konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning"

Transkript

1 et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg

2 et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

3 konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg 1

4 kunst nærhed uderum mennesket i centrum flow bæredygtighed overskuelighed arkitektur 2

5 indbydelse indbydelse Herlev Hospital indbyder hermed de prækvalificerede konkurrencedeltagere til at deltage i projektkonkurrence/ udbud af totalrådgivning vedrørende en helhedsplan for hospitalets langsigtede udbygning, samt forslag til nybyggeri til Fælles AkutModtagelse og Kvinde/Barn- Bygning m.v. Herlev Hospital ser frem til at modtage en række inspirerende forslag, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udbygning af det eksisterende hospital som et arkitektonisk markant, funktionelt velfungerende og fleksibelt hospitalsbyggeri. Søren Rohde Direktør Herlev Hospital introduktion til programmet Konkurrenceopgaven omfatter: Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til en helhedsplan (på kort og på langt sigt). Nybyggeri Forslag til konkret udformning af 1. del af byggeriet som er Fælles AkutModtagelse og Kvinde/ BarnBygning (herefter betegnet som 1. etape). Rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Konkurrenceprogrammet er ret omfattende, hvilket skyldes, at det ikke kun skal danne grundlag for at udarbejde et konkurrenceforslag. Det skal også gøre det muligt for deltagerne, at danne sig et overblik over omfanget af den opgave, der skal afgives tilbud på, i forbindelse med den efterfølgende totalrådgivningsydelse. Forud for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, er der foregået et stort arbejde med at klarlægge forudsætninger og ønsker/krav til nybyggeriets indhold og organisering. Herunder har forskellige personalegrupper brugt mange ressourcer på, at beskrive de enkelte afdelingers behov. Dette materiale indeholder mange gode ideer og forslag, som kan nyttiggøres i den videre proces, men som er for detaljerede til at danne grundlag for selve konkurrencen. For at reducere mængden af supplerende bilagsmateriale er dette materiales relevante informationer indarbejdet i konkurrenceprogrammet. Konkurrenceprogrammet består overordnet af 5 dele: 00 sammenfatning Kortfattet sammenfatning af projektkonkurrence Herlev Hospital forudsætninger Hospitalsplanlægning, fysisk planlægning og planer for Herlev Hospital. 02 opgaven Helhedsplan, nybyggeri og rådgivning. 03 Gennemførelse Budget, tid og organisation. 04 Betingelser Konkurrencetekniske betingelser 3

6 indhold 00 sammenfatning Hospitalsplanlægning 08 Fysisk planlægning 08 Herlev Hospital i dag 08 Opgaven 09 Visioner 09 Helhedsplan 10 Nybyggeri 12 Tilbud om rådgivning 11 Budget 11 Tid 11 Organisation 11 Aflevering af forslag 11 Bedømmelse af forslag 11 Succéskriterier FORUDSÆTNINGER 1.1 hospitalsplanlægning Region Hovedstaden 17 Regeringen og Danske Regioner 19 Planer for Herlev Hospital fysisk planlægning Kommunal planlægning 23 Bæredygtighed herlev hospital i dag Konkurrenceområdet 28 Hoveddisponering 28 Trafikale forhold 35 Intern logistik 36 Konstruktioner 37 Installationer 37 Forsyninger 39 Geotekniske undersøgelser 40 konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program 2010 bilag herlev hospital nybyg DVD med konkurrencemateriale Til konkurrenceprogrammet hører dvd med: udbudsdokumenter bilag 4

7 02 OPGAVEN 2.1 helhedsplan Hoveddisponering 45 De enkelte enheder 46 Trafik 48 Landskab/friarealer nybyggeri Disponering fam + kbb: Hoveddisponering 53 Afd. A FAM 62 Afd. D Gastroenheden 67 Afd. E Pædiatrisk afdeling 69 Afd. G Gynækologisk/obstetrisk afdeling 73 Afdeling I Intensivafsnit 77 Det akutte operationsområde 78 Satellitfunktioner 80 Fællesfunktioner 82 generelle krav: Helende arkitektur og kunst 83 Intern logistik 83 Konstruktioner 85 Installationer 85 Forsyninger 86 Bæredygtighed 87 Tilgængelighed 87 Udsnit fire områder: Hovedindgang 89 Modtagelsen i FAM 89 Fødeområde 90 Sengeafsnit i Gastroenheden 91 metode, økonomi: Metode og organisation 92 Økonomisk overslag Gennemførelse 3.1 budget Opgavens budgetramme 99 Budgetrammens reserver 100 Budgetmæssig ansvarsfordeling 101 Vurdering af forslagenes budget tid Tid organisation Bygherrens egen organisation 103 Projektets eksterne parter 103 Organisationsdiagram BETINGELSER Konkurrenceudskriver, form og sprog 108 Deltagere 108 Konkurrencens sekretær 109 Konkurrencemateriale 109 Besigtigelse og forespørgsler 109 Konkurrenceforslagets omfang 110 Forbehold 112 Forslagets udførelse 112 Indlevering 112 Dommerkomité 113 Regionsrådet og bedømmelsen 113 Bedømmelseskriterier 113 Vederlag 115 Offentliggørelse af resultat 115 Rettigheder 115 Forsikring rådgivning Tilbud på totalrådgivning 95 5

8 6 0

9 0sammenfatning 7

10 00 sammenfatning konkurrenceområdet servicebygning blok 07 kapel blok 09 barak pavillon 9 pavillon 8 pavillon 7 pavillon 10 behandlingsbygning blok 05 stråleterapi bygning pavillon 0 sengebygning blok 01 auditorium blok 02 indgang parkering elevskole blok 12 parkering Herlev Ringvej parkering regnvandsbassin hjortespringvej parkering 8

11 projektkonkurrence herlev hospital I disse år planlægges en betydelig omdannelse af hospitalsstrukturen i Danmark. Rationalerne bag denne omstrukturering, er behovet for, at øge kvaliteten i behandlingen. Øvelse gør mester og derfor samles behandlinger generelt på færre hospitaler. Modtagelsen af den akutte patient kræver endvidere, et særligt beredskab på hospitalerne. Afsnit 01 side Dette beredskab er dyrt og forudsætter et vist flow af patienter, for at det rent driftsøkonomisk giver mening. Derfor samles modtagelsen af de akutte patienter på færre hospitaler og der etableres nye fælles akutmodtagelser, som fremover bliver indgangen til hospitalerne for alle akutte patienter i Danmark. Herlev Hospitals rolle i den nye sygehusstruktur, er grundigt beskrevet i Region Hovedstadens Hospitalsplan fra 2007 og bekræftes af et foreløbigt tilsagn om økonomisk støtte fra Regeringens Ekspertpanel fra fysisk planlægning Planlægningen og udbygningen af Herlev Hospital sker indenfor nogle planlægningsmæssige rammer: Afsnit 01 side Kommune- og lokalplan. I Kommuneplan er konkurrenceområdet omfattet af rammebestemmelser for områder til offentlige formål, område D12 Hospital. Ringbyen. Den foreslåede, højklassede, kollektive trafikforbindelse (letbane) langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj/Brøndby Strand/Avedøre Holme i syd, rummer store udviklingspotentialer for de byområder, der ligger langs Ring 3. I Herlev er det Herlev Hospital, Bycenteret og kvarteret Marielundvej, som bliver berørt. Kulturaksen nye oplevelser i Bymidten. Kulturaksen er et rumforløb med udspring på ankomstpladsen ved Herlev Hospital via Turkisvej ad den blå sti med Medborgerhuset, forbi Paletten med biograf, teater, musik- og billedskole til Bymidten med biblioteket, Hjulmandens Hus, Herlev Torv og videre til Bangs Torv og Hørkær, hvor ungdomskulturen udfoldes i Radiatorfabrikken. Bæredygtighed. Drift af hospitaler har i dag et meget stort ressourceforbrug. Derfor skal der, i forbindelse med anlæg og drift, være fokus på at indarbejde bæredygtige løsninger, samt fokus på den samlede håndtering af affald, spildevand, regnvand og forbrug af drikkevand. herlev hospital i dag Konkurrenceområdet har et areal på ca m². Mod nord og øst afgrænses konkurrenceområdet af parcelhuse og rækkehuse langs Runddyssen. Disse boliger ligger på hospitalsgrunden uden for konkurrenceområdet, men er en del af Herlev Hospital. Mod sydøst afgrænses konkurrenceområdet af Herlev Ringvej, mod syd af Hjortespringvej og mod vest af parcelhuse langs Turkisvej og den blå sti langs Hospitalsparken, som er offentlig. Det naturlige terræn skråner nogenlunde jævnt fra nord mod syd, men i forbindelse med hospitalets opførelse, er hospitalsgrunden terrasseret. Afsnit 01 side

12 00 sammenfatning Herlev Hospital blev opført efter afholdelse af en arkitektkonkurrence, der blev vundet af arkitekterne Gert Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. Landskabsplanlægningen er udført at Svend Hansen og den kunstneriske udsmykning er udført af malerne Poul Gernes og Else Fischer Hansen. Herlev Hospital er udvidet to gange. I 1984 blev servicebygningen udvidet med ca m², og senest i 2007 blev den nye stråleterapi på ca m² indviet. Begge disse to tilbygninger er udformet med meget stor respekt for hospitalets oprindelige arkitektur. Inden for de senere år er der desuden opstillet en række midlertidige pavillonbygninger, som påregnes fjernet når den planlagte udbygning er gennemført. Afsnit 02 side opgaven Konkurrenceopgaven omfatter tre hovedelementer: Helhedsplan Udarbejdelse af forslag til helhedsplan (på kort og på langt sigt). Nybyggeri Forslag til konkret udformning af 1. etape af byggeriet som er FAM (Fælles Akut Modtagelse) og KBB (Kvinde/BarnBygning). Rådgivning Tilbud på totalrådgiverydelse i forbindelse med realisering af 1. etape. Visioner Udbygningen af Herlev Hospital, skal ske med udgangspunkt i følgende visioner: Det nye Herlev Hospital skal være lyst, venligt, overskueligt og imødekommende. Fremtidens patienter på Herlev Hospital skal møde et behageligt, serviceorienteret og roligt miljø, der på alle måder fremmer en positiv oplevelse af opholdet på Hospitalet. Helhedsplanen og nybyggeriet skal på en harmonisk, overskuelig og driftsrationel måde, binde eksisterende byggeri og nybyggeri sammen. Den nye samlede bygningsmasse skal danne en ny, fleksibel og funktionel ramme, der på samme tid understøtter den oplevede kvalitet og den faglige kvalitet af hospitalets ydelser. Konkret skal nybyggeriet blandt andet rumme så forskellige funktioner som den fælles akutmodtagelse, fødsler og behandling af syge børn. Nybyggeriet skal på en harmonisk måde, imødekomme de forskelligartede behov som disse funktioner har. Nybyggeriet skal derfor både skabe rolige, moderne og familieorienterede rammer for børnefamilierne, og give optimale forhold i forbindelse med modtagelsen af den akutte patient. Afsnit 02 side helhedsplan Helhedsplanen skal skabe overblik og sikre en rationel planlægning af den fremtidige udbygning af Herlev Hospital. Ud over at fastlægge placeringen af det forestående nybyggeri, herunder samspillet med det eksisterende hospital, skal planen anvise fremti 10

13 projektkonkurrence herlev hospital dige udbygningsmuligheder, således at der skabes sikkerhed for at nuværende og fremtidige byggeprojekter spiller sammen. Helhedsplanen skal for 1. etape og senere etaper illustrere og redegøre for: Hovedankomst til hospitalet Placering af nybyggeri De trafikale forhold Samspillet mellem eksisterende og nyt byggeri Behandling af det landskabelige rum, herunder det rumlige hierarki nybyggeri Forslaget til nybyggeri skal indeholde et koncept for FAM + KBB samt forslag til parkering i konstruktion + nødstrømsanlæg. Nybyggeriet kan udføres som en eller flere bygninger, der skal forbindes indbyrdes og med det eksisterende hospitalsbyggeri. Dog kan parkering i konstruktion godt ligge separat. Afsnit 02 side Forslaget skal illustrere og redegøre for: Det arkitektoniske hovedgreb Koncept for afdelingernes placering samt intern logistik Principper for byggeriets fleksibilitet Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Koncept for implementering af bæredygtige tiltag Koncept for bygningsintegreret kunst Med udgangspunkt i forslagets koncept for FAM og KBB ønskes der en særskilt belysning af følgende 4 udvalgte områder: Hovedindgang Forslaget skal vise hvor den fremtidige ankomst til Herlev Hospital skal ske, og hvorledes fordeling til henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri vil komme til at foregå, herunder ankomst til FAM. Modtagelsen i FAM Forslaget skal vise placering af modtageområdet, herunder hvorledes modtagelse af forskellige patienttyper sker samt hvorledes disse fordeles til de respektive ventearealer/udredningssteder. Fødeområde Forslaget skal vise indretning af et fødeområde, hvor fødestue kombineres med opholdsstuer og de tilhørende birum til en velfungerende og rationel enhed. Sengeafsnit i Gastroenheden Forslaget skal vise indretning af et sengeafsnit i Gastroenheden, set i relation til placering af plejepersonalets arbejdsstationer. 11

14 00 sammenfatning Afsnit 02 side 95 tilbud om rådgivning Udover udarbejdelse af et konkurrenceforslag omfatter konkurrencen yderligere at konkurrencedeltagerne skal afgive honorartilbud på den rådgivningsydelse, der efter konkurrencen forventes indgået aftale om med vinderen af konkurrencen. Tilbudsgivningen skal ske ved udfyldelse (anonymt) af tilbudsliste og skal ske under hensyntagen til det samlede konkurrencemateriale. Der skal tilbydes fast pris for programmering, projektering, projektopfølgning og fagtilsyn under udførelsesfasen samt rådgivning under ibrugtagning og ved 1 års eftersyn. Rådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, projekteringsledelse, landskabsarkitektydelser, rådgivning vedrørende inventar og udstyr samt rådgivning vedrørende bygningsintegreret kunst. Rådgivningen omfatter FAM samt KBB, parkering i konstruktion samt landskabsarbejder (herunder veje og stier m.v.) i forbindelse med 1. etape af helhedsplanen. Afsnit 03 side Afsnit 03 side 102 Afsnit 03 side Afsnit 04 side Afsnit 04 side budget Den samlede helhedsplan er estimeret til et samlet budget på DKK 4,2 mia. kr. eksklusiv moms. De dele af den samlede plan (1. etape), hvortil der er givet et foreløbigt finansieringstilsagn, har et budget på DKK 2,25 mia. kr. eksklusiv moms. Dette beløb er et samlet budgettal, der omfatter alle håndværkerudgifter, projektomkostninger samt udgifter til apparatur og udstyr. Den del af det forhåndsgodkendte projekt, hvortil der via projektkonkurrencen ønskes indkøbt totalrådgivning har et samlet budget på ca. DKK 1,6 mia. eksklusiv moms. tid Projektet planlægges gennemført inden for en tidsperiode på ca. 6 år, regnet fra udskrivelsen af konkurrencen frem til ibrugtagning af det færdige byggeri. organisation Til gennemførelse af projektet er beskrevet en projektorganisation med klar arbejdsdeling mellem bygherren (inklusiv brugergrupper mv) og de eksterne parter, bygherrerådgiver og totalrådgiver. aflevering af forslag Konkurrenceforslaget/ tilbuddet skal indleveres til et postkontor, et kurérfirma eller lignende senest: Fredag d. 29. oktober bedømmelse af forslag Forudsat rettidig aflevering og konditionsmæssig udførelse vil forslagene blive bedømt som følger: Forslagets funktionelle løsning (herunder driftsmæssige og funktionelle forhold) vægtning 35 %. 12

15 projektkonkurrence herlev hospital Forslagets arkitektoniske løsning, vægtning 25 %. Forslagets ingeniørmæssige løsning (herunder forslagets bæredygtighed) vægtning 15 %. Forslagets realiserbarhed (herunder økonomi, metode og organisation) vægtning 15 %. Det tilbudte honorar, vægtning 10 %. Samlet set vil der ud fra ovenstående blive peget på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. succeskriterier Det overordnede mål er at styrke Herlev Hospital som et patientvenligt, rationelt, og fremtidssikret hospital. De nærmere succeskriterier kan formuleres således: Forslaget skal sikre et optimalt flow for patienter, pårørende, personale og varer, både i helhedsplanen (tilkørsel, parkering) og i nybyggeriet (ankomst, behandling). Nybyggeriet skal integreres med det eksisterende hospital og skal med hensyn til valg af konstruktions- og installationsprincipper sikre robusthed og fleksibilitet i den fremtidige disponering af rum og funktioner. Forslaget skal sikre mulighed for implementering af ny teknologi, der understøtter patientsikkerhed og optimering af behandling, logistik og drift. Forslaget skal i helhedsplanen og nybyggeriets koncept, respektere den eksisterende arkitektur, men samtidig have sin egen identitet. Bygningsudformning, integration af kunst og behandling af uderum, skal skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af at mennesket er i centrum. Bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter skal optimeres, for at sikre forslagets bæredygtighed. et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital 13

16 14 0

17 1 forudsætninger 15

18 hospitalsplanlægning hospitalsplanlægning hospitalsplanlægning 1.1 Forudsætninger 16

19 hospitalsplanlægning region hovedstaden Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitalsplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen. Det er det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er, at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Med vedtagelsen af Hospitalsplanen, blev rammerne for udbygningen af Herlev Hospital også fastlagt. For at sikre kvalitet, faglige miljøer og effektiv drift, samles en lang række funktioner på Herlev Hospital, der får en væsentlig rolle som områdehospital for planlægnings- og optageområde Midt for indbyggere. Kvinde/barn-specialerne og fødsler fra optageområdet samles ligeledes på Herlev og profilen som højt specialiseret kræfthospital videreføres. For at kunne varetage de nye opgaver, fastslås det endvidere i Hospitalsplanen, at det er nødvendigt at iværksætte et større anlægsprojekt på Herlev Hospital. Der skal etableres en ny, fritliggende kvinde/barn-bygning, en fælles Akut Modtagelse, udvidelse af servicebygningen (blok 7), samt en kontorbygning, et patienthotel, og en større omdisponering mellem sengetårn og behandlingsbygning. En realisering af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og tilpasning af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder især på Rigshospitalet og de fire områdehospitaler, hvor der vil være behov for større tilpasninger og udbygninger. Umiddelbart efter vedtagelsen af Hospitalsplanen igangsattes den videre planlægning der præciserer vision og planlægningsgrundlag for den kommende udbygning af hospitalet. Herunder, hvordan dette patientgrundlag oversættes til et fremtidigt arealbehov. Fire planlægningsområder Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Syd. De fire planlægningsområder i hospitalsplanen og Planlægnings- og optageområder Herlev Hospital ligger sydligt i optage område Midt og betjener derfor hovedsagelig nordfrakommende patienter. Illustration: Region Hovedstaden. psykiatriplanen er grundlag for den fremtidige behandlingsindsats. I alle og inden for hvert planlægningsområde skal borgerne sikres et ensartet højt kvalitets- og serviceniveau. Områdehospitaler og nærhospitaler De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, som varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. Herlev Hospital er områdehospital for planlægnings- og optageområde Midt. Nærhed er væsentligt for den medicinske patient. I hvert planlægningsområde er der derfor et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet, der også har nærhospitalsfunktion, skal sikre den nødvendige nærhed 17

20 1.1 Forudsætninger i behandlingen på det medicinske område og gode samarbejdsrelationer lokalt til kommunerne. Specialefordelingen mellem hospitalerne Med hospitalsplanen samles en lang række specialer på færre enheder. Områdehospitalerne skal have de specialer, der er nødvendige for at varetage modtagelse og behandling på hovedfunktionsniveau af borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og lidelser. Det drejer sig om akut kirurgi, akut ortopædkirurgi, akut intern medicin (kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, reumatologi) samt anæstesiologi inkl. intensiv, diagnostisk radiologi, klinisk biokemi, patologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Dertil kommer, at områdehospitalerne med fødested skal have gynækologi og obstetrik samt pædiatri med neonatologisk funktion. Rammerne for hospitalsplanen Planen bygger på følgende grundlæggende hensyn: Høj kvalitet. Hospitalsplanen skal understøtte høj kvalitet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. Nærhed. I de sundhedspolitiske hensigtserklæringer og i hospitalsstrukturudvalgets afrapportering er det fastlagt, at kvalitet går forud for nærhed. Brugernes behov. Den demografiske udvikling og forskelle i hospitalsforbruget. Hospitalsforbruget påvirkes af den demografiske udvikling i regionen og af brugernes prioriteringer. Disse forhold bør indgå i hospitalsplanen. Sammenhængende patientforløb og samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Hospitalsplanen skal understøtte sammenhængende behandlingsforløb. Det betyder bl.a., at patienterne i videst muligt omfang skal kunne færdigbehandles på det hospital, hvor den primære indlæggelse finder sted. Forskning og udvikling. Såvel hovedfunktioner som specialfunktioner skal indrettes, så behovet for gode forskningsmiljøer tilgodeses, så forskningen gives plads i den kliniske dagligdag, og at forskningsresultater kan omsættes i klinisk praksis. Grund- og videreuddannelse. Hospitalerne er uddan 18

21 hospitalsplanlægning regeringen og danske regioner planer for herlev hospital nelsesinstitutioner for alle grupper af sundhedsfagligt personale. Det gælder både personale indenfor og uden for hospitalerne. Derfor skal grund- og videreuddannelsesopgaverne også tænkes ind i planlægningen. Godt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse. Hospitalsplanen skal understøtte og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og gode ledelsesfunktioner. Samling af funktioner skal medvirke til, at gøre de enkelte funktioner mere robuste og mindre følsomme over for personalemangel. Driftsoptimering. For at kunne imødekomme dette økonomiske pres er det en forudsætning, at hospitalsplanen bidrager til optimering af driften og sikrer effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Fysiske rammer. Anlægsinvesteringer skal sikre, at de nye funktioner får moderne og tidssvarende fysiske rammer, der kan imødekomme patienters, pårørendes og personalets berettigede forventninger hertil. Regeringen og Danske regioner I den økonomiaftale som blev indgået mellem Regeringen og Danske Regioner i 2008 var der enighed om, at der var behov for strukturændringer i hospitalsvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger. Regeringen afsatte en pulje på 25 mia. kroner til investeringer i ny og forbedret hospitalsstruktur. Sammenholdt med den regionale medfinansiering på 40 % af byggeprojekterne, er der tale om en samlet investering på omkring 40 mia. kroner. Samtidig blev der nedsat et ekspertpanel til vurdering af de enkelte projekter fra regionerne. Der er afsat 15 mia. kroner til en første fase og yderligere 10 mia. kroner til en efterfølgende fase. På baggrund af oplæg fra de enkelte hospitaler i regionen, indsendte Region Hovedstaden en samlet plan for udbygningen af de fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden til Ekspertpanelet. Ekspertpanelet gav efterfølgende i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om finansiering af en udbygning af Herlev Hospital, med en totalramme på 2,25 mia. kr. (pris- og lønindeks 2009) inklusive regional finansiering. Endeligt tilsagn gives når byggeprogram er udarbejdet og godkendt. planer for Herlev Hospital Plan for det nye byggeri Herlev Hospital har med udgangspunkt i hospitalsplanen fortsat den videre planlægningsproces, bl.a. ved afholdelse af en hel del brugermøder har resulteret i følgende placering af specialer i nybyggeriet, som er omfattet af denne projektkonkurrence: Pædiatri, gynækologi og obstetrik indplaceres, som hele tiden planlagt i nybyggeri, ligesom etablering af en ny fælles akutmodtagelse. Der etableres en styrket, ny fælles akutmodtagelse i nybyggeri. Det er vurderingen, at den fælles akutmodtagelse får væsentlig betydning for udredning og behandling af mange akutte, medicinske og kirurgiske patienter på hospitalet. Det er forudsætningen, at der døgnet rundt er hurtige svartider på blodprøver, mikrobiologi m.v. Arealet til observationssengene dimensioneres til at kunne rumme op til 130 observationssenge. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bemanding af akutmodtagelser med speciallæger følges som minimum. Gastroenheden, som har en betydelig andel af akut kirurgi, indplaceres med senge og operationsstuer i nybyggeriet. Dermed vil al akut kirurgi, som består af gastrokirurgi, gynækologi og sectio, være samlet i nybyggeriet. Ortopædkirurgisk afdeling tildeles ligeledes mulighed for, at gennemføre akutte operationer i nybyggeriet, men planlægges derudover, at samle deres primære operationsaktivitet på eksisterende operationsgang i behandlingsbygningen. Gastroenhedens nye samlede ambulatorium og skopienhed er allerede planlagt etableret i den eksisterende blok 5 på etage 4. Intensivafdelingen med tilknytning og behov for nærhed til fælles akutmodtagelse, akut operationsgang og gastroenheden, indplaceres i nybyggeri, hvor intensivafdelingen indrettes i tidssvarende fysiske rammer. Plan for det eksisterende byggeri Konceptet med etablering af multidisciplinære teams, hvor f.eks. brystkræftramte kvinder sættes i centrum 19

22 1.1 Forudsætninger og teamet, bestående af mammakirurgi, plastikkirurgi og patologi, tværfagligt arbejder sammen, må således fortsat realiseres i de eksisterende rammer. Det er derfor også planen, at Herlev Hospital udarbejder en samlet detailplan for den eksisterende bygningsmasse Sygeplejeskolen (blok 12) planlægges anvendt til administration, uddannelse og lign. formål. Den endelige indretning af Servicebygningen (blok 7) er ikke fastlagt endnu, men der planlægges uændret med udvidelse af mikrobiologisk afdeling, sterilcentral, etablering af fælles forskningsareal, værksteder og logistik m.v. Renovering af det eksisterende hospital Ud over behovet for nybyggeri, er der behov for en omfattende renovering af bl.a. sengebygningen og behandlingsbygningen, samt øvrige eksisterende bygninger. Denne renovering indgår ikke som en del af konkurrencen, men omtales her, for at orientere om den snævre sammenhæng, der vil være mellem gennemførelse af renoveringen og nybyggeriet. Renoveringen af sengebygningen påregnes at ske 2-4 etager ad gangen. I renoveringsperioden vil der i starten være behov for erstatningsarealer, mens der mod slutningen af renoveringsperioden er behov for at benytte de nyindrettede 1- og 2-sengsstuer som 2- og 3-sengsstuer, alternativt skabe erstatningsareal andetsteds på grunden. Valg af udbygningsmodel Et af de afgørende hensyn, har været valget af en driftsøkonomisk rationel model, der sikrer en fremtidig logisk arbejdsdeling i den kommende bygningsmasse. Det er således et krav fra Regeringen, at der parallelt med den fysiske udbygning af Hospitalerne, arbejdes med organisationsudvikling og ændret arbejdstilrettelæggelse. Et andet hensyn er, at modellen skal være fleksibel. Ingen kan forudsige, hvordan optimal hospitalsdrift ser ud om år, og derfor skal byggeriet være fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Et udbygget Herlev Hospital kommer til at bestå af elementerne som beskrevet ovenfor, og fordelene er vurderet til at være følgende: 20

23 hospitalsplanlægning planer for herlev hospital Modellen samler afdelinger med akut kirurgi i nybyggeri, hvor der vil være en række, såvel kvalitative og driftsøkonomiske perspektiver, generelt og i forhold til samarbejdet med akutmodtagelsen og i forhold til vagtdækning. Modellen giver mulighed for etablering af en ren akut operationsgang i nybyggeriet med specialerne gastrokirurgi, gynækologi og delvis ortopædkirurgi og en elektiv operationsgang i eksisterende byggeri, med specialerne urologi, plastikkirurgi og mammakirurgi. Modellen giver mulighed for betydelig driftsoptimering på flere områder. Det forventes, at den fælles akutmodtagelse medfører driftsoptimeringer gennem hurtigere udredning og iværksættelse af behandling af den akutte patient. Offensiv anvendelse af observationssenge i den fælles akutmodtagelse, hvor patienter med forventet kort indlæggelsesforløb placeres, vil ligeledes skabe driftsoptimeringer. Modellen forventes endvidere at optimere operationsområdet, idet operationsgangen fremover opdeles i en akutgang og en elektiv operationsgang. Eksempelvis vil en elektiv operationsgang være kendetegnet ved stor forudsigelighed i tilgangen af patienter, hvilket skaber mulighed for effektiv udnyttelse af lejer og ressourcer. Endelig forventes der, at kunne ske driftsoptimering i vagten. I fremtidens Herlev Hospital vil aktiviteten i vagten således primært være koncentreret til nybyggeriet med fælles akutmodtagelse, akut kirurgi, fødeområdet, sectio, intensiv og derudover de stationært indlagte patienter i sengetårnet. Behandlingsbygningen forventes, når byggeriet er færdigt helt eller delvist, at kunne nedlukkes i vagten, idet funktionerne her i form af ambulatorier, elektiv operationsgang og tværgående funktioner primært foregår i dagtid. Eksisterende og planlagt byggeri Eksisterende bygninger Midlertidige bygninger Fastlagte udvidelser Eventuelle udvidelser 21

24 fysisk planlægning fysisk planlægning fysisk planlægning 1.2 Forudsætninger 22

25 fysisk planlægning kommunal planlægning Kommunal planlægning Rammebestemmelser I Kommuneplan er konkurrenceområdet omfattet af rammebestemmelser for områder til offentlige formål, område D12 Hospital. Området fastlægges til offentlige formål (hospital med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme, gymnasium, institutionsbyggeri samt parkeringsareal og beplantningsbælter). Derudover gælder følgende: at regn- og spildevand separeres i 4 fraktioner at ny bebyggelse danner et oplevelsesrigt rumforløb fra auditoriebygningen til den blå sti ved Hjortespringvej Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 200. Der er i kommuneplanen ikke fastsat maksimale højder på byggeri til Herlev Hospital. Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har i forbindelse med arbejdet med konkurrenceprogrammet, drøftet etageantal og højder på mulig fremtidig bebyggelse. Der er stor politisk fokus på, at fremtidig bebyggelse skal genere de omgivende boligområder mindst muligt, ikke mindst boligerne ved Turkisvej. Derfor har Herlev Kommune fastsat, at nybyggeri på ejendommen ikke må opføres i større højde end angivet på illustrationen. Det mulige højhus på op til 80 m eller 24 etager, er anvist med en principiel placering og udstrækning. De konkurrerende skal som en del af helhedsplanen vurdere, hvilke højder der vil være hensigtsmæssige, under hensyn til relationerne til det eksisterende hospital, samtidig med, at der tages videst mulige hensyn til skyggevirkninger for naboer. Ringbyen I kommuneplanen beskrives den fælles intention for kommunerne langs Ring 3 således: Den foreslåede, højklassede, kollektive trafikforbindelse (letbane) langs Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj/ Brøndby Strand/ Avedøre Holme i syd, rummer store udviklingspotentialer for de byområder, der ligger langs Ring 3. I Herlev er det Herlev Hospital, Bycenteret og kvarteret Marielundvej, som bliver berørt. Byggefelter og højder Max. 24 etager/80 meter (principiel placering af muligt højhus) Max. 12 etager/40 meter Max. 3 etager/10 meter Max. 1,5 etage/5 meter 23

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 11. Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 11 Emne: Godkendelse af igangsætning af udbygningen af Herlev Hospital 2 bilag et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen

DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen 1. offentlighedsperiode fra den 22. februar til den 22. marts 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Til: Regionsrådet Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Sydvestjysk Sygehus P-hus på remisegrunden Oktober 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende resume er et udpluk af de

Læs mere

Anmeldelse. Basisoplysninger

Anmeldelse. Basisoplysninger Anmeldelse Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014. Basisoplysninger Tekst Hospitalet planlægges

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013 Velkommen til Nøgletal Budget 2013 (mia. kr.): Ansatte (årsværk): Indlæggelser: Ambulante besøg: Senge: Bygninger m 2 : Antal fødsler p.a.: Uddannelsesopgaver: HVH AMH 1,9 0,3 3.370 473 65.500 10.000 314.000

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Notat om vejledning til driftsoptimering i forbindelse med omog nybygninger

Notat om vejledning til driftsoptimering i forbindelse med omog nybygninger Koncern Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 13 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato:

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere