Matematiklærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks Undervisnings Kommission) Jakob Holm, Viby Gymnasium og HF (regionallederkontakt, kursusudvalg, medlemsfordele, Danmarks Undervisnings Kommission) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (kursusudvalg, kontaktperson til matematikkonkurrencer, ansvarlig for kursusannoncer) Morten Gjeddebæk (medlemsfordele, Fagligt Forum for Naturvidenskab) Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium (næstformand, kasserer, regnskabsansvarlig for kurser, Pædagogisk Samarbejdsudvalg) Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium (LMFK udvalg, årskursus) Suppleanter Morten Olsen, KVUC (referent, LMFK bladet, medlem af Bogsalgs bestyrelse, Fagligt Forum for ) Janus Lylloff, Mulernes Legatskole (referent, Kursusudvalg) Overgangen fra grundskole til gymnasium eller hf kan også være det led, der kan give os viden om B drengene. I den forbindelse har vi i foreningen deltaget i et projekt med Ministeriet for Børn og Undervisning om færdigheder i matematik. Projektet har indeholdt flere elementer, hvor et vigtigt element har været afdækning af matematikfærdigheder på grundskole, gymnasie og universitetsniveau og med udgangspunkt i dette en diskussion og konsensus om matematikfærdigheder i en moderne verden. I relation til B drengene kan færdighedsrapporten bruges til at svare på spørgsmålet: Tester vi B drengene i relevante matematikfærdigheder? Nu har foreningens fokus i dette foreningsår ikke alene været på B drengene, da vi i april rigtig fik luft under vingerne med foreningens 80 års jubilæumstur for 80 matematikundervisere til Paris. Det var fantastisk at opleve sammenholdet blandt 80 af foreningens medlemmer på en udenlandstur, hvor matematikhistorie, arkitektur med matematikindhold og steder med matematikindhold i Paris på fornemste vis blev fremlagt for deltagerne samtidig med, at vi forsøgte at flanere. Det er vigtigt, at vi som matematikundervisere får et udsyn, og det fik vi bestemt i Paris. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen hos Ministeriet for Børn og Undervisning om midler til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til mad og logi ved mødeaktiviteter samt honorar af deltagere i projektet. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter udviklingsprojekterne, men lærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er fornuftigt at bruge nogle af foreningens midler på sådanne projekter. 2. i gymnasiet og hf Dette foreningsår startede med pressens fokus på drengene fra matematik B holdene, hvor de klarer sig markant dårligere end pigerne til den skriftlige eksamen trods det, at de kommer fra grundskolen med en interesse for og viden om matematik. I denne sag har vi i foreningen i samarbejde med KU fået en videnskabelig afdækning af et problemfelt, som vi alle har haft en fornemmelse af eksisterer. Men hvad kan vi gøre, så B drengenes interesse bibeholdes og matematikviden forøges i gymnasiet? Kan vi få input fra fagdidaktikken, og/eller er det i vores arbejde som praktikere, hvor vi sætter overskuelige mål, bruger andre former for skriftlighed og mundtlighed, at vi får B drengene med? Rettestrategier Med udgangspunkt i en analyse af muligheder i en række programmer har vi udviklet en hjemmeside rettestrategi.wordpress.com og et rekvirerbart kursus, som giver en indføring i teknik og didaktik ved elektronisk retning. Færdigheder I starten af dette kalenderår afsluttede lærerforeningen sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning et udredningsarbejde om Moderne Matematiske Færdigheder fra skolestart til studiestart. Udregningen ligger på fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id= På overskriftsniveau er indholdet i udredningen - Færdighedsbegrebet i matematik - Færdigheder og kompetencer - Matematiske færdigheder i en moderne it verden - Matematiske færdigheder, der efterspørges i andre fag - Udvikling af færdigheder på langs af skolesystemet Drenge og matematik B Institut for Naturfagenes Didatik på Københavns Universitet udarbejdede en rapport om Gymnasiets drenge matematikfagets drenge. Som nævnt ovenfor har det vist sig, at drenge, der LMFK-bladet 5/

2 afslutter matematik på B niveau, får markant dårligere karakterer end piger. Undersøgelsen består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Rapportens konklusioner er, at der ikke ses nogen forskel på, hvilke opgavetyper piger klarer bedre end drenge eller omvendt. Der ses en lille tendens til, at elever med fysik som studieretningsfag klarer sig bedre end elever med andre studieretningsfag. Grundskolekaraktererne har en meget lille prognoseværdi for, hvordan eleverne klarer matematik B: Drengene klarer sig bedre end pigerne ved folkeskolens afgangsprøver. Der peges på, at den forskellighed undervisningen organiseres på i henholdsvis grundskolen og gymnasiet kan spille en central rolle, og det anbefales, at der i gymnasiet arbejdes med en udvikling af undervisningsformerne. Rapporten ligger på EMU en: fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=156356, og der er skrevet en lidt kortere artikel, som er offentliggjort i MONA 2012/1: Dovne drenge eller dødbringende matematik. lærerforeningen har gjort det muligt at afholde to et dages konferencer/workshops for deltagende lærere og ressourcepersoner, der er involveret i projektet. De to ressourcepersoner, der har været knyttet til projektet er: Peter Kaspersen (dansk og religion) og Bjørn Felsager (matematik). De to konferencer har haft til formål at planlægge, vidensdele, videreudvikle og evaluere forløbet. Samtidigt har Morten Blomhøj fra IMFUFA (RUC) været involveret som hjælp til videnskabelig afdækning af udbyttet af forløbet samt udbud af kursus. Endelig vil RUC studerende Mikkel Hartmann lave speciale om elevernes udvikling af problembehandlingskompetencen som resultat af gennemførelse af forløbet. Peter Kaspersen og Bjørn Felsager arbejder i øjeblikket på at sammenfatte evalueringer af forløbene, der samtidigt gerne skulle resultere i en artikel. 4. Efteruddannelse Skriv i alle fag SKRIVNING i alle fag lærerforeningen har deltaget i udviklingsprojektet Skriv i alle fag sammen med Geografilærerforeningen, Dansklærerforeningen og en række gymnasier. En af deltagerne i projektet, Sophie Holm Strøm, har på baggrund af idéerne og erfaringerne fra projektet skrevet bogen Skrivning i alle fag, som udkom i foråret 2012 på Dansklærerforeningens Forlag. Bogen henvender sig til lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne. og it2 ( og web2) I løbet af skoleåret har en række kollegaer deltaget i et udviklingsprojekt støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning om brug af IT i undervisningen, hvor det ikke nødvendigvis er matematikprogrammer, som anvendes. Deltagerne har konstrueret en wiki, der forhåbentlig kan give gode ideer til din undervisning. Wikien er placeret på: sites.google.com/site/itimatematikundervisningen. C I foråret 2012 samlede vi en lille gruppe af folk, der arbejder med at sætte et kursus sammen om, hvordan man kan undervise Mat C hold med inddragelse af IT, rapporter og undervisningsdifferentiering. Arbejdet forventes færdig til januar, hvorefter vi regner med at kunne udbyde kurser om emnet. Kognition og uendelighed I skoleåret har fem gymnasieskoler deltaget i videreudvikling af et tværfagligt forløb om kognition og uendelighed. Forløbet blev første gang gennemført i februar 2010 på Ringsted Gymnasium med en 1.g klasse med fagene religion, dansk og matematik. De fem gymnasier, der har deltaget ved seneste gennemløb er Egå, Vordingborg, Ørestad og Midtsjællands Gymnasieskoler samt Mulernes Legatskole. Regionalkurser Der har i det forgangne år være afholdt 7 regionalkurser, et i hvert region som sædvanligt. Kurserne har været todelte, med en foredragsdel og med nyt fra fagkonsulenten. Emnerne som foredragene omhandlede var meget forskellige: Monte Carlo statistik, Alan Turing, c 2 test, matematikkens erkendelsesmæssige status, matematikfagets identitet, elektronisk retning af opgaver, ruteplanlægning, brug af e og i bøger, brug af ipad og iphone i undervisningen og emnet knuder, lænker og fletninger. Møderne var godt besøg med typisk deltagere. Årskursus Kurset blev afholdt den 10. og 11. oktober i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense, hvor deres Sciencedag, udfyldte den ene dag, mens vi sammen med Fysik og Kemilærerforeningerne havde planlagt den anden dag. Der var 145 tilmeldte til kurset, som foruden generalforsamlingen og en god middag bød på følgende matematikaktiviteter: Workshops: projektet Plus.systime.dk (Forlaget Systime), Maple (Adept Scientific Nordic A/S), TI Nspire (Texas Instruments). Foredrag: Matematisk modellering til styring af energiforbrug (Peder Bacher, DTU), c 2 test i undervisningen (Lars Donatsky og Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium), Drenge og matematik (Crilles Bacher, Københavns Private Gymnasium), undervisning fra grundskolen til gymnasiet, overgangsproblemer (Anna Jørgensen), Computermodeller til beskrivelse af soft matter (Carsten Svaneborg, SDU) og Evolution and Pancake Sorting (SDU). Paris kursus har som efteruddannelse udbudt og afholdt kursus med relevans for den almindelige undervisning, AT, SRP og studierejser til Paris. Det todelte kursus var fuldtegnet med 80 deltagere og fungerede som fejring af lærerforeningens 80 års jubilæum og som et fagligt inspirationskursus om matematik i Paris. Første del var en kursusdag med to lange foredrag og en kortere introduktion til professor i Konstruktion og Design Erik Reitzels univers. Dels behandlede professor Jesper Lützen 24 LMFK-bladet 5/2012

3 kursets centrale tema: ere under den franske revolution og matematikere i École Polytechnique; dels behandlede professor Carsten Thau storbyen Paris i anden halvdel af 1800 tallet med særligt henblik på jernbaner, parker, butikker, massakrer, kloakker, avenuer og boulevarder i byplanlægning og implikationer på menneskelivet. Anden del var fire dage med tre overnatninger i Paris i et program med museumsbesøg, foredrag afvekslende med transport i metro og ved byvandringer. Kursets mål, at sætte matematik i idégivende relationer til filosofi, fransk, historie, samfundsfag, fysik, design, arkitektur, litteratur, billedkunst, kemi, synes at være opfyldt. Dyskalkuli Marianne Schou Nielsen fra Køge Gymnasium deltog på vegne af lærerforeningen i en dyskalkuli konference på Hjørring Gymnasium den 16/ Fokus var Lidt om projektet på Hjørring Gymnasium og om dyskalkuli. Dyskalkuliscreening af alle elever: Metode, resultater og vurdering. Udredende test for elever, der viser tegn på specifikke matematikvanskeligheder: Metode, resultater og vurdering. Unges oplevelser med specifikke matematikvanskeligheder. Hvad gør vi ved problemerne? Forslag til handlingsplaner og erfaring med udvalgte træningsaktiviteter. Andre institutioners erfaring med projektets testmateriale. biennalen i Umeå Mirela Ismaili Redzic fra Vejen Gymnasium deltog i januar på vegne af lærerforeningen i biennalen i Umeå. biennalen er tænkt som en konference for 2500 matematiklærere fra folkeskolen, gymnasiale uddannelser og universitetet i Sverige med henblik på at videreudvikle ideer og samtidig udveksle faglig og pædagogisk viden. Biennalen strakte sig over to dage, torsdag den 26/1 og fredag den 27/ Den var sammensat af værksteder og forelæsninger. HF B kurser I efteråret afvikledes tre kurser om CAS værktøjer og skriftlig eksamen for hf B lærere. Kurserne bestod dels af plenumdebat om bedømmelseskriterier og dels af workshops, hvor deltagerne kunne udforske udvalgte CAS værktøjer. Tre highlights: Fælles foredrag af Etienne Ghys om The butterfly effect. Emnestudiegruppe 19 om it og læring CAS, dynamisk geometri og apps. Plenumforedrag om matematikundervisning i asiatiske lande - en kultur baseret på konfucianisme. Styrelsen var repræsenteret ved Jakob Holm, Jes Sixtus Jørgensen og Olav Lyndrup, som fremviste en poster og holdt et oplæg om brugen af it i undervisningen og under eksamen i Danmark. Desuden har lærerforeningen givet Morten Trolle fra Greve Gymnasium et af de rejselegater, som blev udbudt. Rekvirerbare statistikkurser Foreningen har i skoleåret udbudt to rekvirerbare statistikkurser. Anvendelse af statistisk metode og hypotesetest i samfundsfag kurset har været afholdt seks gange og forsøger at bygge bro mellem de to faggrupper, giver ideer til undervisningsforløb og relaterer sig direkte til de nye krav om anvendelse af statistiske metoder i samfundsfag og til de vejledende opgaver i de to fag. Den statistiske metode og hypotesetest kurset har været afholdt syv gange, og kurset tager udgangspunkt i de nye krav til matematik på B og A niveau, herunder specielt begrebet hypotesetest og specifikt c 2 testet. 5. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har i år haft et overskud på kr. Det skyldes hovedsageligt formelsamlingerne og opgavehæfterne, der igen i år sælger ganske pænt. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et underskud på kr. Det giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, da foreningen har valgt at betragte udviklingsprojekterne, der køres under kursusregnskabet, som langsigtede investeringer til gavn for alle. Desuden har vi i år vores Pariskursus, der også gav et forventet underskud. I regnskabet figurerer et beløb, der hedder tilskud fra lærerforeningen, og det er et udtryk for den samme tanke; beløbet skal balancere nogle af de afsluttede projekters underskud. Censorkurser I foråret afvikledes tre kurser for censorer om vurdering af elevbesvarelser fra den skriftlige eksamen. Kurser var velbesøgt med godt 100 personer på hver af de tre kursusdage i Århus (Århus Statsgymnasium), Odense (Tornbjerg) og København (KVUC). Foreningens økonomi Foreningen har et underskud på kr. Beløbet dækker bl.a. over det flotte positive overskud i bogsalg og vores dækning af kursernes underskud, og giver ikke anledning til nogen ændring i hverken praksis eller kontingent for lærerforeningen. IMCE 12 I dagene fra 8/7 til 15/7 var ca (29 fra Danmark) undervisere i matematik og matematikdidaktikere fra hele verdenen (84 lande) til ICME12 kongres i Seoul. Kongressen bestod af mange forskellige oplæg, diskussioner og møder, hvor papers etc. findes på icme12.org. 6. lærerforeningens Bogsalg Bogsalget udgiver bøger, som vi skønner kan have medlemmernes interesse og som ikke vil kunne udgives af et kommercielt forlag. Som altid udsendes nyudgivelser til forenin- LMFK-bladet 5/

4 gens medlemmer uden beregning. Formelsamlinger og vejledende eksamensopgaver kan fra i år også købes som e bog. Bogsalget modtager med glæde manuskripter fra medlemmerne, og manuskripter kan sendes til en fra Bogsalgs bestyrelse, der dette år har bestået af: Jørgen Dejgaard, Nyborg Gymnasium, formand Dorte Krammer, Tørring Gymnasium Petur B Petersen, Gefion Gymnasium Morten Olesen, KVUC, styrelsens repræsentant. 7. konkurrencer En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), StenoMuseet i Århus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimentariet i Hellerup, Elmuseet i Tange, Orion Planetarium i Aarhus. Morten Gjeddebæk og Jakob Holm har gjort arbejdet med at vedligeholde disse aftaler en stor tak til dem. Styrelsen takker de øvrige LMFK foreninger for samarbejdet i det forløbne år. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr Fonden, Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. En række andre sponsorer støtter med præmier, matematikforedrag, værtskab til vinderseminar (i 2012 ved DTU) og ved at stille serverplads til rådighed. Styrelsen takker donorer for deres støtte. I Georg Mohr konkurrencens 2. runde i 2012 deltog i alt 1428 elever. Der blev uddelt 144 diplomer, og 22 elever blev udråbt til vindere. Sammen med 5 wild cards fra 1. og 2.g deltog vinderne i forårets træning og udtagelseskonkurrencer med henblik på at blive en af 6 elever til den Internationale olympiade. Denne blev i 2012 afholdt i Mar del Plata i Argentina med 548 elever fra 100 lande. I år fik 1 elev en flot bronzemedalje, mens 4 elever fik hædrende omtale for at have regnet mindst én opgave korrekt. Med en samlet uofficiel plads midt i feltet blev det danske hold bedste nordiske hold. Mere om olympiaden på imo-official.org. Styrelsen takker Georg Mohr konkurrencens arbejdsgruppe bestående af gymnasielærere, forskere og ph.d studerende: Jens Søren Kjær Andersen, Martin Wedel Jacobsen, Sune Jakobsen, Sven Toft Jensen, Kai Neergård, Sune Precht Reeh, Kirsten Rosenkilde, Anders Schack Nielsen, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes og Rasmus T. Østergaard for deres store arbejde. 8. Sekretariatet og LMFK samarbejdet Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup samt studentermedhjælperne: Marie Brøns, Michaela Czort, Nina Bangsgaard Kjeldsen, Anna Kaihøj og Mathias Lolk Andersen for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Tak for godt samarbejde med LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt har sørget for vores gode medlemsblad. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årskurset og fest, som i 2011 fandt sted på SDU og Odense Katedralskole. Olav Lyndrup er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bjørn Grøn (fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup (AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen) og Morten Olesen (KVUC). Der har været afholdt to møder. lærerforeningen er repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Morten Gjeddebæk. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne og andre videregående uddannelsessteder, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde i række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed at have aftagere med i udviklingsprojekterne, hvor vi bl. a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. På samme vis har vi en godt og konstruktivt samarbejde med DASG, hvor Jes Sixtus Jørgensen og Janus Lylloff er gået med i udviklingen af kurser, hvor indholdet bl. a. tager afsæt i udviklingsprojekter fra foreningen. Charlotte Linderoth har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Foreningen er repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI Danmark) ved Olav Lyndrup og Jakob Holm. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde temaet drenge og matematik B, og det andet møde havde teamet it. Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Teknisk Museum i Helsingør ved Morten Gjeddebæk. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmesider mat.dk og uvmat.dk, som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiderne a jour. Marianne Kesselhahn har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke hende for. I kursusudvalget samles trådene omkring udviklingspro- 26 LMFK-bladet 5/2012

5 jekter og kurser som regionalkurser, udlandskurser og rekvirerbare kurser. Kontakten til Ministeriet for Børn og Undervisning er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for et godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter i dette år. Styrelsen tog afsked med Bjørn som fagkonsulent på styrelsens maj møde, og her overrakte styrelsen Bjørn en gourmetgave for to. Bjørn har igennem de 11 år som fagkonsulent i matematik på hf og stx været en kolossal drivkraft i en forandring af matematik som undervisningsfag på gymnasieniveauet. En forandringstid hvor lærerforeningen har deltaget aktivt som med og modspiller. Styrelsen vil på vegne af lærerforeningen takke Bjørn for et enormt arbejde og engagement i undervisningsfaget og foreningens aktiviteter. 10. Afslutning Udsyn og erfaringer fra udlandet er vigtige i vores hverdag som undervisere i matematik, og et sted hvor vi kan få det er ICME kongresserne, som afholdes hvert fjerde år. Denne sommer blev den 12. IMCE kongres afholdt i Seoul, hvor blandt andet de asiatiske undervisningsformer og metoder i matematik var i fokus. Kan vi opnå eller ønsker vi i Danmark, at vores elever og kursister har samme stamina, som elever påstås at have i Kina, Korea eller Japan, når det drejer sig om at lære matematik? Asiaterne forklarer selv deres gode PISA og TIMSS resultater med bl. a. deres tro på konfucianisme, hvor alle har muligheder, blot man arbejder (hårdt) for det. Den næste ICME kongres bliver i 2016 og afholdes i Hamborg, og her bliver det oplagt at se og høre om endnu fire års erfaringer fra matematikundervisere og matematikdidaktikere. Udsyn får vi også via foreningens udlandskurser, og i det kommende foreningsår genopslår vi Londonkurset, som i første omgang ikke trak tilstrækkeligt med deltagere og hermed en kraftig opfordring til at deltage i kurset. Vores Barcelona kursus med Ivan Tafteberg Jakobsen og Jesper Mathiassen er en publikumssucces, og dette efterår afvikles det femte gang. Ministeriet for Børn og Undervisning inviterede ved tidligere fagkonsulent Bjørn Grøn den 1/ en række personer til et forum om digitalisering af prøve uden hjælpemidler. Dette forum blev foreløbig det første og eneste møde om sagen, men det er formentlig ikke det samme som, at digitalisering af prøven uden hjælpemidler er taget af dagsordenen?! Skal vi som forening overveje en fælles holdning til sagen, og kan vi i denne sag få input via erfaringer fra udlandet?! På vegne af styrelsen i lærerforeningen Olav Lyndrup Formand LMFK-bladet 5/

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2015 2016 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 9/8 2016 1791 medlemmer, heraf 138 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 715 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2016 2017 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 25/8 2017 1814 medlemmer, heraf 151 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 717 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015 1 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af hjælpemiddelkompetence,. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke. Citat fra Matematik

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kognition og IT ved Brian Olesen Midtsjællands Gymnasieskoler

Kognition og IT ved Brian Olesen Midtsjællands Gymnasieskoler Kognition og IT ved Brian Olesen Midtsjællands Gymnasieskoler DASG-kursus: Matematik, IT og fagdidaktik Torsdag d. 1. februar, 2013 Liselund, Slagelse Brug af IT i matematik Orienteringsmøde for kommende

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Aktiviteter i projektet Der er i projektet gennemført kvalitative og kvantitative analyser for at belyse de tre spørgsmål:

Aktiviteter i projektet Der er i projektet gennemført kvalitative og kvantitative analyser for at belyse de tre spørgsmål: Rapportering af projekt 126152 Gymnasiets drenge matematikfagets drenge Formål med projektet Projektets udgangspunkt var en konstatering af store forskelle i drenges og pigers eksamensresultater ved den

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 8. april 2014

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 8. april 2014 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 8. april 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 29. oktober 2013 3. Infomateriale til nye lærere om de faglige

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

MONA. Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA. Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-2 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Danmarks

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016 Matematik og skolereformen Busses Skole 27. Januar 2016 De mange spørgsmål Matematiske kompetencer, hvordan kommer de til at være styrende for vores undervisning? Algoritmeudvikling, hvad ved vi? Hvad

Læs mere

Faglige overgange temaer og udfordringer

Faglige overgange temaer og udfordringer Faglige overgange temaer og udfordringer Startseminar for udviklingsprojekter om faglig overgang Silkeborg Gymnasium, 17. september 2013 Hvem er vi i forskergruppen? Aase B. Ebbensgaard Jens Christian

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere

At bygge bro. mellem folkeskole og gymnasium

At bygge bro. mellem folkeskole og gymnasium At bygge bro mellem folkeskole og gymnasium i matematik Program Præsentation Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Der er håb! Konkrete eksempler på opgaver fra 9. klasse og gymnasiet (B-niv) Matematik

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs - Ny skriftlighed på tværs af fagene 2011 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om projektet 1 2. Redegørelse for problemstilling/målsætning 2 3. Redegørelse

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Program for fagdidaktisk kursus matematik HTX

Program for fagdidaktisk kursus matematik HTX Program for fagdidaktisk kursus matematik HTX Kære kursusdeltager. Så nærmer tiden sig for det fagdidaktiske kursus i matematik for undervisere på htx. Tidspunkt: uge 41 - tirsdag d. 7. oktober til torsdag

Læs mere

Udviklingsprojekter 2010/2011

Udviklingsprojekter 2010/2011 12. april 2010/CPK Udviklingsprojekter 2010/2011 I skoleåret 2010-2011 udbyder Danske Science Gymnasier seks udviklingsprojekter: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Perspektiver med it. CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil. Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup

Perspektiver med it. CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil. Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup Perspektiver med it CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup Angrebsvinkler Læreplaner 2005 og 2010 Den daglige undervisning

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis Torsdag den 23.02.12 på Nærum Gymnasium Indhold Introduktion...3 Program...4 Workshops på Tværs...5

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Dagens program 15.00-15.30 Velkomst og præsentation af dagens program v. ved Gorm Leschly, GL Det fælles oplæg til skoleforsøg v. Anne-Birgitte

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-3 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Danmarks

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Gymnasiereformen og udfordringer

Gymnasiereformen og udfordringer 95 Gymnasiereformen og udfordringer et blik fra gulvet Jeanette Marie Axelsen, Vordingborg Gymnasium og HF Kommentar til Helle Mathiasen: Gymnasiereformen og udfordringer, MONA, 2016-3. I MONA, nr. 3,

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere