Matematiklærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/ medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem af Kemi eller Fysiklærerforeningen. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, LMFK udvalg, kursusudvalg, Fagligt Forum for ) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (næstformand, kursusudvalg, kontaktperson til matematikkonkurrencer, ansvarlig for kursusannoncer, lmfk.dk, Danmarks UndervisningsKommission, Ministerens Ekspertgruppe, Dialogforum DTU) Janus Lylloff, Mulernes Legatskole (kasserer, kursusudvalg, nyhedsbreve) Jeanette Axelsen, Vordingborg Gymnasium (LMFK udvalg, nyhedsbreve, Danmarks UndervisningsKommission) Hans Damm Jakobsen, Aarhus Katedralskole (bogsalg, medlemsfordele, årskursus, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, mat. dk, lmfk.dk) Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium (kursusudvalg, regionallederkontakt, Forum For kens Didaktik) Suppleanter: Susanne Højte, Gladsaxe Gymnasium (referent, fagligt forum for naturvidenskab, redaktør af LMFK bladet, suppleant i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, Dialogforum DTU) Mirela Redzic, Vejen Gymnasium (referent, årskursus, kursusudvalg, forum for matematikkens didaktik) 2 i gymnasiet og hf Den endelige etablering af portalen mat.dk med nyhedsflow, materialebank og aktualitetsrubrikker er blevet gennemført i år. Vi er godt tilfredse med de nye muligheder, men vil løbende forbedre service og kvalitet, og vi modtager gerne idéer. Sideløbende med mat.dk har vi udarbejdet rutine for udsendelse af nyhedsbreve og fået helbredt de fleste børnesygdomme. Vores udbyder er imponeret over andelen af læste nyhedsbreve, men vi vil gerne sikre, at alle medlemmer modtager brevene, så lad os vide, hvis du ikke modtager nyhedsbrevet. Vores nye kommunikationsstrategi griber ind i Fysik og Kemilærerforeningernes kommunikationsstrategier, og derfor har vi også drøftet de tre foreningers fælles ønsker og ambitioner. Således vil der i de kommende år ske forandringer bl.a. i forhold til LMFK bladet og årsmødet, som vi i år forsøger at afholde hver for sig. Vores fælles sekretariat, som varetager medlemsadministration, administration af kurser og udviklingsprojekter samt foreningernes forlagsvirksomhed, oplever desværre en nedgang i aktiviteten. Årsagen skal findes i mindre omsætning af vore bøger, hvilket er en naturlig følge af den øgede digitalisering. Derfor valgte vi at flytte sekretariatet til mindre og billigere lokaler, således at vi kan opretholde serviceniveauet for medlemmerne. Sidste år udsendte den daværende regering et udspil til fornyelse af gymnasieuddannelserne. Den nye regering ser i skrivende stund ud til at ville arbejde i samme retning. Udspillet var ambitiøst og indeholder en kraftig forøgelse af matematikindholdet i stx. Det gav anledning til debat både i partipolitiske kredse og blandt vore medlemmer. Vi valgte derfor at lade deltagerne på alle regionalmøderne drøfte det samme debatoplæg, således at vi kunne opsamle medlemmernes holdninger til regeringsudspillet. En justering eller måske endda en reform af gymnasiet vil medføre ændringer af læreplaner og eksamenskrav i matematik. Vi er allerede nu i tæt samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun om ændringsmuligheder og de ønsker, vore medlemmer har. Ændringer i læreplaner og eksamenskrav er en kompleks proces, som vi kun har en vis indflydelse på. Dels bliver beslutningerne påvirket af ministerens politiske ønsker, dels vil embedsmændene følge de anbefalinger, der kommer fra matematikudredningen, som er blevet udarbejdet af Institut for Naturfagenes Didaktik (IND). Men vi finder, at det er en central opgave for foreningen og styrelsen at fastholde det høje faglige niveau, vi er stolte af at levere i vores undervisning. Fagdidaktisk kursus, som er en del af pædagogikumuddannelsen, har i år været udsat for en mindre beskæring. To lektioner er blevet flyttet fra fagdidaktisk kursus til de almenpædagogiske kurser. Ved første blik fremstår det som en beskeden beskæring, men beskæringen har desværre haft den effekt, at fagdidaktisk kursus er blevet en kursusdag kortere. Vi har vurderet, at konsekvenserne heraf er uforholdsmæssigt store, hvorfor vi rettede henvendelse til ministeriet. Beklageligvis er ministeriet bundet af en flerårig kontrakt med SDU, som udbyder det samlede pædagogikum, så forringelsen er permanent i kontraktens løbetid. Det er vores ambition at kunne påvirke forholdene i forbindelse med den næste forlængelse af kontrakten. I foråret udbød vi i samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun to konferencer om matematik på hf. Konferencerne var yderst velbesøgte og har givet os anledning til at nedsætte et særligt hf udvalg. Udvalgets medlemmer er særdeles erfarne VUC og hf lærere, som udover at arrangere fremtidige hf konferencer vil have til opgave at være styrelsens sparringspartnere i særlige spørgsmål vedrørende hf. LMFK-bladet 5/

2 3 Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen midler hos Undervisningsministeriet til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til forplejning og logi ved mødeaktiviteter samt honorar til deltagere i projektet. Undervisningsministeriet støtter udviklingsprojekterne og ofte finansierer deltagernes ansættelsesskoler et frikøb, men lærerforeningen har også en vis egenbetaling. I styrelsen og kursusudvalget vurderer vi, at det er en fornuftig måde at bruge foreningens midler på. Eksamenstænketank lærerforeningen har i marts 2014 nedsat en eksamenstænketank, som skulle komme med forslag til nye eksamensformer. I 2015 blev tænketanken udvidet, således at alle medlemmer af stx og hf opgavekommissionerne var med i tænketanken. I løbet af skoleåret 2014/15 har eksamenstænketanken udarbejdet adskillige eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, som blev afprøvet i afslutningen af skoleåret 2014/15 i form af årsprøver og evalueret på et møde i august Med udgangspunkt i disse forsøg har tænketanken opstillet et samlet, konkret forslag til nye eksamensformer i henholdsvis mundtlig og skriftlig matematik på stx. Tænketankens arbejde vil blive offentliggjort i en rapport, der beskriver tænketankens forslag, overvejelser, fordele og begrænsninger ved forslaget samt eksempler på eksamensspørgsmål. Det er foreningens ambition, at tænketankens forslag vil indgå i ministeriets arbejde med nye eksamensformer i matematik på stx. Samarbejde mellem matematik og fysik lærerforeningen i samarbejde med Fysiklærerforeningen har nedsat en gruppe, som arbejder med udviklingen af inspirationsmateriale til undervisningsforløb og øvelser, hvor de to fag støtter hinanden. Disse skal give eleverne en dybere begrebsforståelse inden for bestemte faglige områder i fysik og matematik og indsigt i fagenes muligheder. Udviklingsprojektet afsluttes til december. I forlængelse af udviklingsprojektet har foreningen planlagt et internatkursus for matematik og fysiklærere den marts 2016, hvor der præsenteres eksempler på korte og lange undervisningsforløb, hvor fagene støtter hinanden. Her får kursisterne også mulighed for at udvikle deres eget forløb og komme hjem med næsten færdige undervisningsforløb. Der vil være både tværfaglige forløb og forløb, der kan afvikles uafhængigt af det andet fag. CAS-undersøgelse I samarbejde med DASG har vi gennemført en undersøgelse af medlemmernes brug af CAS i undervisningen. Resultaterne er præsenteret i en rapport, som er tilgængelig på mat.dk og udsendt til alle skoler. Herudover blev resultaterne præsenteret ved en meget velbesøgt konference (Fremtidens ), som blev afholdt i smukke omgivelser på Carlsberg Akademi. Sproget i matematik Formålet med udviklingsprojektet var at give et konkret bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med fagsprog i matematikundervisningen ved at få eleverne til at anvende matematisk sprog og samtidig give aktuel og spændende undervisning samt en mere effektiv indlæring. Der blev udarbejdet konkret materiale som er direkte anvendeligt i kollegernes daglige undervisning. Materialet er udarbejdet af Jes Sixtus Jørgensen (Espergærde Gymnasium), Jakob Holm (Viby Gymnasium), Torben Svendsen (Kolding Gymnasium) og Troels Agerholm (Viborg Katedralskole) og Mirela Ismaili Redzic (Vejen Gymnasium og Hf). Materialet findes på mat.dk under Kursushjemmesider og blev præsenteret på en konference i Kolding i foråret Innovation i matematik Foreningen har igangsat et udviklingsprojekt støttet af undervisningsministeriet om innovation i matematikundervisningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil udarbejde forslag til innovative forløb i matematik og med matematisk indhold i samarbejde med andre fag. Det forventes, at der afholdes et kursus om innovation i matematik i efteråret Dansk Industri I det kommende år vil foreningen etablere kontakt med Dansk Industri med henblik på at få et samarbejde med virksomheder i Danmark. Samarbejdet skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvor der bruges matematik og hvad matematikere arbejder med i virksomhederne og at få det bragt ind i matematikundervisningen. 4 Efteruddannelse Regionalkurser Der er i januar og februar 2015 afholdt seks regionalkurser rundt i Danmark. På Fyn blev regionalkurset desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det er meget vigtigt for regionalledernes planlægning, at tilmeldingerne er i hus hurtigst muligt. Titlen på de faglige oplæg til de forskellige kurser bliver publiceret allerede i december i LMFK bladet og foreligger ofte tidligere på mat.dk. 16 LMFK-bladet 5/2015

3 TRÆT AF DET HER? LMFK-sekretariatet tilbyder at varetage medlemsadministration for faglige foreninger. Ydelsen er ikke afhængig af medlemmets medlemskab af fagforening eller arbejdsstatus. Desuden tilbyder vi også hjælp til f.eks. kursusadministration og regnskab. Du kan se mere om ydelser og priser på vores hjemmeside: Kurserne i år har generelt været godt besøgt. En succes, der ikke mindst er et resultat af regionalledernes glimrende planlægning med fokus på at give kollegerne, ud over fagkonsulentens seneste nyt, en god oplevelse med spændende foredrag samt muligheden for faglig inspiration, debat og drøftelser i regionerne. Vi takker regionallederne for indsatsen og kollegerne for aktiv deltagelse. Vi glæder os til vi ses igen til januar og februar SDU om smagenes kemi og fysik med smagsprøver til deltagerne. Dette oplæg blev fulgt op af en flot artikel om emnet i LMFK bladet 1/2015. Der var 90 tilmeldte deltagere til kursets førstedag og lidt færre om fredagen. Set i forhold til tidligere år var der markant færre tilmeldte, og årsagen kendes ikke, men vi har som nævnt besluttet at gå andre veje. Således bliver tilbuddet anderledes i 2015, hvor de tre fag holder selvstændige årskurser. Årskursus LMFKs årskursus blev afholdt den 30. og 31. oktober på Syddansk Universitet i Odense, hvor førstedagen var lagt sammen med SDUs tilbud om en Science dag til gymnasielærere. Kurset blev åbnet med en paneldebat om naturvidenskabens fremtid i gymnasiet og var besat af personer med forskellige syn på gymnasiets formål og natur. I tråd med tidligere årskurser forløb en del af tiden herefter med parallelle oplæg, hvor man valgte oplæg alt efter interesse og fag. Torsdagens program afrundedes om aftenen med en festmiddag på Odense Katedralskole med 46 deltagende. De tre fags generalforsamlinger blev afholdt på kursets anden dag, hvor lektor Emeritus Bjørn Felsager blev udnævnt som æresmedlem af lærerforeningen for sit mangeårige og stærke drive for matematikfaget i og uden for foreningen. Endelig blev det hele afrundet med et appetitligt oplæg af Ole G. Mouritsen fra E Rettestrategier Kurset har ikke være rekvireret inden for det sidste år. Konference om matematikkens historie Konferencen indeholdt foredrag af Ivan Tafteberg, Henrik Kragh Sørensen, Claus Friisberg, Henrik Toft, Jeppe Meier. Disse skulle være en generel inspiration til både historie og matematiklærere samt fordybelse i enkeltfaglige værksteder efterfulgt af tværfaglig konsolidering om anvendelse i den daglige undervisning. Det blev dog mest som inspiration til SRP mellem de to fag. Deltagende lærere fik et ressourcerum med konkret undervisningsmateriale sammen med inspiration til, hvordan materialet kan anvendes i undervisningen. Materialet findes i foreningens Materialebank på mat.dk. Konferencerne blev afholdt den 29. september 2014 i Fredericia og den 2. oktober 2014 i København med hhv. 50 og 25 deltagende lærere. 18 LMFK-bladet 5/2015

4 Hf konference I foråret 2015 blev der afholdt to hf konferencer i Odense og Aarhus specielt rettet mod matematiklærere, der underviser på hf. Det var to velbesøgte konferencer, hvor i alt ca. 130 matematiklærere deltog. Styrelsen har besluttet at fokusere mere på hf, hvorfor der er nedsat et hf udvalg, som hvert år skal tilrettelægge en konference, hvor der specielt fokuseres på udfordringerne for hf. Fagdidaktisk kursus for erfarne kolleger Dette kursus blev afholdt 5 steder i landet med deltagere hvert sted. Formålet med kurserne var at give matematiklærere inspiration til deres undervisning. På kurserne blev berørt emner som tema og projektrapporter, IT i undervisningen, på C niveau samt eksperimenterende matematik. Foreningens økonomi Foreningen har for første gang i mange år haft et samlet underskud på kr. Underskuddet skyldes dels de vigende indtægter på bogsalg og kurser samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med LMFK samarbejdet. LMFK sekretariatet har flyttet adresse og har derfor i år haft et større underskud end normalt og lærerforeningens andel af underskuddet udgør kr. Sekretariatsflytningen vil i de kommende år give en anseelig besparelse. 6 lærerforeningens Bogsalg I det seneste år har Bogsalget revideret og opdateret alle eksamensopgaver til A, B og C niveau til og med december Bøgerne er tilgængelige som e bøger på gymportalen.dk. Bogsalget vil bestræbe sig på, at de nyeste opgaver er tilgængelige på gymportalen. London 2015 London er blevet et attraktivt rejsemål for flere fag de senere år og således også matematik. Foreningen afholdt et kursus til London i 2013 og valgte at gøre det igen i april Denne gang var der fokus på at få kendskab til forskellige mulige steder med matematikfagligt indhold til brug på studietur. Blandt andet gik turene til det velkendte Bletchley Park og til arkitektfirmaet Foster & Partners med målet at se på, hvilken matematik man kan arbejde med, når man er med elever på studietur. Et matematikfagligt indhold kan være grafteori, der både har en intuitiv anvendelse til beskrivelse af netværk af punkter og veje (eksempelvis London Underground), men som også kan behandles mere teoretisk med nogle anderledes og smukke beviser og eksempler på argumentation. Turens muligheder og indhold er beskrevet i et materiale, der er tilgængeligt for medlemmer i Materialebanken på mat.dk. 5 Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har i år haft et overskud på kr. En væsentlig tilbagegang i forhold til de senere år, der skyldes at bogsalget er gået næsten 30 % tilbage i forhold til året før. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et overskud på kr. Det skyldes dels, at vi har overført kr. fra foreningen til kurserne, for at kompensere for et underskud, der er opbygget over en længere årrække, og at indtægterne på kurser har været væsentligt mindre end tidligere år. De faldende indtægter skyldes primært, at de store kurser Fagdidaktik for erfarne lærere og kurserne for Fagudvikling i praksis (FIP) er holdt i ministeriel regi og altså ikke indgår i foreningens regnskab. Bogsalget har overtaget restoplaget af to binds værket undervisningen i Danmark i 1900 tallet. Denne bog forærer vi til medlemmerne af lærerforeningen. Den kan bestilles på lmfk.dk, og den eneste udgift er forsendelsesomkostningerne. 7 konkurrencer lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Konkurrencen støttes endvidere af Georg Mohr Fonden, Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen. En række andre sponsorer støtter med præmier, kontorhjælp og matematikforedrag. Styrelsen takker donorerne for deres støtte. I Georg Mohr konkurrencens 2. runde i 2015 deltog i alt 963 elever. Blandt disse blev 20 udtaget til deltagelse i den Nordiske konkurrence (en dansk elev på førstepladsen), og blandt de 20 elever blev 6 udtaget til at repræsentere Danmark ved den 56. Internationale olympiade. Denne blev afholdt i Chiang Mai i Thailand med 577 elever fra 104 lande. I år vandt to af vore elever bronzemedaljer, mens 1 elev fik hædrende omtale for at have regnet mindst én opgave korrekt. Mere om olympiaden på og om Georg Mohr Konkurrencen på Styrelsen takker Georg Mohr Konkurrencens arbejdsgruppe bestående af gymnasielærere, forskere og ph.d. studerende: Martin Wedel Jacobsen, Sune Jakobsen, Sven Toft Jensen, Kai Neergård, Asbjørn Nordentoft, Jan Agentoft Nielsen, Peter Michael Rasmussen, Sune Precht Reeh, Kirsten Rosenkilde, Anders Schack Nielsen, Marianne Terp, Peter Trosborg, Rasmus Villemoes og Rasmus T. Østergaard for deres store arbejde. LMFK-bladet 5/

5 8 Regionallederne I mange år har regionalledernes primære opgave været at arrangere regionalmøder i deres region. En gang om året har styrelsen holdt fællesmøde sammen med regionallederne, hvor dagsordenens fokus har været at informere hinanden og forbedre kontakten til de enkelte matematiklærere i alle dele af landet. I år har vi fornyet regionallederens rolle. Styrelsen ønsker at styrke samarbejdet og vil i højere grad gøre brug af regionalledernes fantastiske engagement, faglige ressourcer og mulighed for at viderebringe de enkelte læreres problemstillinger, ønsker, idéer og visioner til styrelsen samt at lade regionallederne bistå med at synliggøre styrelsen og styrelsens arbejde. Som noget nyt holder regionallederne og styrelsen derfor et forårs og et efterårsdebatmøde, hvor et på forhånd bestemt emne drøftes, således at regionallederne også har diskuteret emnet med matematiklærerkollegerne i deres region. Vi håber at dette tiltag vil give styrelsen og de enkelte matematiklærere bedre indsigt i aktuelle fag-og fagpolitiske emner. 9 Sekretariatet og LMFK samarbejdet Sekretariatet administrerer mange kurser og konferencer for Undervisningsministeriet, og tilbyder også hjælp til andre faglige foreninger i forhold til medlemsregistrering, kontingentopkrævninger, kursusadministration og regnskaber. Lige pt. er der samarbejde med Idrætslærerforeningen, Medielærerforeningen, Musiklærerforeningen, Psykologilærerforeningen og Tysklærerforeningen samt DASG. Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår, og ikke mindst for den særlige indsats, der blev ydet i forbindelse med flytning af sekretariatet. For at styrke samarbejdet mellem Fysik, Kemi og lærerforeningen, herunder specielt den fælles kommunikationsstrategi, afholdt vi i foråret et fælles styrelsesmøde. Vi takker for det gode samarbejde med Fysik og Kemilærerforeningerne og glæder os over fortsat at kunne møde fælles udfordringer i et tæt samarbejde. Tak for godt samarbejde med LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt til Niels Elbrønd, der omhyggeligt har sørget for vores gode medlemsblad. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årskurset. En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), Steno Museet i Aarhus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimentariet i Hellerup, Elmuseet i Tange (der nu er omdøbt til Energimuseet), Orion Planetarium i Aarhus. 10 Samarbejdet med andre foreninger og institutioner Morten Olesen er med i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og bestod i foreningsåret af Bodil Bruun (fagkonsulent), Steen Markvorsen (DTU), Lisbeth Fajstrup (AAU), Dorte Fristrup (udpeget af Rektorforeningen) og Nynne Afzelius (Nørre Gymnasium). Der har været afholdt to møder. lærerforeningen har været repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Susanne Højte, samt i Forum for kens Didaktik ved Christina Cæsarsen og Mirela Redzic. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne og andre videregående uddannelsessteder, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde om en række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed at aftagere er engageret i udviklingsprojekterne, hvor vi bl.a. forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. Igen i dette efterår afvikler Matematisk Institut på KU en større konference med internationale oplægsholdere. Foreningen har deltaget i planlægningen af denne konference og har fundet mulighed for at afvikle generalforsamlingen i forbindelse hermed. Vi takker MATH/KU og Niels Grønbæk for denne mulighed og det gode samarbejde. Undervisningsministeren nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe med det ambitiøse kommissorium at finde veje til et løft af folkeskolens matematikundervisning. Foreningen fik tilbudt en plads i gruppen og dermed indflydelse på de fremtidige rammer for folkeskolens matematikundervisning. Det har været ministerens ønske, at gruppen fortsat mødes med henblik på at yde ministeren rådgivning. Jes Sixtus Jørgensen repræsenterer foreningen i arbejdsgruppen. På samme vis har vi et godt og konstruktivt samarbejde med DASG, hvor vi løbende samarbejder om udviklingsprojekter. Hans Damm Jakobsen har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg, hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Foreningen er ved Jeanette Axelsen og Jes Sixtus Jørgensen repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI Danmark), som består af matematikundervisere fra alle niveauer i skole og uddannelsessystemet. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde te- 20 LMFK-bladet 5/2015

6 maet faglighed i læreruddannelserne og det andet Læring, fag og institution. Om ministerielle undervisnings-/læringsplaner. Foreningen er repræsenteret i Bestyrelsen for Teknisk Museum i Helsingør ved Jes Sixtus Jørgensen. Et vigtigt foreningsaktiv er hvor mange lærere har uploadet forskelligt matematikmateriale. Siden redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour. EMU en er blevet omlagt og den store samling af materiale, der lå tilgængeligt der, har fået behov for et nyt hjem. Vi har derfor gennemført en udvikling af vores egen hjemmeside mat.dk, så den fremover forhåbentlig vil være medlemmernes naturlige Materialebank med en søgbar database. Det er vores håb, at medlemmerne vil finde at mat.dk er et naturligt sted at søge information og inspiration. Fra styrelsens side lægger Hans Damm Jakobsen et stort arbejde i vedligeholdelsen af mat.dk. I kursusudvalget samles trådene omkring udviklingsprojekter og kurser som regionalkurser, udlandskurser og rekvirerbare kurser. Jakob Holm, Viby Gymnasium har som udvalgets formand med stor sikkerhed styret arbejdet. Hvert år afvikles regionalmøder i foreningens 7 regioner. Regionallederne lægger med stor entusiasme et solidt arbejde i planlægningen af disse møder og er styrelsens kontakt til landets forskelligartede regioner. Vi takker regionallederne for samarbejdet. Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bodil Bruun. Vi takker for det nære og energiske samarbejde. 11 Afslutning Hvad bringer det kommende år? Vi har som altid en række gode kursustilbud, som vi håber, mange vil få glæde af. Hertil kommer et par spændende konferencer, så der er mange muligheder for at finde inspiration til undervisningen. Vi kan se frem til en justering eller måske endda en reform af gymnasiet. Med en justering følger ændringer i læreplanerne. Disse ændringer vil blandt andet tage udgangspunkt i udredningen, som udarbejdes af Institut for Naturfagenes Didaktik på KU, så det er med spænding, vi ser frem til at modtage resultaterne herfra. Disse resultater vil have afgørende betydning for vores arbejde med læreplansændringer. Eksamen er også i forandring. Internetadgang, digital aflevering og et voksende problem med anvendelse af skabelonbesvarelser giver anledning til nytænkning. Foreningen er gået foran ved at nedsætte en tænketank. Arbejdet har allerede anvist mange nye muligheder, som også vil finde deres anvendelse i arbejdet med læreplanerne. Vores tætte samarbejde med fagkonsulent Bodil Bruun giver os god mulighed for at påvirke de kommende eksamensformer i en retning, der sikrer det høje faglige niveau, vi gerne fortsat vil stå for. Vi ser alt i alt frem til et nyt arbejdsår i styrelsen. På vegne af styrelsen i lærerforeningen Morten Olesen Formand LMFK-bladet 5/

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2015 2016 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 9/8 2016 1791 medlemmer, heraf 138 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 715 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2016 2017 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 25/8 2017 1814 medlemmer, heraf 151 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 717 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Gymnasiereformen og udfordringer

Gymnasiereformen og udfordringer 95 Gymnasiereformen og udfordringer et blik fra gulvet Jeanette Marie Axelsen, Vordingborg Gymnasium og HF Kommentar til Helle Mathiasen: Gymnasiereformen og udfordringer, MONA, 2016-3. I MONA, nr. 3,

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015 1 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af hjælpemiddelkompetence,. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke. Citat fra Matematik

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015

Medielærerforeningen. Bestyrelsens beretning 2013-2015 1 Medielærerforeningen Bestyrelsens beretning 20132015 Indledende bemærkninger Siden sidste generalforsamling har bestyrelsens aktiviteter samlet sig om henholdsvis den almindelige drift, kurser, udviklingsarbejde

Læs mere

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis Torsdag den 23.02.12 på Nærum Gymnasium Indhold Introduktion...3 Program...4 Workshops på Tværs...5

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Matematik i marts. nu i april

Matematik i marts. nu i april Matematik i marts nu i april Dagens fødselar 2 127 1 1857 1876 Diofantiske ligninger En løsning for N>1: N = 24 og M = 70 François Édouard Anatole Lucas (4 April 1842 3 October 1891) 2, 1, 3, 4, 7, 11,

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2006-2007 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2006 2007 indeholder følgende afsnit 1. Foreningen og fysikfaget 2. Astronomi 3. Efteruddannelse og udviklingsprojekter

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013 lærerforeningens beretning 2012 2013 1. Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Kursus for nye tilsynsførende

Kursus for nye tilsynsførende Kursus for nye tilsynsførende Fredericia Gymnasium, tirsdag d. 6. september 2016 Jens Refslund Poulsen Side 1 Kursus for nye tilsynsførende Elisabeth Lysén Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

REFERAT, JANUAR 2012

REFERAT, JANUAR 2012 REFERAT, JANUAR 2012 Til stede: Katri Bügel Jørgensen, George Hinge, Mette Lindemann Pedersen, Brian Andreasen, Jesper Thomsen Lemke, Jens Refslund og Sanne Høegh. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Udviklingsprojekter 2010/2011

Udviklingsprojekter 2010/2011 12. april 2010/CPK Udviklingsprojekter 2010/2011 I skoleåret 2010-2011 udbyder Danske Science Gymnasier seks udviklingsprojekter: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske

Læs mere

NATURFAG OG MATEMATIK

NATURFAG OG MATEMATIK NATURFAG OG MATEMATIK Kurser for skoleområdet 2014- UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Kurser for skoleområdet HVORFOR EFTERUDDANNELSE? Udviklingen inden for naturfag og matematik

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af regnskab 2016... 2 2 Status på kursister... 2 3 Uddannelsesudvalget... 2 4 FU. Ny forberedende uddannelse på bedding... 2 5 Øvrige uddannelsestiltag... 3 5.1 Driftsoverenskomster...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere