Forenings. ed-logo black ny.pdf :48:24. rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport"

Transkript

1 Forenings ed-logo black ny.pdf :48:24 rapport

2 Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer.

3 Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Vi sætter medlemmernes interesser på dagsordenen Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vision Ejendomsforeningen Danmark varetager medlemmernes fælles interesser og vil, som ejendomsbranchens toneangivende organisation, være det naturlige omdrejningspunkt for den samlede danske ejendomsbranche. Mission Ejendomsforeningen Danmark skal gennem sin service og sine politiske aktiviteter sikre medlemmerne de bedst mulige forudsætninger for at udbyde de tidssvarende og attraktive ejendomme, der danner rammer om danske arbejdspladser og familiers liv. Medlemsfordele Som medlem får du gratis adgang til blandt andet: Vores juridiske hotline, hvor du kan få svar på ejendomsjuridiske spørgsmål Vores FAQ, hvor du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål Adgang til vores nyhedsprodukter: medlemsmagasinet Huset, det juridiske nyhedsbrev Huset Jura, det daglige nyhedsresume Nyt fra pressen og nyhedsmailen Huset Net Som medlem får du minimum 20 procent rabat på: Kurser og arrangementer Fagbøger og blanketmodul Ejendoms- og ansvarsforsikringer Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

4 Der netværkes til Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2014, som blev holdt i Industriens Hus.

5 Indhold Indhold Formændene har ordet 6 Opgaver og udfordringer 8 Ejendomsmarkedet Uddannelse Foreningsliv 18 Foreningsudvalg 20 Grundejerforeninger 22 Uddrag af årsrapport 23 Hovedbestyrelse 27 Foto: Vibeke Toft: Forsiden, s. 2, s. 4, s. 7, s og s. 18. Sara Galbiati: Forsiden, s og s. 27. Evan Hemmingsen: S. 19. DI: Forsiden.

6 Forord Formændene har ordet Der kom ikke for alvor gang i væksten i dansk økonomi i Det Økonomiske Råd valgte i efteråret at nedjustere forventningen til BNP-væksten til blot 0,5 procent. I foråret var rådets vurdering ellers en vækst i BNP på 1,5 procent. Bag nedjusteringen lå en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel og eksporten. Samtidig var det rådets vurdering, at der i 2014 var en forøget usikkerhed om den internationale situation. På ejendomsmarkedet betød det fortsat forsigtighed, men dog med en forventning om en lille stigning i det totale afkast på ejendomme. I Ejendomsforeningen Danmarks seneste forventningsundersøgelse for det professionelle investeringsmarked fremgår det, at investorerne forventede et afkast på 5,3 procent i Det er en lille fremgang på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før, hvilket måske kan være et positivt tegn for det kommende år. Energisparepakke trådte i kraft Der var ikke så meget at juble over i Det var året, hvor branchen skulle implementere den såkaldte energisparepakke for private lejeboliger. I pakken stilles der krav om, at boligudlejningsejendomme skal opfylde en vis energistandard, før man kan renovere en enkelt ledig lejebolig gennemgribende. Reglerne kræver således, at udlejer tager fat på at energirenovere hele ejendommen, når man ønsker at renovere en enkelt ledig lejebolig. Men udfordringen er, at det er alt for dyrt at energirenovere mange af de ældre ejendomme, og udlejer har ikke vished for, om udgiften kan dækkes over lejen. Det er således alene udlejers risiko, hvilket ikke er rimeligt. Det burde ellers være i alles interesse, at der kommer gang i energirenoveringen i de ældre lejeboliger, hvis energiforbruget for alvor skal ned, og de overordnede politiske mål skal nås. Vi har efterhånden talt om det i ganske mange år. Men vi savner fortsat, at politikerne tager ansvar og skaber det nødvendige fundament for flere energivenlige ejendomme. For energisparepakken vil, som den foreligger, desværre ikke skabe et varigt og sikkert incitament for udlejer til at foretage energiinvesteringer. Det er et anerkendt paradoksproblem, at udlejer ikke kan være sikker på at få dækket sine omkostninger til energiinvesteringen. Lejer er derimod sikret en besparelse i form af eksempelvis en varmebesparelse og en øget komfort. Der har for nylig været gennemført et større pilotprojekt i en privat udlejningsejendom, der bekræfter dette. Men det vækker åbenbart ikke til politisk eftertanke. Lejelov i forkert retning Før sommeren indgik minister Carsten Hansen et bredt forlig om boliglejeloven. Formålet skulle være at forenkle reglerne for boliglejemål. Desværre blev det modsatte resultatet, og vi ser forslaget som et rent valgoplæg, der skal forsøge at samle stemmer fra landets lejere. Der indføres blandt andet krav om tvungne ind- og fraflytningssyn og rullende vedligeholdelsesplaner. Begår udlejer en fejl, så venter der hårde sanktioner. Vi har igen og igen påpeget lovforslagets uhensigtsmæssigheder over for politikerne. Vi har også henvendt os til Folketingets By- og Boligudvalg sammen med to lejerorganisationer, nemlig BOSAM (Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark) og Danmarks Lejerforeninger, der er enige i, at lovforslaget ikke bør gøres til virkelighed. LLO agerer i denne sag tilsyneladende mere som Socialdemokraternes forlængede arm end som lejerorganisation. Vi har desværre talt for døve ører. Lovforslaget blev behandlet i Folketinget i begyndelsen af Her tilkendegav Enhedslistens by- og boligordfører, Lars Dohn, helt åbent, at han mener, at privat boligudlejning bør udfases. Og i et valgår vil Socialdemokraterne ikke lægge sig ud med Enhedslisten. Lovforslaget er derfor et skridt i denne retning, da boligudlejernes rammevilkår forringes betydeligt. Men det er hverken i lejernes eller i samfundets interesse, at antallet af private lejeboliger bliver mindre på sigt. Tvangssalg af grunde Vi blev ikke kun præsenteret for ændringer i boliglejeloven. Sidst på året, som en del af finanslovsaftalen, blev vi også mødt med et forslag om ændringer i planloven. Der skal opføres flere boliger i de største byer for at imødekomme det stigende antal borgere. I et forsøg på at opnå det indgik regeringen sammen med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti en aftale om, at kommunerne skal kunne tvinge en grundejer til at sælge en del af sin grund til alment byggeri. Det sker ved en ændring af planloven, som betyder, at kommunerne i de større byer fremover kan stille krav om, at op til 25 procent af boligerne skal være almene, hvis grundene skal opnå status som boligområde i kommunens lokalplan. Vi har både i pressen og ved et foretræde i Folketingets By- og Boligudvalg fortalt om forslagets mange negative konsekvenser. Vi vurderer, at ændringen vil reducere de private grundejeres incitament til at bygge nye boliger og til at omdanne erhvervsområder til boligområder. Ændringen af reglerne vil også betyde væsentlige værditab for de grundejere, der allerede har købt grunde, der er planlagt til nyt privat boligbyggeri. Vi ved fra flere investorer, at de i stedet vil overveje at placere deres investeringer i erhverv eller i udlandet. En ganske kedelig udvikling, men igen ser vi en række politikere, som hellere arbejder med ideologiske paradeforslag, end at de vil tage et reelt ansvar for byernes udvikling. Mere ejendomsvenlighed tak Det er ganske urimeligt at stille disse krav til ejendomsbranchen, og de løser ikke de største byers boligbehov. Her må kommunerne i dialog med ejendomsbranchen for at skabe nogle ordentlige rammevilkår fremadrettet. Og netop i de største kommuner kniber det med ejendomsvenligheden. Hvert år rangerer Ejendomsforeningen Danmark landets kommuner efter, hvor ejendomsvenlige de er. 6 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

7 Forord Næstformand og formand fotograferet i forbindelse med landsmødet Foreningen analyserer i disse undersøgelser de kommunale skatter, byggesagsbehandling og ejendomskriminalitet. I 2014 blev Struer Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Hovedstaden blev placeret næstsidst, nemlig som nummer 97, mens Aarhus blev nummer 92. I 2014 valgte vi også at målrette undersøgelsens presseindsats mod lokale og regionale medier, hvilket gav en rigtig god omtale af undersøgelsen. Vi gentager undersøgelsen i 2015, da den er et godt dialogværktøj. Generationsskifte i ejendomsbranchen I 2014 har vi arbejdet målrettet på at få generationsskifte i ejendomsvirksomheder på den politiske dagsorden. Vi har haft en positiv dialog med flere skattepolitikere, og i slutningen af året gennemførte vi ligeledes et medlemsmøde, hvor blandt andre professor Kasper Meisner Nielsen fra Hong Kong University of Science and Technology fortalte om sine sidste nye forskningsresultater om familievirksomheder i Danmark. V.M. Brockhuus Ejendomme A/S fortalte på mødet om, hvilke uheldige konsekvenser den nuværende lovgivning har for ejendomsvirksomheder, der skal generationsskifte. De kan blive nødt til at sælge deres ejendomme. Vi vil fortsat arbejde for at få ændret disse urimelige regler. Rekordmange EA-dimittender I 2014 havde vi et fortsat stort fokus på branchens efteruddannelse. Vi udbød et hav af efteruddannelseskurser samt administratoruddannelsen (EA). I 2014 ændrede vi introfaget, så det blev trimmet til de studerendes behov for viden på vej ind på EA-uddannelsen. I 2014 begyndte 143 studerende at læse på EA-uddannelsen, og i alt havde vi 511 studerende, der fulgte undervisningen i Hele 37 studerende afsluttede EA-uddannelsen dette år, og i oktober holdt vi i København en ceremoni for de studerende. Det er ganske positivt, da EA-uddannelsen og EA-titlen er vigtig både for de studerende og for branchen. Uddannelsen er også et kvalitetsstempel. Tak til erfagrupper og udvalg Hvert år ydes der en stor indsats i vores foreningsudvalg, erfagrupper og øvrige fora. Dette arbejde er blandt andet med til at sikre videndeling mellem medlemmerne, og resultaterne indgår også i foreningens fremadrettede arbejde. Vi vil gerne takke alle for jeres deltagelse og bidrag. Formand John R. Frederiksen Næstformand Sven Westergaard Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

8 Highlights Opgaver og udfordringer Ændringer i planloven I november blev sløret løftet for finanslovsaftalen Her fremgår det blandt andet, at kommunerne skal kunne tvinge en grundejer til at sælge en del af sin grund til alment byggeri. Det sker ved en ændring af planloven, som betyder, at kommunerne i de større byer fremover kan stille krav om, at op til 25 procent af boligerne skal være almene, hvis grundene skal opnå status som boligområde i lokal planen. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at dette initiativ vil reducere de private grundejeres incitament til at omdanne erhvervsområder til boligområder, og det vil betyde væsentlige værditab for de grundejere, der allerede har købt grunde, der er planlagt til nyt privat boligbyggeri. Foreningen er derfor i meget tæt dialog med både Københavns Kommune og de politiske partier omkring ændringerne i planloven. Foreningen har fulgt lovforslaget tæt og har i begyndelsen af 2015 forelagt forslagets uheldige konsekvenser for Folketingets By- og Boligudvalg. Der er ligeledes udarbejdet fælles pressemateriale med brancheorganisationen Forsikring & Pension. Ændringen af planloven blev vedtaget i Folketinget i slutningen af februar Dialog med Nets om antihvidvask Flere administrationsvirksomheder modtog i foråret 2014 henvendelser fra Nets om oprettelse af særskilt PBS-nummer og legitimation efter hvidvasklovens regler om kunder. Nets var nemlig blevet pålagt at gennemføre antihvidvask af deres kunder af Finanstilsynet. For at overholde hvidvasklovgivningen skal Nets have dokumentation for ejerskabet af PBS-nummeret og den tilhørende afregningskonto. Ejendomsforeningen Danmark har i årets løb været i tæt dialog med Nets for at forbedre processen. Nets forsøger at gøre processen så smidig for administratorerne som muligt. Blandt andet har Nets valgt at øge antallet af deres medarbejdere for at komme til bunds i ventetiden på sagsbehandling og har oprettet et særligt telefonnummer, hvor administratorer kan rette henvendelse. Nets deltog desuden med et oplæg på foreningens administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere i efteråret. Ejendomsejere tænker grønt Ejendomsforeningen Danmark gennemførte i 2014 en undersøgelse i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Undersøgelsen klarlagde, i hvilket omfang ejendomsejere arbejder med grønne initiativer, og den afdækker deres strategiske overvejelser om ejendomsinvesteringer. Konklusionen i undersøgelsen var, at der bliver foretaget grønne investeringer i ejendomsbranchen. Det er ikke noget, der kun bliver talt om, men noget, virksomhederne arbejder konkret med primært i erhvervsejendomme, hvor de gældende regler gør det muligt. Undersøgelsen viste, at der er en klar konsensus om, at der er noget at hente på energiområdet. Samtlige respondenter i undersøgelsen arbejdede i 2014 med ét eller flere grønne initiativer. I undersøgelsen blev ejendomsvirksomhederne blandt andet spurgt, om de arbejder konkret med at løfte ejendommenes energistandard, og det gjorde man i 83 procent af ejendomsvirksomhederne. 8 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

9 ed-logo negativ.pdf :11:40 Highlights Lejelov på programmet Den 17. december fremsatte minister Carsten Hansen sit lovforslag om ændringer af boliglejeloven i Folketinget. Lovforslaget blev vedtaget den 24. marts 2015 og træder i kraft den 1. juli Ændringerne betyder blandt andet et stop for nyistandsættelse af private lejeboliger, når en lejer flytter. De nye boliglejeregler er en udmøntning af det politiske forlig, som regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og SF. Formålet skulle være en forenkling af boliglejelovgivningens regler. Men desværre vil de nye regler kun komplicere lovgivningen yderligere. Både udlejer- og lejerorganisationer er utilfredse med minister Carsten Hansens forlig om en forenkling af boliglejelovgivningen, der gælder for private lejeboliger. Danmarks Lejerforeninger, BOSAM (Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark), Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere er gået sammen for at påpege over for politikerne, at de nye regler vil skabe unødig usikkerhed i retstilstanden og koste både lejere og udlejere tid og penge. Foreningerne forudser, at de samfundsmæssige omkostninger vil stige betydeligt, når der blandt andet indføres obligatoriske ind- og fraflytningssyn og tvungne vedligeholdelsesplaner. Ejendomsvenlighed: Jylland i førertrøjen Foreningen undersøgte i efteråret, og for tredje år i træk, hvilke kommuner der skaber de bedste rammer for ejendomsbrugere og -ejere i undersøgelsen af kommunernes ejendomsvenlighed. Konklusionen i 2014 var, at de jyske kommuner fortsat tænker mere erhvervsorienteret end de sjællandske. Kommunerne bliver i undersøgelsen blandt andet målt på dækningsafgift og grundskyld. I de tre år undersøgelsen har kørt, er den mest ejendomsvenlige kommune blevet fundet inden for det samme område. Første år vandt Ikast-Brande, siden overtog nabokommunen Herning æren, og i 2014 rykkede sejren lidt nordpå til Struer. Struer har i årets løb reduceret byggesagsbehandlingstiden med 12 dage, antallet af ejendomsforbrydelser per bygningskvadratmeter er faldet med 18 procent, og der bliver opkrævet lave byggesagsgebyrer. Desuden tæller det positivt, at kommunen ikke opkræver dækningsafgift, og at lejeboligerne i kommunen ikke er reguleret. Jylland løb med sejren, fordi mange kommuner tæt på hovedstaden naturligt har nemmere ved at tiltrække erhvervslivet. I kommunerne handler det om at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og nye borgere. Hvis erhvervslivet ikke behandles ordentligt, koster det på udviklingen i kommunerne. Ti myter om at bo til leje Der er mange myter om ejendomsområdet. Pressen og politikerne følger med, og de kommenterer gerne på dette og hint. Det er derfor afgørende, at kommunikationen sker på et sagligt og oplyst grundlag. Derfor udgav Ejendomsforeningen Danmark i november 2014 publikationen Ti myter om at bo til leje, hvor der gøres op med de ti mest sejlivede myter om private leje boliger. Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

10 Opgaver og udfordringer Forbedring af EU s retail action plan Tilbage i 2010 blev Ejendomsforeningen Danmark kontaktet af European Property Federation, der er ejendomsbranchens fælleseuropæiske samarbejdsorganisation, og som derfor varetager interesserne for ejendomsejerne i EU. Europa-Kommissionen havde til hensigt at formulere en politik for et mere effektivt og retfærdigt detailhandelsmarked frem mod år Ejendomsforeningen Danmark konstaterede, at Kommissionens initiativ var baseret på en dyb misforståelse af de grundlæggende mekanismer, der er styrende for ejendomsbranchen. Det var på det pågældende tidspunkt Europa-Kommissionens opfattelse, at butikscentrene er ejet af de store butikskæder, som holder konkurrenterne ude. Butiks centrene ville derfor kunne se frem til en regulering af, hvilke kunder de skulle tegne lejekontrakter med. Et team bestående af blandt andet Ejendomsforeningen Danmark, Steen & Strøm Danmark A/S og DATEA gik sammen for at kortlægge det danske marked. Kommissionen imødekom i 2014 branchen i et udkast til den nye handlingsplan, der blandt andet går på, at man skal sikre diversitet i detailhandelssektoren. Fra at være et ejendomsrettet initiativ fokuserer man i langt højere grad på detailhandelssektoren og dennes konkurrencevilkår. Kommissionen arbejder videre med at undersøge medlemsstaternes brug af planlovsregler, og om det bremser væksten i EU og detailhandlen. Det er et arbejde, som Ejendomsforeningen Danmark også involverer sig i. FAIF-loven trådte i kraft I juli 2013 trådte en ny lov og en række bekendtgørelser for forvaltere af alternative investeringsfonde i kraft den såkaldte FAIFlov. Loven har haft indvirkning på ejendomsbranchen i 2014, hvor den for alvor skulle implementeres. Den 22. juli 2014 udløb overgangsperioden og dermed også fristen for at ansøge Finanstilsynet om tilladelse som forvalter. Ejendomsforeningen Danmark har i 2014 løbende været i dialog med Finanstilsynet for at give dem indblik i og forståelse for ejendomsbranchen. Foreningens medlemmer har blandt andet kunnet holde sig orienteret om udviklingen i nyhedsbrevet Huset Net, medlemsmagasinet Huset og til et gå hjem-møde. Også i 2015 vil der være fokus på FAIF-loven fra foreningens side. 10 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

11 Opgaver og udfordringer Fortsat fokus på ejendomsvurderinger I september udsendte ekspertudvalget om ejendomsvurderinger deres 248 sider lange rapport med anbefalinger til et nyt vurderingssystem, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingerne af blandt andet erhvervsejendomme. Udvalget, som regeringen nedsatte i oktober 2013, foreslog, at der for erhvervsejendomme indføres et nyt vurderingssystem, som bygger på de metoder, ejendomsmarkedet i forvejen anvender. Ejendomsforeningen Danmark så positivt på udvalgets anbefalinger til politikerne. Ekspertudvalget for ejendomsvurderinger er blevet stillet en svær og kompleks opgave. Foreningen vurderede, at ekspertudvalget så ud til at have løst sin opgave på en markedskonform måde. Udvalget mente blandt andet, at det er nødvendigt med et bedre statistisk grundlag for ejendomsvurderingerne, og at indberetningsproceduren bør blive administrativt enkel. Foreningen bidrager gerne til arbejdet og har også en positiv dialog med SKAT. Energisparepakken trådte i kraft Den 1. juli 2014 trådte energisparepakken for private lejeboliger i kraft. Reglerne har haft stor betydning for de gennemgribende forbedrede boliglejemål. Muligheden for gennemgribende at renovere et lejemål blev med de nye regler betinget af, at ejendommen enten har en energimærkning på A-D, eller at udlejer inden for en periode på to år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer svarende til mindst 400 kroner per kvadratmeter for boligarealet. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at den energimæssige effekt er stærkt begrænset, fordi udlejers incitament til at energirenovere ikke styrkes. Allerede i 2011 konstaterede tænketanken Concito, at der findes et anerkendt paradoksproblem, der betyder, at det er ejendomsejeren, der betaler for en given energiinvestering, men det er lejeren, der opnår en besparelse på varmeregningen. Det er ærgerligt, at energisparepakken ikke løser dette problem. Ejendomsforeningen Danmark forventer et markant fald i omfanget af gennemgribende renoverede lejemål. Det betyder, at mange lejemål fremover ikke vil blive bragt op til nutidens boligstandard. Nøgleoplysningsskema for andelsboliger Den 1. januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i kraft. Lovændringen betyder, at sælgers oplysningspligt skærpes, så sælger fremover skal udlevere et skema med en række nøgleoplysninger om både bolig og forening til køber. Formålet er at give potentielle købere på andelsboligmarkedet en let og overskuelig måde at sondre mellem andelsboligforeningernes økonomiske situation. For at sætte medlemmerne ind i de nye regler holdt Ejendomsforeningen Danmark i maj to medlemsmøder i henholdsvis København og Aarhus. Her fik deltagerne blandt andet generel information om nøgleoplysningsskemaet og information om ansvar for fejl, regnskabsvejledning og overdragelsesaftale. Ejendomsforeningen Danmark vil i 2015 arbejde for at få nogle mere forståelige oplysninger til købere af andels boliger. Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

12 Opgaver og udfordringer Landsmøde 2014 Der blev talt politik, vækst og produktivitet til landsmødet i 2014, som blev afholdt den 10. april i DI s nye bygning ved Københavns Rådhusplads. Den politiske del af landsmødet bød på oplæg fra politisk redaktør Anders Langballe fra TV 2 og Peter Birch Sørensen, professor og formand for Produktivitetskommissionen. Ejendomsforeningen Danmarks formand John R. Frederiksen og næstformand og formand i administratorsektionen Sven Westergaard tog sig af den organisatoriske del. Boligpolitisk debat: Regelforenkling eller forvirring? Ejendomsforeningen Danmark afholdt i 2014 den boligpolitiske åbnings debat, hvor Folketingets by- og boligordførere var inviteret til debat dagen efter Folketingets åbning i oktober. I år var temaet regelforenkling eller regelforvirring. Omdrejningspunktet blev derfor hurtigt lovforslaget om forenkling og modernisering af boliglejelovgivningen, der blev præsenteret i sommeren Debatpanelet bestod af by- og boligordførere fra seks forskellige partier, nemlig Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Mens de fleste by- og boligordførere mente, at de var kommet frem til et brugbart forlig, viste debattens deltagere gennem løbende afstemninger, at de ikke var overbeviste. I løbet af debatten blev der blandt andet stillet spørgsmål til den administrative og økonomiske betydning af forliget for udlejer. Ejendomsforeningen Danmarks formand rundede dagen af med en appel til politikerne om at revurdere forligsteksten. Panelet fra venstre mod højre: Jarl Cordua (ordstyrer), John R. Frederiksen (formand for Ejendomsforeningen Danmark), Ole Birk Olesen (LA), Eigil Andersen (SF), Lars Dohn (Ø), Karina Adsbøl (DF), Louise Schack Elholm (V) og Jan Johansen (A). 12 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

13 Opgaver og udfordringer Digital tinglysning gav fortsat problemer Det digitale tinglysningssystem er fortsat ikke brugervenligt nok. Ejendomsforeningen Danmark vurderede i 2014, at det er blevet markant dyrere at få tinglyst vedtægter for ejerforeninger. I flere år har foreningen påpeget, at det digitale tinglysningssystem ikke egner sig til tinglysning af vedtægter for ejerforeninger. Ekspeditioner, som egentlig er ens for alle ejerforeningens medlemmer, skal ske enkeltvis for hver ejerlejlighed. Det er tidskrævende og uholdbart. Tinglysningssystemet bør give adgang til en masseekspedition. Foreningen arbejder fortsat for at få forbedret tinglysningssystemet. Samarbejde med Ejerlejlighedernes Landsforening Ejendomsforeningen Danmark har siden 2011 haft et tæt administrativt samarbejde med Ejerlejlighedernes Landsforenings sekretariat. En ny aftale, der trådte i kraft den 1. august 2014, betyder, at de to foreninger udvider samarbejdet. Ejendomsforeningen Danmark vil nemlig i fremtiden også varetage Ejerlejlighedernes Landsforenings sekretariatsbetjening. Det indebærer blandt andet juridisk medlemsservice, afholdelse af kursusvirksomhed og kommunikationsopgaver. Herudover vil Ejendomsforeningen Danmark hjælpe til med at udvikle Ejerlejlighedernes Landsforening og dens politik. Samarbejdet vil ikke få nogen betydning for de to organisationers selvstændighed, påvirke de enkelte bestyrelsers beslutningskompetence eller få betydning for de aktiviteter, der står beskrevet i de to foreningers vedtægter. Delegeretmøde aktører fra ejendomsbranchen mødtes i november til Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde på Nationalmuseet. Her kunne deltagerne blandt andet høre oplæg fra den politiske kommentator Hans Engell, der vurderede den aktuelle politiske situation. Journalist og tidligere EU-parlamentariker Morten Løkkegaard fortalte om sit arbejde i EU, mens Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit, vendte Danmarks økonomiske situation. Formanden for Ejendomsforeningen Danmark, John R. Frederiksen, benyttede sin tid på talerstolen til at sætte fokus på et kommende folketingsvalg og lejelovsforslaget. Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

14 Ejendomsmarkedet 2014 Tilbageblik på blev heller ikke helt året, hvor vi kom ud af finanskrisens skygge. Den økonomiske vækst skuffede fortsat, men forventningerne til investerings - ejendomme bevægede sig trods alt frem. Den økonomiske vækst i 2014 blev lavere end Det Økonomiske Råd (DØRS) forventede. Den første prognose vedrørende 2014 fra DØRS viste en økonomisk vækst på 1,5 procent. Det blev opjusteret til 1,8 procent et halvt år senere. Men derefter blev forventningen nedjusteret halvårligt, og den seneste prognose for 2014 lød på 0,5 procent. De seneste tal fra Danmarks Statistik tyder på en økonomisk vækst på omkring 1,0 procent for Det er stadig et stykke under de 2,0 procent i økonomisk vækst, som Danmark har haft i gennemsnit over de seneste knap 50 år. Men faldet i forventningerne til vækst for 2014 er ikke noget nyt. For både 2013 og 2012 er der blevet lavet nedjusteringer. Som pilene i figuren indikerer, er nedjusteringerne til økonomisk vækst lavere i 2014 sammenlignet med de to foregående år. Pæne forventninger til afkast I Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse fra 1. kvartal 2015 er investorerne optimistiske, når det gælder det totale afkast i 2014 på investeringsejendomme. Investorerne forventer, at investeringsejendommene har givet et afkast på 5,3 procent. Det er en fremgang på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før. Den kvartalsvise stigning er den største målt for Det er samtidig det højeste afkast, der har været forventet til det forgangne år. Halvdelen af deltagerne forventer et totalt afkast på mellem 5,0 og 5,7 procent i Et opdelt investeringsejendoms-marked I femårsperioden forventer deltagerne i forventningsundersøgelsen et totalt afkast på 5,6 procent (se tabel). Det vil være lidt lavere i de første år, og deltagerne forventer, at det totale afkast i 2015 bliver på 5,5 procent. I gennemsnit ligger det direkte afkast stabilt på omkring 5,0 procent historisk set, hvilket betyder, at deltagerne i forventningsundersøgelsen regner med en gennemsnitlig beskeden værditilvækst på 0,5-0,6 procent i perioden Selvom man forventer et overordnet totalt afkast på 5,6, vil der være stor forskel på, hvordan delmarkeder og de enkelte ejendomme klarer sig. Det er på samme måde, at enkelte virksomheder også kan give væsentligt forskellige afkast i udvalgte år. Som eksempler i 2014 kan nævnes, at Lego fik et meget flot afkast, mens Mærsk fik et utilfredsstillende afkast. På investeringsejendomsmarkedet har deltagerne siden 2. kvartal 2013 været overvejende positive, når de bliver spurgt om udviklingen i det kommende år vedrørende ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Ser man på de fire sektorer: Kontor, butik, industri og bolig, er det sidstnævnte, der har været størst forventninger til. I årets sidste forventningsundersøgelse regnede omkring 70 procent af deltagerne med stigende ejendomsværdi for bolig, mens langt de fleste troede på enten stigende eller uændret udlejningsprocent og markedsleje for bolig. For kontor og butik var der i 2014 små positive forventninger, mens forventningerne til industri fortsat var negative. Om forventningsundersøgelsen Forventningerne måles gennem Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, hvor en række danske ejendomsinvestorer hvert kvartal spørges til deres forventninger til ejendomsinvesteringsmarkedet, herunder udviklingen i ejendomsværdien for de forskellige ejendomstyper med en god beliggenhed et år frem i tiden. Læs mere på forvent. 14 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

15 Ejendomsmarkedet 2014 Vækstforventningerne skuffer 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Forår 2011 Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013 Forår 2014 Efterår 2014 BNP 2014 BNP 2013 BNP 2012 Lineær (BNP 2014) Lineær (BNP 2013) Lineær (BNP 2012) Kilde: Det Økonomiske Råd. Anm. Den økonomiske vækst er bruttonationalproduktet (BNP), årlig realvækst. Forventning om et totalt afkast på 5,6 procent i en femårig periode Totalt afkast 5,5 5,6 5,6 Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, 1. kvartal Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

16 Efteruddannelse Uddannelse 2014 At styrke branchen og dermed medlemmernes faglige kompetencer er helt centralt i Ejendomsforeningen Danmarks daglige arbejde. Kompleksiteten i blandt andet ejendomsadministratorernes arbejde er vokset betydeligt gennem de senere år, og den udvikling kræver fortsat nye kompetencer. Samtidig viser en undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark, at der i de kommende år bliver behov for flere hænder i ejendomsadministratorbranchen, og hvis den hidtidige udvikling fortsætter, vil der om otte år mangle knap ejendomsadministratorer. Samme undersøgelse viser også, at branchens uddannelsesniveau gennemsnitligt er lavere sammenlignet med landets øvrige brancher. Positiv udvikling Det er derfor positivt, at optaget på EA-uddannelsen og tilslutningen til Ejendomsforeningen Danmarks kurser over de sidste fem år er fordoblet. Alene i 2014 begyndte 143 nye studerende på EA-uddannelsen, og den øgede tilslutning betød også, at vi havde et rekordstort antal studerende, der gennemførte uddannelsen. Ejendomsforeningen Danmark tilstræber at udbyde et bredt og relevant tilbud af efteruddannelseskurser. I det arbejde fokuserer vi både på de grundlæggende og tilbagevendende kurser inden for blandt andet udlejnings- og foreningsområdet, ligesom vi fokuserer på de mere aktuelle kurser, som skal imødekomme medlemmernes behov her og nu. Samarbejde om offentlige uddannelser Et andet og vigtigt element i foreningens uddannelsesindsats er imidlertid også samarbejdet med de offentlige uddannelser. Vi vil gerne medvirke til, at branchen hele tiden udvikler sig, og at der er et kompetent felt af nyuddannede kandidater, som branchen kan rekruttere fra. Derfor samarbejder vi med Finanssektorens Arbejdsgiverforening og erhvervsakademierne om finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. Vi vil i Ejendomsforeningen Danmark fortsætte med at etablere private og offentlige uddannelsestilbud til vores medlemmer, så vi kan sikre ejendomsbranchen et bredt og professionelt rekrutteringsgrundlag. Læs mere Du kan læse mere om vores efteruddannelseskurser, og se det aktuelle udbud på 16 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

17 Efteruddannelse Flere studerende og kursister Kursister Studerende I alt 37 administratorer fik titlen EA i En række af dem deltog i en ceremoni hos Ejendomsforeningen Danmark. Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

18 Netværk og arrangementer Foreningsliv 2014 Ejendomsforeningen Danmark stod bag mange arrangementer i Her er et udpluk. Godmorgenmøde om generationsskifte i familieejede virksomheder Gå hjem-møde om markedet for investeringsejendomme Skab ligestilling ved generationsskifte. Sådan lød ønsket fra de fremmødte, da Ejendomsforeningen Danmarks inviterede til godmorgenmøde om generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder. ED inviterede i samarbejde med Nybolig Erhverv og Nykredit til gå hjem-møde i Aarhus om markedet for investeringsejendomme i Lægdommerkonference Op mod 90 lægdommere fra hele landet havde taget turen til Nordhavn, da Ejendomsforeningen Danmark inviterede til lægdommerkonference hos advokatfirmaet Plesner. 18 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

19 Netværk og arrangementer Gå hjem-møde om investeringsstategier og grønne ejendomme Rundvisning i Copenhagen Port Company House Besøget i Copenhagen Port Company House var ikke for dem med højdeskræk. Kontorerne er monteret uden på siloerne og svæver 24 meter over terræn. Ejendomsforeningen Danmark udarbejdede i 2014 strategiundersøgelsen: Investeringsstrategier og grønne ejendomme. I den forbindelse holdt foreningen i samarbejde med Bygningsstyrelsen et gå hjem-møde, hvor undersøgelsens resultater blev præsenteret. Nøgleoplysningsskema I 2014 trådte en lovændring om blandt andet andelsboligforeninger i kraft. Ændringen betyder, at sælgers oplysningspligt skærpes. Ejendomsforeningen Danmark holdt derfor igennem foråret en række medlemsmøder rundt i landet, hvor det nye nøgleoplysningsskema blev gennemgået. Administratorkonference Brancheorganisationernes rolle blev sat under lup på administratorkonferencen for indehavere og ledende medarbejdere, som i 2014 blev holdt i Sorø. Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark

20 Foreningsudvalg Foreningsudvalg Foreningsudvalg for andelsboliger Formand: Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Administrationshuset. Medlemmer: Adm. direktør Preben Løth, Boligexperten, direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S, afdelingsdirektør, Foreningsejendomme Anette Dyhl, DATEA, juridisk konsulent Karsten Gerlif, CEJ Ejendomsadministration, og afdelingschef Thomas Vester, DEAS. ED-kontakt: Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen. Foreningsudvalg for boliger Formand: Juridisk direktør Morten Østrup Møller, DEAS. Medlemmer: Advokat Niels Arthur Andersen, Advokatfirmaet Niels Arthur Andersen, advokat Per Hansen, Lou Advokater I/S, advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, og ejendomsinvesteringschef Erik Veedfald, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. ED-kontakt: Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. Foreningsudvalg for byggeri Formand: Direktør Niels Anker Jørgensen, EMCON A/S. Medlemmer: Udviklingsdirektør Karl-Gustav Jensen, NCC Construction Danmark, direktør Peter Spøer, Jeudan A/S, teknisk direktør Kim Freilev, C.W. Obel Ejendomme, konsulent Morten G. Fossum og markedsdirektør Thomas Wenzell Olesen, Norrporten. ED-kontakt: Kommunikationskonsulent Louise Stenholdt. Foreningsudvalg for ejendomsdrift Formand: Afdelingsdirektør Jan Gustavson, DATEA A/S. Medlemmer: Driftskonsulent Henrik Christiansen, DEAS, Michael S. Fabrin og divisionsdirektør Ole W. Hansen, Jeudan A/S. ED-kontakt: Regnskabschef Egon Petersen. Foreningsudvalg for erhvervsejendomme Formand: Legal director Bjørn Allentoft, Steen & Strøm Danmark A/S Medlemmer: Porteføljechef Anne Dorthe Lillelund, PFA Ejendomme A/S, direktør Solveig Rannje, SEB Ejendomme A/S, ejendomsinvesteringschef Peter Frische, Industriens Pension, underdirektør Peter Mering, Danica Ejendomme, udlejningsdirektør Tine Cederholm Bemberg, C.W. Obel Ejendomme, markedsdirektør Hannah M. Østergaard, Jeudan A/S, og underdirektør Kenneth Olsson, ATP Ejendomme. ED-kontakt: Juridisk direktør Lars Brondt. Foreningsudvalg for skat Formand: Finansdirektør Kim Christiansen, Jeudan A/S. Medlemmer: Økonomidirektør Jens Andersen, DATEA A/S, partner Per Andersen, PwC, partner Jesper Jørgensen, Deloitte, skattechef Michael Ishøi, Topdanmark, og porteføljechef Kenneth Olsson, ATP Ejendomme A/S. ED-kontakt: Cheføkonom Morten Marott Larsen. Foreningsudvalg for uddannelser Formand: Direktør Anne Marie Oksen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Medlemmer: Regionsdirektør Søren Stenstrop, DEAS, HR-direktør Tina Brandt, DEAS, HR-chef Helle Snedker, DATEA, direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S, teamleder Lisbeth Brøns, Hvidt & Partnere Advokatfirma, og adm. direktør Michael Salling, Salling Ejendomsadministration. ED-kontakt: Udviklingskonsulent Lotte Høj Sørensen. Foreningsudvalg for Fyn Formand: Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn. Medlemmer: Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE Flemming Jørgensen, direktør Johan Pohlmann og direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S. ED-kontakt: Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn. Foreningsudvalg for hovedstaden Formand: Direktør Søren Hofman Laursen. Medlemmer: Konsulent Morten G. Fossum, advokat Susanne Husted-Andersen, ejendomsmægler Leif Olsen, ejendomsmægler firmaet Leif Olsen A/S, konsulent Bjarne Vistrup, DanBolig Erhverv, konsulent Steffen Grimm Dyrhauge, Dyrhauge Consult og vicedirektør, advokat Paw Engsbye Rasmussen, BvB. ED-kontakt: Kommunikationschef Rikke Kristiansen. 20 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen Danmark 2014

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport

Forenings. ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24. rapport Forenings ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 rapport Minister Carsten Hansen talte ved Ejendomsforeningen Danmarks delegeretmøde 2013, som blev holdt i Folketinget. 2 Foreningsrapport for Ejendomsforeningen

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. Stærehusvej 100, 5270 Odense N CVR-nr. 12 49 96 12 82. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Forenings ed-logo black ny.pdf :48:24 rapport

Forenings ed-logo black ny.pdf :48:24 rapport Forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks Delegeretmøde 2014 blev holdt i Nationalmuseets flotte rammer. Medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Vi sætter medlemmernes interesser

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING

EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING EJERLEJLIGHEDERNES LANDSFORENING Nørre Voldgade 2 1358 København K Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens delegeretmøde Den 28/4 2016 dirigent CVR-nr. 61 37 50 15 Side 1 INDHOLDSFORTGNELSE

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Ejendomsforeningen Danmarks forenings 10 rapport FOTO VIBEKE TOFT Indhold 02 Formændene har ordet 04 Ejendomsforeningen Danmarks opgaver og udfordringer i 2010 07 Netværk og medlemsfordele 08 Analyse:

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Investeringsejendomme fremmer økonomisk vækst i Danmark I 2016 forventer De Økonomiske Råd

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang i alle kvartaler i 2016 Tomgang for kontor er faldet

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

EJENDOMSFORENINGEN DANMARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nørre Voldgade 2 1358 København K Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Den 17. april 2009 dirigent CVR-nr. 10 39 02

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. december 2013 3. udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR 18DO TIt: 8725 5800 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11 J 1. sat DK-8800 Viborg CVR-nr. 20222670 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11

Bibliotekschefforeningen CVR-nr. 88 78 83 11 CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HIK Fodbold CVR-nr

HIK Fodbold CVR-nr CVR-nr. 10 98 00 11 Regnskabssammendrag af årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere