Bæredygtigt byggeri. Miljøcenter Nordhavn. Jimmy, Patrick, Ellen og Mette 4. semester, BTH Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt byggeri. Miljøcenter Nordhavn. Jimmy, Patrick, Ellen og Mette 4. semester, BTH Næstved 07-10-2013"

Transkript

1 2013 Bæredygtigt byggeri Miljøcenter Nordhavn Jimmy, Patrick, Ellen og Mette 4. semester, BTH Næstved

2 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med emneugen, uge 40, på 4. semester af bygningskonstruktøruddannelsen. I rapporten vil vi evaluere Miljøcenter i Nordhavnen i København i forhold til de ni grundprincipper for bæredygtigt byggeri fra Det Økologiske Råd. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Bæredygtigt byggeri... 3 Rapporten... 3 Miljøcenter Nordhavn... 4 Generelt om bygningen... 4 Konstruktioner... 4 De ni grundprincipper... 5 Miljøcertificering... 7 Resultater... 9 Konklusion... 9 Kildeangivelse...10 Hjemmesider...10 Rapporter...10 Kontaktperson på miljøcenteret...10 Bilag 1: Miljøcertificering Bilag 2: Snit Side 2 af 10

3 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen Indledning Bæredygtigt byggeri Bæredygtigt byggeri er et meget bredt emne, da det er vigtigt at tænke bæredygtigt i alle facetter i byggeriet. Bl.a. mht. energi, materialer, holdbarhed, vedligeholdelse og byggemetoder. Der er altså mange ting at forholde sig til, hvis man vil bygge bæredygtigt. I forhold til energi er det vigtigt, at huset er så selvforsynende og CO 2-neutralt, som det kan lade sig gøre. Derfor er olie, gas og brændeovne ved at være udgående, da det skaber meget CO 2. Alternativt bliver der nu brugt meget jordvarme, solfangere, solceller og vindmøller. Som varmekilde er masseovnene også kommet mere til, da det er en meget billig og effektiv måde at varme huset op på, og det forurener minimalt, faktisk skulle de være CO 2 neutrale, pga. meget høje forbrændingstemperaturer. Desuden bruger man nu meget tid på placering af døre, vinduer og samt placering af selve huset på grunden, så man får den optimale udnyttelse af selve sollyset. På den måde kan man tilstræbe passivhuse der er helt selvforsynende og ikke behøver energi udefra. Da der efterhånden er mangel på jordens ressourcer, som hidtil er blevet benyttet til byggeri, er man nogle steder begyndt at tænke alternativt i forhold til materialer. F.eks. benyttes genbrugsmaterialer, hvor det er muligt og materialer der efterhånden bliver genskabt i naturen eller kan genskabes i industrien. F.eks. ved man at kilder til ler ikke er vedvarende, og man bliver derfor nødt til at bruge det i begrænsede mængder, for at det pludselig ikke skal slippe op. Dette kan blive et stort problem for byggebranchen. For at undgå dette problem, bruges der f.eks. mere og mere træ som klimaskærm i Danmark, da det genskabes så længe der bliver plantet nye træer. At tænke på genbrug og gendannende materialer er vigtigt. Men ligeledes er det vigtigt at tage højde for holdbarheden på de anvendte materialer, da det er lige så vigtigt, at byggerier kan stå i mange år. Ellers er det omsonst at spekulere i genbrugsmaterialer mm., hvis der skal bygges nyt meget oftere. Yderligere skal man tænke over, hvordan materialerne skal vedligeholdes, da vedligeholdelsesmaterialerne kan være forurenende eller et ikke-bæredygtigt materiale. Desuden kan det være materialer, der er meget vanskellige at vedligeholde eller evt. er brandfarlige mm. Rapporten Formålet med rapporten er at vurdere et udvalgt bærdygtigt byggeri ud fra de ni grundprincipper inden for bæredygtigt byggeri, og dermed hvor bæredygtigt vi mener, at det er. Vi har her valgt at tage udgangspunkt i miljøcenteret i Nordhavnen i København. Centeret ligger i et område, hvor der skal bygges en ny bydel inden for den nærmeste årrække. Det bliver et område, hvor der stilles store krav til bygningernes bæredygtighed og Figur 1 Området i Nordhavnen Side 3 af 10

4 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen området har fået et præcertificeret guldmærke, hvilket vil blive taget op til revision efter der er blevet bygget mere der. Bygningen er en af de første bygninger i Danmark, der har fået en miljøcertificering efter det tyske system DGNB. Hvis man får denne certificering, kan man få bronze, sølv eller guld, hvor denne bygning har fået bronze, men var tæt på at opnå sølv. Ud over de ni grundprincipper vil vi i rapporten også redegøre for denne miljøcertificering. Projektets bygherre er By og Havn. Miljøcenter Nordhavn Generelt om bygningen Miljøcenteret er den første bygning i den nye bydel i Nordhavnen, hvor der bliver stillet store krav til bæredygtighed. Bygningen er blevet bygget som en nulenergibygning og fungerer altså som forgangseksempel for kommende byggerier i området. Bygningens funktion bliver at drive depotet for forurenet jord der skal bruges til opfyldning i Nordhavnen. Figur 2: Bygningen set fra oven med ovenlys, tagterrasse, solceller og - fangere Centeret er formet som en zigzag-bygning, hvor taget starter ved jorden i den ene gavl og ender ved jorden i den anden gavl. I bygningen er der en garage i den ene ende samt to værksteder i den anden ende. Det ene værksted er opvarmet mens det andet er uopvarmet. I midten ligger selve administrationsbygningen hvortil der også er to kantiner. I hver side af administrationsbygningen er der opført to tagterrasser. Konstruktioner Ydervæggene er opført i 200 mm. betonelementer som bagmur, 300 mm. Mineraluld som isolering. Udvendigt sidder en cementbaseret facadeplade, hvorpå der er påmonteret strækmetal som ydre beklædning. Skillevæggene i bygningen er ligeledes udført i 200 mm. Betonelementer. Dækket mellem stue og 1. sal er et 270 mm. lyddæk med nedhængte lofter. Alle vægge og lofter er akustikregulerende i den forstand, at de hæmmer genklangen i rummet. Tagkonstruktionen udføres i noget af bygningen med TT-elementer med 400 mm. Polystyren som isolering. I resten af bygningen er tagkonstruktionen opbygget af betonelementer. Figur 3 Bygningen under opførelse hvor man bl.a. kan se betonvæggene og TTelementerne Side 4 af 10

5 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen Taget udføres som et grønt tag. Dvs. at den ydre del udføres med 180 mm. jord og en halv meter græs på toppen. Dette er en del af det klimavenlige ved bygningen. Bygningen er desuden udstyret med solceller, solfangere og jordvarmeanlæg. Alt dette er med til at indfri ønsket om en bæredygtig nulenergibygning. I bilag 2 ses snit af bygningen hvor man kan se opbygningen af den. De ni grundprincipper Vi vil i dette afsnit redegøre for de ni grundprincipper og derefter komme med vores egen vurdering af, hvor godt punkterne er opfyldt ved miljøcenteret i Nordhavnen. 1) Energiforbruget skal holdes lavt. 2) Vandforbruget skal være lavt 3) Bygninger skal planlægges og placeres så transportbehov minimeres og så bæredygtige transportmidler kan bruges, f.eks. gang, cykel og energieffektiv kollektiv trafik. 4) Skadelige kemikalier på ikke anvendes. 5) Bygningers indbyrdes forhold skal sikre gode sociale livsvilkår. 6) Naturoplevelser og biodiversitet skal sikres gennem byplanlægning og fastholdelse af skarpt skel mellem by og det åbne land. 7) Materialevalget skal afspejle lavt energiforbrug ved produktion og brug, og det skal afpasses, så genbrug og bortskaffelse af brugte byggematerialer lettes. 8) Bygninger skal konstrueres, så varmebehovet minimeres og indeklimaet optimeres. Samtidig skal de være fleksible og være lette at vedligeholde og renovere på en bæredygtig måde. 9) Lysforholdene i bygningen skal være gode, både for at spare el og for at give gode indeklimaforhold. Bygningen forsynes med varmt vand ved hjælp af en kombination af solfanger samt et effektivt jordvarmeanlæg. Der er derudover 140 m 2 solceller på taget, som sikrer tilstrækkelig el-produktion, til at dække det årlige el-behov til bygningsdriften. Bygningen er klassificeret som bygningsklasse 2015, og opfylder på nogle punkter også bygningsklasse Figur 4 Grønt tag med solfangere Der har i bygningen været stor fokus på energibesparende udstyr og løsninger. Bl.a. har der været krav om energimærke Figur 5 Højtsiddende facadevinduer Side 5 af 10

6 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen A+ for hårde hvidevarer og IT-udstyr. Derudover er alle arbejdspladser placeret på 1. sal, således at de højtsiddende facadevinduer og ovenlysvinduer sikrer, at der ikke opstår behov for kunstig belysning i dagtimerne. Dette har kraftigt reduceret energiforbruget i hele bygningen. Der har i projekteringen også været fokus på vandforbruget. Det grønne tag er bl.a. med til at forsinke regnvandet, så det aflaster kommunes kloaker. Samtidig giver det fugle- og andet dyreliv mulighed for at leve på taget. Det har været overvejet om regnvandet kunne bruges til bl.a. toiletskyl, men pga. forurening af dette har det ikke kunnet lade sig gøre Der er til gengæld brugt smudsafvisende og rengøringsvenlige materialer, så der ikke skal bruges så meget vand til rengøringen. Figur 6 Indendørs cykelparkering Mht. planlægning i forhold til transportmuligheder, så ligger bygningen i København og det er derfor nemt at komme til både med cykel og kollektiv trafik. Der er ved bygningen sørget for tilstrækkelige cykelstativer til cykelparkering, så det er nemt at stille cyklen fra sig. Cykelparkeringen er i den garagen, så de står indendørs. Ved materialevalg er der taget højde for, at der ikke er skadelige stoffer i materialerne. Dette er der taget højde for, fordi det ellers ikke er muligt at få et miljøcertifikat. Til gengæld er der ikke taget stor højde for punkt 7, hvor det kræves, at materialerne ved fremstilling har lavt energiforbrug. Det er muligt at genbruge materialerne, som hovedsageligt er beton og stål, men der er ikke decideret gjort noget for at lette denne proces og der er ikke lagt nogen plan for evt. genbrug. Dette er et kritisk punkt i forhold til bæredygtigheden. I forhold til indeklima er der lagt vægt på både det akustiske, det termiske og det visuelle indeklima. Mht. det akustiske indeklima er der tænkt meget på udformningen af rummet og udformningen af eksempelvis hjørner, så akustikken minimeres. Der er yderligere opsat lydplader både på vægge og loft. Det trækker lidt ned, at arbejdspladserne er i et storrumskontor, men med de ovenstående foranstaltninger er det en ok løsning. Figur 7 Akustikvæg En anden foranstaltning er, at der er opsat plantevægge og træer i bygningen. Plantevæggen har en fordel både for det akustiske, det visuelle og det atmosfæriske indeklima, da den tilfører rummene ilt, renser luften, reducerer støj og skaber en fantastisk atmosfære. Desuden er det rart at have noget pænt at kigge på, og det gør folk gladere. Plantevæggene kan grundet forurening af vandet heller ikke vandes via regnvand. Der bruges ca. 15 liter vand dagligt til at vande dem. Figur 8 Plantevæg Side 6 af 10

7 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen I forhold til det termiske indeklima, har de sørget for, at hver arbejdsstation har mulighed for at justere temperaturen omkring den ene arbejdsstation. Dette er løst ved at placere indblæsningsmoduler ved hver station. Lysforholdene i bygningen er utrolig gode. Der er tænkt på placering af både arbejdspladser og vinduer i forhold til hinanden. Bygningen er placeret således, at solen aldrig i arbejdstiden kan genere de ansatte gennem vinduerne. Og hvis det skulle være tilfældet er der mulighed for solafskærmning ved de enkelte stationer. For at få naturen ind i byen omkring bygningen og selve området er der bl.a. lavet to søer i det nye bæredygtige område. Dette medvirker til flere naturoplevelser samt en bedre biodiversitet i området. Derudover er der lavet to tagterrasser i bygningen, som sikrer medarbejderne bedre og flere udeoplevelser og bedre sociale vilkår. Figur 9 Storrumskontor med gode lysforhold og godt indeklima Miljøcertificering Miljøcertificering af bygninger er noget der vil komme mere og mere af i fremtiden. Det Danske Green Building Council har ledt efter et certificeringssystem der kunne bruges i Danmark og er kommet frem til det tyske system DGNB. Det gode ved det system er at de ikke kun kigger på det miljømæssige, men også på det økonomiske og komforten for kommende brugere. Hidtil har Danmark ikke haft et egentlig system til at fortælle hvor bæredygtigt et byggeri er. Figur 10 DGNB's miljøcertificering af Miljøcentret Denne bygning er som tidligere nævnt en af de første i Danmark der har fået certificeringen. Da projektet startede var der ikke tænkt i disse baner. Det skete først efter fundamentet og råhuset var godt i gang med at blive bygget. Med det taget i betragtning, er det ret flot at kunne få en bronzecertificering. Miljøcertificering består af 5 grupper kriterier miljø, økonomi, social, teknik og proces. For hvert kriterie får man et antal point alt efter hvor godt man opfylder dette. Det er desuden forskelligt hvor meget hvert kriterie vægter. Det bliver omregnet til procent og efter endt udfyldelse, kommer man frem til et samlet antal procent, der viser om man får bronze, sølv eller guld. Den første gruppe kriterier drejer sig meget om byggeriets materialer. Der må helst ikke være for meget materiale pr. m² grund. Derfor er det godt at have nogle store åbne rum. Materialerne må ikke være giftige og de skal desuden være bæredygtige i den forstand, at hvis man bruger træ skal det komme fra et sted Side 7 af 10

8 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen hvor der bliver plantet et nyt træ, når der bliver fældet et. Samtidig er det et krav, at der ikke bruges for meget energi ved produktion af materialerne. Det der er svært ved dette punkt er, at det også gælder de materialer der bliver brugt i forbindelse med byggeriet, som f.eks. stillads, forskalling og køreplader. Så hvis man vil have gode point i de kriterier, skal man stille krav til sine entreprenører om hvad de bruger af værktøj mm. Desuden er der her kriterier omhandlende energiniveauet i bygningen. Her er det ikke kun vigtigt at tænke i solceller, jordvarme mm. men også sådan noget som at bruge regnvand til toiletskyld, hvor meget rengøring der er (gulve der skal vaskes mm.) og grønne tage har også stor indflydelse på energipunkterne. Ved disse punkter har miljøcentret generelt fået rigtig gode karakterer, hvilket ikke er underligt, da det i forvejen var planlagt som en bæredygtig nulenergibygning. Økonomisk ligger denne bygning ca. på middel. Det gode ved det her punkt er at der er taget højde for området der bliver bygget i, så der er forskel på hvad det må koste på Lolland og i Hellerup. Bygningen her koster ca kr. pr m², hvilket er rimeligt for en middel karakter. Figur 12 Grønt tag Den sociale det er en af de største dele i denne miljøcertificering, hvilket både er positivt og negativt. Bæredygtigt set er det måske vigtigere med punkter omkring energi, ressourcer og materialer, men for de personer der skal benytte bygningen er det selvfølgelig en vigtig del. Punkterne omhandler selvfølgelig indeklima, sollys, kunstigt lys, akustik, ventilation mm. Men også små ting, man ellers ikke tænker på, som hvor mange cykelparkeringspladser der er, og om man skal køre forbi hovedindgangen for at parkere og gå tilbage eller om de ligger før hovedindgangen og man bare skal gå videre. I denne gruppe kriterier har denne bygning også fået rimelige point, da der i forvejen var tænkt i disse baner. Desuden kunne der tages nogle tiltag undervejs ved at hænge lidt kunst på væggene, sætte bænke op mm. Figur 11 Der er tænkt på det sociale - tagterrasse og bordfodbold til de ansatte I punkterne omkring teknik, som omhandler brandsikkerhed, støj og lydisolation, klimaskærmens kvalitet mm. har miljøcentret også fået ret gode karakterer, da meget af det omhandler ting der allerede er lovpligtigt i Danmark som f.eks. regler omkring brandsikkerhed og klimaskærmens opbygning. Side 8 af 10

9 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen Den sidste gruppe kriterier omhandlende processen er den eneste hvor miljøcentret ikke har scoret særlig højt. Problemet her var, at de allerede var i gang med byggeriet da de gik i gang med certificeringen og dermed ikke har kunnet taget højde for det i den første del af processen. Resultater Miljøcenteret i Nordhavnen opnåede et samlet resultat på 64,7 % og fik dermed en bronzecertificering. De var dog meget tæt på at opnå minimumskravene for en sølvcertificering der er 65 %. Scoren i den miljømæssige kvalitet ligger med 78,5 % næsten på gulniveau, hvor kravet er 80 %. Den største udfordring under certificeringen viste sig at være proceskvaliteten, da DGNB ikke kunne implementeres fra starten i projektfasen, og dermed kunne en række kriterier ikke længere påvirkes og kriteriekravene opfyldes. Kategorien proceskvalitet opnåede 40,2 %, hvilket ligger under minimumskravet for sølv, som kræver min. 50 % inden for hver kategori. Havde denne kategori fået over 50 % havde bygningen opnået et sølvcertifikat, da de så med sikkerhed også havde fået over 65 % i den samlede certificering. På baggrund af de samlede erfaringer, kan det dog konstateres, at projektet med sikkerhed kunne have opnået en sølvcertificering, hvis der havde været mulighed for at arbejde med DGBN fra starten af projektet. Alt i alt et rigtig flot resultat taget i betragtning, at certificeringen ikke var en realitet i starten af projektet. I bilag 1 er der vedlagt den samlede miljøcertificering over bygningen Konklusion Vi har lært, at det er vigtigt at se bæredygtighed fra mange forskellige vinkler. Det handler ikke kun om energi men også om indeklima, komfort, materialer, arbejdsmiljø samt arbejdsmetoder. Det handler i høj grad også om hvor længe bygningen er holdbar. Vi har i rapporten gennemgået de ni grundprincipper fra Det Økologiske Råd, som er én af måderne at anskue bæredygtigt byggeri på. Overordnet set mener vi, at de ni grundprincipper er gode udgangspunkter til vurdering af bæredygtigt byggeri. Dog mener vi der mangler nogle et punkt, som tager højde for bæredygtige materialer såsom materialer der genskabes i naturen. Som det er nu, er der kun et punkt der omhandler genanvendelse af de brugte materialer. Derudover mener vi godt, at der også kunne være et punkt der tager højde for genanvendelighed af bygningen, således at det vurderes om bygningen kan bruges til andre formål end det først antagne, hvis det skulle blive aktuelt. Ud over de ni grundprincipper har vi arbejdet med miljøcertificeringen DGNB. Vi mener at DGNB-certificeringen er et godt system til klassificering af bygninger, da den kommer vidt omkring og alle emner der er vigtige omkring byggeri. Også emner som man ikke havde overvejet var vigtige for bæredygtighed eller miljø. Den går rigtig meget op i komforten og at bygningen er behagelig for de mennesker der skal benytte den, f.eks. hvilke møbler der bliver brugt og hvilken udsmykning der er på væggene. Vi har under vores arbejde med bæredygtighed fået en stor viden inden for området. Vi har fundet ud af hvor mange aspekter der er i bæredygtighed, og at det ikke kun handler om energi og ressourcer. Side 9 af 10

10 Sag: Bæredygtigt byggeri 3. oktober 2013 Sagsnr.: E Udarbejdet af Mette, Jimmy, Patrick og Ellen Kildeangivelse Hjemmesider Rapporter Praktikophold Christensen og Co Arkitekter A/S af Ellen Agger Kontaktperson på miljøcenteret Ann Birgitte Sørensen - miljøplanlægger hos KMC Nordhavn Side 10 af 10

11 Bilag 1: Miljøcertificering

12

13

14

15

16 Bilag 2: Snit

17

18

19

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Byens Netværk 13.12.11 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler styrker trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg?

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg? Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI De digitale dage, UCN 11.04.2013 Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building Council Denmark Certificeret

Læs mere

Medlemsarrangementer foråret 2014

Medlemsarrangementer foråret 2014 København d. 3. februar 2014 Besøg på Vinhanen Medlemsarrangementer foråret 2014 Mandag den 17. februar kl. 16.30 slår Vinhanen dørene op specielt for medlemmerne af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

Læs mere

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin »DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer Jens Rolin 2016-09-30 Agenda 1. Præsentation 2. Status 3. Tanker og indledende planlægning af DGNB certificering 4. Dokumentation af delkriterie 5. Erfaringer

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Buddingevej Et DGNB Byggeri

Buddingevej Et DGNB Byggeri Buddingevej 272 - Et DGNB Byggeri Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed DGNB Auditor og BREEAM Assessor Ansvarlig for DGNB certificering af Buddingevej 272

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE

VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE VI BYGGER BÆREDYGTIGT & SUNDT - FOR DIG OG DIN FAMILIE DRØMMEN 3 UNIKKE LØSNINGER 4 KONCEPTHUSET 5-6 ENERGI & MILJØ 7 BÆREDYGTIGHED 8 INDRETNING & PLANTEGNING 9 DESIGN & STEMNING KONTAKT 10-11 12 www.jakobsenhuse.dk

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Pier47 Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Velkommen på spidsen af Langelinie Hos ATP Ejendomme har vi glædet os til at kunne byde dig velkommen i Pier47 på spidsen af Langelinie. Velkommen til

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Energierichtiges Bauen muss geil sein

Energierichtiges Bauen muss geil sein 26 Hus & Håndværk Interview SØNDAG DEN 4. MAJ 2014 Passivhuset i Ebeltoft er det først af sin slags i Danmark og stod færdig i 2008. Foto: Langenkamp Energierichtiges Bauen muss geil sein Schweizisk-fødte

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Bæredygtig oase i Mariager

Bæredygtig oase i Mariager Bæredygtig oase i Mariager Helga og Peter Iversen har bygget et bæredygtigt hus ved Mariager Fjord, hvor ubrændte lersten udgør en væsentlig del af byggematerialet. Presset ler er miljøvenligt, isolerer

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer.

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordstjernen 4 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-19458 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere