Indehaver Bernt Ranfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indehaver Bernt Ranfelt"

Transkript

1 RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) Internet: SE-nr./VAT no. DK Bankforbindelse Sydbank Konto nr Kære Revisor DPR12 Det Personlige Regnskab 2012 Med DPR12 udarbejdes det personlige regnskab nemt og effektivt. Eventuelle mindre beløbsmæssige ændringer - der skal tilføjes efter regnskabsmødet med klienten - og som ikke nødvendigvis er mindre ændringer rent arbejdsmæssigt, klares nemt og hurtigt. Når man lige tænker det igennem, er det jo egentlig logisk, at skatteberegningsprogrammet er det bedste til at løse denne opgave. DPR12 overfører automatisk indkomst og fradrag til SKBE12, og får de beregnede skatter retur. Med disse oplysninger afsætter DPR12 overskydende skat/restskat i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Er en virksomhed indtastet i VIRK12, vil også disse beløb automatisk blive overført til DPR12. Dette omfatter også oplysninger om saldo for opsparet overskud og driftsmidler, hvorved udskudt skat automatisk beregnes og afsættes i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Sidste øjebliks ændringer af indkomst og fradrag, der påvirker overskydende skat/restskat eller udskudt skat, er i praksis ændringer, der tager længere tid, end du kan få betaling for. Som nævnt klares dette nemt med DPR12. Men det bedste er, at dette kun er eksempler på alt det, der bliver nemt med DPR12. Det er et komplet personligt regnskab som DPR12 udskriver - og består af skattemæssig indkomstopgørelse, balance, kapitalforklaring, noter, samt revisorerklæring m.v. Det udskrevne regnskab er lige til at underskrive og udlevere. Med finanskrisen vil flere af dine klienter have behov for et personligt regnskab. Et personligt regnskab giver bedre overblik og information om den samlede økonomiske situation til både klienten og pengeinstituttet. Den bedre information til pengeinstituttet vil normalt betyder, at klienten får en højere kreditværdighed i pengeinstituttet. Det er derfor vigtigt, at du som revisor kan tilbyde en effektiv og informativ løsning for udarbejdelse af personligt regnskab. Denne løsning får du med DPR12. På de næste sider finder du: Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard. Det får du yderligere med DPR12 Udvidet. Eksempler på indtastning med DPR12. Et eksempel på udskrift af et kontokort for en konto i DPR12 - i dette tilfælde Hævet i øvrigt. Et eksempel på et regnskab, som DPR udskriver til dig, når bare du trykker Udskriv. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om DPR12. Du kan også få DPR gratis på prøve. Bestil allerede i dag dit DPR program. Med venlig hilsen Bernt Ranfelt Registreret revisor

2 Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard: 1. Indtastningsvinduer der er skræddersyet Indtastningsvinduer som er skræddersyet til det, der skal indtastes. Der er således indtastningsvinduer til lønoplysningssedler, bankkonti, værdipapirer, prioritetsgæld og meget, meget mere. 2. Også sidste års tal i indtastningsvinduerne I alle indtastningsvinduer kan også ses sidste års tal. 3. DPR12 foretager registrering i et afstemt bogholderi Alt fra de brugervenlige indtastningsvinduer bogfører DPR automatisk over til det traditionelle og afstemte bogholderi. På grundlag af bogholderiet genererer og udskriver programmet automatisk det personlige regnskab. 4. Nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper DPR tilbyder nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper, bl.a. følgende: Ejerbolig: Anskaffelsessum eller ejendomsvurdering. Prioritetsgæld: Nominel værdi eller kursværdi. Aktuel skat: Restskat/overskydende skat optages i balancen eller ej. Udskudt skat: Optages i balancen eller kun i en note. Ydermere vælges det enkelte vurderingsprincip pr. 31/ og pr. 31/ uafhængigt af hinanden. 5. Automatisk dataudveksling og afsættelse af skat i balancen DPR12 foretager automatisk dataudveksling med SKBE12 og VIRK12. Fra SKBE12 overføres de beregnede skatter, som programmet giver mulighed for automatisk at afsætte i balancen som restskat/overskydende skat. Aldrig har det været nemmere at afsætte skat i balancen (hvis dette altså ønskes). 6. Oplysninger om udskudt skat hentes i VIRK12 Fra VIRK12 henter DPR12 automatisk oplysninger om saldi på opsparet overskud og driftsmidler. Oplysningerne benyttes i DPR12 til automatisk at beregne den udskudte skat, der hviler på disse. 7. Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning Der er mulighed for markering af bilag, hvor indtastning er gennemført. I et oversigtsvindue kan man nemt se, i hvilke vinduer indtastning er påbegyndt, samt i hvilke indtastning er gennemført. 8. Bogholderiet der leverer dokumentationen Bogholderiet er den dokumentation som DPR12 automatisk producerer, og som vises hvordan programmet er kommet frem til tallene i regnskabet. Du kan således kalde bogholderiet frem, hvis du ønsker, at gøre brug af disse oplysninger. 9. Udskriftsredigering Ved udskrift af regnskabet kan nemt vælges, hvordan beløbene ønskes præsenteret i regnskabet. 10. Udskrift til RTF fil Udskift kan foretages til RTF fil, der efterfølgende kan indlæses i et tekstbehandlingsprogram.

3 Det får du yderligere med DPR12 Udvidet: 1. 5 års nøgle og hovedtal. 2. Likviditetsbeskrivelse/pengestrømsanalyse. 3. Kapitalforklaring, der tager udgangspunkt i enten driftsøkonomisk resultat eller skattemæssigt resultat. I DPR12 Standard er der kun mulighed for en kapitalforklaring, som tager udgangspunkt i skattemæssigt resultat. Tilhængere af kapitalforklaring som tager udgangspunkt i driftsøkonomisk resultat er glade for, at skattemæssige modposteringer forsvinder fra kapitalforklaringen. 4. Noter vedrørende virksomhedsordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, indskudskonto, rentekorrektion, opsparet overskud og hæverækkefølgen. 5. Noter vedrørende kapitalafkastordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og henlæggelse til konjunkturudligning. 6. Noter vedrørende skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, blandet benyttet driftsmiddel, indretning af lejede lokaler, bygninger, goodwill og rettigheder. 7. Note vedrørende værdi af pension. 8. Note vedrørende eventualaktiver. 9. Note vedrørende eventualforpligtelser. 10. Note vedrørende pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 11. Mulighed for selv at designe egne indtastningsvinduer (velegnet til indtastning af supplerende noter). 12. Mulighed for selv at lave udskriftsrapporter herunder noter. 13. Mulighed for opsætning af et ubegrænset antal firmastandarder for udskrifter i DPR12 Udvidet. Man kan altså lave forskellige udskriftsstandarder for forskellige afdelinger i revisionsfirmaet eller for forskellige klienttyper. Som alt andet i DPR er ovenstående muligheder i regnskabet, og således noget der kan vælges til eller fra. For skatteydere, der har personligt dreven virksomhed, vil et personligt regnskab udskrevet med DPR12 Udvidet også indeholde alle nødvendige skattemæssige specifikationer for virksomheden.

4 Indtastning af lønoplysningsseddel

5 Indtastning af bankkonti.

6 Indtastning af ejerbolig.

7 Indtastning af prioritetsgæld.

8 Indtastning af børsnoterede aktier.

9 Indtastning af andre aktiver.

10 Skal overskydende skat/restskat afsættes i balancen.

11 Indtastning af udskudt skat.

12 Menu anlægsaktiver, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af bygninger, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af lejede lokaler, skattemæssige afskrivninger.

13 Indtastning af driftsmidler, skattemæssige afskrivninger.

14 Indtastning af værdi af pension.

15 Indtastning af eventualforpligtelser.

16 Indtastning af pantsætning og sikkerhedsstillelser.

17 Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning.

18 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J Det Personlige Regnskab 2012 Dato Klokken Kontokort Hævet i øvrigt Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Aktier, børsnoterede aktier - A.P. Møller - B Aktier, børsnoterede aktier - Danske Bank Aktier, børsnoterede aktier - TDC Aktier, børsnoterede aktier - Danisco Aktier, børsnoterede aktier - Novo Nordisk Aktier, børsnoterede aktier - Topdanmark Aktier, unoterede aktier - VM Holding Aps Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Tilgodehavende Toben Mortensen A/C skat: B-skat, AM-bidrag mv % udbytteskat af aktieudbytte I år afregnet skat jf. sidste års årsopgørelse Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Bilfinans Bankkonti (indestående og gæld) - Sparekassen Fradrag i personlig indkomst - Danica, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Sydbank, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Topdanmark, kapitalpension Ligningsmæssige fradrag - Dana Ligningsmæssige fradrag - HK Obligationer - Nykredit, 5% Side 1

19 Kontokort Hævet i øvrigt - fortsat Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Obligationer - Totalkredit 6% Personlig indkomst - VM Holding ApS Personlig indkomst - Østergaard dyreteknik Personlig indkomst - Specialbutikken A-skat - VM Holding ApS A-skat - Østergaard dyreteknik A-skat - Specialbutikken AM-bidrag - VM Holding ApS AM-bidrag - Østergaard dyreteknik AM-bidrag - Specialbutikken Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Virksomhed, resultat og egenkapital - Viggo Mortensen VVS Side 2 I alt

20 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J 3 Det Personlige Regnskab 2012 Dato klokke Viggo Mortensen Susanne Mortensen Indkomst- og formueopgørelse for indkomståret 2012

21 Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors erklæring om review... 3 Hoved- og nøgletalsoversigt... 4 Indkomstopgørelse for Viggo Mortensen... 5 Indkomstopgørelse for Susanne Mortensen... 6 Balance... 7 Kapitalforklaring... 8 Likviditetsbeskrivelse... 9 Noter Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Pengeinstitutter Obligationer Børsnoterede aktier Unoterede aktier Prioritetsgæld Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Ejerbolig Egenkapital i virksomhed Hensættelse til udskudt skat Værdi af pension Pantsætning og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Skatter Bygninger, Viggo Indretning af lejede lokaler, Viggo Driftsmidler, Viggo Kapitalafkastgrundlag og indskudskonto, Viggo Opsparet overskud, Viggo Årets hævninger i hæverækkefølgen, Viggo... 15

22 Side 3 Den uafhængige revisors erklæring om review Bemærk: Skriv selv den ønskede tekst til: Revisorerklæring. Nedenstående revisorerklæring er ikke nødvendigvis som du gerne vil have den, ligesom den ikke omfatter alle situationer. Formålet med det her medleverede eksempel er alene at vise, hvordan man kan udarbejde rapporten for revisorerklæring, således at forskellige oplysninger, bl.a. klientens navn, regnskabsår mv. hentes fra programmet. Til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen Vi har efter aftale udført review af den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, for Viggo Mortensen og Susanne Mortensen. Den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser er baseret på årsrapporten for virksomheden for regnskabsåret 1. januar december 2012, samt meddelte oplysninger og fremlagt dokumentation. Årsrapporten for virksomheden, som vi har gennemgået, er forsynet med en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger. Viggo Mortensen og Susanne Mortensen har ansvaret for den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest, at omfatte forespørgsler til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har under vort review undersøgt sammenhænge mellem årsrapporten, den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser, samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, ikke er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og gældende skattelovgivning. Århus, den 11. september 2012 Revisionskontoret Peter Hansen Statsautoriseret revisor Leif Jørgensen Revisorassistent

23 Side 4 Hoved- og nøgletalsoversigt Beløb i tusinde kr Driftsøkonomisk resultat af virksomhed Personlig indkomst excl. virksomhed Pensionsopsparing Privatforbrug Skatter og ændring i udskudt skat Andre ikke specificerede kapitalbevægelser Kontant opsparing Formuereguleringer Egenkapital Balancesum Nøgletal i procent Soliditetsgrad... 46,0 43,7 42,3 43,3 42,3 Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo

24 Side 5 Indkomstopgørelse for 2012 Viggo Mortensen Note kr. kr. 1 Personlig indkomst af virksomhed AM-bidrag Personlig indkomst af virksomhed efter AM-bidrag Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst VM Holding ApS AM-bidrag Fradrag i personlig indkomst Danica, ratepension Sydbank, ratepension Personlig indkomst i alt Kapitalindkomst af virksomhed Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Kontingent til arbejdsgiverforening Beskæftigelsesfradrag Dana Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst Udbytte af børsnoterede aktier Udbytte af unoterede aktier Kursgevinst af børsnoterede aktier Aktieindkomst i alt

25 Side 6 Indkomstopgørelse for 2012 Susanne Mortensen Note kr. kr. Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Østergaard dyreteknik Specialbutikken Lønindkomst mv. før AM-bidrag AM-bidrag Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag PFA pension betalt gruppelivsforsikring Fradrag i personlig indkomst, Topdanmark, kapitalpension Personlig indkomst i alt Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Beskæftigelsesfradrag HK Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst

26 Side 7 Samlet balance pr Note kr. kr. Aktiver 8 Ejerbolig Volvo Sejlbåd Obligationer Aktier der er børsnoterede Aktier og anparter der er unoterede Anlægsaktiver i alt Overskydende skat, Viggo Overskydende skat, Susanne Overskydende AM-bidrag, Viggo Andre tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Omsætningsaktiver i alt Aktiver privat i alt Aktiver i virksomhed Aktiver i alt Passiver Egenkapital privat Egenkapital i virksomhed Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Gæld til pengeinstitutter Restskat, Viggo Kortfristet gæld i alt Gæld privat i alt Gæld i virksomhed Gæld i alt Passiver i alt Værdi af pension 12 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 13 Eventualforpligtelser

27 Side 8 Samlet kapitalforklaring for Note kr. kr. Egenkapital primo Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Reguleringer vedrørende virksomhed i alt Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Fremført beskæftigelsesfradrag Realiseret og urealiseret kursgevinst af obligationer Realiseret og urealiseret kursgevinst af børsnoterede aktier Skattepligtig kursavance af børsnoterede aktier Realiseret og urealiseret kursgevinst af unoterede aktier Skattefrie indtægter og udgifter i alt Indkomster i alt Skatter Indkomst efter skatter Ændring i udskudt skat Indkomst efter ændring i udskudt skat Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Privat andel af multimedie Årets afskrivninger på andre aktiver, Volvo Hævet i øvrigt Privatforbrug i alt Kontant opsparing Regulering af værdiansættelse af ejerbolig Skovbrynet Klitstien Skattefri kursregulering af prioritetsgæld Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% Formuereguleringer i alt Årets formuebevægelse Egenkapital ultimo

28 Side 9 Samlet likviditetsbeskrivelse for 2012 Note 2012 kr. Netto hævet eller indskudt i virksomhederne Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag Likvide indtægter ved arbejde i alt Skatter Hensættelse til udskudt skat privat Årets skat og ændringer i udskudt skat i alt Privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension Privattegnet kapitalpension Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Børsnoterede aktier, udbytte Børsnoterede aktier, nettoavance Unoterede aktier, udbytte Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Obligationer, nettoavance Hævet i øvrigt Likvide udgifter i øvrigt i alt Likviditet før afdrag Samlet afdrag på prioritetsgæld Afdrag på lån i alt Likviditet før investeringer Tilgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af obligationer Investeringer m.v. i alt Likviditet før driftsafledte poster Obligationer, nettoavance Overskydende skat Overskydende AM-bidrag Restskat vedrørende indeværende år Andre tilgodehavender Hensættelse til udskudt skat privat Børsnoterede aktier, nettoavance Forskydninger i alt Årets likviditetsover-/underskud Forskydninger i likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter Indestående i pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter mv Årets likviditetsover-/underskud

29 Side 10 Noter 1 Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Viggo Mortensen VVS Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før renter Driftsøkonomisk resultat af virksomhed, anden kapitalindkomst Tilbageførsel af fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening og før renter Tilbageførsler fra driftsøkonomisk resultat: Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Driftsøkonomisk resultat før renter og efter tilbageførsel Skattemæssige indtægter eller udgifter: Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat vedrørende personlig indkomst Skattemæssigt resultat vedrørende anden kapitalindkomst Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat før renter Skattemæssige renteindtægter Skattemæssige renteudgifter Skattemæssigt resultat efter renter Der fordeles således: Årets resultat der beskattes som personlig indkomst Personlig indkomst af virksomhed Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Kapitalafkast i virksomhedsordningen Skattemæssigt resultat Kapitalafkast i virksomhedsordningen Kapitalindkomst af virksomhed Pengeinstitutter Kontonr. Indestå. Indestå. Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Sparekassen Indestående i alt Kontonr. Gæld Gæld Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Bilfinans Gæld i alt Pengeinstitutter i alt

30 Side 11 3 Obligationer Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi Nykredit, 5% , Totalkredit 6% , I alt Realise- Heraf Renteret og kurs- Indtægter urealise- gevinst ret kurs- kapitalgevinst indkomst Nykredit, 5% Totalkredit 6% I alt Børsnoterede aktier Antal stk. Kurs Kurs- Anskaf. Antal stk. Kursværdi sum værdi A.P. Møller - B , Danske Bank , TDC , Novo Nordisk , Topdanmark , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst A.P. Møller - B Danske Bank TDC Novo Nordisk Topdanmark I alt Unoterede aktier Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi VM Holding Aps , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst VM Holding Aps I alt

31 Side 12 6 Prioritetsgæld Værdi- Kursværdi Restgæld Værdi- Rente- Renteansat i ansat i udgifter udgifter balance balance Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% I alt Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Andre Andre Anden Anden tilgode- tilgode- kapital- kapitalhavender havender indkomst indkomst Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Tilgodehavende Toben Mortensen I alt Ejerbolig Værdiansat Ejendoms- Anskaffel- Værdiansat Ejendoms- Anskaffeli balance vurdering sessum i balance vurdering sessum Skovbrynet Klitstien Ejerbolig i alt Egenkapital i virksomhed Viggo Mortensen VVS Aktiver i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Gæld i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Egenkapital i virksomhed i alt Hensættelse til udskudt skat Regn- Skatte- Merværdi Udskudt Udskudt Aconto Udskudt skabs- mæssig skat skat før skat der skat mæssig værdi procent modregn. modregnes værdi a/c skat Opsparet overskud 34% , Opsparet overskud 32% , Opsparet overskud 30% , Opsparet overskud 28% , Opsparet overskud 25% , Driftsmidler , I alt

32 Side Værdi af pension Værdi af pensionsordninger før afgift og skat Viggo Mortensen Danica Pension Topdanmark Værdi af pension i alt Susanne Mortensen PFA Jyske Bank, pensionsopsparing Værdi af pension i alt Værdi af pension i alt Pantsætning og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejerbolig. Der er endvidere i virksomheden stillet sikkerhed for gældsforpligtelser i virksomheden Viggo Mortensen VVS. Disse sikkerheder er specificeret i årsrapporten for virksomheden Viggo Mortensen VVS Viggo Mortensen Ejerpantebrev til sikkerhed for lån i Centralbanken Pantsætninger og sikkerhedsstillelser i alt Eventualforpligtelser Viggo Mortensen har stillet kaution for søn, Torben Mortensens bankgæld i Sydbank 14 Beskattet indkomst før AM-bidrag Viggo Mortensen: Skattepligtig indkomst Aktieindkomst Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Susanne Mortensen: Skattepligtig indkomst Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Viggo Mortensen VVS Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat i alt

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N

Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 2200 København N Årsrapport for tiden 01.07.04-30.06.05 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail: kbh@hlb.dk www.hlb.dk

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere