Indehaver Bernt Ranfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indehaver Bernt Ranfelt"

Transkript

1 RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) Internet: SE-nr./VAT no. DK Bankforbindelse Sydbank Konto nr Kære Revisor DPR12 Det Personlige Regnskab 2012 Med DPR12 udarbejdes det personlige regnskab nemt og effektivt. Eventuelle mindre beløbsmæssige ændringer - der skal tilføjes efter regnskabsmødet med klienten - og som ikke nødvendigvis er mindre ændringer rent arbejdsmæssigt, klares nemt og hurtigt. Når man lige tænker det igennem, er det jo egentlig logisk, at skatteberegningsprogrammet er det bedste til at løse denne opgave. DPR12 overfører automatisk indkomst og fradrag til SKBE12, og får de beregnede skatter retur. Med disse oplysninger afsætter DPR12 overskydende skat/restskat i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Er en virksomhed indtastet i VIRK12, vil også disse beløb automatisk blive overført til DPR12. Dette omfatter også oplysninger om saldo for opsparet overskud og driftsmidler, hvorved udskudt skat automatisk beregnes og afsættes i balancen - hvis brugeren ønsker dette. Sidste øjebliks ændringer af indkomst og fradrag, der påvirker overskydende skat/restskat eller udskudt skat, er i praksis ændringer, der tager længere tid, end du kan få betaling for. Som nævnt klares dette nemt med DPR12. Men det bedste er, at dette kun er eksempler på alt det, der bliver nemt med DPR12. Det er et komplet personligt regnskab som DPR12 udskriver - og består af skattemæssig indkomstopgørelse, balance, kapitalforklaring, noter, samt revisorerklæring m.v. Det udskrevne regnskab er lige til at underskrive og udlevere. Med finanskrisen vil flere af dine klienter have behov for et personligt regnskab. Et personligt regnskab giver bedre overblik og information om den samlede økonomiske situation til både klienten og pengeinstituttet. Den bedre information til pengeinstituttet vil normalt betyder, at klienten får en højere kreditværdighed i pengeinstituttet. Det er derfor vigtigt, at du som revisor kan tilbyde en effektiv og informativ løsning for udarbejdelse af personligt regnskab. Denne løsning får du med DPR12. På de næste sider finder du: Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard. Det får du yderligere med DPR12 Udvidet. Eksempler på indtastning med DPR12. Et eksempel på udskrift af et kontokort for en konto i DPR12 - i dette tilfælde Hævet i øvrigt. Et eksempel på et regnskab, som DPR udskriver til dig, når bare du trykker Udskriv. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om DPR12. Du kan også få DPR gratis på prøve. Bestil allerede i dag dit DPR program. Med venlig hilsen Bernt Ranfelt Registreret revisor

2 Det får du med DPR12 Udvidet og DPR12 Standard: 1. Indtastningsvinduer der er skræddersyet Indtastningsvinduer som er skræddersyet til det, der skal indtastes. Der er således indtastningsvinduer til lønoplysningssedler, bankkonti, værdipapirer, prioritetsgæld og meget, meget mere. 2. Også sidste års tal i indtastningsvinduerne I alle indtastningsvinduer kan også ses sidste års tal. 3. DPR12 foretager registrering i et afstemt bogholderi Alt fra de brugervenlige indtastningsvinduer bogfører DPR automatisk over til det traditionelle og afstemte bogholderi. På grundlag af bogholderiet genererer og udskriver programmet automatisk det personlige regnskab. 4. Nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper DPR tilbyder nemt at vælge/skifte imellem forskellige vurderingsprincipper, bl.a. følgende: Ejerbolig: Anskaffelsessum eller ejendomsvurdering. Prioritetsgæld: Nominel værdi eller kursværdi. Aktuel skat: Restskat/overskydende skat optages i balancen eller ej. Udskudt skat: Optages i balancen eller kun i en note. Ydermere vælges det enkelte vurderingsprincip pr. 31/ og pr. 31/ uafhængigt af hinanden. 5. Automatisk dataudveksling og afsættelse af skat i balancen DPR12 foretager automatisk dataudveksling med SKBE12 og VIRK12. Fra SKBE12 overføres de beregnede skatter, som programmet giver mulighed for automatisk at afsætte i balancen som restskat/overskydende skat. Aldrig har det været nemmere at afsætte skat i balancen (hvis dette altså ønskes). 6. Oplysninger om udskudt skat hentes i VIRK12 Fra VIRK12 henter DPR12 automatisk oplysninger om saldi på opsparet overskud og driftsmidler. Oplysningerne benyttes i DPR12 til automatisk at beregne den udskudte skat, der hviler på disse. 7. Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning Der er mulighed for markering af bilag, hvor indtastning er gennemført. I et oversigtsvindue kan man nemt se, i hvilke vinduer indtastning er påbegyndt, samt i hvilke indtastning er gennemført. 8. Bogholderiet der leverer dokumentationen Bogholderiet er den dokumentation som DPR12 automatisk producerer, og som vises hvordan programmet er kommet frem til tallene i regnskabet. Du kan således kalde bogholderiet frem, hvis du ønsker, at gøre brug af disse oplysninger. 9. Udskriftsredigering Ved udskrift af regnskabet kan nemt vælges, hvordan beløbene ønskes præsenteret i regnskabet. 10. Udskrift til RTF fil Udskift kan foretages til RTF fil, der efterfølgende kan indlæses i et tekstbehandlingsprogram.

3 Det får du yderligere med DPR12 Udvidet: 1. 5 års nøgle og hovedtal. 2. Likviditetsbeskrivelse/pengestrømsanalyse. 3. Kapitalforklaring, der tager udgangspunkt i enten driftsøkonomisk resultat eller skattemæssigt resultat. I DPR12 Standard er der kun mulighed for en kapitalforklaring, som tager udgangspunkt i skattemæssigt resultat. Tilhængere af kapitalforklaring som tager udgangspunkt i driftsøkonomisk resultat er glade for, at skattemæssige modposteringer forsvinder fra kapitalforklaringen. 4. Noter vedrørende virksomhedsordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, indskudskonto, rentekorrektion, opsparet overskud og hæverækkefølgen. 5. Noter vedrørende kapitalafkastordningen. Dette omfatter kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og henlæggelse til konjunkturudligning. 6. Noter vedrørende skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, blandet benyttet driftsmiddel, indretning af lejede lokaler, bygninger, goodwill og rettigheder. 7. Note vedrørende værdi af pension. 8. Note vedrørende eventualaktiver. 9. Note vedrørende eventualforpligtelser. 10. Note vedrørende pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 11. Mulighed for selv at designe egne indtastningsvinduer (velegnet til indtastning af supplerende noter). 12. Mulighed for selv at lave udskriftsrapporter herunder noter. 13. Mulighed for opsætning af et ubegrænset antal firmastandarder for udskrifter i DPR12 Udvidet. Man kan altså lave forskellige udskriftsstandarder for forskellige afdelinger i revisionsfirmaet eller for forskellige klienttyper. Som alt andet i DPR er ovenstående muligheder i regnskabet, og således noget der kan vælges til eller fra. For skatteydere, der har personligt dreven virksomhed, vil et personligt regnskab udskrevet med DPR12 Udvidet også indeholde alle nødvendige skattemæssige specifikationer for virksomheden.

4 Indtastning af lønoplysningsseddel

5 Indtastning af bankkonti.

6 Indtastning af ejerbolig.

7 Indtastning af prioritetsgæld.

8 Indtastning af børsnoterede aktier.

9 Indtastning af andre aktiver.

10 Skal overskydende skat/restskat afsættes i balancen.

11 Indtastning af udskudt skat.

12 Menu anlægsaktiver, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af bygninger, skattemæssige afskrivninger. Indtastning af lejede lokaler, skattemæssige afskrivninger.

13 Indtastning af driftsmidler, skattemæssige afskrivninger.

14 Indtastning af værdi af pension.

15 Indtastning af eventualforpligtelser.

16 Indtastning af pantsætning og sikkerhedsstillelser.

17 Oversigt over påbegyndt og gennemført indtastning.

18 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J Det Personlige Regnskab 2012 Dato Klokken Kontokort Hævet i øvrigt Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Aktier, børsnoterede aktier - A.P. Møller - B Aktier, børsnoterede aktier - Danske Bank Aktier, børsnoterede aktier - TDC Aktier, børsnoterede aktier - Danisco Aktier, børsnoterede aktier - Novo Nordisk Aktier, børsnoterede aktier - Topdanmark Aktier, unoterede aktier - VM Holding Aps Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst - Tilgodehavende Toben Mortensen A/C skat: B-skat, AM-bidrag mv % udbytteskat af aktieudbytte I år afregnet skat jf. sidste års årsopgørelse Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Centralbanken Bankkonti (indestående og gæld) - Bilfinans Bankkonti (indestående og gæld) - Sparekassen Fradrag i personlig indkomst - Danica, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Sydbank, ratepension Fradrag i personlig indkomst - Topdanmark, kapitalpension Ligningsmæssige fradrag - Dana Ligningsmæssige fradrag - HK Obligationer - Nykredit, 5% Side 1

19 Kontokort Hævet i øvrigt - fortsat Bilag Tekst I alt Person 1 Person 2 I alt Person 1 Person 2 Obligationer - Totalkredit 6% Personlig indkomst - VM Holding ApS Personlig indkomst - Østergaard dyreteknik Personlig indkomst - Specialbutikken A-skat - VM Holding ApS A-skat - Østergaard dyreteknik A-skat - Specialbutikken AM-bidrag - VM Holding ApS AM-bidrag - Østergaard dyreteknik AM-bidrag - Specialbutikken Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Prioritetsgæld - Realkredit Danmark 6% Virksomhed, resultat og egenkapital - Viggo Mortensen VVS Side 2 I alt

20 Revisoft, Gunnar Clausens Vej 24A, 8260 Viby J 3 Det Personlige Regnskab 2012 Dato klokke Viggo Mortensen Susanne Mortensen Indkomst- og formueopgørelse for indkomståret 2012

21 Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors erklæring om review... 3 Hoved- og nøgletalsoversigt... 4 Indkomstopgørelse for Viggo Mortensen... 5 Indkomstopgørelse for Susanne Mortensen... 6 Balance... 7 Kapitalforklaring... 8 Likviditetsbeskrivelse... 9 Noter Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Pengeinstitutter Obligationer Børsnoterede aktier Unoterede aktier Prioritetsgæld Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Ejerbolig Egenkapital i virksomhed Hensættelse til udskudt skat Værdi af pension Pantsætning og sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Skatter Bygninger, Viggo Indretning af lejede lokaler, Viggo Driftsmidler, Viggo Kapitalafkastgrundlag og indskudskonto, Viggo Opsparet overskud, Viggo Årets hævninger i hæverækkefølgen, Viggo... 15

22 Side 3 Den uafhængige revisors erklæring om review Bemærk: Skriv selv den ønskede tekst til: Revisorerklæring. Nedenstående revisorerklæring er ikke nødvendigvis som du gerne vil have den, ligesom den ikke omfatter alle situationer. Formålet med det her medleverede eksempel er alene at vise, hvordan man kan udarbejde rapporten for revisorerklæring, således at forskellige oplysninger, bl.a. klientens navn, regnskabsår mv. hentes fra programmet. Til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen Vi har efter aftale udført review af den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, for Viggo Mortensen og Susanne Mortensen. Den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser er baseret på årsrapporten for virksomheden for regnskabsåret 1. januar december 2012, samt meddelte oplysninger og fremlagt dokumentation. Årsrapporten for virksomheden, som vi har gennemgået, er forsynet med en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger. Viggo Mortensen og Susanne Mortensen har ansvaret for den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion om den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest, at omfatte forespørgsler til Viggo Mortensen og Susanne Mortensen og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har under vort review undersøgt sammenhænge mellem årsrapporten, den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser, samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2012, samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2012, ikke er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og gældende skattelovgivning. Århus, den 11. september 2012 Revisionskontoret Peter Hansen Statsautoriseret revisor Leif Jørgensen Revisorassistent

23 Side 4 Hoved- og nøgletalsoversigt Beløb i tusinde kr Driftsøkonomisk resultat af virksomhed Personlig indkomst excl. virksomhed Pensionsopsparing Privatforbrug Skatter og ændring i udskudt skat Andre ikke specificerede kapitalbevægelser Kontant opsparing Formuereguleringer Egenkapital Balancesum Nøgletal i procent Soliditetsgrad... 46,0 43,7 42,3 43,3 42,3 Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver ultimo

24 Side 5 Indkomstopgørelse for 2012 Viggo Mortensen Note kr. kr. 1 Personlig indkomst af virksomhed AM-bidrag Personlig indkomst af virksomhed efter AM-bidrag Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst VM Holding ApS AM-bidrag Fradrag i personlig indkomst Danica, ratepension Sydbank, ratepension Personlig indkomst i alt Kapitalindkomst af virksomhed Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Kontingent til arbejdsgiverforening Beskæftigelsesfradrag Dana Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst Udbytte af børsnoterede aktier Udbytte af unoterede aktier Kursgevinst af børsnoterede aktier Aktieindkomst i alt

25 Side 6 Indkomstopgørelse for 2012 Susanne Mortensen Note kr. kr. Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Østergaard dyreteknik Specialbutikken Lønindkomst mv. før AM-bidrag AM-bidrag Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag PFA pension betalt gruppelivsforsikring Fradrag i personlig indkomst, Topdanmark, kapitalpension Personlig indkomst i alt Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af prioritetslån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Kapitalindkomst i alt Beskæftigelsesfradrag HK Ligningsmæssige fradrag i alt Skattepligtig indkomst

26 Side 7 Samlet balance pr Note kr. kr. Aktiver 8 Ejerbolig Volvo Sejlbåd Obligationer Aktier der er børsnoterede Aktier og anparter der er unoterede Anlægsaktiver i alt Overskydende skat, Viggo Overskydende skat, Susanne Overskydende AM-bidrag, Viggo Andre tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Omsætningsaktiver i alt Aktiver privat i alt Aktiver i virksomhed Aktiver i alt Passiver Egenkapital privat Egenkapital i virksomhed Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Gæld til pengeinstitutter Restskat, Viggo Kortfristet gæld i alt Gæld privat i alt Gæld i virksomhed Gæld i alt Passiver i alt Værdi af pension 12 Pantsætning og sikkerhedsstillelser 13 Eventualforpligtelser

27 Side 8 Samlet kapitalforklaring for Note kr. kr. Egenkapital primo Beskattet indkomst før AM-bidrag Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Reguleringer vedrørende virksomhed i alt Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Fremført beskæftigelsesfradrag Realiseret og urealiseret kursgevinst af obligationer Realiseret og urealiseret kursgevinst af børsnoterede aktier Skattepligtig kursavance af børsnoterede aktier Realiseret og urealiseret kursgevinst af unoterede aktier Skattefrie indtægter og udgifter i alt Indkomster i alt Skatter Indkomst efter skatter Ændring i udskudt skat Indkomst efter ændring i udskudt skat Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Privat andel af multimedie Årets afskrivninger på andre aktiver, Volvo Hævet i øvrigt Privatforbrug i alt Kontant opsparing Regulering af værdiansættelse af ejerbolig Skovbrynet Klitstien Skattefri kursregulering af prioritetsgæld Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% Formuereguleringer i alt Årets formuebevægelse Egenkapital ultimo

28 Side 9 Samlet likviditetsbeskrivelse for 2012 Note 2012 kr. Netto hævet eller indskudt i virksomhederne Lønindkomst, honorar og anden personlig indkomst Personlig indkomst hvoraf der ikke betales AM-bidrag Likvide indtægter ved arbejde i alt Skatter Hensættelse til udskudt skat privat Årets skat og ændringer i udskudt skat i alt Privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension Privattegnet kapitalpension Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter Børsnoterede aktier, udbytte Børsnoterede aktier, nettoavance Unoterede aktier, udbytte Renteindtægter af obligationer Renteudgifter af prioritetslån Fremført præmie til gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse Obligationer, nettoavance Hævet i øvrigt Likvide udgifter i øvrigt i alt Likviditet før afdrag Samlet afdrag på prioritetsgæld Afdrag på lån i alt Likviditet før investeringer Tilgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af børsnoterede aktier Afgang kursværdi af obligationer Investeringer m.v. i alt Likviditet før driftsafledte poster Obligationer, nettoavance Overskydende skat Overskydende AM-bidrag Restskat vedrørende indeværende år Andre tilgodehavender Hensættelse til udskudt skat privat Børsnoterede aktier, nettoavance Forskydninger i alt Årets likviditetsover-/underskud Forskydninger i likvide beholdninger og kortfristet gæld til kreditinstitutter Indestående i pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter mv Årets likviditetsover-/underskud

29 Side 10 Noter 1 Skattepligtig virksomhedsoverskud, Viggo Viggo Mortensen VVS Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før renter Driftsøkonomisk resultat af virksomhed, anden kapitalindkomst Tilbageførsel af fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening Driftsøkonomisk resultat af virksomhed før fradrag for kontingent til arbejdsgiverforening og før renter Tilbageførsler fra driftsøkonomisk resultat: Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Driftsøkonomisk resultat før renter og efter tilbageførsel Skattemæssige indtægter eller udgifter: Værdi af fri bil i virksomhedsordningen Værdi af fri multimedie i virksomhedsordningen Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat vedrørende personlig indkomst Skattemæssigt resultat vedrørende anden kapitalindkomst Skattemæssigt resultat før renter mv Skattemæssigt resultat før renter Skattemæssige renteindtægter Skattemæssige renteudgifter Skattemæssigt resultat efter renter Der fordeles således: Årets resultat der beskattes som personlig indkomst Personlig indkomst af virksomhed Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Kapitalafkast i virksomhedsordningen Skattemæssigt resultat Kapitalafkast i virksomhedsordningen Kapitalindkomst af virksomhed Pengeinstitutter Kontonr. Indestå. Indestå. Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Sparekassen Indestående i alt Kontonr. Gæld Gæld Renteindt. Renteudg. Renteindt. Renteudg Centralbanken Bilfinans Gæld i alt Pengeinstitutter i alt

30 Side 11 3 Obligationer Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi Nykredit, 5% , Totalkredit 6% , I alt Realise- Heraf Renteret og kurs- Indtægter urealise- gevinst ret kurs- kapitalgevinst indkomst Nykredit, 5% Totalkredit 6% I alt Børsnoterede aktier Antal stk. Kurs Kurs- Anskaf. Antal stk. Kursværdi sum værdi A.P. Møller - B , Danske Bank , TDC , Novo Nordisk , Topdanmark , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst A.P. Møller - B Danske Bank TDC Novo Nordisk Topdanmark I alt Unoterede aktier Nominel Kurs Kurs- Anskaf. Nominel Kursværdi værdi sum værdi værdi VM Holding Aps , I alt Realise- Heraf Heraf Udbytte ret og kurs- kursurealise- gevinst gevinst ret kurs- kapital- aktiegevinst indkomst indkomst VM Holding Aps I alt

31 Side 12 6 Prioritetsgæld Værdi- Kursværdi Restgæld Værdi- Rente- Renteansat i ansat i udgifter udgifter balance balance Realkredit Danmark 6% Realkredit Danmark 6% I alt Andre tilgodehavender og anden kapitalindkomst Andre Andre Anden Anden tilgode- tilgode- kapital- kapitalhavender havender indkomst indkomst Mellemregning med Viggo Mortensen VVS Tilgodehavende Toben Mortensen I alt Ejerbolig Værdiansat Ejendoms- Anskaffel- Værdiansat Ejendoms- Anskaffeli balance vurdering sessum i balance vurdering sessum Skovbrynet Klitstien Ejerbolig i alt Egenkapital i virksomhed Viggo Mortensen VVS Aktiver i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Gæld i virksomhed i alt Viggo Mortensen VVS Egenkapital i virksomhed i alt Hensættelse til udskudt skat Regn- Skatte- Merværdi Udskudt Udskudt Aconto Udskudt skabs- mæssig skat skat før skat der skat mæssig værdi procent modregn. modregnes værdi a/c skat Opsparet overskud 34% , Opsparet overskud 32% , Opsparet overskud 30% , Opsparet overskud 28% , Opsparet overskud 25% , Driftsmidler , I alt

32 Side Værdi af pension Værdi af pensionsordninger før afgift og skat Viggo Mortensen Danica Pension Topdanmark Værdi af pension i alt Susanne Mortensen PFA Jyske Bank, pensionsopsparing Værdi af pension i alt Værdi af pension i alt Pantsætning og sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejerbolig. Der er endvidere i virksomheden stillet sikkerhed for gældsforpligtelser i virksomheden Viggo Mortensen VVS. Disse sikkerheder er specificeret i årsrapporten for virksomheden Viggo Mortensen VVS Viggo Mortensen Ejerpantebrev til sikkerhed for lån i Centralbanken Pantsætninger og sikkerhedsstillelser i alt Eventualforpligtelser Viggo Mortensen har stillet kaution for søn, Torben Mortensens bankgæld i Sydbank 14 Beskattet indkomst før AM-bidrag Viggo Mortensen: Skattepligtig indkomst Aktieindkomst Indkomst til beskatning i virksomhedsordningen Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Susanne Mortensen: Skattepligtig indkomst Beregnet AM-bidrag Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Beskattet indkomst før AM-bidrag i alt Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat Viggo Mortensen VVS Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger Tilbageførsel af ikke fradragsberettiget andel af repræsentation Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler Skattemæssige afskrivninger, bygninger Anden kapitalindkomst korrigeret til skattemæssigt beløb Modpost til regulering af virksomheds resultat til skattemæssigt resultat i alt

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere