EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG"

Transkript

1 EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik måles den økonomiske tomgang for investeringsejendomme til at være på 9,8 procent for alle typer af ejendomme i juli Det fremgår i tabel 1. Niveauet for økonomisk tomgang skal ses i sammenhæng med, at der efter finanskrisen har været lavere økonomisk aktivitet. Det betyder lavere efterspørgsel på lokaler, mens der i tiden før finanskrisen er blevet truffet beslutning om nybyggeri, der er blevet færdigt i årene efter finanskrisen. Når vi ser på prognoserne for den økonomiske vækst i de kommende år, må det forventes, at tomgangen vil være faldende. Den økonomiske tomgang er allerede på vej ned i forhold til samme tidspunkt sidste år. Her var den økonomiske tomgang 0,5 procentpoint højere. Til gengæld er der en lille stigning i den økonomiske tomgang siden sidste kvartal på 0,1 procentpoint. Lav økonomisk tomgang for bolig Der er stor forskel på den økonomiske tomgang alt efter, hvilken type investeringsejendom, der er tale om. Boliglejemål har en økonomisk tomgang på 2,6 procent, hvilket er lavt. Det skal ses i sammenhæng med, at der altid vil være en vis tomgang på grund af til- og fraflytning og istandsættelser. I forhold til sidste kvartal er den økonomiske tomgang for bolig uændret, mens der er et fald på 1,5 procentpoint i forhold til sidste år. Butikslejemål har en økonomisk tomgang på 8,3 procent, hvilket er en lille stigning på 0,2 procentpoint i forhold til sidste år, men et fald på 1,7 procentpoint i forhold til det seneste kvartal. Niveauet for tomgang er lavere for butik end for kontor og industri. Kontorlejemålene har en økonomisk tomgang på 11,8 procent, hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til det sidste kvartal, men i forhold til det sidste år er den økonomiske tomgang for kontor faldet med 1,3 procentpoint. Når der ses på årsændringen, er udviklingen i den økonomiske tomgang for kontor dermed på rette vej. Men i en historisk sammenhæng er en økonomisk tomgang på 11,8 procent forholdsvis højt for Danmark. Den gennemsnitlige økonomiske tomgang for kontor er i de sidste 15 år på omkring 8 procent. Industrilejemål har en økonomisk tomgang på 14,6 procent, hvilket er den højeste tomgang blandt de fire sektorer. Både industris kvartalsændring og årsændring er stigende for den økonomiske tomgang. Generelt er det dermed erhvervsejendomme, der har forholdsvis høj økonomisk tomgang, mens den økonomiske tomgang for bolig er meget lav. Den arealmæssige tomgang er på 11,3 procent Det er den økonomiske tomgang, der har størst betydning for økonomien i Danmark og for udlejerne. Men Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang opgør også statistik for den arealmæssige tomgang for at få en bedre forståelse for sammenhængen mellem økonomi og areal. Hvis den arealmæssige tomgang er højere end den økonomiske tomgang vil det være fordi, at det typisk er de billigere arealer, der står tomme. Den arealmæssige tomgang er på 11,3 procent. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til kvartalet før, men samtidig et fald på 0,2 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Niveauet for den arealmæssige tomgang er lidt lavere for bolig- og butikslejemål end den økonomiske tomgang, mens den arealmæssige tomgang er højere end den økonomiske tomgang for kontor- og industrilejemål. Den arealmæssige tomgang er på 13,9 procent for kontorlejemål, mens den er på 15,7 procent for industrilejemål. Tabel 1. Tomgangsprocenter juli 2015 Tomgang Tomgang Kontor 11,8 0,5-1,3 13,9 0,3-1,1 Butik 8,3-1,7 0,2 8,0-0,7-0,7 Industri 14,6 1,0 0,5 15,7 0,9-2,3 Bolig 2,6 0,0-1,5 2,5 0,0-1,0 Total 9,8 0,1-0,5 11,3 0,3-0,2 Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også lejebærende værdi og arealer for andet erhverv samt sekundære arealer.

2 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT Kontor Lavere økonomisk tomgang end arealmæssig tomgang for kontor Region Hovedstaden har en økonomisk tomgang for kontor på 12,2 procent, som det kan ses i tabel 2. Det er lidt over landsgennemsnittet på 11,8 procent. Den økonomiske tomgang i København CBD er dog lav med 9,9 procent, og den bevæger sig i den rigtige retning, da der er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 2,9 procentpoint i forhold til sidste år. er det delområde i tabel 2, hvor der er flest kontorlejemål, og her er den økonomiske tomgang på 12,5, hvor der var en stigning i forhold til sidste kvartal på 1,3 procentpoint, men et fald på 1,1 procentpoint i forhold til sidste år. I landsdelen Nordsjælland har der været faldende økonomisk tomgang i forhold til sidste kvartal og sidste år. Den økonomiske tomgang er her på 19,0 procent. Fælles for Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er, at den økonomiske tomgang ligger under landsgennemsnittet på 11,8, og den økonomiske tomgang har været faldende i forhold til samme tidspunkt sidste år. I Region Nordjylland er den økonomiske tomgang for kontorlejemål på 7,0 procent og i Region Sjælland er den på 8,2 procent. I Region Midtjylland er den økonomiske tomgang på 10,2 procent. Niveauet trækkes op af Aarhus med en økonomisk tomgang på 10,9 procent, hvilket dog stadig er lavere end landsgennemsnittet. Region Syddanmark er den region med den højeste økonomiske tomgang på 12,7 procent, hvilket dog er et fald på 0,9 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Fælles for alle kontorlejemål i alle regioner, delområder og landsdele er, at den økonomiske tomgang er lavere end den arealmæssige tomgang. Det betyder, at de forholdsvis dyre kvadratmeter er mere udlejet end de billige. Det kan tyde på, at nyere og velbeliggende lokaler er mere udlejede end ældre og sekundært beliggende kontorlejemål. Butik Lav økonomisk tomgang for butik i København CBD og Aarhus Butikslejemål i København CBD har en økonomisk tomgang på 1,7 procent, hvilket er en del under landsgennemsnittet på 8,3 procent. Det kan ses i tabel 3. Den økonomiske tomgang i København CBD er faldet med 1,0 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 1,5 procentpoint i forhold til sidste år. Den økonomiske tomgang i Aarhus er på 5,8 procent, hvilket også er under landsgennemsnittet. Det største delområde, Øvrige København og, har en økonomisk tomgang på 9,5, hvilket er over landsgennemsnittet, men det er til gengæld et fald på 3,4 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 0,4 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. I landsdelen Nordsjælland er den økonomiske tomgang for butik på 8,3, hvilket er lavere end for kontorlejemål i Nordsjælland. I Region Sjælland er den økonomiske tomgang for butikslejemål over landsgennemsnittet med 11,7 procent, men den økonomiske tomgang har været faldende med 3,5 procentpoint i forhold til sidste kvartal og 0,5 procentpoint i forhold til samme tidspunkt sidste år.

3 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT Industri på 14,6 for industri Sektoren industri består af industri- og lagerlejemål. Denne sektor har den højeste økonomiske tomgang med 14,6 procent, og den har været svagt stigende i forhold til sidste kvartal og sidste år, hvilket kan ses i tabel 4. I Region Syddanmark er den økonomiske tomgang på 11,5 procent, hvilket er et fald på 1,0 og 3,7 procentpoint i forhold til sidste kvartal og sidste år. I Region Midtjylland er den økonomiske tomgang på 7,7 procent, men i Aarhus er den økonomiske tomgang på 14,9 procent. I Region Hovedstaden er den økonomiske tomgangsprocent for industri over landsgennemsnittet med 15,4 procent, og her er den økonomiske tomgang svagt stigende. Bolig Lavest regional økonomisk tomgang for bolig i Region Sjælland Den økonomiske tomgang for bolig er generelt lav, som det kan ses i tabel 5. Hvis man udelukkende ser på økonomisk tomgang er bolig en mere sikker investering. Der er naturligvis mange flere forhold, der gør sig gældende med hensyn til usikkerhed, men det er godt for investeringslysten inden for udlejningsboliger, at landsgennemsnittet på bolig er nede på 2,6 procent. Den laveste regionale økonomiske tomgang findes i Region Sjælland med 1,6 procent, tæt fulgt af Region Nordjylland med 1,7 procent. I Region Hovedstaden er den økonomiske tomgang også under landsgennemsnittet, men i København CBD er den 5,7 procent.

4 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT V N S Ø Geografisk afgrænsning Region Nordjylland Aalborg Region Midtjylland Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden Trekantområdet Region Syddanmark Odense Region Sjælland Vest- og sydsjælland Øvrige København og København CBD Østsjælland København CBD København CBD dækker postnumrene: 900, , , CBD betyder Central Business District. Tivoli Christiansborg

5 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT Tabel 2. Kontor Region Hovedstaden 12,2 0,8-1,6 14,2 0,6-1,2 København, CBD 9,9-0,6-2,9 10,5-0,7-3,2 12,5 1,3-1,1 14,6 1,0-0,9 Nordsjælland 19,0-0,7-1,0 20,2-0,1 1,2 Region Sjælland 8,2-1,6-4,1 10,2-2,4-6,5 Region Syddanmark 12,7-0,9 1,8 16,7-1,5 2,6 Region Midtjylland 10,2 1,3-0,6 12,2 0,4-2,0 Aarhus 10,9 1,7-0,7 13,0 1,3-2,0 Øvrige Midtjylland 7,6-0,2 0,3 9,7-2,4-1,1 Region Nordjylland 7,0-2,5-1,5 9,9-0,5-1,5 Total 11,8 0,5-1,3 13,9 0,3-1,1 Tabel 3. Butik Region Hovedstaden 7,8-2,6-0,6 7,3-1,6-2,4 København, CBD 1,7-1,0-1,5 1,7-0,4-1,3 9,5-3,4-0,4 8,8-2,4-3,4 Nordsjælland 8,3 0,1-1,7 7,9 0,1-2,3 Region Sjælland 11,7-3,5-0,5 9,4-2,9-2,8 Østsjælland 10,8-1,7-0,1 8,8-0,7-0,3 Region Syddanmark 5,9-1,4 2,2 6,3-1,9 1,5 Region Midtjylland 7,6 3,8 2,5 9,6 6,0 5,1 Aarhus 5,8 1,2-2,0 6,0 1,1-0,8 Region Nordjylland 13,0-1,8 5,3 11,6-0,8 4,7 Total 8,3-1,7 0,2 8,0-0,7-0,7

6 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT Tabel 4. Industri Region Hovedstaden 15,4 0,4 0,4 16,2 0,3-2,0 København, CBD 12,9 0,0-5,8 23,9 0,0-1,9 15,7 0,5 1,4 15,9 0,5-1,3 Nordsjælland 13,6-1,0-6,0 13,2-1,8-8,2 Region Syddanmark 11,5-1,0-3,7 17,2 0,9-5,0 Region Midtjylland 7,7 2,4 1,0 9,2 1,6-0,3 Aarhus 14,9 4,9-1,8 18,3 3,7-3,6 Total 14,6 1,0 0,5 15,7 0,9-2,3 Tabel 5. Bolig Region Hovedstaden 2,1-0,1-1,8 2,2-0,1-1,3 København, CBD 5,7 0,4-1,5 5,1 0,4-0,2 1,8-0,2-2,4 1,9-0,1-1,8 Nordsjælland 1,0-0,1-0,1 1,1-0,2-0,1 Region Sjælland 1,6 0,7 0,1 2,2 0,7 0,3 Østsjælland 0,7 0,5 0,2 1,0 0,7 0,1 Vest- og Sydsjælland 2,2 0,7 0,1 3,0 0,8 0,4 Region Syddanmark 2,2 0,2-1,3 2,2 0,2-0,9 Odense 1,1 0,8-0,2 1,2 0,7-0,1 Trekantområdet 2,3 0,0-3,3 2,0 0,1-2,3 Øvrige Syddanmark 2,8 0,1 0,0 3,1 0,0 0,1 Region Midtjylland 6,5 0,3-1,0 5,5 0,4-0,6 Aarhus 6,1 0,4-0,8 4,7 0,5-0,5 Øvrige Midtjylland 7,8-0,1-1,9 7,7 0,0-1,6 Region Nordjylland 1,7 0,2-0,4 2,0 0,1-0,1 Aalborg 1,0-0,2-0,6 0,9-0,3-0,6 Øvrige Nordjylland 7,3 3,6 1,1 8,9 3,1 2,4 Total 2,6 0,0-1,5 2,5 0,0-1,0

7 FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT Figur 1. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Kontor Butik Industri Bolig I alt Kilde: Ejendomsforeningen Danmark og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Oline-ED statistikken. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra Ejendomsforeningen Danmark. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i I år 2000 er kontordata fra Oline-ED statistikken indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er et databrud mellem oktober 2013 og januar Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag. Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 9. september Næste planlagte offentliggørelse er medio november. Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra følgende: Aberdeen Asset Management, Alm. Brand, AP Pension, ATP, Bevica Fonden, Carlsbergfondet, CS Pensionsfond, C.W. Obel Ejendomme, DADES, Danica, Danske Bank, DATEA, DEAS, DIP, DNB, Fast Ejendom Danmark, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Højgaard Ejendomme, Jeudan, Jorcks Ejendomme, JØP, LB Forsikring, Lærernes Pension, Niam, Nordea Ejendomme, North Property Asset Management, NREP, PBU, PenSam, Pension Danmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, PKA, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Topdanmark, Unipension og Valad. Porteføljerne har omkring lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 14,9 mia. kroner og12,5 mio. m 2. Til sammenligning var det statistiske grundlag i juli 2014 en lejebærende værdi på 11,2 mia. kr. og 9,4 mio. m 2. Markedsstatistikken er baseret på kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode og opgjort per 30. juni Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. For yderligere information om denne webrapport kontakt cheføkonom Morten Marott Larsen, telefon

Investeringsstrategier og grønne ejendomme

Investeringsstrategier og grønne ejendomme Investeringsstrategier og grønne ejendomme Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse Indhold 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi...5 2.1 Fordeling af sektorer

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Markedsrapport Kontor

Markedsrapport Kontor Markedsrapport Kontor Juni 2009 Executive Summary The economic situation The economic slowdown has impacted the investment market. The number of transactions has decreased and the yields increased. The

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere