Enkeltmandsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltmandsvirksomhed"

Transkript

1 Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende arbejder ultimo 1029 OMSÆTNING I ALT 1030 VAREFORBRUG 1031 Varekøb, indland 1032 Varekøb, import indenfor EF 1033 Varekøb, import udenfor EF 1040 Fremmed arbejde 1041 Køb af hjælpematerialer m.v Vareforbrug 1055 Lagerreg Købspris udlign 1057 Udlign incl. kostpris 1058 Købsafvigelse 1060 Varelager primo 1061 Varelager ultimo 1079 VAREFORBRUG I ALT 1080 BRUTTOFORTJENESTE 2200 LØNNINGER 2210 Løn 2240 A-conto løn 2245 Skyldig løn 2250 Skyldige feriepenge 2260 Personaleudgifter 2265 ATP-bidrag 2266 Sociale bidrag 2272 Arbejdsgiverbidrag 2275 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 2280 Lønbogføring 2285 Pensioner 2290 Lønrefusioner 2291 Rejse- og befordringsgodtgørelse 2698 LØN I ALT 2699 DÆKNINGSBIDRAG I 2700 INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 2710 Benzin og olie m.v Hjælpematerialer 3198 INDIREKTE PRODUKTIONSOMK. I ALT 3199 DÆKNINGSBIDRAG II 3200 SALGSOMKOSTNINGER 3210 Annoncer og reklame 3220 Aviser og blade

2 3230 Dekoration 3240 Emballage/indpakning 3250 Kursusudgifter 3260 Messer og udstillinger 3270 Rejser og kurser 3280 Repræsentation, gaver og blomster 3290 Repræsentation, restaurant 3300 Repræsentation, vin og tobak 3310 Repræsentation, reception 3399 SALGSOMKOSTNINGER I ALT 3400 LOKALEOMKOSTNINGER 3410 Husleje 3420 El 3430 Vand 3440 Varme 3450 Privat andel 3460 Ejendomsskat og forsikringer 3470 Ren- og vedligeholdelse 3480 Reparationer 3499 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 3500 AUTODRIFT 3510 Benzin og olie m.v Reparationer 3530 Vægtafgift og forsikringer 3540 Privat andel 3599 AUTODRIFT I ALT 3600 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 3620 Arbejdstøj 3630 Advokatbistand 3640 Bankgebyr 3650 Faglitteratur 3660 Forsikringer og kontingenter 3670 Fragt og porto 3710 Kontorhold m.v Regnskabsassistance 3750 Stiftelses- og låneomkostninger 3760 Telefon 3770 Privat andel 3790 Kassedifferencer 3800 Tab på debitorer 3810 Urealiseret gevinst valuta 3820 Urealiseret tab valuta 3830 Realiseret gevinst valuta 3840 Realiseret tab valuta 3897 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT 3898 ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 3899 RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER 3900 AFSKRIVNINGER 3910 Mindre nyanskaffelser 3940 Driftsmidler

3 3970 Bygninger 4198 AFSKRIVNINGER I ALT 4399 RESULTAT FØR RENTER 4400 RENTEINDTÆGTER 4410 Renteindtægter, giro 4420 Renteindtægter, bank 4470 Renteindtægter, debitorer 4590 Indvundne kontantrabatter 4599 RENTEINDTÆGTER I ALT 4600 RENTEUDGIFTER 4610 Renteudgifter, leverandører 4630 Renteudgifter, kassekredit 4640 Renteudgifter, banklån 4710 Renteudgifter, prioritetsgæld 4780 Afgivne kontantrabatter 4798 RENTEUDGIFTER I ALT 4997 FEJL KONTO 4998 ÅRETS RESULTAT 4999 Aktiver 5000 ANLÆGSAKTIVER 5200 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 5210 Grunde og bygninger 5211 Tilgang 5212 Afgang 5220 Afskrivninger primo 5229 Afskrivninger 5350 Driftsmidler, primo 5351 Tilgang 5352 Afgang 5360 Afskrivninger primo 5368 Afskrivninger 5399 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 5598 ANLÆGSAKTIVER I ALT 5599 OMSÆTNINGSAKTIVER 5600 VAREBEHOLDNINGER 5610 Varelager 5699 VAREBEHOLDNINGER I ALT 5700 TILGODEHAVENDER 5710 Varedebitorer 5715 Hensat til tab på debitorer 5720 Igangværende arbejder 5740 Andre tilgodehavender 5741 Andre tilgodehavender 5870 Periodeafgrænsningsposter 5899 TILGODEHAVENDER I ALT 6000 LIKVIDE BEHOLDNINGER 6010 Kassebeholdning 6020 Girobeholdning 6100 Bankindestående 6197 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

4 6198 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 6199 AKTIVER I ALT 6200 Passiver 6201 EGENKAPITAL 6210 Egenkapital primo 6221 Overført resultat 6240 Mellemregningskonto 6399 EGENKAPITAL I ALT 6500 LANGFRISTET GÆLD 6555 Prioritetsgæld 6700 Banklån 6999 LANGFRISTET GÆLD I ALT 7000 KORTFRISTET GÆLD 7100 Kassekredit 7200 Diverse omkostningskreditorer 7250 Varekreditorer 7251 Lagerreg. (Forløbig) 7255 Skyldige omkostninger 7256 Skyldige omkostninger 7257 Skyldige omkostninger 7258 Skyldige omkostninger 7270 Skyldig revision 7280 Skyldige feriepenge 7294 Pensioner 7300 Tilbageholdt A-skat og AMBI 7399 MOMS 7400 Udgående moms 7402 Angivet udgående moms/ef moms 7405 Moms af EF-varekøb 7410 Indgående moms 7412 Angivet indgående moms/importmoms 7420 Olieafgift 7425 CO2 afgift 7440 Elafgift 7456 Angivet diverse afgifter 7490 Betalt/refunderet moms 7492 Primo angivet 7495 MOMS I ALT 7497 KORTFRISTET GÆLD I ALT 7498 GÆLD I ALT 7499 PASSIVER I ALT 7500 ALT LIG NUL 7501 SKATTEPLIGTIG ALMINDELIG INDKOMST 7502 PERSONLIG INDKOMST 7510 Løn, dagpenge m.v Ratepension 7610 Kapitalpension 7699 PERSONLIG INDKOMST I ALT 7700 KAPITALINDKOMST 7710 Renteindtægter, bank og obligationer

5 7830 Renteudgifter, prioritetsgæld 7835 Renteudgifter, bankgæld m.v KAPITALINDKOMST I ALT 7900 LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG 7940 Arbejdsløshedsforsikring 8098 LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG I ALT 8099 SKATTEPLIGTIG ALMINDELIG INDKOMST I ALT 8200 PERSONLIG INDKOMST 8210 Løn 8290 Ratepension 8310 Kapitalpension 8399 PERSONLIG INDKOMST I ALT 8400 KAPITALINDKOMST 8410 Renteindtægter, bank og obligationer 8530 Renteudgifter, prioritetsgæld 8535 Renteudgifter, bankgæld m.v KAPITALINDKOMST I ALT 8600 LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG 8640 Arbejdsløshedsforsikring 8798 LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG I ALT 8799 SKATTEPLIGTIG ALMINDELIG INDKOMST I ALT 8899 Aktiver 8900 ANLÆGSAKTIVER 8910 Villa 8960 Personbil primo 8962 Tilgang 8964 Salg 8968 Afskrivning 9099 ANLÆGSAKTIVER I ALT 9100 OMSÆTNINGSAKTIVER 9110 Bankindestående 9111 Bankindestående 9130 Beregnet overskydende skat 9132 Tilgodehavende 9142 Obligationer 9180 Aktier 9295 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 9296 VIRKSOMHEDENS AKTIVER I ALT 9298 AKTIVER I ALT 9299 Passiver 9300 EGENKAPITAL 9301 VIRKSOMHEDENS EGENKAPITAL 9302 Mellemregning 9310 Egenkapital primo 9311 OVERFØRT INDKOMST 9351 Betalt A-skat, egen 9352 Betalt B-skat, egen 9353 Betalt AM-bidrag, egen 9358 Betalt A-skat, ægtefælle 9359 Betalt B-skat, ægtefælle

6 9360 Betalt AM-bidrag, ægtefælle 9449 Ej fradragsberettigede omkostninger 9450 Hævet privat 9499 EGENKAPITAL I ALT 9500 HENSÆTTELSER 9510 Hensættelse til eventualskat 9549 HENSÆTTELSER I ALT 9600 LANGFRISTET GÆLD 9610 Prioritetsgæld, villa 9751 Banklån 9752 Banklån 9799 LANGFRISTET GÆLD I ALT 9800 KORTFRISTET GÆLD 9810 Kassekredit 9870 Beregnet restskat 9872 Restskat tidligere år 9997 KORTFRISTET GÆLD I ALT 9998 VIRKSOMHEDENS GÆLD 9999 PASSIVER I ALT

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere