Indehaver Bernt Ranfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indehaver Bernt Ranfelt"

Transkript

1 RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) Internet: SE-nr./VAT no. DK Bankforbindelse Sydbank Konto nr Til alle brugere af SKATKom marts 2013 SKATKom12 SKAT Kommunikation 2012, version 1.00 Det er med stor glæde, at vi herved fremsender det nye Revisoft program SKATKom12. SKATKom12 foretager kommunikation med SKAT via SA Pro. Ud over hvad der står i programmet hjælp, har vi følgende supplerende bemærkninger til programmet SKATKom12: 1. SA Pro Digitalkommunikation med SKAT Som tidligere meddelt har vi i Revisoft i lang tid sammen med SKAT arbejdet på det fælles projekt kaldet SA Pro gående ud på at gennemføre digital kommunikation imellem SKAT og Revisoft. Implementeringen af SA Pro er blevet opdelt i 2 faser: Fase 1: Hente R75 data digitalt fra SKAT og importere disse data til Revisoft programmerne. Fase 2: Digital indberetning af selvangivelse fra Revisoft til SKAT. Det vi her i første omgang udsender med SKATKom12 version 1.00 er fase 1, dvs. import af R75 data til SKBE12 og DPR12. Senere i løbet af foråret vil SKATKom12 blive forbedret til også at kunne omfatte fase 2, dvs. digital indsendelse af selvangivelser. 2. Hvad kan importeres fra R75 til DPR12 Til DPR12 importeres følgende R75 data fra SKAT: - Lønoplysningssedler og personlig indkomst. - Fradrag i personlig indkomst, herunder indskud på private pensionsordninger. - Indskud på arbejdsgiveradminnistreret pension. - Ligningsmæssige fradrag. - Bankkonti og bankgæld, herunder renteindtægter og renteudgifter. - Ejendomsværdi af ejerbolig. - Realkreditlån, herunder renteudgifter. - Lejeindtægt af sommerhus. - Skibsvirksomhed og anpartsvirksomhed. - Anden kapitalindkomst. Til DPR12 importeres R75 oplysningerne specificeret, således der importeres for den enkelte lønoplysningsseddel, den enkelte bankkonto, den enkelte pensionsforsikring, den enkelte ejerbolig, det enkelte realkreditlån mv. 3. Hvad kan importeres fra R75 til SKBE12 Til SKBE12 importeres følgende R75 data fra SKAT:

2 - Information om ejerbolig til brug for beregning af ejendomsværdiskat (vel at mærke de af informationerne som SKAT udstiller). - R75 tal kolonnen, dvs. SKAT s forkonterede felter jf. servicebrev. - Selvangivelseskolonnen, dvs. kolonnen som anvendes til skatteberegning. Hvis DPR12 anvendes, da importeres i stedet de specificerede R75 beløb til DPR12. Til SKBE12 importeres totalbeløb til de enkelte felter. I hjælpen til SKBE12 læs afsnittet Import af R75 oplysninger til SKBE R75 Information som SKAT udstiller Det er tale om et stort fremskridt med dette SA Pro og digital import af R75 oplysninger fra SKAT. Det er virkelig mange informationer, som maskinelt kan importeres til DPR12 og SKBE12 fra SKAT, og man således slipper for at skulle indtaste manuelt. Vi kan takke SKAT for, at de har stillet alle disse informationer til rådighed. Imidlertid forholder det sig således, at det ikke er al information som SKAT råder over, som SKAT udstiller (har gjort tilgængelig) via SA Pro. Dette betyder: - At der er R75 data, som SKAT selv anvender ved dannelse af forkonterede felter, men hvor det ikke nødvendigvis er alle tal, der udstilles i specificeret form. - At der er R75 data, som SKAT selv anvender I forbindelse med årsopgørelsen, men som ikke udstilles. Eksempelvis er det ikke alle informationer om ejerbolig, der skal anvendes til brug for beregning af ejendomsværdiskat, som SKAT udstiller. - At der er R75 data, som SKAT ikke udstiller med nødvendig ID, således at programmet ikke kan finde ud af hvilken information det drejer sig om, og derfor ikke kan behandle/importere informationen. Eksempelvis har vi ikke nødvendig ID vedrørende betalte skatter, således at vi ikke kan udskille betalt B-skat fra f.eks. betalt restskat vedrørende år De manglende informationer er imidlertid konsekvent, således at den manglende information er ens for alle skatteydere. 5. Fremgangsmåde ved import af R75 data Overordnet kan siges: a. Man skal have korrekte certifikater, og det skal være sat korrekt op, for at kunne kommunikere med SKAT SA Pro. b. Revisionsfirmaet skal have tilmeldt sig SA Pro hos SKAT, og kunden skal have bemyndiget revisionsfirmaet til at kunne hente kundens R75 oplysninger via SA Pro. c. Programmet SKATKom12 henter R75 oplysninger hos SKAT, og gør informationerne klar til indlæsning i DPR12 og SKBE12. SKATKom12 henter oplysninger for en kunde ad gangen. Det er hensigtsmæssigt sådan, idet man henter R75 oplysningerne, når man skal i gang med at lave regnskab for kunden. Skulle der fra en indberetter være kommet rettelser, så er det mest hensigtsmæssigt, at det er seneste ajourførte R75 oplysninger, som man arbejder på. d. Start DPR12 som herefter vil importere R75 oplysninger. e. Start SKBE12 som herefter vil importere R75 oplysninger. 6. SKATs forkontering af felter, der fremgår af servicebrev På grundlag af indberetninger fra 3. part (arbejdsgiver, pensionsforsikringsselskaber, fagforeninger, pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.) lægger SKAT disse beløb sammen og får herved de forkonterede beløb i felterne på servicebrevet. De enkelte indberetninger fra 3. part er udstillet i SA Pro (i det omfang, at det er i blandt de udstillede

3 informationer). Det er disse informationer som SKATKom12 griber fat i, og som efterfølgende importeres specificeret i DPR12. Ved denne import fastlægger DPR12 hvor der er valgmuligheder til hvilket felt i SKBE12 beløbet skal overføres. I SA Pro er også information om forkonterede beløb i alt til hvert felt, som SKAT har beregnet, på grundlag af informationer fra 3. part. Disse felter og beløb i SA Pro er således i overensstemmelse med felter og beløb, som fremgår af servicebrev fra SKAT. Disse beløb importeres til R75 tal kolonnen i SKBE12. Med R75 tal kolonnen har man i SKBE12, felt for felt overblik over, hvad man vil selvangive for skatteyderen, samt hvad SKAT har af forkonterede beløb. Hvis DPR12 anvendes, overføres beløb til relevant felt i selvangivelseskolonnen i SKBE12 (denne overførsel af beløb fra DPR12 til SKBE12 foretages altid, og er uafhængig af om beløb er indtastet i DPR12, eller om beløb er importeret fra SKATs R75 data til DPR12). Når DPR12, ved R75 import af de enkelte beløb, anvender samme feltnumre, som SKAT har anvendt ved deres forkontering, da vil SKBE12 felt for felt indeholde samme beløb som SKAT på servicebrevet. Med andre ord hvis man straks efter import af R75 data i DPR12 uden at ændre noget straks afslutter og gemmer i DPR12, og starter SKBE12, så skal der være samme beløb felt for felt, både i selvangivelseskolonnen og R75 tal kolonnen. I langt de fleste tilfælde har det ikke været noget problem at finde ud af til hvilke felter, at SKAT har forkonteret de enkelte 3. part informationer. Vi har fra SKAT en liste over alt, der kan forekomme af 3. part indberetninger. Hver 3. part information har også et nummer, kaldet indexnumre. Vi har haft spørgsmål til SKAT vedrørende nogle af disse indexnumre, hvor vi er begrundet i tvivl om i hvilket feltnummer, at SKAT placerer beløbet i ved forkonteringen. Problemet er at SKAT ikke har dokumentation, der beskriver til hvilket felt - at beløb i de enkelte indexnumre - skal forkonteres til. Derfor vil der kunne forekomme tilfælde, hvor beløbet når der anvendes DPR12 ikke placeres i samme felt, som SKAT har forkonteret beløbet til. Vi beder dig derfor kontakte os, hvis du skulle blive opmærksom på sådanne forskelle imellem Revisofts angivelse af feltnummer i DPR12, og SKATs forkontering. Da alle de test vi har været igennem, giver samme resultat som SKATs forkontering, så forventer vi, at det er i mere specielle tilfælde, at der kan forekomme uoverensstemmelser, og således situationer der ikke forekommer så ofte. Af den grund er det derfor vigtigt, at du kontakter os, hvis du kommer ud for sådanne uoverenstemmelser. Kun herved kan vi få det rettet, således at DPR12 i alle situationer maskinelt placerer beløbet i samme felt som SKATs forkontering. Bemærk: Man kan altid efter gennemført import af R75 data - rette det valgte feltnummer manuelt. Vi vil blot gerne have den maskinelle angivelse af feltnumre - i forbindelse med import af R75 data - korrekt på plads. 7. I DPR12 mulighed for at ændre importerede tekster I forbindelse med at R75 data importeres i DPR12, så importeres også tekster, som disse er indberettet af 3. part. Disse tekster vil også komme til at fremgå af regnskabet (indkomst og formueopgørelsen), og der kan således være behov for at ændre disse tekster. Det er heldigvis sådan, at de importerede tekster fra R75 blot kan ændres, hvis der er behov for det. Det giver ingen problemer at teksterne ændres, idet programmet ikke bruger teksterne i forbindelse med parring, men i stedet benytter det angivne ID. Når DPR12 importere R75 data, så tager DPR12 og indsætter teksten fra R75, hvis der ikke er en tekst i forvejen. Der er en tekst i forvejen, hvis der i forvejen er det samme ID (til det samme indtastningsvindue i DPR12) f.eks. til et beløb fra sidste år (år 2011). 8. ID er i DPR12 og ægtepar/samboende par Når vi modtager R75 data fra SKAT, så modtager vi data for hver ægtefælle eller hver person hver for sig. Når vi i DPR12 indtaster/registrerer bankkonti, bankgæld,

4 realkreditlån mv. med 100% beløb, og efterfølgende fordeler det ud på ægtefællerne, så skal vi have de modtagne oplysninger lagt sammen. Det er dog en forudsætning, for at kunne lægge disse beløb sammen, at beløbene er indberettet til SKAT med samme ID, for Person 1 henholdsvis Person 2 f.eks. samme kontonummer i banken. Det er også den normale måde som 3. part foretager indberetning på. Imidlertid har vi set eksempel på, at Totalkredit indberetter hver ægtefælles halvpart, af et realkreditlån, med hvert sit kontonummer. I den situation kan vi ikke maskinelt parre de to halvparter til et lån i DPR12. Ønsker man denne parring, skal man efterfølgende rette det manuelt. Der kan også være andre 3. part, der også (som totalkredit) har indberettet samme lån eller hvad det nu måtte være med hvert sit ID. 9. Forskudt indkomstår R75 data fra SKAT indeholder udelukkende beløb vedrørende kalenderåret Dette gælder også, når kunden har bagudforskudt indkomstår. I denne situation er værdien af de importerede R75 beløb naturligvis lav. Hvis man alligevel vælger at importere data, bør det være ud fra en betragtning om, at bilagene med tekst, som SKAT har registreret det, herved bliver oprettet. Dette betyder også, at alle beløbene for år 2012, herefter skal gennemgås og rettes manuelt. 10. SKBE12, underskud fra tidligere år (primo året) Pt. Importeres ikke oplysninger fra underskudsregister hos SKAT. Vi forventer, at få dette med på et senere tidspunkt. 11. SKBE12 og DPR12: Felt 204, Pensioner, SU og dagpenge mv. Indtastning af felt 204, Pensioner, SU og dagpenge mv., skal underopdeles i følgende indtastningsfelter: - Sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt dagpenge vedrørende 1. og 2. ledighedsdag. Indgår i beregning af begrænsning af ekstra befordringsfradrag jf. LL 9C, stk Invalidepension, ydelser mv., der ikke indgår i beregning af udligningsskat (incl. folkepensionens pensionstillæg). Stipendier fra SUstyrelsen. - Pensioner som indgår i beregning af udligningsskat (incl. folkepensionens grundbeløb). Denne underopdeling importeres pt. ikke fra R75. Du skal derfor være opmærksom på, at du efter import af R75 data selv skal foretage denne underopdeling. 12. DPR12, felt 458, Fagligt kontingent (højst kr.) Hvis der i indtastningsvinduet Ligningsmæssige fradrag i felt 458, Fagligt kontingent (højst kr.), indtastes mere end kr. vil der i vinduet ske en begrænsning til af felt 458 til kr. Imidlertid sker denne begrænsning kun i vinduet. Hvis der efter import af R75 data vil foretages en udskrift i DPR12, eller DPR12 afsluttes, vil man få en fejlmeddelelse om, at beløb i felt 458 overstiger kr. hvis beløbet vel at mærke overstiger kr. Dette udbedres ved at åbne vinduet Ligningsmæssige fradrag og hvis det drejer sig om Person 2, så skifte til Person 2 hvorved programmet selv foretager denne begrænsning. Vi vil på et senere tidspunkt, få det forbedret således, at programmet foretager denne begrænsning, uden at man skal gå ind i vinduet Ligningsmæssige fradrag. 13. Guide til SKATKom12 Læs i hjælpen til SKATKom12 følgende afsnit i nævnte rækkefølge: - Forudsætninger for SA Pro - Certifikater

5 - Fremgangsmåde ved import af R75 Med venlig hilsen Revisoft

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere