Indehaver Bernt Ranfelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indehaver Bernt Ranfelt"

Transkript

1 RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) Internet: SE-nr./VAT no. DK Bankforbindelse Sydbank Konto nr Kære Revisor DPR12 Det Personlige Regnskab 2012 Med DPR12 udarbejdes det personlige regnskab nemt og effektivt. Eventuelle mindre beløbsmæssige ændringer - der skal tilføjes efter regnskabsmødet med klienten - og som ikke nødvendigvis er mindre ændringer rent arbejdsmæssigt, klares nemt og hurtigt. Når man lige tænker det igennem, er det jo egentlig logisk, at skatteberegningsprogrammet er det bedste til at løse denne opgave. DPR12 overfører automatisk indkomst og fradrag til SKBE12, og får de beregnede skatter retur. Med disse oplysninger afsætter DPR12 overskydende skat/restskat i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Er en virksomhed indtastet i VIRK12, vil også disse beløb automatisk blive overført til DPR12. Dette omfatter også oplysninger om saldo for opsparet overskud og driftsmidler, hvorved udskudt skat automatisk beregnes og afsættes i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Sidste øjebliks ændringer af indkomst og fradrag, der påvirker overskydende skat/restskat eller udskudt skat, er i praksis ændringer, der tager længere tid, end du kan få betaling for. Som nævnt klares dette nemt med DPR12. Men det bedste er, at dette kun er eksempler på alt det, der bliver nemt med DPR12. Det er et komplet personligt regnskab som DPR12 udskriver - og består af skattemæssig indkomstopgørelse, balance, kapitalforklaring, noter, samt revisorerklæring m.v. Det udskrevne regnskab er lige til at underskrive og udlevere. Med finanskrisen vil flere af dine klienter have behov for et personligt regnskab. Et personligt regnskab giver bedre overblik og information om den samlede økonomiske situation til både klienten og pengeinstituttet. Den bedre information til pengeinstituttet vil normalt betyder, at klienten får en højere kreditværdighed i pengeinstituttet. Det er derfor vigtigt, at du som revisor kan tilbyde en effektiv og informativ løsning for udarbejdelse af personligt regnskab. Denne løsning får du med DPR12. På de næste sider finder du: Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard. Det får du yderligere med DPR12 Udvidet. Eksempler på indtastning med DPR12. Et eksempel på udskrift af et kontokort for en konto i DPR12 - i dette tilfælde Hævet i øvrigt. Et eksempel på et regnskab, som DPR udskriver til dig, når bare du trykker Udskriv. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om DPR12. Du kan også få DPR gratis på prøve. Bestil allerede i dag dit DPR program. Med venlig hilsen Bernt Ranfelt Registreret revisor

2 Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard: 1. Indtastningsvinduer der er skræddersyet Indtastningsvinduer som er skræddersyet til det, der skal indtastes. Der er således indtastningsvinduer til lønoplysningssedler, bankkonti, værdipapirer, prioritetsgæld og meget, meget mere. 2. Også sidste års tal i indtastningsvinduerne I alle indtastningsvinduer kan også ses sidste års tal. 3. DPR12 foretager registrering i et afstemt bogholderi Alt fra de brugervenlige indtastningsvinduer bogfører DPR automatisk over til det traditionelle og afstemte bogholderi. På grundlag af bogholderiet genererer og udskriver programmet automatisk det personlige regnskab. 4. Nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper DPR tilbyder nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper, bl.a. følgende: Ejerbolig: Anskaffelsessum eller ejendomsvurdering. Prioritetsgæld: Nominel værdi eller kursværdi. Aktuel skat: Restskat/overskydende skat optages i balancen eller ej. Udskudt skat: Optages i balancen eller kun i en note. Ydermere vælges det enkelte vurderingsprincip pr. 31/ og pr. 31/ uafhængigt af hinanden. 5. Automatisk dataudveksling og afsættelse af skat i balancen DPR12 foretager automatisk dataudveksling med SKBE12 og VIRK12. Fra SKBE12 overføres de beregnede skatter, som programmet giver mulighed for automatisk at afsætte i balancen som restskat/overskydende skat. Aldrig har det været nemmere at afsætte skat i balancen (hvis dette altså ønskes). 6. Oplysninger om udskudt skat hentes i VIRK12 Fra VIRK12 henter DPR12 automatisk oplysninger om saldi på opsparet overskud og driftsmidler. Oplysningerne benyttes i DPR12 til automatisk at beregne den udskudte skat, der hviler på disse. 7. Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning Der er mulighed for markering af bilag, hvor indtastning er gennemført. I et oversigtsvindue kan man nemt se, i hvilke vinduer indtastning er påbegyndt, samt i hvilke indtastning er gennemført. 8. Bogholderiet der leverer dokumentationen Bogholderiet er den dokumentation som DPR12 automatisk producerer, og som vises hvordan programmet er kommet frem til tallene i regnskabet. Du kan således kalde bogholderiet frem, hvis du ønsker, at gøre brug af disse oplysninger. 9. Udskriftsredigering Ved udskrift af regnskabet kan nemt vælges, hvordan beløbene ønskes præsenteret i regnskabet. 10. Udskrift til RTF fil Udskift kan foretages til RTF fil, der efterfølgende kan indlæses i et tekstbehandlingsprogram.

3 Det får du yderligere med DPR12 Udvidet: 1. 5 års nøgle og hovedtal. 2. Likviditetsbeskrivelse/pengestrømsanalyse. 3. Kapitalforklaring, der tager udgangspunkt i enten driftsøkonomisk resultat eller skattemæssigt resultat. I DPR12 Standard er der kun mulighed for en kapitalforklaring, som tager udgangspunkt i skattemæssigt resultat. Tilhængere af kapitalforklaring som tager udgangspunkt i driftsøkonomisk resultat er glade for, at skattemæssige modposteringer forsvinder fra kapitalforklaringen. 4. Noter vedrørende virksomhedsordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, indskudskonto, rentekorrektion, opsparet overskud og hæverækkefølgen. 5. Noter vedrørende kapitalafkastordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og henlæggelse til konjunkturudligning. 6. Noter vedrørende skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, blandet benyttet driftsmiddel, indretning af lejede lokaler, bygninger, goodwill og rettigheder. 7. Note vedrørende værdi af pension. 8. Note vedrørende eventualaktiver. 9. Note vedrørende eventualforpligtelser. 10. Note vedrørende pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 11. Mulighed for selv at designe egne indtastningsvinduer (velegnet til indtastning af supplerende noter). 12. Mulighed for selv at lave udskriftsrapporter herunder noter. 13. Mulighed for opsætning af et ubegrænset antal firmastandarder for udskrifter i DPR12 Udvidet. Man kan altså lave forskellige udskriftsstandarder for forskellige afdelinger i revisionsfirmaet eller for forskellige klienttyper. Som alt andet i DPR er ovenstående muligheder i regnskabet, og således noget der kan vælges til eller fra. For skatteydere, der har personligt dreven virksomhed, vil et personligt regnskab udskrevet med DPR12 Udvidet også indeholde alle nødvendige skattemæssige specifikationer for virksomheden.

4 Indtastning af lønoplysningsseddel

5 Indtastning af bankkonti.

6 Indtastning af ejerbolig.

7 Indtastning af prioritetsgæld.

8 Indtastning af børsnoterede aktier.

9 Indtastning af andre aktiver.

10 Skal overskydende skat/restskat afsættes i balancen.

11 Indtastning af udskudt skat.

12 Menu anlægsaktiver, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af bygninger, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af lejede lokaler, skattemæssige afskrivninger.

13 Indtastning af driftsmidler, skattemæssige afskrivninger.

14 Indtastning af værdi af pension.

15 Indtastning af eventualforpligtelser.

16 Indtastning af pantsætning og sikkerhedsstillelser.

17 Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning.

18 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J Det Personlige Regnskab 2012 Dato Klokken Kontokort Hævet i øvrigt Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Aktier, børsnoterede aktier - A.P. Møller - B Aktier, børsnoterede aktier - Danske Bank Aktier, børsnoterede aktier - TDC Aktier, børsnoterede aktier - Danisco Aktier, børsnoterede aktier - Novo Nordisk Aktier, børsnoterede aktier - Topdanmark Aktier, unoterede aktier - VM Holding Aps Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Tilgodehavende Toben Mortensen A/C skat: B-skat, AM-bidrag mv % udbytteskat af aktieudbytte I år afregnet skat jf. sidste års årsopgørelse Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Bilfinans Bankkonti (indestående og gæld) - Sparekassen Fradrag i personlig indkomst - Danica, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Sydbank, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Topdanmark, kapitalpension Ligningsmæssige fradrag - Dana Ligningsmæssige fradrag - HK Obligationer - Nykredit, 5% Side 1

19 Kontokort Hævet i øvrigt - fortsat Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Obligationer - Totalkredit 6% Personlig indkomst - VM Holding ApS Personlig indkomst - Østergaard dyreteknik Personlig indkomst - Specialbutikken A-skat - VM Holding ApS A-skat - Østergaard dyreteknik A-skat - Specialbutikken AM-bidrag - VM Holding ApS AM-bidrag - Østergaard dyreteknik AM-bidrag - Specialbutikken Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Virksomhed, resultat og egenkapital - Viggo Mortensen VVS Side 2 I alt

20 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J 3 Det Personlige Regnskab 2012 Dato klokke Viggo Mortensen Susanne Mortensen Indkomst- og formueopgørelse for indkomståret 2012

21 Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors erklæring om review... 3 Hoved- og nøgletalsoversigt... 4 Indkomstopgørelse for Viggo Mortensen... 5 Indkomstopgørelse for Susanne Mortensen... 6 Balance... 7 Kapitalforklaring... 8 Likviditetsbeskrivelse... 9 Noter Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Pengeinstitutter Obligationer Børsnoterede aktier Unoterede aktier Prioritetsgæld Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Ejerbolig Egenkapital i virksomhed Hensættelse til udskudt skat Værdi af pension Pantsætning og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Skatter Bygninger, Viggo Indretning af lejede lokaler, Viggo Driftsmidler, Viggo Kapitalafkastgrundlag og indskudskonto, Viggo Opsparet overskud, Viggo Årets hævninger i hæverækkefølgen, Viggo... 15

22 Side 3 Den uafhængige revisors erklæring om review Bemærk: Skriv selv den ønskede tekst til: Revisorerklæring. Nedenstående revisorerklæring er ikke nødvendigvis som du gerne vil have den, ligesom den ikke omfatter alle situationer. Formålet med det her medleverede eksempel er alene at vise, hvordan man kan udarbejde rapporten for revisorerklæring, således at forskellige oplysninger, bl.a. klientens navn, regnskabsår mv. hentes fra programmet. Til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen Vi har efter aftale udført review af den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, for Viggo Mortensen og Susanne Mortensen. Den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser er baseret på årsrapporten for virksomheden for regnskabsåret 1. januar december 2012, samt meddelte oplysninger og fremlagt dokumentation. Årsrapporten for virksomheden, som vi har gennemgået, er forsynet med en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger. Viggo Mortensen og Susanne Mortensen har ansvaret for den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest, at omfatte forespørgsler til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har under vort review undersøgt sammenhænge mellem årsrapporten, den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser, samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, ikke er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og gældende skattelovgivning. Århus, den 11. september 2012 Revisionskontoret Peter Hansen Statsautoriseret revisor Leif Jørgensen Revisorassistent

23 Side 4 Hoved- og nøgletalsoversigt Beløb i tusinde kr Driftsøkonomisk resultat af virksomhed Personlig indkomst excl. virksomhed Pensionsopsparing Privatforbrug Skatter og ændring i udskudt skat Andre ikke specificerede kapitalbevægelser Kontant opsparing Formuereguleringer Egenkapital Balancesum Nøgletal i procent Soliditetsgrad... 46,0 43,7 42,3 43,3 42,3 Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo

24 Side 5 Indkomstopgørelse for 2012 Viggo Mortensen Note kr. kr. 1 Personlig indkomst af virksomhed AM-bidrag Personlig indkomst af virksomhed efter AM-bidrag Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst VM Holding ApS AM-bidrag Fradrag i personlig indkomst Danica, ratepension Sydbank, ratepension Personlig indkomst i alt Kapitalindkomst af virksomhed Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Kontingent til arbejdsgiverforening Beskæftigelsesfradrag Dana Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst Udbytte af børsnoterede aktier Udbytte af unoterede aktier Kursgevinst af børsnoterede aktier Aktieindkomst i alt

25 Side 6 Indkomstopgørelse for 2012 Susanne Mortensen Note kr. kr. Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Østergaard dyreteknik Specialbutikken Lønindkomst mv. før AM-bidrag AM-bidrag Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag PFA pension betalt gruppelivsforsikring Fradrag i personlig indkomst, Topdanmark, kapitalpension Personlig indkomst i alt Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Beskæftigelsesfradrag HK Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst

26 Side 7 Samlet balance pr Note kr. kr. Aktiver 8 Ejerbolig Volvo Sejlbåd Obligationer Aktier der er børsnoterede Aktier og anparter der er unoterede Anlægsaktiver i alt Overskydende skat, Viggo Overskydende skat, Susanne Overskydende AM-bidrag, Viggo Andre tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Omsætningsaktiver i alt Aktiver privat i alt Aktiver i virksomhed Aktiver i alt Passiver Egenkapital privat Egenkapital i virksomhed Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Gæld til pengeinstitutter Restskat, Viggo Kortfristet gæld i alt Gæld privat i alt Gæld i virksomhed Gæld i alt Passiver i alt Værdi af pension 12 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 13 Eventualforpligtelser

27 Side 8 Samlet kapitalforklaring for Note kr. kr. Egenkapital primo Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Reguleringer vedrørende virksomhed i alt Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Fremført beskæftigelsesfradrag Realiseret og urealiseret kursgevinst af obligationer Realiseret og urealiseret kursgevinst af børsnoterede aktier Skattepligtig kursavance af børsnoterede aktier Realiseret og urealiseret kursgevinst af unoterede aktier Skattefrie indtægter og udgifter i alt Indkomster i alt Skatter Indkomst efter skatter Ændring i udskudt skat Indkomst efter ændring i udskudt skat Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Privat andel af multimedie Årets afskrivninger på andre aktiver, Volvo Hævet i øvrigt Privatforbrug i alt Kontant opsparing Regulering af værdiansættelse af ejerbolig Skovbrynet Klitstien Skattefri kursregulering af prioritetsgæld Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% Formuereguleringer i alt Årets formuebevægelse Egenkapital ultimo

28 Side 9 Samlet likviditetsbeskrivelse for 2012 Note 2012 kr. Netto hævet eller indskudt i virksomhederne Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag Likvide indtægter ved arbejde i alt Skatter Hensættelse til udskudt skat privat Årets skat og ændringer i udskudt skat i alt Privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension Privattegnet kapitalpension Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Børsnoterede aktier, udbytte Børsnoterede aktier, nettoavance Unoterede aktier, udbytte Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Obligationer, nettoavance Hævet i øvrigt Likvide udgifter i øvrigt i alt Likviditet før afdrag Samlet afdrag på prioritetsgæld Afdrag på lån i alt Likviditet før investeringer Tilgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af obligationer Investeringer m.v. i alt Likviditet før driftsafledte poster Obligationer, nettoavance Overskydende skat Overskydende AM-bidrag Restskat vedrørende indeværende år Andre tilgodehavender Hensættelse til udskudt skat privat Børsnoterede aktier, nettoavance Forskydninger i alt Årets likviditetsover-/underskud Forskydninger i likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter Indestående i pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter mv Årets likviditetsover-/underskud

29 Side 10 Noter 1 Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Viggo Mortensen VVS Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før renter Driftsøkonomisk resultat af virksomhed, anden kapitalindkomst Tilbageførsel af fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening og før renter Tilbageførsler fra driftsøkonomisk resultat: Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Driftsøkonomisk resultat før renter og efter tilbageførsel Skattemæssige indtægter eller udgifter: Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat vedrørende personlig indkomst Skattemæssigt resultat vedrørende anden kapitalindkomst Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat før renter Skattemæssige renteindtægter Skattemæssige renteudgifter Skattemæssigt resultat efter renter Der fordeles således: Årets resultat der beskattes som personlig indkomst Personlig indkomst af virksomhed Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Kapitalafkast i virksomhedsordningen Skattemæssigt resultat Kapitalafkast i virksomhedsordningen Kapitalindkomst af virksomhed Pengeinstitutter Kontonr. Indestå. Indestå. Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Sparekassen Indestående i alt Kontonr. Gæld Gæld Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Bilfinans Gæld i alt Pengeinstitutter i alt

30 Side 11 3 Obligationer Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi Nykredit, 5% , Totalkredit 6% , I alt Realise- Heraf Renteret og kurs- Indtægter urealise- gevinst ret kurs- kapitalgevinst indkomst Nykredit, 5% Totalkredit 6% I alt Børsnoterede aktier Antal stk. Kurs Kurs- Anskaf. Antal stk. Kursværdi sum værdi A.P. Møller - B , Danske Bank , TDC , Novo Nordisk , Topdanmark , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst A.P. Møller - B Danske Bank TDC Novo Nordisk Topdanmark I alt Unoterede aktier Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi VM Holding Aps , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst VM Holding Aps I alt

31 Side 12 6 Prioritetsgæld Værdi- Kursværdi Restgæld Værdi- Rente- Renteansat i ansat i udgifter udgifter balance balance Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% I alt Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Andre Andre Anden Anden tilgode- tilgode- kapital- kapitalhavender havender indkomst indkomst Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Tilgodehavende Toben Mortensen I alt Ejerbolig Værdiansat Ejendoms- Anskaffel- Værdiansat Ejendoms- Anskaffeli balance vurdering sessum i balance vurdering sessum Skovbrynet Klitstien Ejerbolig i alt Egenkapital i virksomhed Viggo Mortensen VVS Aktiver i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Gæld i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Egenkapital i virksomhed i alt Hensættelse til udskudt skat Regn- Skatte- Merværdi Udskudt Udskudt Aconto Udskudt skabs- mæssig skat skat før skat der skat mæssig værdi procent modregn. modregnes værdi a/c skat Opsparet overskud 34% , Opsparet overskud 32% , Opsparet overskud 30% , Opsparet overskud 28% , Opsparet overskud 25% , Driftsmidler , I alt

32 Side Værdi af pension Værdi af pensionsordninger før afgift og skat Viggo Mortensen Danica Pension Topdanmark Værdi af pension i alt Susanne Mortensen PFA Jyske Bank, pensionsopsparing Værdi af pension i alt Værdi af pension i alt Pantsætning og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejerbolig. Der er endvidere i virksomheden stillet sikkerhed for gældsforpligtelser i virksomheden Viggo Mortensen VVS. Disse sikkerheder er specificeret i årsrapporten for virksomheden Viggo Mortensen VVS Viggo Mortensen Ejerpantebrev til sikkerhed for lån i Centralbanken Pantsætninger og sikkerhedsstillelser i alt Eventualforpligtelser Viggo Mortensen har stillet kaution for søn, Torben Mortensens bankgæld i Sydbank 14 Beskattet indkomst før AM-bidrag Viggo Mortensen: Skattepligtig indkomst Aktieindkomst Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Susanne Mortensen: Skattepligtig indkomst Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Viggo Mortensen VVS Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat i alt

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review v/ Bente Madsen Pilestrædet 1 6000 Kolding Skatteregnskab for 2012 Cvr. nr. 33 75 08 89 Opstillet uden revision eller review Indholdsfortegnelse Indehavererklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring om

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016

PARTY 2010 APS. Terp Skovvej Viby J Cvr.nr.: (6. regnskabsår) Årsrapport. 1. juli juni 2016 Ryvangs Allé 18 2100 København Ø T +45 33 15 07 77 F +45 33 15 07 47 www.teamrevision.dk info@teamrevision.dk CVR. nr. 29 42 39 89 Danske Bank Reg.: 3001 Konto: 3001792865 PARTY 2010 APS Terp Skovvej 56

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BOFÆLLESSKABET BAKKEN I/S

BOFÆLLESSKABET BAKKEN I/S Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. BOFÆLLESSKABET BAKKEN I/S v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S FUNDER EL-VVS SERVICE A/S Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Dennis Rasmussen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Ledelsesberetning

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010

KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar december 2010 KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for 1. januar - 31. december 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisorpåtegning 3 Regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter til årsrapporten 9-12

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012

K/S Hamlet. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomståret 2012 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Specifikationer

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014

JS Holding Vejle ApS Nørrediget Vejle. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 JS Holding Vejle ApS Nørrediget 64 7100 Vejle CVR-nummer: 28296134 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

KIM SIESTØ HOLDING ApS

KIM SIESTØ HOLDING ApS KIM SIESTØ HOLDING ApS Kirstinehøj 1 2770 Kastrup Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/12/2015 Kim Siestø Dirigent

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere