Portable DVD player 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portable DVD player 7"

Transkript

1 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL 97 DA 116

2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed Anvendelsesområde Mærker i denne håndbog Almindelige sikkerhedsanvisninger Klargøring til brug Udpakning Pakkens indhold Installation Forbindelse af forskelligt udstyr Tilslutte til en strømkilde Trådløs betjening Fjernbetjening Funktioner Dvd-spiller Fjernbetjening Betjening Hurtigstart Dvd/cd-funktioner Generel setupside Rengøring og vedligeholdelse Behandling og omsorg af disk Fejlsøgning Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Copyright note Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

3 ACVDS Sikkerhed Anvendelsesområde Dvd-afspilleren viser film og billeder fra dvd og usb og hukommelseskort. Apparatet kan også spille music fra en cd. Læs håndbogen grundigt inden første brug. 2 i i 1.2 Dvd'er og dvd-apparater fremstilles under en verdensaftale om et system af regionale coder for dvd, så apparatet kun fungerer med tilsvarende diske med samme regionale kode. Hvis kodenummeret på mærkaten på dvd'en ikke passer til det, der er på siden af apparatet, vil dvd'en ikke afspille på det apparat. Apparatet har en indbygget copyrightbeskyttende teknologi, der forhindrer at man kopierer disken til et andet medium. Hvis en videooptager er forbundet til apparatet, vil video udgangsbilledet forvrænges under optagelsen. Pga. de mange forskellige produkter med eksterne hukommelsesforbindelser (USB, SD/MMC osv.) og deres til tider meget producent-specifikke funktioner, kan vi hverken garantere, at alle anordning bliver genkendt, eller at alle operationsvalg, der teoretisk er mulige, faktisk vil virke. Mærker i denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.! FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret. i En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden. 117

4 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger! ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.! FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.! FORSIGTIG Man må ikke blokkere ventilationshullerne. i L Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen. Forsøg aldrig at udskifte adaptorstikket med et almindeligt netstik. Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhindre at blive direkte udsat for laserstrålen, skal man ikke åbne apparatet. Der er synlige laserstråler, når det er åbent og aflåsning forhindret. Klargøring til brug Udpakning Pak apparatet forsigtigt ud. Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsigtigt mækerne fra forpanelet, hvis der er nogen. 118

5 ACVDS727 i 2.2 Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt. Pakkens indhold Følgende er inkluderet i den modtagede pakke: 1 Bærbar dvd-afspiller 1 AC/DC-adapter + kabel 1 Fjernbetjening 1 Batteri (CR2025) 1 Brugerhåndbog i 3. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. Installation Sæt apparatet på en vandret flad overflade. Tilslut apparatet til en strømkilde. Læs afsnittet "Tilslutning til en strømkilde". Sæt batterierne i fjernbetjeningen. Læs afsnittet "Fjernbetjening".! FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. 119

6 i 3.1 Apparatet et udstyret med gummifødder for at forhindere det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummiet bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindere beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen. Forbindelse af forskelligt udstyr AV OUT COAXIAL DC IN 9-12 V Med apparatet følger muligheder for permanent forbindelse af forskelligt udstyr. Passende kabler kan købes af forhandleren. Audio/video-forbindelser (udgang) Disse forbindelser lader dig sende audio/video-signaler til et tilsluttet tv eller en forstærker. AUDIO/VIDEO OUT: Sæt et passende kabel ind i AV OUT forbindelsen. Koaksial forbindelse (udgang) Denne forbindelser lader dig sende digitale audiosignaler til en tilsluttet digital forstærker. COAXIAL: Sæt et passende kabel ind i COAXIAL forbindelsen. 120

7 ACVDS Tilslutte til en strømkilde Slut til el-nettet Til denne tilslutning skal AC/DC adapteren + kabel anvendes. Tilslut adapterstikket og adapterkablet til DC IN 9-12 V forbindelsen. Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet. 3.3 Trådløs betjening Apparatet kan også betjenes trådløst. Til dette formål bruger apparatet en intern batteripakke. Batteripakken skal oplades først. i 3.4 Når apparatet er tilsluttet til strømkilden, lades batteriet automatisk. Når batteriet er helt opladet, er opladningsprocessen færdig. Fjernbetjening Installering af batteriet Tryk på låsen og træk samtidigt ud i batteriskuffen. Indsæt 1 lithiumbatteri, batteritype CR2025 3V, med det påtrykte (+) mærke vendt opad. Sæt batteriskuffen ind i fjernbetjeningen. 121

8 Funktioner Dvd-spiller SOURCE-knap 2 MENU-knap 3 VOL--knap 4 VOL+-knap 5 ENTER-knap 6 Pileknap 7 STOP-knap 8 SETUP-knap 9 PLAY/PAUSE-knap 10 OPEN-knap 11 Disk-rum 12 SD/MS/MMC kortsprække 13 USB-sprække 14 AV OUT-tilslutning 15 Hovedtelefonstik 16 COAXIAL-tilslutning 17 ON/OFF-kontakt 18 DC IN 9-12 V-tilslutning 122

9 ACVDS Fjernbetjening 19 OSD-knap 20 SEARCH-knap 21 Talknapper (0-10+) 22 SUBTITLE-knap 23 ANGLE-knap 24 TITLE-knap 25 Pileknap 26 ENTER-knap 27 SETUP-knap 28 REPEAT-knap 29 AB-knap 30 PROGRAM-knap 31 DISPLAY-knap 32 REV-knap 33 FWD-knap 34 PREV-knap 35 NEXT-knap 36 VOL--knap 37 VOL+-knap 38 MENU-knap 39 STOP-knap 40 PLAY/PAUSE-knap 41 AUDIO-knap 42 PBC-knap 43 STEP-knap 44 MUTE-knap 45 SOURCE-knap OSD SEARCH MUTE SOURCE TITLE REPEAT ENTER VOL - STEP SUBTITLE ANGLE AUDIO PBC SETUP AB DISPLAY MENU VOL i Pileknapperne bruges til at navigere i dvd-menuen. 123

10 5. Betjening Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen. Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre andet er noteret. 5.1 Hurtigstart Generelle funktioner For at tænde for apparatet skal man skubbe ON/OFF-kontakten (17) til ON-stillingen. For at slukke for apparatet skal man skubbe ON/OFF-kontakten (17) til OFF-stillingen. For at justere lydstyrken, tryk på VOL+-knappen (37) eller VOL--knappen (36). For tavs eller lyd tilbage, tryk på MUTE-knappen (44). For at vælge kildemode (DVD/CD, USB, SD/MMC), tryk på SOURCE-knappen (45). For at tilslutte en hovedtelefon, sæt kabelstikket i hovedtelefonstikket (15). Husk at skrue lydstyrken ned til et komfortabelt niveau for at forhinde høreskader. Dvd/cd-funktioner Tænd for apparatet. Vælg dvd-mode. For at sætte en disk i: Tryk på OPEN-knappen (10) for at åbne disk-rummet (11). Sæt disken i med mærkesiden opad. Luk disk-rummet (11). Displayet viser det totale antal spor på cd'en. For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) én gang. For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Dvd/cd-funktioner" senere i denne håndbog. USB-funktioner (ingen disk i afspilleren) Tænd for apparatet. Sæt USB-anordningen ind i sprækken (13). Anordningen kan kun forbindes på én måde. Vælg USB-mode. 124

11 ACVDS727 For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) én gang. Brug pileknapperne (25) for at vælge en mappe eller en fil. SD/MMC-funktioner (ingen disk i afspilleren) Tænd for apparatet. Sæt SD/MMC-anordningen ind i sprækken (12). Anordningen kan kun forbindes på én måde. Vælg hukommelseskort-mode. For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) én gang. Brug pileknapperne (25) for at vælge en mappe eller en fil. 5.2 Dvd/cd-funktioner Efter disken er blevet loaded vises en indholdsmenu på skærmen. Tryk på pileknapperne (25) for at vælge på menuen. Tryk på ENTER-knappen (26) for at indtaste det valgte menupunkt. Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige: For at vælge et kapitel (dvd) eller et spor (cd) skal man trykke på talknapperne (21). For at vælge næste eller tidligere kapitel (dvd) eller spor (cd) skal man trykke på PREV-knappen (34) eller NEXT-knappen (35). For at spole frem eller tilbage på dvd'en skal man trykke på FWD-knappen (33) eller REV-knappen (32). De tilgængelige hastigheder er: 2x, 4x, 8x, 20x. For at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40). For at genoptage afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) igen. For at stoppe afspilningen midlertidigt, tryk på STOP-knappen (39). For at stoppe afspilningen helt trykker man igen på STOP-knappen (39). For at genoptage afspilningen trykker man på PLAY/PAUSE-knappen (40). For at gentage et kapitel (dvd) eller et eller alle spor (cd): Tryk på REPEAT-knappen (28) for at gentage det nuværende kapitel eller spor. Tryk på REPEAT-knappen (28) igen for at gentage den nuværende titel. Tryk på REPEAT-knappen (28) igen for at gentage alle kapitler eller spor. Tryk på REPEAT-knappen (28) igen for at annullere funktionen. For at se en specifik titel på en dvd skal man trykke på TITLE-knappen (24). Brug pileknapperne for at vælge titlen. For at vælge et audiosprog på en dvd skal man trykke på AUDIO-knappen (41) gentagne gange, indtil det ønskede sprog er sat. 125

12 For at vise underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLEknappen (22). For at slukke for underteksterne på en dvd skal man trykke på SUBTITLE-knappen (22) igen. For at vælge ekstra informationer på en dvd eller cd (tid tilbage/resterende spilletid/spornummer/kapitelnummer) skal man trykke på DISPLAYknappen (31). For at vælge kameravinekl, skal man trykke på ANGLE-knappen (23). For at vende tilbage til hovedmenuen skal man trykke på MENU-knappen (38). i Hvis man har loaded en MP3-disk, kræver enheden normalt længere tid til at aflæse de første data. En dvd der ikke matcher den regionale kode kan ikke læses af dette apparat. Hvis en disk har blandet indehold (fx MP3 og videofiler), vil apparatet kun genkende, liste og afspille én type af inholdet. Pauseskærmen aktiveres, hvis man ikke har loaded nogen disk i 3 minutter, eller hvis apparatet har været på STOP i 3 minutter. Brug af PROGRAM-funktionen Tryk på PROGRAM-knappen (30) for at indtaste PROGRAM funktionen. Tryk på talknapperne (21) for at vælge et ønsket spor og brug pilknappen ned (25) for at markere det næste valg. For at bekræfte valget og begynde programmet skal man flytte markeringen til "START" og trykke på ENTER-knappen (26). For at stoppe progammet skal man trykke på PROGRAM-knappen (30) og så trykke på ENTER-knappen (26). Brug af AB-funktionen AB-funktionen kan bruges til at gentage et specifikt afsnit af dvd'en. Tryk på AB-knappen (29) for at vælge begyndelsespunktet (A). Tryk på AB-knappen (29) igen for at vælge slutpunktet (B). Apparatet afspiller det afsnit gentagne gange. Tryk på AB-knappen (29) igen for at annullere funktionen. Apparatet vil genoptage normal afspilning. 126

13 ACVDS727 Brug af MP3/MPEG4 afspilningsfunktionen Sæt en MP3/MPEG4 disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen. Tryk på op/ned-pileknapperne (25) for at vælge en mappe eller en fil. Tryk på ENTER-knappen (26) for at indtaste den valgte mappe eller fil. Tryk på PROGRAM-knappen (30) for at skifte mellem mapper og filer. Tryk på ENTER-knappen (26) for at bekræfte. Brug af JPEG afspilningsfunktionen Sæt en JPEG disk i. En indholdsmenu viser sig på tv-skærmen. Tryk på op/ned-pileknapperne (25) for at vælge en mappe eller en fil. Tryk på ENTER-knappen (26) for at begynde slideshow. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at holde slideshowet på det nuværende billede. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) for at fortsætte slideshowet. Tryk på PREV-knappen (34) eller NEXT-knappen (35) for at vælge det tidligere eller næste billede. Brug af video cd afspilningsfunktionen Tryk på PBC-knappen (42) for at tænde for afspilningsfunktionen. Sæt en video cd i. For at begynde afspilningen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (40) én gang. For at vælge audiokanal under video cd-afspilning skal man trykke på AUDIO-knappen (41). Tryk på PBC-knappen (42) for at stoppe afspilningen og vende tilbage til hovedmenuen. 5.3 Generel setupside Ændring af den oprindelige indstilling Følgende handlinger skal udføres med fjernbetjeningen. Tryk på SETUP-knappen (27). Tryk på pileknapperne (op og ned) (25) for at vælge en menu. Undermenuen vises direkte. Tryk på pileknapperne (venstre og højre) (25) for at gå ind i undermenuen. Tryk på ENTER-knappen (26) for at vælge en indstilling eller på venstre pileknap for at annullere valget. Hvis valget frenkalder en efterfølgende undermenu, gentages det tidligere trin for at vælge en indstilling. Tryk på ENTER-knappen (26) for at gemme indstillingen. Tryk på SETUP-knappen (27) for at forlade. 127

14

15 Højtaleropsætningsside ACVDS727 DOWNMIX Vælg LT/RT for at mikse 5.1-kanal audio til venstre kanal og højre kanal. Vælg STEREO for at mikse 5.1-kanal audio til et stereosignal. 6. Rengøring og vedligeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud. Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel. 6.1 Behandling og omsorg af disk Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens overflade. Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder. Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radialt, fra centrum til yderkanten. Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags rensevæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen. 7. Fejlsøgning Besvær Ingen lyd eller ufuldstændig lyd Ingen strøm Afhjælpning Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er indstillet rigtigt. Tjek kabler for problemer med forbindelse. Tjek om den korrekt kilde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs indstilling. Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten, Kontroller at hovedafbryderen på siden er ON. 129

16 Defekt Dvd/cd Besvær Ingen afspilning Ingen lyd eller ufuldstændig lyd Det er ikke muligt at scanne eller skippe Billedet er forvrænget eller fuld af støj Billedet fylder ikke hele skærmen Hvis apparatet udvikler en alvorlig defekt, så træk det ud af stikket i 30 minutter. Tænd derefter for apparatet og sæt det tilbage til fabriksdefault. Afhjælpning Der er ingen disk sat ind. Sæt en disk i apparatet. Disken er sat omvendt i. Placer disken så mærkesiden vender opad. Ratingniveauet for disken er højere end det ratingniveau der er sat for apparatet. Ugylding regionskode. Forkert type disk. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Fugt kan have samlet sig inde i apparatet. Fjern disken og lad apparatet stå og være tændt i en time eller to. Vælg et andet audiospor. Ved SCAN, SLOW MOTION eller SINGLE STEP er lyder muted. Tjek om disken er sat på hurtig fremspoling eller hurtig tilbagespoling. Tryk på PLAY/PAUSEknappen (40). Nogle diske er programmeret til at nægte brugerhandlinger i visse områder. Det er er ikke nogen defekt. Diske med kun et kapitel eller spor har ikke nogen skipfunktion. Disken kan være beskadiget eller beskidt. Rens disken eller prøv en anden. Tjek tv-systemet indstilling (PAL/NTSC). Rens disken. Vælg skærmformat fra apparatets setup-menu. Vælg skærmformat i diskens start-menu. 130

17 Fjernbetjening (RC) Besvær Afhjælpning RC virker ikke Tjek at batterierne er sat rigtigt i. Peg RC mod fjernbetjeningssensoren. Bliv inden for 6 meter af apparatet. ACVDS727 USB-afspilning Besvær Ingen afspilning Afhjælpning USB-anordningen er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt USB-anordningen ind i sprækken. Der er brugt en ikke-kompatibel USB-anordning. Afspilning med alle USB-anordninger kan ikke garanteres. Prøv en anden USB-anordning. Dvd/cd i disk-rummet. Fjern dvd/cd fra disk-rummet. Afspilning af hukommelseskort Besvær Ingen afspilning Tekniske data Dvd-spiller Parameter Spænding Indgangsspænding Strømforbrug Maks. udgangsstrøm USB-forbindelse Flash-hukommelsesforbindelse Dimensioner (B x H x D) Vægt Afhjælpning Hukommelseskortet er ikke installeret eller ikke installeret rigtigt. Sæt hukommelseskortet ind i sprækken. Dvd/cd i disk-rummet. Fjern dvd/cd fra disk-rummet. Værdi 12 V DC 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz < 10 W 2 x 1 W (RMS) USB 2.0 kompatibel SD/MMC/MS 165 x 41 x 204 mm 700 g 131

18 Disk uddata Parameter Værdi Lasertype Halvleder Signal/støj forhold > 80 db Wow og flutter Under grænsen for apparatet Frekvensrespons 20 Hz - 20 khz (1 db) TV-system PAL/NTSC Regionskode 2 Udgangsterminaler Parameter Analog audio Akkumulatorbatteri Parameter Spænding Varighed af opladning Fjernbetjening Parameter Batteristørrelse Værdi 1,4 Vrms (1 khz, 0 db) Værdi 7,4 V DC, 900 mah 3-4 h Værdi CR2025 Understøttede medieformater Parameter Værdi Disktyper DVD / DVD+R(W) / DVD-R(W) / (S)VCD / CD / CD-R(W) Billedformater JPEG / Kodak Picture CD Video-formater MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMA, AVI, Xvid Audioformater MPEG1 Layer I, II, III PCM Dolby Digital, MP3 Arbejdsmiljø Parameter Værdi Driftstemperatur 5-35 C Relativ fugtighed 5-90 % 132

19 ACVDS Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Z Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet. For mere information og garantiforhold, besøg: 133

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port

Microset; Radio/ DVD-player with USB-port Microset; Radio/ DVD-player with USB-port ALD1915H AMD60 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 28 FR 56

Læs mere

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner

LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner LED-TV / DVD Combi with DVB-T tuner ALED2604T ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 26 FR 52

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o

Danske: ASB12I. Sikkerhed. o o o Danske: ASB12I o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Piktogrammer i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Betjening

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Danske: AHC1600. Sikkerhed

Danske: AHC1600. Sikkerhed Danske: AHC1600 o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Mærker i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Funcionamiento

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 32/07 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring til brug

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Brugervejledning DK Elmarc, 14/09 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display

Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display Car radio DVD-player with Bluetooth and 3 touch screen display ALD1915H ACAD30B User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: PDV3370 LÆS MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING NØJE IGENNEM FØR TILSLUTNING OG IBRUGTAGNING. GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG ILLUSTRATIONER OG GRAFIK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

WiFi Internet radio AIR05W

WiFi Internet radio AIR05W WiFi Internet radio AIR05W User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 23 FR 44 ES 65 DE 86 EL 107 DA 128 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere