Målrettet kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målrettet kommunikation"

Transkript

1 Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik på Opret og opslag i Aula Overblik Vælg at opslaget skal være til 0. klasse gruppen og skriv et Emne Skriv en tekst, hvor du byder alle velkommen til gruppen. Vælg at oprette opslaget I forbindelse med den forestående skolestart, skal der afholdes informationsmøde for kommende forældre til 0. klasse. Opret et nyt opslag Tilføj en kort tekst omkring informationsmødet til gruppen af forældre For at så mange forældre som muligt gøres opmærksom på informationsmødet markeres opslaget som vigtigt. Markér opslag som vigtigt 4 Endelig tilføjes opslaget med et billede. Vælg Vedhæft fil og tilføj billede fra Din computer til opslaget Vælg at oprette opslaget Du kan hurtigt få et overblik over opslag, der er markeret som vigtige ved at filtrere på disse i overblikket.

2 Grupper som samarbejdsrum For at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole, skal der oprettes en gruppe for teamet af lærere og pædagoger. Gruppen skal have sin egen side. Du har fået tildelt rettigheden til at oprette grupper. Gå til administrationsmodulet i Aula og vælg Grupper Vælg herefter Opret ny gruppe og giv gruppen et sigende navn Skriv en kort tekst, som beskriver gruppens formål Det er kun specifikke pædagoger og lærere, der skal være medlemmer af gruppen over en kortere periode Opret gruppen som en lukket gruppe og sæt en slutdato for gruppens varighed Tilføj dine teammedlemmer til gruppen Vælg en af dine teammedlemmer som gruppens grupperedaktør 4 Alle medlemmer af gruppen skal tildeles rettigheder til at oprette begivenheder, opslag og til at dele medier. Tilføj rettigheder Endelig skal gruppen have sin egen side med udvalgte moduler; Overblik, Kalender og Galleri Marker at gruppen skal have egen side Tilføj moduler Opret gruppe Oprettes grupper med egen side som arbejdsrum i Aula, bør der derfor være et specifikt formål med dette ellers vil det blot opleves som en ekstra og unødig arbejdsgang, at skulle tilgå grupper med indholdsside.

3 Sikker fildeling 0. klasse har gennem den senere tid været præget af konflikter. Klassens lærere vil derfor observere elevgruppen den næste tid for at tilrettelægge en indsats. På vegne af lærerteamet opretter du derfor et dokument i sikker fildeling Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument Giv dokumentet en titel Vælg Observation under Dokumentkategori Vælg 0. klasse under Gruppe Skriv en kort tekst under Tekst Gem dokument Fordi dokumentet i Sikker fildeling er relateret til 0. klasse, har alle medarbejdere, der er tilknyttet gruppen 0. klasse automatisk adgang til dokumentet. Du har på den måde altid et godt overblik over de dokumenter, du har adgang til i Sikker fildeling, uden at skulle søge i forskellige mapper. Prøv selv Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Filtrer på gruppe og herefter 0.klasse for at få et samlet overblik over dokumenter her. Under Filtrer på barn kan du få et overblik over de dokumenter, der er oprettet på et barn, som du har rettighed til at se. Du kan nemt dele dokumenter i Sikker Fildeling ved at sætte et flueben ud for dokumentet. Hvis du har rettighed til at redigere i dokumentet, vil dette være vist med ikonet

4 Trivsel Du har en elev på 9. klassetrin, hvis forældre skal skilles, hvilket tydeligt kan mærkes på eleven i skolen. Elevens adfærd har ændret sig til det værre over længere tid, og du ønsker at oprette en besked til teamet for at aftale, hvordan I bedst kan støtte op omkring eleven. Gå til beskedmodulet i Aula Opret en besked med Emne og Tekst Markér beskeden som følsom Tilføj dit team som modtagere af beskeden Send beskeden I ønsker yderligere vejledning til, hvordan I kan arbejde målrettet med elevens trivsel fremadrettet. Vælg den netop afsendte besked Klik Flere og tilføj jeres AKT-vejleder til samtalen Du vil tilføje beskedtråden til dokument i Sikker Fildeling. Vælg den netop afsendte besked Klik Flere og vælg Tilknyt beskeder til sikker fil Sæt flueben ved Vælg hele tråden Vælg Tilknyt Vælg herefter den fil eller det dokument, som beskeden skal tilføjes. Hvis du ikke ønsker at blive notificeret om nye beskeder i samtalen, kan du altid mute denne ved at klikke flere og her mute samtalen. Ønsker du ikke at deltage i beskeden mere, kan du ligeledes vælge at forlade beskedtråden.

5 Orden i indbakken I ugen der kommer, skal du på kursus. Du vil derfor opsætte autosvar, så folk der skriver til dig ved, at du ikke er tilstede næste uge. Gå til beskedmodulet Opret et automatisk svar ved at trykke på Opret autosvar Sæt en startdato og en slutdato Angiv en tekst og opret dit autosvar Du har en del beskeder liggende i din indbakke og ønsker at rydde lidt op for at skabe et bedre overblik. Gå til Beskeder i Aula Vælg Mapper Opret en Ny mappe Navngiv mappen Skoleåret9/0 og klik Enter Markér efterfølgende beskeder i indbakken med flueben Vælg Flyt Vælg den nye mappe, du vil flytte beskeden til I Aula er det muligt at oprette Fællespostkasse på institutioner og på tværs af institutioner. Man kan f.eks. oprette en fællespostkasse for en klasses lærerteam eller en fællespostkasse, der går på tværs af institutioner eks. for SSP eller PPR.

6 Samlet overblik I forbindelse med den forestående temauge har du en del aktiviteter og møder, der skal planlægges og oprettes i Aula kalender. Først og fremmest skal der et møde i kalenderen for hele personalet. Personalet på skolen er alle medlem af gruppen Personalegruppen. Gå til kalender i overblikket og opret begivenhed for gruppen Personalegruppen Jørgen Hansen, som er medlem af kommunens lokale idrætsklub skal ligeledes deltage. Tilføj Jørgen Hansen som modtager af kalenderinvitationen og anmod om svar. Der skal fastlægges en fast møderække i forbindelse med forberedelsen af temaugen. Tilføj dato, tid og sted, og angiv at mødet skal gentages på en bestemt dag ugentligt, samt hvor langt frem begivenheden skal gentages. 4 5 Der skal bookes lokale samt bolde til mødet Book lokalet Idrætssal under sted samt net af bolde under ressourcer Endelig tilføjer du en tekst, der kort rammesætter mødets formål Tilføj tekst Opret begivenhed I fanen Åben kalender i kalendermodulet, kan du danne dig et overblik over ledige ressourcer og lokaler. Det gør du ved at fremsøge den ønskede ressource. Du vil herefter kunne se, hvornår ressourcen er ledig i kalenderen

7 Nem planlægning Det er tid til at indkalde forældre og elever til skole-hjem-samtaler i 9. klasse. Gå til Kalender i overblikket og opret en samtale for gruppen 9.A. Eleverne skal også deltage, og du angiver derfor, at samtalen ligeledes skal fremgå i elevernes kalender. Angiv minutter for samtalernes varighed, antal samtaler før pause og minutter for pausers varighed. Tilføj tidspunkt og lokale Elever og forældre skal, som forberedelse til samtalerne, have talt sammen om, hvad de gerne vil omkring på samtalerne. Skriv en kort tekst i tekstfeltet, før du opretter skole-hjemsamtalen Inden afholdelse af skole-hjem-samtalerne, skal du sammen med dit team gennemgå de enkelte elever på det næstkommende teammøde. Opret mødet som en begivenhed i kalenderen. Find en dag og et tidspunkt og inviter teamet til mødet. Tilføj en kort tekst om formålet med mødet 4 Tilgå den sidst oprettede begivenhed i din kalender og se den tilføjede tekst i tekstfeltet. Du kan til enhver tid redigere i teksten eller ændre dato og tid, hvis der er behov for det. I skemaet er det muligt at skrive en note ifm. vikardækning, hvor læreren kan skrive en vikarinstruks, og vikaren efterfølgende kan skrive en opfølgende note til læreren efter afviklet undervisning.

8 Dataetik Du skal introducere 9. klasse for Aula Galleri. For at Aula kan håndtere medier og billeder korrekt, skal eleverne lære at opmærke billeder som enten portræt- eller situationsbilleder. Som det første viser du eleverne, hvordan de kan oprette et album i Aula. Gå til Galleri og opret album Giv albummet en sigende titel (d.d. anvendes hvis ikke titel angives) Vælg at dele albummet med 9. klasse og opret albummet Du vil nu gennemgå, hvordan eleverne opmærker/tagger medier. Vælg at uploade et billede fra din computer Opmærk billedet som et situationsbillede Giv billedet en titel Tilføj en kort beskrivelse til billedet Gem din opmærkning Har forældre ikke givet samtykke til opbevaring og brug af medier i Aula for et givent barn vil portrætmedier, der er oprettet og opmærket med barnet slettes og kan dermed ikke deles i Aula.

9 Hvem må hvad? Som udgangspunkt er det skolens institutionsadministrator, der kan oprette tilladelser i Aula. Men rettigheden til at oprette tilladelser kan tildeles udvalgte eller alle medarbejdere på en given institution. Du har fået rettigheden til at oprette tilladelser og vil ifm. 9. klasses projektuge oprette en tilladelse for, at eleverne må forlade skolen i undervisningstimerne. Gå til Indstillinger i Aula administrationsmodul og vælg Supplerende stamdata og tilladelser. Klik herefter på Opret ny supplerende stamdata eller tilladelser Vælg her Tilføj tilladelse og Opret ny. Skriv, hvad tilladelsen omhandler Vælg så, hvem tilladelsen skal gælde for ved at fremsøge 9.A og vælg denne Afslut ved at gemme tilladelse. Det er muligt at anmode om uddybende tekst ved Ja og/eller Nej ifm oprettelse af en tilladelse.

10 Smarte Aula-grupper Administration Du kan selv oprette større Aula-grupper ved at samle grupper. F.eks kan du lave en samlet gruppe for alle klasser på udskolingstrinnet med henblik på at målrette indhold og kommunikation hertil. Gå til Grupper i administrationsmodulet Vælg at oprette en ny gruppe Navngiv gruppen Udskolingen 09" Vælg at gruppen skal være lukket Gruppen har ingen slutdato Tilføj 9. klasser Vælg dig selv som grupperedaktør Tilføj/fjern evt. rettigheder Afslut med at oprette gruppen Du kan også oprette mindre grupper. De kan både være oprettet på baggrund af Lokale grupper og Aula-grupper, der er oprettet med udgangspunkt i hovedgrupperne. Gå til Grupper i administrationsmodulet Vælg at oprette en ny gruppe Navngiv gruppen Lærerteam 9.A 9/0" Vælg at gruppen skal være lukket Gruppen har ingen slutdato Fremsøg gruppen 9.A under Tilføj brugere Filtrer alene på 9.A (Lærere) ved at markere med flueben Vælg dig selv som grupperedaktør Tilføj/fjern evt. rettigheder Afslut med at oprette gruppen Gruppeadministratorer skal være medlem af gruppen. Ønsker du fx at en klasselærer i.a skal være gruppeadministrator i. årgang, skal du tilføje læreren personligt, også selvom vedkommende er med i gruppen.a.

11 Tildelte rettigheder Administration 4 Det er blevet besluttet, at computerne på jeres skoles bibliotek skal oprettes som ressource i Aula. For at I har et godt overblik over interne og eksterne ressourcer, opretter du først den ressourcekategori, som computerne skal oprettes i. Gå til Indstillinger i administrationsmodulet og vælg Ressourcer Vælg Opret ny ressourcekategori Navngiv ressourcekategorien med et sigende navn og tilføj kort beskrivelse Opret ressourcekategori Efterfølgende skal computerne oprettes under den netop oprettede ressourcekategori Vælg Tilføj ressource under den nye ressourcekategori Navngiv computerne, angiv antal og sted hvor de er placeret Tilføj kort beskrivelse af formål med brug af computerne En ressource kan være aktiv eller inaktiv. Oprettes ressourcen som aktiv, kan ressourcen bookes, såfremt den er ledig i kalenderen. Angiv status som Aktiv Opret din ressource Det er endvidere besluttet, at dit team skal tilknyttes en fællespostkasse. Gå til indstillinger i administrationsmodulet Opret en fællespostkasse Giv fællespostkassen et navn Tilføj dine teammakkere som Modtagere Brug mailadressen Aktiv ressource kan bookes såfremt den er ledig i kalenderen. Inaktiv ressource kan ikke bookes, og den vil forsvinde fra alle de begivenheder, hvor den bliver brugt, så længe den er inaktiv. Er status inaktiv, angiver du en årsag til at status er inaktiv i tekstfeltet Årsag til inaktivitet På den måde får alle, som tilgår ressourcelisten, et overblik over hvorfor ressourcen pt ikke er tilgængelig.

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation Modul Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Opret opslag Det anbefales, at denne opgaveseddel laves i Aula uddannelsesmiljø med mindre, du ønsker at oprette et reelt opslag i Aula. Opret ikke

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula) Målrettet kommunikation Opret opslag For at gennemføre denne opgaveseddel skal din skoles institutionsadministrator på forhånd have oprettet en Aula-gruppe*, som I kan øve jer på. Hvis ikke, anbefales

Læs mere

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling.

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Sikker fildeling Opret sikker fil Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument

Læs mere

Hvem må hvad i grupper?

Hvem må hvad i grupper? Hvem må hvad i grupper? Aula er grupper Gruppe som distributionsliste og rettighedsgruppe En gruppe, der kun benyttes som distributionsliste, gør det nemt og enkelt for medlemmer at sende fx beskeder eller

Læs mere

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse Medarbejder FAQ Indhold Login... 3 + Hvor logger jeg ind på Aula?... 3 + Hvad, hvis jeg både er lærer og forælder til et barn?... 3 Beskeder... 3 + Hvor ser jeg sendte beskeder?... 3 + Hvordan tilføjer

Læs mere

Juni Årsrul, klasse- og institutionsskift. Version 1.3

Juni Årsrul, klasse- og institutionsskift. Version 1.3 Juni 2019 Årsrul, klasse- og institutionsskift Version 1.3 1 Indhold Omfang... 3 Kalender... 3 Klasseskift (årsrul)... 3 Institutionsskift... 3 Opsummeret... 4 Galleri... 4 Adgang til medier ved et institutionsskifte...

Læs mere

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point.

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Kontakt din læringskonsulent Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Pædagogisk personale Formål At du kan anvende og forstå Aula At du får en god forståelse

Læs mere

September Aula anvendelse. Version. 1.0

September Aula anvendelse. Version. 1.0 September 2018 Aula anvendelse Version. 1.0 Indhold Formål... 3 Hvordan vil vi anvende Aula... 4 Hvilke grupper vil vi have i Aula?... 4 Opslag og beskeder giver mulighed for målrettet kommunikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten

BRUGERVEJLEDNING. Version 1.0 Forud for piloten BRUGERVEJLEDNING Version 1.0 Forud for piloten Indhold 1 HVAD ER AULA?... 4 2 INTRODUKTION TIL BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 Brugervejledningens opbygning... 5 3 GENEREL NAVIGATION I AULA... 6 Menu og moduler...

Læs mere

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0

november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 november 2018 Administration Rettigheder og roller Version 1.0 Indhold Omfang... 3 Begreber... 3 Administratorrettighed... 3 Administratorrolle... 3 Kommunal administrator... 4 Institutionel administrator...

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1 og 2

Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Funktionalitet Delleverance 1 og 2 Version 2.1 August 2018 Indholdsfortegnelse 1 AULA...3 2 INTRODUKTION TIL UDVIKLINGEN AF AULA...4 3 GENEREL NAVIGATION I AULA...5 3.1 Topbar...6 3.2 Menu og moduler...7

Læs mere

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet.

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet. 1 Aula Applikation Indhold 1. Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Download... 3 1.2 Login... 3 2. Udvalgt Aula funktionalitet... 4 2.1 Aula Overblik... 4 2.2. Aula Beskeder... 4 2.3. Aula Kalender... 5 2.4.

Læs mere

September Gruppetræ. Version 1.0

September Gruppetræ. Version 1.0 Gruppetræ Version 1.0 1 Indhold Gruppetræ... 2 Gruppetyper... 3 Overførsel af hovedgrupper (klasser) til Aula... 3 Eksempler på Aula grupper... 5 Smarte Aula grupper... 6 Årgangsgrupper... 6 Indskolings-,

Læs mere

Opgaver i forbindelse med årsrul i Aula. 1. version - 8. august 2019

Opgaver i forbindelse med årsrul i Aula. 1. version - 8. august 2019 Opgaver i forbindelse med årsrul i Aula 1. version - 8. august 2019 ÅRSRUL I AULA Første årsrul i Aula er gennemført I starten af juli foretog Netcompany det første årsrul i Aula. Klasser og hold er rullet,

Læs mere

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3

Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Funktionalitet Delleverance 1, 2 og 3 Version 3.0 December 2018 Indholdsfortegnelse 1 Aula... 3 2 Introduktion til udviklingen af Aula... 4 3 Generel navigation i Aula... 5 3.1 Topbar... 6 3.2 Menu og

Læs mere

Spørgsmål og svar om Aula for administratorer

Spørgsmål og svar om Aula for administratorer Spørgsmål og svar om Aula for administratorer Her kan Aula-administratorer finde svar på spørgsmål om Aula. Du kan finde svar på spørgsmål om, Login og adgang, Sprog, Skema og kalender, Grupper, OneDrive,

Læs mere

Aula opsætningsworkshop. - for Aula-administratorer på Aarhus Kommunes skoler

Aula opsætningsworkshop. - for Aula-administratorer på Aarhus Kommunes skoler Aula opsætningsworkshop - for Aula-administratorer på Aarhus Kommunes skoler P R O G R A M I dag skal vi nå følgende: Vigtig information o o Status på oprydningsvejledning Materiale til forældre ift. oprydning/bevaring

Læs mere

Tjekliste. Aula Administration og Piloterfaringer

Tjekliste. Aula Administration og Piloterfaringer Tjekliste Aula Administration og Piloterfaringer 1 Indhold Tjekliste... 1 Tjekliste... 2 1. Kommunikationskanaler... 3 2. Dashboards... 3 3. Widgets... 4 4. Eksterne brugere... 4 4.1 Eksterne medarbejdere

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

ADMINISTRATORVEJLEDNING

ADMINISTRATORVEJLEDNING ADMINISTRATORVEJLEDNING Version. 1.0 Forud for pilot Indhold 1 INTRODUKTION TIL ADMINISTRATORVEJLEDNINGEN... 3 1.1 Administratorvejledningens opbygning... 3 2 GENEREL NAVIGATION... 4 2.1 Menu og moduler...

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Invitér kandidater til samtale

Invitér kandidater til samtale Invitér kandidater til samtale Når du har fundet og udvalgt de kandidater, du gerne vil tale nærmere med, kan du via Emply invitere dem til en personlig samtale. Systemet giver dig forskellige muligheder

Læs mere

Aula uddannelsesforløb - for nye superbrugere på Aarhus Kommunes skoler. Tirsdag d. 17. september Tirsdag d. 1.

Aula uddannelsesforløb - for nye superbrugere på Aarhus Kommunes skoler. Tirsdag d. 17. september Tirsdag d. 1. Aula uddannelsesforløb - for nye superbrugere på Aarhus Kommunes skoler Tirsdag d. 17. september 12-16 Tirsdag d. 1. oktober 11-15 KURSUS FOR NYE SUPERBRUGERE Dagens program 1. Velkommen 2. Hvordan var

Læs mere

FORBEDRINGER TIL AULA. Pr. modul 30. September 2019

FORBEDRINGER TIL AULA. Pr. modul 30. September 2019 FORBEDRINGER TIL AULA Pr. modul 30. September 2019 Liste over identificeret funktionalitet til videreudvikling I løbet af pilotafprøvningen er der indkommet en lang række forbedringsønsker til de moduler,

Læs mere

Sådan gør vi i Aula. på skoleområdet i Albertslund

Sådan gør vi i Aula. på skoleområdet i Albertslund Sådan gør vi i Aula på skoleområdet i Albertslund Indholdsfortegnelse Teknisk opsætning og rettigheder for roller...3 Widgets fra Meebook...3 1.1 Login og sikkerhedsniveauer...4 1.2 Grupper...4 1.2.1 Åbne

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side. Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega - hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Denne vejledning indeholder en gennemgang af opgaverne i forbindelse med opsætning af brugere og grupper i Aula.

Denne vejledning indeholder en gennemgang af opgaverne i forbindelse med opsætning af brugere og grupper i Aula. Opgave 3.2 Opsætning af brugere og grupper i TEA og Aula v. 08-10-2019 Opdateret med billedforklaringer og henvisninger til vejledninger endelig version inden driftsættelse af Aula v. 08-09-2019 Tilføjet

Læs mere

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrativt personale Drejebog for uddannelsesforløb for administrativt personale giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold. Drejebogen

Læs mere

Brugere og Grupper i Aula

Brugere og Grupper i Aula Brugere og Grupper i Aula Dette dokument giver et indblik i hvilke brugere og grupper, der importeres i Aula Da dette er under endelige afklaring i projektet og med leverandører vil dokumentet derfor blive

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Aula FAQ Version 28. januar 2019

Aula FAQ Version 28. januar 2019 Aula FAQ Version 28. januar 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der er stillet af ledere fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner på Aula workshops i områderne i januar 2019. Man kan finde

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4.

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. januar 2019 F Ø R S T E I N F O R M A T I O N S M Ø D E F O R L O K A L E A

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Ofir Recruiter Brugermanual - Invitation til samtale (via kalender)

Ofir Recruiter Brugermanual - Invitation til samtale (via kalender) Ofir Recruiter Brugermanual - Invitation til samtale (via kalender) Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsmedarbejder har mulighed for at invitere kandidater til samtale

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1 Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III Version 1 Indhold KLs procesmodel... 3 Tilføj Grundforløb... 4 Tilføj Forløb... 5 Opret Organisationsenhed... 6 Tilknyt bruger... 7 Opret Årsager

Læs mere

Marts Komme/gå 1.0

Marts Komme/gå 1.0 Marts 2019 Komme/gå 1.0 Indhold Omfang... 3 Administration... 3 Henteansvarlig... 3 Sovetider... 3 Fysiske placeringer... 4 Gå med en anden hjem... 4 På tur... 4 Opsætning til fysisk enhed... 4 Statistik...

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Meebook for forældre. Kære forælder

Meebook for forældre. Kære forælder Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns års- og elevplaner indeholder.

Læs mere

Vejledning nemfoto opdatering juni 2017

Vejledning nemfoto opdatering juni 2017 Vejledning nemfoto opdatering juni 2017 NemFoto til iphone og ipad har fået en stor overhaling og nyt design. Udover generelle stabilitetsrettelser, har appen fået en række tilføjelser og forbedringer.

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder HVORDAN GØR JEG? 1 AF 13 Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan Håndbog for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune Familiedialog Vejen til en meningsfuld indsatsplan Sidst revideret d. 13.12.2018 Side 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet Table of Contents Tilknyt bedømmer... 2 Tildel bedømmere... 6 Upload eksamensopgave...16 Opret deltagerrækkefølgen på mundtlige flows...19 FLOWcombine tilknytning af bedømmere, bedømmerfordeling, opret

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Åbn arrangementer ved trykke på: "Grupper" -> "Gå til arrangementer

Åbn arrangementer ved trykke på: Grupper -> Gå til arrangementer Et arrangement er en gruppe i IntraPol der kan bruges til at dele informationer i. Det vil sige, når du opretter et arrangement, da får du en gruppe til dit arrangement. I denne gruppe kan du blandt andet

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18

Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Søndre Skole Udviklingsplan/indsatsområder 2017/18 Indsatsområde Teamets samarbejde om varieret skoledag Innovation og entreprenørskab (21 skills) Motion & bevægelse USU Fysiske læringsmiljøer Målet for

Læs mere

Du kan som altid finde tidligere statusmails via følgende link på Aulainfo.dk klik her.

Du kan som altid finde tidligere statusmails via følgende link på Aulainfo.dk klik her. Statusmail fra KOMBIT - Udsendt 23. September 2019 Du kan som altid finde tidligere statusmails via følgende link på Aulainfo.dk klik her. 1. Pilotstatsus Erfaringsdeling fra piloterne er meget efterspurgt

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

Tips & Trick. Indhold. Autosignatur Hjælpemiddel oversigt Besøgsnotat og Observation PN-medicin Medicin...

Tips & Trick. Indhold. Autosignatur Hjælpemiddel oversigt Besøgsnotat og Observation PN-medicin Medicin... Indhold Autosignatur... 2 Hjælpemiddel oversigt... 3 Besøgsnotat og Observation... 4 PN-medicin... 4 Medicin... 4 Advis / opgave... 4 Log-in overblik... 7 Pneumoni sygepleje intervention (Task force pneumoni)...

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 OUTLOOK Table of Contents Mail... 3 Send en mail... 4 Besvar en mail... 11 Vedhæftede filer... 14 Videresend mail... 20 Kalender... 21 Opret aftale... 22 Kategorisér aftaler i kalenderen... 26 Send invitation

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister

Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister Plejebolig EOJ-vejledning 1 - Sagsåbning Gennemgå borger i EOJ efter gældende vejledninger og tjeklister Kontroller, at følgende forløb er tilføjet på borgeren, hvis ikke, tilføj: Grundforløb FSIII forløb

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i at oprette begivenheder i kalenderen i Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice August 2018 Version 1.0 Kalender mm Indbygget i Medlemsservice er der en kalender for hver enhed/gruppe.

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

AULA SLETTEPROCEDURER OG SLETTEREGLER. 18. oktober 2019 Version 1.0

AULA SLETTEPROCEDURER OG SLETTEREGLER. 18. oktober 2019 Version 1.0 Version 1.0 Versions historik Versionsnummer Dato Int Ændringer 1.0 18. oktober 2019 Michael Petri Poulsen, Kombit Første version af dokument Side 2/8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 FORMÅL...

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 5 Fraværsregistrering... 6 Statistikker... 10 Aktivitetskalender... 11 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

Aula FAQ Version 24. juni 2019

Aula FAQ Version 24. juni 2019 Aula FAQ Version 24. juni 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der løbende stilles af ledere og ressourcepersoner fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner. Man kan finde yderligere funktionsbeskrivelser

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 4 Fraværsregistrering... 5 Statistikker... 9 Aktivitetskalender... 10 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere