelse Holst, I. J. (2012). En nattevagt på intensiv afdeling. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 9-16) (8 sider). Jørgensen, B. B. (2012). At studere sygepleje. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 27-43) (17 sider). Frederiksen, K., & Beedholm, K. (2012). Virksomhed som sygeplejerske. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 65-87) (13 sider) Mødet med patienten/borgeren og diskussion Dansk Sygeplejeråd. (2014). Sygeplejeetiske retningslinjer. Retrieved 09/12/2014 from Mathar, H. (2012). Etiske overvejelser i mødet mellem patient og sygeplejerske. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - sygepleje, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side ) (37 sider). Side 3 af 10

4 arbejdsformer Wederkinck Andersen, E., Sloth, H., & Pedersen, S. (2009). Principper for udførelse af sygeplejeprocedurer og- teknikker. Forebyggelse af sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper. Hospitalssengen og sengeredning. Personlig hygiejne. Tandpleje og speciel mundpleje. In Nielsen Birthe Kamp (Ed.), Sygeplejeprocedurer og -teknikker (2nd ed.). Kbh.: Gad (61.7 SYG) (side 14-17,18-20, 25-32, 33-48, 49-55) (34 sider) Tavshedspligt Diskussion Hvad vil det sige at være patient? Opfølgning på beskrivelse af en patient-fortælling eller en fortælling om sygeplejerskens virksomhedsområde Statens Serum Institut. (2005). Værd at vide om håndhygiejne, interaktivt undervisningsmateriale. Retrieved 09/12/2014 from Kristensen, K. (2014). Sundhedsjura: Patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn (5th ed.). Kbh.: Gad (side ) (45 sider). Gruppearbejde Madsen, K. H., & Winther, B. (2011). Patientologi. In L. K. Suhr, B. Winther & S. Bech (Eds.), Basisbog i sygepleje - krop og velvære (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (Side 51-68) (18 sider). Ilkjær, I. (2012). Menneskesyn og sygeplejerskens arbejde med eksistentielle fænomener. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side ) (17 sider) Almene menneskelige behov Henderson, V. (1995). The nature of nursing: En definition og dens implikationer for praksis, forskning og uddannelse: Overvejelser 25 år efter (1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side 7-58) (51 sider). Henderson, V. (2012). ICN: Sygeplejens grundlæggende principper (7th ed.). København: Dansk Sygeplejeråd side 3-59 (56 sider). Mathisen, J. (2012). Hvad er sygepleje - Virginia Hendersons svar. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 9-31) (21 sider) Egenomsorg Hansen, B. K., & Schmidt, R. D. (2011). Egenomsorg. In L. Suhr, & B. Winther (Eds.), Basisbog i sygepleje - krop og velvære (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (10 sider) (side ). Side 4 af 10

5 arbejdsformer Egenomsorg Gruppearbejde Se sygepleje lektion Kropsopfattelser Diskussion Høy, B. (2012). Sundhedsfremmende egenomsorg. In B. Martinsen, A. Norlyk & P. Dreyer (Eds.), Patientperspektivet: En kilde til viden (1st ed.). Kbh.: Munksgaard (side ) (15 sider). Freysteinson, W., M. (2012). Use of mirrors as a nursing intervention to promote patients' acceptance of a new body image. Clinical Journal of Oncology Nursing, 16(5), Dataindsamling Graubæk, A. (2012). Kroppens betydning. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side ) (17 sider). Odgaard, E. (2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 35-44) (10 sider) Observationsmetoder, bevidst sansning via syns, høre- og følesans Teknologi der støtter observationer Kropspleje At holde kroppen ren og velplejet Sansning Beskytte hud og slimhinder Øvelser Øvelser Sundhedsstyrelsen. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser - VEJ nr 9019 af 15/01/2013. Retrieved 09/12/2014 from https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Waters, A. (2010). The human touch. Nursing Standard, 25(1), Rindom, B. (2013). Kliniske studier. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S ) (8 sider). Cappelen Damm A/S. PPS Praktiske procedurer i sygeplejen. Retrieved 09/12/2014 from https://www.ppsnett.dk/pps/forside?sv=10.0 Cappelen Damm A/S. PPS Praktiske procedurer i sygeplejen. Retrieved 09/12/2014 from https://www.ppsnett.dk/pps/forside?sv=10.0 Fardrup, L., Peters, K., & Øraker, A. (2013). Husk lige tandbørsten! Side 5 af 10

6 arbejdsformer Håndhygiejne og uniformsetikette Sygeplejersken, 113(12), Martinsen, B. (2011). Bliv bedre til at hjælpe med spisning. Sygeplejersken, 111(6), Anatomi og Fysiologi Temaer Grundlaget for den menneskelige organismes opbygning og funktion Den menneskelige organismes styrings og transportsystemer Den menneskelige organismes stofskifte 1 Den menneskelige organismes afgrænsning mod det omgivende miljø 1-4 Introduktion til anatomi, fysiologi og biokemi Celler og væv 5-8 Blodet herunder immunsystemet uspecifikke processer Nøddeskou, L. H. (2012). Personlig hygiejne. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 59-83) (25 sider). Wederkinck Andersen, E., Sloth, H., & Pedersen, S. (2009). Principper for udførelse af sygeplejeprocedurer og- teknikker. Forebyggelse af sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper. Hospitalssengen og sengeredning. Personlig hygiejne. Tandpleje og speciel mundpleje. In Nielsen Birthe Kamp (Ed.), Sygeplejeprocedurer og -teknikker (2nd ed.). Kbh.: Gad (side 14-17,18-20, 25-32, 33-48, 49-55) (34 sider). Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på hjertet Munksgaard Danmark (side 17-47, ) (34 sider). Nordisk Forlag Arnold Busck (side 13-32, 78-97) (38 sider) Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på hjertet Munksgaard Danmark (side , , ) (41 sider). Side 6 af 10

7 9-19 Nervesystemet Endokrine kirtler Nordisk Forlag Arnold Busck (side ) (18 sider) Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi : Hånden på hjertet Munksgaard Danmark (side , , , , 495) (67 sider). Nordisk Forlag Arnold Busck (side ) (19 sider) Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi : Hånden på hjertet Munksgaard Danmark (side 107, 187, , , 259, , , , ) (30 sider). Nordisk Forlag Arnold Busck (side ) (11 sider) Hud og slimhinder Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på hjertet Munksgaard Danmark (side 44-46, 152, , , 489, ) (22 sider). Side 7 af 10

8 Biokemi Temaer Grundlaget for den menneskelige organismes opbygning og funktion Den menneskelige organismes stofskifte Alemen kemi Proteiner Kulhydrater Fedtstoffer 5-8 Enzymer Hormoner og receptorer DNA og Proteinsyntese Stofskiftet 9-12 Stofskiftet (fortsat) Syrebase regulering Væske- og elektrolytbalance Nordisk Forlag Arnold Busck (side 15-67) (53 sider) Nielsen, O, & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (side 68-77, , , , , ) (56 sider) Nordisk Forlag Arnold Busck (side 201, , ) (22 sider) Studiekompetence mm. 1-8 Introduktion til Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg 9-10 Introduktion til studienet og Gruppearbejde Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014). Modul 1. Retrieved 09/12/2014 from uddannelsen/sider/modul1.aspx Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014). Studieaktivitetsmodellen. Retrieved 09/12/2014 from tivitetsmodel.aspx Side 8 af 10

9 hjemmeside 11 Introduktion til SU 12 Introduktion til studievejledning, studentervejledning og klinisk koordinator Introduktion til biblioteket Øvelser Studiegrupper Konflikthåndtering Øvelser VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. (2013). Samarbejdsaftaler til gruppearbejde. Retrieved 09/12/2014 from https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/vaerktoejer/sider/default.aspx (obs: brug VIA-login) VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. (2013). Konflikthåndtering, CRECEA. Retrieved 09/12/2014 from https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/vaerktoejer/sider/default.aspx Screening af læse- og skrivefærdigheder Akademisk læsning (obs: brug VIA-login) Fredskild, T. U. (2013). Teoretiske studier. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S ) (41 sider) Introduktion til klinisk undervisning Vestergaard, K. (2013). Studiestart. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S ) (28 sider) 24 Første møde med kontaktlærer Intro til skriftlighed og Hoffmann, E. (2013). Mundtlige og skriftlige prøver. In E. Fink, E. Hoffmann & Side 9 af 10

10 opgaveskrivning Øvelser K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S ) (21 sider). Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Side 39-51, ) (47 sider) 29 Introduktion til planlagt studieaktivitet VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014) Tekniske retningslinjer. Retrieved 09/12/2014 from lsen/documents/tekniske%20retningslinjer.pdf Se kriterier Side 10 af 10

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende

Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Inspirations katalog til studieplan modul 4 sygeplejestuderende Modul 4 Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed Læringsudbytte Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LISTE OVER BØGER OG ARTIKLER Modul 3. (Bøger markeret med rød skrift er antologier, hvor bogen fremgår flere steder i lektionsplanen)

LISTE OVER BØGER OG ARTIKLER Modul 3. (Bøger markeret med rød skrift er antologier, hvor bogen fremgår flere steder i lektionsplanen) HOLD F15 LISTE OVER BØGER OG ARTIKLER Modul 3 (Bøger markeret med rød skrift er antologier, hvor bogen fremgår flere steder i lektionsplanen) Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. UCLillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. 1 Udarbejdet af: Inge Sørensen, Uddannelseskoordinator i Svendborg kommune, Connie S. Mortensen, Uddannelses og udviklingssygeplejerske Svendborg Regionsyddanmark.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb

Radiografuddannelsen. Modul 7: Hold R08S. 20. februar 2010. Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7: Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Hold R08S 20. februar 2010 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 7... 4 Prøve... 5 Skemaer... 6 Litteratur... 6 ECTS og studietid...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere